Levels (MFI loans by original maturity, counterpart and industry) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Levels (MFI loans by original maturity, counterpart and industry) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Non-financial corporations - up to 1 year 245 464.60 236 872.70 3.63% 261 831.60 -6.25%
IND2 2. Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years 179 417.30 176 710.40 1.53% 159 650.70 12.38%
IND3 3. Non-financial corporations - over 5 years 523 904.70 521 786.30 0.41% 469 999.90 11.47%
IND4 4. Non-financial corporations - total 948 786.50 935 369.40 1.43% 891 482.10 6.43%
IND5 5. Households - consumer credit - up to 1 year 40 039.20 41 886.80 -4.41% 31 648.90 26.51%
IND6 6. Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years 32 327.10 32 367.40 -0.12% 27 438.30 17.82%
IND7 7. Households - consumer credit - over 5 years 139 154.40 138 985.80 0.12% 134 937.90 3.12%
IND8 8. Households - consumer credit - total 211 520.70 213 240.00 -0.81% 194 025.10 9.02%
IND9 9. Households - lending for house purchase - up to 1 year 3 314.50 3 316.30 -0.05% 3 306.10 0.25%
IND10 10. Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years 11 239.40 11 119.90 1.07% 10 264.60 9.50%
IND11 11. Households - lending for house purchase - over 5 years 962 061.80 963 338.30 -0.13% 894 798.60 7.52%
IND12 12. Households - lending for house purchase - total 976 615.80 977 774.50 -0.12% 908 369.30 7.51%
IND13 13. Households - other lending - up to 1 year 12 918.20 13 103.70 -1.42% 13 765.10 -6.15%
IND14 14. Households - other lending - over 1 and up to 5 years 9 538.90 9 578.00 -0.41% 9 106.40 4.75%
IND15 15. Households - other lending - over 5 years 118 324.40 118 675.20 -0.30% 113 937.80 3.85%
IND16 16. Households - other lending - total 140 781.50 141 356.90 -0.41% 136 809.30 2.90%
IND17 17. Households - total 1 328 918.00 1 332 371.50 -0.26% 1 239 203.70 7.24%

MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Non-monetary financial intermediaries - total 242 598.30 239 734.10 1.19% 249 722.10 -2.85%
IND2 2. Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year 72 210.60 67 893.10 6.36% 74 084.30 -2.53%
IND3 3. Insurance corporations and pension funds - total 8 999.10 12 978.60 -30.66% 13 076.70 -31.18%
IND4 4. Insurance corporations and pension funds - up to 1 year 8 557.60 12 978.60 -34.06% 13 076.70 -34.56%
IND5 5. General government - total 66 423.20 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
IND6 6. Central government 18 677.70 20 736.10 -9.93% 3 658.00 410.60%
IND7 7. Other general government - total 47 745.50 49 218.50 -2.99% 41 485.40 15.09%

Loans to non-financial corporations broken down by industry - CZ-NACE rev. 2

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Agriculture, forestry, fishing (A) 49 806.60 49 274.90 1.08% 48 431.90 2.84%
IND2 2. Industry (B+C+D+E) 341 607.10 347 598.60 -1.72% 343 172.20 -0.46%
IND3 3. Construction (F) 52 181.80 51 721.00 0.89% 49 430.80 5.57%
IND4 4. Wholesale and retail trade, repair, hotels and restaurants (G+I) 196 783.00 198 869.00 -1.05% 202 656.80 -2.90%
IND5 5. Transport, communications (H) 42 102.10 41 442.70 1.59% 41 147.30 2.32%
IND6 6. Business services (J+L+M+N) 447 731.80 451 307.90 -0.79% 415 102.30 7.86%
IND7 7. Other services (O+P+Q+R+S+T+U) 28 523.50 28 143.00 1.35% 28 752.50 -0.80%

MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Non-financial corporations - up to 1 year 250 833.10 256 518.80 -2.22% 262 526.80 -4.45%
IND2 2. Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years 245 275.60 242 018.30 1.35% 240 303.70 2.07%
IND3 3. Non-financial corporations - over 5 years 662 627.30 669 820.00 -1.07% 625 863.40 5.87%
IND4 4. Non-financial corporations - total 1 158 736.00 1 168 357.10 -0.82% 1 128 693.90 2.66%
IND5 4.1 of which: Non-financial corporations - Syndicated loans - total 178 830.40 183 513.40 -2.55% 184 512.70 -3.08%
IND6 5. Households - credit for consumption - up to 1 year 24 173.50 23 989.60 0.77% 26 548.30 -8.95%
IND7 6. Households - credit for consumption - over 1 and up to 5 years 35 888.80 36 021.00 -0.37% 37 982.50 -5.51%
IND8 7. Households - credit for consumption - over 5 years 203 866.80 202 763.70 0.54% 189 113.30 7.80%
IND9 8. Households - credit for consumption - total 263 929.10 262 774.40 0.44% 253 644.00 4.05%
IND10 9. Households - lending for house purchase - up to 1 year 2 438.20 2 416.70 0.89% 2 776.30 -12.18%
IND11 10. Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years 3 080.70 3 087.00 -0.20% 3 424.40 -10.04%
IND12 11. Households - lending for house purchase - over 5 years 1 381 135.10 1 370 699.60 0.76% 1 285 011.20 7.48%
IND13 12. Households - lending for house purchase - total 1 386 654.00 1 376 203.30 0.76% 1 291 212.00 7.39%
IND14 13. Households - other lending - up to 1 year 9 533.40 9 477.90 0.59% 10 673.70 -10.68%
IND15 14. Households - other lending - over 1 and up to 5 years 10 161.00 9 886.00 2.78% 10 458.00 -2.84%
IND16 15. Households - other lending - over 5 years 138 786.80 137 908.30 0.64% 137 616.70 0.85%
IND17 16. Households - other lending - total 158 481.20 157 272.10 0.77% 158 748.40 -0.17%
IND18 17. Households - total 1 809 064.30 1 796 249.80 0.71% 1 703 604.40 6.19%
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)
Non-financial corporations - up to 1 year (169 hodnot, 31.01.2016)
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Non-financial corporations - over 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Non-financial corporations - total (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - up to 1 year (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - over 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - total (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - up to 1 year (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - over 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - total (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - up to 1 year (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - over 5 years (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - total (169 hodnot, 31.01.2016)
Households - total (169 hodnot, 31.01.2016)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels)
Non-monetary financial intermediaries - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year (223 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - up to 1 year (223 hodnoty, 31.07.2020)
General government - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Central government (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other general government - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-financial corporations broken down by industry - CZ-NACE rev. 2
Agriculture, forestry, fishing (A) (223 hodnoty, 31.07.2020)
Industry (B+C+D+E) (223 hodnoty, 31.07.2020)
Construction (F) (223 hodnoty, 31.07.2020)
Wholesale and retail trade, repair, hotels and restaurants (G+I) (223 hodnoty, 31.07.2020)
Transport, communications (H) (223 hodnoty, 31.07.2020)
Business services (J+L+M+N) (223 hodnoty, 31.07.2020)
Other services (O+P+Q+R+S+T+U) (223 hodnoty, 31.07.2020)
MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks)
Non-financial corporations - up to 1 year (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - over 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
1 of which: Non-financial corporations - Syndicated loans - total (115 hodnot, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - up to 1 year (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - over 1 and up to 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - over 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - up to 1 year (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - over 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - up to 1 year (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - over 5 years (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - total (223 hodnoty, 31.07.2020)
Households - total (223 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Levels (Payment statistics)
Levels (Monetary Statistics Publication)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Levels (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB))
Levels (Monetary aggregates and counterparts)
Levels (MFI loans by original maturity, counterpart and industry)
Levels (Deposits with MFIs broken down by counterpart and instrument)
Levels (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Levels (Investment funds)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels) (Levels)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (levels) (Levels)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels) (Levels)
Levels (Payment statistics)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels) (Levels)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels) (Levels)
Loans to households (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Loans to non-financial corporations (levels) - CZK (Monetary financial institution loans broken down by remaining maturity and interest rate reset)
Levels (Monetary Statistics Publication)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.