Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2009 5 903.30
Max 31.12.2003 35 904.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 11 239.40 11 119.90 119.50 1.07% 10 264.60 974.80 9.50%
31.12.2015 11 119.90 10 972.90 147.00 1.34% 10 340.20 779.70 7.54%
30.11.2015 10 972.90 10 889.20 83.70 0.77% 10 373.70 599.20 5.78%
31.10.2015 10 889.20 10 573.30 315.90 2.99% 10 460.20 429.00 4.10%
30.09.2015 10 573.30 10 460.70 112.60 1.08% 10 690.30 - 117.00 -1.09%
31.08.2015 10 460.70 10 399.20 61.50 0.59% 10 702.70 - 242.00 -2.26%
31.07.2015 10 399.20 10 497.40 -98.20 -0.94% 10 566.00 - 166.80 -1.58%
30.06.2015 10 497.40 10 300.90 196.50 1.91% 10 399.80 97.60 0.94%
31.05.2015 10 300.90 10 355.50 -54.60 -0.53% 10 213.70 87.20 0.85%
30.04.2015 10 355.50 10 180.70 174.80 1.72% 10 078.80 276.70 2.75%
31.03.2015 10 180.70 10 101.20 79.50 0.79% 9 953.20 227.50 2.29%
28.02.2015 10 101.20 10 264.60 - 163.40 -1.59% 9 853.50 247.70 2.51%
31.01.2015 10 264.60 10 340.20 -75.60 -0.73% 9 741.80 522.80 5.37%
31.12.2014 10 340.20 10 373.70 -33.50 -0.32% 10 350.60 -10.40 -0.10%
30.11.2014 10 373.70 10 460.20 -86.50 -0.83% 10 350.90 22.80 0.22%
31.10.2014 10 460.20 10 690.30 - 230.10 -2.15% 10 199.00 261.20 2.56%
30.09.2014 10 690.30 10 702.70 -12.40 -0.12% 10 033.20 657.10 6.55%
31.08.2014 10 702.70 10 566.00 136.70 1.29% 9 858.00 844.70 8.57%
31.07.2014 10 566.00 10 399.80 166.20 1.60% 9 720.70 845.30 8.70%
30.06.2014 10 399.80 10 213.70 186.10 1.82% 9 632.60 767.20 7.96%
31.05.2014 10 213.70 10 078.80 134.90 1.34% 9 450.90 762.80 8.07%
30.04.2014 10 078.80 9 953.20 125.60 1.26% 9 165.00 913.80 9.97%
31.03.2014 9 953.20 9 853.50 99.70 1.01% 9 035.20 918.00 10.16%
28.02.2014 9 853.50 9 741.80 111.70 1.15% 8 920.00 933.50 10.47%
31.01.2014 9 741.80 10 350.60 - 608.80 -5.88% 9 033.60 708.20 7.84%
31.12.2013 10 350.60 10 350.90 -0.30 -0.00% 8 954.40 1 396.20 15.59%
30.11.2013 10 350.90 10 199.00 151.90 1.49% 8 756.50 1 594.40 18.21%
31.10.2013 10 199.00 10 033.20 165.80 1.65% 8 580.80 1 618.20 18.86%
30.09.2013 10 033.20 9 858.00 175.20 1.78% 8 384.70 1 648.50 19.66%
31.08.2013 9 858.00 9 720.70 137.30 1.41% 8 227.70 1 630.30 19.81%
31.07.2013 9 720.70 9 632.60 88.10 0.91% 8 062.80 1 657.90 20.56%
30.06.2013 9 632.60 9 450.90 181.70 1.92% 8 230.10 1 402.50 17.04%
31.05.2013 9 450.90 9 165.00 285.90 3.12% 8 932.00 518.90 5.81%
30.04.2013 9 165.00 9 035.20 129.80 1.44% 8 883.50 281.50 3.17%
31.03.2013 9 035.20 8 920.00 115.20 1.29% 8 994.20 41.00 0.46%
28.02.2013 8 920.00 9 033.60 - 113.60 -1.26% 9 129.50 - 209.50 -2.29%
31.01.2013 9 033.60 8 954.40 79.20 0.88% 9 156.40 - 122.80 -1.34%
31.12.2012 8 954.40 8 756.50 197.90 2.26% 9 176.00 - 221.60 -2.41%
30.11.2012 8 756.50 8 580.80 175.70 2.05% 9 263.00 - 506.50 -5.47%
31.10.2012 8 580.80 8 384.70 196.10 2.34% 9 497.00 - 916.20 -9.65%
30.09.2012 8 384.70 8 227.70 157.00 1.91% 9 664.80 -1 280.10 -13.24%
31.08.2012 8 227.70 8 062.80 164.90 2.05% 9 749.20 -1 521.50 -15.61%
31.07.2012 8 062.80 8 230.10 - 167.30 -2.03% 9 770.70 -1 707.90 -17.48%
30.06.2012 8 230.10 8 932.00 - 701.90 -7.86% 9 736.40 -1 506.30 -15.47%
31.05.2012 8 932.00 8 883.50 48.50 0.55% 9 825.20 - 893.20 -9.09%
30.04.2012 8 883.50 8 994.20 - 110.70 -1.23% 9 845.80 - 962.30 -9.77%
31.03.2012 8 994.20 9 129.50 - 135.30 -1.48% 10 008.70 -1 014.50 -10.14%
29.02.2012 9 129.50 9 156.40 -26.90 -0.29% 10 579.30 -1 449.80 -13.70%
31.01.2012 9 156.40 9 176.00 -19.60 -0.21% 10 633.30 -1 476.90 -13.89%
31.12.2011 9 176.00 9 263.00 -87.00 -0.94% 10 764.80 -1 588.80 -14.76%
30.11.2011 9 263.00 9 497.00 - 234.00 -2.46% 10 865.00 -1 602.00 -14.74%
31.10.2011 9 497.00 9 664.80 - 167.80 -1.74% 10 958.70 -1 461.70 -13.34%
30.09.2011 9 664.80 9 749.20 -84.40 -0.87% 11 045.40 -1 380.60 -12.50%
31.08.2011 9 749.20 9 770.70 -21.50 -0.22% 11 062.70 -1 313.50 -11.87%
31.07.2011 9 770.70 9 736.40 34.30 0.35% 11 173.80 -1 403.10 -12.56%
30.06.2011 9 736.40 9 825.20 -88.80 -0.90% 11 217.80 -1 481.40 -13.21%
31.05.2011 9 825.20 9 845.80 -20.60 -0.21% 6 285.60 3 539.60 56.31%
30.04.2011 9 845.80 10 008.70 - 162.90 -1.63% 6 196.30 3 649.50 58.90%
31.03.2011 10 008.70 10 579.30 - 570.60 -5.39% 6 224.90 3 783.80 60.78%
28.02.2011 10 579.30 10 633.30 -54.00 -0.51% 6 291.50 4 287.80 68.15%
31.01.2011 10 633.30 10 764.80 - 131.50 -1.22% 6 138.00 4 495.30 73.24%
31.12.2010 10 764.80 10 865.00 - 100.20 -0.92% 6 292.70 4 472.10 71.07%
30.11.2010 10 865.00 10 958.70 -93.70 -0.85% 6 398.80 4 466.20 69.80%
31.10.2010 10 958.70 11 045.40 -86.70 -0.78% 6 408.40 4 550.30 71.01%
30.09.2010 11 045.40 11 062.70 -17.30 -0.16% 6 280.10 4 765.30 75.88%
31.08.2010 11 062.70 11 173.80 - 111.10 -0.99% 6 198.70 4 864.00 78.47%
31.07.2010 11 173.80 11 217.80 -44.00 -0.39% 6 004.80 5 169.00 86.08%
30.06.2010 11 217.80 6 285.60 4 932.20 78.47% 5 925.20 5 292.60 89.32%
31.05.2010 6 285.60 6 196.30 89.30 1.44% 5 903.30 382.30 6.48%
30.04.2010 6 196.30 6 224.90 -28.60 -0.46% 6 071.30 125.00 2.06%
31.03.2010 6 224.90 6 291.50 -66.60 -1.06% 6 105.10 119.80 1.96%
28.02.2010 6 291.50 6 138.00 153.50 2.50% 6 125.40 166.10 2.71%
31.01.2010 6 138.00 6 292.70 - 154.70 -2.46% 6 119.90 18.10 0.30%
31.12.2009 6 292.70 6 398.80 - 106.10 -1.66% 6 189.90 102.80 1.66%
30.11.2009 6 398.80 6 408.40 -9.60 -0.15% 6 265.60 133.20 2.13%
31.10.2009 6 408.40 6 280.10 128.30 2.04% 6 351.10 57.30 0.90%
30.09.2009 6 280.10 6 198.70 81.40 1.31% 6 377.90 -97.80 -1.53%
31.08.2009 6 198.70 6 004.80 193.90 3.23% 6 382.30 - 183.60 -2.88%
31.07.2009 6 004.80 5 925.20 79.60 1.34% 6 419.00 - 414.20 -6.45%
30.06.2009 5 925.20 5 903.30 21.90 0.37% 6 384.70 - 459.50 -7.20%
31.05.2009 5 903.30 6 071.30 - 168.00 -2.77% 6 414.50 - 511.20 -7.97%
30.04.2009 6 071.30 6 105.10 -33.80 -0.55% 6 847.70 - 776.40 -11.34%
31.03.2009 6 105.10 6 125.40 -20.30 -0.33% 6 897.30 - 792.20 -11.49%
28.02.2009 6 125.40 6 119.90 5.50 0.09% 7 096.40 - 971.00 -13.68%
31.01.2009 6 119.90 6 189.90 -70.00 -1.13% 7 194.80 -1 074.90 -14.94%
31.12.2008 6 189.90 6 265.60 -75.70 -1.21% 7 302.80 -1 112.90 -15.24%
30.11.2008 6 265.60 6 351.10 -85.50 -1.35% 7 411.40 -1 145.80 -15.46%
31.10.2008 6 351.10 6 377.90 -26.80 -0.42% 7 625.40 -1 274.30 -16.71%
30.09.2008 6 377.90 6 382.30 -4.40 -0.07% 7 800.00 -1 422.10 -18.23%
31.08.2008 6 382.30 6 419.00 -36.70 -0.57% 8 041.30 -1 659.00 -20.63%
31.07.2008 6 419.00 6 384.70 34.30 0.54% 8 267.10 -1 848.10 -22.35%
30.06.2008 6 384.70 6 414.50 -29.80 -0.46% 8 519.40 -2 134.70 -25.06%
31.05.2008 6 414.50 6 847.70 - 433.20 -6.33% 8 784.70 -2 370.20 -26.98%
30.04.2008 6 847.70 6 897.30 -49.60 -0.72% 9 191.90 -2 344.20 -25.50%
31.03.2008 6 897.30 7 096.40 - 199.10 -2.81% 9 443.80 -2 546.50 -26.96%
29.02.2008 7 096.40 7 194.80 -98.40 -1.37% 9 691.80 -2 595.40 -26.78%
31.01.2008 7 194.80 7 302.80 - 108.00 -1.48% 9 966.50 -2 771.70 -27.81%
31.12.2007 7 302.80 7 411.40 - 108.60 -1.47% 10 182.80 -2 880.00 -28.28%
30.11.2007 7 411.40 7 625.40 - 214.00 -2.81% 10 585.70 -3 174.30 -29.99%
31.10.2007 7 625.40 7 800.00 - 174.60 -2.24% 10 913.10 -3 287.70 -30.13%
30.09.2007 7 800.00 8 041.30 - 241.30 -3.00% 11 278.80 -3 478.80 -30.84%
31.08.2007 8 041.30 8 267.10 - 225.80 -2.73% 11 651.30 -3 610.00 -30.98%
31.07.2007 8 267.10 8 519.40 - 252.30 -2.96% 11 859.00 -3 591.90 -30.29%
30.06.2007 8 519.40 8 784.70 - 265.30 -3.02% 12 043.90 -3 524.50 -29.26%
31.05.2007 8 784.70 9 191.90 - 407.20 -4.43% 12 206.30 -3 421.60 -28.03%
30.04.2007 9 191.90 9 443.80 - 251.90 -2.67% 12 468.10 -3 276.20 -26.28%
31.03.2007 9 443.80 9 691.80 - 248.00 -2.56% 12 481.10 -3 037.30 -24.34%
28.02.2007 9 691.80 9 966.50 - 274.70 -2.76% 12 439.70 -2 747.90 -22.09%
31.01.2007 9 966.50 10 182.80 - 216.30 -2.12% 12 557.50 -2 591.00 -20.63%
31.12.2006 10 182.80 10 585.70 - 402.90 -3.81% 12 753.70 -2 570.90 -20.16%
30.11.2006 10 585.70 10 913.10 - 327.40 -3.00% 12 763.90 -2 178.20 -17.07%
31.10.2006 10 913.10 11 278.80 - 365.70 -3.24% 12 465.50 -1 552.40 -12.45%
30.09.2006 11 278.80 11 651.30 - 372.50 -3.20% 12 142.20 - 863.40 -7.11%
31.08.2006 11 651.30 11 859.00 - 207.70 -1.75% 11 827.10 - 175.80 -1.49%
31.07.2006 11 859.00 12 043.90 - 184.90 -1.54% 11 506.00 353.00 3.07%
30.06.2006 12 043.90 12 206.30 - 162.40 -1.33% 11 287.90 756.00 6.70%
31.05.2006 12 206.30 12 468.10 - 261.80 -2.10% 11 011.70 1 194.60 10.85%
30.04.2006 12 468.10 12 481.10 -13.00 -0.10% 10 915.30 1 552.80 14.23%
31.03.2006 12 481.10 12 439.70 41.40 0.33% 10 740.60 1 740.50 16.20%
28.02.2006 12 439.70 12 557.50 - 117.80 -0.94% 10 612.60 1 827.10 17.22%
31.01.2006 12 557.50 12 753.70 - 196.20 -1.54% 10 478.80 2 078.70 19.84%
31.12.2005 12 753.70 12 763.90 -10.20 -0.08% 10 418.30 2 335.40 22.42%
30.11.2005 12 763.90 12 465.50 298.40 2.39% 9 909.60 2 854.30 28.80%
31.10.2005 12 465.50 12 142.20 323.30 2.66% 9 357.50 3 108.00 33.21%
30.09.2005 12 142.20 11 827.10 315.10 2.66% 15 045.60 -2 903.40 -19.30%
31.08.2005 11 827.10 11 506.00 321.10 2.79% 14 542.50 -2 715.40 -18.67%
31.07.2005 11 506.00 11 287.90 218.10 1.93% 16 764.10 -5 258.10 -31.37%
30.06.2005 11 287.90 11 011.70 276.20 2.51% 16 591.30 -5 303.40 -31.96%
31.05.2005 11 011.70 10 915.30 96.40 0.88% 16 500.40 -5 488.70 -33.26%
30.04.2005 10 915.30 10 740.60 174.70 1.63% 16 340.20 -5 424.90 -33.20%
31.03.2005 10 740.60 10 612.60 128.00 1.21% 16 161.10 -5 420.50 -33.54%
28.02.2005 10 612.60 10 478.80 133.80 1.28% 16 129.30 -5 516.70 -34.20%
31.01.2005 10 478.80 10 418.30 60.50 0.58% 16 546.30 -6 067.50 -36.67%
31.12.2004 10 418.30 9 909.60 508.70 5.13% 35 904.10 -25 485.80 -70.98%
30.11.2004 9 909.60 9 357.50 552.10 5.90% 34 620.80 -24 711.20 -71.38%
31.10.2004 9 357.50 15 045.60 -5 688.10 -37.81% 33 532.70 -24 175.20 -72.09%
30.09.2004 15 045.60 14 542.50 503.10 3.46% 31 923.80 -16 878.20 -52.87%
31.08.2004 14 542.50 16 764.10 -2 221.60 -13.25% 30 643.60 -16 101.10 -52.54%
31.07.2004 16 764.10 16 591.30 172.80 1.04% 29 867.50 -13 103.40 -43.87%
30.06.2004 16 591.30 16 500.40 90.90 0.55% 28 128.90 -11 537.60 -41.02%
31.05.2004 16 500.40 16 340.20 160.20 0.98% 27 308.70 -10 808.30 -39.58%
30.04.2004 16 340.20 16 161.10 179.10 1.11% 26 534.10 -10 193.90 -38.42%
31.03.2004 16 161.10 16 129.30 31.80 0.20% 25 394.90 -9 233.80 -36.36%
29.02.2004 16 129.30 16 546.30 - 417.00 -2.52% 24 771.80 -8 642.50 -34.89%
31.01.2004 16 546.30 35 904.10 -19 357.80 -53.92% 24 386.20 -7 839.90 -32.15%
31.12.2003 35 904.10 34 620.80 1 283.30 3.71% 23 768.60 12 135.50 51.06%
30.11.2003 34 620.80 33 532.70 1 088.10 3.24% 23 201.60 11 419.20 49.22%
31.10.2003 33 532.70 31 923.80 1 608.90 5.04% 22 382.70 11 150.00 49.82%
30.09.2003 31 923.80 30 643.60 1 280.20 4.18% 21 312.90 10 610.90 49.79%
31.08.2003 30 643.60 29 867.50 776.10 2.60% 20 716.30 9 927.30 47.92%
31.07.2003 29 867.50 28 128.90 1 738.60 6.18% 20 691.40 9 176.10 44.35%
30.06.2003 28 128.90 27 308.70 820.20 3.00% 19 864.50 8 264.40 41.60%
31.05.2003 27 308.70 26 534.10 774.60 2.92% 19 593.10 7 715.60 39.38%
30.04.2003 26 534.10 25 394.90 1 139.20 4.49% 19 213.60 7 320.50 38.10%
31.03.2003 25 394.90 24 771.80 623.10 2.52% 18 587.90 6 807.00 36.62%
28.02.2003 24 771.80 24 386.20 385.60 1.58% 18 407.70 6 364.10 34.57%
31.01.2003 24 386.20 23 768.60 617.60 2.60% 17 942.40 6 443.80 35.91%
31.12.2002 23 768.60 23 201.60 567.00 2.44% - - -
30.11.2002 23 201.60 22 382.70 818.90 3.66% - - -
31.10.2002 22 382.70 21 312.90 1 069.80 5.02% - - -
30.09.2002 21 312.90 20 716.30 596.60 2.88% - - -
31.08.2002 20 716.30 20 691.40 24.90 0.12% - - -
31.07.2002 20 691.40 19 864.50 826.90 4.16% - - -
30.06.2002 19 864.50 19 593.10 271.40 1.39% - - -
31.05.2002 19 593.10 19 213.60 379.50 1.98% - - -
30.04.2002 19 213.60 18 587.90 625.70 3.37% - - -
31.03.2002 18 587.90 18 407.70 180.20 0.98% - - -
28.02.2002 18 407.70 17 942.40 465.30 2.59% - - -
31.01.2002 17 942.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households  - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD


Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V