Non-financial corporations - over 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations - over 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz

Graf hodnot, MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-financial corporations - over 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2020 673 794.40
Min 31.01.2004 139 074.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 662 627.30 669 820.00 -7 192.70 -1.07% 625 863.40 36 763.90 5.87%
30.06.2020 669 820.00 673 794.40 -3 974.40 -0.59% 606 409.40 63 410.60 10.46%
31.05.2020 673 794.40 668 211.20 5 583.20 0.84% 607 628.70 66 165.70 10.89%
30.04.2020 668 211.20 664 877.90 3 333.30 0.50% 602 744.50 65 466.70 10.86%
31.03.2020 664 877.90 643 944.90 20 933.00 3.25% 595 028.20 69 849.70 11.74%
29.02.2020 643 944.90 644 695.60 - 750.70 -0.12% 597 557.00 46 387.90 7.76%
31.01.2020 644 695.60 643 623.10 1 072.50 0.17% 595 589.50 49 106.10 8.24%
31.12.2019 643 623.10 644 424.90 - 801.80 -0.12% 612 078.50 31 544.60 5.15%
30.11.2019 644 424.90 634 277.40 10 147.50 1.60% 618 129.90 26 295.00 4.25%
31.10.2019 634 277.40 632 291.20 1 986.20 0.31% 617 089.80 17 187.60 2.79%
30.09.2019 632 291.20 634 655.70 -2 364.50 -0.37% 608 806.40 23 484.80 3.86%
31.08.2019 634 655.70 625 863.40 8 792.30 1.40% 606 108.40 28 547.30 4.71%
31.07.2019 625 863.40 606 409.40 19 454.00 3.21% 601 407.10 24 456.30 4.07%
30.06.2019 606 409.40 607 628.70 -1 219.30 -0.20% 598 610.70 7 798.70 1.30%
31.05.2019 607 628.70 602 744.50 4 884.20 0.81% 590 350.60 17 278.10 2.93%
30.04.2019 602 744.50 595 028.20 7 716.30 1.30% 585 978.10 16 766.40 2.86%
31.03.2019 595 028.20 597 557.00 -2 528.80 -0.42% 580 587.00 14 441.20 2.49%
28.02.2019 597 557.00 595 589.50 1 967.50 0.33% 578 579.00 18 978.00 3.28%
31.01.2019 595 589.50 612 078.50 -16 489.00 -2.69% 575 442.00 20 147.50 3.50%
31.12.2018 612 078.50 618 129.90 -6 051.40 -0.98% 577 682.10 34 396.40 5.95%
30.11.2018 618 129.90 617 089.80 1 040.10 0.17% 570 162.90 47 967.00 8.41%
31.10.2018 617 089.80 608 806.40 8 283.40 1.36% 569 396.30 47 693.50 8.38%
30.09.2018 608 806.40 606 108.40 2 698.00 0.45% 574 120.70 34 685.70 6.04%
31.08.2018 606 108.40 601 407.10 4 701.30 0.78% 575 320.20 30 788.20 5.35%
31.07.2018 601 407.10 598 610.70 2 796.40 0.47% 570 018.90 31 388.20 5.51%
30.06.2018 598 610.70 590 350.60 8 260.10 1.40% 569 952.20 28 658.50 5.03%
31.05.2018 590 350.60 585 978.10 4 372.50 0.75% 586 129.10 4 221.50 0.72%
30.04.2018 585 978.10 580 587.00 5 391.10 0.93% 574 225.50 11 752.60 2.05%
31.03.2018 580 587.00 578 579.00 2 008.00 0.35% 566 329.80 14 257.20 2.52%
28.02.2018 578 579.00 575 442.00 3 137.00 0.55% 566 170.90 12 408.10 2.19%
31.01.2018 575 442.00 577 682.10 -2 240.10 -0.39% 560 283.60 15 158.40 2.71%
31.12.2017 577 682.10 570 162.90 7 519.20 1.32% 557 847.90 19 834.20 3.56%
30.11.2017 570 162.90 569 396.30 766.60 0.13% 571 291.50 -1 128.60 -0.20%
31.10.2017 569 396.30 574 120.70 -4 724.40 -0.82% 564 630.90 4 765.40 0.84%
30.09.2017 574 120.70 575 320.20 -1 199.50 -0.21% 563 196.00 10 924.70 1.94%
31.08.2017 575 320.20 570 018.90 5 301.30 0.93% 555 739.00 19 581.20 3.52%
31.07.2017 570 018.90 569 952.20 66.70 0.01% 553 358.80 16 660.10 3.01%
30.06.2017 569 952.20 586 129.10 -16 176.90 -2.76% 543 584.90 26 367.30 4.85%
31.05.2017 586 129.10 574 225.50 11 903.60 2.07% 541 452.70 44 676.40 8.25%
30.04.2017 574 225.50 566 329.80 7 895.70 1.39% 534 284.00 39 941.50 7.48%
31.03.2017 566 329.80 566 170.90 158.90 0.03% 528 291.90 38 037.90 7.20%
28.02.2017 566 170.90 560 283.60 5 887.30 1.05% 526 044.30 40 126.60 7.63%
31.01.2017 560 283.60 557 847.90 2 435.70 0.44% 523 557.40 36 726.20 7.01%
31.12.2016 557 847.90 571 291.50 -13 443.60 -2.35% 521 778.10 36 069.80 6.91%
30.11.2016 571 291.50 564 630.90 6 660.60 1.18% 524 305.80 46 985.70 8.96%
31.10.2016 564 630.90 563 196.00 1 434.90 0.25% 523 080.20 41 550.70 7.94%
30.09.2016 563 196.00 555 739.00 7 457.00 1.34% 514 736.20 48 459.80 9.41%
31.08.2016 555 739.00 553 358.80 2 380.20 0.43% 510 608.00 45 131.00 8.84%
31.07.2016 553 358.80 543 584.90 9 773.90 1.80% 498 255.90 55 102.90 11.06%
30.06.2016 543 584.90 541 452.70 2 132.20 0.39% 485 205.10 58 379.80 12.03%
31.05.2016 541 452.70 534 284.00 7 168.70 1.34% 480 238.40 61 214.30 12.75%
30.04.2016 534 284.00 528 291.90 5 992.10 1.13% 472 285.30 61 998.70 13.13%
31.03.2016 528 291.90 526 044.30 2 247.60 0.43% 469 299.40 58 992.50 12.57%
29.02.2016 526 044.30 523 557.40 2 486.90 0.47% 468 993.90 57 050.40 12.16%
31.01.2016 523 557.40 521 778.10 1 779.30 0.34% 469 999.90 53 557.50 11.40%
31.12.2015 521 778.10 524 305.80 -2 527.70 -0.48% 468 400.90 53 377.20 11.40%
30.11.2015 524 305.80 523 080.20 1 225.60 0.23% 461 323.10 62 982.70 13.65%
31.10.2015 523 080.20 514 736.20 8 344.00 1.62% 456 983.00 66 097.20 14.46%
30.09.2015 514 736.20 510 608.00 4 128.20 0.81% 439 777.20 74 959.00 17.04%
31.08.2015 510 608.00 498 255.90 12 352.10 2.48% 444 356.00 66 252.00 14.91%
31.07.2015 498 255.90 485 205.10 13 050.80 2.69% 443 379.70 54 876.20 12.38%
30.06.2015 485 205.10 480 238.40 4 966.70 1.03% 448 407.80 36 797.30 8.21%
31.05.2015 480 238.40 472 285.30 7 953.10 1.68% 449 547.50 30 690.90 6.83%
30.04.2015 472 285.30 469 299.40 2 985.90 0.64% 448 124.80 24 160.50 5.39%
31.03.2015 469 299.40 468 993.90 305.50 0.07% 443 698.30 25 601.10 5.77%
28.02.2015 468 993.90 469 999.90 -1 006.00 -0.21% 447 164.90 21 829.00 4.88%
31.01.2015 469 999.90 468 400.90 1 599.00 0.34% 450 285.00 19 714.90 4.38%
31.12.2014 468 400.90 461 323.10 7 077.80 1.53% 448 211.20 20 189.70 4.50%
30.11.2014 461 323.10 456 983.00 4 340.10 0.95% 443 982.20 17 340.90 3.91%
31.10.2014 456 983.00 439 777.20 17 205.80 3.91% 427 956.10 29 026.90 6.78%
30.09.2014 439 777.20 444 356.00 -4 578.80 -1.03% 427 194.60 12 582.60 2.95%
31.08.2014 444 356.00 443 379.70 976.30 0.22% 429 406.10 14 949.90 3.48%
31.07.2014 443 379.70 448 407.80 -5 028.10 -1.12% 426 665.60 16 714.10 3.92%
30.06.2014 448 407.80 449 547.50 -1 139.70 -0.25% 427 948.60 20 459.20 4.78%
31.05.2014 449 547.50 448 124.80 1 422.70 0.32% 425 601.60 23 945.90 5.63%
30.04.2014 448 124.80 443 698.30 4 426.50 1.00% 428 055.30 20 069.50 4.69%
31.03.2014 443 698.30 447 164.90 -3 466.60 -0.78% 429 254.70 14 443.60 3.36%
28.02.2014 447 164.90 450 285.00 -3 120.10 -0.69% 429 958.90 17 206.00 4.00%
31.01.2014 450 285.00 448 211.20 2 073.80 0.46% 429 258.00 21 027.00 4.90%
31.12.2013 448 211.20 443 982.20 4 229.00 0.95% 424 692.60 23 518.60 5.54%
30.11.2013 443 982.20 427 956.10 16 026.10 3.74% 422 752.20 21 230.00 5.02%
31.10.2013 427 956.10 427 194.60 761.50 0.18% 418 502.60 9 453.50 2.26%
30.09.2013 427 194.60 429 406.10 -2 211.50 -0.52% 418 668.20 8 526.40 2.04%
31.08.2013 429 406.10 426 665.60 2 740.50 0.64% 418 383.80 11 022.30 2.63%
31.07.2013 426 665.60 427 948.60 -1 283.00 -0.30% 418 494.30 8 171.30 1.95%
30.06.2013 427 948.60 425 601.60 2 347.00 0.55% 420 587.80 7 360.80 1.75%
31.05.2013 425 601.60 428 055.30 -2 453.70 -0.57% 422 239.30 3 362.30 0.80%
30.04.2013 428 055.30 429 254.70 -1 199.40 -0.28% 415 753.80 12 301.50 2.96%
31.03.2013 429 254.70 429 958.90 - 704.20 -0.16% 415 586.00 13 668.70 3.29%
28.02.2013 429 958.90 429 258.00 700.90 0.16% 418 263.50 11 695.40 2.80%
31.01.2013 429 258.00 424 692.60 4 565.40 1.07% 417 131.50 12 126.50 2.91%
31.12.2012 424 692.60 422 752.20 1 940.40 0.46% 419 058.90 5 633.70 1.34%
30.11.2012 422 752.20 418 502.60 4 249.60 1.02% 418 067.50 4 684.70 1.12%
31.10.2012 418 502.60 418 668.20 - 165.60 -0.04% 413 578.80 4 923.80 1.19%
30.09.2012 418 668.20 418 383.80 284.40 0.07% 411 131.90 7 536.30 1.83%
31.08.2012 418 383.80 418 494.30 - 110.50 -0.03% 410 186.80 8 197.00 2.00%
31.07.2012 418 494.30 420 587.80 -2 093.50 -0.50% 409 358.60 9 135.70 2.23%
30.06.2012 420 587.80 422 239.30 -1 651.50 -0.39% 410 197.70 10 390.10 2.53%
31.05.2012 422 239.30 415 753.80 6 485.50 1.56% 408 899.10 13 340.20 3.26%
30.04.2012 415 753.80 415 586.00 167.80 0.04% 403 899.30 11 854.50 2.94%
31.03.2012 415 586.00 418 263.50 -2 677.50 -0.64% 398 994.50 16 591.50 4.16%
29.02.2012 418 263.50 417 131.50 1 132.00 0.27% 396 884.20 21 379.30 5.39%
31.01.2012 417 131.50 419 058.90 -1 927.40 -0.46% 393 137.10 23 994.40 6.10%
31.12.2011 419 058.90 418 067.50 991.40 0.24% 391 252.20 27 806.70 7.11%
30.11.2011 418 067.50 413 578.80 4 488.70 1.09% 384 437.40 33 630.10 8.75%
31.10.2011 413 578.80 411 131.90 2 446.90 0.60% 379 390.00 34 188.80 9.01%
30.09.2011 411 131.90 410 186.80 945.10 0.23% 372 497.10 38 634.80 10.37%
31.08.2011 410 186.80 409 358.60 828.20 0.20% 370 703.20 39 483.60 10.65%
31.07.2011 409 358.60 410 197.70 - 839.10 -0.20% 364 477.40 44 881.20 12.31%
30.06.2011 410 197.70 408 899.10 1 298.60 0.32% 366 057.80 44 139.90 12.06%
31.05.2011 408 899.10 403 899.30 4 999.80 1.24% 361 877.90 47 021.20 12.99%
30.04.2011 403 899.30 398 994.50 4 904.80 1.23% 359 695.80 44 203.50 12.29%
31.03.2011 398 994.50 396 884.20 2 110.30 0.53% 355 599.10 43 395.40 12.20%
28.02.2011 396 884.20 393 137.10 3 747.10 0.95% 356 387.50 40 496.70 11.36%
31.01.2011 393 137.10 391 252.20 1 884.90 0.48% 356 570.70 36 566.40 10.26%
31.12.2010 391 252.20 384 437.40 6 814.80 1.77% 360 171.50 31 080.70 8.63%
30.11.2010 384 437.40 379 390.00 5 047.40 1.33% 356 002.80 28 434.60 7.99%
31.10.2010 379 390.00 372 497.10 6 892.90 1.85% 355 768.50 23 621.50 6.64%
30.09.2010 372 497.10 370 703.20 1 793.90 0.48% 351 446.10 21 051.00 5.99%
31.08.2010 370 703.20 364 477.40 6 225.80 1.71% 349 505.20 21 198.00 6.07%
31.07.2010 364 477.40 366 057.80 -1 580.40 -0.43% 349 828.10 14 649.30 4.19%
30.06.2010 366 057.80 361 877.90 4 179.90 1.16% 347 629.00 18 428.80 5.30%
31.05.2010 361 877.90 359 695.80 2 182.10 0.61% 348 220.00 13 657.90 3.92%
30.04.2010 359 695.80 355 599.10 4 096.70 1.15% 346 431.80 13 264.00 3.83%
31.03.2010 355 599.10 356 387.50 - 788.40 -0.22% 348 010.80 7 588.30 2.18%
28.02.2010 356 387.50 356 570.70 - 183.20 -0.05% 351 200.70 5 186.80 1.48%
31.01.2010 356 570.70 360 171.50 -3 600.80 -1.00% 351 743.50 4 827.20 1.37%
31.12.2009 360 171.50 356 002.80 4 168.70 1.17% 345 126.00 15 045.50 4.36%
30.11.2009 356 002.80 355 768.50 234.30 0.07% 327 312.50 28 690.30 8.77%
31.10.2009 355 768.50 351 446.10 4 322.40 1.23% 320 888.80 34 879.70 10.87%
30.09.2009 351 446.10 349 505.20 1 940.90 0.56% 315 033.90 36 412.20 11.56%
31.08.2009 349 505.20 349 828.10 - 322.90 -0.09% 309 987.90 39 517.30 12.75%
31.07.2009 349 828.10 347 629.00 2 199.10 0.63% 307 225.20 42 602.90 13.87%
30.06.2009 347 629.00 348 220.00 - 591.00 -0.17% 301 923.50 45 705.50 15.14%
31.05.2009 348 220.00 346 431.80 1 788.20 0.52% 301 814.60 46 405.40 15.38%
30.04.2009 346 431.80 348 010.80 -1 579.00 -0.45% 297 057.10 49 374.70 16.62%
31.03.2009 348 010.80 351 200.70 -3 189.90 -0.91% 291 552.00 56 458.80 19.36%
28.02.2009 351 200.70 351 743.50 - 542.80 -0.15% 288 309.10 62 891.60 21.81%
31.01.2009 351 743.50 345 126.00 6 617.50 1.92% 289 595.10 62 148.40 21.46%
31.12.2008 345 126.00 327 312.50 17 813.50 5.44% 285 982.20 59 143.80 20.68%
30.11.2008 327 312.50 320 888.80 6 423.70 2.00% 284 736.80 42 575.70 14.95%
31.10.2008 320 888.80 315 033.90 5 854.90 1.86% 280 366.40 40 522.40 14.45%
30.09.2008 315 033.90 309 987.90 5 046.00 1.63% 278 501.90 36 532.00 13.12%
31.08.2008 309 987.90 307 225.20 2 762.70 0.90% 275 246.80 34 741.10 12.62%
31.07.2008 307 225.20 301 923.50 5 301.70 1.76% 268 162.80 39 062.40 14.57%
30.06.2008 301 923.50 301 814.60 108.90 0.04% 268 599.40 33 324.10 12.41%
31.05.2008 301 814.60 297 057.10 4 757.50 1.60% 261 184.00 40 630.60 15.56%
30.04.2008 297 057.10 291 552.00 5 505.10 1.89% 258 806.70 38 250.40 14.78%
31.03.2008 291 552.00 288 309.10 3 242.90 1.12% 253 136.60 38 415.40 15.18%
29.02.2008 288 309.10 289 595.10 -1 286.00 -0.44% 248 428.30 39 880.80 16.05%
31.01.2008 289 595.10 285 982.20 3 612.90 1.26% 248 150.30 41 444.80 16.70%
31.12.2007 285 982.20 284 736.80 1 245.40 0.44% 246 428.90 39 553.30 16.05%
30.11.2007 284 736.80 280 366.40 4 370.40 1.56% 238 476.50 46 260.30 19.40%
31.10.2007 280 366.40 278 501.90 1 864.50 0.67% 226 171.80 54 194.60 23.96%
30.09.2007 278 501.90 275 246.80 3 255.10 1.18% 221 538.00 56 963.90 25.71%
31.08.2007 275 246.80 268 162.80 7 084.00 2.64% 219 409.50 55 837.30 25.45%
31.07.2007 268 162.80 268 599.40 - 436.60 -0.16% 216 360.40 51 802.40 23.94%
30.06.2007 268 599.40 261 184.00 7 415.40 2.84% 211 913.00 56 686.40 26.75%
31.05.2007 261 184.00 258 806.70 2 377.30 0.92% 208 093.30 53 090.70 25.51%
30.04.2007 258 806.70 253 136.60 5 670.10 2.24% 202 966.60 55 840.10 27.51%
31.03.2007 253 136.60 248 428.30 4 708.30 1.90% 197 386.90 55 749.70 28.24%
28.02.2007 248 428.30 248 150.30 278.00 0.11% 194 090.70 54 337.60 28.00%
31.01.2007 248 150.30 246 428.90 1 721.40 0.70% 189 534.10 58 616.20 30.93%
31.12.2006 246 428.90 238 476.50 7 952.40 3.33% 185 313.60 61 115.30 32.98%
30.11.2006 238 476.50 226 171.80 12 304.70 5.44% 179 666.20 58 810.30 32.73%
31.10.2006 226 171.80 221 538.00 4 633.80 2.09% 178 661.20 47 510.60 26.59%
30.09.2006 221 538.00 219 409.50 2 128.50 0.97% 178 419.30 43 118.70 24.17%
31.08.2006 219 409.50 216 360.40 3 049.10 1.41% 177 991.10 41 418.40 23.27%
31.07.2006 216 360.40 211 913.00 4 447.40 2.10% 170 931.90 45 428.50 26.58%
30.06.2006 211 913.00 208 093.30 3 819.70 1.84% 164 462.30 47 450.70 28.85%
31.05.2006 208 093.30 202 966.60 5 126.70 2.53% 167 261.70 40 831.60 24.41%
30.04.2006 202 966.60 197 386.90 5 579.70 2.83% 165 078.70 37 887.90 22.95%
31.03.2006 197 386.90 194 090.70 3 296.20 1.70% 162 462.40 34 924.50 21.50%
28.02.2006 194 090.70 189 534.10 4 556.60 2.40% 161 814.40 32 276.30 19.95%
31.01.2006 189 534.10 185 313.60 4 220.50 2.28% 158 092.70 31 441.40 19.89%
31.12.2005 185 313.60 179 666.20 5 647.40 3.14% 157 896.80 27 416.80 17.36%
30.11.2005 179 666.20 178 661.20 1 005.00 0.56% 159 799.00 19 867.20 12.43%
31.10.2005 178 661.20 178 419.30 241.90 0.14% 159 448.70 19 212.50 12.05%
30.09.2005 178 419.30 177 991.10 428.20 0.24% 158 234.60 20 184.70 12.76%
31.08.2005 177 991.10 170 931.90 7 059.20 4.13% 157 777.40 20 213.70 12.81%
31.07.2005 170 931.90 164 462.30 6 469.60 3.93% 155 201.00 15 730.90 10.14%
30.06.2005 164 462.30 167 261.70 -2 799.40 -1.67% 151 602.50 12 859.80 8.48%
31.05.2005 167 261.70 165 078.70 2 183.00 1.32% 148 222.90 19 038.80 12.84%
30.04.2005 165 078.70 162 462.40 2 616.30 1.61% 147 889.10 17 189.60 11.62%
31.03.2005 162 462.40 161 814.40 648.00 0.40% 142 576.70 19 885.70 13.95%
28.02.2005 161 814.40 158 092.70 3 721.70 2.35% 141 887.80 19 926.60 14.04%
31.01.2005 158 092.70 157 896.80 195.90 0.12% 139 074.30 19 018.40 13.67%
31.12.2004 157 896.80 159 799.00 -1 902.20 -1.19% 147 522.00 10 374.80 7.03%
30.11.2004 159 799.00 159 448.70 350.30 0.22% 147 496.80 12 302.20 8.34%
31.10.2004 159 448.70 158 234.60 1 214.10 0.77% 145 139.30 14 309.40 9.86%
30.09.2004 158 234.60 157 777.40 457.20 0.29% 144 675.90 13 558.70 9.37%
31.08.2004 157 777.40 155 201.00 2 576.40 1.66% 149 363.20 8 414.20 5.63%
31.07.2004 155 201.00 151 602.50 3 598.50 2.37% 145 626.40 9 574.60 6.57%
30.06.2004 151 602.50 148 222.90 3 379.60 2.28% 145 095.90 6 506.60 4.48%
31.05.2004 148 222.90 147 889.10 333.80 0.23% 142 396.90 5 826.00 4.09%
30.04.2004 147 889.10 142 576.70 5 312.40 3.73% 147 071.50 817.60 0.56%
31.03.2004 142 576.70 141 887.80 688.90 0.49% 148 246.70 -5 670.00 -3.82%
29.02.2004 141 887.80 139 074.30 2 813.50 2.02% 149 178.00 -7 290.20 -4.89%
31.01.2004 139 074.30 147 522.00 -8 447.70 -5.73% 148 583.30 -9 509.00 -6.40%
31.12.2003 147 522.00 147 496.80 25.20 0.02% 142 000.90 5 521.10 3.89%
30.11.2003 147 496.80 145 139.30 2 357.50 1.62% 144 510.30 2 986.50 2.07%
31.10.2003 145 139.30 144 675.90 463.40 0.32% 145 572.20 - 432.90 -0.30%
30.09.2003 144 675.90 149 363.20 -4 687.30 -3.14% 142 876.70 1 799.20 1.26%
31.08.2003 149 363.20 145 626.40 3 736.80 2.57% 143 667.30 5 695.90 3.96%
31.07.2003 145 626.40 145 095.90 530.50 0.37% 143 431.50 2 194.90 1.53%
30.06.2003 145 095.90 142 396.90 2 699.00 1.90% 145 861.10 - 765.20 -0.52%
31.05.2003 142 396.90 147 071.50 -4 674.60 -3.18% 148 185.90 -5 789.00 -3.91%
30.04.2003 147 071.50 148 246.70 -1 175.20 -0.79% 146 065.50 1 006.00 0.69%
31.03.2003 148 246.70 149 178.00 - 931.30 -0.62% 148 444.50 - 197.80 -0.13%
28.02.2003 149 178.00 148 583.30 594.70 0.40% 156 795.20 -7 617.20 -4.86%
31.01.2003 148 583.30 142 000.90 6 582.40 4.64% 145 597.10 2 986.20 2.05%
31.12.2002 142 000.90 144 510.30 -2 509.40 -1.74% - - -
30.11.2002 144 510.30 145 572.20 -1 061.90 -0.73% - - -
31.10.2002 145 572.20 142 876.70 2 695.50 1.89% - - -
30.09.2002 142 876.70 143 667.30 - 790.60 -0.55% - - -
31.08.2002 143 667.30 143 431.50 235.80 0.16% - - -
31.07.2002 143 431.50 145 861.10 -2 429.60 -1.67% - - -
30.06.2002 145 861.10 148 185.90 -2 324.80 -1.57% - - -
31.05.2002 148 185.90 146 065.50 2 120.40 1.45% - - -
30.04.2002 146 065.50 148 444.50 -2 379.00 -1.60% - - -
31.03.2002 148 444.50 156 795.20 -8 350.70 -5.33% - - -
28.02.2002 156 795.20 145 597.10 11 198.10 7.69% - - -
31.01.2002 145 597.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-financial corporations - over 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics on other financial institutions (Monetary statistics)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.