Households - consumer credit - up to 1 year - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Households - consumer credit - up to 1 year v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Pojišťovny - Aktiva: Čtvrtletní, 2.1. z toho goodwill
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny se státní účastí
30.09.2023 Pojišťovny - Počet subjektů: Čtvrtletní, z toho pojišťovny s rozhodující českou účastí
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Tuzemské pojišťovny, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.12.2023 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Pobočky zahraničních pojišťoven, 1.1.1. z toho změny základního kapitálu
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v zahraničí, USD
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, CZK
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, EUR
31.03.2024 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv: Měsíční, Z toho: umístěno v tuzemsku, USD
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Instituce přijímající vklady kromě centrální banky (S.122) - z toho HZL
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Dlouhodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho municipální
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Celkem - z toho v CZK
31.12.2022 Statistika emitovaných dluhopisů: Čtvrtletní, Krátkodobé, Vládní instituce (S.13) - z toho Treasury
- Ostatní vybrané položky: Měsíční, pohledávky z finančních derivátů (netto, marked to market), CZK

Graf hodnot, MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Households - consumer credit - up to 1 year - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2015 41 886.80
Min 31.03.2002 6 440.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 40 039.20 41 886.80 -1 847.60 -4.41% 31 648.90 8 390.30 26.51%
31.12.2015 41 886.80 41 118.20 768.60 1.87% 32 785.00 9 101.80 27.76%
30.11.2015 41 118.20 41 615.30 - 497.10 -1.19% 31 962.80 9 155.40 28.64%
31.10.2015 41 615.30 41 707.50 -92.20 -0.22% 32 461.30 9 154.00 28.20%
30.09.2015 41 707.50 41 592.20 115.30 0.28% 33 047.20 8 660.30 26.21%
31.08.2015 41 592.20 41 808.70 - 216.50 -0.52% 33 048.50 8 543.70 25.85%
31.07.2015 41 808.70 41 844.50 -35.80 -0.09% 33 233.30 8 575.40 25.80%
30.06.2015 41 844.50 32 205.80 9 638.70 29.93% 33 132.00 8 712.50 26.30%
31.05.2015 32 205.80 32 152.10 53.70 0.17% 33 319.00 -1 113.20 -3.34%
30.04.2015 32 152.10 31 717.70 434.40 1.37% 33 115.00 - 962.90 -2.91%
31.03.2015 31 717.70 31 445.70 272.00 0.86% 34 032.30 -2 314.60 -6.80%
28.02.2015 31 445.70 31 648.90 - 203.20 -0.64% 33 662.80 -2 217.10 -6.59%
31.01.2015 31 648.90 32 785.00 -1 136.10 -3.47% 34 510.10 -2 861.20 -8.29%
31.12.2014 32 785.00 31 962.80 822.20 2.57% 35 205.50 -2 420.50 -6.88%
30.11.2014 31 962.80 32 461.30 - 498.50 -1.54% 35 223.40 -3 260.60 -9.26%
31.10.2014 32 461.30 33 047.20 - 585.90 -1.77% 35 779.30 -3 318.00 -9.27%
30.09.2014 33 047.20 33 048.50 -1.30 -0.00% 35 668.00 -2 620.80 -7.35%
31.08.2014 33 048.50 33 233.30 - 184.80 -0.56% 36 043.80 -2 995.30 -8.31%
31.07.2014 33 233.30 33 132.00 101.30 0.31% 36 070.40 -2 837.10 -7.87%
30.06.2014 33 132.00 33 319.00 - 187.00 -0.56% 35 525.10 -2 393.10 -6.74%
31.05.2014 33 319.00 33 115.00 204.00 0.62% 36 289.70 -2 970.70 -8.19%
30.04.2014 33 115.00 34 032.30 - 917.30 -2.70% 35 978.90 -2 863.90 -7.96%
31.03.2014 34 032.30 33 662.80 369.50 1.10% 36 584.80 -2 552.50 -6.98%
28.02.2014 33 662.80 34 510.10 - 847.30 -2.46% 35 496.70 -1 833.90 -5.17%
31.01.2014 34 510.10 35 205.50 - 695.40 -1.98% 36 168.10 -1 658.00 -4.58%
31.12.2013 35 205.50 35 223.40 -17.90 -0.05% 37 664.10 -2 458.60 -6.53%
30.11.2013 35 223.40 35 779.30 - 555.90 -1.55% 36 766.80 -1 543.40 -4.20%
31.10.2013 35 779.30 35 668.00 111.30 0.31% 37 454.80 -1 675.50 -4.47%
30.09.2013 35 668.00 36 043.80 - 375.80 -1.04% 36 987.40 -1 319.40 -3.57%
31.08.2013 36 043.80 36 070.40 -26.60 -0.07% 37 026.90 - 983.10 -2.65%
31.07.2013 36 070.40 35 525.10 545.30 1.53% 36 682.10 - 611.70 -1.67%
30.06.2013 35 525.10 36 289.70 - 764.60 -2.11% 36 069.00 - 543.90 -1.51%
31.05.2013 36 289.70 35 978.90 310.80 0.86% 36 252.50 37.20 0.10%
30.04.2013 35 978.90 36 584.80 - 605.90 -1.66% 35 937.80 41.10 0.11%
31.03.2013 36 584.80 35 496.70 1 088.10 3.07% 36 475.10 109.70 0.30%
28.02.2013 35 496.70 36 168.10 - 671.40 -1.86% 36 571.30 -1 074.60 -2.94%
31.01.2013 36 168.10 37 664.10 -1 496.00 -3.97% 36 521.70 - 353.60 -0.97%
31.12.2012 37 664.10 36 766.80 897.30 2.44% 35 970.70 1 693.40 4.71%
30.11.2012 36 766.80 37 454.80 - 688.00 -1.84% 35 988.30 778.50 2.16%
31.10.2012 37 454.80 36 987.40 467.40 1.26% 35 787.40 1 667.40 4.66%
30.09.2012 36 987.40 37 026.90 -39.50 -0.11% 35 502.90 1 484.50 4.18%
31.08.2012 37 026.90 36 682.10 344.80 0.94% 35 170.10 1 856.80 5.28%
31.07.2012 36 682.10 36 069.00 613.10 1.70% 34 710.70 1 971.40 5.68%
30.06.2012 36 069.00 36 252.50 - 183.50 -0.51% 34 134.40 1 934.60 5.67%
31.05.2012 36 252.50 35 937.80 314.70 0.88% 34 062.70 2 189.80 6.43%
30.04.2012 35 937.80 36 475.10 - 537.30 -1.47% 33 365.90 2 571.90 7.71%
31.03.2012 36 475.10 36 571.30 -96.20 -0.26% 34 071.80 2 403.30 7.05%
29.02.2012 36 571.30 36 521.70 49.60 0.14% 33 484.40 3 086.90 9.22%
31.01.2012 36 521.70 35 970.70 551.00 1.53% 32 389.50 4 132.20 12.76%
31.12.2011 35 970.70 35 988.30 -17.60 -0.05% 33 726.30 2 244.40 6.65%
30.11.2011 35 988.30 35 787.40 200.90 0.56% 33 327.60 2 660.70 7.98%
31.10.2011 35 787.40 35 502.90 284.50 0.80% 32 933.60 2 853.80 8.67%
30.09.2011 35 502.90 35 170.10 332.80 0.95% 32 637.90 2 865.00 8.78%
31.08.2011 35 170.10 34 710.70 459.40 1.32% 27 863.90 7 306.20 26.22%
31.07.2011 34 710.70 34 134.40 576.30 1.69% 27 481.00 7 229.70 26.31%
30.06.2011 34 134.40 34 062.70 71.70 0.21% 27 041.80 7 092.60 26.23%
31.05.2011 34 062.70 33 365.90 696.80 2.09% 25 880.40 8 182.30 31.62%
30.04.2011 33 365.90 34 071.80 - 705.90 -2.07% 26 148.40 7 217.50 27.60%
31.03.2011 34 071.80 33 484.40 587.40 1.75% 27 359.50 6 712.30 24.53%
28.02.2011 33 484.40 32 389.50 1 094.90 3.38% 27 152.10 6 332.30 23.32%
31.01.2011 32 389.50 33 726.30 -1 336.80 -3.96% 26 876.40 5 513.10 20.51%
31.12.2010 33 726.30 33 327.60 398.70 1.20% 28 083.80 5 642.50 20.09%
30.11.2010 33 327.60 32 933.60 394.00 1.20% 27 631.00 5 696.60 20.62%
31.10.2010 32 933.60 32 637.90 295.70 0.91% 27 697.80 5 235.80 18.90%
30.09.2010 32 637.90 27 863.90 4 774.00 17.13% 27 391.20 5 246.70 19.15%
31.08.2010 27 863.90 27 481.00 382.90 1.39% 26 973.20 890.70 3.30%
31.07.2010 27 481.00 27 041.80 439.20 1.62% 26 875.30 605.70 2.25%
30.06.2010 27 041.80 25 880.40 1 161.40 4.49% 26 442.80 599.00 2.27%
31.05.2010 25 880.40 26 148.40 - 268.00 -1.02% 26 186.70 - 306.30 -1.17%
30.04.2010 26 148.40 27 359.50 -1 211.10 -4.43% 25 465.20 683.20 2.68%
31.03.2010 27 359.50 27 152.10 207.40 0.76% 25 737.30 1 622.20 6.30%
28.02.2010 27 152.10 26 876.40 275.70 1.03% 25 432.40 1 719.70 6.76%
31.01.2010 26 876.40 28 083.80 -1 207.40 -4.30% 25 197.00 1 679.40 6.67%
31.12.2009 28 083.80 27 631.00 452.80 1.64% 25 574.40 2 509.40 9.81%
30.11.2009 27 631.00 27 697.80 -66.80 -0.24% 24 860.10 2 770.90 11.15%
31.10.2009 27 697.80 27 391.20 306.60 1.12% 24 966.10 2 731.70 10.94%
30.09.2009 27 391.20 26 973.20 418.00 1.55% 26 135.00 1 256.20 4.81%
31.08.2009 26 973.20 26 875.30 97.90 0.36% 25 804.20 1 169.00 4.53%
31.07.2009 26 875.30 26 442.80 432.50 1.64% 25 378.90 1 496.40 5.90%
30.06.2009 26 442.80 26 186.70 256.10 0.98% 24 651.60 1 791.20 7.27%
31.05.2009 26 186.70 25 465.20 721.50 2.83% 24 373.00 1 813.70 7.44%
30.04.2009 25 465.20 25 737.30 - 272.10 -1.06% 23 639.80 1 825.40 7.72%
31.03.2009 25 737.30 25 432.40 304.90 1.20% 24 256.00 1 481.30 6.11%
28.02.2009 25 432.40 25 197.00 235.40 0.93% 23 809.70 1 622.70 6.82%
31.01.2009 25 197.00 25 574.40 - 377.40 -1.48% 23 567.60 1 629.40 6.91%
31.12.2008 25 574.40 24 860.10 714.30 2.87% 23 249.10 2 325.30 10.00%
30.11.2008 24 860.10 24 966.10 - 106.00 -0.42% 23 038.20 1 821.90 7.91%
31.10.2008 24 966.10 26 135.00 -1 168.90 -4.47% 22 047.50 2 918.60 13.24%
30.09.2008 26 135.00 25 804.20 330.80 1.28% 21 591.60 4 543.40 21.04%
31.08.2008 25 804.20 25 378.90 425.30 1.68% 21 312.00 4 492.20 21.08%
31.07.2008 25 378.90 24 651.60 727.30 2.95% 20 407.30 4 971.60 24.36%
30.06.2008 24 651.60 24 373.00 278.60 1.14% 22 242.10 2 409.50 10.83%
31.05.2008 24 373.00 23 639.80 733.20 3.10% 21 379.10 2 993.90 14.00%
30.04.2008 23 639.80 24 256.00 - 616.20 -2.54% 20 562.90 3 076.90 14.96%
31.03.2008 24 256.00 23 809.70 446.30 1.87% 20 850.20 3 405.80 16.33%
29.02.2008 23 809.70 23 567.60 242.10 1.03% 20 051.30 3 758.40 18.74%
31.01.2008 23 567.60 23 249.10 318.50 1.37% 20 047.00 3 520.60 17.56%
31.12.2007 23 249.10 23 038.20 210.90 0.92% 20 174.40 3 074.70 15.24%
30.11.2007 23 038.20 22 047.50 990.70 4.49% 19 081.00 3 957.20 20.74%
31.10.2007 22 047.50 21 591.60 455.90 2.11% 18 813.80 3 233.70 17.19%
30.09.2007 21 591.60 21 312.00 279.60 1.31% 18 685.70 2 905.90 15.55%
31.08.2007 21 312.00 20 407.30 904.70 4.43% 18 335.30 2 976.70 16.23%
31.07.2007 20 407.30 22 242.10 -1 834.80 -8.25% 17 902.80 2 504.50 13.99%
30.06.2007 22 242.10 21 379.10 863.00 4.04% 17 294.40 4 947.70 28.61%
31.05.2007 21 379.10 20 562.90 816.20 3.97% 17 367.10 4 012.00 23.10%
30.04.2007 20 562.90 20 850.20 - 287.30 -1.38% 17 139.20 3 423.70 19.98%
31.03.2007 20 850.20 20 051.30 798.90 3.98% 17 482.80 3 367.40 19.26%
28.02.2007 20 051.30 20 047.00 4.30 0.02% 17 099.80 2 951.50 17.26%
31.01.2007 20 047.00 20 174.40 - 127.40 -0.63% 17 468.20 2 578.80 14.76%
31.12.2006 20 174.40 19 081.00 1 093.40 5.73% 18 014.60 2 159.80 11.99%
30.11.2006 19 081.00 18 813.80 267.20 1.42% 16 613.40 2 467.60 14.85%
31.10.2006 18 813.80 18 685.70 128.10 0.69% 17 157.00 1 656.80 9.66%
30.09.2006 18 685.70 18 335.30 350.40 1.91% 17 097.00 1 588.70 9.29%
31.08.2006 18 335.30 17 902.80 432.50 2.42% 16 482.10 1 853.20 11.24%
31.07.2006 17 902.80 17 294.40 608.40 3.52% 16 574.70 1 328.10 8.01%
30.06.2006 17 294.40 17 367.10 -72.70 -0.42% 16 184.00 1 110.40 6.86%
31.05.2006 17 367.10 17 139.20 227.90 1.33% 15 730.40 1 636.70 10.40%
30.04.2006 17 139.20 17 482.80 - 343.60 -1.97% 15 685.80 1 453.40 9.27%
31.03.2006 17 482.80 17 099.80 383.00 2.24% 16 111.20 1 371.60 8.51%
28.02.2006 17 099.80 17 468.20 - 368.40 -2.11% 15 148.90 1 950.90 12.88%
31.01.2006 17 468.20 18 014.60 - 546.40 -3.03% 15 410.30 2 057.90 13.35%
31.12.2005 18 014.60 16 613.40 1 401.20 8.43% 16 260.30 1 754.30 10.79%
30.11.2005 16 613.40 17 157.00 - 543.60 -3.17% 15 059.40 1 554.00 10.32%
31.10.2005 17 157.00 17 097.00 60.00 0.35% 14 631.00 2 526.00 17.26%
30.09.2005 17 097.00 16 482.10 614.90 3.73% 14 047.00 3 050.00 21.71%
31.08.2005 16 482.10 16 574.70 -92.60 -0.56% 13 747.10 2 735.00 19.90%
31.07.2005 16 574.70 16 184.00 390.70 2.41% 13 362.80 3 211.90 24.04%
30.06.2005 16 184.00 15 730.40 453.60 2.88% 12 650.10 3 533.90 27.94%
31.05.2005 15 730.40 15 685.80 44.60 0.28% 11 987.60 3 742.80 31.22%
30.04.2005 15 685.80 16 111.20 - 425.40 -2.64% 11 902.00 3 783.80 31.79%
31.03.2005 16 111.20 15 148.90 962.30 6.35% 11 881.00 4 230.20 35.60%
28.02.2005 15 148.90 15 410.30 - 261.40 -1.70% 12 449.40 2 699.50 21.68%
31.01.2005 15 410.30 16 260.30 - 850.00 -5.23% 12 259.10 3 151.20 25.70%
31.12.2004 16 260.30 15 059.40 1 200.90 7.97% 11 807.40 4 452.90 37.71%
30.11.2004 15 059.40 14 631.00 428.40 2.93% 10 829.20 4 230.20 39.06%
31.10.2004 14 631.00 14 047.00 584.00 4.16% 13 086.70 1 544.30 11.80%
30.09.2004 14 047.00 13 747.10 299.90 2.18% 10 797.10 3 249.90 30.10%
31.08.2004 13 747.10 13 362.80 384.30 2.88% 10 729.00 3 018.10 28.13%
31.07.2004 13 362.80 12 650.10 712.70 5.63% 10 361.90 3 000.90 28.96%
30.06.2004 12 650.10 11 987.60 662.50 5.53% 9 965.10 2 685.00 26.94%
31.05.2004 11 987.60 11 902.00 85.60 0.72% 9 833.00 2 154.60 21.91%
30.04.2004 11 902.00 11 881.00 21.00 0.18% 9 502.90 2 399.10 25.25%
31.03.2004 11 881.00 12 449.40 - 568.40 -4.57% 10 726.80 1 154.20 10.76%
29.02.2004 12 449.40 12 259.10 190.30 1.55% 10 411.70 2 037.70 19.57%
31.01.2004 12 259.10 11 807.40 451.70 3.83% 10 119.40 2 139.70 21.14%
31.12.2003 11 807.40 10 829.20 978.20 9.03% 10 114.10 1 693.30 16.74%
30.11.2003 10 829.20 13 086.70 -2 257.50 -17.25% 9 179.00 1 650.20 17.98%
31.10.2003 13 086.70 10 797.10 2 289.60 21.21% 9 066.30 4 020.40 44.34%
30.09.2003 10 797.10 10 729.00 68.10 0.63% 9 770.60 1 026.50 10.51%
31.08.2003 10 729.00 10 361.90 367.10 3.54% 8 790.20 1 938.80 22.06%
31.07.2003 10 361.90 9 965.10 396.80 3.98% 8 428.20 1 933.70 22.94%
30.06.2003 9 965.10 9 833.00 132.10 1.34% 7 882.60 2 082.50 26.42%
31.05.2003 9 833.00 9 502.90 330.10 3.47% 7 397.20 2 435.80 32.93%
30.04.2003 9 502.90 10 726.80 -1 223.90 -11.41% 7 231.20 2 271.70 31.42%
31.03.2003 10 726.80 10 411.70 315.10 3.03% 6 440.40 4 286.40 66.55%
28.02.2003 10 411.70 10 119.40 292.30 2.89% 6 484.00 3 927.70 60.58%
31.01.2003 10 119.40 10 114.10 5.30 0.05% 6 641.70 3 477.70 52.36%
31.12.2002 10 114.10 9 179.00 935.10 10.19% - - -
30.11.2002 9 179.00 9 066.30 112.70 1.24% - - -
31.10.2002 9 066.30 9 770.60 - 704.30 -7.21% - - -
30.09.2002 9 770.60 8 790.20 980.40 11.15% - - -
31.08.2002 8 790.20 8 428.20 362.00 4.30% - - -
31.07.2002 8 428.20 7 882.60 545.60 6.92% - - -
30.06.2002 7 882.60 7 397.20 485.40 6.56% - - -
31.05.2002 7 397.20 7 231.20 166.00 2.30% - - -
30.04.2002 7 231.20 6 440.40 790.80 12.28% - - -
31.03.2002 6 440.40 6 484.00 -43.60 -0.67% - - -
28.02.2002 6 484.00 6 641.70 - 157.70 -2.37% - - -
31.01.2002 6 641.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Households - consumer credit - up to 1 year - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - General government (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - Other residents (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.