Households - consumer credit - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - consumer credit - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Přijaté vklady, Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non- MFI - celkem - nerezidenti
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1156)
- Odeslané platby dle druhu platební služby týkající se non-MFI (1158)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1159)
- Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
- Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
- Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
- Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
- Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
- Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba cenných papírů jiných než akcií , Non- MFI - celkem - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Toky, Eurozóna, Držba akcií a ostatních majetkových účastí , Non-MFI - ostatní - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - vládní instituce - nerezidenti
31.05.2024 Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům: Měsíční, Stavy (zůstatek), Eurozóna, Poskytnuté úvěry, Non-MFI - ostatní - nerezidenti

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - consumer credit - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2015 213 240.00
Min 28.02.2002 30 793.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 211 520.70 213 240.00 -1 719.30 -0.81% 194 025.10 17 495.60 9.02%
31.12.2015 213 240.00 212 160.70 1 079.30 0.51% 195 416.00 17 824.00 9.12%
30.11.2015 212 160.70 212 627.40 - 466.70 -0.22% 195 038.40 17 122.30 8.78%
31.10.2015 212 627.40 212 634.70 -7.30 -0.00% 195 142.80 17 484.60 8.96%
30.09.2015 212 634.70 212 011.70 623.00 0.29% 197 623.60 15 011.10 7.60%
31.08.2015 212 011.70 212 105.30 -93.60 -0.04% 197 269.00 14 742.70 7.47%
31.07.2015 212 105.30 211 625.40 479.90 0.23% 197 171.30 14 934.00 7.57%
30.06.2015 211 625.40 193 417.20 18 208.20 9.41% 196 440.90 15 184.50 7.73%
31.05.2015 193 417.20 192 633.30 783.90 0.41% 196 682.30 -3 265.10 -1.66%
30.04.2015 192 633.30 193 337.80 - 704.50 -0.36% 196 107.50 -3 474.20 -1.77%
31.03.2015 193 337.80 192 459.40 878.40 0.46% 198 080.00 -4 742.20 -2.39%
28.02.2015 192 459.40 194 025.10 -1 565.70 -0.81% 197 185.10 -4 725.70 -2.40%
31.01.2015 194 025.10 195 416.00 -1 390.90 -0.71% 197 675.80 -3 650.70 -1.85%
31.12.2014 195 416.00 195 038.40 377.60 0.19% 199 215.10 -3 799.10 -1.91%
30.11.2014 195 038.40 195 142.80 - 104.40 -0.05% 200 601.80 -5 563.40 -2.77%
31.10.2014 195 142.80 197 623.60 -2 480.80 -1.26% 200 195.50 -5 052.70 -2.52%
30.09.2014 197 623.60 197 269.00 354.60 0.18% 199 657.80 -2 034.20 -1.02%
31.08.2014 197 269.00 197 171.30 97.70 0.05% 199 164.00 -1 895.00 -0.95%
31.07.2014 197 171.30 196 440.90 730.40 0.37% 198 846.30 -1 675.00 -0.84%
30.06.2014 196 440.90 196 682.30 - 241.40 -0.12% 197 661.90 -1 221.00 -0.62%
31.05.2014 196 682.30 196 107.50 574.80 0.29% 198 594.00 -1 911.70 -0.96%
30.04.2014 196 107.50 198 080.00 -1 972.50 -1.00% 197 482.40 -1 374.90 -0.70%
31.03.2014 198 080.00 197 185.10 894.90 0.45% 197 354.40 725.60 0.37%
28.02.2014 197 185.10 197 675.80 - 490.70 -0.25% 196 593.00 592.10 0.30%
31.01.2014 197 675.80 199 215.10 -1 539.30 -0.77% 197 550.00 125.80 0.06%
31.12.2013 199 215.10 200 601.80 -1 386.70 -0.69% 199 591.30 - 376.20 -0.19%
30.11.2013 200 601.80 200 195.50 406.30 0.20% 199 107.80 1 494.00 0.75%
31.10.2013 200 195.50 199 657.80 537.70 0.27% 199 390.80 804.70 0.40%
30.09.2013 199 657.80 199 164.00 493.80 0.25% 198 746.50 911.30 0.46%
31.08.2013 199 164.00 198 846.30 317.70 0.16% 198 949.20 214.80 0.11%
31.07.2013 198 846.30 197 661.90 1 184.40 0.60% 198 759.70 86.60 0.04%
30.06.2013 197 661.90 198 594.00 - 932.10 -0.47% 198 679.30 -1 017.40 -0.51%
31.05.2013 198 594.00 197 482.40 1 111.60 0.56% 198 871.30 - 277.30 -0.14%
30.04.2013 197 482.40 197 354.40 128.00 0.06% 197 544.80 -62.40 -0.03%
31.03.2013 197 354.40 196 593.00 761.40 0.39% 198 545.10 -1 190.70 -0.60%
28.02.2013 196 593.00 197 550.00 - 957.00 -0.48% 198 753.90 -2 160.90 -1.09%
31.01.2013 197 550.00 199 591.30 -2 041.30 -1.02% 198 612.10 -1 062.10 -0.53%
31.12.2012 199 591.30 199 107.80 483.50 0.24% 199 617.30 -26.00 -0.01%
30.11.2012 199 107.80 199 390.80 - 283.00 -0.14% 200 922.40 -1 814.60 -0.90%
31.10.2012 199 390.80 198 746.50 644.30 0.32% 200 659.10 -1 268.30 -0.63%
30.09.2012 198 746.50 198 949.20 - 202.70 -0.10% 200 985.20 -2 238.70 -1.11%
31.08.2012 198 949.20 198 759.70 189.50 0.10% 201 416.00 -2 466.80 -1.22%
31.07.2012 198 759.70 198 679.30 80.40 0.04% 200 906.90 -2 147.20 -1.07%
30.06.2012 198 679.30 198 871.30 - 192.00 -0.10% 200 819.20 -2 139.90 -1.07%
31.05.2012 198 871.30 197 544.80 1 326.50 0.67% 200 793.50 -1 922.20 -0.96%
30.04.2012 197 544.80 198 545.10 -1 000.30 -0.50% 200 225.80 -2 681.00 -1.34%
31.03.2012 198 545.10 198 753.90 - 208.80 -0.10% 201 017.50 -2 472.40 -1.23%
29.02.2012 198 753.90 198 612.10 141.80 0.07% 200 109.40 -1 355.50 -0.68%
31.01.2012 198 612.10 199 617.30 -1 005.20 -0.50% 200 510.40 -1 898.30 -0.95%
31.12.2011 199 617.30 200 922.40 -1 305.10 -0.65% 201 653.00 -2 035.70 -1.01%
30.11.2011 200 922.40 200 659.10 263.30 0.13% 202 748.60 -1 826.20 -0.90%
31.10.2011 200 659.10 200 985.20 - 326.10 -0.16% 202 296.40 -1 637.30 -0.81%
30.09.2011 200 985.20 201 416.00 - 430.80 -0.21% 201 935.80 - 950.60 -0.47%
31.08.2011 201 416.00 200 906.90 509.10 0.25% 191 463.20 9 952.80 5.20%
31.07.2011 200 906.90 200 819.20 87.70 0.04% 190 900.00 10 006.90 5.24%
30.06.2011 200 819.20 200 793.50 25.70 0.01% 190 044.30 10 774.90 5.67%
31.05.2011 200 793.50 200 225.80 567.70 0.28% 189 157.10 11 636.40 6.15%
30.04.2011 200 225.80 201 017.50 - 791.70 -0.39% 187 848.50 12 377.30 6.59%
31.03.2011 201 017.50 200 109.40 908.10 0.45% 187 991.90 13 025.60 6.93%
28.02.2011 200 109.40 200 510.40 - 401.00 -0.20% 186 344.80 13 764.60 7.39%
31.01.2011 200 510.40 201 653.00 -1 142.60 -0.57% 186 124.60 14 385.80 7.73%
31.12.2010 201 653.00 202 748.60 -1 095.60 -0.54% 187 187.90 14 465.10 7.73%
30.11.2010 202 748.60 202 296.40 452.20 0.22% 186 550.10 16 198.50 8.68%
31.10.2010 202 296.40 201 935.80 360.60 0.18% 186 371.00 15 925.40 8.54%
30.09.2010 201 935.80 191 463.20 10 472.60 5.47% 185 099.50 16 836.30 9.10%
31.08.2010 191 463.20 190 900.00 563.20 0.29% 183 848.40 7 614.80 4.14%
31.07.2010 190 900.00 190 044.30 855.70 0.45% 182 535.20 8 364.80 4.58%
30.06.2010 190 044.30 189 157.10 887.20 0.47% 180 435.00 9 609.30 5.33%
31.05.2010 189 157.10 187 848.50 1 308.60 0.70% 178 404.80 10 752.30 6.03%
30.04.2010 187 848.50 187 991.90 - 143.40 -0.08% 176 293.20 11 555.30 6.55%
31.03.2010 187 991.90 186 344.80 1 647.10 0.88% 174 676.90 13 315.00 7.62%
28.02.2010 186 344.80 186 124.60 220.20 0.12% 171 488.80 14 856.00 8.66%
31.01.2010 186 124.60 187 187.90 -1 063.30 -0.57% 170 334.70 15 789.90 9.27%
31.12.2009 187 187.90 186 550.10 637.80 0.34% 170 397.90 16 790.00 9.85%
30.11.2009 186 550.10 186 371.00 179.10 0.10% 167 362.00 19 188.10 11.46%
31.10.2009 186 371.00 185 099.50 1 271.50 0.69% 165 170.80 21 200.20 12.84%
30.09.2009 185 099.50 183 848.40 1 251.10 0.68% 163 323.10 21 776.40 13.33%
31.08.2009 183 848.40 182 535.20 1 313.20 0.72% 160 546.30 23 302.10 14.51%
31.07.2009 182 535.20 180 435.00 2 100.20 1.16% 158 104.50 24 430.70 15.45%
30.06.2009 180 435.00 178 404.80 2 030.20 1.14% 154 972.20 25 462.80 16.43%
31.05.2009 178 404.80 176 293.20 2 111.60 1.20% 151 748.10 26 656.70 17.57%
30.04.2009 176 293.20 174 676.90 1 616.30 0.93% 148 106.10 28 187.10 19.03%
31.03.2009 174 676.90 171 488.80 3 188.10 1.86% 145 145.10 29 531.80 20.35%
28.02.2009 171 488.80 170 334.70 1 154.10 0.68% 142 157.90 29 330.90 20.63%
31.01.2009 170 334.70 170 397.90 -63.20 -0.04% 140 153.20 30 181.50 21.53%
31.12.2008 170 397.90 167 362.00 3 035.90 1.81% 138 706.80 31 691.10 22.85%
30.11.2008 167 362.00 165 170.80 2 191.20 1.33% 136 219.40 31 142.60 22.86%
31.10.2008 165 170.80 163 323.10 1 847.70 1.13% 132 516.00 32 654.80 24.64%
30.09.2008 163 323.10 160 546.30 2 776.80 1.73% 130 358.00 32 965.10 25.29%
31.08.2008 160 546.30 158 104.50 2 441.80 1.54% 128 537.60 32 008.70 24.90%
31.07.2008 158 104.50 154 972.20 3 132.30 2.02% 125 703.00 32 401.50 25.78%
30.06.2008 154 972.20 151 748.10 3 224.10 2.12% 123 322.90 31 649.30 25.66%
31.05.2008 151 748.10 148 106.10 3 642.00 2.46% 120 068.00 31 680.10 26.39%
30.04.2008 148 106.10 145 145.10 2 961.00 2.04% 116 563.00 31 543.10 27.06%
31.03.2008 145 145.10 142 157.90 2 987.20 2.10% 114 163.00 30 982.10 27.14%
29.02.2008 142 157.90 140 153.20 2 004.70 1.43% 111 274.30 30 883.60 27.75%
31.01.2008 140 153.20 138 706.80 1 446.40 1.04% 110 227.20 29 926.00 27.15%
31.12.2007 138 706.80 136 219.40 2 487.40 1.83% 110 087.80 28 619.00 26.00%
30.11.2007 136 219.40 132 516.00 3 703.40 2.79% 106 726.80 29 492.60 27.63%
31.10.2007 132 516.00 130 358.00 2 158.00 1.66% 104 102.30 28 413.70 27.29%
30.09.2007 130 358.00 128 537.60 1 820.40 1.42% 101 968.20 28 389.80 27.84%
31.08.2007 128 537.60 125 703.00 2 834.60 2.25% 100 410.90 28 126.70 28.01%
31.07.2007 125 703.00 123 322.90 2 380.10 1.93% 98 772.90 26 930.10 27.26%
30.06.2007 123 322.90 120 068.00 3 254.90 2.71% 97 112.80 26 210.10 26.99%
31.05.2007 120 068.00 116 563.00 3 505.00 3.01% 95 104.20 24 963.80 26.25%
30.04.2007 116 563.00 114 163.00 2 400.00 2.10% 92 765.00 23 798.00 25.65%
31.03.2007 114 163.00 111 274.30 2 888.70 2.60% 91 835.50 22 327.50 24.31%
28.02.2007 111 274.30 110 227.20 1 047.10 0.95% 89 562.90 21 711.40 24.24%
31.01.2007 110 227.20 110 087.80 139.40 0.13% 89 445.00 20 782.20 23.23%
31.12.2006 110 087.80 106 726.80 3 361.00 3.15% 89 548.50 20 539.30 22.94%
30.11.2006 106 726.80 104 102.30 2 624.50 2.52% 84 869.00 21 857.80 25.75%
31.10.2006 104 102.30 101 968.20 2 134.10 2.09% 82 059.70 22 042.60 26.86%
30.09.2006 101 968.20 100 410.90 1 557.30 1.55% 80 418.70 21 549.50 26.80%
31.08.2006 100 410.90 98 772.90 1 638.00 1.66% 79 012.20 21 398.70 27.08%
31.07.2006 98 772.90 97 112.80 1 660.10 1.71% 76 908.80 21 864.10 28.43%
30.06.2006 97 112.80 95 104.20 2 008.60 2.11% 75 972.40 21 140.40 27.83%
31.05.2006 95 104.20 92 765.00 2 339.20 2.52% 74 366.40 20 737.80 27.89%
30.04.2006 92 765.00 91 835.50 929.50 1.01% 71 382.90 21 382.10 29.95%
31.03.2006 91 835.50 89 562.90 2 272.60 2.54% 69 571.10 22 264.40 32.00%
28.02.2006 89 562.90 89 445.00 117.90 0.13% 67 222.00 22 340.90 33.23%
31.01.2006 89 445.00 89 548.50 - 103.50 -0.12% 67 268.50 22 176.50 32.97%
31.12.2005 89 548.50 84 869.00 4 679.50 5.51% 68 297.50 21 251.00 31.12%
30.11.2005 84 869.00 82 059.70 2 809.30 3.42% 64 097.60 20 771.40 32.41%
31.10.2005 82 059.70 80 418.70 1 641.00 2.04% 62 571.40 19 488.30 31.15%
30.09.2005 80 418.70 79 012.20 1 406.50 1.78% 60 800.40 19 618.30 32.27%
31.08.2005 79 012.20 76 908.80 2 103.40 2.73% 59 543.30 19 468.90 32.70%
31.07.2005 76 908.80 75 972.40 936.40 1.23% 58 616.00 18 292.80 31.21%
30.06.2005 75 972.40 74 366.40 1 606.00 2.16% 57 462.60 18 509.80 32.21%
31.05.2005 74 366.40 71 382.90 2 983.50 4.18% 56 190.30 18 176.10 32.35%
30.04.2005 71 382.90 69 571.10 1 811.80 2.60% 55 444.40 15 938.50 28.75%
31.03.2005 69 571.10 67 222.00 2 349.10 3.49% 54 533.50 15 037.60 27.57%
28.02.2005 67 222.00 67 268.50 -46.50 -0.07% 54 529.10 12 692.90 23.28%
31.01.2005 67 268.50 68 297.50 -1 029.00 -1.51% 54 295.00 12 973.50 23.89%
31.12.2004 68 297.50 64 097.60 4 199.90 6.55% 54 363.40 13 934.10 25.63%
30.11.2004 64 097.60 62 571.40 1 526.20 2.44% 50 866.70 13 230.90 26.01%
31.10.2004 62 571.40 60 800.40 1 771.00 2.91% 52 107.60 10 463.80 20.08%
30.09.2004 60 800.40 59 543.30 1 257.10 2.11% 49 286.00 11 514.40 23.36%
31.08.2004 59 543.30 58 616.00 927.30 1.58% 48 787.80 10 755.50 22.05%
31.07.2004 58 616.00 57 462.60 1 153.40 2.01% 48 083.80 10 532.20 21.90%
30.06.2004 57 462.60 56 190.30 1 272.30 2.26% 48 244.10 9 218.50 19.11%
31.05.2004 56 190.30 55 444.40 745.90 1.35% 47 212.10 8 978.20 19.02%
30.04.2004 55 444.40 54 533.50 910.90 1.67% 46 503.00 8 941.40 19.23%
31.03.2004 54 533.50 54 529.10 4.40 0.01% 45 864.30 8 669.20 18.90%
29.02.2004 54 529.10 54 295.00 234.10 0.43% 44 865.10 9 664.00 21.54%
31.01.2004 54 295.00 54 363.40 -68.40 -0.13% 44 296.10 9 998.90 22.57%
31.12.2003 54 363.40 50 866.70 3 496.70 6.87% 43 983.80 10 379.60 23.60%
30.11.2003 50 866.70 52 107.60 -1 240.90 -2.38% 40 331.60 10 535.10 26.12%
31.10.2003 52 107.60 49 286.00 2 821.60 5.72% 38 142.80 13 964.80 36.61%
30.09.2003 49 286.00 48 787.80 498.20 1.02% 37 767.80 11 518.20 30.50%
31.08.2003 48 787.80 48 083.80 704.00 1.46% 36 408.60 12 379.20 34.00%
31.07.2003 48 083.80 48 244.10 - 160.30 -0.33% 35 752.30 12 331.50 34.49%
30.06.2003 48 244.10 47 212.10 1 032.00 2.19% 34 641.00 13 603.10 39.27%
31.05.2003 47 212.10 46 503.00 709.10 1.52% 33 445.90 13 766.20 41.16%
30.04.2003 46 503.00 45 864.30 638.70 1.39% 32 253.50 14 249.50 44.18%
31.03.2003 45 864.30 44 865.10 999.20 2.23% 31 156.60 14 707.70 47.21%
28.02.2003 44 865.10 44 296.10 569.00 1.28% 30 793.80 14 071.30 45.70%
31.01.2003 44 296.10 43 983.80 312.30 0.71% 33 335.30 10 960.80 32.88%
31.12.2002 43 983.80 40 331.60 3 652.20 9.06% - - -
30.11.2002 40 331.60 38 142.80 2 188.80 5.74% - - -
31.10.2002 38 142.80 37 767.80 375.00 0.99% - - -
30.09.2002 37 767.80 36 408.60 1 359.20 3.73% - - -
31.08.2002 36 408.60 35 752.30 656.30 1.84% - - -
31.07.2002 35 752.30 34 641.00 1 111.30 3.21% - - -
30.06.2002 34 641.00 33 445.90 1 195.10 3.57% - - -
31.05.2002 33 445.90 32 253.50 1 192.40 3.70% - - -
30.04.2002 32 253.50 31 156.60 1 096.90 3.52% - - -
31.03.2002 31 156.60 30 793.80 362.80 1.18% - - -
28.02.2002 30 793.80 33 335.30 -2 541.50 -7.62% - - -
31.01.2002 33 335.30 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households - consumer credit - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - consumer credit - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - total (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Deposits of residents - Other general government/other residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - liabilities)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.