MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
- Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti

MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Non-financial corporations - up to 1 year 245 464.60 236 872.70 3.63% 261 831.60 -6.25%
IND2 2. Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years 179 417.30 176 710.40 1.53% 159 650.70 12.38%
IND3 3. Non-financial corporations - over 5 years 523 904.70 521 786.30 0.41% 469 999.90 11.47%
IND4 4. Non-financial corporations - total 948 786.50 935 369.40 1.43% 891 482.10 6.43%
IND5 5. Households - consumer credit - up to 1 year 40 039.20 41 886.80 -4.41% 31 648.90 26.51%
IND6 6. Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years 32 327.10 32 367.40 -0.12% 27 438.30 17.82%
IND7 7. Households - consumer credit - over 5 years 139 154.40 138 985.80 0.12% 134 937.90 3.12%
IND8 8. Households - consumer credit - total 211 520.70 213 240.00 -0.81% 194 025.10 9.02%
IND9 9. Households - lending for house purchase - up to 1 year 3 314.50 3 316.30 -0.05% 3 306.10 0.25%
IND10 10. Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years 11 239.40 11 119.90 1.07% 10 264.60 9.50%
IND11 11. Households - lending for house purchase - over 5 years 962 061.80 963 338.30 -0.13% 894 798.60 7.52%
IND12 12. Households - lending for house purchase - total 976 615.80 977 774.50 -0.12% 908 369.30 7.51%
IND13 13. Households - other lending - up to 1 year 12 918.20 13 103.70 -1.42% 13 765.10 -6.15%
IND14 14. Households - other lending - over 1 and up to 5 years 9 538.90 9 578.00 -0.41% 9 106.40 4.75%
IND15 15. Households - other lending - over 5 years 118 324.40 118 675.20 -0.30% 113 937.80 3.85%
IND16 16. Households - other lending - total 140 781.50 141 356.90 -0.41% 136 809.30 2.90%
IND17 17. Households - total 1 328 918.00 1 332 371.50 -0.26% 1 239 203.70 7.24%

Non-financial corporations - up to 1 year

ObdobíHodnota
31.01.2016 245 464.60
31.12.2015 236 872.70
30.11.2015 263 787.60
31.10.2015 269 741.50
30.09.2015 272 814.80
31.08.2015 271 629.70
31.07.2015 273 314.10
30.06.2015 274 052.60
31.05.2015 270 996.20
30.04.2015 268 104.90
Další »
Non-financial corporations - up to 1 year,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 179 417.30
31.12.2015 176 710.40
30.11.2015 173 921.80
31.10.2015 170 638.70
30.09.2015 173 075.90
31.08.2015 172 250.40
31.07.2015 163 544.90
30.06.2015 161 515.20
31.05.2015 162 908.10
30.04.2015 162 624.80
Další »
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Non-financial corporations - over 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 523 904.70
31.12.2015 521 786.30
30.11.2015 524 305.80
31.10.2015 523 080.20
30.09.2015 514 736.20
31.08.2015 510 608.00
31.07.2015 498 255.90
30.06.2015 485 205.10
31.05.2015 480 238.40
30.04.2015 472 285.30
Další »
Non-financial corporations - over 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Non-financial corporations - total

ObdobíHodnota
31.01.2016 948 786.50
31.12.2015 935 369.40
30.11.2015 962 015.20
31.10.2015 963 460.50
30.09.2015 960 626.80
31.08.2015 954 488.10
31.07.2015 935 114.80
30.06.2015 920 773.00
31.05.2015 914 142.80
30.04.2015 903 015.00
Další »
Non-financial corporations - total,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - consumer credit - up to 1 year

ObdobíHodnota
31.01.2016 40 039.20
31.12.2015 41 886.80
30.11.2015 41 118.20
31.10.2015 41 615.30
30.09.2015 41 707.50
31.08.2015 41 592.20
31.07.2015 41 808.70
30.06.2015 41 844.50
31.05.2015 32 205.80
30.04.2015 32 152.10
Další »
Households - consumer credit - up to 1 year,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 32 327.10
31.12.2015 32 367.40
30.11.2015 32 550.10
31.10.2015 33 217.60
30.09.2015 33 127.30
31.08.2015 33 111.30
31.07.2015 32 712.60
30.06.2015 32 627.40
31.05.2015 30 048.40
30.04.2015 29 838.70
Další »
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - consumer credit - over 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 139 154.40
31.12.2015 138 985.80
30.11.2015 138 492.40
31.10.2015 137 794.50
30.09.2015 137 799.90
31.08.2015 137 308.20
31.07.2015 137 584.00
30.06.2015 137 153.50
31.05.2015 131 163.00
30.04.2015 130 642.50
Další »
Households - consumer credit - over 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - consumer credit - total

ObdobíHodnota
31.01.2016 211 520.70
31.12.2015 213 240.00
30.11.2015 212 160.70
31.10.2015 212 627.40
30.09.2015 212 634.70
31.08.2015 212 011.70
31.07.2015 212 105.30
30.06.2015 211 625.40
31.05.2015 193 417.20
30.04.2015 192 633.30
Další »
Households - consumer credit - total,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - lending for house purchase - up to 1 year

ObdobíHodnota
31.01.2016 3 314.50
31.12.2015 3 316.30
30.11.2015 3 342.90
31.10.2015 3 395.90
30.09.2015 3 493.40
31.08.2015 3 588.70
31.07.2015 3 551.00
30.06.2015 3 474.30
31.05.2015 3 434.90
30.04.2015 3 417.90
Další »
Households - lending for house purchase - up to 1 year,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 11 239.40
31.12.2015 11 119.90
30.11.2015 10 972.90
31.10.2015 10 889.20
30.09.2015 10 573.30
31.08.2015 10 460.70
31.07.2015 10 399.20
30.06.2015 10 497.40
31.05.2015 10 300.90
30.04.2015 10 355.50
Další »
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - lending for house purchase - over 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 962 061.80
31.12.2015 963 338.30
30.11.2015 954 342.10
31.10.2015 948 037.10
30.09.2015 941 730.90
31.08.2015 935 423.10
31.07.2015 929 703.10
30.06.2015 922 081.30
31.05.2015 913 608.60
30.04.2015 908 008.00
Další »
Households - lending for house purchase - over 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - lending for house purchase - total

ObdobíHodnota
31.01.2016 976 615.80
31.12.2015 977 774.50
30.11.2015 968 657.80
31.10.2015 962 322.20
30.09.2015 955 797.60
31.08.2015 949 472.50
31.07.2015 943 653.30
30.06.2015 936 053.00
31.05.2015 927 344.50
30.04.2015 921 781.40
Další »
Households - lending for house purchase - total,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - other lending - up to 1 year

ObdobíHodnota
31.01.2016 12 918.20
31.12.2015 13 103.70
30.11.2015 13 164.80
31.10.2015 13 333.10
30.09.2015 13 258.40
31.08.2015 13 262.80
31.07.2015 13 610.90
30.06.2015 13 612.90
31.05.2015 13 024.50
30.04.2015 12 958.70
Další »
Households - other lending - up to 1 year,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - other lending - over 1 and up to 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 9 538.90
31.12.2015 9 578.00
30.11.2015 9 641.90
31.10.2015 9 683.50
30.09.2015 9 670.70
31.08.2015 9 754.70
31.07.2015 9 862.10
30.06.2015 9 917.00
31.05.2015 9 643.90
30.04.2015 9 584.60
Další »
Households - other lending - over 1 and up to 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - other lending - over 5 years

ObdobíHodnota
31.01.2016 118 324.40
31.12.2015 118 675.20
30.11.2015 117 850.10
31.10.2015 117 188.10
30.09.2015 116 606.50
31.08.2015 116 310.20
31.07.2015 115 865.50
30.06.2015 115 455.90
31.05.2015 114 780.40
30.04.2015 114 324.10
Další »
Households - other lending - over 5 years,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - other lending - total

ObdobíHodnota
31.01.2016 140 781.50
31.12.2015 141 356.90
30.11.2015 140 656.90
31.10.2015 140 204.60
30.09.2015 139 535.50
31.08.2015 139 327.70
31.07.2015 139 338.60
30.06.2015 138 985.70
31.05.2015 137 448.80
30.04.2015 136 867.40
Další »
Households - other lending - total,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Households - total

ObdobíHodnota
31.01.2016 1 328 918.00
31.12.2015 1 332 371.50
30.11.2015 1 321 475.40
31.10.2015 1 315 154.20
30.09.2015 1 307 967.90
31.08.2015 1 300 812.00
31.07.2015 1 295 097.20
30.06.2015 1 286 664.10
31.05.2015 1 258 210.50
30.04.2015 1 251 282.20
Další »
Households - total,MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) (Levels)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.