Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh, Všechny původní splatnosti, Ekonomika celkem, Euro area 19 (od 2015), Konsolidováno, Všechny měny
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
- Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
31.12.2023 Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13): Roční, Masttrichtský dluh z toho pohyblivá úroková sazba (GFS koncept), Dlouhodobá původní splatnost (nad 1 rok), Ekonomika celkem, Svět celkem, Konsolidováno, Všechny měny
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
30.04.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
IND1 1. Loans to non-residents - MFIs 14 901.00 -13 046.20 - 214.22% 1 411.90 955.39%
IND2 2. Loans to non-residents - non-MFIs - general government 0.00 0.00 - 0.00 -
IND3 3. Loans to non-residents - non-MFIs- other -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
IND4 4. Loans to non-residents - non-MFIs -total -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
IND5 5. Loans to non-residents - total 8 166.60 -8 669.80 - 194.20% 1 210.40 574.70%
IND6 6. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs 1 520.20 - 872.40 - 274.25% 1 556.00 -2.30%
IND7 7. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government 47 868.70 3 248.40 1 373.61% -28 041.00 - 270.71%
IND8 8. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other -5 120.20 4 137.80 - 223.74% -1 985.90 157.83%
IND9 9. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total 42 748.40 7 386.20 478.76% -30 026.90 - 242.37%
IND10 10. Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total 44 268.60 6 513.80 579.61% -28 470.90 - 255.49%
IND11 11. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs 120.20 - 701.60 - 117.13% 129.50 -7.18%
IND12 12. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other 313.50 94.10 233.16% 436.30 -28.15%
IND13 13. Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total 433.70 - 607.50 - 171.39% 565.80 -23.35%
IND14 14. Deposits held by non-residents - MFIs 41 658.80 -22 985.10 - 281.24% -11 549.80 - 460.69%
IND15 15. Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government 6.70 -2 774.20 - 100.24% -5.00 - 234.00%
IND16 16. Deposits held by non-residents - non-MFIs - other 13 287.20 - 641.60 -2 170.95% -1 108.10 -1 299.10%
IND17 17. Deposits held by non-residents - non-MFIs - total 13 293.90 -3 415.90 - 489.18% -1 113.20 -1 294.21%
IND18 18. Deposits held by non-residents - total 54 952.70 -26 401.00 - 308.15% -12 663.00 - 533.96%

Loans to non-residents - MFIs

ObdobíHodnota
31.05.2015 14 901.00
30.04.2015 -13 046.20
31.03.2015 -36 932.70
28.02.2015 -6 665.80
31.01.2015 10 857.50
31.12.2014 -35 065.50
30.11.2014 18 651.90
31.10.2014 7 285.60
30.09.2014 -2 646.20
31.08.2014 -34 768.10
Další »
Loans to non-residents - MFIs,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Loans to non-residents - non-MFIs - general government

ObdobíHodnota
31.05.2015 0.00
30.04.2015 0.00
31.03.2015 0.00
28.02.2015 0.00
31.01.2015 0.00
31.12.2014 0.00
30.11.2014 0.00
31.10.2014 0.00
30.09.2014 0.00
31.08.2014 0.00
Další »
Loans to non-residents - non-MFIs - general government,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Loans to non-residents - non-MFIs- other

ObdobíHodnota
31.05.2015 -6 734.40
30.04.2015 4 376.50
31.03.2015 2 543.40
28.02.2015 672.50
31.01.2015 -2 739.70
31.12.2014 - 287.30
30.11.2014 537.20
31.10.2014 6 789.40
30.09.2014 9 581.90
31.08.2014 6 489.60
Další »
Loans to non-residents - non-MFIs- other,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Loans to non-residents - non-MFIs -total

ObdobíHodnota
31.05.2015 -6 734.40
30.04.2015 4 376.50
31.03.2015 2 543.40
28.02.2015 672.50
31.01.2015 -2 739.70
31.12.2014 - 287.30
30.11.2014 537.20
31.10.2014 6 789.40
30.09.2014 9 581.90
31.08.2014 6 489.60
Další »
Loans to non-residents - non-MFIs -total,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Loans to non-residents - total

ObdobíHodnota
31.05.2015 8 166.60
30.04.2015 -8 669.80
31.03.2015 -34 389.30
28.02.2015 -5 993.30
31.01.2015 8 117.80
31.12.2014 -35 352.80
30.11.2014 19 189.10
31.10.2014 14 075.00
30.09.2014 6 935.70
31.08.2014 -28 278.50
Další »
Loans to non-residents - total,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs

ObdobíHodnota
31.05.2015 1 520.20
30.04.2015 - 872.40
31.03.2015 3 257.70
28.02.2015 863.00
31.01.2015 -1 436.70
31.12.2014 - 548.30
30.11.2014 2 412.00
31.10.2014 - 867.20
30.09.2014 979.00
31.08.2014 - 273.10
Další »
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - MFIs,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government

ObdobíHodnota
31.05.2015 47 868.70
30.04.2015 3 248.40
31.03.2015 17 801.50
28.02.2015 10 928.10
31.01.2015 -11 459.90
31.12.2014 -6 383.40
30.11.2014 21 625.30
31.10.2014 -27 629.40
30.09.2014 -12 203.40
31.08.2014 24 143.20
Další »
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - general government,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other

ObdobíHodnota
31.05.2015 -5 120.20
30.04.2015 4 137.80
31.03.2015 9 960.40
28.02.2015 5 968.30
31.01.2015 3 218.10
31.12.2014 1 946.60
30.11.2014 4 534.20
31.10.2014 -2 072.60
30.09.2014 774.10
31.08.2014 2 495.30
Další »
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - other,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total

ObdobíHodnota
31.05.2015 42 748.40
30.04.2015 7 386.20
31.03.2015 27 761.80
28.02.2015 16 896.40
31.01.2015 -8 241.90
31.12.2014 -4 436.80
30.11.2014 26 159.50
31.10.2014 -29 702.00
30.09.2014 -11 429.40
31.08.2014 26 638.50
Další »
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - non-MFIs - total,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total

ObdobíHodnota
31.05.2015 44 268.60
30.04.2015 6 513.80
31.03.2015 31 019.60
28.02.2015 17 759.40
31.01.2015 -9 678.60
31.12.2014 -4 985.10
30.11.2014 28 571.50
31.10.2014 -30 569.30
30.09.2014 -10 450.30
31.08.2014 26 365.40
Další »
Holdings of securities other than shares issued by non-residents - total,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs

ObdobíHodnota
31.05.2015 120.20
30.04.2015 - 701.60
31.03.2015 -12.30
28.02.2015 -34.10
31.01.2015 246.50
31.12.2014 77.20
30.11.2014 2.90
31.10.2014 83.50
30.09.2014 -3.30
31.08.2014 -12.50
Další »
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - MFIs,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other

ObdobíHodnota
31.05.2015 313.50
30.04.2015 94.10
31.03.2015 307.90
28.02.2015 438.90
31.01.2015 253.60
31.12.2014 - 553.70
30.11.2014 -2 046.40
31.10.2014 - 987.20
30.09.2014 109.70
31.08.2014 262.30
Další »
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - non-MFIs-other,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total

ObdobíHodnota
31.05.2015 433.70
30.04.2015 - 607.50
31.03.2015 295.60
28.02.2015 404.80
31.01.2015 500.10
31.12.2014 - 476.50
30.11.2014 -2 043.60
31.10.2014 - 903.80
30.09.2014 106.40
31.08.2014 249.80
Další »
Holdings of shares and other equity issued by non-residents - total,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Deposits held by non-residents - MFIs

ObdobíHodnota
31.05.2015 41 658.80
30.04.2015 -22 985.10
31.03.2015 10 954.30
28.02.2015 -44 382.10
31.01.2015 42 609.10
31.12.2014 8 037.00
30.11.2014 5 763.90
31.10.2014 4 559.90
30.09.2014 16 869.50
31.08.2014 - 829.90
Další »
Deposits held by non-residents - MFIs,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government

ObdobíHodnota
31.05.2015 6.70
30.04.2015 -2 774.20
31.03.2015 1 608.00
28.02.2015 1 734.20
31.01.2015 5 614.60
31.12.2014 -7 277.10
30.11.2014 -1 977.60
31.10.2014 -2 763.60
30.09.2014 6.00
31.08.2014 4.40
Další »
Deposits held by non-residents - non-MFIs - general government,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Deposits held by non-residents - non-MFIs - other

ObdobíHodnota
31.05.2015 13 287.20
30.04.2015 - 641.60
31.03.2015 -15 553.90
28.02.2015 18 787.10
31.01.2015 -3 514.20
31.12.2014 - 227.40
30.11.2014 -2 212.70
31.10.2014 2 954.50
30.09.2014 -1 545.70
31.08.2014 5 297.90
Další »
Deposits held by non-residents - non-MFIs - other,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Deposits held by non-residents - non-MFIs - total

ObdobíHodnota
31.05.2015 13 293.90
30.04.2015 -3 415.90
31.03.2015 -13 946.00
28.02.2015 20 521.30
31.01.2015 2 100.40
31.12.2014 -7 504.50
30.11.2014 -4 190.30
31.10.2014 190.80
30.09.2014 -1 539.70
31.08.2014 5 302.30
Další »
Deposits held by non-residents - non-MFIs - total,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Deposits held by non-residents - total

ObdobíHodnota
31.05.2015 54 952.70
30.04.2015 -26 401.00
31.03.2015 -2 991.70
28.02.2015 -23 860.70
31.01.2015 44 709.50
31.12.2014 532.50
30.11.2014 1 573.60
31.10.2014 4 750.70
30.09.2014 15 329.80
31.08.2014 4 472.40
Další »
Deposits held by non-residents - total,Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Main MFI claims on and liabilities to non-residents from the euro area - flows (Flows)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.