Non-financial corporations - over 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations - over 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-financial corporations - over 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.07.2015 13 976.70
Min 31.01.2004 -9 364.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 2 320.70 -2 393.10 4 713.80 - 196.97% 1 381.50 939.20 67.98%
31.12.2015 -2 393.10 1 464.00 -3 857.10 - 263.46% 6 860.10 -9 253.20 - 134.88%
30.11.2015 1 464.00 8 715.30 -7 251.30 -83.20% 4 763.60 -3 299.60 -69.27%
31.10.2015 8 715.30 3 634.80 5 080.50 139.77% 13 547.70 -4 832.40 -35.67%
30.09.2015 3 634.80 12 511.00 -8 876.20 -70.95% -3 888.10 7 522.90 - 193.49%
31.08.2015 12 511.00 13 976.70 -1 465.70 -10.49% 533.30 11 977.70 2 245.96%
31.07.2015 13 976.70 5 686.70 8 290.00 145.78% -5 432.20 19 408.90 - 357.29%
30.06.2015 5 686.70 8 084.20 -2 397.50 -29.66% - 719.00 6 405.70 - 890.92%
31.05.2015 8 084.20 3 716.80 4 367.40 117.50% 1 425.60 6 658.60 467.07%
30.04.2015 3 716.80 - 142.00 3 858.80 -2 717.46% 4 883.30 -1 166.50 -23.89%
31.03.2015 - 142.00 369.50 - 511.50 - 138.43% -3 772.40 3 630.40 -96.24%
28.02.2015 369.50 1 381.50 -1 012.00 -73.25% -2 542.20 2 911.70 - 114.53%
31.01.2015 1 381.50 6 860.10 -5 478.60 -79.86% 1 787.00 - 405.50 -22.69%
31.12.2014 6 860.10 4 763.60 2 096.50 44.01% 4 286.00 2 574.10 60.06%
30.11.2014 4 763.60 13 547.70 -8 784.10 -64.84% 10 875.00 -6 111.40 -56.20%
31.10.2014 13 547.70 -3 888.10 17 435.80 - 448.44% 835.80 12 711.90 1 520.93%
30.09.2014 -3 888.10 533.30 -4 421.40 - 829.06% -2 188.30 -1 699.80 77.68%
31.08.2014 533.30 -5 432.20 5 965.50 - 109.82% 3 157.70 -2 624.40 -83.11%
31.07.2014 -5 432.20 - 719.00 -4 713.20 655.52% - 958.10 -4 474.10 466.98%
30.06.2014 - 719.00 1 425.60 -2 144.60 - 150.43% 1 651.60 -2 370.60 - 143.53%
31.05.2014 1 425.60 4 883.30 -3 457.70 -70.81% -2 088.20 3 513.80 - 168.27%
30.04.2014 4 883.30 -3 772.40 8 655.70 - 229.45% -1 322.50 6 205.80 - 469.25%
31.03.2014 -3 772.40 -2 542.20 -1 230.20 48.39% -1 048.60 -2 723.80 259.76%
28.02.2014 -2 542.20 1 787.00 -4 329.20 - 242.26% 705.20 -3 247.40 - 460.49%
31.01.2014 1 787.00 4 286.00 -2 499.00 -58.31% 3 318.80 -1 531.80 -46.16%
31.12.2013 4 286.00 10 875.00 -6 589.00 -60.59% 2 473.80 1 812.20 73.26%
30.11.2013 10 875.00 835.80 10 039.20 1 201.15% 3 744.90 7 130.10 190.39%
31.10.2013 835.80 -2 188.30 3 024.10 - 138.19% - 556.80 1 392.60 - 250.11%
30.09.2013 -2 188.30 3 157.70 -5 346.00 - 169.30% 263.60 -2 451.90 - 930.16%
31.08.2013 3 157.70 - 958.10 4 115.80 - 429.58% 1 113.20 2 044.50 183.66%
31.07.2013 - 958.10 1 651.60 -2 609.70 - 158.01% -1 024.60 66.50 -6.49%
30.06.2013 1 651.60 -2 088.20 3 739.80 - 179.09% -1 235.80 2 887.40 - 233.65%
31.05.2013 -2 088.20 -1 322.50 - 765.70 57.90% 4 011.70 -6 099.90 - 152.05%
30.04.2013 -1 322.50 -1 048.60 - 273.90 26.12% - 205.60 -1 116.90 543.24%
31.03.2013 -1 048.60 705.20 -1 753.80 - 248.70% -2 369.00 1 320.40 -55.74%
28.02.2013 705.20 3 318.80 -2 613.60 -78.75% 2 161.30 -1 456.10 -67.37%
31.01.2013 3 318.80 2 473.80 845.00 34.16% - 159.90 3 478.70 -2 175.55%
31.12.2012 2 473.80 3 744.90 -1 271.10 -33.94% 354.60 2 119.20 597.63%
30.11.2012 3 744.90 - 556.80 4 301.70 - 772.58% 2 950.70 794.20 26.92%
31.10.2012 - 556.80 263.60 - 820.40 - 311.23% 2 899.50 -3 456.30 - 119.20%
30.09.2012 263.60 1 113.20 - 849.60 -76.32% - 959.40 1 223.00 - 127.48%
31.08.2012 1 113.20 -1 024.60 2 137.80 - 208.65% 1 111.30 1.90 0.17%
31.07.2012 -1 024.60 -1 235.80 211.20 -17.09% - 489.40 - 535.20 109.36%
30.06.2012 -1 235.80 4 011.70 -5 247.50 - 130.80% 1 860.20 -3 096.00 - 166.43%
31.05.2012 4 011.70 - 205.60 4 217.30 -2 051.22% 3 943.50 68.20 1.73%
30.04.2012 - 205.60 -2 369.00 2 163.40 -91.32% 5 957.70 -6 163.30 - 103.45%
31.03.2012 -2 369.00 2 161.30 -4 530.30 - 209.61% 1 622.80 -3 991.80 - 245.98%
29.02.2012 2 161.30 - 159.90 2 321.20 -1 451.66% 3 411.90 -1 250.60 -36.65%
31.01.2012 - 159.90 354.60 - 514.50 - 145.09% 4 445.20 -4 605.10 - 103.60%
31.12.2011 354.60 2 950.70 -2 596.10 -87.98% 6 442.50 -6 087.90 -94.50%
30.11.2011 2 950.70 2 899.50 51.20 1.77% 4 038.60 -1 087.90 -26.94%
31.10.2011 2 899.50 - 959.40 3 858.90 - 402.22% 6 964.20 -4 064.70 -58.37%
30.09.2011 - 959.40 1 111.30 -2 070.70 - 186.33% 2 753.90 -3 713.30 - 134.84%
31.08.2011 1 111.30 - 489.40 1 600.70 - 327.07% 5 955.30 -4 844.00 -81.34%
31.07.2011 - 489.40 1 860.20 -2 349.60 - 126.31% 1 007.60 -1 497.00 - 148.57%
30.06.2011 1 860.20 3 943.50 -2 083.30 -52.83% 3 569.00 -1 708.80 -47.88%
31.05.2011 3 943.50 5 957.70 -2 014.20 -33.81% 2 233.90 1 709.60 76.53%
30.04.2011 5 957.70 1 622.80 4 334.90 267.12% 3 733.40 2 224.30 59.58%
31.03.2011 1 622.80 3 411.90 -1 789.10 -52.44% 639.30 983.50 153.84%
28.02.2011 3 411.90 4 445.20 -1 033.30 -23.25% 514.60 2 897.30 563.02%
31.01.2011 4 445.20 6 442.50 -1 997.30 -31.00% -2 996.80 7 442.00 - 248.33%
31.12.2010 6 442.50 4 038.60 2 403.90 59.52% 3 203.00 3 239.50 101.14%
30.11.2010 4 038.60 6 964.20 -2 925.60 -42.01% 1 252.40 2 786.20 222.47%
31.10.2010 6 964.20 2 753.90 4 210.30 152.88% 668.60 6 295.60 941.61%
30.09.2010 2 753.90 5 955.30 -3 201.40 -53.76% 2 576.10 177.80 6.90%
31.08.2010 5 955.30 1 007.60 4 947.70 491.04% 253.90 5 701.40 2 245.53%
31.07.2010 1 007.60 3 569.00 -2 561.40 -71.77% 3 082.50 -2 074.90 -67.31%
30.06.2010 3 569.00 2 233.90 1 335.10 59.77% 2 027.20 1 541.80 76.06%
31.05.2010 2 233.90 3 733.40 -1 499.50 -40.16% 1 522.10 711.80 46.76%
30.04.2010 3 733.40 639.30 3 094.10 483.98% 1 772.30 1 961.10 110.65%
31.03.2010 639.30 514.60 124.70 24.23% -1 058.80 1 698.10 - 160.38%
28.02.2010 514.60 -2 996.80 3 511.40 - 117.17% -1 273.50 1 788.10 - 140.41%
31.01.2010 -2 996.80 3 203.00 -6 199.80 - 193.56% -4 249.90 1 253.10 -29.49%
31.12.2009 3 203.00 1 252.40 1 950.60 155.75% 13 648.10 -10 445.10 -76.53%
30.11.2009 1 252.40 668.60 583.80 87.32% 4 167.00 -2 914.60 -69.94%
31.10.2009 668.60 2 576.10 -1 907.50 -74.05% 6 702.30 -6 033.70 -90.02%
30.09.2009 2 576.10 253.90 2 322.20 914.61% 5 148.70 -2 572.60 -49.97%
31.08.2009 253.90 3 082.50 -2 828.60 -91.76% 886.60 - 632.70 -71.36%
31.07.2009 3 082.50 2 027.20 1 055.30 52.06% 5 210.60 -2 128.10 -40.84%
30.06.2009 2 027.20 1 522.10 505.10 33.18% 2 895.60 - 868.40 -29.99%
31.05.2009 1 522.10 1 772.30 - 250.20 -14.12% 5 036.50 -3 514.40 -69.78%
30.04.2009 1 772.30 -1 058.80 2 831.10 - 267.39% 5 834.10 -4 061.80 -69.62%
31.03.2009 -1 058.80 -1 273.50 214.70 -16.86% 3 014.50 -4 073.30 - 135.12%
28.02.2009 -1 273.50 -4 249.90 2 976.40 -70.03% 698.90 -1 972.40 - 282.21%
31.01.2009 -4 249.90 13 648.10 -17 898.00 - 131.14% 4 839.00 -9 088.90 - 187.83%
31.12.2008 13 648.10 4 167.00 9 481.10 227.53% 435.30 13 212.80 3 035.33%
30.11.2008 4 167.00 6 702.30 -2 535.30 -37.83% 6 664.50 -2 497.50 -37.47%
31.10.2008 6 702.30 5 148.70 1 553.60 30.17% 3 377.30 3 325.00 98.45%
30.09.2008 5 148.70 886.60 4 262.10 480.72% 3 577.20 1 571.50 43.93%
31.08.2008 886.60 5 210.60 -4 324.00 -82.98% 7 860.10 -6 973.50 -88.72%
31.07.2008 5 210.60 2 895.60 2 315.00 79.95% 1 125.90 4 084.70 362.79%
30.06.2008 2 895.60 5 036.50 -2 140.90 -42.51% 6 527.70 -3 632.10 -55.64%
31.05.2008 5 036.50 5 834.10 - 797.60 -13.67% 1 911.00 3 125.50 163.55%
30.04.2008 5 834.10 3 014.50 2 819.60 93.53% 5 412.00 422.10 7.80%
31.03.2008 3 014.50 698.90 2 315.60 331.32% 5 417.20 -2 402.70 -44.35%
29.02.2008 698.90 4 839.00 -4 140.10 -85.56% -31.70 730.60 -2 304.73%
31.01.2008 4 839.00 435.30 4 403.70 1 011.65% 231.80 4 607.20 1 987.58%
31.12.2007 435.30 6 664.50 -6 229.20 -93.47% 9 030.90 -8 595.60 -95.18%
30.11.2007 6 664.50 3 377.30 3 287.20 97.33% 12 840.20 -6 175.70 -48.10%
31.10.2007 3 377.30 3 577.20 - 199.90 -5.59% 4 858.90 -1 481.60 -30.49%
30.09.2007 3 577.20 7 860.10 -4 282.90 -54.49% 1 919.60 1 657.60 86.35%
31.08.2007 7 860.10 1 125.90 6 734.20 598.12% 3 654.00 4 206.10 115.11%
31.07.2007 1 125.90 6 527.70 -5 401.80 -82.75% 4 423.20 -3 297.30 -74.55%
30.06.2007 6 527.70 1 911.00 4 616.70 241.59% 3 271.60 3 256.10 99.53%
31.05.2007 1 911.00 5 412.00 -3 501.00 -64.69% 5 546.90 -3 635.90 -65.55%
30.04.2007 5 412.00 5 417.20 -5.20 -0.10% 5 889.50 - 477.50 -8.11%
31.03.2007 5 417.20 -31.70 5 448.90 -17 188.96% 2 869.10 2 548.10 88.81%
28.02.2007 -31.70 231.80 - 263.50 - 113.68% 4 695.50 -4 727.20 - 100.68%
31.01.2007 231.80 9 030.90 -8 799.10 -97.43% 5 240.30 -5 008.50 -95.58%
31.12.2006 9 030.90 12 840.20 -3 809.30 -29.67% 5 556.00 3 474.90 62.54%
30.11.2006 12 840.20 4 858.90 7 981.30 164.26% 2 040.00 10 800.20 529.42%
31.10.2006 4 858.90 1 919.60 2 939.30 153.12% 144.90 4 714.00 3 253.28%
30.09.2006 1 919.60 3 654.00 -1 734.40 -47.47% 458.60 1 461.00 318.58%
31.08.2006 3 654.00 4 423.20 - 769.20 -17.39% 8 019.30 -4 365.30 -54.43%
31.07.2006 4 423.20 3 271.60 1 151.60 35.20% 6 310.10 -1 886.90 -29.90%
30.06.2006 3 271.60 5 546.90 -2 275.30 -41.02% -2 265.80 5 537.40 - 244.39%
31.05.2006 5 546.90 5 889.50 - 342.60 -5.82% 2 345.10 3 201.80 136.53%
30.04.2006 5 889.50 2 869.10 3 020.40 105.27% 1 719.10 4 170.40 242.59%
31.03.2006 2 869.10 4 695.50 -1 826.40 -38.90% 323.90 2 545.20 785.80%
28.02.2006 4 695.50 5 240.30 - 544.80 -10.40% 4 349.80 345.70 7.95%
31.01.2006 5 240.30 5 556.00 - 315.70 -5.68% 590.60 4 649.70 787.28%
31.12.2005 5 556.00 2 040.00 3 516.00 172.35% - 891.30 6 447.30 - 723.36%
30.11.2005 2 040.00 144.90 1 895.10 1 307.87% 1 286.90 753.10 58.52%
31.10.2005 144.90 458.60 - 313.70 -68.40% 1 447.50 -1 302.60 -89.99%
30.09.2005 458.60 8 019.30 -7 560.70 -94.28% 932.40 - 473.80 -50.82%
31.08.2005 8 019.30 6 310.10 1 709.20 27.09% 2 331.40 5 687.90 243.97%
31.07.2005 6 310.10 -2 265.80 8 575.90 - 378.49% 3 694.20 2 615.90 70.81%
30.06.2005 -2 265.80 2 345.10 -4 610.90 - 196.62% 3 228.20 -5 494.00 - 170.19%
31.05.2005 2 345.10 1 719.10 626.00 36.41% 1 706.60 638.50 37.41%
30.04.2005 1 719.10 323.90 1 395.20 430.75% 5 667.30 -3 948.20 -69.67%
31.03.2005 323.90 4 349.80 -4 025.90 -92.55% 53.30 270.60 507.69%
28.02.2005 4 349.80 590.60 3 759.20 636.51% 3 974.70 375.10 9.44%
31.01.2005 590.60 - 891.30 1 481.90 - 166.26% -9 364.30 9 954.90 - 106.31%
31.12.2004 - 891.30 1 286.90 -2 178.20 - 169.26% - 180.00 - 711.30 395.17%
30.11.2004 1 286.90 1 447.50 - 160.60 -11.09% 2 381.80 -1 094.90 -45.97%
31.10.2004 1 447.50 932.40 515.10 55.24% 234.90 1 212.60 516.22%
30.09.2004 932.40 2 331.40 -1 399.00 -60.01% -3 647.00 4 579.40 - 125.57%
31.08.2004 2 331.40 3 694.20 -1 362.80 -36.89% 3 316.10 - 984.70 -29.69%
31.07.2004 3 694.20 3 228.20 466.00 14.44% - 362.30 4 056.50 -1 119.65%
30.06.2004 3 228.20 1 706.60 1 521.60 89.16% 2 279.20 949.00 41.64%
31.05.2004 1 706.60 5 667.30 -3 960.70 -69.89% - 490.30 2 196.90 - 448.07%
30.04.2004 5 667.30 53.30 5 614.00 10 532.83% - 390.80 6 058.10 -1 550.18%
31.03.2004 53.30 3 974.70 -3 921.40 -98.66% -1 065.40 1 118.70 - 105.00%
29.02.2004 3 974.70 -9 364.30 13 339.00 - 142.45% 243.20 3 731.50 1 534.33%
31.01.2004 -9 364.30 - 180.00 -9 184.30 5 102.39% 6 848.10 -16 212.40 - 236.74%
31.12.2003 - 180.00 2 381.80 -2 561.80 - 107.56% -3 256.80 3 076.80 -94.47%
30.11.2003 2 381.80 234.90 2 146.90 913.96% -1 127.40 3 509.20 - 311.26%
31.10.2003 234.90 -3 647.00 3 881.90 - 106.44% 2 059.90 -1 825.00 -88.60%
30.09.2003 -3 647.00 3 316.10 -6 963.10 - 209.98% - 590.80 -3 056.20 517.30%
31.08.2003 3 316.10 - 362.30 3 678.40 -1 015.29% 157.50 3 158.60 2 005.46%
31.07.2003 - 362.30 2 279.20 -2 641.50 - 115.90% -3 852.20 3 489.90 -90.59%
30.06.2003 2 279.20 - 490.30 2 769.50 - 564.86% - 627.50 2 906.70 - 463.22%
31.05.2003 - 490.30 - 390.80 -99.50 25.46% 2 567.70 -3 058.00 - 119.09%
30.04.2003 - 390.80 -1 065.40 674.60 -63.32% -1 948.40 1 557.60 -79.94%
31.03.2003 -1 065.40 243.20 -1 308.60 - 538.08% -7 379.80 6 314.40 -85.56%
28.02.2003 243.20 6 848.10 -6 604.90 -96.45% 11 585.00 -11 341.80 -97.90%
31.01.2003 6 848.10 -3 256.80 10 104.90 - 310.27% - - -
31.12.2002 -3 256.80 -1 127.40 -2 129.40 188.88% - - -
30.11.2002 -1 127.40 2 059.90 -3 187.30 - 154.73% - - -
31.10.2002 2 059.90 - 590.80 2 650.70 - 448.66% - - -
30.09.2002 - 590.80 157.50 - 748.30 - 475.11% - - -
31.08.2002 157.50 -3 852.20 4 009.70 - 104.09% - - -
31.07.2002 -3 852.20 - 627.50 -3 224.70 513.90% - - -
30.06.2002 - 627.50 2 567.70 -3 195.20 - 124.44% - - -
31.05.2002 2 567.70 -1 948.40 4 516.10 - 231.78% - - -
30.04.2002 -1 948.40 -7 379.80 5 431.40 -73.60% - - -
31.03.2002 -7 379.80 11 585.00 -18 964.80 - 163.70% - - -
28.02.2002 11 585.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-financial corporations - over 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics on other financial institutions (Monetary statistics)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.