Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
- Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
31.12.2022 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh z toho pohyblivá úroková sazba (GFS koncept), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to non-residents - MFIs 14 901.00 -13 046.20 - 214.22% 1 411.90 955.39%
IND2 2. Loans to non-residents - non-MFIs - general government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND3 3. Loans to non-residents - non-MFIs- other -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
IND4 4. Loans to non-residents - non-MFIs -total -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
IND5 5. Loans to non-residents - total 8 166.60 -8 669.80 - 194.20% 1 210.40 574.70%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs 1 520.20 - 872.40 - 274.25% 1 556.00 -2.30%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government 47 868.70 3 248.40 1 373.61% -28 041.00 - 270.71%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other -5 120.20 4 137.80 - 223.74% -1 985.90 157.83%
IND9 9. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total 42 748.40 7 386.20 478.76% -30 026.90 - 242.37%
IND10 10. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total 44 268.60 6 513.80 579.61% -28 470.90 - 255.49%
IND11 11. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs 120.20 - 701.60 - 117.13% 129.50 -7.18%
IND12 12. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other 313.50 94.10 233.16% 436.30 -28.15%
IND13 13. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total 433.70 - 607.50 - 171.39% 565.80 -23.35%
IND14 14. Deposits held by non-residents - MFIs 41 658.80 -22 985.10 - 281.24% -11 549.80 - 460.69%
IND15 15. Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government 6.70 -2 774.20 - 100.24% -5.00 - 234.00%
IND16 16. Deposits held by non-residents - non-MFIs - other 13 287.20 - 641.60 -2 170.95% -1 108.10 -1 299.10%
IND17 17. Deposits held by non-residents - non-MFIs - total 13 293.90 -3 415.90 - 489.18% -1 113.20 -1 294.21%
IND18 18. Deposits held by non-residents - total 54 952.70 -26 401.00 - 308.15% -12 663.00 - 533.96%

Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to non-residents - MFIs 41 752.80 -26 676.70 - 256.51% 7 136.50 485.06%
IND2 2. Loans to non-residents - non-MFIs - general government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND3 3. Loans to non-residents - non-MFIs - other -5 074.90 - 294.50 1 623.23% 3 387.20 - 249.83%
IND4 4. Loans to non-residents - non-MFIs - total -5 074.90 - 294.50 1 623.23% 3 387.20 - 249.83%
IND5 5. Loans to non-residents - total 36 677.90 -26 971.20 - 235.99% 10 523.70 248.53%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs 676.30 -6.40 -10 667.19% 518.20 30.51%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government -25 326.30 -12 112.50 109.09% 3 106.00 - 915.40%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other -6 719.70 -41 217.60 -83.70% -10 656.80 -36.94%
IND9 9. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total -32 046.00 -53 330.10 -39.91% -7 550.70 324.41%
IND10 10. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total -31 369.70 -53 336.50 -41.19% -7 032.60 346.06%
IND11 11. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs 15.60 - 664.60 - 102.35% -29.10 - 153.61%
IND12 12. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs - other 765.30 1 415.50 -45.93% -4 506.60 - 116.98%
IND13 13. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total 780.90 750.90 4.00% -4 535.70 - 117.22%
IND14 14. Deposits held by non-residents - MFIs -28 074.30 -4 124.50 580.67% 28 863.70 - 197.26%
IND15 15. Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government 1.60 -3 124.20 - 100.05% -1 282.80 - 100.12%
IND16 16. Deposits held by non-residents - non-MFIs - other 15 939.30 -19 818.20 - 180.43% 15 417.30 3.39%
IND17 17. Deposits held by non-residents - non-MFIs - total 15 940.90 -22 942.40 - 169.48% 14 134.60 12.78%
IND18 18. Deposits held by non-residents - total -12 133.40 -27 066.90 -55.17% 42 998.20 - 128.22%
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows
Loans to non-residents - MFIs (160 hodnot, 31.05.2015)
Loans to non-residents - non-MFIs - general government (160 hodnot, 31.05.2015)
Loans to non-residents - non-MFIs- other (160 hodnot, 31.05.2015)
Loans to non-residents - non-MFIs -total (160 hodnot, 31.05.2015)
Loans to non-residents - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other (160 hodnot, 31.05.2015)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - MFIs (160 hodnot, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government (160 hodnot, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - other (160 hodnot, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Deposits held by non-residents - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows
Loans to non-residents - MFIs (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - non-MFIs - general government (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - non-MFIs - other (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - non-MFIs - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Loans to non-residents - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs - other (222 hodnoty, 31.07.2020)
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - MFIs (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - other (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - non-MFIs - total (222 hodnoty, 31.07.2020)
Deposits held by non-residents - total (222 hodnoty, 31.07.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Flows (Payment statistics)
Flows (Monetary Statistics Publication)
Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Flows (Investment funds)
Flows (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB))
Flows (Monetary aggregates and counterparts)
Flows (MFI loans by original maturity, counterpart and industry)
Flows (Deposits with MFIs broken down by counterpart and instrument)
Flows (Main MFI claims on and liabilities to non-residents)
Flows (Investment funds)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows) (Flows)
Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows) (Flows)
Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows) (Flows)
Flows (Payment statistics)
MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows) (Flows)
MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows) (Flows)
Flows (Monetary Statistics Publication)
Deposits by non-financial sectors other than government - flows (Flows)
Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows (Flows)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.