Households - other lending - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - other lending - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
- Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - other lending - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2009 6 360.90
Min 31.05.2002 -4 432.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 - 554.40 772.80 -1 327.20 - 171.74% - 318.80 - 235.60 73.90%
31.12.2015 772.80 526.40 246.40 46.81% 792.70 -19.90 -2.51%
30.11.2015 526.40 704.10 - 177.70 -25.24% 187.40 339.00 180.90%
31.10.2015 704.10 268.80 435.30 161.94% 10.90 693.20 6 359.63%
30.09.2015 268.80 33.20 235.60 709.64% 373.70 - 104.90 -28.07%
31.08.2015 33.20 423.10 - 389.90 -92.15% 259.90 - 226.70 -87.23%
31.07.2015 423.10 1 501.60 -1 078.50 -71.82% 210.30 212.80 101.19%
30.06.2015 1 501.60 665.40 836.20 125.67% 495.00 1 006.60 203.35%
31.05.2015 665.40 - 173.90 839.30 - 482.63% 180.30 485.10 269.05%
30.04.2015 - 173.90 48.90 - 222.80 - 455.62% 121.70 - 295.60 - 242.89%
31.03.2015 48.90 317.90 - 269.00 -84.62% 34.60 14.30 41.33%
28.02.2015 317.90 - 318.80 636.70 - 199.72% -67.00 384.90 - 574.48%
31.01.2015 - 318.80 792.70 -1 111.50 - 140.22% - 789.90 471.10 -59.64%
31.12.2014 792.70 187.40 605.30 323.00% 1 149.80 - 357.10 -31.06%
30.11.2014 187.40 10.90 176.50 1 619.27% 3 171.60 -2 984.20 -94.09%
31.10.2014 10.90 373.70 - 362.80 -97.08% 644.40 - 633.50 -98.31%
30.09.2014 373.70 259.90 113.80 43.79% 456.00 -82.30 -18.05%
31.08.2014 259.90 210.30 49.60 23.59% 375.80 - 115.90 -30.84%
31.07.2014 210.30 495.00 - 284.70 -57.52% - 165.80 376.10 - 226.84%
30.06.2014 495.00 180.30 314.70 174.54% 1 644.20 -1 149.20 -69.89%
31.05.2014 180.30 121.70 58.60 48.15% 1 717.00 -1 536.70 -89.50%
30.04.2014 121.70 34.60 87.10 251.73% - 313.40 435.10 - 138.83%
31.03.2014 34.60 -67.00 101.60 - 151.64% 141.10 - 106.50 -75.48%
28.02.2014 -67.00 - 789.90 722.90 -91.52% - 845.70 778.70 -92.08%
31.01.2014 - 789.90 1 149.80 -1 939.70 - 168.70% -1 572.30 782.40 -49.76%
31.12.2013 1 149.80 3 171.60 -2 021.80 -63.75% 716.00 433.80 60.59%
30.11.2013 3 171.60 644.40 2 527.20 392.18% 284.80 2 886.80 1 013.62%
31.10.2013 644.40 456.00 188.40 41.32% 393.80 250.60 63.64%
30.09.2013 456.00 375.80 80.20 21.34% - 164.50 620.50 - 377.20%
31.08.2013 375.80 - 165.80 541.60 - 326.66% - 588.50 964.30 - 163.86%
31.07.2013 - 165.80 1 644.20 -1 810.00 - 110.08% 2 004.70 -2 170.50 - 108.27%
30.06.2013 1 644.20 1 717.00 -72.80 -4.24% 428.20 1 216.00 283.98%
31.05.2013 1 717.00 - 313.40 2 030.40 - 647.86% -1 256.20 2 973.20 - 236.68%
30.04.2013 - 313.40 141.10 - 454.50 - 322.11% 466.10 - 779.50 - 167.24%
31.03.2013 141.10 - 845.70 986.80 - 116.68% 295.60 - 154.50 -52.27%
28.02.2013 - 845.70 -1 572.30 726.60 -46.21% 268.40 -1 114.10 - 415.09%
31.01.2013 -1 572.30 716.00 -2 288.30 - 319.59% - 708.20 - 864.10 122.01%
31.12.2012 716.00 284.80 431.20 151.40% 1 829.30 -1 113.30 -60.86%
30.11.2012 284.80 393.80 - 109.00 -27.68% 814.50 - 529.70 -65.03%
31.10.2012 393.80 - 164.50 558.30 - 339.39% 1 294.40 - 900.60 -69.58%
30.09.2012 - 164.50 - 588.50 424.00 -72.05% 1 099.80 -1 264.30 - 114.96%
31.08.2012 - 588.50 2 004.70 -2 593.20 - 129.36% 886.90 -1 475.40 - 166.35%
31.07.2012 2 004.70 428.20 1 576.50 368.17% 1 512.40 492.30 32.55%
30.06.2012 428.20 -1 256.20 1 684.40 - 134.09% 1 353.50 - 925.30 -68.36%
31.05.2012 -1 256.20 466.10 -1 722.30 - 369.51% 739.80 -1 996.00 - 269.80%
30.04.2012 466.10 295.60 170.50 57.68% - 255.50 721.60 - 282.43%
31.03.2012 295.60 268.40 27.20 10.13% 1 502.60 -1 207.00 -80.33%
29.02.2012 268.40 - 708.20 976.60 - 137.90% 155.30 113.10 72.83%
31.01.2012 - 708.20 1 829.30 -2 537.50 - 138.71% -1 925.10 1 216.90 -63.21%
31.12.2011 1 829.30 814.50 1 014.80 124.59% 1 632.80 196.50 12.03%
30.11.2011 814.50 1 294.40 - 479.90 -37.08% 1 367.20 - 552.70 -40.43%
31.10.2011 1 294.40 1 099.80 194.60 17.69% 833.10 461.30 55.37%
30.09.2011 1 099.80 886.90 212.90 24.00% 1 271.40 - 171.60 -13.50%
31.08.2011 886.90 1 512.40 - 625.50 -41.36% 1 089.70 - 202.80 -18.61%
31.07.2011 1 512.40 1 353.50 158.90 11.74% 1 150.50 361.90 31.46%
30.06.2011 1 353.50 739.80 613.70 82.95% 1 156.80 196.70 17.00%
31.05.2011 739.80 - 255.50 995.30 - 389.55% 1 552.80 - 813.00 -52.36%
30.04.2011 - 255.50 1 502.60 -1 758.10 - 117.00% 453.80 - 709.30 - 156.30%
31.03.2011 1 502.60 155.30 1 347.30 867.55% 361.30 1 141.30 315.89%
28.02.2011 155.30 -1 925.10 2 080.40 - 108.07% 232.80 -77.50 -33.29%
31.01.2011 -1 925.10 1 632.80 -3 557.90 - 217.90% 2 526.20 -4 451.30 - 176.21%
31.12.2010 1 632.80 1 367.20 265.60 19.43% 1 613.10 19.70 1.22%
30.11.2010 1 367.20 833.10 534.10 64.11% 2 000.70 - 633.50 -31.66%
31.10.2010 833.10 1 271.40 - 438.30 -34.47% 863.00 -29.90 -3.46%
30.09.2010 1 271.40 1 089.70 181.70 16.67% 843.20 428.20 50.78%
31.08.2010 1 089.70 1 150.50 -60.80 -5.28% 779.30 310.40 39.83%
31.07.2010 1 150.50 1 156.80 -6.30 -0.54% 1 151.00 -0.50 -0.04%
30.06.2010 1 156.80 1 552.80 - 396.00 -25.50% 1 304.00 - 147.20 -11.29%
31.05.2010 1 552.80 453.80 1 099.00 242.18% - 352.40 1 905.20 - 540.64%
30.04.2010 453.80 361.30 92.50 25.60% 1 032.20 - 578.40 -56.04%
31.03.2010 361.30 232.80 128.50 55.20% 765.50 - 404.20 -52.80%
28.02.2010 232.80 2 526.20 -2 293.40 -90.78% 6 360.90 -6 128.10 -96.34%
31.01.2010 2 526.20 1 613.10 913.10 56.61% 174.10 2 352.10 1 351.01%
31.12.2009 1 613.10 2 000.70 - 387.60 -19.37% 3 560.50 -1 947.40 -54.69%
30.11.2009 2 000.70 863.00 1 137.70 131.83% 2 019.30 -18.60 -0.92%
31.10.2009 863.00 843.20 19.80 2.35% - 191.10 1 054.10 - 551.60%
30.09.2009 843.20 779.30 63.90 8.20% 1 902.70 -1 059.50 -55.68%
31.08.2009 779.30 1 151.00 - 371.70 -32.29% 853.70 -74.40 -8.71%
31.07.2009 1 151.00 1 304.00 - 153.00 -11.73% 2 042.90 - 891.90 -43.66%
30.06.2009 1 304.00 - 352.40 1 656.40 - 470.03% 2 112.10 - 808.10 -38.26%
31.05.2009 - 352.40 1 032.20 -1 384.60 - 134.14% 1 602.80 -1 955.20 - 121.99%
30.04.2009 1 032.20 765.50 266.70 34.84% 1 475.50 - 443.30 -30.04%
31.03.2009 765.50 6 360.90 -5 595.40 -87.97% 1 811.90 -1 046.40 -57.75%
28.02.2009 6 360.90 174.10 6 186.80 3 553.59% 886.90 5 474.00 617.21%
31.01.2009 174.10 3 560.50 -3 386.40 -95.11% 600.40 - 426.30 -71.00%
31.12.2008 3 560.50 2 019.30 1 541.20 76.32% 1 467.70 2 092.80 142.59%
30.11.2008 2 019.30 - 191.10 2 210.40 -1 156.67% - 520.60 2 539.90 - 487.88%
31.10.2008 - 191.10 1 902.70 -2 093.80 - 110.04% 1 995.00 -2 186.10 - 109.58%
30.09.2008 1 902.70 853.70 1 049.00 122.88% 1 774.70 128.00 7.21%
31.08.2008 853.70 2 042.90 -1 189.20 -58.21% 946.10 -92.40 -9.77%
31.07.2008 2 042.90 2 112.10 -69.20 -3.28% 1 645.10 397.80 24.18%
30.06.2008 2 112.10 1 602.80 509.30 31.78% 1 229.60 882.50 71.77%
31.05.2008 1 602.80 1 475.50 127.30 8.63% 898.20 704.60 78.45%
30.04.2008 1 475.50 1 811.90 - 336.40 -18.57% 699.40 776.10 110.97%
31.03.2008 1 811.90 886.90 925.00 104.30% 1 853.70 -41.80 -2.25%
29.02.2008 886.90 600.40 286.50 47.72% 1 220.60 - 333.70 -27.34%
31.01.2008 600.40 1 467.70 - 867.30 -59.09% 2 163.10 -1 562.70 -72.24%
31.12.2007 1 467.70 - 520.60 1 988.30 - 381.92% 1 974.50 - 506.80 -25.67%
30.11.2007 - 520.60 1 995.00 -2 515.60 - 126.10% 441.20 - 961.80 - 218.00%
31.10.2007 1 995.00 1 774.70 220.30 12.41% - 898.70 2 893.70 - 321.99%
30.09.2007 1 774.70 946.10 828.60 87.58% 2 175.90 - 401.20 -18.44%
31.08.2007 946.10 1 645.10 - 699.00 -42.49% 441.20 504.90 114.44%
31.07.2007 1 645.10 1 229.60 415.50 33.79% 1 624.50 20.60 1.27%
30.06.2007 1 229.60 898.20 331.40 36.90% 1 223.30 6.30 0.52%
31.05.2007 898.20 699.40 198.80 28.42% 896.10 2.10 0.23%
30.04.2007 699.40 1 853.70 -1 154.30 -62.27% 794.90 -95.50 -12.01%
31.03.2007 1 853.70 1 220.60 633.10 51.87% 1 247.00 606.70 48.65%
28.02.2007 1 220.60 2 163.10 - 942.50 -43.57% 437.80 782.80 178.80%
31.01.2007 2 163.10 1 974.50 188.60 9.55% 82.40 2 080.70 2 525.12%
31.12.2006 1 974.50 441.20 1 533.30 347.53% 2 059.70 -85.20 -4.14%
30.11.2006 441.20 - 898.70 1 339.90 - 149.09% 935.10 - 493.90 -52.82%
31.10.2006 - 898.70 2 175.90 -3 074.60 - 141.30% 2 304.50 -3 203.20 - 139.00%
30.09.2006 2 175.90 441.20 1 734.70 393.18% 985.40 1 190.50 120.81%
31.08.2006 441.20 1 624.50 -1 183.30 -72.84% - 100.30 541.50 - 539.88%
31.07.2006 1 624.50 1 223.30 401.20 32.80% 723.60 900.90 124.50%
30.06.2006 1 223.30 896.10 327.20 36.51% 1 378.20 - 154.90 -11.24%
31.05.2006 896.10 794.90 101.20 12.73% - 157.40 1 053.50 - 669.31%
30.04.2006 794.90 1 247.00 - 452.10 -36.26% 378.50 416.40 110.01%
31.03.2006 1 247.00 437.80 809.20 184.83% 499.70 747.30 149.55%
28.02.2006 437.80 82.40 355.40 431.31% 220.30 217.50 98.73%
31.01.2006 82.40 2 059.70 -1 977.30 -96.00% -13.10 95.50 - 729.01%
31.12.2005 2 059.70 935.10 1 124.60 120.27% 1 756.00 303.70 17.29%
30.11.2005 935.10 2 304.50 -1 369.40 -59.42% 557.90 377.20 67.61%
31.10.2005 2 304.50 985.40 1 319.10 133.86% 758.20 1 546.30 203.94%
30.09.2005 985.40 - 100.30 1 085.70 -1 082.45% 924.30 61.10 6.61%
31.08.2005 - 100.30 723.60 - 823.90 - 113.86% 366.50 - 466.80 - 127.37%
31.07.2005 723.60 1 378.20 - 654.60 -47.50% 477.00 246.60 51.70%
30.06.2005 1 378.20 - 157.40 1 535.60 - 975.60% 1 252.00 126.20 10.08%
31.05.2005 - 157.40 378.50 - 535.90 - 141.59% 1 311.40 -1 468.80 - 112.00%
30.04.2005 378.50 499.70 - 121.20 -24.25% 3 209.40 -2 830.90 -88.21%
31.03.2005 499.70 220.30 279.40 126.83% - 924.00 1 423.70 - 154.08%
28.02.2005 220.30 -13.10 233.40 -1 781.68% 221.70 -1.40 -0.63%
31.01.2005 -13.10 1 756.00 -1 769.10 - 100.75% - 505.80 492.70 -97.41%
31.12.2004 1 756.00 557.90 1 198.10 214.75% 1 923.20 - 167.20 -8.69%
30.11.2004 557.90 758.20 - 200.30 -26.42% 635.00 -77.10 -12.14%
31.10.2004 758.20 924.30 - 166.10 -17.97% 1 500.00 - 741.80 -49.45%
30.09.2004 924.30 366.50 557.80 152.20% -3 065.40 3 989.70 - 130.15%
31.08.2004 366.50 477.00 - 110.50 -23.17% 759.80 - 393.30 -51.76%
31.07.2004 477.00 1 252.00 - 775.00 -61.90% 507.60 -30.60 -6.03%
30.06.2004 1 252.00 1 311.40 -59.40 -4.53% -60.30 1 312.30 -2 176.29%
31.05.2004 1 311.40 3 209.40 -1 898.00 -59.14% 5.00 1 306.40 26 128.00%
30.04.2004 3 209.40 - 924.00 4 133.40 - 447.34% 251.50 2 957.90 1 176.10%
31.03.2004 - 924.00 221.70 -1 145.70 - 516.78% -12.60 - 911.40 7 233.33%
29.02.2004 221.70 - 505.80 727.50 - 143.83% 26.30 195.40 742.97%
31.01.2004 - 505.80 1 923.20 -2 429.00 - 126.30% 1 004.10 -1 509.90 - 150.37%
31.12.2003 1 923.20 635.00 1 288.20 202.87% - 707.40 2 630.60 - 371.87%
30.11.2003 635.00 1 500.00 - 865.00 -57.67% - 117.20 752.20 - 641.81%
31.10.2003 1 500.00 -3 065.40 4 565.40 - 148.93% 136.30 1 363.70 1 000.51%
30.09.2003 -3 065.40 759.80 -3 825.20 - 503.45% 2 169.40 -5 234.80 - 241.30%
31.08.2003 759.80 507.60 252.20 49.68% 18.70 741.10 3 963.10%
31.07.2003 507.60 -60.30 567.90 - 941.79% -1 148.30 1 655.90 - 144.20%
30.06.2003 -60.30 5.00 -65.30 -1 306.00% 437.20 - 497.50 - 113.79%
31.05.2003 5.00 251.50 - 246.50 -98.01% -4 432.30 4 437.30 - 100.11%
30.04.2003 251.50 -12.60 264.10 -2 096.03% 90.90 160.60 176.68%
31.03.2003 -12.60 26.30 -38.90 - 147.91% - 714.60 702.00 -98.24%
28.02.2003 26.30 1 004.10 - 977.80 -97.38% 1 300.60 -1 274.30 -97.98%
31.01.2003 1 004.10 - 707.40 1 711.50 - 241.94% - - -
31.12.2002 - 707.40 - 117.20 - 590.20 503.58% - - -
30.11.2002 - 117.20 136.30 - 253.50 - 185.99% - - -
31.10.2002 136.30 2 169.40 -2 033.10 -93.72% - - -
30.09.2002 2 169.40 18.70 2 150.70 11 501.07% - - -
31.08.2002 18.70 -1 148.30 1 167.00 - 101.63% - - -
31.07.2002 -1 148.30 437.20 -1 585.50 - 362.65% - - -
30.06.2002 437.20 -4 432.30 4 869.50 - 109.86% - - -
31.05.2002 -4 432.30 90.90 -4 523.20 -4 976.02% - - -
30.04.2002 90.90 - 714.60 805.50 - 112.72% - - -
31.03.2002 - 714.60 1 300.60 -2 015.20 - 154.94% - - -
28.02.2002 1 300.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households  - other lending  - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - other lending - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Households - other lending - total (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Households - other lending - total (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.