Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Poskytnuté úvěry, Banky - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Zbytek světa, Přijaté vklady, Banky - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, Celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , MFI - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2015 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry nerezidentům - MFI 14 901.00 -13 046.20 - 214.22% 1 411.90 955.39%
UK2 2. Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 3. Úvěry nerezidentům - non-MFI- ostatní -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
UK4 4. Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem -6 734.40 4 376.50 - 253.88% - 201.50 3 242.13%
UK5 5. Úvěry nerezidentům - celkem 8 166.60 -8 669.80 - 194.20% 1 210.40 574.70%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI 1 520.20 - 872.40 - 274.25% 1 556.00 -2.30%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce 47 868.70 3 248.40 1 373.61% -28 041.00 - 270.71%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní -5 120.20 4 137.80 - 223.74% -1 985.90 157.83%
UK9 9. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem 42 748.40 7 386.20 478.76% -30 026.90 - 242.37%
UK10 10. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total 44 268.60 6 513.80 579.61% -28 470.90 - 255.49%
UK11 11. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI 120.20 - 701.60 - 117.13% 129.50 -7.18%
UK12 12. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI-ostatní 313.50 94.10 233.16% 436.30 -28.15%
UK13 13. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem 433.70 - 607.50 - 171.39% 565.80 -23.35%
UK14 14. Vklady od nerezidentů - MFI 41 658.80 -22 985.10 - 281.24% -11 549.80 - 460.69%
UK15 15. Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce 6.70 -2 774.20 - 100.24% -5.00 - 234.00%
UK16 16. Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní 13 287.20 - 641.60 -2 170.95% -1 108.10 -1 299.10%
UK17 17. Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem 13 293.90 -3 415.90 - 489.18% -1 113.20 -1 294.21%
UK18 18. Vklady od nerezidentů - celkem 54 952.70 -26 401.00 - 308.15% -12 663.00 - 533.96%

Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Úvěry nerezidentům - MFI 160 639.70 -45 047.60 - 456.60% - 148 547.50 - 208.14%
UK2 2. Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce -0.20 0.00 - 0.00 -
UK3 3. Úvěry nerezidentům - non-MFI - ostatní -10 144.00 809.50 -1 353.12% 9 673.30 - 204.87%
UK4 4. Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem -10 144.20 809.50 -1 353.14% 9 673.30 - 204.87%
UK5 5. Úvěry nerezidentům - celkem 150 495.40 -44 238.10 - 440.19% - 138 874.20 - 208.37%
UK6 6. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI 1 247.00 3 769.70 -66.92% 945.80 31.85%
UK7 7. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce 13 722.50 -50 904.40 - 126.96% 18 767.10 -26.88%
UK8 8. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní -53 172.90 27 530.40 - 293.14% 2 012.70 -2 741.87%
UK9 9. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem -39 450.40 -23 373.90 68.78% 20 779.80 - 289.85%
UK10 10. Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total -38 203.50 -19 604.30 94.87% 21 725.60 - 275.85%
UK11 11. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI -1 473.40 - 859.60 71.41% 542.80 - 371.44%
UK12 12. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní -2 139.50 -4 014.20 -46.70% 2 559.50 - 183.59%
UK13 13. Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem -3 612.90 -4 873.80 -25.87% 3 102.30 - 216.46%
UK14 14. Vklady od nerezidentů - MFI 56 970.90 34 777.10 63.82% -18 065.10 - 415.36%
UK15 15. Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce - 437.20 233.50 - 287.24% -1 245.30 -64.89%
UK16 16. Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní -4 855.00 -8 056.30 -39.74% 11 285.70 - 143.02%
UK17 17. Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem -5 292.30 -7 822.80 -32.35% 10 040.40 - 152.71%
UK18 18. Vklady od nerezidentů - celkem 51 678.70 26 954.30 91.73% -8 024.70 - 744.00%
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky
Úvěry nerezidentům - MFI (160 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce (160 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry nerezidentům - non-MFI- ostatní (160 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Úvěry nerezidentům - celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI-ostatní (160 hodnot, 31.05.2015)
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Vklady od nerezidentů - MFI (160 hodnot, 31.05.2015)
Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce (160 hodnot, 31.05.2015)
Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní (160 hodnot, 31.05.2015)
Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Vklady od nerezidentů - celkem (160 hodnot, 31.05.2015)
Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům z eurozóny - toky
Úvěry nerezidentům - MFI (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry nerezidentům - non-MFI - vládní instituce (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry nerezidentům - non-MFI - ostatní (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry nerezidentům - non- MFI - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry nerezidentům - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - MFI (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - vládní instituce (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - non-MFI - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných nerezidenty - total (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - MFI (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - non-MFI - ostatní (257 hodnot, 30.06.2023)
Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady od nerezidentů - MFI (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady od nerezidentů - non-MFI - vládní instituce (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady od nerezidentů - non-MFIs - ostatní (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady od nerezidentů - non-MFI - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady od nerezidentů - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Toky (Statistika platebního styku)
Toky (Publikace Měnová statistika)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Fondy kolektivního investování)
Toky (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB))
Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví)
Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Peněžní agregáty a protipoložky)
Toky (Investiční fondy)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.