Non-financial corporations - up to 1 year - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Non-financial corporations - up to 1 year v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), EUR
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), USD
30.06.2023 Stavební povolení: Čtvrtletní, Miliony Kč, Od roku 2020, v tom bytové budovy

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Non-financial corporations - up to 1 year - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2008 368 160.60
Min 31.05.2003 178 889.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 245 464.60 236 872.70 8 591.90 3.63% 261 831.60 -16 367.00 -6.25%
31.12.2015 236 872.70 263 787.60 -26 914.90 -10.20% 263 048.50 -26 175.80 -9.95%
30.11.2015 263 787.60 269 741.50 -5 953.90 -2.21% 269 501.50 -5 713.90 -2.12%
31.10.2015 269 741.50 272 814.80 -3 073.30 -1.13% 268 807.30 934.20 0.35%
30.09.2015 272 814.80 271 629.70 1 185.10 0.44% 270 518.10 2 296.70 0.85%
31.08.2015 271 629.70 273 314.10 -1 684.40 -0.62% 260 012.50 11 617.20 4.47%
31.07.2015 273 314.10 274 052.60 - 738.50 -0.27% 263 766.40 9 547.70 3.62%
30.06.2015 274 052.60 270 996.20 3 056.40 1.13% 261 258.40 12 794.20 4.90%
31.05.2015 270 996.20 268 104.90 2 891.30 1.08% 257 624.80 13 371.40 5.19%
30.04.2015 268 104.90 264 524.50 3 580.40 1.35% 260 171.60 7 933.30 3.05%
31.03.2015 264 524.50 265 350.90 - 826.40 -0.31% 261 221.00 3 303.50 1.26%
28.02.2015 265 350.90 261 831.60 3 519.30 1.34% 262 740.20 2 610.70 0.99%
31.01.2015 261 831.60 263 048.50 -1 216.90 -0.46% 262 353.90 - 522.30 -0.20%
31.12.2014 263 048.50 269 501.50 -6 453.00 -2.39% 259 242.20 3 806.30 1.47%
30.11.2014 269 501.50 268 807.30 694.20 0.26% 273 066.50 -3 565.00 -1.31%
31.10.2014 268 807.30 270 518.10 -1 710.80 -0.63% 266 794.20 2 013.10 0.75%
30.09.2014 270 518.10 260 012.50 10 505.60 4.04% 266 628.80 3 889.30 1.46%
31.08.2014 260 012.50 263 766.40 -3 753.90 -1.42% 260 179.90 - 167.40 -0.06%
31.07.2014 263 766.40 261 258.40 2 508.00 0.96% 258 135.40 5 631.00 2.18%
30.06.2014 261 258.40 257 624.80 3 633.60 1.41% 264 666.30 -3 407.90 -1.29%
31.05.2014 257 624.80 260 171.60 -2 546.80 -0.98% 262 495.80 -4 871.00 -1.86%
30.04.2014 260 171.60 261 221.00 -1 049.40 -0.40% 268 822.00 -8 650.40 -3.22%
31.03.2014 261 221.00 262 740.20 -1 519.20 -0.58% 269 243.70 -8 022.70 -2.98%
28.02.2014 262 740.20 262 353.90 386.30 0.15% 263 868.20 -1 128.00 -0.43%
31.01.2014 262 353.90 259 242.20 3 111.70 1.20% 263 868.70 -1 514.80 -0.57%
31.12.2013 259 242.20 273 066.50 -13 824.30 -5.06% 262 102.00 -2 859.80 -1.09%
30.11.2013 273 066.50 266 794.20 6 272.30 2.35% 271 759.90 1 306.60 0.48%
31.10.2013 266 794.20 266 628.80 165.40 0.06% 274 578.50 -7 784.30 -2.83%
30.09.2013 266 628.80 260 179.90 6 448.90 2.48% 279 753.80 -13 125.00 -4.69%
31.08.2013 260 179.90 258 135.40 2 044.50 0.79% 273 398.90 -13 219.00 -4.83%
31.07.2013 258 135.40 264 666.30 -6 530.90 -2.47% 273 740.60 -15 605.20 -5.70%
30.06.2013 264 666.30 262 495.80 2 170.50 0.83% 271 604.30 -6 938.00 -2.55%
31.05.2013 262 495.80 268 822.00 -6 326.20 -2.35% 270 233.10 -7 737.30 -2.86%
30.04.2013 268 822.00 269 243.70 - 421.70 -0.16% 272 171.40 -3 349.40 -1.23%
31.03.2013 269 243.70 263 868.20 5 375.50 2.04% 270 106.20 - 862.50 -0.32%
28.02.2013 263 868.20 263 868.70 -0.50 -0.00% 266 034.30 -2 166.10 -0.81%
31.01.2013 263 868.70 262 102.00 1 766.70 0.67% 264 019.20 - 150.50 -0.06%
31.12.2012 262 102.00 271 759.90 -9 657.90 -3.55% 255 200.30 6 901.70 2.70%
30.11.2012 271 759.90 274 578.50 -2 818.60 -1.03% 272 680.60 - 920.70 -0.34%
31.10.2012 274 578.50 279 753.80 -5 175.30 -1.85% 273 755.60 822.90 0.30%
30.09.2012 279 753.80 273 398.90 6 354.90 2.32% 269 212.60 10 541.20 3.92%
31.08.2012 273 398.90 273 740.60 - 341.70 -0.12% 263 832.50 9 566.40 3.63%
31.07.2012 273 740.60 271 604.30 2 136.30 0.79% 265 038.50 8 702.10 3.28%
30.06.2012 271 604.30 270 233.10 1 371.20 0.51% 259 845.80 11 758.50 4.53%
31.05.2012 270 233.10 272 171.40 -1 938.30 -0.71% 259 056.50 11 176.60 4.31%
30.04.2012 272 171.40 270 106.20 2 065.20 0.76% 259 533.50 12 637.90 4.87%
31.03.2012 270 106.20 266 034.30 4 071.90 1.53% 250 012.40 20 093.80 8.04%
29.02.2012 266 034.30 264 019.20 2 015.10 0.76% 249 009.20 17 025.10 6.84%
31.01.2012 264 019.20 255 200.30 8 818.90 3.46% 247 244.50 16 774.70 6.78%
31.12.2011 255 200.30 272 680.60 -17 480.30 -6.41% 246 231.50 8 968.80 3.64%
30.11.2011 272 680.60 273 755.60 -1 075.00 -0.39% 259 060.10 13 620.50 5.26%
31.10.2011 273 755.60 269 212.60 4 543.00 1.69% 257 903.20 15 852.40 6.15%
30.09.2011 269 212.60 263 832.50 5 380.10 2.04% 254 260.20 14 952.40 5.88%
31.08.2011 263 832.50 265 038.50 -1 206.00 -0.46% 255 110.30 8 722.20 3.42%
31.07.2011 265 038.50 259 845.80 5 192.70 2.00% 252 224.50 12 814.00 5.08%
30.06.2011 259 845.80 259 056.50 789.30 0.30% 251 989.40 7 856.40 3.12%
31.05.2011 259 056.50 259 533.50 - 477.00 -0.18% 247 307.90 11 748.60 4.75%
30.04.2011 259 533.50 250 012.40 9 521.10 3.81% 248 815.80 10 717.70 4.31%
31.03.2011 250 012.40 249 009.20 1 003.20 0.40% 257 516.90 -7 504.50 -2.91%
28.02.2011 249 009.20 247 244.50 1 764.70 0.71% 256 839.60 -7 830.40 -3.05%
31.01.2011 247 244.50 246 231.50 1 013.00 0.41% 263 900.60 -16 656.10 -6.31%
31.12.2010 246 231.50 259 060.10 -12 828.60 -4.95% 254 510.00 -8 278.50 -3.25%
30.11.2010 259 060.10 257 903.20 1 156.90 0.45% 271 329.90 -12 269.80 -4.52%
31.10.2010 257 903.20 254 260.20 3 643.00 1.43% 271 288.00 -13 384.80 -4.93%
30.09.2010 254 260.20 255 110.30 - 850.10 -0.33% 283 756.10 -29 495.90 -10.39%
31.08.2010 255 110.30 252 224.50 2 885.80 1.14% 285 188.30 -30 078.00 -10.55%
31.07.2010 252 224.50 251 989.40 235.10 0.09% 277 853.50 -25 629.00 -9.22%
30.06.2010 251 989.40 247 307.90 4 681.50 1.89% 291 233.50 -39 244.10 -13.48%
31.05.2010 247 307.90 248 815.80 -1 507.90 -0.61% 288 028.70 -40 720.80 -14.14%
30.04.2010 248 815.80 257 516.90 -8 701.10 -3.38% 294 902.70 -46 086.90 -15.63%
31.03.2010 257 516.90 256 839.60 677.30 0.26% 303 868.40 -46 351.50 -15.25%
28.02.2010 256 839.60 263 900.60 -7 061.00 -2.68% 305 659.80 -48 820.20 -15.97%
31.01.2010 263 900.60 254 510.00 9 390.60 3.69% 311 502.60 -47 602.00 -15.28%
31.12.2009 254 510.00 271 329.90 -16 819.90 -6.20% 329 377.10 -74 867.10 -22.73%
30.11.2009 271 329.90 271 288.00 41.90 0.02% 361 173.00 -89 843.10 -24.88%
31.10.2009 271 288.00 283 756.10 -12 468.10 -4.39% 366 703.00 -95 415.00 -26.02%
30.09.2009 283 756.10 285 188.30 -1 432.20 -0.50% 368 160.60 -84 404.50 -22.93%
31.08.2009 285 188.30 277 853.50 7 334.80 2.64% 353 265.80 -68 077.50 -19.27%
31.07.2009 277 853.50 291 233.50 -13 380.00 -4.59% 336 416.80 -58 563.30 -17.41%
30.06.2009 291 233.50 288 028.70 3 204.80 1.11% 349 918.10 -58 684.60 -16.77%
31.05.2009 288 028.70 294 902.70 -6 874.00 -2.33% 328 974.20 -40 945.50 -12.45%
30.04.2009 294 902.70 303 868.40 -8 965.70 -2.95% 323 178.30 -28 275.60 -8.75%
31.03.2009 303 868.40 305 659.80 -1 791.40 -0.59% 314 049.10 -10 180.70 -3.24%
28.02.2009 305 659.80 311 502.60 -5 842.80 -1.88% 303 792.90 1 866.90 0.61%
31.01.2009 311 502.60 329 377.10 -17 874.50 -5.43% 300 537.40 10 965.20 3.65%
31.12.2008 329 377.10 361 173.00 -31 795.90 -8.80% 298 041.50 31 335.60 10.51%
30.11.2008 361 173.00 366 703.00 -5 530.00 -1.51% 300 084.30 61 088.70 20.36%
31.10.2008 366 703.00 368 160.60 -1 457.60 -0.40% 287 513.60 79 189.40 27.54%
30.09.2008 368 160.60 353 265.80 14 894.80 4.22% 287 374.80 80 785.80 28.11%
31.08.2008 353 265.80 336 416.80 16 849.00 5.01% 270 525.00 82 740.80 30.59%
31.07.2008 336 416.80 349 918.10 -13 501.30 -3.86% 264 098.60 72 318.20 27.38%
30.06.2008 349 918.10 328 974.20 20 943.90 6.37% 257 887.90 92 030.20 35.69%
31.05.2008 328 974.20 323 178.30 5 795.90 1.79% 249 106.00 79 868.20 32.06%
30.04.2008 323 178.30 314 049.10 9 129.20 2.91% 247 473.90 75 704.40 30.59%
31.03.2008 314 049.10 303 792.90 10 256.20 3.38% 243 218.10 70 831.00 29.12%
29.02.2008 303 792.90 300 537.40 3 255.50 1.08% 238 588.90 65 204.00 27.33%
31.01.2008 300 537.40 298 041.50 2 495.90 0.84% 237 709.40 62 828.00 26.43%
31.12.2007 298 041.50 300 084.30 -2 042.80 -0.68% 236 602.10 61 439.40 25.97%
30.11.2007 300 084.30 287 513.60 12 570.70 4.37% 244 610.20 55 474.10 22.68%
31.10.2007 287 513.60 287 374.80 138.80 0.05% 240 372.80 47 140.80 19.61%
30.09.2007 287 374.80 270 525.00 16 849.80 6.23% 240 601.60 46 773.20 19.44%
31.08.2007 270 525.00 264 098.60 6 426.40 2.43% 228 030.50 42 494.50 18.64%
31.07.2007 264 098.60 257 887.90 6 210.70 2.41% 230 022.20 34 076.40 14.81%
30.06.2007 257 887.90 249 106.00 8 781.90 3.53% 228 301.40 29 586.50 12.96%
31.05.2007 249 106.00 247 473.90 1 632.10 0.66% 228 292.30 20 813.70 9.12%
30.04.2007 247 473.90 243 218.10 4 255.80 1.75% 223 260.90 24 213.00 10.85%
31.03.2007 243 218.10 238 588.90 4 629.20 1.94% 218 303.00 24 915.10 11.41%
28.02.2007 238 588.90 237 709.40 879.50 0.37% 218 024.00 20 564.90 9.43%
31.01.2007 237 709.40 236 602.10 1 107.30 0.47% 214 982.70 22 726.70 10.57%
31.12.2006 236 602.10 244 610.20 -8 008.10 -3.27% 209 137.10 27 465.00 13.13%
30.11.2006 244 610.20 240 372.80 4 237.40 1.76% 217 275.90 27 334.30 12.58%
31.10.2006 240 372.80 240 601.60 - 228.80 -0.10% 215 008.20 25 364.60 11.80%
30.09.2006 240 601.60 228 030.50 12 571.10 5.51% 212 613.40 27 988.20 13.16%
31.08.2006 228 030.50 230 022.20 -1 991.70 -0.87% 208 189.60 19 840.90 9.53%
31.07.2006 230 022.20 228 301.40 1 720.80 0.75% 207 954.10 22 068.10 10.61%
30.06.2006 228 301.40 228 292.30 9.10 0.00% 208 331.60 19 969.80 9.59%
31.05.2006 228 292.30 223 260.90 5 031.40 2.25% 194 789.10 33 503.20 17.20%
30.04.2006 223 260.90 218 303.00 4 957.90 2.27% 197 495.50 25 765.40 13.05%
31.03.2006 218 303.00 218 024.00 279.00 0.13% 198 234.00 20 069.00 10.12%
28.02.2006 218 024.00 214 982.70 3 041.30 1.41% 195 239.70 22 784.30 11.67%
31.01.2006 214 982.70 209 137.10 5 845.60 2.80% 188 697.20 26 285.50 13.93%
31.12.2005 209 137.10 217 275.90 -8 138.80 -3.75% 187 754.60 21 382.50 11.39%
30.11.2005 217 275.90 215 008.20 2 267.70 1.05% 197 622.00 19 653.90 9.95%
31.10.2005 215 008.20 212 613.40 2 394.80 1.13% 197 200.90 17 807.30 9.03%
30.09.2005 212 613.40 208 189.60 4 423.80 2.12% 193 390.20 19 223.20 9.94%
31.08.2005 208 189.60 207 954.10 235.50 0.11% 180 636.20 27 553.40 15.25%
31.07.2005 207 954.10 208 331.60 - 377.50 -0.18% 182 663.40 25 290.70 13.85%
30.06.2005 208 331.60 194 789.10 13 542.50 6.95% 183 881.40 24 450.20 13.30%
31.05.2005 194 789.10 197 495.50 -2 706.40 -1.37% 185 855.90 8 933.20 4.81%
30.04.2005 197 495.50 198 234.00 - 738.50 -0.37% 189 882.20 7 613.30 4.01%
31.03.2005 198 234.00 195 239.70 2 994.30 1.53% 188 899.70 9 334.30 4.94%
28.02.2005 195 239.70 188 697.20 6 542.50 3.47% 187 657.00 7 582.70 4.04%
31.01.2005 188 697.20 187 754.60 942.60 0.50% 188 982.30 - 285.10 -0.15%
31.12.2004 187 754.60 197 622.00 -9 867.40 -4.99% 184 689.60 3 065.00 1.66%
30.11.2004 197 622.00 197 200.90 421.10 0.21% 194 857.60 2 764.40 1.42%
31.10.2004 197 200.90 193 390.20 3 810.70 1.97% 188 634.70 8 566.20 4.54%
30.09.2004 193 390.20 180 636.20 12 754.00 7.06% 185 954.80 7 435.40 4.00%
31.08.2004 180 636.20 182 663.40 -2 027.20 -1.11% 185 377.80 -4 741.60 -2.56%
31.07.2004 182 663.40 183 881.40 -1 218.00 -0.66% 183 587.60 - 924.20 -0.50%
30.06.2004 183 881.40 185 855.90 -1 974.50 -1.06% 181 835.30 2 046.10 1.13%
31.05.2004 185 855.90 189 882.20 -4 026.30 -2.12% 178 889.30 6 966.60 3.89%
30.04.2004 189 882.20 188 899.70 982.50 0.52% 185 420.60 4 461.60 2.41%
31.03.2004 188 899.70 187 657.00 1 242.70 0.66% 184 446.80 4 452.90 2.41%
29.02.2004 187 657.00 188 982.30 -1 325.30 -0.70% 184 941.60 2 715.40 1.47%
31.01.2004 188 982.30 184 689.60 4 292.70 2.32% 189 882.80 - 900.50 -0.47%
31.12.2003 184 689.60 194 857.60 -10 168.00 -5.22% 193 220.70 -8 531.10 -4.42%
30.11.2003 194 857.60 188 634.70 6 222.90 3.30% 197 055.70 -2 198.10 -1.12%
31.10.2003 188 634.70 185 954.80 2 679.90 1.44% 196 460.00 -7 825.30 -3.98%
30.09.2003 185 954.80 185 377.80 577.00 0.31% 198 453.60 -12 498.80 -6.30%
31.08.2003 185 377.80 183 587.60 1 790.20 0.98% 197 541.40 -12 163.60 -6.16%
31.07.2003 183 587.60 181 835.30 1 752.30 0.96% 195 320.60 -11 733.00 -6.01%
30.06.2003 181 835.30 178 889.30 2 946.00 1.65% 202 045.60 -20 210.30 -10.00%
31.05.2003 178 889.30 185 420.60 -6 531.30 -3.52% 198 235.40 -19 346.10 -9.76%
30.04.2003 185 420.60 184 446.80 973.80 0.53% 209 299.40 -23 878.80 -11.41%
31.03.2003 184 446.80 184 941.60 - 494.80 -0.27% 229 902.10 -45 455.30 -19.77%
28.02.2003 184 941.60 189 882.80 -4 941.20 -2.60% 227 500.40 -42 558.80 -18.71%
31.01.2003 189 882.80 193 220.70 -3 337.90 -1.73% 227 039.40 -37 156.60 -16.37%
31.12.2002 193 220.70 197 055.70 -3 835.00 -1.95% - - -
30.11.2002 197 055.70 196 460.00 595.70 0.30% - - -
31.10.2002 196 460.00 198 453.60 -1 993.60 -1.00% - - -
30.09.2002 198 453.60 197 541.40 912.20 0.46% - - -
31.08.2002 197 541.40 195 320.60 2 220.80 1.14% - - -
31.07.2002 195 320.60 202 045.60 -6 725.00 -3.33% - - -
30.06.2002 202 045.60 198 235.40 3 810.20 1.92% - - -
31.05.2002 198 235.40 209 299.40 -11 064.00 -5.29% - - -
30.04.2002 209 299.40 229 902.10 -20 602.70 -8.96% - - -
31.03.2002 229 902.10 227 500.40 2 401.70 1.06% - - -
28.02.2002 227 500.40 227 039.40 461.00 0.20% - - -
31.01.2002 227 039.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Non-financial corporations - up to 1 year - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - Up to 1 year (Summery of loans provided by FCL to residents)
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (stocks))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdowns - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Non-financial corporations - Up to 1 year (Summery of loans provided by FCL to residents)
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.