Non-financial corporations - Over 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations - Over 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
29.02.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Počet, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Non-SCA: důvodem je opakující se transakce
30.06.2023 Úhrady: Pololetní, Objem, Odeslané, Elektronické, Úhrady, Na dálku, Jiné než silné ověření klienta (non-SCA)
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz

Graf hodnot, Summery of loans provided by FCL to residents

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-financial corporations - Over 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2018 38 137.20
Min 30.06.2007 13 860.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2018 38 071.50 38 137.20 -65.70 -0.17% 34 921.70 3 149.80 9.02%
31.03.2018 38 137.20 37 109.40 1 027.80 2.77% 34 151.50 3 985.70 11.67%
31.12.2017 37 109.40 34 990.60 2 118.80 6.06% 32 701.50 4 407.90 13.48%
30.09.2017 34 990.60 34 921.70 68.90 0.20% 31 966.00 3 024.60 9.46%
30.06.2017 34 921.70 34 151.50 770.20 2.26% 31 315.50 3 606.20 11.52%
31.03.2017 34 151.50 32 701.50 1 450.00 4.43% 30 137.40 4 014.10 13.32%
31.12.2016 32 701.50 31 966.00 735.50 2.30% 30 620.80 2 080.70 6.79%
30.09.2016 31 966.00 31 315.50 650.50 2.08% 30 306.40 1 659.60 5.48%
30.06.2016 31 315.50 30 137.40 1 178.10 3.91% 28 777.90 2 537.60 8.82%
31.03.2016 30 137.40 30 620.80 - 483.40 -1.58% 27 487.40 2 650.00 9.64%
31.12.2015 30 620.80 30 306.40 314.40 1.04% 26 523.10 4 097.70 15.45%
30.09.2015 30 306.40 28 777.90 1 528.50 5.31% 24 896.50 5 409.90 21.73%
30.06.2015 28 777.90 27 487.40 1 290.50 4.69% 25 025.70 3 752.20 14.99%
31.03.2015 27 487.40 26 523.10 964.30 3.64% 25 109.60 2 377.80 9.47%
31.12.2014 26 523.10 24 896.50 1 626.60 6.53% 24 702.40 1 820.70 7.37%
30.09.2014 24 896.50 25 025.70 - 129.20 -0.52% 24 470.70 425.80 1.74%
30.06.2014 25 025.70 25 109.60 -83.90 -0.33% 23 912.20 1 113.50 4.66%
31.03.2014 25 109.60 24 702.40 407.20 1.65% 23 460.50 1 649.10 7.03%
31.12.2013 24 702.40 24 470.70 231.70 0.95% 30 010.30 -5 307.90 -17.69%
30.09.2013 24 470.70 23 912.20 558.50 2.34% 31 056.00 -6 585.30 -21.20%
30.06.2013 23 912.20 23 460.50 451.70 1.93% 32 053.90 -8 141.70 -25.40%
31.03.2013 23 460.50 30 010.30 -6 549.80 -21.83% 30 129.90 -6 669.40 -22.14%
31.12.2012 30 010.30 31 056.00 -1 045.70 -3.37% 29 231.60 778.70 2.66%
30.09.2012 31 056.00 32 053.90 - 997.90 -3.11% 31 623.60 - 567.60 -1.79%
30.06.2012 32 053.90 30 129.90 1 924.00 6.39% 34 719.70 -2 665.80 -7.68%
31.03.2012 30 129.90 29 231.60 898.30 3.07% 32 317.50 -2 187.60 -6.77%
31.12.2011 29 231.60 31 623.60 -2 392.00 -7.56% 32 071.50 -2 839.90 -8.85%
30.09.2011 31 623.60 34 719.70 -3 096.10 -8.92% 33 525.90 -1 902.30 -5.67%
30.06.2011 34 719.70 32 317.50 2 402.20 7.43% 34 103.00 616.70 1.81%
31.03.2011 32 317.50 32 071.50 246.00 0.77% 28 185.20 4 132.30 14.66%
31.12.2010 32 071.50 33 525.90 -1 454.40 -4.34% 26 017.00 6 054.50 23.27%
30.09.2010 33 525.90 34 103.00 - 577.10 -1.69% 25 372.00 8 153.90 32.14%
30.06.2010 34 103.00 28 185.20 5 917.80 21.00% 26 797.20 7 305.80 27.26%
31.03.2010 28 185.20 26 017.00 2 168.20 8.33% 26 884.80 1 300.40 4.84%
31.12.2009 26 017.00 25 372.00 645.00 2.54% 26 702.80 - 685.80 -2.57%
30.09.2009 25 372.00 26 797.20 -1 425.20 -5.32% 19 991.80 5 380.20 26.91%
30.06.2009 26 797.20 26 884.80 -87.60 -0.33% 17 305.90 9 491.30 54.84%
31.03.2009 26 884.80 26 702.80 182.00 0.68% 16 687.30 10 197.50 61.11%
31.12.2008 26 702.80 19 991.80 6 711.00 33.57% 14 451.70 12 251.10 84.77%
30.09.2008 19 991.80 17 305.90 2 685.90 15.52% 14 434.20 5 557.60 38.50%
30.06.2008 17 305.90 16 687.30 618.60 3.71% 13 860.20 3 445.70 24.86%
31.03.2008 16 687.30 14 451.70 2 235.60 15.47% 14 761.40 1 925.90 13.05%
31.12.2007 14 451.70 14 434.20 17.50 0.12% 16 689.70 -2 238.00 -13.41%
30.09.2007 14 434.20 13 860.20 574.00 4.14% 16 435.60 -2 001.40 -12.18%
30.06.2007 13 860.20 14 761.40 - 901.20 -6.11% 16 162.10 -2 301.90 -14.24%
31.03.2007 14 761.40 16 689.70 -1 928.30 -11.55% 15 356.80 - 595.40 -3.88%
31.12.2006 16 689.70 16 435.60 254.10 1.55% 15 594.40 1 095.30 7.02%
30.09.2006 16 435.60 16 162.10 273.50 1.69% - - -
30.06.2006 16 162.10 15 356.80 805.30 5.24% - - -
31.03.2006 15 356.80 15 594.40 - 237.60 -1.52% - - -
31.12.2005 15 594.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-financial corporations - Over  5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - Over 5 years (Summery of loans provided by FCL to residents)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Statistics on other financial institutions (Monetary statistics)
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Longer-term MFI liabilities - Debt securities over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (levels))
Financial corporations engaged in lending (Statistics on other financial institutions)
M2 - Deposits with agreed maturity up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
M3 - Debt securities up to 2 years (Monetary aggregates and counterparts - monetary aggregates (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits with agreed maturity over 2 years (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))
Longer-term MFI liabilities - Deposits redeemable at notice over 3 months (Monetary aggregates and counterparts - main counterparts of M3 (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.