Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
30.04.2024 Vklady uložené u MFI podle protistrany a instrumentu: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Typy celkem
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
30.04.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2015 -25 683.40
Max 30.06.2008 29 714.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 14 011.70 -25 683.40 39 695.10 - 154.56% 276.00 13 735.70 4 976.70%
31.12.2015 -25 683.40 - 747.80 -24 935.60 3 334.53% 7 607.60 -33 291.00 - 437.60%
30.11.2015 - 747.80 3 556.30 -4 304.10 - 121.03% 7 407.70 -8 155.50 - 110.09%
31.10.2015 3 556.30 5 393.80 -1 837.50 -34.07% 9 185.70 -5 629.40 -61.28%
30.09.2015 5 393.80 20 023.70 -14 629.90 -73.06% 1 985.80 3 408.00 171.62%
31.08.2015 20 023.70 16 154.40 3 869.30 23.95% -5 552.60 25 576.30 - 460.62%
31.07.2015 16 154.40 8 417.30 7 737.10 91.92% -5 827.40 21 981.80 - 377.21%
30.06.2015 8 417.30 11 685.70 -3 268.40 -27.97% 7 367.10 1 050.20 14.26%
31.05.2015 11 685.70 8 438.80 3 246.90 38.48% -1 241.80 12 927.50 -1 041.03%
30.04.2015 8 438.80 - 680.20 9 119.00 -1 340.64% 2 555.60 5 883.20 230.21%
31.03.2015 - 680.20 8 221.20 -8 901.40 - 108.27% -6 066.30 5 386.10 -88.79%
28.02.2015 8 221.20 276.00 7 945.20 2 878.70% -5 868.40 14 089.60 - 240.09%
31.01.2015 276.00 7 607.60 -7 331.60 -96.37% 3 496.20 -3 220.20 -92.11%
31.12.2014 7 607.60 7 407.70 199.90 2.70% -6 153.80 13 761.40 - 223.62%
30.11.2014 7 407.70 9 185.70 -1 778.00 -19.36% 13 935.00 -6 527.30 -46.84%
31.10.2014 9 185.70 1 985.80 7 199.90 362.57% 1 820.40 7 365.30 404.60%
30.09.2014 1 985.80 -5 552.60 7 538.40 - 135.76% 6 478.50 -4 492.70 -69.35%
31.08.2014 -5 552.60 -5 827.40 274.80 -4.72% 8 751.60 -14 304.20 - 163.45%
31.07.2014 -5 827.40 7 367.10 -13 194.50 - 179.10% -4 783.40 -1 044.00 21.83%
30.06.2014 7 367.10 -1 241.80 8 608.90 - 693.26% 4 420.60 2 946.50 66.65%
31.05.2014 -1 241.80 2 555.60 -3 797.40 - 148.59% -10 765.10 9 523.30 -88.46%
30.04.2014 2 555.60 -6 066.30 8 621.90 - 142.13% -9 009.50 11 565.10 - 128.37%
31.03.2014 -6 066.30 -5 868.40 - 197.90 3.37% 4 049.40 -10 115.70 - 249.81%
28.02.2014 -5 868.40 3 496.20 -9 364.60 - 267.85% 1 913.40 -7 781.80 - 406.70%
31.01.2014 3 496.20 -6 153.80 9 650.00 - 156.81% 11 126.30 -7 630.10 -68.58%
31.12.2013 -6 153.80 13 935.00 -20 088.80 - 144.16% -4 017.20 -2 136.60 53.19%
30.11.2013 13 935.00 1 820.40 12 114.60 665.49% 812.90 13 122.10 1 614.23%
31.10.2013 1 820.40 6 478.50 -4 658.10 -71.90% -4 543.50 6 363.90 - 140.07%
30.09.2013 6 478.50 8 751.60 -2 273.10 -25.97% 4 686.90 1 791.60 38.23%
31.08.2013 8 751.60 -4 783.40 13 535.00 - 282.96% 97.10 8 654.50 8 912.98%
31.07.2013 -4 783.40 4 420.60 -9 204.00 - 208.21% 4 501.40 -9 284.80 - 206.26%
30.06.2013 4 420.60 -10 765.10 15 185.70 - 141.06% 1 530.00 2 890.60 188.93%
31.05.2013 -10 765.10 -9 009.50 -1 755.60 19.49% 1 800.90 -12 566.00 - 697.76%
30.04.2013 -9 009.50 4 049.40 -13 058.90 - 322.49% 939.80 -9 949.30 -1 058.66%
31.03.2013 4 049.40 1 913.40 2 136.00 111.63% 456.70 3 592.70 786.67%
28.02.2013 1 913.40 11 126.30 -9 212.90 -82.80% 3 539.00 -1 625.60 -45.93%
31.01.2013 11 126.30 -4 017.20 15 143.50 - 376.97% 9 772.20 1 354.10 13.86%
31.12.2012 -4 017.20 812.90 -4 830.10 - 594.18% -13 996.60 9 979.40 -71.30%
30.11.2012 812.90 -4 543.50 5 356.40 - 117.89% 2 988.60 -2 175.70 -72.80%
31.10.2012 -4 543.50 4 686.90 -9 230.40 - 196.94% 9 893.60 -14 437.10 - 145.92%
30.09.2012 4 686.90 97.10 4 589.80 4 726.88% 2 444.80 2 242.10 91.71%
31.08.2012 97.10 4 501.40 -4 404.30 -97.84% 1 915.80 -1 818.70 -94.93%
31.07.2012 4 501.40 1 530.00 2 971.40 194.21% 8 028.20 -3 526.80 -43.93%
30.06.2012 1 530.00 1 800.90 - 270.90 -15.04% 4 221.90 -2 691.90 -63.76%
31.05.2012 1 800.90 939.80 861.10 91.63% 3 226.30 -1 425.40 -44.18%
30.04.2012 939.80 456.70 483.10 105.78% 14 720.60 -13 780.80 -93.62%
31.03.2012 456.70 3 539.00 -3 082.30 -87.10% 1 477.20 -1 020.50 -69.08%
29.02.2012 3 539.00 9 772.20 -6 233.20 -63.78% 3 103.10 435.90 14.05%
31.01.2012 9 772.20 -13 996.60 23 768.80 - 169.82% 10 426.60 - 654.40 -6.28%
31.12.2011 -13 996.60 2 988.60 -16 985.20 - 568.33% -6 359.60 -7 637.00 120.09%
30.11.2011 2 988.60 9 893.60 -6 905.00 -69.79% 3 355.60 - 367.00 -10.94%
31.10.2011 9 893.60 2 444.80 7 448.80 304.68% 8 228.30 1 665.30 20.24%
30.09.2011 2 444.80 1 915.80 529.00 27.61% 2 241.30 203.50 9.08%
31.08.2011 1 915.80 8 028.20 -6 112.40 -76.14% 5 904.60 -3 988.80 -67.55%
31.07.2011 8 028.20 4 221.90 3 806.30 90.16% 5 688.40 2 339.80 41.13%
30.06.2011 4 221.90 3 226.30 995.60 30.86% 3 333.10 888.80 26.67%
31.05.2011 3 226.30 14 720.60 -11 494.30 -78.08% 4 067.50 - 841.20 -20.68%
30.04.2011 14 720.60 1 477.20 13 243.40 896.52% -12 102.10 26 822.70 - 221.64%
31.03.2011 1 477.20 3 103.10 -1 625.90 -52.40% - 805.60 2 282.80 - 283.37%
28.02.2011 3 103.10 10 426.60 -7 323.50 -70.24% -4 481.50 7 584.60 - 169.24%
31.01.2011 10 426.60 -6 359.60 16 786.20 - 263.95% 3 341.70 7 084.90 212.01%
31.12.2010 -6 359.60 3 355.60 -9 715.20 - 289.52% -17 718.50 11 358.90 -64.11%
30.11.2010 3 355.60 8 228.30 -4 872.70 -59.22% -1 049.70 4 405.30 - 419.67%
31.10.2010 8 228.30 2 241.30 5 987.00 267.12% -11 983.60 20 211.90 - 168.66%
30.09.2010 2 241.30 5 904.60 -3 663.30 -62.04% 100.90 2 140.40 2 121.31%
31.08.2010 5 904.60 5 688.40 216.20 3.80% 2 384.50 3 520.10 147.62%
31.07.2010 5 688.40 3 333.10 2 355.30 70.66% -7 361.50 13 049.90 - 177.27%
30.06.2010 3 333.10 4 067.50 - 734.40 -18.06% 3 881.60 - 548.50 -14.13%
31.05.2010 4 067.50 -12 102.10 16 169.60 - 133.61% -5 364.00 9 431.50 - 175.83%
30.04.2010 -12 102.10 - 805.60 -11 296.50 1 402.25% -4 709.40 -7 392.70 156.98%
31.03.2010 - 805.60 -4 481.50 3 675.90 -82.02% -5 076.00 4 270.40 -84.13%
28.02.2010 -4 481.50 3 341.70 -7 823.20 - 234.11% -8 044.20 3 562.70 -44.29%
31.01.2010 3 341.70 -17 718.50 21 060.20 - 118.86% -5 554.10 8 895.80 - 160.17%
31.12.2009 -17 718.50 -1 049.70 -16 668.80 1 587.96% -21 211.70 3 493.20 -16.47%
30.11.2009 -1 049.70 -11 983.60 10 933.90 -91.24% -2 131.30 1 081.60 -50.75%
31.10.2009 -11 983.60 100.90 -12 084.50 -11 976.71% 8 981.90 -20 965.50 - 233.42%
30.09.2009 100.90 2 384.50 -2 283.60 -95.77% 19 746.00 -19 645.10 -99.49%
31.08.2009 2 384.50 -7 361.50 9 746.00 - 132.39% 18 095.40 -15 710.90 -86.82%
31.07.2009 -7 361.50 3 881.60 -11 243.10 - 289.65% -3 668.50 -3 693.00 100.67%
30.06.2009 3 881.60 -5 364.00 9 245.60 - 172.36% 29 714.60 -25 833.00 -86.94%
31.05.2009 -5 364.00 -4 709.40 - 654.60 13.90% 13 634.50 -18 998.50 - 139.34%
30.04.2009 -4 709.40 -5 076.00 366.60 -7.22% 12 238.80 -16 948.20 - 138.48%
31.03.2009 -5 076.00 -8 044.20 2 968.20 -36.90% 12 367.90 -17 443.90 - 141.04%
28.02.2009 -8 044.20 -5 554.10 -2 490.10 44.83% 5 969.00 -14 013.20 - 234.77%
31.01.2009 -5 554.10 -21 211.70 15 657.60 -73.82% 7 291.70 -12 845.80 - 176.17%
31.12.2008 -21 211.70 -2 131.30 -19 080.40 895.25% -2 993.10 -18 218.60 608.69%
30.11.2008 -2 131.30 8 981.90 -11 113.20 - 123.73% 9 544.70 -11 676.00 - 122.33%
31.10.2008 8 981.90 19 746.00 -10 764.10 -54.51% 6 087.30 2 894.60 47.55%
30.09.2008 19 746.00 18 095.40 1 650.60 9.12% 19 145.20 600.80 3.14%
31.08.2008 18 095.40 -3 668.50 21 763.90 - 593.26% 16 694.30 1 401.10 8.39%
31.07.2008 -3 668.50 29 714.60 -33 383.10 - 112.35% 14 979.90 -18 648.40 - 124.49%
30.06.2008 29 714.60 13 634.50 16 080.10 117.94% 17 909.30 11 805.30 65.92%
31.05.2008 13 634.50 12 238.80 1 395.70 11.40% 9 754.60 3 879.90 39.77%
30.04.2008 12 238.80 12 367.90 - 129.10 -1.04% 13 664.20 -1 425.40 -10.43%
31.03.2008 12 367.90 5 969.00 6 398.90 107.20% 11 739.60 628.30 5.35%
29.02.2008 5 969.00 7 291.70 -1 322.70 -18.14% 1 378.00 4 591.00 333.16%
31.01.2008 7 291.70 -2 993.10 10 284.80 - 343.62% 2 448.10 4 843.60 197.85%
31.12.2007 -2 993.10 9 544.70 -12 537.80 - 131.36% -1 213.80 -1 779.30 146.59%
30.11.2007 9 544.70 6 087.30 3 457.40 56.80% 23 509.80 -13 965.10 -59.40%
31.10.2007 6 087.30 19 145.20 -13 057.90 -68.20% 9 723.40 -3 636.10 -37.40%
30.09.2007 19 145.20 16 694.30 2 450.90 14.68% 8 765.60 10 379.60 118.41%
31.08.2007 16 694.30 14 979.90 1 714.40 11.44% 4 403.10 12 291.20 279.15%
31.07.2007 14 979.90 17 909.30 -2 929.40 -16.36% 10 617.30 4 362.60 41.09%
30.06.2007 17 909.30 9 754.60 8 154.70 83.60% 13 367.20 4 542.10 33.98%
31.05.2007 9 754.60 13 664.20 -3 909.60 -28.61% 11 175.30 -1 420.70 -12.71%
30.04.2007 13 664.20 11 739.60 1 924.60 16.39% 14 101.00 - 436.80 -3.10%
31.03.2007 11 739.60 1 378.00 10 361.60 751.93% 3 268.50 8 471.10 259.17%
28.02.2007 1 378.00 2 448.10 -1 070.10 -43.71% 9 070.00 -7 692.00 -84.81%
31.01.2007 2 448.10 -1 213.80 3 661.90 - 301.69% 10 441.60 -7 993.50 -76.55%
31.12.2006 -1 213.80 23 509.80 -24 723.60 - 105.16% -3 765.70 2 551.90 -67.77%
30.11.2006 23 509.80 9 723.40 13 786.40 141.79% 3 687.70 19 822.10 537.52%
31.10.2006 9 723.40 8 765.60 957.80 10.93% 6 343.40 3 380.00 53.28%
30.09.2006 8 765.60 4 403.10 4 362.50 99.08% 5 112.10 3 653.50 71.47%
31.08.2006 4 403.10 10 617.30 -6 214.20 -58.53% 15 528.80 -11 125.70 -71.65%
31.07.2006 10 617.30 13 367.20 -2 749.90 -20.57% 1 063.60 9 553.70 898.24%
30.06.2006 13 367.20 11 175.30 2 191.90 19.61% 14 228.40 - 861.20 -6.05%
31.05.2006 11 175.30 14 101.00 -2 925.70 -20.75% 3 201.80 7 973.50 249.03%
30.04.2006 14 101.00 3 268.50 10 832.50 331.42% 1 012.90 13 088.10 1 292.14%
31.03.2006 3 268.50 9 070.00 -5 801.50 -63.96% 8 246.10 -4 977.60 -60.36%
28.02.2006 9 070.00 10 441.60 -1 371.60 -13.14% 11 250.10 -2 180.10 -19.38%
31.01.2006 10 441.60 -3 765.70 14 207.30 - 377.28% 4 310.50 6 131.10 142.24%
31.12.2005 -3 765.70 3 687.70 -7 453.40 - 202.12% -11 836.00 8 070.30 -68.18%
30.11.2005 3 687.70 6 343.40 -2 655.70 -41.87% 2 683.40 1 004.30 37.43%
31.10.2005 6 343.40 5 112.10 1 231.30 24.09% 8 540.50 -2 197.10 -25.73%
30.09.2005 5 112.10 15 528.80 -10 416.70 -67.08% 14 810.40 -9 698.30 -65.48%
31.08.2005 15 528.80 1 063.60 14 465.20 1 360.02% 6 198.20 9 330.60 150.54%
31.07.2005 1 063.60 14 228.40 -13 164.80 -92.52% 4 838.70 -3 775.10 -78.02%
30.06.2005 14 228.40 3 201.80 11 026.60 344.39% 974.10 13 254.30 1 360.67%
31.05.2005 3 201.80 1 012.90 2 188.90 216.10% 544.30 2 657.50 488.24%
30.04.2005 1 012.90 8 246.10 -7 233.20 -87.72% 8 024.90 -7 012.00 -87.38%
31.03.2005 8 246.10 11 250.10 -3 004.00 -26.70% -1 013.50 9 259.60 - 913.63%
28.02.2005 11 250.10 4 310.50 6 939.60 160.99% 9 687.80 1 562.30 16.13%
31.01.2005 4 310.50 -11 836.00 16 146.50 - 136.42% -4 265.10 8 575.60 - 201.06%
31.12.2004 -11 836.00 2 683.40 -14 519.40 - 541.08% -14 784.60 2 948.60 -19.94%
30.11.2004 2 683.40 8 540.50 -5 857.10 -68.58% 15 962.20 -13 278.80 -83.19%
31.10.2004 8 540.50 14 810.40 -6 269.90 -42.33% 3 589.30 4 951.20 137.94%
30.09.2004 14 810.40 6 198.20 8 612.20 138.95% -4 822.00 19 632.40 - 407.14%
31.08.2004 6 198.20 4 838.70 1 359.50 28.10% 3 295.00 2 903.20 88.11%
31.07.2004 4 838.70 974.10 3 864.60 396.74% 50.30 4 788.40 9 519.68%
30.06.2004 974.10 544.30 429.80 78.96% 3 378.80 -2 404.70 -71.17%
31.05.2004 544.30 8 024.90 -7 480.60 -93.22% -2 826.90 3 371.20 - 119.25%
30.04.2004 8 024.90 -1 013.50 9 038.40 - 891.80% 1 650.90 6 374.00 386.09%
31.03.2004 -1 013.50 9 687.80 -10 701.30 - 110.46% 1 039.90 -2 053.40 - 197.46%
29.02.2004 9 687.80 -4 265.10 13 952.90 - 327.14% -4 500.80 14 188.60 - 315.25%
31.01.2004 -4 265.10 -14 784.60 10 519.50 -71.15% 6 920.90 -11 186.00 - 161.63%
31.12.2003 -14 784.60 15 962.20 -30 746.80 - 192.62% -10 932.80 -3 851.80 35.23%
30.11.2003 15 962.20 3 589.30 12 372.90 344.72% -3 189.10 19 151.30 - 600.52%
31.10.2003 3 589.30 -4 822.00 8 411.30 - 174.44% - 801.60 4 390.90 - 547.77%
30.09.2003 -4 822.00 3 295.00 -8 117.00 - 246.34% -2 371.80 -2 450.20 103.31%
31.08.2003 3 295.00 50.30 3 244.70 6 450.70% 2 752.00 543.00 19.73%
31.07.2003 50.30 3 378.80 -3 328.50 -98.51% -20 144.30 20 194.60 - 100.25%
30.06.2003 3 378.80 -2 826.90 6 205.70 - 219.52% 1 964.70 1 414.10 71.98%
31.05.2003 -2 826.90 1 650.90 -4 477.80 - 271.23% -7 950.90 5 124.00 -64.45%
30.04.2003 1 650.90 1 039.90 611.00 58.76% -25 036.80 26 687.70 - 106.59%
31.03.2003 1 039.90 -4 500.80 5 540.70 - 123.10% -4 315.20 5 355.10 - 124.10%
28.02.2003 -4 500.80 6 920.90 -11 421.70 - 165.03% -5 770.20 1 269.40 -22.00%
31.01.2003 6 920.90 -10 932.80 17 853.70 - 163.30% - - -
31.12.2002 -10 932.80 -3 189.10 -7 743.70 242.82% - - -
30.11.2002 -3 189.10 - 801.60 -2 387.50 297.84% - - -
31.10.2002 - 801.60 -2 371.80 1 570.20 -66.20% - - -
30.09.2002 -2 371.80 2 752.00 -5 123.80 - 186.18% - - -
31.08.2002 2 752.00 -20 144.30 22 896.30 - 113.66% - - -
31.07.2002 -20 144.30 1 964.70 -22 109.00 -1 125.31% - - -
30.06.2002 1 964.70 -7 950.90 9 915.60 - 124.71% - - -
31.05.2002 -7 950.90 -25 036.80 17 085.90 -68.24% - - -
30.04.2002 -25 036.80 -4 315.20 -20 721.60 480.20% - - -
31.03.2002 -4 315.20 -5 770.20 1 455.00 -25.22% - - -
28.02.2002 -5 770.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Nefinanční podniky - nd 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.