Households - consumer credit - over 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - consumer credit - over 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - consumer credit - over 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2016 139 154.40
Min 28.02.2002 4 071.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 139 154.40 138 985.80 168.60 0.12% 134 937.90 4 216.50 3.12%
31.12.2015 138 985.80 138 492.40 493.40 0.36% 134 968.30 4 017.50 2.98%
30.11.2015 138 492.40 137 794.50 697.90 0.51% 135 944.20 2 548.20 1.87%
31.10.2015 137 794.50 137 799.90 -5.40 -0.00% 134 911.20 2 883.30 2.14%
30.09.2015 137 799.90 137 308.20 491.70 0.36% 136 525.80 1 274.10 0.93%
31.08.2015 137 308.20 137 584.00 - 275.80 -0.20% 136 099.10 1 209.10 0.89%
31.07.2015 137 584.00 137 153.50 430.50 0.31% 135 696.10 1 887.90 1.39%
30.06.2015 137 153.50 131 163.00 5 990.50 4.57% 135 030.60 2 122.90 1.57%
31.05.2015 131 163.00 130 642.50 520.50 0.40% 135 036.50 -3 873.50 -2.87%
30.04.2015 130 642.50 135 034.80 -4 392.30 -3.25% 134 676.10 -4 033.60 -3.00%
31.03.2015 135 034.80 134 579.50 455.30 0.34% 135 636.00 - 601.20 -0.44%
28.02.2015 134 579.50 134 937.90 - 358.40 -0.27% 135 196.00 - 616.50 -0.46%
31.01.2015 134 937.90 134 968.30 -30.40 -0.02% 134 990.70 -52.80 -0.04%
31.12.2014 134 968.30 135 944.20 - 975.90 -0.72% 135 578.40 - 610.10 -0.45%
30.11.2014 135 944.20 134 911.20 1 033.00 0.77% 136 584.70 - 640.50 -0.47%
31.10.2014 134 911.20 136 525.80 -1 614.60 -1.18% 135 806.60 - 895.40 -0.66%
30.09.2014 136 525.80 136 099.10 426.70 0.31% 135 321.50 1 204.30 0.89%
31.08.2014 136 099.10 135 696.10 403.00 0.30% 134 719.20 1 379.90 1.02%
31.07.2014 135 696.10 135 030.60 665.50 0.49% 134 224.90 1 471.20 1.10%
30.06.2014 135 030.60 135 036.50 -5.90 -0.00% 133 590.60 1 440.00 1.08%
31.05.2014 135 036.50 134 676.10 360.40 0.27% 133 666.50 1 370.00 1.02%
30.04.2014 134 676.10 135 636.00 - 959.90 -0.71% 132 873.30 1 802.80 1.36%
31.03.2014 135 636.00 135 196.00 440.00 0.33% 132 289.40 3 346.60 2.53%
28.02.2014 135 196.00 134 990.70 205.30 0.15% 132 162.30 3 033.70 2.30%
31.01.2014 134 990.70 135 578.40 - 587.70 -0.43% 132 340.60 2 650.10 2.00%
31.12.2013 135 578.40 136 584.70 -1 006.30 -0.74% 129 999.20 5 579.20 4.29%
30.11.2013 136 584.70 135 806.60 778.10 0.57% 130 283.30 6 301.40 4.84%
31.10.2013 135 806.60 135 321.50 485.10 0.36% 130 149.00 5 657.60 4.35%
30.09.2013 135 321.50 134 719.20 602.30 0.45% 130 027.10 5 294.40 4.07%
31.08.2013 134 719.20 134 224.90 494.30 0.37% 130 010.10 4 709.10 3.62%
31.07.2013 134 224.90 133 590.60 634.30 0.47% 130 157.40 4 067.50 3.12%
30.06.2013 133 590.60 133 666.50 -75.90 -0.06% 130 291.20 3 299.40 2.53%
31.05.2013 133 666.50 132 873.30 793.20 0.60% 130 529.00 3 137.50 2.40%
30.04.2013 132 873.30 132 289.40 583.90 0.44% 130 039.10 2 834.20 2.18%
31.03.2013 132 289.40 132 162.30 127.10 0.10% 130 211.00 2 078.40 1.60%
28.02.2013 132 162.30 132 340.60 - 178.30 -0.13% 130 185.70 1 976.60 1.52%
31.01.2013 132 340.60 129 999.20 2 341.40 1.80% 130 682.40 1 658.20 1.27%
31.12.2012 129 999.20 130 283.30 - 284.10 -0.22% 130 950.60 - 951.40 -0.73%
30.11.2012 130 283.30 130 149.00 134.30 0.10% 132 190.10 -1 906.80 -1.44%
31.10.2012 130 149.00 130 027.10 121.90 0.09% 132 014.00 -1 865.00 -1.41%
30.09.2012 130 027.10 130 010.10 17.00 0.01% 132 154.20 -2 127.10 -1.61%
31.08.2012 130 010.10 130 157.40 - 147.30 -0.11% 132 619.10 -2 609.00 -1.97%
31.07.2012 130 157.40 130 291.20 - 133.80 -0.10% 132 353.20 -2 195.80 -1.66%
30.06.2012 130 291.20 130 529.00 - 237.80 -0.18% 132 411.10 -2 119.90 -1.60%
31.05.2012 130 529.00 130 039.10 489.90 0.38% 132 243.00 -1 714.00 -1.30%
30.04.2012 130 039.10 130 211.00 - 171.90 -0.13% 131 967.90 -1 928.80 -1.46%
31.03.2012 130 211.00 130 185.70 25.30 0.02% 131 934.10 -1 723.10 -1.31%
29.02.2012 130 185.70 130 682.40 - 496.70 -0.38% 131 499.70 -1 314.00 -1.00%
31.01.2012 130 682.40 130 950.60 - 268.20 -0.20% 131 769.90 -1 087.50 -0.83%
31.12.2011 130 950.60 132 190.10 -1 239.50 -0.94% 131 914.60 - 964.00 -0.73%
30.11.2011 132 190.10 132 014.00 176.10 0.13% 133 021.00 - 830.90 -0.62%
31.10.2011 132 014.00 132 154.20 - 140.20 -0.11% 132 707.60 - 693.60 -0.52%
30.09.2011 132 154.20 132 619.10 - 464.90 -0.35% 132 423.10 - 268.90 -0.20%
31.08.2011 132 619.10 132 353.20 265.90 0.20% 130 729.60 1 889.50 1.45%
31.07.2011 132 353.20 132 411.10 -57.90 -0.04% 130 891.30 1 461.90 1.12%
30.06.2011 132 411.10 132 243.00 168.10 0.13% 130 495.10 1 916.00 1.47%
31.05.2011 132 243.00 131 967.90 275.10 0.21% 129 647.30 2 595.70 2.00%
30.04.2011 131 967.90 131 934.10 33.80 0.03% 128 811.30 3 156.60 2.45%
31.03.2011 131 934.10 131 499.70 434.40 0.33% 128 406.40 3 527.70 2.75%
28.02.2011 131 499.70 131 769.90 - 270.20 -0.20% 127 711.40 3 788.30 2.97%
31.01.2011 131 769.90 131 914.60 - 144.70 -0.11% 127 528.10 4 241.80 3.33%
31.12.2010 131 914.60 133 021.00 -1 106.40 -0.83% 127 081.70 4 832.90 3.80%
30.11.2010 133 021.00 132 707.60 313.40 0.24% 126 826.30 6 194.70 4.88%
31.10.2010 132 707.60 132 423.10 284.50 0.21% 126 117.70 6 589.90 5.23%
30.09.2010 132 423.10 130 729.60 1 693.50 1.30% 125 052.70 7 370.40 5.89%
31.08.2010 130 729.60 130 891.30 - 161.70 -0.12% 124 214.60 6 515.00 5.24%
31.07.2010 130 891.30 130 495.10 396.20 0.30% 122 973.90 7 917.40 6.44%
30.06.2010 130 495.10 129 647.30 847.80 0.65% 121 372.80 9 122.30 7.52%
31.05.2010 129 647.30 128 811.30 836.00 0.65% 119 492.40 10 154.90 8.50%
30.04.2010 128 811.30 128 406.40 404.90 0.32% 117 808.80 11 002.50 9.34%
31.03.2010 128 406.40 127 711.40 695.00 0.54% 115 841.20 12 565.20 10.85%
28.02.2010 127 711.40 127 528.10 183.30 0.14% 112 951.80 14 759.60 13.07%
31.01.2010 127 528.10 127 081.70 446.40 0.35% 111 706.50 15 821.60 14.16%
31.12.2009 127 081.70 126 826.30 255.40 0.20% 110 910.80 16 170.90 14.58%
30.11.2009 126 826.30 126 117.70 708.60 0.56% 108 570.00 18 256.30 16.82%
31.10.2009 126 117.70 125 052.70 1 065.00 0.85% 106 267.60 19 850.10 18.68%
30.09.2009 125 052.70 124 214.60 838.10 0.67% 103 472.80 21 579.90 20.86%
31.08.2009 124 214.60 122 973.90 1 240.70 1.01% 101 179.80 23 034.80 22.77%
31.07.2009 122 973.90 121 372.80 1 601.10 1.32% 99 412.90 23 561.00 23.70%
30.06.2009 121 372.80 119 492.40 1 880.40 1.57% 97 200.60 24 172.20 24.87%
31.05.2009 119 492.40 117 808.80 1 683.60 1.43% 94 568.30 24 924.10 26.36%
30.04.2009 117 808.80 115 841.20 1 967.60 1.70% 91 955.40 25 853.40 28.12%
31.03.2009 115 841.20 112 951.80 2 889.40 2.56% 88 889.30 26 951.90 30.32%
28.02.2009 112 951.80 111 706.50 1 245.30 1.11% 86 454.60 26 497.20 30.65%
31.01.2009 111 706.50 110 910.80 795.70 0.72% 84 846.60 26 859.90 31.66%
31.12.2008 110 910.80 108 570.00 2 340.80 2.16% 83 634.10 27 276.70 32.61%
30.11.2008 108 570.00 106 267.60 2 302.40 2.17% 81 518.60 27 051.40 33.18%
31.10.2008 106 267.60 103 472.80 2 794.80 2.70% 78 991.90 27 275.70 34.53%
30.09.2008 103 472.80 101 179.80 2 293.00 2.27% 76 998.30 26 474.50 34.38%
31.08.2008 101 179.80 99 412.90 1 766.90 1.78% 75 434.40 25 745.40 34.13%
31.07.2008 99 412.90 97 200.60 2 212.30 2.28% 73 489.60 25 923.30 35.27%
30.06.2008 97 200.60 94 568.30 2 632.30 2.78% 71 616.20 25 584.40 35.72%
31.05.2008 94 568.30 91 955.40 2 612.90 2.84% 69 149.40 25 418.90 36.76%
30.04.2008 91 955.40 88 889.30 3 066.10 3.45% 66 471.60 25 483.80 38.34%
31.03.2008 88 889.30 86 454.60 2 434.70 2.82% 64 033.00 24 856.30 38.82%
29.02.2008 86 454.60 84 846.60 1 608.00 1.90% 62 051.90 24 402.70 39.33%
31.01.2008 84 846.60 83 634.10 1 212.50 1.45% 60 838.70 24 007.90 39.46%
31.12.2007 83 634.10 81 518.60 2 115.50 2.60% 60 650.70 22 983.40 37.89%
30.11.2007 81 518.60 78 991.90 2 526.70 3.20% 58 293.10 23 225.50 39.84%
31.10.2007 78 991.90 76 998.30 1 993.60 2.59% 55 566.30 23 425.60 42.16%
30.09.2007 76 998.30 75 434.40 1 563.90 2.07% 53 241.70 23 756.60 44.62%
31.08.2007 75 434.40 73 489.60 1 944.80 2.65% 51 652.80 23 781.60 46.04%
31.07.2007 73 489.60 71 616.20 1 873.40 2.62% 50 177.60 23 312.00 46.46%
30.06.2007 71 616.20 69 149.40 2 466.80 3.57% 48 770.50 22 845.70 46.84%
31.05.2007 69 149.40 66 471.60 2 677.80 4.03% 46 410.80 22 738.60 48.99%
30.04.2007 66 471.60 64 033.00 2 438.60 3.81% 44 099.00 22 372.60 50.73%
31.03.2007 64 033.00 62 051.90 1 981.10 3.19% 42 409.30 21 623.70 50.99%
28.02.2007 62 051.90 60 838.70 1 213.20 1.99% 39 120.40 22 931.50 58.62%
31.01.2007 60 838.70 60 650.70 188.00 0.31% 38 034.50 22 804.20 59.96%
31.12.2006 60 650.70 58 293.10 2 357.60 4.04% 36 974.80 23 675.90 64.03%
30.11.2006 58 293.10 55 566.30 2 726.80 4.91% 34 387.60 23 905.50 69.52%
31.10.2006 55 566.30 53 241.70 2 324.60 4.37% 30 909.60 24 656.70 79.77%
30.09.2006 53 241.70 51 652.80 1 588.90 3.08% 28 961.70 24 280.00 83.83%
31.08.2006 51 652.80 50 177.60 1 475.20 2.94% 27 711.90 23 940.90 86.39%
31.07.2006 50 177.60 48 770.50 1 407.10 2.89% 25 322.10 24 855.50 98.16%
30.06.2006 48 770.50 46 410.80 2 359.70 5.08% 24 077.50 24 693.00 102.56%
31.05.2006 46 410.80 44 099.00 2 311.80 5.24% 22 769.70 23 641.10 103.83%
30.04.2006 44 099.00 42 409.30 1 689.70 3.98% 19 204.00 24 895.00 129.63%
31.03.2006 42 409.30 39 120.40 3 288.90 8.41% 16 478.00 25 931.30 157.37%
28.02.2006 39 120.40 38 034.50 1 085.90 2.85% 15 189.60 23 930.80 157.55%
31.01.2006 38 034.50 36 974.80 1 059.70 2.87% 14 604.30 23 430.20 160.43%
31.12.2005 36 974.80 34 387.60 2 587.20 7.52% 14 143.40 22 831.40 161.43%
30.11.2005 34 387.60 30 909.60 3 478.00 11.25% 12 609.50 21 778.10 172.71%
31.10.2005 30 909.60 28 961.70 1 947.90 6.73% 11 528.50 19 381.10 168.11%
30.09.2005 28 961.70 27 711.90 1 249.80 4.51% 10 358.60 18 603.10 179.59%
31.08.2005 27 711.90 25 322.10 2 389.80 9.44% 9 860.10 17 851.80 181.05%
31.07.2005 25 322.10 24 077.50 1 244.60 5.17% 9 593.50 15 728.60 163.95%
30.06.2005 24 077.50 22 769.70 1 307.80 5.74% 9 379.50 14 698.00 156.70%
31.05.2005 22 769.70 19 204.00 3 565.70 18.57% 9 144.90 13 624.80 148.99%
30.04.2005 19 204.00 16 478.00 2 726.00 16.54% 8 963.10 10 240.90 114.26%
31.03.2005 16 478.00 15 189.60 1 288.40 8.48% 8 839.80 7 638.20 86.41%
28.02.2005 15 189.60 14 604.30 585.30 4.01% 8 772.50 6 417.10 73.15%
31.01.2005 14 604.30 14 143.40 460.90 3.26% 8 625.40 5 978.90 69.32%
31.12.2004 14 143.40 12 609.50 1 533.90 12.16% 8 827.30 5 316.10 60.22%
30.11.2004 12 609.50 11 528.50 1 081.00 9.38% 8 130.40 4 479.10 55.09%
31.10.2004 11 528.50 10 358.60 1 169.90 11.29% 7 962.10 3 566.40 44.79%
30.09.2004 10 358.60 9 860.10 498.50 5.06% 7 886.00 2 472.60 31.35%
31.08.2004 9 860.10 9 593.50 266.60 2.78% 7 528.70 2 331.40 30.97%
31.07.2004 9 593.50 9 379.50 214.00 2.28% 7 121.40 2 472.10 34.71%
30.06.2004 9 379.50 9 144.90 234.60 2.57% 8 492.50 887.00 10.44%
31.05.2004 9 144.90 8 963.10 181.80 2.03% 7 982.50 1 162.40 14.56%
30.04.2004 8 963.10 8 839.80 123.30 1.39% 7 785.00 1 178.10 15.13%
31.03.2004 8 839.80 8 772.50 67.30 0.77% 7 527.10 1 312.70 17.44%
29.02.2004 8 772.50 8 625.40 147.10 1.71% 7 369.90 1 402.60 19.03%
31.01.2004 8 625.40 8 827.30 - 201.90 -2.29% 7 227.60 1 397.80 19.34%
31.12.2003 8 827.30 8 130.40 696.90 8.57% 6 995.60 1 831.70 26.18%
30.11.2003 8 130.40 7 962.10 168.30 2.11% 6 487.40 1 643.00 25.33%
31.10.2003 7 962.10 7 886.00 76.10 0.96% 4 931.70 3 030.40 61.45%
30.09.2003 7 886.00 7 528.70 357.30 4.75% 4 598.70 3 287.30 71.48%
31.08.2003 7 528.70 7 121.40 407.30 5.72% 4 870.00 2 658.70 54.59%
31.07.2003 7 121.40 8 492.50 -1 371.10 -16.14% 4 847.90 2 273.50 46.90%
30.06.2003 8 492.50 7 982.50 510.00 6.39% 4 689.20 3 803.30 81.11%
31.05.2003 7 982.50 7 785.00 197.50 2.54% 4 486.60 3 495.90 77.92%
30.04.2003 7 785.00 7 527.10 257.90 3.43% 4 278.10 3 506.90 81.97%
31.03.2003 7 527.10 7 369.90 157.20 2.13% 4 114.80 3 412.30 82.93%
28.02.2003 7 369.90 7 227.60 142.30 1.97% 4 071.10 3 298.80 81.03%
31.01.2003 7 227.60 6 995.60 232.00 3.32% 6 805.10 422.50 6.21%
31.12.2002 6 995.60 6 487.40 508.20 7.83% - - -
30.11.2002 6 487.40 4 931.70 1 555.70 31.54% - - -
31.10.2002 4 931.70 4 598.70 333.00 7.24% - - -
30.09.2002 4 598.70 4 870.00 - 271.30 -5.57% - - -
31.08.2002 4 870.00 4 847.90 22.10 0.46% - - -
31.07.2002 4 847.90 4 689.20 158.70 3.38% - - -
30.06.2002 4 689.20 4 486.60 202.60 4.52% - - -
31.05.2002 4 486.60 4 278.10 208.50 4.87% - - -
30.04.2002 4 278.10 4 114.80 163.30 3.97% - - -
31.03.2002 4 114.80 4 071.10 43.70 1.07% - - -
28.02.2002 4 071.10 6 805.10 -2 734.00 -40.18% - - -
31.01.2002 6 805.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households - consumer credit - over 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - consumer credit - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to government (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to other residents - total (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Credit to other residents - of which loans (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V