Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
29.02.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.08.2012 261 356.30
Min 31.01.2002 45 465.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 237 322.80 236 324.90 997.90 0.42% 258 346.30 -21 023.50 -8.14%
30.11.2014 236 324.90 237 766.10 -1 441.20 -0.61% 251 620.00 -15 295.10 -6.08%
31.10.2014 237 766.10 246 280.90 -8 514.80 -3.46% 253 637.30 -15 871.20 -6.26%
30.09.2014 246 280.90 248 698.20 -2 417.30 -0.97% 254 849.60 -8 568.70 -3.36%
31.08.2014 248 698.20 249 780.90 -1 082.70 -0.43% 256 109.70 -7 411.50 -2.89%
31.07.2014 249 780.90 253 431.40 -3 650.50 -1.44% 257 109.00 -7 328.10 -2.85%
30.06.2014 253 431.40 257 046.90 -3 615.50 -1.41% 256 832.90 -3 401.50 -1.32%
31.05.2014 257 046.90 257 403.90 - 357.00 -0.14% 258 889.00 -1 842.10 -0.71%
30.04.2014 257 403.90 256 626.90 777.00 0.30% 259 850.70 -2 446.80 -0.94%
31.03.2014 256 626.90 256 306.40 320.50 0.12% 251 814.10 4 812.80 1.91%
28.02.2014 256 306.40 256 200.90 105.50 0.04% 260 093.30 -3 786.90 -1.46%
31.01.2014 256 200.90 258 346.30 -2 145.40 -0.83% 259 921.40 -3 720.50 -1.43%
31.12.2013 258 346.30 251 620.00 6 726.30 2.67% 261 312.60 -2 966.30 -1.14%
30.11.2013 251 620.00 253 637.30 -2 017.30 -0.80% 255 675.30 -4 055.30 -1.59%
31.10.2013 253 637.30 254 849.60 -1 212.30 -0.48% 259 361.30 -5 724.00 -2.21%
30.09.2013 254 849.60 256 109.70 -1 260.10 -0.49% 260 200.80 -5 351.20 -2.06%
31.08.2013 256 109.70 257 109.00 - 999.30 -0.39% 261 356.30 -5 246.60 -2.01%
31.07.2013 257 109.00 256 832.90 276.10 0.11% 260 956.00 -3 847.00 -1.47%
30.06.2013 256 832.90 258 889.00 -2 056.10 -0.79% 261 032.80 -4 199.90 -1.61%
31.05.2013 258 889.00 259 850.70 - 961.70 -0.37% 260 784.60 -1 895.60 -0.73%
30.04.2013 259 850.70 251 814.10 8 036.60 3.19% 258 795.70 1 055.00 0.41%
31.03.2013 251 814.10 260 093.30 -8 279.20 -3.18% 254 593.00 -2 778.90 -1.09%
28.02.2013 260 093.30 259 921.40 171.90 0.07% 258 191.30 1 902.00 0.74%
31.01.2013 259 921.40 261 312.60 -1 391.20 -0.53% 258 003.40 1 918.00 0.74%
31.12.2012 261 312.60 255 675.30 5 637.30 2.20% 256 916.90 4 395.70 1.71%
30.11.2012 255 675.30 259 361.30 -3 686.00 -1.42% 251 487.10 4 188.20 1.67%
31.10.2012 259 361.30 260 200.80 - 839.50 -0.32% 248 611.00 10 750.30 4.32%
30.09.2012 260 200.80 261 356.30 -1 155.50 -0.44% 246 755.00 13 445.80 5.45%
31.08.2012 261 356.30 260 956.00 400.30 0.15% 245 527.10 15 829.20 6.45%
31.07.2012 260 956.00 261 032.80 -76.80 -0.03% 242 134.30 18 821.70 7.77%
30.06.2012 261 032.80 260 784.60 248.20 0.10% 239 334.10 21 698.70 9.07%
31.05.2012 260 784.60 258 795.70 1 988.90 0.77% 234 738.90 26 045.70 11.10%
30.04.2012 258 795.70 254 593.00 4 202.70 1.65% 228 500.30 30 295.40 13.26%
31.03.2012 254 593.00 258 191.30 -3 598.30 -1.39% 221 560.70 33 032.30 14.91%
29.02.2012 258 191.30 258 003.40 187.90 0.07% 217 740.80 40 450.50 18.58%
31.01.2012 258 003.40 256 916.90 1 086.50 0.42% 213 161.60 44 841.80 21.04%
31.12.2011 256 916.90 251 487.10 5 429.80 2.16% 210 687.90 46 229.00 21.94%
30.11.2011 251 487.10 248 611.00 2 876.10 1.16% 197 241.30 54 245.80 27.50%
31.10.2011 248 611.00 246 755.00 1 856.00 0.75% 195 181.10 53 429.90 27.37%
30.09.2011 246 755.00 245 527.10 1 227.90 0.50% 191 971.50 54 783.50 28.54%
31.08.2011 245 527.10 242 134.30 3 392.80 1.40% 189 578.10 55 949.00 29.51%
31.07.2011 242 134.30 239 334.10 2 800.20 1.17% 188 631.20 53 503.10 28.36%
30.06.2011 239 334.10 234 738.90 4 595.20 1.96% 185 388.70 53 945.40 29.10%
31.05.2011 234 738.90 228 500.30 6 238.60 2.73% 180 665.40 54 073.50 29.93%
30.04.2011 228 500.30 221 560.70 6 939.60 3.13% 176 715.70 51 784.60 29.30%
31.03.2011 221 560.70 217 740.80 3 819.90 1.75% 168 390.40 53 170.30 31.58%
28.02.2011 217 740.80 213 161.60 4 579.20 2.15% 164 322.10 53 418.70 32.51%
31.01.2011 213 161.60 210 687.90 2 473.70 1.17% 148 702.30 64 459.30 43.35%
31.12.2010 210 687.90 197 241.30 13 446.60 6.82% 142 641.60 68 046.30 47.70%
30.11.2010 197 241.30 195 181.10 2 060.20 1.06% 133 781.30 63 460.00 47.44%
31.10.2010 195 181.10 191 971.50 3 209.60 1.67% 129 668.90 65 512.20 50.52%
30.09.2010 191 971.50 189 578.10 2 393.40 1.26% 126 139.00 65 832.50 52.19%
31.08.2010 189 578.10 188 631.20 946.90 0.50% 122 794.10 66 784.00 54.39%
31.07.2010 188 631.20 185 388.70 3 242.50 1.75% 119 094.20 69 537.00 58.39%
30.06.2010 185 388.70 180 665.40 4 723.30 2.61% 116 589.60 68 799.10 59.01%
31.05.2010 180 665.40 176 715.70 3 949.70 2.23% 112 936.30 67 729.10 59.97%
30.04.2010 176 715.70 168 390.40 8 325.30 4.94% 115 279.30 61 436.40 53.29%
31.03.2010 168 390.40 164 322.10 4 068.30 2.48% 108 773.90 59 616.50 54.81%
28.02.2010 164 322.10 148 702.30 15 619.80 10.50% 104 495.10 59 827.00 57.25%
31.01.2010 148 702.30 142 641.60 6 060.70 4.25% 100 014.80 48 687.50 48.68%
31.12.2009 142 641.60 133 781.30 8 860.30 6.62% 97 603.50 45 038.10 46.14%
30.11.2009 133 781.30 129 668.90 4 112.40 3.17% 137 914.80 -4 133.50 -3.00%
31.10.2009 129 668.90 126 139.00 3 529.90 2.80% 152 292.00 -22 623.10 -14.86%
30.09.2009 126 139.00 122 794.10 3 344.90 2.72% 163 696.20 -37 557.20 -22.94%
31.08.2009 122 794.10 119 094.20 3 699.90 3.11% 172 786.30 -49 992.20 -28.93%
31.07.2009 119 094.20 116 589.60 2 504.60 2.15% 177 474.90 -58 380.70 -32.90%
30.06.2009 116 589.60 112 936.30 3 653.30 3.23% 183 071.80 -66 482.20 -36.31%
31.05.2009 112 936.30 115 279.30 -2 343.00 -2.03% 188 216.90 -75 280.60 -40.00%
30.04.2009 115 279.30 108 773.90 6 505.40 5.98% 189 976.70 -74 697.40 -39.32%
31.03.2009 108 773.90 104 495.10 4 278.80 4.09% 186 589.80 -77 815.90 -41.70%
28.02.2009 104 495.10 100 014.80 4 480.30 4.48% 193 850.20 -89 355.10 -46.09%
31.01.2009 100 014.80 97 603.50 2 411.30 2.47% 197 405.90 -97 391.10 -49.34%
31.12.2008 97 603.50 137 914.80 -40 311.30 -29.23% 200 070.00 - 102 466.50 -51.22%
30.11.2008 137 914.80 152 292.00 -14 377.20 -9.44% 202 267.20 -64 352.40 -31.82%
31.10.2008 152 292.00 163 696.20 -11 404.20 -6.97% 209 922.40 -57 630.40 -27.45%
30.09.2008 163 696.20 172 786.30 -9 090.10 -5.26% 216 878.90 -53 182.70 -24.52%
31.08.2008 172 786.30 177 474.90 -4 688.60 -2.64% 220 591.00 -47 804.70 -21.67%
31.07.2008 177 474.90 183 071.80 -5 596.90 -3.06% 224 157.70 -46 682.80 -20.83%
30.06.2008 183 071.80 188 216.90 -5 145.10 -2.73% 226 066.90 -42 995.10 -19.02%
31.05.2008 188 216.90 189 976.70 -1 759.80 -0.93% 228 347.10 -40 130.20 -17.57%
30.04.2008 189 976.70 186 589.80 3 386.90 1.82% 230 837.80 -40 861.10 -17.70%
31.03.2008 186 589.80 193 850.20 -7 260.40 -3.75% 223 485.60 -36 895.80 -16.51%
29.02.2008 193 850.20 197 405.90 -3 555.70 -1.80% 226 027.90 -32 177.70 -14.24%
31.01.2008 197 405.90 200 070.00 -2 664.10 -1.33% 226 779.30 -29 373.40 -12.95%
31.12.2007 200 070.00 202 267.20 -2 197.20 -1.09% 228 386.50 -28 316.50 -12.40%
30.11.2007 202 267.20 209 922.40 -7 655.20 -3.65% 227 760.00 -25 492.80 -11.19%
31.10.2007 209 922.40 216 878.90 -6 956.50 -3.21% 230 453.00 -20 530.60 -8.91%
30.09.2007 216 878.90 220 591.00 -3 712.10 -1.68% 232 454.70 -15 575.80 -6.70%
31.08.2007 220 591.00 224 157.70 -3 566.70 -1.59% 233 094.20 -12 503.20 -5.36%
31.07.2007 224 157.70 226 066.90 -1 909.20 -0.84% 242 984.80 -18 827.10 -7.75%
30.06.2007 226 066.90 228 347.10 -2 280.20 -1.00% 245 400.70 -19 333.80 -7.88%
31.05.2007 228 347.10 230 837.80 -2 490.70 -1.08% 250 691.90 -22 344.80 -8.91%
30.04.2007 230 837.80 223 485.60 7 352.20 3.29% 252 457.30 -21 619.50 -8.56%
31.03.2007 223 485.60 226 027.90 -2 542.30 -1.12% 244 943.50 -21 457.90 -8.76%
28.02.2007 226 027.90 226 779.30 - 751.40 -0.33% 245 174.90 -19 147.00 -7.81%
31.01.2007 226 779.30 228 386.50 -1 607.20 -0.70% 246 485.30 -19 706.00 -7.99%
31.12.2006 228 386.50 227 760.00 626.50 0.28% 247 580.00 -19 193.50 -7.75%
30.11.2006 227 760.00 230 453.00 -2 693.00 -1.17% 246 983.50 -19 223.50 -7.78%
31.10.2006 230 453.00 232 454.70 -2 001.70 -0.86% 250 606.70 -20 153.70 -8.04%
30.09.2006 232 454.70 233 094.20 - 639.50 -0.27% 251 505.20 -19 050.50 -7.57%
31.08.2006 233 094.20 242 984.80 -9 890.60 -4.07% 252 175.10 -19 080.90 -7.57%
31.07.2006 242 984.80 245 400.70 -2 415.90 -0.98% 252 500.00 -9 515.20 -3.77%
30.06.2006 245 400.70 250 691.90 -5 291.20 -2.11% 252 884.80 -7 484.10 -2.96%
31.05.2006 250 691.90 252 457.30 -1 765.40 -0.70% 255 021.90 -4 330.00 -1.70%
30.04.2006 252 457.30 244 943.50 7 513.80 3.07% 255 645.10 -3 187.80 -1.25%
31.03.2006 244 943.50 245 174.90 - 231.40 -0.09% 241 957.20 2 986.30 1.23%
28.02.2006 245 174.90 246 485.30 -1 310.40 -0.53% 242 918.90 2 256.00 0.93%
31.01.2006 246 485.30 247 580.00 -1 094.70 -0.44% 242 878.70 3 606.60 1.48%
31.12.2005 247 580.00 246 983.50 596.50 0.24% 244 754.40 2 825.60 1.15%
30.11.2005 246 983.50 250 606.70 -3 623.20 -1.45% 240 647.40 6 336.10 2.63%
31.10.2005 250 606.70 251 505.20 - 898.50 -0.36% 242 145.30 8 461.40 3.49%
30.09.2005 251 505.20 252 175.10 - 669.90 -0.27% 242 091.70 9 413.50 3.89%
31.08.2005 252 175.10 252 500.00 - 324.90 -0.13% 242 686.80 9 488.30 3.91%
31.07.2005 252 500.00 252 884.80 - 384.80 -0.15% 241 467.00 11 033.00 4.57%
30.06.2005 252 884.80 255 021.90 -2 137.10 -0.84% 240 653.50 12 231.30 5.08%
31.05.2005 255 021.90 255 645.10 - 623.20 -0.24% 240 108.50 14 913.40 6.21%
30.04.2005 255 645.10 241 957.20 13 687.90 5.66% 240 370.10 15 275.00 6.35%
31.03.2005 241 957.20 242 918.90 - 961.70 -0.40% 223 665.90 18 291.30 8.18%
28.02.2005 242 918.90 242 878.70 40.20 0.02% 222 381.00 20 537.90 9.24%
31.01.2005 242 878.70 244 754.40 -1 875.70 -0.77% 219 716.10 23 162.60 10.54%
31.12.2004 244 754.40 240 647.40 4 107.00 1.71% 215 218.80 29 535.60 13.72%
30.11.2004 240 647.40 242 145.30 -1 497.90 -0.62% 204 436.40 36 211.00 17.71%
31.10.2004 242 145.30 242 091.70 53.60 0.02% 201 624.10 40 521.20 20.10%
30.09.2004 242 091.70 242 686.80 - 595.10 -0.25% 198 940.70 43 151.00 21.69%
31.08.2004 242 686.80 241 467.00 1 219.80 0.51% 197 191.20 45 495.60 23.07%
31.07.2004 241 467.00 240 653.50 813.50 0.34% 195 419.90 46 047.10 23.56%
30.06.2004 240 653.50 240 108.50 545.00 0.23% 192 902.00 47 751.50 24.75%
31.05.2004 240 108.50 240 370.10 - 261.60 -0.11% 191 498.40 48 610.10 25.38%
30.04.2004 240 370.10 223 665.90 16 704.20 7.47% 182 130.30 58 239.80 31.98%
31.03.2004 223 665.90 222 381.00 1 284.90 0.58% 177 903.70 45 762.20 25.72%
29.02.2004 222 381.00 219 716.10 2 664.90 1.21% 175 250.30 47 130.70 26.89%
31.01.2004 219 716.10 215 218.80 4 497.30 2.09% 172 281.90 47 434.20 27.53%
31.12.2003 215 218.80 204 436.40 10 782.40 5.27% 168 759.40 46 459.40 27.53%
30.11.2003 204 436.40 201 624.10 2 812.30 1.39% 158 511.50 45 924.90 28.97%
31.10.2003 201 624.10 198 940.70 2 683.40 1.35% 158 868.40 42 755.70 26.91%
30.09.2003 198 940.70 197 191.20 1 749.50 0.89% 155 415.80 43 524.90 28.01%
31.08.2003 197 191.20 195 419.90 1 771.30 0.91% 54 869.60 142 321.60 259.38%
31.07.2003 195 419.90 192 902.00 2 517.90 1.31% 53 970.70 141 449.20 262.09%
30.06.2003 192 902.00 191 498.40 1 403.60 0.73% 53 120.30 139 781.70 263.14%
31.05.2003 191 498.40 182 130.30 9 368.10 5.14% 52 250.20 139 248.20 266.50%
30.04.2003 182 130.30 177 903.70 4 226.60 2.38% 51 410.30 130 720.00 254.27%
31.03.2003 177 903.70 175 250.30 2 653.40 1.51% 46 409.80 131 493.90 283.33%
28.02.2003 175 250.30 172 281.90 2 968.40 1.72% 45 759.00 129 491.30 282.99%
31.01.2003 172 281.90 168 759.40 3 522.50 2.09% 45 465.20 126 816.70 278.93%
31.12.2002 168 759.40 158 511.50 10 247.90 6.46% - - -
30.11.2002 158 511.50 158 868.40 - 356.90 -0.22% - - -
31.10.2002 158 868.40 155 415.80 3 452.60 2.22% - - -
30.09.2002 155 415.80 54 869.60 100 546.20 183.25% - - -
31.08.2002 54 869.60 53 970.70 898.90 1.67% - - -
31.07.2002 53 970.70 53 120.30 850.40 1.60% - - -
30.06.2002 53 120.30 52 250.20 870.10 1.67% - - -
31.05.2002 52 250.20 51 410.30 839.90 1.63% - - -
30.04.2002 51 410.30 46 409.80 5 000.50 10.77% - - -
31.03.2002 46 409.80 45 759.00 650.80 1.42% - - -
28.02.2002 45 759.00 45 465.20 293.80 0.65% - - -
31.01.2002 45 465.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.