Flows (MFI loans by original maturity, counterpart and industry) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Flows (MFI loans by original maturity, counterpart and industry) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Non-financial corporations - up to 1 year 8 835.70 -26 257.80 - 133.65% -1 676.30 - 627.10%
IND2 2. Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years 2 855.30 2 967.50 -3.78% 570.80 400.23%
IND3 3. Non-financial corporations - over 5 years 2 320.70 -2 393.10 - 196.97% 1 381.50 67.98%
IND4 4. Non-financial corporations - total 14 011.70 -25 683.40 - 154.56% 276.00 4 976.70%
IND5 5. Households - consumer credit - up to 1 year -1 806.80 964.80 - 287.27% -1 122.90 60.90%
IND6 6. Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years -32.30 - 136.70 -76.37% - 206.30 -84.34%
IND7 7. Households - consumer credit - over 5 years 272.40 737.30 -63.05% 107.10 154.34%
IND8 8. Households - consumer credit - total -1 566.70 1 565.40 - 200.08% -1 222.20 28.19%
IND9 9. Households - lending for house purchase - up to 1 year -1.70 -20.70 -91.79% 10.40 - 116.35%
IND10 10. Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years 131.70 195.30 -32.57% -54.40 - 342.10%
IND11 11. Households - lending for house purchase - over 5 years -1 210.60 9 200.50 - 113.16% 2 971.10 - 140.75%
IND12 12. Households - lending for house purchase - total -1 080.60 9 375.10 - 111.53% 2 927.20 - 136.92%
IND13 13. Households - other lending - up to 1 year - 180.00 -24.70 628.74% -40.50 344.44%
IND14 14. Households - other lending - over 1 and up to 5 years -28.00 -42.40 -33.96% 4.10 - 782.93%
IND15 15. Households - other lending - over 5 years - 346.30 839.80 - 141.24% - 282.40 22.63%
IND16 16. Households - other lending - total - 554.40 772.80 - 171.74% - 318.80 73.90%
IND17 17. Households - total -3 201.60 11 713.30 - 127.33% 1 386.20 - 330.96%

MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Non-monetary financial intermediaries - total 4 821.30 -97.20 -5 060.19% -3 135.30 - 253.77%
IND2 2. Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year 5 198.00 1 987.80 161.50% -1 057.70 - 591.44%
IND3 3. Insurance corporations and pension funds - total -3 451.70 - 431.70 699.56% -4 704.00 -26.62%
IND4 4. Insurance corporations and pension funds - up to 1 year -3 893.20 - 431.70 801.83% -4 704.00 -17.24%
IND5 5. General government - total -3 458.90 6 589.40 - 152.49% - 384.70 799.12%
IND6 6. Central government -1 986.90 6 377.30 - 131.16% - 415.00 378.77%
IND7 7. Other government - total -1 472.00 212.10 - 794.01% 30.20 -4 974.17%

MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Non-financial corporations - up to 1 year -3 102.30 -3 138.80 -1.16% -2 318.20 33.82%
IND2 2. Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years 5 375.00 - 446.90 -1 302.73% -4 827.80 - 211.33%
IND3 3. Non-financial corporations - over 5 years -2 016.80 -2 331.50 -13.50% 17 848.20 - 111.30%
IND4 4. Non-financial corporations - total 255.90 -5 917.20 - 104.32% 10 702.10 -97.61%
IND5 4.1 of which: Non-financial corporations - Syndicated loans - total -4 683.00 -5 453.00 -14.12% 10 027.50 - 146.70%
IND6 5. Households - credit for consumption - up to 1 year 254.90 561.50 -54.60% 603.00 -57.73%
IND7 6. Households - credit for consumption - over 1 and up to 5 years -90.00 - 116.70 -22.88% 155.30 - 157.95%
IND8 7. Households - credit for consumption - over 5 years 1 150.90 1 106.40 4.02% 1 878.10 -38.72%
IND9 8. Households - credit for consumption - total 1 315.80 1 551.20 -15.18% 2 636.40 -50.09%
IND10 9. Households - lending for house purchase - up to 1 year 22.10 -69.80 - 131.66% 45.40 -51.32%
IND11 10. Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years 15.80 44.00 -64.09% -10.30 - 253.40%
IND12 11. Households - lending for house purchase - over 5 years 10 495.40 10 320.50 1.69% 7 744.70 35.52%
IND13 12. Households - lending for house purchase - total 10 533.30 10 294.70 2.32% 7 779.90 35.39%
IND14 13. Households - other lending - up to 1 year 151.00 147.60 2.30% - 192.90 - 178.28%
IND15 14. Households - other lending - over 1 and up to 5 years 281.60 293.80 -4.15% -48.40 - 681.82%
IND16 15. Households - other lending - over 5 years 928.40 564.30 64.52% 466.60 98.97%
IND17 16. Households - other lending - total 1 360.90 1 005.80 35.31% 225.30 504.04%
IND18 17. Households - total 13 210.00 12 851.70 2.79% 10 641.70 24.13%
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows)
Non-financial corporations - up to 1 year (168 hodnot, 31.01.2016)
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Non-financial corporations - over 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Non-financial corporations - total (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - up to 1 year (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - over 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - consumer credit - total (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - up to 1 year (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - over 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - lending for house purchase - total (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - up to 1 year (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - over 5 years (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - other lending - total (168 hodnot, 31.01.2016)
Households - total (168 hodnot, 31.01.2016)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows)
Non-monetary financial intermediaries - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year (222 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Insurance corporations and pension funds - up to 1 year (222 hodnoty, 31.07.2020)
General government - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Central government (222 hodnoty, 31.07.2020)
Other government - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows)
Non-financial corporations - up to 1 year (222 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - over 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Non-financial corporations - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
1 of which: Non-financial corporations - Syndicated loans - total (114 hodnot, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - up to 1 year (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - over 1 and up to 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - over 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - credit for consumption - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - up to 1 year (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - over 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - lending for house purchase - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - up to 1 year (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - over 1 and up to 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - over 5 years (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - other lending - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Households - total (222 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Flows (Payment statistics)
Flows (Monetary Statistics Publication)
Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Flows (Investment funds)
Flows (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB))
Flows (Monetary aggregates and counterparts)
Flows (MFI loans by original maturity, counterpart and industry)
Flows (Deposits with MFIs broken down by counterpart and instrument)
Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Flows (Investment funds)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
Flows (Payment statistics)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows) (Flows)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows) (Flows)
Flows (Monetary Statistics Publication)
Deposits by non-financial sectors other than government - flows (Flows)
Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.