Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.09.2023 Penzijní společnosti - Počet účastníků II. a III. pilíře: Čtvrtletní, Supplementary pension insurance with state contribution
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Stavy (zůstatek), Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Toky, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, MFI - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.03.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, MFI - nerezidenti
- Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI
- Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva: Měsíční, Stavy (zůstatek), Měnové finanční instituce, Vklady rezidentů - MFI
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Měsíční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky
31.03.2024 Hlavní protipoložky M3: Měsíční, Roční míry růstu, Dlouhodobější pasiva MFI - Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky

Graf hodnot, Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2008 -40 332.70
Max 30.04.2004 16 704.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 479.30 18.10 461.20 2 548.07% -1 380.00 1 859.30 - 134.73%
30.06.2020 18.10 - 469.70 487.80 - 103.85% -2 008.20 2 026.30 - 100.90%
31.05.2020 - 469.70 -1 374.70 905.00 -65.83% - 383.10 -86.60 22.61%
30.04.2020 -1 374.70 -4 037.10 2 662.40 -65.95% 2 288.20 -3 662.90 - 160.08%
31.03.2020 -4 037.10 -1 549.80 -2 487.30 160.49% - 167.90 -3 869.20 2 304.47%
29.02.2020 -1 549.80 - 406.10 -1 143.70 281.63% -50.20 -1 499.60 2 987.25%
31.01.2020 - 406.10 3 040.20 -3 446.30 - 113.36% 2 692.60 -3 098.70 - 115.08%
31.12.2019 3 040.20 550.80 2 489.40 451.96% 4 949.20 -1 909.00 -38.57%
30.11.2019 550.80 -2 471.80 3 022.60 - 122.28% 482.50 68.30 14.16%
31.10.2019 -2 471.80 387.50 -2 859.30 - 737.88% 84.80 -2 556.60 -3 014.86%
30.09.2019 387.50 -3 515.90 3 903.40 - 111.02% 24.60 362.90 1 475.20%
31.08.2019 -3 515.90 -1 380.00 -2 135.90 154.78% 218.40 -3 734.30 -1 709.84%
31.07.2019 -1 380.00 -2 008.20 628.20 -31.28% 330.30 -1 710.30 - 517.80%
30.06.2019 -2 008.20 - 383.10 -1 625.10 424.20% - 293.30 -1 714.90 584.69%
31.05.2019 - 383.10 2 288.20 -2 671.30 - 116.74% -1 631.30 1 248.20 -76.52%
30.04.2019 2 288.20 - 167.90 2 456.10 -1 462.84% 2 582.60 - 294.40 -11.40%
31.03.2019 - 167.90 -50.20 - 117.70 234.46% - 907.30 739.40 -81.49%
28.02.2019 -50.20 2 692.60 -2 742.80 - 101.86% -1 164.80 1 114.60 -95.69%
31.01.2019 2 692.60 4 949.20 -2 256.60 -45.60% - 583.70 3 276.30 - 561.30%
31.12.2018 4 949.20 482.50 4 466.70 925.74% 557.50 4 391.70 787.75%
30.11.2018 482.50 84.80 397.70 468.99% - 787.80 1 270.30 - 161.25%
31.10.2018 84.80 24.60 60.20 244.72% - 806.60 891.40 - 110.51%
30.09.2018 24.60 218.40 - 193.80 -88.74% -1 216.60 1 241.20 - 102.02%
31.08.2018 218.40 330.30 - 111.90 -33.88% 199.90 18.50 9.25%
31.07.2018 330.30 - 293.30 623.60 - 212.62% - 418.50 748.80 - 178.92%
30.06.2018 - 293.30 -1 631.30 1 338.00 -82.02% - 843.30 550.00 -65.22%
31.05.2018 -1 631.30 2 582.60 -4 213.90 - 163.16% -1 212.00 - 419.30 34.60%
30.04.2018 2 582.60 - 907.30 3 489.90 - 384.65% 885.90 1 696.70 191.52%
31.03.2018 - 907.30 -1 164.80 257.50 -22.11% - 862.50 -44.80 5.19%
28.02.2018 -1 164.80 - 583.70 - 581.10 99.55% - 422.70 - 742.10 175.56%
31.01.2018 - 583.70 557.50 -1 141.20 - 204.70% 4 204.60 -4 788.30 - 113.88%
31.12.2017 557.50 - 787.80 1 345.30 - 170.77% 2 382.90 -1 825.40 -76.60%
30.11.2017 - 787.80 - 806.60 18.80 -2.33% -2 398.60 1 610.80 -67.16%
31.10.2017 - 806.60 -1 216.60 410.00 -33.70% -1 166.20 359.60 -30.84%
30.09.2017 -1 216.60 199.90 -1 416.50 - 708.60% -1 091.70 - 124.90 11.44%
31.08.2017 199.90 - 418.50 618.40 - 147.77% - 148.70 348.60 - 234.43%
31.07.2017 - 418.50 - 843.30 424.80 -50.37% 1 071.10 -1 489.60 - 139.07%
30.06.2017 - 843.30 -1 212.00 368.70 -30.42% - 108.70 - 734.60 675.80%
31.05.2017 -1 212.00 885.90 -2 097.90 - 236.81% - 844.90 - 367.10 43.45%
30.04.2017 885.90 - 862.50 1 748.40 - 202.71% 3 438.80 -2 552.90 -74.24%
31.03.2017 - 862.50 - 422.70 - 439.80 104.05% -1 378.00 515.50 -37.41%
28.02.2017 - 422.70 4 204.60 -4 627.30 - 110.05% 1 775.30 -2 198.00 - 123.81%
31.01.2017 4 204.60 2 382.90 1 821.70 76.45% 54.20 4 150.40 7 657.56%
31.12.2016 2 382.90 -2 398.60 4 781.50 - 199.35% -3 073.90 5 456.80 - 177.52%
30.11.2016 -2 398.60 -1 166.20 -1 232.40 105.68% -2 911.40 512.80 -17.61%
31.10.2016 -1 166.20 -1 091.70 -74.50 6.82% -2 379.40 1 213.20 -50.99%
30.09.2016 -1 091.70 - 148.70 - 943.00 634.16% -1 423.10 331.40 -23.29%
31.08.2016 - 148.70 1 071.10 -1 219.80 - 113.88% -1 377.60 1 228.90 -89.21%
31.07.2016 1 071.10 - 108.70 1 179.80 -1 085.37% 504.00 567.10 112.52%
30.06.2016 - 108.70 - 844.90 736.20 -87.13% -2 131.20 2 022.50 -94.90%
31.05.2016 - 844.90 3 438.80 -4 283.70 - 124.57% -46.40 - 798.50 1 720.91%
30.04.2016 3 438.80 -1 378.00 4 816.80 - 349.55% 2 649.70 789.10 29.78%
31.03.2016 -1 378.00 1 775.30 -3 153.30 - 177.62% - 301.00 -1 077.00 357.81%
29.02.2016 1 775.30 54.20 1 721.10 3 175.46% 420.70 1 354.60 321.99%
31.01.2016 54.20 -3 073.90 3 128.10 - 101.76% - 274.30 328.50 - 119.76%
31.12.2015 -3 073.90 -2 911.40 - 162.50 5.58% 808.40 -3 882.30 - 480.24%
30.11.2015 -2 911.40 -2 379.40 - 532.00 22.36% -1 432.80 -1 478.60 103.20%
31.10.2015 -2 379.40 -1 423.10 - 956.30 67.20% -1 938.80 - 440.60 22.73%
30.09.2015 -1 423.10 -1 377.60 -45.50 3.30% -2 415.60 992.50 -41.09%
31.08.2015 -1 377.60 504.00 -1 881.60 - 373.33% -1 100.30 - 277.30 25.20%
31.07.2015 504.00 -2 131.20 2 635.20 - 123.65% -3 667.20 4 171.20 - 113.74%
30.06.2015 -2 131.20 -46.40 -2 084.80 4 493.10% -2 524.20 393.00 -15.57%
31.05.2015 -46.40 2 649.70 -2 696.10 - 101.75% - 363.90 317.50 -87.25%
30.04.2015 2 649.70 - 301.00 2 950.70 - 980.30% 776.90 1 872.80 241.06%
31.03.2015 - 301.00 420.70 - 721.70 - 171.55% 310.00 - 611.00 - 197.10%
28.02.2015 420.70 - 274.30 695.00 - 253.37% 129.30 291.40 225.37%
31.01.2015 - 274.30 808.40 -1 082.70 - 133.93% -2 161.40 1 887.10 -87.31%
31.12.2014 808.40 -1 432.80 2 241.20 - 156.42% 9 415.50 -8 607.10 -91.41%
30.11.2014 -1 432.80 -1 938.80 506.00 -26.10% -2 182.90 750.10 -34.36%
31.10.2014 -1 938.80 -2 415.60 476.80 -19.74% -1 206.20 - 732.60 60.74%
30.09.2014 -2 415.60 -1 100.30 -1 315.30 119.54% -1 251.30 -1 164.30 93.05%
31.08.2014 -1 100.30 -3 667.20 2 566.90 -70.00% - 987.50 - 112.80 11.42%
31.07.2014 -3 667.20 -2 524.20 -1 143.00 45.28% 291.40 -3 958.60 -1 358.48%
30.06.2014 -2 524.20 - 363.90 -2 160.30 593.65% -2 076.70 - 447.50 21.55%
31.05.2014 - 363.90 776.90 -1 140.80 - 146.84% - 953.80 589.90 -61.85%
30.04.2014 776.90 310.00 466.90 150.61% 8 042.10 -7 265.20 -90.34%
31.03.2014 310.00 129.30 180.70 139.75% -8 303.20 8 613.20 - 103.73%
28.02.2014 129.30 -2 161.40 2 290.70 - 105.98% 153.00 -23.70 -15.49%
31.01.2014 -2 161.40 9 415.50 -11 576.90 - 122.96% -1 422.50 - 738.90 51.94%
31.12.2013 9 415.50 -2 182.90 11 598.40 - 531.33% 5 657.20 3 758.30 66.43%
30.11.2013 -2 182.90 -1 206.20 - 976.70 80.97% -3 703.80 1 520.90 -41.06%
31.10.2013 -1 206.20 -1 251.30 45.10 -3.60% - 852.50 - 353.70 41.49%
30.09.2013 -1 251.30 - 987.50 - 263.80 26.71% -1 146.50 - 104.80 9.14%
31.08.2013 - 987.50 291.40 -1 278.90 - 438.88% 453.50 -1 441.00 - 317.75%
31.07.2013 291.40 -2 076.70 2 368.10 - 114.03% -55.90 347.30 - 621.29%
30.06.2013 -2 076.70 - 953.80 -1 122.90 117.73% 262.00 -2 338.70 - 892.63%
31.05.2013 - 953.80 8 042.10 -8 995.90 - 111.86% 1 881.40 -2 835.20 - 150.70%
30.04.2013 8 042.10 -8 303.20 16 345.30 - 196.86% 4 184.90 3 857.20 92.17%
31.03.2013 -8 303.20 153.00 -8 456.20 -5 526.93% -3 591.40 -4 711.80 131.20%
28.02.2013 153.00 -1 422.50 1 575.50 - 110.76% 228.60 -75.60 -33.07%
31.01.2013 -1 422.50 5 657.20 -7 079.70 - 125.14% 1 149.50 -2 572.00 - 223.75%
31.12.2012 5 657.20 -3 703.80 9 361.00 - 252.74% 5 369.90 287.30 5.35%
30.11.2012 -3 703.80 - 852.50 -2 851.30 334.46% 2 817.20 -6 521.00 - 231.47%
31.10.2012 - 852.50 -1 146.50 294.00 -25.64% 1 866.80 -2 719.30 - 145.67%
30.09.2012 -1 146.50 453.50 -1 600.00 - 352.81% 1 150.20 -2 296.70 - 199.68%
31.08.2012 453.50 -55.90 509.40 - 911.27% 3 405.40 -2 951.90 -86.68%
31.07.2012 -55.90 262.00 - 317.90 - 121.34% 2 808.00 -2 863.90 - 101.99%
30.06.2012 262.00 1 881.40 -1 619.40 -86.07% 4 610.70 -4 348.70 -94.32%
31.05.2012 1 881.40 4 184.90 -2 303.50 -55.04% 6 204.30 -4 322.90 -69.68%
30.04.2012 4 184.90 -3 591.40 7 776.30 - 216.53% 6 977.10 -2 792.20 -40.02%
31.03.2012 -3 591.40 228.60 -3 820.00 -1 671.04% 3 814.10 -7 405.50 - 194.16%
29.02.2012 228.60 1 149.50 - 920.90 -80.11% 4 572.80 -4 344.20 -95.00%
31.01.2012 1 149.50 5 369.90 -4 220.40 -78.59% 2 543.40 -1 393.90 -54.80%
31.12.2011 5 369.90 2 817.20 2 552.70 90.61% 13 444.20 -8 074.30 -60.06%
30.11.2011 2 817.20 1 866.80 950.40 50.91% 2 026.60 790.60 39.01%
31.10.2011 1 866.80 1 150.20 716.60 62.30% 3 213.50 -1 346.70 -41.91%
30.09.2011 1 150.20 3 405.40 -2 255.20 -66.22% 2 425.90 -1 275.70 -52.59%
31.08.2011 3 405.40 2 808.00 597.40 21.27% 935.90 2 469.50 263.86%
31.07.2011 2 808.00 4 610.70 -1 802.70 -39.10% 3 308.50 - 500.50 -15.13%
30.06.2011 4 610.70 6 204.30 -1 593.60 -25.69% 4 712.20 - 101.50 -2.15%
31.05.2011 6 204.30 6 977.10 - 772.80 -11.08% 3 938.60 2 265.70 57.53%
30.04.2011 6 977.10 3 814.10 3 163.00 82.93% 8 315.60 -1 338.50 -16.10%
31.03.2011 3 814.10 4 572.80 - 758.70 -16.59% 4 092.90 - 278.80 -6.81%
28.02.2011 4 572.80 2 543.40 2 029.40 79.79% 15 628.30 -11 055.50 -70.74%
31.01.2011 2 543.40 13 444.20 -10 900.80 -81.08% 6 066.80 -3 523.40 -58.08%
31.12.2010 13 444.20 2 026.60 11 417.60 563.39% 8 838.90 4 605.30 52.10%
30.11.2010 2 026.60 3 213.50 -1 186.90 -36.93% 4 127.70 -2 101.10 -50.90%
31.10.2010 3 213.50 2 425.90 787.60 32.47% 3 477.10 - 263.60 -7.58%
30.09.2010 2 425.90 935.90 1 490.00 159.21% 3 357.50 - 931.60 -27.75%
31.08.2010 935.90 3 308.50 -2 372.60 -71.71% 3 709.30 -2 773.40 -74.77%
31.07.2010 3 308.50 4 712.20 -1 403.70 -29.79% 2 517.50 791.00 31.42%
30.06.2010 4 712.20 3 938.60 773.60 19.64% 3 692.70 1 019.50 27.61%
31.05.2010 3 938.60 8 315.60 -4 377.00 -52.64% -2 328.90 6 267.50 - 269.12%
30.04.2010 8 315.60 4 092.90 4 222.70 103.17% 6 532.60 1 783.00 27.29%
31.03.2010 4 092.90 15 628.30 -11 535.40 -73.81% 4 351.30 - 258.40 -5.94%
28.02.2010 15 628.30 6 066.80 9 561.50 157.60% 4 458.10 11 170.20 250.56%
31.01.2010 6 066.80 8 838.90 -2 772.10 -31.36% 2 310.30 3 756.50 162.60%
31.12.2009 8 838.90 4 127.70 4 711.20 114.14% -40 332.70 49 171.60 - 121.91%
30.11.2009 4 127.70 3 477.10 650.60 18.71% -14 429.00 18 556.70 - 128.61%
31.10.2009 3 477.10 3 357.50 119.60 3.56% -11 467.10 14 944.20 - 130.32%
30.09.2009 3 357.50 3 709.30 - 351.80 -9.48% -9 110.10 12 467.60 - 136.85%
31.08.2009 3 709.30 2 517.50 1 191.80 47.34% -4 784.70 8 494.00 - 177.52%
31.07.2009 2 517.50 3 692.70 -1 175.20 -31.82% -5 608.10 8 125.60 - 144.89%
30.06.2009 3 692.70 -2 328.90 6 021.60 - 258.56% -5 053.60 8 746.30 - 173.07%
31.05.2009 -2 328.90 6 532.60 -8 861.50 - 135.65% -1 754.00 - 574.90 32.78%
30.04.2009 6 532.60 4 351.30 2 181.30 50.13% 3 374.20 3 158.40 93.60%
31.03.2009 4 351.30 4 458.10 - 106.80 -2.40% -7 223.00 11 574.30 - 160.24%
28.02.2009 4 458.10 2 310.30 2 147.80 92.97% -3 474.40 7 932.50 - 228.31%
31.01.2009 2 310.30 -40 332.70 42 643.00 - 105.73% -2 615.90 4 926.20 - 188.32%
31.12.2008 -40 332.70 -14 429.00 -25 903.70 179.53% -2 224.50 -38 108.20 1 713.11%
30.11.2008 -14 429.00 -11 467.10 -2 961.90 25.83% -7 582.50 -6 846.50 90.29%
31.10.2008 -11 467.10 -9 110.10 -2 357.00 25.87% -6 888.10 -4 579.00 66.48%
30.09.2008 -9 110.10 -4 784.70 -4 325.40 90.40% -3 658.80 -5 451.30 148.99%
31.08.2008 -4 784.70 -5 608.10 823.40 -14.68% -3 546.10 -1 238.60 34.93%
31.07.2008 -5 608.10 -5 053.60 - 554.50 10.97% -1 843.70 -3 764.40 204.18%
30.06.2008 -5 053.60 -1 754.00 -3 299.60 188.12% -2 298.90 -2 754.70 119.83%
31.05.2008 -1 754.00 3 374.20 -5 128.20 - 151.98% -2 514.40 760.40 -30.24%
30.04.2008 3 374.20 -7 223.00 10 597.20 - 146.71% 7 367.20 -3 993.00 -54.20%
31.03.2008 -7 223.00 -3 474.40 -3 748.60 107.89% -2 514.50 -4 708.50 187.25%
29.02.2008 -3 474.40 -2 615.90 - 858.50 32.82% - 737.40 -2 737.00 371.17%
31.01.2008 -2 615.90 -2 224.50 - 391.40 17.59% -1 661.50 - 954.40 57.44%
31.12.2007 -2 224.50 -7 582.50 5 358.00 -70.66% 649.70 -2 874.20 - 442.39%
30.11.2007 -7 582.50 -6 888.10 - 694.40 10.08% -2 645.60 -4 936.90 186.61%
31.10.2007 -6 888.10 -3 658.80 -3 229.30 88.26% -1 993.60 -4 894.50 245.51%
30.09.2007 -3 658.80 -3 546.10 - 112.70 3.18% - 659.00 -2 999.80 455.20%
31.08.2007 -3 546.10 -1 843.70 -1 702.40 92.34% -9 867.70 6 321.60 -64.06%
31.07.2007 -1 843.70 -2 298.90 455.20 -19.80% -2 414.40 570.70 -23.64%
30.06.2007 -2 298.90 -2 514.40 215.50 -8.57% -5 318.30 3 019.40 -56.77%
31.05.2007 -2 514.40 7 367.20 -9 881.60 - 134.13% -1 729.00 - 785.40 45.43%
30.04.2007 7 367.20 -2 514.50 9 881.70 - 392.99% 7 556.60 - 189.40 -2.51%
31.03.2007 -2 514.50 - 737.40 -1 777.10 241.00% - 224.70 -2 289.80 1 019.05%
28.02.2007 - 737.40 -1 661.50 924.10 -55.62% -1 326.10 588.70 -44.39%
31.01.2007 -1 661.50 649.70 -2 311.20 - 355.73% -1 038.70 - 622.80 59.96%
31.12.2006 649.70 -2 645.60 3 295.30 - 124.56% 595.00 54.70 9.19%
30.11.2006 -2 645.60 -1 993.60 - 652.00 32.70% -3 610.10 964.50 -26.72%
31.10.2006 -1 993.60 - 659.00 -1 334.60 202.52% - 902.80 -1 090.80 120.82%
30.09.2006 - 659.00 -9 867.70 9 208.70 -93.32% - 682.00 23.00 -3.37%
31.08.2006 -9 867.70 -2 414.40 -7 453.30 308.70% - 289.90 -9 577.80 3 303.83%
31.07.2006 -2 414.40 -5 318.30 2 903.90 -54.60% - 388.70 -2 025.70 521.15%
30.06.2006 -5 318.30 -1 729.00 -3 589.30 207.59% -2 138.40 -3 179.90 148.70%
31.05.2006 -1 729.00 7 556.60 -9 285.60 - 122.88% - 655.60 -1 073.40 163.73%
30.04.2006 7 556.60 - 224.70 7 781.30 -3 462.97% 13 667.60 -6 111.00 -44.71%
31.03.2006 - 224.70 -1 326.10 1 101.40 -83.06% - 976.30 751.60 -76.98%
28.02.2006 -1 326.10 -1 038.70 - 287.40 27.67% 59.40 -1 385.50 -2 332.49%
31.01.2006 -1 038.70 595.00 -1 633.70 - 274.57% -1 883.70 845.00 -44.86%
31.12.2005 595.00 -3 610.10 4 205.10 - 116.48% 4 135.30 -3 540.30 -85.61%
30.11.2005 -3 610.10 - 902.80 -2 707.30 299.88% -1 459.40 -2 150.70 147.37%
31.10.2005 - 902.80 - 682.00 - 220.80 32.38% 70.40 - 973.20 -1 382.39%
30.09.2005 - 682.00 - 289.90 - 392.10 135.25% - 574.80 - 107.20 18.65%
31.08.2005 - 289.90 - 388.70 98.80 -25.42% 1 216.40 -1 506.30 - 123.83%
31.07.2005 - 388.70 -2 138.40 1 749.70 -81.82% 810.50 -1 199.20 - 147.96%
30.06.2005 -2 138.40 - 655.60 -1 482.80 226.17% 538.20 -2 676.60 - 497.32%
31.05.2005 - 655.60 13 667.60 -14 323.20 - 104.80% - 223.80 - 431.80 192.94%
30.04.2005 13 667.60 - 976.30 14 643.90 -1 499.94% 16 704.50 -3 036.90 -18.18%
31.03.2005 - 976.30 59.40 -1 035.70 -1 743.60% 1 270.40 -2 246.70 - 176.85%
28.02.2005 59.40 -1 883.70 1 943.10 - 103.15% 2 686.60 -2 627.20 -97.79%
31.01.2005 -1 883.70 4 135.30 -6 019.00 - 145.55% 2 837.30 -4 721.00 - 166.39%
31.12.2004 4 135.30 -1 459.40 5 594.70 - 383.36% 10 790.40 -6 655.10 -61.68%
30.11.2004 -1 459.40 70.40 -1 529.80 -2 173.01% 2 819.80 -4 279.20 - 151.76%
31.10.2004 70.40 - 574.80 645.20 - 112.25% 2 679.50 -2 609.10 -97.37%
30.09.2004 - 574.80 1 216.40 -1 791.20 - 147.25% 1 778.90 -2 353.70 - 132.31%
31.08.2004 1 216.40 810.50 405.90 50.08% 1 757.30 - 540.90 -30.78%
31.07.2004 810.50 538.20 272.30 50.59% 2 505.60 -1 695.10 -67.65%
30.06.2004 538.20 - 223.80 762.00 - 340.48% 1 393.00 - 854.80 -61.36%
31.05.2004 - 223.80 16 704.50 -16 928.30 - 101.34% 9 647.30 -9 871.10 - 102.32%
30.04.2004 16 704.50 1 270.40 15 434.10 1 214.90% 4 256.90 12 447.60 292.41%
31.03.2004 1 270.40 2 686.60 -1 416.20 -52.71% 2 645.00 -1 374.60 -51.97%
29.02.2004 2 686.60 2 837.30 - 150.70 -5.31% 2 948.30 - 261.70 -8.88%
31.01.2004 2 837.30 10 790.40 -7 953.10 -73.71% 3 534.50 - 697.20 -19.73%
31.12.2003 10 790.40 2 819.80 7 970.60 282.67% 10 206.40 584.00 5.72%
30.11.2003 2 819.80 2 679.50 140.30 5.24% - 360.90 3 180.70 - 881.32%
31.10.2003 2 679.50 1 778.90 900.60 50.63% 3 416.70 - 737.20 -21.58%
30.09.2003 1 778.90 1 757.30 21.60 1.23% 557.60 1 221.30 219.03%
31.08.2003 1 757.30 2 505.60 - 748.30 -29.87% 892.60 864.70 96.87%
31.07.2003 2 505.60 1 393.00 1 112.60 79.87% 766.30 1 739.30 226.97%
30.06.2003 1 393.00 9 647.30 -8 254.30 -85.56% 970.30 422.70 43.56%
31.05.2003 9 647.30 4 256.90 5 390.40 126.63% 865.10 8 782.20 1 015.17%
30.04.2003 4 256.90 2 645.00 1 611.90 60.94% 4 997.90 - 741.00 -14.83%
31.03.2003 2 645.00 2 948.30 - 303.30 -10.29% 663.90 1 981.10 298.40%
28.02.2003 2 948.30 3 534.50 - 586.20 -16.59% 299.00 2 649.30 886.05%
31.01.2003 3 534.50 10 206.40 -6 671.90 -65.37% - - -
31.12.2002 10 206.40 - 360.90 10 567.30 -2 928.04% - - -
30.11.2002 - 360.90 3 416.70 -3 777.60 - 110.56% - - -
31.10.2002 3 416.70 557.60 2 859.10 512.75% - - -
30.09.2002 557.60 892.60 - 335.00 -37.53% - - -
31.08.2002 892.60 766.30 126.30 16.48% - - -
31.07.2002 766.30 970.30 - 204.00 -21.02% - - -
30.06.2002 970.30 865.10 105.20 12.16% - - -
31.05.2002 865.10 4 997.90 -4 132.80 -82.69% - - -
30.04.2002 4 997.90 663.90 4 334.00 652.81% - - -
31.03.2002 663.90 299.00 364.90 122.04% - - -
28.02.2002 299.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (monthly growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (annual growth rates) %)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Central government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
External liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Remaining liabilities (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.