Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.03.2024 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
31.03.2024 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 7.5.1. z toho daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.1. Předepsané hrubé pojistné placené jednorázově (z toho)
31.03.2024 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění úrazu nebo nemoci: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění pro případ smrti, dožití a obdobné: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Životní pojištění: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2016 Pojišťovny - Pojištění důchodu: Čtvrtletní, 5.2. Předepsané hrubé pojistné u nově uzavřených smluv (z toho)
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.05.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2004 37 893.80
Min 31.01.2002 19 888.50

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 32 327.10 32 367.40 -40.30 -0.12% 27 438.30 4 888.80 17.82%
31.12.2015 32 367.40 32 550.10 - 182.70 -0.56% 27 662.60 4 704.80 17.01%
30.11.2015 32 550.10 33 217.60 - 667.50 -2.01% 27 131.50 5 418.60 19.97%
31.10.2015 33 217.60 33 127.30 90.30 0.27% 27 770.30 5 447.30 19.62%
30.09.2015 33 127.30 33 111.30 16.00 0.05% 28 050.60 5 076.70 18.10%
31.08.2015 33 111.30 32 712.60 398.70 1.22% 28 121.40 4 989.90 17.74%
31.07.2015 32 712.60 32 627.40 85.20 0.26% 28 241.90 4 470.70 15.83%
30.06.2015 32 627.40 30 048.40 2 579.00 8.58% 28 278.40 4 349.00 15.38%
31.05.2015 30 048.40 29 838.70 209.70 0.70% 28 326.80 1 721.60 6.08%
30.04.2015 29 838.70 26 585.20 3 253.50 12.24% 28 316.40 1 522.30 5.38%
31.03.2015 26 585.20 26 434.30 150.90 0.57% 28 411.70 -1 826.50 -6.43%
28.02.2015 26 434.30 27 438.30 -1 004.00 -3.66% 28 326.30 -1 892.00 -6.68%
31.01.2015 27 438.30 27 662.60 - 224.30 -0.81% 28 175.10 - 736.80 -2.62%
31.12.2014 27 662.60 27 131.50 531.10 1.96% 28 431.20 - 768.60 -2.70%
30.11.2014 27 131.50 27 770.30 - 638.80 -2.30% 28 793.80 -1 662.30 -5.77%
31.10.2014 27 770.30 28 050.60 - 280.30 -1.00% 28 609.50 - 839.20 -2.93%
30.09.2014 28 050.60 28 121.40 -70.80 -0.25% 28 668.20 - 617.60 -2.15%
31.08.2014 28 121.40 28 241.90 - 120.50 -0.43% 28 401.00 - 279.60 -0.98%
31.07.2014 28 241.90 28 278.40 -36.50 -0.13% 28 551.00 - 309.10 -1.08%
30.06.2014 28 278.40 28 326.80 -48.40 -0.17% 28 546.20 - 267.80 -0.94%
31.05.2014 28 326.80 28 316.40 10.40 0.04% 28 637.70 - 310.90 -1.09%
30.04.2014 28 316.40 28 411.70 -95.30 -0.34% 28 630.20 - 313.80 -1.10%
31.03.2014 28 411.70 28 326.30 85.40 0.30% 28 480.20 -68.50 -0.24%
28.02.2014 28 326.30 28 175.10 151.20 0.54% 28 934.00 - 607.70 -2.10%
31.01.2014 28 175.10 28 431.20 - 256.10 -0.90% 29 041.30 - 866.20 -2.98%
31.12.2013 28 431.20 28 793.80 - 362.60 -1.26% 31 928.00 -3 496.80 -10.95%
30.11.2013 28 793.80 28 609.50 184.30 0.64% 32 057.70 -3 263.90 -10.18%
31.10.2013 28 609.50 28 668.20 -58.70 -0.20% 31 787.00 -3 177.50 -10.00%
30.09.2013 28 668.20 28 401.00 267.20 0.94% 31 732.10 -3 063.90 -9.66%
31.08.2013 28 401.00 28 551.00 - 150.00 -0.53% 31 912.20 -3 511.20 -11.00%
31.07.2013 28 551.00 28 546.20 4.80 0.02% 31 920.10 -3 369.10 -10.55%
30.06.2013 28 546.20 28 637.70 -91.50 -0.32% 32 319.20 -3 773.00 -11.67%
31.05.2013 28 637.70 28 630.20 7.50 0.03% 32 089.80 -3 452.10 -10.76%
30.04.2013 28 630.20 28 480.20 150.00 0.53% 31 567.90 -2 937.70 -9.31%
31.03.2013 28 480.20 28 934.00 - 453.80 -1.57% 31 859.10 -3 378.90 -10.61%
28.02.2013 28 934.00 29 041.30 - 107.30 -0.37% 31 996.90 -3 062.90 -9.57%
31.01.2013 29 041.30 31 928.00 -2 886.70 -9.04% 31 408.00 -2 366.70 -7.54%
31.12.2012 31 928.00 32 057.70 - 129.70 -0.40% 32 695.90 - 767.90 -2.35%
30.11.2012 32 057.70 31 787.00 270.70 0.85% 32 744.00 - 686.30 -2.10%
31.10.2012 31 787.00 31 732.10 54.90 0.17% 32 857.70 -1 070.70 -3.26%
30.09.2012 31 732.10 31 912.20 - 180.10 -0.56% 33 328.10 -1 596.00 -4.79%
31.08.2012 31 912.20 31 920.10 -7.90 -0.02% 33 626.90 -1 714.70 -5.10%
31.07.2012 31 920.10 32 319.20 - 399.10 -1.23% 33 843.10 -1 923.00 -5.68%
30.06.2012 32 319.20 32 089.80 229.40 0.71% 34 273.70 -1 954.50 -5.70%
31.05.2012 32 089.80 31 567.90 521.90 1.65% 34 487.70 -2 397.90 -6.95%
30.04.2012 31 567.90 31 859.10 - 291.20 -0.91% 34 892.00 -3 324.10 -9.53%
31.03.2012 31 859.10 31 996.90 - 137.80 -0.43% 35 011.60 -3 152.50 -9.00%
29.02.2012 31 996.90 31 408.00 588.90 1.88% 35 125.30 -3 128.40 -8.91%
31.01.2012 31 408.00 32 695.90 -1 287.90 -3.94% 36 350.90 -4 942.90 -13.60%
31.12.2011 32 695.90 32 744.00 -48.10 -0.15% 36 012.20 -3 316.30 -9.21%
30.11.2011 32 744.00 32 857.70 - 113.70 -0.35% 36 400.00 -3 656.00 -10.04%
31.10.2011 32 857.70 33 328.10 - 470.40 -1.41% 36 655.20 -3 797.50 -10.36%
30.09.2011 33 328.10 33 626.90 - 298.80 -0.89% 36 874.80 -3 546.70 -9.62%
31.08.2011 33 626.90 33 843.10 - 216.20 -0.64% 32 869.70 757.20 2.30%
31.07.2011 33 843.10 34 273.70 - 430.60 -1.26% 32 527.70 1 315.40 4.04%
30.06.2011 34 273.70 34 487.70 - 214.00 -0.62% 32 507.40 1 766.30 5.43%
31.05.2011 34 487.70 34 892.00 - 404.30 -1.16% 33 629.50 858.20 2.55%
30.04.2011 34 892.00 35 011.60 - 119.60 -0.34% 32 888.80 2 003.20 6.09%
31.03.2011 35 011.60 35 125.30 - 113.70 -0.32% 32 226.00 2 785.60 8.64%
28.02.2011 35 125.30 36 350.90 -1 225.60 -3.37% 31 481.30 3 644.00 11.58%
31.01.2011 36 350.90 36 012.20 338.70 0.94% 31 720.10 4 630.80 14.60%
31.12.2010 36 012.20 36 400.00 - 387.80 -1.07% 32 022.40 3 989.80 12.46%
30.11.2010 36 400.00 36 655.20 - 255.20 -0.70% 32 092.80 4 307.20 13.42%
31.10.2010 36 655.20 36 874.80 - 219.60 -0.60% 32 555.50 4 099.70 12.59%
30.09.2010 36 874.80 32 869.70 4 005.10 12.18% 32 655.50 4 219.30 12.92%
31.08.2010 32 869.70 32 527.70 342.00 1.05% 32 660.60 209.10 0.64%
31.07.2010 32 527.70 32 507.40 20.30 0.06% 32 686.10 - 158.40 -0.48%
30.06.2010 32 507.40 33 629.50 -1 122.10 -3.34% 32 619.30 - 111.90 -0.34%
31.05.2010 33 629.50 32 888.80 740.70 2.25% 32 725.70 903.80 2.76%
30.04.2010 32 888.80 32 226.00 662.80 2.06% 33 019.30 - 130.50 -0.40%
31.03.2010 32 226.00 31 481.30 744.70 2.37% 33 098.40 - 872.40 -2.64%
28.02.2010 31 481.30 31 720.10 - 238.80 -0.75% 33 104.60 -1 623.30 -4.90%
31.01.2010 31 720.10 32 022.40 - 302.30 -0.94% 33 431.30 -1 711.20 -5.12%
31.12.2009 32 022.40 32 092.80 -70.40 -0.22% 33 912.70 -1 890.30 -5.57%
30.11.2009 32 092.80 32 555.50 - 462.70 -1.42% 33 931.90 -1 839.10 -5.42%
31.10.2009 32 555.50 32 655.50 - 100.00 -0.31% 33 937.00 -1 381.50 -4.07%
30.09.2009 32 655.50 32 660.60 -5.10 -0.02% 33 715.30 -1 059.80 -3.14%
31.08.2009 32 660.60 32 686.10 -25.50 -0.08% 33 562.40 - 901.80 -2.69%
31.07.2009 32 686.10 32 619.30 66.80 0.20% 33 312.70 - 626.60 -1.88%
30.06.2009 32 619.30 32 725.70 - 106.40 -0.33% 33 120.00 - 500.70 -1.51%
31.05.2009 32 725.70 33 019.30 - 293.60 -0.89% 32 806.70 -81.00 -0.25%
30.04.2009 33 019.30 33 098.40 -79.10 -0.24% 32 511.00 508.30 1.56%
31.03.2009 33 098.40 33 104.60 -6.20 -0.02% 31 999.80 1 098.60 3.43%
28.02.2009 33 104.60 33 431.30 - 326.70 -0.98% 31 893.60 1 211.00 3.80%
31.01.2009 33 431.30 33 912.70 - 481.40 -1.42% 31 739.00 1 692.30 5.33%
31.12.2008 33 912.70 33 931.90 -19.20 -0.06% 31 823.60 2 089.10 6.56%
30.11.2008 33 931.90 33 937.00 -5.10 -0.01% 31 662.50 2 269.40 7.17%
31.10.2008 33 937.00 33 715.30 221.70 0.66% 31 476.60 2 460.40 7.82%
30.09.2008 33 715.30 33 562.40 152.90 0.46% 31 768.00 1 947.30 6.13%
31.08.2008 33 562.40 33 312.70 249.70 0.75% 31 791.10 1 771.30 5.57%
31.07.2008 33 312.70 33 120.00 192.70 0.58% 31 806.10 1 506.60 4.74%
30.06.2008 33 120.00 32 806.70 313.30 0.95% 29 464.50 3 655.50 12.41%
31.05.2008 32 806.70 32 511.00 295.70 0.91% 29 539.50 3 267.20 11.06%
30.04.2008 32 511.00 31 999.80 511.20 1.60% 29 528.50 2 982.50 10.10%
31.03.2008 31 999.80 31 893.60 106.20 0.33% 29 279.80 2 720.00 9.29%
29.02.2008 31 893.60 31 739.00 154.60 0.49% 29 171.10 2 722.50 9.33%
31.01.2008 31 739.00 31 823.60 -84.60 -0.27% 29 341.50 2 397.50 8.17%
31.12.2007 31 823.60 31 662.50 161.10 0.51% 29 262.70 2 560.90 8.75%
30.11.2007 31 662.50 31 476.60 185.90 0.59% 29 352.70 2 309.80 7.87%
31.10.2007 31 476.60 31 768.00 - 291.40 -0.92% 29 722.20 1 754.40 5.90%
30.09.2007 31 768.00 31 791.10 -23.10 -0.07% 30 040.80 1 727.20 5.75%
31.08.2007 31 791.10 31 806.10 -15.00 -0.05% 30 422.80 1 368.30 4.50%
31.07.2007 31 806.10 29 464.50 2 341.60 7.95% 30 692.60 1 113.50 3.63%
30.06.2007 29 464.50 29 539.50 -75.00 -0.25% 31 047.80 -1 583.30 -5.10%
31.05.2007 29 539.50 29 528.50 11.00 0.04% 31 326.30 -1 786.80 -5.70%
30.04.2007 29 528.50 29 279.80 248.70 0.85% 31 526.70 -1 998.20 -6.34%
31.03.2007 29 279.80 29 171.10 108.70 0.37% 31 943.30 -2 663.50 -8.34%
28.02.2007 29 171.10 29 341.50 - 170.40 -0.58% 33 342.70 -4 171.60 -12.51%
31.01.2007 29 341.50 29 262.70 78.80 0.27% 33 942.30 -4 600.80 -13.55%
31.12.2006 29 262.70 29 352.70 -90.00 -0.31% 34 559.20 -5 296.50 -15.33%
30.11.2006 29 352.70 29 722.20 - 369.50 -1.24% 33 868.00 -4 515.30 -13.33%
31.10.2006 29 722.20 30 040.80 - 318.60 -1.06% 33 993.10 -4 270.90 -12.56%
30.09.2006 30 040.80 30 422.80 - 382.00 -1.26% 34 360.00 -4 319.20 -12.57%
31.08.2006 30 422.80 30 692.60 - 269.80 -0.88% 34 818.20 -4 395.40 -12.62%
31.07.2006 30 692.60 31 047.80 - 355.20 -1.14% 35 011.90 -4 319.30 -12.34%
30.06.2006 31 047.80 31 326.30 - 278.50 -0.89% 35 710.90 -4 663.10 -13.06%
31.05.2006 31 326.30 31 526.70 - 200.40 -0.64% 35 866.30 -4 540.00 -12.66%
30.04.2006 31 526.70 31 943.30 - 416.60 -1.30% 36 493.20 -4 966.50 -13.61%
31.03.2006 31 943.30 33 342.70 -1 399.40 -4.20% 36 981.90 -5 038.60 -13.62%
28.02.2006 33 342.70 33 942.30 - 599.60 -1.77% 36 883.50 -3 540.80 -9.60%
31.01.2006 33 942.30 34 559.20 - 616.90 -1.78% 37 253.90 -3 311.60 -8.89%
31.12.2005 34 559.20 33 868.00 691.20 2.04% 37 893.80 -3 334.60 -8.80%
30.11.2005 33 868.00 33 993.10 - 125.10 -0.37% 36 428.70 -2 560.70 -7.03%
31.10.2005 33 993.10 34 360.00 - 366.90 -1.07% 36 412.00 -2 418.90 -6.64%
30.09.2005 34 360.00 34 818.20 - 458.20 -1.32% 36 394.80 -2 034.80 -5.59%
31.08.2005 34 818.20 35 011.90 - 193.70 -0.55% 35 936.10 -1 117.90 -3.11%
31.07.2005 35 011.90 35 710.90 - 699.00 -1.96% 35 659.70 - 647.80 -1.82%
30.06.2005 35 710.90 35 866.30 - 155.40 -0.43% 35 433.00 277.90 0.78%
31.05.2005 35 866.30 36 493.20 - 626.90 -1.72% 35 057.80 808.50 2.31%
30.04.2005 36 493.20 36 981.90 - 488.70 -1.32% 34 579.30 1 913.90 5.53%
31.03.2005 36 981.90 36 883.50 98.40 0.27% 33 812.70 3 169.20 9.37%
28.02.2005 36 883.50 37 253.90 - 370.40 -0.99% 33 307.30 3 576.20 10.74%
31.01.2005 37 253.90 37 893.80 - 639.90 -1.69% 33 410.60 3 843.30 11.50%
31.12.2004 37 893.80 36 428.70 1 465.10 4.02% 33 728.70 4 165.10 12.35%
30.11.2004 36 428.70 36 412.00 16.70 0.05% 31 907.10 4 521.60 14.17%
31.10.2004 36 412.00 36 394.80 17.20 0.05% 31 058.80 5 353.20 17.24%
30.09.2004 36 394.80 35 936.10 458.70 1.28% 30 603.00 5 791.80 18.93%
31.08.2004 35 936.10 35 659.70 276.40 0.78% 30 530.10 5 406.00 17.71%
31.07.2004 35 659.70 35 433.00 226.70 0.64% 30 600.50 5 059.20 16.53%
30.06.2004 35 433.00 35 057.80 375.20 1.07% 29 786.50 5 646.50 18.96%
31.05.2004 35 057.80 34 579.30 478.50 1.38% 29 396.60 5 661.20 19.26%
30.04.2004 34 579.30 33 812.70 766.60 2.27% 29 215.20 5 364.10 18.36%
31.03.2004 33 812.70 33 307.30 505.40 1.52% 27 610.40 6 202.30 22.46%
29.02.2004 33 307.30 33 410.60 - 103.30 -0.31% 27 083.40 6 223.90 22.98%
31.01.2004 33 410.60 33 728.70 - 318.10 -0.94% 26 949.10 6 461.50 23.98%
31.12.2003 33 728.70 31 907.10 1 821.60 5.71% 26 874.00 6 854.70 25.51%
30.11.2003 31 907.10 31 058.80 848.30 2.73% 24 665.30 7 241.80 29.36%
31.10.2003 31 058.80 30 603.00 455.80 1.49% 24 144.80 6 914.00 28.64%
30.09.2003 30 603.00 30 530.10 72.90 0.24% 23 398.50 7 204.50 30.79%
31.08.2003 30 530.10 30 600.50 -70.40 -0.23% 22 748.40 7 781.70 34.21%
31.07.2003 30 600.50 29 786.50 814.00 2.73% 22 476.20 8 124.30 36.15%
30.06.2003 29 786.50 29 396.60 389.90 1.33% 22 069.20 7 717.30 34.97%
31.05.2003 29 396.60 29 215.20 181.40 0.62% 21 562.00 7 834.60 36.34%
30.04.2003 29 215.20 27 610.40 1 604.80 5.81% 20 744.20 8 471.00 40.84%
31.03.2003 27 610.40 27 083.40 527.00 1.95% 20 601.40 7 009.00 34.02%
28.02.2003 27 083.40 26 949.10 134.30 0.50% 20 238.70 6 844.70 33.82%
31.01.2003 26 949.10 26 874.00 75.10 0.28% 19 888.50 7 060.60 35.50%
31.12.2002 26 874.00 24 665.30 2 208.70 8.95% - - -
30.11.2002 24 665.30 24 144.80 520.50 2.16% - - -
31.10.2002 24 144.80 23 398.50 746.30 3.19% - - -
30.09.2002 23 398.50 22 748.40 650.10 2.86% - - -
31.08.2002 22 748.40 22 476.20 272.20 1.21% - - -
31.07.2002 22 476.20 22 069.20 407.00 1.84% - - -
30.06.2002 22 069.20 21 562.00 507.20 2.35% - - -
31.05.2002 21 562.00 20 744.20 817.80 3.94% - - -
30.04.2002 20 744.20 20 601.40 142.80 0.69% - - -
31.03.2002 20 601.40 20 238.70 362.70 1.79% - - -
28.02.2002 20 238.70 19 888.50 350.20 1.76% - - -
31.01.2002 19 888.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Monetary and financial statistics (Statistical data)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.