Non-monetary financial intermediaries - total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-monetary financial intermediaries - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-monetary financial intermediaries - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.01.2020 26 619.50
Min 31.12.2019 -23 195.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 4 821.30 -97.20 4 918.50 -5 060.19% -3 135.30 7 956.60 - 253.77%
30.06.2020 -97.20 -6 462.50 6 365.30 -98.50% 5 334.40 -5 431.60 - 101.82%
31.05.2020 -6 462.50 -14 661.20 8 198.70 -55.92% 6 225.30 -12 687.80 - 203.81%
30.04.2020 -14 661.20 2 569.00 -17 230.20 - 670.70% 230.10 -14 891.30 -6 471.66%
31.03.2020 2 569.00 1 390.30 1 178.70 84.78% 3 134.30 - 565.30 -18.04%
29.02.2020 1 390.30 26 619.50 -25 229.20 -94.78% -1 422.10 2 812.40 - 197.76%
31.01.2020 26 619.50 -23 195.60 49 815.10 - 214.76% 22 187.00 4 432.50 19.98%
31.12.2019 -23 195.60 -4 328.20 -18 867.40 435.92% -17 028.50 -6 167.10 36.22%
30.11.2019 -4 328.20 3 797.80 -8 126.00 - 213.97% -1 837.90 -2 490.30 135.50%
31.10.2019 3 797.80 960.90 2 836.90 295.23% -3 961.40 7 759.20 - 195.87%
30.09.2019 960.90 -1 210.30 2 171.20 - 179.39% 6 027.70 -5 066.80 -84.06%
31.08.2019 -1 210.30 -3 135.30 1 925.00 -61.40% -3 786.80 2 576.50 -68.04%
31.07.2019 -3 135.30 5 334.40 -8 469.70 - 158.78% 4 215.60 -7 350.90 - 174.37%
30.06.2019 5 334.40 6 225.30 - 890.90 -14.31% 7 671.70 -2 337.30 -30.47%
31.05.2019 6 225.30 230.10 5 995.20 2 605.48% -1 553.50 7 778.80 - 500.73%
30.04.2019 230.10 3 134.30 -2 904.20 -92.66% -4 409.50 4 639.60 - 105.22%
31.03.2019 3 134.30 -1 422.10 4 556.40 - 320.40% 8 195.00 -5 060.70 -61.75%
28.02.2019 -1 422.10 22 187.00 -23 609.10 - 106.41% -1 523.00 100.90 -6.62%
31.01.2019 22 187.00 -17 028.50 39 215.50 - 230.29% 26 531.40 -4 344.40 -16.37%
31.12.2018 -17 028.50 -1 837.90 -15 190.60 826.52% -22 973.80 5 945.30 -25.88%
30.11.2018 -1 837.90 -3 961.40 2 123.50 -53.60% 559.70 -2 397.60 - 428.37%
31.10.2018 -3 961.40 6 027.70 -9 989.10 - 165.72% - 302.20 -3 659.20 1 210.85%
30.09.2018 6 027.70 -3 786.80 9 814.50 - 259.18% 3 749.90 2 277.80 60.74%
31.08.2018 -3 786.80 4 215.60 -8 002.40 - 189.83% 3 222.80 -7 009.60 - 217.50%
31.07.2018 4 215.60 7 671.70 -3 456.10 -45.05% -3 997.90 8 213.50 - 205.45%
30.06.2018 7 671.70 -1 553.50 9 225.20 - 593.83% 255.40 7 416.30 2 903.80%
31.05.2018 -1 553.50 -4 409.50 2 856.00 -64.77% -5 004.10 3 450.60 -68.96%
30.04.2018 -4 409.50 8 195.00 -12 604.50 - 153.81% 8 442.30 -12 851.80 - 152.23%
31.03.2018 8 195.00 -1 523.00 9 718.00 - 638.08% 5 579.50 2 615.50 46.88%
28.02.2018 -1 523.00 26 531.40 -28 054.40 - 105.74% 5 485.10 -7 008.10 - 127.77%
31.01.2018 26 531.40 -22 973.80 49 505.20 - 215.49% 14 447.30 12 084.10 83.64%
31.12.2017 -22 973.80 559.70 -23 533.50 -4 204.66% -8 953.00 -14 020.80 156.60%
30.11.2017 559.70 - 302.20 861.90 - 285.21% 6 569.20 -6 009.50 -91.48%
31.10.2017 - 302.20 3 749.90 -4 052.10 - 108.06% 2 250.20 -2 552.40 - 113.43%
30.09.2017 3 749.90 3 222.80 527.10 16.36% 7 249.40 -3 499.50 -48.27%
31.08.2017 3 222.80 -3 997.90 7 220.70 - 180.61% 792.70 2 430.10 306.56%
31.07.2017 -3 997.90 255.40 -4 253.30 -1 665.35% - 977.80 -3 020.10 308.87%
30.06.2017 255.40 -5 004.10 5 259.50 - 105.10% 8 914.50 -8 659.10 -97.14%
31.05.2017 -5 004.10 8 442.30 -13 446.40 - 159.27% 11 550.80 -16 554.90 - 143.32%
30.04.2017 8 442.30 5 579.50 2 862.80 51.31% 814.20 7 628.10 936.88%
31.03.2017 5 579.50 5 485.10 94.40 1.72% 2 092.20 3 487.30 166.68%
28.02.2017 5 485.10 14 447.30 -8 962.20 -62.03% 1 714.90 3 770.20 219.85%
31.01.2017 14 447.30 -8 953.00 23 400.30 - 261.37% 2 049.00 12 398.30 605.09%
31.12.2016 -8 953.00 6 569.20 -15 522.20 - 236.29% -1 694.20 -7 258.80 428.45%
30.11.2016 6 569.20 2 250.20 4 319.00 191.94% 1 205.60 5 363.60 444.89%
31.10.2016 2 250.20 7 249.40 -4 999.20 -68.96% 7 584.70 -5 334.50 -70.33%
30.09.2016 7 249.40 792.70 6 456.70 814.52% 5 926.20 1 323.20 22.33%
31.08.2016 792.70 - 977.80 1 770.50 - 181.07% 726.00 66.70 9.19%
31.07.2016 - 977.80 8 914.50 -9 892.30 - 110.97% 5 727.20 -6 705.00 - 117.07%
30.06.2016 8 914.50 11 550.80 -2 636.30 -22.82% 4 409.80 4 504.70 102.15%
31.05.2016 11 550.80 814.20 10 736.60 1 318.67% - 510.50 12 061.30 -2 362.64%
30.04.2016 814.20 2 092.20 -1 278.00 -61.08% -27.60 841.80 -3 050.00%
31.03.2016 2 092.20 1 714.90 377.30 22.00% 1 225.10 867.10 70.78%
29.02.2016 1 714.90 2 049.00 - 334.10 -16.31% -1 440.50 3 155.40 - 219.05%
31.01.2016 2 049.00 -1 694.20 3 743.20 - 220.94% -1 515.30 3 564.30 - 235.22%
31.12.2015 -1 694.20 1 205.60 -2 899.80 - 240.53% 3 544.70 -5 238.90 - 147.80%
30.11.2015 1 205.60 7 584.70 -6 379.10 -84.10% -1 722.70 2 928.30 - 169.98%
31.10.2015 7 584.70 5 926.20 1 658.50 27.99% 12 832.20 -5 247.50 -40.89%
30.09.2015 5 926.20 726.00 5 200.20 716.28% 515.90 5 410.30 1 048.71%
31.08.2015 726.00 5 727.20 -5 001.20 -87.32% - 584.80 1 310.80 - 224.15%
31.07.2015 5 727.20 4 409.80 1 317.40 29.87% 2 510.50 3 216.70 128.13%
30.06.2015 4 409.80 - 510.50 4 920.30 - 963.82% 2 378.00 2 031.80 85.44%
31.05.2015 - 510.50 -27.60 - 482.90 1 749.64% 4 178.40 -4 688.90 - 112.22%
30.04.2015 -27.60 1 225.10 -1 252.70 - 102.25% 1 345.30 -1 372.90 - 102.05%
31.03.2015 1 225.10 -1 440.50 2 665.60 - 185.05% 7 555.10 -6 330.00 -83.78%
28.02.2015 -1 440.50 -1 515.30 74.80 -4.94% 2 795.50 -4 236.00 - 151.53%
31.01.2015 -1 515.30 3 544.70 -5 060.00 - 142.75% -5 338.20 3 822.90 -71.61%
31.12.2014 3 544.70 -1 722.70 5 267.40 - 305.76% 1 486.30 2 058.40 138.49%
30.11.2014 -1 722.70 12 832.20 -14 554.90 - 113.42% 489.30 -2 212.00 - 452.07%
31.10.2014 12 832.20 515.90 12 316.30 2 387.34% 977.50 11 854.70 1 212.76%
30.09.2014 515.90 - 584.80 1 100.70 - 188.22% -2 403.60 2 919.50 - 121.46%
31.08.2014 - 584.80 2 510.50 -3 095.30 - 123.29% - 586.80 2.00 -0.34%
31.07.2014 2 510.50 2 378.00 132.50 5.57% 707.70 1 802.80 254.74%
30.06.2014 2 378.00 4 178.40 -1 800.40 -43.09% 2 708.80 - 330.80 -12.21%
31.05.2014 4 178.40 1 345.30 2 833.10 210.59% 2 436.10 1 742.30 71.52%
30.04.2014 1 345.30 7 555.10 -6 209.80 -82.19% -5 257.90 6 603.20 - 125.59%
31.03.2014 7 555.10 2 795.50 4 759.60 170.26% -1 056.00 8 611.10 - 815.45%
28.02.2014 2 795.50 -5 338.20 8 133.70 - 152.37% -39.30 2 834.80 -7 213.23%
31.01.2014 -5 338.20 1 486.30 -6 824.50 - 459.16% 2 227.70 -7 565.90 - 339.63%
31.12.2013 1 486.30 489.30 997.00 203.76% 4 194.00 -2 707.70 -64.56%
30.11.2013 489.30 977.50 - 488.20 -49.94% 296.90 192.40 64.80%
31.10.2013 977.50 -2 403.60 3 381.10 - 140.67% 277.70 699.80 252.00%
30.09.2013 -2 403.60 - 586.80 -1 816.80 309.61% 831.10 -3 234.70 - 389.21%
31.08.2013 - 586.80 707.70 -1 294.50 - 182.92% -2 187.00 1 600.20 -73.17%
31.07.2013 707.70 2 708.80 -2 001.10 -73.87% -1 617.30 2 325.00 - 143.76%
30.06.2013 2 708.80 2 436.10 272.70 11.19% 900.50 1 808.30 200.81%
31.05.2013 2 436.10 -5 257.90 7 694.00 - 146.33% 1 411.60 1 024.50 72.58%
30.04.2013 -5 257.90 -1 056.00 -4 201.90 397.91% -2 378.50 -2 879.40 121.06%
31.03.2013 -1 056.00 -39.30 -1 016.70 2 587.02% 1 547.80 -2 603.80 - 168.23%
28.02.2013 -39.30 2 227.70 -2 267.00 - 101.76% - 322.20 282.90 -87.80%
31.01.2013 2 227.70 4 194.00 -1 966.30 -46.88% -3 060.20 5 287.90 - 172.80%
31.12.2012 4 194.00 296.90 3 897.10 1 312.60% 1 820.30 2 373.70 130.40%
30.11.2012 296.90 277.70 19.20 6.91% 319.40 -22.50 -7.04%
31.10.2012 277.70 831.10 - 553.40 -66.59% - 852.30 1 130.00 - 132.58%
30.09.2012 831.10 -2 187.00 3 018.10 - 138.00% 1 093.90 - 262.80 -24.02%
31.08.2012 -2 187.00 -1 617.30 - 569.70 35.23% -2 042.90 - 144.10 7.05%
31.07.2012 -1 617.30 900.50 -2 517.80 - 279.60% 425.00 -2 042.30 - 480.54%
30.06.2012 900.50 1 411.60 - 511.10 -36.21% 1 433.30 - 532.80 -37.17%
31.05.2012 1 411.60 -2 378.50 3 790.10 - 159.35% -1 199.10 2 610.70 - 217.72%
30.04.2012 -2 378.50 1 547.80 -3 926.30 - 253.67% 202.80 -2 581.30 -1 272.83%
31.03.2012 1 547.80 - 322.20 1 870.00 - 580.38% 816.50 731.30 89.57%
29.02.2012 - 322.20 -3 060.20 2 738.00 -89.47% -1 736.20 1 414.00 -81.44%
31.01.2012 -3 060.20 1 820.30 -4 880.50 - 268.12% -1 988.90 -1 071.30 53.86%
31.12.2011 1 820.30 319.40 1 500.90 469.91% 977.50 842.80 86.22%
30.11.2011 319.40 - 852.30 1 171.70 - 137.47% 947.00 - 627.60 -66.27%
31.10.2011 - 852.30 1 093.90 -1 946.20 - 177.91% 2 291.60 -3 143.90 - 137.19%
30.09.2011 1 093.90 -2 042.90 3 136.80 - 153.55% -1 012.40 2 106.30 - 208.05%
31.08.2011 -2 042.90 425.00 -2 467.90 - 580.68% - 246.80 -1 796.10 727.76%
31.07.2011 425.00 1 433.30 -1 008.30 -70.35% -2 834.60 3 259.60 - 114.99%
30.06.2011 1 433.30 -1 199.10 2 632.40 - 219.53% 687.20 746.10 108.57%
31.05.2011 -1 199.10 202.80 -1 401.90 - 691.27% -1 938.40 739.30 -38.14%
30.04.2011 202.80 816.50 - 613.70 -75.16% 7 950.40 -7 747.60 -97.45%
31.03.2011 816.50 -1 736.20 2 552.70 - 147.03% -2 982.30 3 798.80 - 127.38%
28.02.2011 -1 736.20 -1 988.90 252.70 -12.71% -2 951.80 1 215.60 -41.18%
31.01.2011 -1 988.90 977.50 -2 966.40 - 303.47% -5 187.30 3 198.40 -61.66%
31.12.2010 977.50 947.00 30.50 3.22% -5 205.10 6 182.60 - 118.78%
30.11.2010 947.00 2 291.60 -1 344.60 -58.68% -1 727.40 2 674.40 - 154.82%
31.10.2010 2 291.60 -1 012.40 3 304.00 - 326.35% -1 489.50 3 781.10 - 253.85%
30.09.2010 -1 012.40 - 246.80 - 765.60 310.21% -1 102.50 90.10 -8.17%
31.08.2010 - 246.80 -2 834.60 2 587.80 -91.29% -6 148.60 5 901.80 -95.99%
31.07.2010 -2 834.60 687.20 -3 521.80 - 512.49% -3 652.20 817.60 -22.39%
30.06.2010 687.20 -1 938.40 2 625.60 - 135.45% 679.20 8.00 1.18%
31.05.2010 -1 938.40 7 950.40 -9 888.80 - 124.38% -2 862.30 923.90 -32.28%
30.04.2010 7 950.40 -2 982.30 10 932.70 - 366.59% 5 156.70 2 793.70 54.18%
31.03.2010 -2 982.30 -2 951.80 -30.50 1.03% -1 983.80 - 998.50 50.33%
28.02.2010 -2 951.80 -5 187.30 2 235.50 -43.10% -5 244.00 2 292.20 -43.71%
31.01.2010 -5 187.30 -5 205.10 17.80 -0.34% 3 251.30 -8 438.60 - 259.55%
31.12.2009 -5 205.10 -1 727.40 -3 477.70 201.33% -3 308.20 -1 896.90 57.34%
30.11.2009 -1 727.40 -1 489.50 - 237.90 15.97% -2 755.80 1 028.40 -37.32%
31.10.2009 -1 489.50 -1 102.50 - 387.00 35.10% -2 702.80 1 213.30 -44.89%
30.09.2009 -1 102.50 -6 148.60 5 046.10 -82.07% 685.50 -1 788.00 - 260.83%
31.08.2009 -6 148.60 -3 652.20 -2 496.40 68.35% -3 848.60 -2 300.00 59.76%
31.07.2009 -3 652.20 679.20 -4 331.40 - 637.72% 2 059.60 -5 711.80 - 277.33%
30.06.2009 679.20 -2 862.30 3 541.50 - 123.73% 5 752.10 -5 072.90 -88.19%
31.05.2009 -2 862.30 5 156.70 -8 019.00 - 155.51% 4 757.10 -7 619.40 - 160.17%
30.04.2009 5 156.70 -1 983.80 7 140.50 - 359.94% 2 705.90 2 450.80 90.57%
31.03.2009 -1 983.80 -5 244.00 3 260.20 -62.17% 1 590.30 -3 574.10 - 224.74%
28.02.2009 -5 244.00 3 251.30 -8 495.30 - 261.29% - 143.40 -5 100.60 3 556.90%
31.01.2009 3 251.30 -3 308.20 6 559.50 - 198.28% -3 766.00 7 017.30 - 186.33%
31.12.2008 -3 308.20 -2 755.80 - 552.40 20.04% 8 053.50 -11 361.70 - 141.08%
30.11.2008 -2 755.80 -2 702.80 -53.00 1.96% 4 580.70 -7 336.50 - 160.16%
31.10.2008 -2 702.80 685.50 -3 388.30 - 494.28% 12 119.30 -14 822.10 - 122.30%
30.09.2008 685.50 -3 848.60 4 534.10 - 117.81% 3 313.80 -2 628.30 -79.31%
31.08.2008 -3 848.60 2 059.60 -5 908.20 - 286.86% -1 526.60 -2 322.00 152.10%
31.07.2008 2 059.60 5 752.10 -3 692.50 -64.19% 5 531.50 -3 471.90 -62.77%
30.06.2008 5 752.10 4 757.10 995.00 20.92% 6 824.70 -1 072.60 -15.72%
31.05.2008 4 757.10 2 705.90 2 051.20 75.80% 3 013.40 1 743.70 57.86%
30.04.2008 2 705.90 1 590.30 1 115.60 70.15% 85.60 2 620.30 3 061.10%
31.03.2008 1 590.30 - 143.40 1 733.70 -1 209.00% 2 132.50 - 542.20 -25.43%
29.02.2008 - 143.40 -3 766.00 3 622.60 -96.19% 2 241.20 -2 384.60 - 106.40%
31.01.2008 -3 766.00 8 053.50 -11 819.50 - 146.76% - 162.50 -3 603.50 2 217.54%
31.12.2007 8 053.50 4 580.70 3 472.80 75.81% -7 786.80 15 840.30 - 203.43%
30.11.2007 4 580.70 12 119.30 -7 538.60 -62.20% -3 941.10 8 521.80 - 216.23%
31.10.2007 12 119.30 3 313.80 8 805.50 265.72% - 939.40 13 058.70 -1 390.11%
30.09.2007 3 313.80 -1 526.60 4 840.40 - 317.07% 1 987.80 1 326.00 66.71%
31.08.2007 -1 526.60 5 531.50 -7 058.10 - 127.60% - 394.90 -1 131.70 286.58%
31.07.2007 5 531.50 6 824.70 -1 293.20 -18.95% -2 836.30 8 367.80 - 295.03%
30.06.2007 6 824.70 3 013.40 3 811.30 126.48% -1 687.70 8 512.40 - 504.38%
31.05.2007 3 013.40 85.60 2 927.80 3 420.33% 3 184.80 - 171.40 -5.38%
30.04.2007 85.60 2 132.50 -2 046.90 -95.99% 687.60 - 602.00 -87.55%
31.03.2007 2 132.50 2 241.20 - 108.70 -4.85% 3 842.60 -1 710.10 -44.50%
28.02.2007 2 241.20 - 162.50 2 403.70 -1 479.20% 679.80 1 561.40 229.69%
31.01.2007 - 162.50 -7 786.80 7 624.30 -97.91% -5 114.60 4 952.10 -96.82%
31.12.2006 -7 786.80 -3 941.10 -3 845.70 97.58% 1 087.40 -8 874.20 - 816.09%
30.11.2006 -3 941.10 - 939.40 -3 001.70 319.53% 646.60 -4 587.70 - 709.51%
31.10.2006 - 939.40 1 987.80 -2 927.20 - 147.26% 116.50 -1 055.90 - 906.35%
30.09.2006 1 987.80 - 394.90 2 382.70 - 603.37% 4 530.10 -2 542.30 -56.12%
31.08.2006 - 394.90 -2 836.30 2 441.40 -86.08% 113.00 - 507.90 - 449.47%
31.07.2006 -2 836.30 -1 687.70 -1 148.60 68.06% - 949.20 -1 887.10 198.81%
30.06.2006 -1 687.70 3 184.80 -4 872.50 - 152.99% 2 661.70 -4 349.40 - 163.41%
31.05.2006 3 184.80 687.60 2 497.20 363.18% 266.50 2 918.30 1 095.05%
30.04.2006 687.60 3 842.60 -3 155.00 -82.11% 1 892.90 -1 205.30 -63.67%
31.03.2006 3 842.60 679.80 3 162.80 465.25% - 674.60 4 517.20 - 669.61%
28.02.2006 679.80 -5 114.60 5 794.40 - 113.29% 384.70 295.10 76.71%
31.01.2006 -5 114.60 1 087.40 -6 202.00 - 570.35% 310.90 -5 425.50 -1 745.09%
31.12.2005 1 087.40 646.60 440.80 68.17% 1 638.30 - 550.90 -33.63%
30.11.2005 646.60 116.50 530.10 455.02% 1 428.80 - 782.20 -54.75%
31.10.2005 116.50 4 530.10 -4 413.60 -97.43% 845.60 - 729.10 -86.22%
30.09.2005 4 530.10 113.00 4 417.10 3 908.94% - 937.20 5 467.30 - 583.37%
31.08.2005 113.00 - 949.20 1 062.20 - 111.90% -2 467.00 2 580.00 - 104.58%
31.07.2005 - 949.20 2 661.70 -3 610.90 - 135.66% -2 274.50 1 325.30 -58.27%
30.06.2005 2 661.70 266.50 2 395.20 898.76% 1 302.40 1 359.30 104.37%
31.05.2005 266.50 1 892.90 -1 626.40 -85.92% 1 398.20 -1 131.70 -80.94%
30.04.2005 1 892.90 - 674.60 2 567.50 - 380.60% 3 336.50 -1 443.60 -43.27%
31.03.2005 - 674.60 384.70 -1 059.30 - 275.36% 2 259.90 -2 934.50 - 129.85%
28.02.2005 384.70 310.90 73.80 23.74% -1 129.50 1 514.20 - 134.06%
31.01.2005 310.90 1 638.30 -1 327.40 -81.02% -4 636.30 4 947.20 - 106.71%
31.12.2004 1 638.30 1 428.80 209.50 14.66% - 444.50 2 082.80 - 468.57%
30.11.2004 1 428.80 845.60 583.20 68.97% 4 071.50 -2 642.70 -64.91%
31.10.2004 845.60 - 937.20 1 782.80 - 190.23% 2 058.20 -1 212.60 -58.92%
30.09.2004 - 937.20 -2 467.00 1 529.80 -62.01% 2 074.20 -3 011.40 - 145.18%
31.08.2004 -2 467.00 -2 274.50 - 192.50 8.46% 530.90 -2 997.90 - 564.68%
31.07.2004 -2 274.50 1 302.40 -3 576.90 - 274.64% -1 777.60 - 496.90 27.95%
30.06.2004 1 302.40 1 398.20 -95.80 -6.85% 6 310.70 -5 008.30 -79.36%
31.05.2004 1 398.20 3 336.50 -1 938.30 -58.09% 191.80 1 206.40 628.99%
30.04.2004 3 336.50 2 259.90 1 076.60 47.64% 4 254.00 - 917.50 -21.57%
31.03.2004 2 259.90 -1 129.50 3 389.40 - 300.08% - 441.10 2 701.00 - 612.33%
29.02.2004 -1 129.50 -4 636.30 3 506.80 -75.64% -3 042.10 1 912.60 -62.87%
31.01.2004 -4 636.30 - 444.50 -4 191.80 943.04% -1 437.10 -3 199.20 222.61%
31.12.2003 - 444.50 4 071.50 -4 516.00 - 110.92% 5 117.70 -5 562.20 - 108.69%
30.11.2003 4 071.50 2 058.20 2 013.30 97.82% 2 512.60 1 558.90 62.04%
31.10.2003 2 058.20 2 074.20 -16.00 -0.77% -1 091.20 3 149.40 - 288.62%
30.09.2003 2 074.20 530.90 1 543.30 290.69% 2 005.00 69.20 3.45%
31.08.2003 530.90 -1 777.60 2 308.50 - 129.87% 6 607.40 -6 076.50 -91.97%
31.07.2003 -1 777.60 6 310.70 -8 088.30 - 128.17% -5 460.90 3 683.30 -67.45%
30.06.2003 6 310.70 191.80 6 118.90 3 190.25% - 789.40 7 100.10 - 899.43%
31.05.2003 191.80 4 254.00 -4 062.20 -95.49% -4 379.80 4 571.60 - 104.38%
30.04.2003 4 254.00 - 441.10 4 695.10 -1 064.41% -3 854.40 8 108.40 - 210.37%
31.03.2003 - 441.10 -3 042.10 2 601.00 -85.50% 44.20 - 485.30 -1 097.96%
28.02.2003 -3 042.10 -1 437.10 -1 605.00 111.68% 573.30 -3 615.40 - 630.63%
31.01.2003 -1 437.10 5 117.70 -6 554.80 - 128.08% - - -
31.12.2002 5 117.70 2 512.60 2 605.10 103.68% - - -
30.11.2002 2 512.60 -1 091.20 3 603.80 - 330.26% - - -
31.10.2002 -1 091.20 2 005.00 -3 096.20 - 154.42% - - -
30.09.2002 2 005.00 6 607.40 -4 602.40 -69.66% - - -
31.08.2002 6 607.40 -5 460.90 12 068.30 - 220.99% - - -
31.07.2002 -5 460.90 - 789.40 -4 671.50 591.78% - - -
30.06.2002 - 789.40 -4 379.80 3 590.40 -81.98% - - -
31.05.2002 -4 379.80 -3 854.40 - 525.40 13.63% - - -
30.04.2002 -3 854.40 44.20 -3 898.60 -8 820.36% - - -
31.03.2002 44.20 573.30 - 529.10 -92.29% - - -
28.02.2002 573.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-monetary financial intermediaries - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-monetary financial intermediaries - total (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))
Non-monetary financial intermediaries - total (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows))
Non-monetary financial intermediaries - total (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - stocks)
Non-monetary financial intermediaries - total (Deposits by non-monetary financial corporations and by government - flows)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Monetary statistics (Monetary and financial statistics)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.