Households - other lending - over 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - other lending - over 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, - 5 % (apreciace o 5%), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, + 5 % (depreciace o 5%), Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Penzijní společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty: Čtvrtletní, 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP
31.03.2024 Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
30.09.2016 Pojišťovny - Neživotní pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Úrazové pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.06.2016 Pojišťovny - Finanční umístění: Čtvrtletní, 5. Směnky
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění nemoci: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úvěru: Čtvrtletní, 5. Předepsané hrubé pojistné
31.03.2024 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 5. Rezervy
31.03.2024 Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
31.03.2024 Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 2.5 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - other lending - over 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2009 6 455.70
Min 31.05.2002 -3 230.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 - 346.30 839.80 -1 186.10 - 141.24% - 282.40 -63.90 22.63%
31.12.2015 839.80 691.70 148.10 21.41% 709.20 130.60 18.42%
30.11.2015 691.70 594.40 97.30 16.37% 112.60 579.10 514.30%
31.10.2015 594.40 319.50 274.90 86.04% 402.20 192.20 47.79%
30.09.2015 319.50 455.50 - 136.00 -29.86% 163.60 155.90 95.29%
31.08.2015 455.50 434.40 21.10 4.86% 411.30 44.20 10.75%
31.07.2015 434.40 668.00 - 233.60 -34.97% 348.20 86.20 24.76%
30.06.2015 668.00 477.30 190.70 39.95% 344.00 324.00 94.19%
31.05.2015 477.30 338.10 139.20 41.17% 240.00 237.30 98.88%
30.04.2015 338.10 - 467.70 805.80 - 172.29% 670.90 - 332.80 -49.60%
31.03.2015 - 467.70 556.10 -1 023.80 - 184.10% 6.30 - 474.00 -7 523.81%
28.02.2015 556.10 - 282.40 838.50 - 296.92% 20.60 535.50 2 599.51%
31.01.2015 - 282.40 709.20 - 991.60 - 139.82% - 494.20 211.80 -42.86%
31.12.2014 709.20 112.60 596.60 529.84% 749.50 -40.30 -5.38%
30.11.2014 112.60 402.20 - 289.60 -72.00% 2 489.90 -2 377.30 -95.48%
31.10.2014 402.20 163.60 238.60 145.84% 679.70 - 277.50 -40.83%
30.09.2014 163.60 411.30 - 247.70 -60.22% 231.90 -68.30 -29.45%
31.08.2014 411.30 348.20 63.10 18.12% 650.00 - 238.70 -36.72%
31.07.2014 348.20 344.00 4.20 1.22% 683.10 - 334.90 -49.03%
30.06.2014 344.00 240.00 104.00 43.33% 316.50 27.50 8.69%
31.05.2014 240.00 670.90 - 430.90 -64.23% 764.30 - 524.30 -68.60%
30.04.2014 670.90 6.30 664.60 10 549.21% -85.40 756.30 - 885.60%
31.03.2014 6.30 20.60 -14.30 -69.42% 139.50 - 133.20 -95.48%
28.02.2014 20.60 - 494.20 514.80 - 104.17% - 560.40 581.00 - 103.68%
31.01.2014 - 494.20 749.50 -1 243.70 - 165.94% - 902.40 408.20 -45.23%
31.12.2013 749.50 2 489.90 -1 740.40 -69.90% 424.00 325.50 76.77%
30.11.2013 2 489.90 679.70 1 810.20 266.32% 437.90 2 052.00 468.60%
31.10.2013 679.70 231.90 447.80 193.10% 575.20 104.50 18.17%
30.09.2013 231.90 650.00 - 418.10 -64.32% 447.60 - 215.70 -48.19%
31.08.2013 650.00 683.10 -33.10 -4.85% - 244.60 894.60 - 365.74%
31.07.2013 683.10 316.50 366.60 115.83% 990.60 - 307.50 -31.04%
30.06.2013 316.50 764.30 - 447.80 -58.59% 316.70 -0.20 -0.06%
31.05.2013 764.30 -85.40 849.70 - 994.96% - 868.70 1 633.00 - 187.98%
30.04.2013 -85.40 139.50 - 224.90 - 161.22% 297.10 - 382.50 - 128.74%
31.03.2013 139.50 - 560.40 699.90 - 124.89% 136.40 3.10 2.27%
28.02.2013 - 560.40 - 902.40 342.00 -37.90% -51.80 - 508.60 981.85%
31.01.2013 - 902.40 424.00 -1 326.40 - 312.83% 126.80 -1 029.20 - 811.67%
31.12.2012 424.00 437.90 -13.90 -3.17% 1 447.50 -1 023.50 -70.71%
30.11.2012 437.90 575.20 - 137.30 -23.87% 1 159.20 - 721.30 -62.22%
31.10.2012 575.20 447.60 127.60 28.51% 993.10 - 417.90 -42.08%
30.09.2012 447.60 - 244.60 692.20 - 282.99% 1 352.60 - 905.00 -66.91%
31.08.2012 - 244.60 990.60 -1 235.20 - 124.69% 1 511.10 -1 755.70 - 116.19%
31.07.2012 990.60 316.70 673.90 212.79% 937.00 53.60 5.72%
30.06.2012 316.70 - 868.70 1 185.40 - 136.46% 1 133.40 - 816.70 -72.06%
31.05.2012 - 868.70 297.10 -1 165.80 - 392.39% 823.10 -1 691.80 - 205.54%
30.04.2012 297.10 136.40 160.70 117.82% - 413.00 710.10 - 171.94%
31.03.2012 136.40 -51.80 188.20 - 363.32% 1 040.10 - 903.70 -86.89%
29.02.2012 -51.80 126.80 - 178.60 - 140.85% 184.00 - 235.80 - 128.15%
31.01.2012 126.80 1 447.50 -1 320.70 -91.24% -1 938.50 2 065.30 - 106.54%
31.12.2011 1 447.50 1 159.20 288.30 24.87% 1 649.80 - 202.30 -12.26%
30.11.2011 1 159.20 993.10 166.10 16.73% 1 480.90 - 321.70 -21.72%
31.10.2011 993.10 1 352.60 - 359.50 -26.58% 792.60 200.50 25.30%
30.09.2011 1 352.60 1 511.10 - 158.50 -10.49% 1 033.10 319.50 30.93%
31.08.2011 1 511.10 937.00 574.10 61.27% 861.50 649.60 75.40%
31.07.2011 937.00 1 133.40 - 196.40 -17.33% 998.70 -61.70 -6.18%
30.06.2011 1 133.40 823.10 310.30 37.70% 1 068.60 64.80 6.06%
31.05.2011 823.10 - 413.00 1 236.10 - 299.30% 1 147.60 - 324.50 -28.28%
30.04.2011 - 413.00 1 040.10 -1 453.10 - 139.71% 551.80 - 964.80 - 174.85%
31.03.2011 1 040.10 184.00 856.10 465.27% 373.20 666.90 178.70%
28.02.2011 184.00 -1 938.50 2 122.50 - 109.49% 231.20 -47.20 -20.42%
31.01.2011 -1 938.50 1 649.80 -3 588.30 - 217.50% 2 470.90 -4 409.40 - 178.45%
31.12.2010 1 649.80 1 480.90 168.90 11.41% 1 597.10 52.70 3.30%
30.11.2010 1 480.90 792.60 688.30 86.84% 1 493.60 -12.70 -0.85%
31.10.2010 792.60 1 033.10 - 240.50 -23.28% 858.00 -65.40 -7.62%
30.09.2010 1 033.10 861.50 171.60 19.92% 701.80 331.30 47.21%
31.08.2010 861.50 998.70 - 137.20 -13.74% 782.10 79.40 10.15%
31.07.2010 998.70 1 068.60 -69.90 -6.54% 1 031.90 -33.20 -3.22%
30.06.2010 1 068.60 1 147.60 -79.00 -6.88% 1 108.30 -39.70 -3.58%
31.05.2010 1 147.60 551.80 595.80 107.97% - 421.20 1 568.80 - 372.46%
30.04.2010 551.80 373.20 178.60 47.86% 936.70 - 384.90 -41.09%
31.03.2010 373.20 231.20 142.00 61.42% 670.10 - 296.90 -44.31%
28.02.2010 231.20 2 470.90 -2 239.70 -90.64% 6 455.70 -6 224.50 -96.42%
31.01.2010 2 470.90 1 597.10 873.80 54.71% 674.20 1 796.70 266.49%
31.12.2009 1 597.10 1 493.60 103.50 6.93% 5 057.00 -3 459.90 -68.42%
30.11.2009 1 493.60 858.00 635.60 74.08% 1 171.20 322.40 27.53%
31.10.2009 858.00 701.80 156.20 22.26% 1 237.50 - 379.50 -30.67%
30.09.2009 701.80 782.10 -80.30 -10.27% 1 545.00 - 843.20 -54.58%
31.08.2009 782.10 1 031.90 - 249.80 -24.21% 1 059.70 - 277.60 -26.20%
31.07.2009 1 031.90 1 108.30 -76.40 -6.89% 1 731.80 - 699.90 -40.41%
30.06.2009 1 108.30 - 421.20 1 529.50 - 363.13% 1 484.70 - 376.40 -25.35%
31.05.2009 - 421.20 936.70 -1 357.90 - 144.97% 1 170.30 -1 591.50 - 135.99%
30.04.2009 936.70 670.10 266.60 39.79% 1 181.20 - 244.50 -20.70%
31.03.2009 670.10 6 455.70 -5 785.60 -89.62% 1 224.60 - 554.50 -45.28%
28.02.2009 6 455.70 674.20 5 781.50 857.53% 604.60 5 851.10 967.76%
31.01.2009 674.20 5 057.00 -4 382.80 -86.67% 735.80 -61.60 -8.37%
31.12.2008 5 057.00 1 171.20 3 885.80 331.78% 419.10 4 637.90 1 106.63%
30.11.2008 1 171.20 1 237.50 -66.30 -5.36% - 182.60 1 353.80 - 741.40%
31.10.2008 1 237.50 1 545.00 - 307.50 -19.90% 1 646.80 - 409.30 -24.85%
30.09.2008 1 545.00 1 059.70 485.30 45.80% 982.10 562.90 57.32%
31.08.2008 1 059.70 1 731.80 - 672.10 -38.81% 1 541.40 - 481.70 -31.25%
31.07.2008 1 731.80 1 484.70 247.10 16.64% 1 394.50 337.30 24.19%
30.06.2008 1 484.70 1 170.30 314.40 26.86% 1 323.50 161.20 12.18%
31.05.2008 1 170.30 1 181.20 -10.90 -0.92% 1 407.10 - 236.80 -16.83%
30.04.2008 1 181.20 1 224.60 -43.40 -3.54% 1 116.70 64.50 5.78%
31.03.2008 1 224.60 604.60 620.00 102.55% 1 610.60 - 386.00 -23.97%
29.02.2008 604.60 735.80 - 131.20 -17.83% 1 268.60 - 664.00 -52.34%
31.01.2008 735.80 419.10 316.70 75.57% 2 231.60 -1 495.80 -67.03%
31.12.2007 419.10 - 182.60 601.70 - 329.52% 1 166.40 - 747.30 -64.07%
30.11.2007 - 182.60 1 646.80 -1 829.40 - 111.09% 1 236.90 -1 419.50 - 114.76%
31.10.2007 1 646.80 982.10 664.70 67.68% 636.60 1 010.20 158.69%
30.09.2007 982.10 1 541.40 - 559.30 -36.29% 1 165.20 - 183.10 -15.71%
31.08.2007 1 541.40 1 394.50 146.90 10.53% 850.80 690.60 81.17%
31.07.2007 1 394.50 1 323.50 71.00 5.36% 938.30 456.20 48.62%
30.06.2007 1 323.50 1 407.10 -83.60 -5.94% 1 069.80 253.70 23.71%
31.05.2007 1 407.10 1 116.70 290.40 26.01% 702.60 704.50 100.27%
30.04.2007 1 116.70 1 610.60 - 493.90 -30.67% 875.30 241.40 27.58%
31.03.2007 1 610.60 1 268.60 342.00 26.96% 725.60 885.00 121.97%
28.02.2007 1 268.60 2 231.60 - 963.00 -43.15% 456.80 811.80 177.71%
31.01.2007 2 231.60 1 166.40 1 065.20 91.32% 398.00 1 833.60 460.70%
31.12.2006 1 166.40 1 236.90 -70.50 -5.70% 688.60 477.80 69.39%
30.11.2006 1 236.90 636.60 600.30 94.30% 295.60 941.30 318.44%
31.10.2006 636.60 1 165.20 - 528.60 -45.37% 773.80 - 137.20 -17.73%
30.09.2006 1 165.20 850.80 314.40 36.95% 355.50 809.70 227.76%
31.08.2006 850.80 938.30 -87.50 -9.33% - 529.50 1 380.30 - 260.68%
31.07.2006 938.30 1 069.80 - 131.50 -12.29% 661.90 276.40 41.76%
30.06.2006 1 069.80 702.60 367.20 52.26% 700.00 369.80 52.83%
31.05.2006 702.60 875.30 - 172.70 -19.73% 182.20 520.40 285.62%
30.04.2006 875.30 725.60 149.70 20.63% 24.20 851.10 3 516.94%
31.03.2006 725.60 456.80 268.80 58.84% - 111.60 837.20 - 750.18%
28.02.2006 456.80 398.00 58.80 14.77% 260.40 196.40 75.42%
31.01.2006 398.00 688.60 - 290.60 -42.20% 571.20 - 173.20 -30.32%
31.12.2005 688.60 295.60 393.00 132.95% 656.60 32.00 4.87%
30.11.2005 295.60 773.80 - 478.20 -61.80% 424.10 - 128.50 -30.30%
31.10.2005 773.80 355.50 418.30 117.67% 365.60 408.20 111.65%
30.09.2005 355.50 - 529.50 885.00 - 167.14% 469.20 - 113.70 -24.23%
31.08.2005 - 529.50 661.90 -1 191.40 - 180.00% 291.60 - 821.10 - 281.58%
31.07.2005 661.90 700.00 -38.10 -5.44% 366.80 295.10 80.45%
30.06.2005 700.00 182.20 517.80 284.19% 345.00 355.00 102.90%
31.05.2005 182.20 24.20 158.00 652.89% 1 099.50 - 917.30 -83.43%
30.04.2005 24.20 - 111.60 135.80 - 121.68% 2 812.10 -2 787.90 -99.14%
31.03.2005 - 111.60 260.40 - 372.00 - 142.86% - 195.90 84.30 -43.03%
28.02.2005 260.40 571.20 - 310.80 -54.41% 137.00 123.40 90.07%
31.01.2005 571.20 656.60 -85.40 -13.01% -18.00 589.20 -3 273.33%
31.12.2004 656.60 424.10 232.50 54.82% 99.90 556.70 557.26%
30.11.2004 424.10 365.60 58.50 16.00% 40.40 383.70 949.75%
31.10.2004 365.60 469.20 - 103.60 -22.08% 267.40 98.20 36.72%
30.09.2004 469.20 291.60 177.60 60.91% - 861.10 1 330.30 - 154.49%
31.08.2004 291.60 366.80 -75.20 -20.50% 397.50 - 105.90 -26.64%
31.07.2004 366.80 345.00 21.80 6.32% - 106.40 473.20 - 444.74%
30.06.2004 345.00 1 099.50 - 754.50 -68.62% - 657.80 1 002.80 - 152.45%
31.05.2004 1 099.50 2 812.10 -1 712.60 -60.90% -0.40 1 099.90 - 274 975.00%
30.04.2004 2 812.10 - 195.90 3 008.00 -1 535.48% -30.50 2 842.60 -9 320.00%
31.03.2004 - 195.90 137.00 - 332.90 - 242.99% -5.90 - 190.00 3 220.34%
29.02.2004 137.00 -18.00 155.00 - 861.11% 14.70 122.30 831.97%
31.01.2004 -18.00 99.90 - 117.90 - 118.02% 300.90 - 318.90 - 105.98%
31.12.2003 99.90 40.40 59.50 147.28% - 117.90 217.80 - 184.73%
30.11.2003 40.40 267.40 - 227.00 -84.89% -1 255.70 1 296.10 - 103.22%
31.10.2003 267.40 - 861.10 1 128.50 - 131.05% 74.20 193.20 260.38%
30.09.2003 - 861.10 397.50 -1 258.60 - 316.63% 1 599.60 -2 460.70 - 153.83%
31.08.2003 397.50 - 106.40 503.90 - 473.59% 234.60 162.90 69.44%
31.07.2003 - 106.40 - 657.80 551.40 -83.82% - 419.00 312.60 -74.61%
30.06.2003 - 657.80 -0.40 - 657.40 164 350.00% - 148.40 - 509.40 343.26%
31.05.2003 -0.40 -30.50 30.10 -98.69% -3 230.30 3 229.90 -99.99%
30.04.2003 -30.50 -5.90 -24.60 416.95% 414.10 - 444.60 - 107.37%
31.03.2003 -5.90 14.70 -20.60 - 140.14% - 292.40 286.50 -97.98%
28.02.2003 14.70 300.90 - 286.20 -95.11% 375.10 - 360.40 -96.08%
31.01.2003 300.90 - 117.90 418.80 - 355.22% - - -
31.12.2002 - 117.90 -1 255.70 1 137.80 -90.61% - - -
30.11.2002 -1 255.70 74.20 -1 329.90 -1 792.32% - - -
31.10.2002 74.20 1 599.60 -1 525.40 -95.36% - - -
30.09.2002 1 599.60 234.60 1 365.00 581.84% - - -
31.08.2002 234.60 - 419.00 653.60 - 155.99% - - -
31.07.2002 - 419.00 - 148.40 - 270.60 182.34% - - -
30.06.2002 - 148.40 -3 230.30 3 081.90 -95.41% - - -
31.05.2002 -3 230.30 414.10 -3 644.40 - 880.08% - - -
30.04.2002 414.10 - 292.40 706.50 - 241.62% - - -
31.03.2002 - 292.40 375.10 - 667.50 - 177.95% - - -
28.02.2002 375.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households  - other lending  - over 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - other lending - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Households - other lending - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Households - other lending - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.