Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2019 -23 225.20
Max 31.01.2018 28 330.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 5 198.00 1 987.80 3 210.20 161.50% -1 057.70 6 255.70 - 591.44%
30.06.2020 1 987.80 -5 770.10 7 757.90 - 134.45% 983.90 1 003.90 102.03%
31.05.2020 -5 770.10 -10 875.10 5 105.00 -46.94% 6 680.70 -12 450.80 - 186.37%
30.04.2020 -10 875.10 - 361.50 -10 513.60 2 908.33% -2 246.70 -8 628.40 384.05%
31.03.2020 - 361.50 3 558.40 -3 919.90 - 110.16% 3 149.60 -3 511.10 - 111.48%
29.02.2020 3 558.40 27 262.50 -23 704.10 -86.95% -4 211.30 7 769.70 - 184.50%
31.01.2020 27 262.50 -23 225.20 50 487.70 - 217.38% 21 566.60 5 695.90 26.41%
31.12.2019 -23 225.20 -3 119.30 -20 105.90 644.56% -21 110.20 -2 115.00 10.02%
30.11.2019 -3 119.30 23.30 -3 142.60 -13 487.55% - 738.70 -2 380.60 322.27%
31.10.2019 23.30 2 244.60 -2 221.30 -98.96% -4 477.50 4 500.80 - 100.52%
30.09.2019 2 244.60 - 623.90 2 868.50 - 459.77% 4 591.70 -2 347.10 -51.12%
31.08.2019 - 623.90 -1 057.70 433.80 -41.01% -3 396.40 2 772.50 -81.63%
31.07.2019 -1 057.70 983.90 -2 041.60 - 207.50% 700.30 -1 758.00 - 251.04%
30.06.2019 983.90 6 680.70 -5 696.80 -85.27% 4 255.30 -3 271.40 -76.88%
31.05.2019 6 680.70 -2 246.70 8 927.40 - 397.36% -2 042.80 8 723.50 - 427.04%
30.04.2019 -2 246.70 3 149.60 -5 396.30 - 171.33% -4 686.30 2 439.60 -52.06%
31.03.2019 3 149.60 -4 211.30 7 360.90 - 174.79% 3 180.10 -30.50 -0.96%
28.02.2019 -4 211.30 21 566.60 -25 777.90 - 119.53% -4 217.00 5.70 -0.14%
31.01.2019 21 566.60 -21 110.20 42 676.80 - 202.16% 28 330.80 -6 764.20 -23.88%
31.12.2018 -21 110.20 - 738.70 -20 371.50 2 757.75% -21 600.50 490.30 -2.27%
30.11.2018 - 738.70 -4 477.50 3 738.80 -83.50% 1 329.40 -2 068.10 - 155.57%
31.10.2018 -4 477.50 4 591.70 -9 069.20 - 197.51% 1 026.60 -5 504.10 - 536.15%
30.09.2018 4 591.70 -3 396.40 7 988.10 - 235.19% 1 288.40 3 303.30 256.39%
31.08.2018 -3 396.40 700.30 -4 096.70 - 584.99% 2 740.50 -6 136.90 - 223.93%
31.07.2018 700.30 4 255.30 -3 555.00 -83.54% -4 906.50 5 606.80 - 114.27%
30.06.2018 4 255.30 -2 042.80 6 298.10 - 308.31% 3 274.70 980.60 29.94%
31.05.2018 -2 042.80 -4 686.30 2 643.50 -56.41% -2 302.00 259.20 -11.26%
30.04.2018 -4 686.30 3 180.10 -7 866.40 - 247.36% - 924.90 -3 761.40 406.68%
31.03.2018 3 180.10 -4 217.00 7 397.10 - 175.41% 2 650.60 529.50 19.98%
28.02.2018 -4 217.00 28 330.80 -32 547.80 - 114.88% 5 844.30 -10 061.30 - 172.16%
31.01.2018 28 330.80 -21 600.50 49 931.30 - 231.16% 13 516.50 14 814.30 109.60%
31.12.2017 -21 600.50 1 329.40 -22 929.90 -1 724.83% -17 500.60 -4 099.90 23.43%
30.11.2017 1 329.40 1 026.60 302.80 29.50% 4 269.70 -2 940.30 -68.86%
31.10.2017 1 026.60 1 288.40 - 261.80 -20.32% 2 895.70 -1 869.10 -64.55%
30.09.2017 1 288.40 2 740.50 -1 452.10 -52.99% 1 827.00 - 538.60 -29.48%
31.08.2017 2 740.50 -4 906.50 7 647.00 - 155.85% 219.20 2 521.30 1 150.23%
31.07.2017 -4 906.50 3 274.70 -8 181.20 - 249.83% -1 688.00 -3 218.50 190.67%
30.06.2017 3 274.70 -2 302.00 5 576.70 - 242.25% 913.20 2 361.50 258.60%
31.05.2017 -2 302.00 - 924.90 -1 377.10 148.89% 4 401.30 -6 703.30 - 152.30%
30.04.2017 - 924.90 2 650.60 -3 575.50 - 134.89% 434.90 -1 359.80 - 312.67%
31.03.2017 2 650.60 5 844.30 -3 193.70 -54.65% -78.10 2 728.70 -3 493.85%
28.02.2017 5 844.30 13 516.50 -7 672.20 -56.76% 2 334.70 3 509.60 150.32%
31.01.2017 13 516.50 -17 500.60 31 017.10 - 177.23% 326.50 13 190.00 4 039.82%
31.12.2016 -17 500.60 4 269.70 -21 770.30 - 509.88% -4 915.00 -12 585.60 256.07%
30.11.2016 4 269.70 2 895.70 1 374.00 47.45% 633.40 3 636.30 574.09%
31.10.2016 2 895.70 1 827.00 1 068.70 58.49% 4 036.20 -1 140.50 -28.26%
30.09.2016 1 827.00 219.20 1 607.80 733.49% 2 084.60 - 257.60 -12.36%
31.08.2016 219.20 -1 688.00 1 907.20 - 112.99% -2 303.20 2 522.40 - 109.52%
31.07.2016 -1 688.00 913.20 -2 601.20 - 284.84% 3 409.20 -5 097.20 - 149.51%
30.06.2016 913.20 4 401.30 -3 488.10 -79.25% 4 336.50 -3 423.30 -78.94%
31.05.2016 4 401.30 434.90 3 966.40 912.03% - 731.90 5 133.20 - 701.35%
30.04.2016 434.90 -78.10 513.00 - 656.85% -1 574.40 2 009.30 - 127.62%
31.03.2016 -78.10 2 334.70 -2 412.80 - 103.35% 164.70 - 242.80 - 147.42%
29.02.2016 2 334.70 326.50 2 008.20 615.07% 1 045.60 1 289.10 123.29%
31.01.2016 326.50 -4 915.00 5 241.50 - 106.64% -2 706.30 3 032.80 - 112.06%
31.12.2015 -4 915.00 633.40 -5 548.40 - 875.97% 1 487.50 -6 402.50 - 430.42%
30.11.2015 633.40 4 036.20 -3 402.80 -84.31% 224.40 409.00 182.26%
31.10.2015 4 036.20 2 084.60 1 951.60 93.62% 4 720.80 - 684.60 -14.50%
30.09.2015 2 084.60 -2 303.20 4 387.80 - 190.51% 2 392.60 - 308.00 -12.87%
31.08.2015 -2 303.20 3 409.20 -5 712.40 - 167.56% -1 000.40 -1 302.80 130.23%
31.07.2015 3 409.20 4 336.50 - 927.30 -21.38% -1 903.20 5 312.40 - 279.13%
30.06.2015 4 336.50 - 731.90 5 068.40 - 692.50% 1 189.40 3 147.10 264.60%
31.05.2015 - 731.90 -1 574.40 842.50 -53.51% 3 994.70 -4 726.60 - 118.32%
30.04.2015 -1 574.40 164.70 -1 739.10 -1 055.92% 276.70 -1 851.10 - 668.99%
31.03.2015 164.70 1 045.60 - 880.90 -84.25% 1 809.80 -1 645.10 -90.90%
28.02.2015 1 045.60 -2 706.30 3 751.90 - 138.64% 1 215.00 - 169.40 -13.94%
31.01.2015 -2 706.30 1 487.50 -4 193.80 - 281.94% -1 980.50 - 725.80 36.65%
31.12.2014 1 487.50 224.40 1 263.10 562.88% -1 253.70 2 741.20 - 218.65%
30.11.2014 224.40 4 720.80 -4 496.40 -95.25% 98.20 126.20 128.51%
31.10.2014 4 720.80 2 392.60 2 328.20 97.31% 578.80 4 142.00 715.62%
30.09.2014 2 392.60 -1 000.40 3 393.00 - 339.16% 646.40 1 746.20 270.14%
31.08.2014 -1 000.40 -1 903.20 902.80 -47.44% -1 626.20 625.80 -38.48%
31.07.2014 -1 903.20 1 189.40 -3 092.60 - 260.01% 136.90 -2 040.10 -1 490.21%
30.06.2014 1 189.40 3 994.70 -2 805.30 -70.23% 469.60 719.80 153.28%
31.05.2014 3 994.70 276.70 3 718.00 1 343.69% 601.80 3 392.90 563.79%
30.04.2014 276.70 1 809.80 -1 533.10 -84.71% 667.10 - 390.40 -58.52%
31.03.2014 1 809.80 1 215.00 594.80 48.95% -1 028.70 2 838.50 - 275.93%
28.02.2014 1 215.00 -1 980.50 3 195.50 - 161.35% - 417.30 1 632.30 - 391.16%
31.01.2014 -1 980.50 -1 253.70 - 726.80 57.97% 315.90 -2 296.40 - 726.94%
31.12.2013 -1 253.70 98.20 -1 351.90 -1 376.68% 2 179.00 -3 432.70 - 157.54%
30.11.2013 98.20 578.80 - 480.60 -83.03% -1 646.30 1 744.50 - 105.96%
31.10.2013 578.80 646.40 -67.60 -10.46% - 515.20 1 094.00 - 212.34%
30.09.2013 646.40 -1 626.20 2 272.60 - 139.75% 1 750.60 -1 104.20 -63.08%
31.08.2013 -1 626.20 136.90 -1 763.10 -1 287.87% -1 888.30 262.10 -13.88%
31.07.2013 136.90 469.60 - 332.70 -70.85% -1 093.70 1 230.60 - 112.52%
30.06.2013 469.60 601.80 - 132.20 -21.97% - 912.90 1 382.50 - 151.44%
31.05.2013 601.80 667.10 -65.30 -9.79% - 298.50 900.30 - 301.61%
30.04.2013 667.10 -1 028.70 1 695.80 - 164.85% - 871.00 1 538.10 - 176.59%
31.03.2013 -1 028.70 - 417.30 - 611.40 146.51% 1 989.50 -3 018.20 - 151.71%
28.02.2013 - 417.30 315.90 - 733.20 - 232.10% -1 480.10 1 062.80 -71.81%
31.01.2013 315.90 2 179.00 -1 863.10 -85.50% -1 174.40 1 490.30 - 126.90%
31.12.2012 2 179.00 -1 646.30 3 825.30 - 232.36% -2 778.20 4 957.20 - 178.43%
30.11.2012 -1 646.30 - 515.20 -1 131.10 219.55% 826.10 -2 472.40 - 299.29%
31.10.2012 - 515.20 1 750.60 -2 265.80 - 129.43% - 663.10 147.90 -22.30%
30.09.2012 1 750.60 -1 888.30 3 638.90 - 192.71% 586.70 1 163.90 198.38%
31.08.2012 -1 888.30 -1 093.70 - 794.60 72.65% -4 425.40 2 537.10 -57.33%
31.07.2012 -1 093.70 - 912.90 - 180.80 19.80% -1 479.30 385.60 -26.07%
30.06.2012 - 912.90 - 298.50 - 614.40 205.83% -1 658.10 745.20 -44.94%
31.05.2012 - 298.50 - 871.00 572.50 -65.73% - 724.90 426.40 -58.82%
30.04.2012 - 871.00 1 989.50 -2 860.50 - 143.78% 2 548.90 -3 419.90 - 134.17%
31.03.2012 1 989.50 -1 480.10 3 469.60 - 234.42% 2 618.50 - 629.00 -24.02%
29.02.2012 -1 480.10 -1 174.40 - 305.70 26.03% - 509.80 - 970.30 190.33%
31.01.2012 -1 174.40 -2 778.20 1 603.80 -57.73% -1 508.70 334.30 -22.16%
31.12.2011 -2 778.20 826.10 -3 604.30 - 436.30% - 640.60 -2 137.60 333.69%
30.11.2011 826.10 - 663.10 1 489.20 - 224.58% - 787.20 1 613.30 - 204.94%
31.10.2011 - 663.10 586.70 -1 249.80 - 213.02% 3 818.70 -4 481.80 - 117.36%
30.09.2011 586.70 -4 425.40 5 012.10 - 113.26% 183.70 403.00 219.38%
31.08.2011 -4 425.40 -1 479.30 -2 946.10 199.16% -1 538.10 -2 887.30 187.72%
31.07.2011 -1 479.30 -1 658.10 178.80 -10.78% -2 740.80 1 261.50 -46.03%
30.06.2011 -1 658.10 - 724.90 - 933.20 128.73% 1 301.30 -2 959.40 - 227.42%
31.05.2011 - 724.90 2 548.90 -3 273.80 - 128.44% - 576.10 - 148.80 25.83%
30.04.2011 2 548.90 2 618.50 -69.60 -2.66% 12 373.40 -9 824.50 -79.40%
31.03.2011 2 618.50 - 509.80 3 128.30 - 613.63% -1 520.70 4 139.20 - 272.19%
28.02.2011 - 509.80 -1 508.70 998.90 -66.21% - 531.70 21.90 -4.12%
31.01.2011 -1 508.70 - 640.60 - 868.10 135.51% -6 598.60 5 089.90 -77.14%
31.12.2010 - 640.60 - 787.20 146.60 -18.62% 405.50 -1 046.10 - 257.98%
30.11.2010 - 787.20 3 818.70 -4 605.90 - 120.61% -1 111.10 323.90 -29.15%
31.10.2010 3 818.70 183.70 3 635.00 1 978.77% - 570.00 4 388.70 - 769.95%
30.09.2010 183.70 -1 538.10 1 721.80 - 111.94% - 312.30 496.00 - 158.82%
31.08.2010 -1 538.10 -2 740.80 1 202.70 -43.88% -3 573.30 2 035.20 -56.96%
31.07.2010 -2 740.80 1 301.30 -4 042.10 - 310.62% -3 532.20 791.40 -22.41%
30.06.2010 1 301.30 - 576.10 1 877.40 - 325.88% 1 437.20 - 135.90 -9.46%
31.05.2010 - 576.10 12 373.40 -12 949.50 - 104.66% - 749.80 173.70 -23.17%
30.04.2010 12 373.40 -1 520.70 13 894.10 - 913.66% 17 261.40 -4 888.00 -28.32%
31.03.2010 -1 520.70 - 531.70 - 989.00 186.01% 1 125.00 -2 645.70 - 235.17%
28.02.2010 - 531.70 -6 598.60 6 066.90 -91.94% -1 042.50 510.80 -49.00%
31.01.2010 -6 598.60 405.50 -7 004.10 -1 727.27% -5 312.10 -1 286.50 24.22%
31.12.2009 405.50 -1 111.10 1 516.60 - 136.50% -3 985.50 4 391.00 - 110.17%
30.11.2009 -1 111.10 - 570.00 - 541.10 94.93% -1 503.00 391.90 -26.07%
31.10.2009 - 570.00 - 312.30 - 257.70 82.52% -3 693.30 3 123.30 -84.57%
30.09.2009 - 312.30 -3 573.30 3 261.00 -91.26% 1 134.10 -1 446.40 - 127.54%
31.08.2009 -3 573.30 -3 532.20 -41.10 1.16% -3 677.20 103.90 -2.83%
31.07.2009 -3 532.20 1 437.20 -4 969.40 - 345.77% 1 751.70 -5 283.90 - 301.64%
30.06.2009 1 437.20 - 749.80 2 187.00 - 291.68% 7 362.30 -5 925.10 -80.48%
31.05.2009 - 749.80 17 261.40 -18 011.20 - 104.34% 5 225.80 -5 975.60 - 114.35%
30.04.2009 17 261.40 1 125.00 16 136.40 1 434.35% 1 475.50 15 785.90 1 069.87%
31.03.2009 1 125.00 -1 042.50 2 167.50 - 207.91% 2 608.70 -1 483.70 -56.88%
28.02.2009 -1 042.50 -5 312.10 4 269.60 -80.37% 1 600.30 -2 642.80 - 165.14%
31.01.2009 -5 312.10 -3 985.50 -1 326.60 33.29% -21 385.80 16 073.70 -75.16%
31.12.2008 -3 985.50 -1 503.00 -2 482.50 165.17% 5 189.40 -9 174.90 - 176.80%
30.11.2008 -1 503.00 -3 693.30 2 190.30 -59.30% 2 074.10 -3 577.10 - 172.47%
31.10.2008 -3 693.30 1 134.10 -4 827.40 - 425.66% 10 827.80 -14 521.10 - 134.11%
30.09.2008 1 134.10 -3 677.20 4 811.30 - 130.84% 1 531.90 - 397.80 -25.97%
31.08.2008 -3 677.20 1 751.70 -5 428.90 - 309.92% -2 687.30 - 989.90 36.84%
31.07.2008 1 751.70 7 362.30 -5 610.60 -76.21% 3 849.30 -2 097.60 -54.49%
30.06.2008 7 362.30 5 225.80 2 136.50 40.88% 3 874.70 3 487.60 90.01%
31.05.2008 5 225.80 1 475.50 3 750.30 254.17% 2 508.30 2 717.50 108.34%
30.04.2008 1 475.50 2 608.70 -1 133.20 -43.44% 838.90 636.60 75.89%
31.03.2008 2 608.70 1 600.30 1 008.40 63.01% 1 692.60 916.10 54.12%
29.02.2008 1 600.30 -21 385.80 22 986.10 - 107.48% - 758.70 2 359.00 - 310.93%
31.01.2008 -21 385.80 5 189.40 -26 575.20 - 512.11% - 871.40 -20 514.40 2 354.19%
31.12.2007 5 189.40 2 074.10 3 115.30 150.20% 3 244.00 1 945.40 59.97%
30.11.2007 2 074.10 10 827.80 -8 753.70 -80.84% 451.50 1 622.60 359.38%
31.10.2007 10 827.80 1 531.90 9 295.90 606.82% -1 000.30 11 828.10 -1 182.46%
30.09.2007 1 531.90 -2 687.30 4 219.20 - 157.01% 1 391.20 140.70 10.11%
31.08.2007 -2 687.30 3 849.30 -6 536.60 - 169.81% 88.60 -2 775.90 -3 133.07%
31.07.2007 3 849.30 3 874.70 -25.40 -0.66% -2 404.90 6 254.20 - 260.06%
30.06.2007 3 874.70 2 508.30 1 366.40 54.48% - 966.60 4 841.30 - 500.86%
31.05.2007 2 508.30 838.90 1 669.40 199.00% 2 288.70 219.60 9.59%
30.04.2007 838.90 1 692.60 - 853.70 -50.44% -1 065.60 1 904.50 - 178.73%
31.03.2007 1 692.60 - 758.70 2 451.30 - 323.09% 5 236.40 -3 543.80 -67.68%
28.02.2007 - 758.70 - 871.40 112.70 -12.93% 651.50 -1 410.20 - 216.45%
31.01.2007 - 871.40 3 244.00 -4 115.40 - 126.86% -4 728.60 3 857.20 -81.57%
31.12.2006 3 244.00 451.50 2 792.50 618.49% 1 324.70 1 919.30 144.89%
30.11.2006 451.50 -1 000.30 1 451.80 - 145.14% 1 174.90 - 723.40 -61.57%
31.10.2006 -1 000.30 1 391.20 -2 391.50 - 171.90% - 582.20 - 418.10 71.81%
30.09.2006 1 391.20 88.60 1 302.60 1 470.20% 3 127.40 -1 736.20 -55.52%
31.08.2006 88.60 -2 404.90 2 493.50 - 103.68% 499.50 - 410.90 -82.26%
31.07.2006 -2 404.90 - 966.60 -1 438.30 148.80% 808.90 -3 213.80 - 397.30%
30.06.2006 - 966.60 2 288.70 -3 255.30 - 142.23% - 553.80 - 412.80 74.54%
31.05.2006 2 288.70 -1 065.60 3 354.30 - 314.78% 552.70 1 736.00 314.09%
30.04.2006 -1 065.60 5 236.40 -6 302.00 - 120.35% -1 107.10 41.50 -3.75%
31.03.2006 5 236.40 651.50 4 584.90 703.75% 1 710.20 3 526.20 206.19%
28.02.2006 651.50 -4 728.60 5 380.10 - 113.78% 407.10 244.40 60.03%
31.01.2006 -4 728.60 1 324.70 -6 053.30 - 456.96% 314.40 -5 043.00 -1 604.01%
31.12.2005 1 324.70 1 174.90 149.80 12.75% 3 712.40 -2 387.70 -64.32%
30.11.2005 1 174.90 - 582.20 1 757.10 - 301.80% 782.70 392.20 50.11%
31.10.2005 - 582.20 3 127.40 -3 709.60 - 118.62% 2 021.60 -2 603.80 - 128.80%
30.09.2005 3 127.40 499.50 2 627.90 526.11% 524.30 2 603.10 496.49%
31.08.2005 499.50 808.90 - 309.40 -38.25% -2 083.60 2 583.10 - 123.97%
31.07.2005 808.90 - 553.80 1 362.70 - 246.06% -3 087.20 3 896.10 - 126.20%
30.06.2005 - 553.80 552.70 -1 106.50 - 200.20% 170.20 - 724.00 - 425.38%
31.05.2005 552.70 -1 107.10 1 659.80 - 149.92% 2 646.60 -2 093.90 -79.12%
30.04.2005 -1 107.10 1 710.20 -2 817.30 - 164.74% -69.60 -1 037.50 1 490.66%
31.03.2005 1 710.20 407.10 1 303.10 320.09% 1 185.90 524.30 44.21%
28.02.2005 407.10 314.40 92.70 29.48% - 452.80 859.90 - 189.91%
31.01.2005 314.40 3 712.40 -3 398.00 -91.53% -7 003.40 7 317.80 - 104.49%
31.12.2004 3 712.40 782.70 2 929.70 374.31% - 671.60 4 384.00 - 652.77%
30.11.2004 782.70 2 021.60 -1 238.90 -61.28% 2 711.40 -1 928.70 -71.13%
31.10.2004 2 021.60 524.30 1 497.30 285.58% 1 568.40 453.20 28.90%
30.09.2004 524.30 -2 083.60 2 607.90 - 125.16% 506.60 17.70 3.49%
31.08.2004 -2 083.60 -3 087.20 1 003.60 -32.51% 1 112.00 -3 195.60 - 287.37%
31.07.2004 -3 087.20 170.20 -3 257.40 -1 913.87% -1 599.20 -1 488.00 93.05%
30.06.2004 170.20 2 646.60 -2 476.40 -93.57% 2 607.30 -2 437.10 -93.47%
31.05.2004 2 646.60 -69.60 2 716.20 -3 902.59% - 989.30 3 635.90 - 367.52%
30.04.2004 -69.60 1 185.90 -1 255.50 - 105.87% 3 688.00 -3 757.60 - 101.89%
31.03.2004 1 185.90 - 452.80 1 638.70 - 361.90% - 380.10 1 566.00 - 412.00%
29.02.2004 - 452.80 -7 003.40 6 550.60 -93.53% -3 550.00 3 097.20 -87.25%
31.01.2004 -7 003.40 - 671.60 -6 331.80 942.79% -5 747.60 -1 255.80 21.85%
31.12.2003 - 671.60 2 711.40 -3 383.00 - 124.77% 5 188.00 -5 859.60 - 112.95%
30.11.2003 2 711.40 1 568.40 1 143.00 72.88% 1 164.90 1 546.50 132.76%
31.10.2003 1 568.40 506.60 1 061.80 209.59% - 132.50 1 700.90 -1 283.70%
30.09.2003 506.60 1 112.00 - 605.40 -54.44% 3 313.60 -2 807.00 -84.71%
31.08.2003 1 112.00 -1 599.20 2 711.20 - 169.53% -5.10 1 117.10 -21 903.92%
31.07.2003 -1 599.20 2 607.30 -4 206.50 - 161.34% -9 317.50 7 718.30 -82.84%
30.06.2003 2 607.30 - 989.30 3 596.60 - 363.55% -1 922.00 4 529.30 - 235.66%
31.05.2003 - 989.30 3 688.00 -4 677.30 - 126.82% -1 612.20 622.90 -38.64%
30.04.2003 3 688.00 - 380.10 4 068.10 -1 070.27% -2 960.40 6 648.40 - 224.58%
31.03.2003 - 380.10 -3 550.00 3 169.90 -89.29% 50.00 - 430.10 - 860.20%
28.02.2003 -3 550.00 -5 747.60 2 197.60 -38.23% -85.50 -3 464.50 4 052.05%
31.01.2003 -5 747.60 5 188.00 -10 935.60 - 210.79% - - -
31.12.2002 5 188.00 1 164.90 4 023.10 345.36% - - -
30.11.2002 1 164.90 - 132.50 1 297.40 - 979.17% - - -
31.10.2002 - 132.50 3 313.60 -3 446.10 - 104.00% - - -
30.09.2002 3 313.60 -5.10 3 318.70 -65 072.55% - - -
31.08.2002 -5.10 -9 317.50 9 312.40 -99.95% - - -
31.07.2002 -9 317.50 -1 922.00 -7 395.50 384.78% - - -
30.06.2002 -1 922.00 -1 612.20 - 309.80 19.22% - - -
31.05.2002 -1 612.20 -2 960.40 1 348.20 -45.54% - - -
30.04.2002 -2 960.40 50.00 -3 010.40 -6 020.80% - - -
31.03.2002 50.00 -85.50 135.50 - 158.48% - - -
28.02.2002 -85.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (levels))
Non-monetary financial intermediaries - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-monetary financial corp. and to government (flows))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Monetary statistics (Monetary and financial statistics)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
National monetary statistics (Monetary statistics)
Monetary survey - historical data (National monetary statistics)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.