Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Vládní instituce (S.13)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Ústřední vládní instituce (S.1311)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Vládní instituce (S.13)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Ústřední vládní instituce (S.1311)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI, pojišťovacích společností a penzijních fondů (S.124 + S.125 + S.126 + S.127), Do 1 roku včetně
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), CZK
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Finanční instituce bez MFI (S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Všechny cizí měny
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), CZK
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2016 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Nefinanční podniky - do 1 roku 8 835.70 -26 257.80 - 133.65% -1 676.30 - 627.10%
UK2 2. Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let 2 855.30 2 967.50 -3.78% 570.80 400.23%
UK3 3. Nefinanční podniky - nd 5 let 2 320.70 -2 393.10 - 196.97% 1 381.50 67.98%
UK4 4. Nefinanční podniky - celkem 14 011.70 -25 683.40 - 154.56% 276.00 4 976.70%
UK5 5. Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku -1 806.80 964.80 - 287.27% -1 122.90 60.90%
UK6 6. Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let -32.30 - 136.70 -76.37% - 206.30 -84.34%
UK7 7. Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let 272.40 737.30 -63.05% 107.10 154.34%
UK8 8. Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem -1 566.70 1 565.40 - 200.08% -1 222.20 28.19%
UK9 9. Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku -1.70 -20.70 -91.79% 10.40 - 116.35%
UK10 10. Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let 131.70 195.30 -32.57% -54.40 - 342.10%
UK11 11. Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku -1 210.60 9 200.50 - 113.16% 2 971.10 - 140.75%
UK12 12. Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem -1 080.60 9 375.10 - 111.53% 2 927.20 - 136.92%
UK13 13. Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku - 180.00 -24.70 628.74% -40.50 344.44%
UK14 14. Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let -28.00 -42.40 -33.96% 4.10 - 782.93%
UK15 15. Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let - 346.30 839.80 - 141.24% - 282.40 22.63%
UK16 16. Domácnosti - ostatní účely - celkem - 554.40 772.80 - 171.74% - 318.80 73.90%
UK17 17. Domácnosti - celkem -3 201.60 11 713.30 - 127.33% 1 386.20 - 330.96%

Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - celkem 7 381.70 - 601.70 -1 326.81% 15 323.60 -51.83%
UK2 2. Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - do 1 roku 4 253.60 -4 864.10 - 187.45% 6 059.60 -29.80%
UK3 3. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem -31.90 -86.50 -63.12% 128.80 - 124.77%
UK4 4. Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku -31.90 -86.50 -63.12% 128.80 - 124.77%
UK5 5. Vládní instituce - celkem 3 932.10 - 209.40 -1 977.79% - 711.40 - 652.73%
UK6 6. Ústřední vládní instituce -21.40 -27.50 -22.18% -20.10 6.47%
UK7 7. Ostatní vládní instituce - celkem 3 953.40 - 181.90 -2 273.39% - 691.30 - 671.88%

Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Nefinanční podniky - do 1 roku -7 978.20 -2 755.50 189.54% 1 232.20 - 747.48%
UK2 2. Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let 13 101.20 -3 120.50 - 519.84% -1 637.00 - 900.32%
UK3 3. Nefinanční podniky - nad 5 let 4 829.80 4 344.70 11.17% 733.90 558.10%
UK4 4. Nefinanční podniky - celkem 9 952.90 -1 531.30 - 749.96% 329.10 2 924.28%
UK5 4.1 z toho: Nefinanční podniky - syndikované úvěry - celkem 10 577.90 5 397.80 95.97% 4 228.80 150.14%
UK6 5. Domácnosti - úvěry na spotřebu - do 1 roku - 404.90 2 097.70 - 119.30% 100.00 - 504.90%
UK7 6. Domácnosti - úvěry na spotřebu - od 1 roku do 5 let 397.50 -28.90 -1 475.43% 314.20 26.51%
UK8 7. Domácnosti - úvěry na spotřebu - nad 5 let 2 151.30 1 261.20 70.58% 2 502.30 -14.03%
UK9 8. Domácnosti - úvěry na spotřebu - celkem 2 143.80 3 330.00 -35.62% 2 916.50 -26.49%
UK10 9. Domácnosti - úvěry na bydlení - do 1 roku 2.20 15.80 -86.08% -58.10 - 103.79%
UK11 10. Domácnosti - úvěry na bydlení - od 1 roku do 5 let 26.10 6.20 320.97% -27.90 - 193.55%
UK12 11. Domácnosti - úvěry na bydlení - nad 5 let 4 656.10 4 511.00 3.22% 14 231.30 -67.28%
UK13 12. Domácnosti - úvěry na bydlení - celkem 4 684.40 4 533.00 3.34% 14 145.20 -66.88%
UK14 13. Domácnosti - ostatní úvěry - do 1 roku 186.20 85.40 118.03% 97.30 91.37%
UK15 14. Domácnosti - ostatní úvěry - od 1 roku do 5 let 229.50 -29.70 - 872.73% 122.90 86.74%
UK16 15. Domácnosti - ostatní úvěry - nad 5 let 948.90 662.70 43.19% 1 185.70 -19.97%
UK17 16. Domácnosti - ostatní úvěry - celkem 1 364.50 718.40 89.94% 1 405.90 -2.94%
UK18 17. Domácnosti - celkem 8 192.70 8 581.50 -4.53% 18 467.60 -55.64%
Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)
Nefinanční podniky - do 1 roku (168 hodnot, 31.01.2016)
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (168 hodnot, 31.01.2016)
Nefinanční podniky - nd 5 let (168 hodnot, 31.01.2016)
Nefinanční podniky - celkem (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - do 1 roku (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr -od 1 roku do 5 let (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - nad 5 let (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - úvěr na nákup domu - od 1 roku do 5 let (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - ostatní účely - celkem (168 hodnot, 31.01.2016)
Domácnosti - celkem (168 hodnot, 31.01.2016)
Úvěry MFI, členění - úvěry neměnovým finančním institucím a vládě (toky)
Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Finanční zprostředkovatelé a pomocné finanční instituce - do 1 roku (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovací společnosti a penzijní fondy - do 1 roku (257 hodnot, 30.06.2023)
Vládní instituce - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Ústřední vládní instituce (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vládní instituce - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)
Nefinanční podniky - do 1 roku (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - nad 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
1 z toho: Nefinanční podniky - syndikované úvěry - celkem (149 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na spotřebu - do 1 roku (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na spotřebu - od 1 roku do 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na spotřebu - nad 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na spotřebu - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na bydlení - do 1 roku (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na bydlení - od 1 roku do 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na bydlení - nad 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - úvěry na bydlení - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - ostatní úvěry - do 1 roku (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - ostatní úvěry - od 1 roku do 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - ostatní úvěry - nad 5 let (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - ostatní úvěry - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - celkem (257 hodnot, 30.06.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Toky (Statistika platebního styku)
Toky (Publikace Měnová statistika)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Fondy kolektivního investování)
Toky (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB))
Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví)
Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Peněžní agregáty a protipoložky)
Toky (Investiční fondy)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.