Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.05.2010 60.00
Min 31.12.2008 -51.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 -4.00 -4.70 0.70 -14.89% 2.90 -6.90 - 237.93%
30.06.2020 -4.70 -5.50 0.80 -14.55% 3.70 -8.40 - 227.03%
31.05.2020 -5.50 -5.50 0.00 0.00 4.40 -9.90 - 225.00%
30.04.2020 -5.50 -4.00 -1.50 37.50% 3.90 -9.40 - 241.03%
31.03.2020 -4.00 -2.40 -1.60 66.67% 4.00 -8.00 - 200.00%
29.02.2020 -2.40 -1.70 -0.70 41.18% 3.70 -6.10 - 164.86%
31.01.2020 -1.70 -0.40 -1.30 325.00% 3.20 -4.90 - 153.12%
31.12.2019 -0.40 0.40 -0.80 - 200.00% 1.80 -2.20 - 122.22%
30.11.2019 0.40 0.40 0.00 0.00 -0.10 0.50 - 500.00%
31.10.2019 0.40 1.50 -1.10 -73.33% -0.70 1.10 - 157.14%
30.09.2019 1.50 1.30 0.20 15.38% -1.10 2.60 - 236.36%
31.08.2019 1.30 2.90 -1.60 -55.17% -1.60 2.90 - 181.25%
31.07.2019 2.90 3.70 -0.80 -21.62% -1.60 4.50 - 281.25%
30.06.2019 3.70 4.40 -0.70 -15.91% -1.90 5.60 - 294.74%
31.05.2019 4.40 3.90 0.50 12.82% -2.10 6.50 - 309.52%
30.04.2019 3.90 4.00 -0.10 -2.50% -1.90 5.80 - 305.26%
31.03.2019 4.00 3.70 0.30 8.11% -2.70 6.70 - 248.15%
28.02.2019 3.70 3.20 0.50 15.62% -2.60 6.30 - 242.31%
31.01.2019 3.20 1.80 1.40 77.78% -2.30 5.50 - 239.13%
31.12.2018 1.80 -0.10 1.90 -1 900.00% -0.30 2.10 - 700.00%
30.11.2018 -0.10 -0.70 0.60 -85.71% 0.50 -0.60 - 120.00%
31.10.2018 -0.70 -1.10 0.40 -36.36% -0.20 -0.50 250.00%
30.09.2018 -1.10 -1.60 0.50 -31.25% -0.30 -0.80 266.67%
31.08.2018 -1.60 -1.60 0.00 0.00 -0.30 -1.30 433.33%
31.07.2018 -1.60 -1.90 0.30 -15.79% -0.40 -1.20 300.00%
30.06.2018 -1.90 -2.10 0.20 -9.52% 0.20 -2.10 -1 050.00%
31.05.2018 -2.10 -1.90 -0.20 10.53% 0.50 -2.60 - 520.00%
30.04.2018 -1.90 -2.70 0.80 -29.63% 0.70 -2.60 - 371.43%
31.03.2018 -2.70 -2.60 -0.10 3.85% 1.80 -4.50 - 250.00%
28.02.2018 -2.60 -2.30 -0.30 13.04% 1.60 -4.20 - 262.50%
31.01.2018 -2.30 -0.30 -2.00 666.67% 2.50 -4.80 - 192.00%
31.12.2017 -0.30 0.50 -0.80 - 160.00% 0.70 -1.00 - 142.86%
30.11.2017 0.50 -0.20 0.70 - 350.00% -1.70 2.20 - 129.41%
31.10.2017 -0.20 -0.30 0.10 -33.33% -1.90 1.70 -89.47%
30.09.2017 -0.30 -0.30 0.00 0.00 -2.40 2.10 -87.50%
31.08.2017 -0.30 -0.40 0.10 -25.00% -2.50 2.20 -88.00%
31.07.2017 -0.40 0.20 -0.60 - 300.00% -3.00 2.60 -86.67%
30.06.2017 0.20 0.50 -0.30 -60.00% -3.30 3.50 - 106.06%
31.05.2017 0.50 0.70 -0.20 -28.57% -4.10 4.60 - 112.20%
30.04.2017 0.70 1.80 -1.10 -61.11% -3.70 4.40 - 118.92%
31.03.2017 1.80 1.60 0.20 12.50% -4.10 5.90 - 143.90%
28.02.2017 1.60 2.50 -0.90 -36.00% -3.70 5.30 - 143.24%
31.01.2017 2.50 0.70 1.80 257.14% -4.20 6.70 - 159.52%
31.12.2016 0.70 -1.70 2.40 - 141.18% -4.40 5.10 - 115.91%
30.11.2016 -1.70 -1.90 0.20 -10.53% -2.70 1.00 -37.04%
31.10.2016 -1.90 -2.40 0.50 -20.83% -2.10 0.20 -9.52%
30.09.2016 -2.40 -2.50 0.10 -4.00% -1.90 -0.50 26.32%
31.08.2016 -2.50 -3.00 0.50 -16.67% -2.20 -0.30 13.64%
31.07.2016 -3.00 -3.30 0.30 -9.09% -2.10 -0.90 42.86%
30.06.2016 -3.30 -4.10 0.80 -19.51% -3.70 0.40 -10.81%
31.05.2016 -4.10 -3.70 -0.40 10.81% -3.80 -0.30 7.89%
30.04.2016 -3.70 -4.10 0.40 -9.76% -3.90 0.20 -5.13%
31.03.2016 -4.10 -3.70 -0.40 10.81% -4.70 0.60 -12.77%
29.02.2016 -3.70 -4.20 0.50 -11.90% -4.50 0.80 -17.78%
31.01.2016 -4.20 -4.40 0.20 -4.55% -4.60 0.40 -8.70%
31.12.2015 -4.40 -2.70 -1.70 62.96% -5.30 0.90 -16.98%
30.11.2015 -2.70 -2.10 -0.60 28.57% -2.10 -0.60 28.57%
31.10.2015 -2.10 -1.90 -0.20 10.53% -2.30 0.20 -8.70%
30.09.2015 -1.90 -2.20 0.30 -13.64% -2.00 0.10 -5.00%
31.08.2015 -2.20 -2.10 -0.10 4.76% -1.50 -0.70 46.67%
31.07.2015 -2.10 -3.70 1.60 -43.24% -1.50 -0.60 40.00%
30.06.2015 -3.70 -3.80 0.10 -2.63% 0.10 -3.80 -3 800.00%
31.05.2015 -3.80 -3.90 0.10 -2.56% 0.30 -4.10 -1 366.67%
30.04.2015 -3.90 -4.70 0.80 -17.02% 0.00 -3.90 -
31.03.2015 -4.70 -4.50 -0.20 4.44% 2.90 -7.60 - 262.07%
28.02.2015 -4.50 -4.60 0.10 -2.17% -0.50 -4.00 800.00%
31.01.2015 -4.60 -5.30 0.70 -13.21% -0.50 -4.10 820.00%
31.12.2014 -5.30 -2.10 -3.20 152.38% -0.20 -5.10 2 550.00%
30.11.2014 -2.10 -2.30 0.20 -8.70% -1.70 -0.40 23.53%
31.10.2014 -2.30 -2.00 -0.30 15.00% -2.20 -0.10 4.55%
30.09.2014 -2.00 -1.50 -0.50 33.33% -2.10 0.10 -4.76%
31.08.2014 -1.50 -1.50 0.00 0.00 -2.00 0.50 -25.00%
31.07.2014 -1.50 0.10 -1.60 -1 600.00% -1.50 0.00 0.00
30.06.2014 0.10 0.30 -0.20 -66.67% -1.60 1.70 - 106.25%
31.05.2014 0.30 0.00 0.30 - -0.70 1.00 - 142.86%
30.04.2014 0.00 2.90 -2.90 - 0.40 -0.40 -
31.03.2014 2.90 -0.50 3.40 - 680.00% -1.10 4.00 - 363.64%
28.02.2014 -0.50 -0.50 0.00 0.00 0.70 -1.20 - 171.43%
31.01.2014 -0.50 -0.20 -0.30 150.00% 0.70 -1.20 - 171.43%
31.12.2013 -0.20 -1.70 1.50 -88.24% 1.70 -1.90 - 111.76%
30.11.2013 -1.70 -2.20 0.50 -22.73% 1.70 -3.40 - 200.00%
31.10.2013 -2.20 -2.10 -0.10 4.76% 4.30 -6.50 - 151.16%
30.09.2013 -2.10 -2.00 -0.10 5.00% 5.40 -7.50 - 138.89%
31.08.2013 -2.00 -1.50 -0.50 33.33% 6.40 -8.40 - 131.25%
31.07.2013 -1.50 -1.60 0.10 -6.25% 7.70 -9.20 - 119.48%
30.06.2013 -1.60 -0.70 -0.90 128.57% 9.00 -10.60 - 117.78%
31.05.2013 -0.70 0.40 -1.10 - 275.00% 11.00 -11.70 - 106.36%
30.04.2013 0.40 -1.10 1.50 - 136.36% 13.20 -12.80 -96.97%
31.03.2013 -1.10 0.70 -1.80 - 257.14% 14.90 -16.00 - 107.38%
28.02.2013 0.70 0.70 0.00 0.00 18.60 -17.90 -96.24%
31.01.2013 0.70 1.70 -1.00 -58.82% 21.00 -20.30 -96.67%
31.12.2012 1.70 1.70 0.00 0.00 21.90 -20.20 -92.24%
30.11.2012 1.70 4.30 -2.60 -60.47% 27.50 -25.80 -93.82%
31.10.2012 4.30 5.40 -1.10 -20.37% 27.40 -23.10 -84.31%
30.09.2012 5.40 6.40 -1.00 -15.62% 28.50 -23.10 -81.05%
31.08.2012 6.40 7.70 -1.30 -16.88% 29.60 -23.20 -78.38%
31.07.2012 7.70 9.00 -1.30 -14.44% 28.40 -20.70 -72.89%
30.06.2012 9.00 11.00 -2.00 -18.18% 29.20 -20.20 -69.18%
31.05.2012 11.00 13.20 -2.20 -16.67% 30.00 -19.00 -63.33%
30.04.2012 13.20 14.90 -1.70 -11.41% 29.40 -16.20 -55.10%
31.03.2012 14.90 18.60 -3.70 -19.89% 31.60 -16.70 -52.85%
29.02.2012 18.60 21.00 -2.40 -11.43% 32.60 -14.00 -42.94%
31.01.2012 21.00 21.90 -0.90 -4.11% 43.40 -22.40 -51.61%
31.12.2011 21.90 27.50 -5.60 -20.36% 47.80 -25.90 -54.18%
30.11.2011 27.50 27.40 0.10 0.36% 47.50 -20.00 -42.11%
31.10.2011 27.40 28.50 -1.10 -3.86% 50.60 -23.20 -45.85%
30.09.2011 28.50 29.60 -1.10 -3.72% 52.20 -23.70 -45.40%
31.08.2011 29.60 28.40 1.20 4.23% 54.40 -24.80 -45.59%
31.07.2011 28.40 29.20 -0.80 -2.74% 58.40 -30.00 -51.37%
30.06.2011 29.20 30.00 -0.80 -2.67% 59.00 -29.80 -50.51%
31.05.2011 30.00 29.40 0.60 2.04% 60.00 -30.00 -50.00%
30.04.2011 29.40 31.60 -2.20 -6.96% 53.40 -24.00 -44.94%
31.03.2011 31.60 32.60 -1.00 -3.07% 54.90 -23.30 -42.44%
28.02.2011 32.60 43.40 -10.80 -24.88% 57.50 -24.90 -43.30%
31.01.2011 43.40 47.80 -4.40 -9.21% 48.80 -5.40 -11.07%
31.12.2010 47.80 47.50 0.30 0.63% 46.10 1.70 3.69%
30.11.2010 47.50 50.60 -3.10 -6.13% -3.00 50.50 -1 683.33%
31.10.2010 50.60 52.20 -1.60 -3.07% -14.90 65.50 - 439.60%
30.09.2010 52.20 54.40 -2.20 -4.04% -23.00 75.20 - 326.96%
31.08.2010 54.40 58.40 -4.00 -6.85% -29.00 83.40 - 287.59%
31.07.2010 58.40 59.00 -0.60 -1.02% -33.00 91.40 - 276.97%
30.06.2010 59.00 60.00 -1.00 -1.67% -36.40 95.40 - 262.09%
31.05.2010 60.00 53.40 6.60 12.36% -40.10 100.10 - 249.63%
30.04.2010 53.40 54.90 -1.50 -2.73% -39.40 92.80 - 235.53%
31.03.2010 54.90 57.50 -2.60 -4.52% -41.80 96.70 - 231.34%
28.02.2010 57.50 48.80 8.70 17.83% -46.20 103.70 - 224.46%
31.01.2010 48.80 46.10 2.70 5.86% -49.40 98.20 - 198.79%
31.12.2009 46.10 -3.00 49.10 -1 636.67% -51.20 97.30 - 190.04%
30.11.2009 -3.00 -14.90 11.90 -79.87% -31.80 28.80 -90.57%
31.10.2009 -14.90 -23.00 8.10 -35.22% -27.40 12.50 -45.62%
30.09.2009 -23.00 -29.00 6.00 -20.69% -24.40 1.40 -5.74%
31.08.2009 -29.00 -33.00 4.00 -12.12% -21.60 -7.40 34.26%
31.07.2009 -33.00 -36.40 3.40 -9.34% -20.70 -12.30 59.42%
30.06.2009 -36.40 -40.10 3.70 -9.23% -18.80 -17.60 93.62%
31.05.2009 -40.10 -39.40 -0.70 1.78% -17.40 -22.70 130.46%
30.04.2009 -39.40 -41.80 2.40 -5.74% -17.60 -21.80 123.86%
31.03.2009 -41.80 -46.20 4.40 -9.52% -16.30 -25.50 156.44%
28.02.2009 -46.20 -49.40 3.20 -6.48% -14.10 -32.10 227.66%
31.01.2009 -49.40 -51.20 1.80 -3.52% -12.80 -36.60 285.94%
31.12.2008 -51.20 -31.80 -19.40 61.01% -12.30 -38.90 316.26%
30.11.2008 -31.80 -27.40 -4.40 16.06% -11.10 -20.70 186.49%
31.10.2008 -27.40 -24.40 -3.00 12.29% -8.80 -18.60 211.36%
30.09.2008 -24.40 -21.60 -2.80 12.96% -6.60 -17.80 269.70%
31.08.2008 -21.60 -20.70 -0.90 4.35% -5.30 -16.30 307.55%
31.07.2008 -20.70 -18.80 -1.90 10.11% -7.70 -13.00 168.83%
30.06.2008 -18.80 -17.40 -1.40 8.05% -7.90 -10.90 137.97%
31.05.2008 -17.40 -17.60 0.20 -1.14% -8.90 -8.50 95.51%
30.04.2008 -17.60 -16.30 -1.30 7.98% -8.50 -9.10 107.06%
31.03.2008 -16.30 -14.10 -2.20 15.60% -8.70 -7.60 87.36%
29.02.2008 -14.10 -12.80 -1.30 10.16% -7.80 -6.30 80.77%
31.01.2008 -12.80 -12.30 -0.50 4.07% -8.00 -4.80 60.00%
31.12.2007 -12.30 -11.10 -1.20 10.81% -7.70 -4.60 59.74%
30.11.2007 -11.10 -8.80 -2.30 26.14% -7.70 -3.40 44.16%
31.10.2007 -8.80 -6.60 -2.20 33.33% -8.00 -0.80 10.00%
30.09.2007 -6.60 -5.30 -1.30 24.53% -7.50 0.90 -12.00%
31.08.2007 -5.30 -7.70 2.40 -31.17% -7.50 2.20 -29.33%
31.07.2007 -7.70 -7.90 0.20 -2.53% -3.70 -4.00 108.11%
30.06.2007 -7.90 -8.90 1.00 -11.24% -2.90 -5.00 172.41%
31.05.2007 -8.90 -8.50 -0.40 4.71% -1.60 -7.30 456.25%
30.04.2007 -8.50 -8.70 0.20 -2.30% -1.20 -7.30 608.33%
31.03.2007 -8.70 -7.80 -0.90 11.54% 1.20 -9.90 - 825.00%
28.02.2007 -7.80 -8.00 0.20 -2.50% 0.90 -8.70 - 966.67%
31.01.2007 -8.00 -7.70 -0.30 3.90% 1.50 -9.50 - 633.33%
31.12.2006 -7.70 -7.70 0.00 0.00 1.10 -8.80 - 800.00%
30.11.2006 -7.70 -8.00 0.30 -3.75% 2.60 -10.30 - 396.15%
31.10.2006 -8.00 -7.50 -0.50 6.67% 3.50 -11.50 - 328.57%
30.09.2006 -7.50 -7.50 0.00 0.00 3.90 -11.40 - 292.31%
31.08.2006 -7.50 -3.70 -3.80 102.70% 3.90 -11.40 - 292.31%
31.07.2006 -3.70 -2.90 -0.80 27.59% 4.60 -8.30 - 180.43%
30.06.2006 -2.90 -1.60 -1.30 81.25% 5.10 -8.00 - 156.86%
31.05.2006 -1.60 -1.20 -0.40 33.33% 6.20 -7.80 - 125.81%
30.04.2006 -1.20 1.20 -2.40 - 200.00% 6.40 -7.60 - 118.75%
31.03.2006 1.20 0.90 0.30 33.33% 8.20 -7.00 -85.37%
28.02.2006 0.90 1.50 -0.60 -40.00% 9.30 -8.40 -90.32%
31.01.2006 1.50 1.10 0.40 36.36% 10.60 -9.10 -85.85%
31.12.2005 1.10 2.60 -1.50 -57.69% 12.90 -11.80 -91.47%
30.11.2005 2.60 3.50 -0.90 -25.71% 16.90 -14.30 -84.62%
31.10.2005 3.50 3.90 -0.40 -10.26% 19.20 -15.70 -81.77%
30.09.2005 3.90 3.90 0.00 0.00 20.80 -16.90 -81.25%
31.08.2005 3.90 4.60 -0.70 -15.22% 22.20 -18.30 -82.43%
31.07.2005 4.60 5.10 -0.50 -9.80% 22.70 -18.10 -79.74%
30.06.2005 5.10 6.20 -1.10 -17.74% 23.80 -18.70 -78.57%
31.05.2005 6.20 6.40 -0.20 -3.12% 24.50 -18.30 -74.69%
30.04.2005 6.40 8.20 -1.80 -21.95% 31.20 -24.80 -79.49%
31.03.2005 8.20 9.30 -1.10 -11.83% 25.00 -16.80 -67.20%
28.02.2005 9.30 10.60 -1.30 -12.26% 26.10 -16.80 -64.37%
31.01.2005 10.60 12.90 -2.30 -17.83% 26.80 -16.20 -60.45%
31.12.2004 12.90 16.90 -4.00 -23.67% 27.70 -14.80 -53.43%
30.11.2004 16.90 19.20 -2.30 -11.98% 29.10 -12.20 -41.92%
31.10.2004 19.20 20.80 -1.60 -7.69% 27.10 -7.90 -29.15%
30.09.2004 20.80 22.20 -1.40 -6.31% 28.10 -7.30 -25.98%
31.08.2004 22.20 22.70 -0.50 -2.20% 28.30 -6.10 -21.55%
31.07.2004 22.70 23.80 -1.10 -4.62% 29.20 -6.50 -22.26%
30.06.2004 23.80 24.50 -0.70 -2.86% 29.40 -5.60 -19.05%
31.05.2004 24.50 31.20 -6.70 -21.47% 30.90 -6.40 -20.71%
30.04.2004 31.20 25.00 6.20 24.80% 26.40 4.80 18.18%
31.03.2004 25.00 26.10 -1.10 -4.21% 36.70 -11.70 -31.88%
29.02.2004 26.10 26.80 -0.70 -2.61% 36.60 -10.50 -28.69%
31.01.2004 26.80 27.70 -0.90 -3.25% 35.20 -8.40 -23.86%
31.12.2003 27.70 29.10 -1.40 -4.81% - - -
30.11.2003 29.10 27.10 2.00 7.38% - - -
31.10.2003 27.10 28.10 -1.00 -3.56% - - -
30.09.2003 28.10 28.30 -0.20 -0.71% - - -
31.08.2003 28.30 29.20 -0.90 -3.08% - - -
31.07.2003 29.20 29.40 -0.20 -0.68% - - -
30.06.2003 29.40 30.90 -1.50 -4.85% - - -
31.05.2003 30.90 26.40 4.50 17.05% - - -
30.04.2003 26.40 36.70 -10.30 -28.07% - - -
31.03.2003 36.70 36.60 0.10 0.27% - - -
28.02.2003 36.60 35.20 1.40 3.98% - - -
31.01.2003 35.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.