Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)


Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199) - CZK - detail sestavy, přehled ukazatelů v sestavě.

Název ukazatele - Údaje k 30.6.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
1. Karetní platební transakce 739 643 734 295.40 759 959 973 618.00 -2.67 % 654 192 858 020.00 13.06 %
1.1 Jiné než elektronické karetní platební transakce 1 974 304 722.28 1 807 175 171.00 9.25 % 1 517 621 101.00 30.09 %
1.2 Elektronické karetní platební transakce 737 669 429 573.12 758 152 798 447.00 -2.70 % 652 675 239 619.00 13.02 %
1.2.1a Debetními kartami 688 472 106 855.18 703 777 275 709.00 -2.17 % 607 899 530 594.00 13.25 %
v tom: Iniciované jinak než na dálku 521 630 580 627.50 541 931 075 151.00 -3.75 % 463 298 714 996.00 12.59 %
v tom: Iniciované na dálku 166 841 526 227.68 161 846 200 558.00 3.09 % 144 600 815 598.00 15.38 %
1.2.2a Kreditními kartami 49 022 302 038.34 54 196 724 718.00 -9.55 % 44 658 444 500.00 9.77 %
v tom: Iniciované jinak než na dálku 33 831 902 549.28 38 784 487 951.00 -12.77 % 31 671 169 402.00 6.82 %
v tom: Iniciované na dálku 15 190 399 489.06 15 412 236 767.00 -1.44 % 12 987 275 098.00 16.96 %
1.2.1b Elektronické karetní platební transakce iniciované jinak než na dálku 555 574 356 868.53 580 837 127 583.00 -4.35 % 495 046 032 654.00 12.23 %
v tom: Ověřeno silným ověřením klienta (SCA) 430 217 986 061.59 459 486 534 818.00 -6.37 % 381 990 765 269.00 12.63 %
v tom: Ověřeno jinak než silným ověřením klienta (non-SCA) 125 356 371 268.89 121 350 591 777.00 3.30 % 113 055 267 366.00 10.88 %
z toho: Důvodem pro non-SCA je bezkontaktní transakce týkající se malých částek 99 706 223 136.77 111 587 466 960.00 -10.65 % 105 399 304 985.00 -5.40 %
z toho: Důvodem pro non-SCA jsou terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování 1 030 577 010.26 1 064 943 091.00 -3.23 % 775 438 229.00 32.90 %
z toho: Platba na EFTPOS terminálu 547 549 828 249.95 573 646 890 191.00 -4.55 % 489 522 273 995.18 11.85 %
z toho: Bezkontaktní platba 462 922 034 099.44 523 528 222 829.00 -11.58 % 452 635 732 319.67 2.27 %
z toho: Near Field Communication (NFC) platba 462 498 982 008.38 523 384 200 948.00 -11.63 % 452 518 286 905.32 2.21 %
1.2.2b Elektronické karetní platební transakce iniciované na dálku 182 095 072 704.59 177 315 670 864.00 2.70 % 157 629 206 965.00 15.52 %
v tom: Ověřeno silným ověřením klienta (SCA) 126 845 658 694.92 123 407 327 282.00 2.79 % 105 710 653 397.00 19.99 %
v tom: Ověřeno jinak než silným ověřením klienta (non-SCA) 55 249 414 028.56 53 908 344 478.00 2.49 % 51 918 552 687.00 6.42 %
z toho: Důvodem pro non-SCA je malá částka 6 672 656 074.98 7 611 715 550.00 -12.34 % 5 133 536 746.00 29.98 %
z toho: Důvodem pro non-SCA je opakující se transakce 8 343 046 821.60 8 841 396 896.00 -5.64 % 8 346 393 638.00 -0.04 %
z toho: Důvodem pro non-SCA je analýza transakčních rizik 8 396 242 685.11 10 320 431 359.00 -18.64 % 7 602 506 701.00 10.44 %
z toho: Důvodem pro non-SCA je transakce iniciovaná obchodníkem (MIT) 9 555 995 779.45 5 285 787 044.00 80.79 % 6 366 559 717.00 50.10 %
v tom: Mobilní platební řešení 50 206 303 316.63 48 886 708 775.00 2.70 % 40 327 057 510.00 24.50 %
v tom: Ostatní 131 888 769 387.96 128 428 962 089.00 2.69 % 117 302 149 455.00 12.44 %
2. Výběry hotovosti platebními kartami 445 678 953 926.99 485 676 812 607.00 -8.24 % 427 189 581 891.00 4.33 %
2. 1 Debetními kartami 442 140 923 010.49 481 471 235 698.00 -8.17 % 423 520 251 654.00 4.40 %
2.2 Kreditními kartami 3 503 309 885.67 4 162 379 161.00 -15.83 % 3 647 994 980.00 -3.97 %

1. Karetní platební transakce

Období Hodnota
30.06.2023 739 643 734 295.40
31.12.2022 759 959 973 618.00
30.06.2022 654 192 858 020.00
Další >>

1.1 Jiné než elektronické karetní platební transakce

Období Hodnota
30.06.2023 1 974 304 722.28
31.12.2022 1 807 175 171.00
30.06.2022 1 517 621 101.00
Další >>

1.2 Elektronické karetní platební transakce

Období Hodnota
30.06.2023 737 669 429 573.12
31.12.2022 758 152 798 447.00
30.06.2022 652 675 239 619.00
Další >>

1.2.1a Debetními kartami

Období Hodnota
30.06.2023 688 472 106 855.18
31.12.2022 703 777 275 709.00
30.06.2022 607 899 530 594.00
31.12.2021 1 048 210 975 000.00
31.12.2020 834 653 211 000.00
31.12.2019 715 683 582 000.00
31.12.2018 607 983 890 000.00
31.12.2017 499 682 079 748.84
31.12.2016 419 869 489 878.81
31.12.2015 346 598 129 718.12
Další >>

v tom: Iniciované jinak než na dálku

Období Hodnota
30.06.2023 521 630 580 627.50
31.12.2022 541 931 075 151.00
30.06.2022 463 298 714 996.00
Další >>

v tom: Iniciované na dálku

Období Hodnota
30.06.2023 166 841 526 227.68
31.12.2022 161 846 200 558.00
30.06.2022 144 600 815 598.00
Další >>

1.2.2a Kreditními kartami

Období Hodnota
30.06.2023 49 022 302 038.34
31.12.2022 54 196 724 718.00
30.06.2022 44 658 444 500.00
31.12.2021 99 345 902 000.00
31.12.2020 90 318 592 000.00
31.12.2019 90 721 661 000.00
31.12.2018 101 351 755 000.00
31.12.2017 102 263 124 899.51
31.12.2016 86 565 299 198.04
31.12.2015 76 939 310 072.22
Další >>

v tom: Iniciované jinak než na dálku

Období Hodnota
30.06.2023 33 831 902 549.28
31.12.2022 38 784 487 951.00
30.06.2022 31 671 169 402.00
Další >>

v tom: Iniciované na dálku

Období Hodnota
30.06.2023 15 190 399 489.06
31.12.2022 15 412 236 767.00
30.06.2022 12 987 275 098.00
Další >>

1.2.1b Elektronické karetní platební transakce iniciované jinak než na dálku

Období Hodnota
30.06.2023 555 574 356 868.53
31.12.2022 580 837 127 583.00
30.06.2022 495 046 032 654.00
Další >>

v tom: Ověřeno silným ověřením klienta (SCA)

Období Hodnota
30.06.2023 430 217 986 061.59
31.12.2022 459 486 534 818.00
30.06.2022 381 990 765 269.00
Další >>

v tom: Ověřeno jinak než silným ověřením klienta (non-SCA)

Období Hodnota
30.06.2023 125 356 371 268.89
31.12.2022 121 350 591 777.00
30.06.2022 113 055 267 366.00
Další >>

z toho: Důvodem pro non-SCA je bezkontaktní transakce týkající se malých částek

Období Hodnota
30.06.2023 99 706 223 136.77
31.12.2022 111 587 466 960.00
30.06.2022 105 399 304 985.00
Další >>

z toho: Důvodem pro non-SCA jsou terminály bez obsluhy pro jízdné nebo poplatky za parkování

Období Hodnota
30.06.2023 1 030 577 010.26
31.12.2022 1 064 943 091.00
30.06.2022 775 438 229.00
Další >>

z toho: Platba na EFTPOS terminálu

Období Hodnota
30.06.2023 547 549 828 249.95
31.12.2022 573 646 890 191.00
30.06.2022 489 522 273 995.18
31.12.2021 836 722 698 000.00
31.12.2020 713 569 643 000.00
31.12.2019 656 372 464 000.00
31.12.2018 604 381 566 000.00
31.12.2017 526 490 753 888.34
31.12.2016 450 634 586 757.30
31.12.2015 381 415 495 765.41
Další >>

z toho: Bezkontaktní platba

Období Hodnota
30.06.2023 462 922 034 099.44
31.12.2022 523 528 222 829.00
30.06.2022 452 635 732 319.67
Další >>

z toho: Near Field Communication (NFC) platba

Období Hodnota
30.06.2023 462 498 982 008.38
31.12.2022 523 384 200 948.00
30.06.2022 452 518 286 905.32
Další >>

1.2.2b Elektronické karetní platební transakce iniciované na dálku

Období Hodnota
30.06.2023 182 095 072 704.59
31.12.2022 177 315 670 864.00
30.06.2022 157 629 206 965.00
Další >>

v tom: Ověřeno silným ověřením klienta (SCA)

Období Hodnota
30.06.2023 126 845 658 694.92
31.12.2022 123 407 327 282.00
30.06.2022 105 710 653 397.00
Další >>

v tom: Ověřeno jinak než silným ověřením klienta (non-SCA)

Období Hodnota
30.06.2023 55 249 414 028.56
31.12.2022 53 908 344 478.00
30.06.2022 51 918 552 687.00
Další >>

z toho: Důvodem pro non-SCA je malá částka

Období Hodnota
30.06.2023 6 672 656 074.98
31.12.2022 7 611 715 550.00
30.06.2022 5 133 536 746.00
Další >>

z toho: Důvodem pro non-SCA je opakující se transakce

Období Hodnota
30.06.2023 8 343 046 821.60
31.12.2022 8 841 396 896.00
30.06.2022 8 346 393 638.00
Další >>

z toho: Důvodem pro non-SCA je analýza transakčních rizik

Období Hodnota
30.06.2023 8 396 242 685.11
31.12.2022 10 320 431 359.00
30.06.2022 7 602 506 701.00
Další >>

z toho: Důvodem pro non-SCA je transakce iniciovaná obchodníkem (MIT)

Období Hodnota
30.06.2023 9 555 995 779.45
31.12.2022 5 285 787 044.00
30.06.2022 6 366 559 717.00
Další >>

v tom: Mobilní platební řešení

Období Hodnota
30.06.2023 50 206 303 316.63
31.12.2022 48 886 708 775.00
30.06.2022 40 327 057 510.00
Další >>

v tom: Ostatní

Období Hodnota
30.06.2023 131 888 769 387.96
31.12.2022 128 428 962 089.00
30.06.2022 117 302 149 455.00
Další >>

2. Výběry hotovosti platebními kartami

Období Hodnota
30.06.2023 445 678 953 926.99
31.12.2022 485 676 812 607.00
30.06.2022 427 189 581 891.00
Další >>

2. 1 Debetními kartami

Období Hodnota
30.06.2023 442 140 923 010.49
31.12.2022 481 471 235 698.00
30.06.2022 423 520 251 654.00
Další >>

2.2 Kreditními kartami

Období Hodnota
30.06.2023 3 503 309 885.67
31.12.2022 4 162 379 161.00
30.06.2022 3 647 994 980.00
Další >>

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.