Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Stav (zůstatek)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Do 1 roku včetně

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky - do 1 roku - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2008 -34 697.80
Max 30.06.2008 23 358.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 8 835.70 -26 257.80 35 093.50 - 133.65% -1 676.30 10 512.00 - 627.10%
31.12.2015 -26 257.80 -5 655.90 -20 601.90 364.25% -6 368.00 -19 889.80 312.34%
30.11.2015 -5 655.90 -2 904.70 -2 751.20 94.72% 1 268.20 -6 924.10 - 545.98%
31.10.2015 -2 904.70 1 195.70 -4 100.40 - 342.93% -3 657.40 752.70 -20.58%
30.09.2015 1 195.70 -1 430.80 2 626.50 - 183.57% 10 756.30 -9 560.60 -88.88%
31.08.2015 -1 430.80 - 316.70 -1 114.10 351.78% -4 038.20 2 607.40 -64.57%
31.07.2015 - 316.70 3 694.10 -4 010.80 - 108.57% 2 347.20 -2 663.90 - 113.49%
30.06.2015 3 694.10 3 263.50 430.60 13.19% 3 915.80 - 221.70 -5.66%
31.05.2015 3 263.50 4 234.20 - 970.70 -22.93% -2 416.70 5 680.20 - 235.04%
30.04.2015 4 234.20 - 412.20 4 646.40 -1 127.22% - 794.90 5 029.10 - 632.67%
31.03.2015 - 412.20 4 214.20 -4 626.40 - 109.78% -1 582.60 1 170.40 -73.95%
28.02.2015 4 214.20 -1 676.30 5 890.50 - 351.40% 956.60 3 257.60 340.54%
31.01.2015 -1 676.30 -6 368.00 4 691.70 -73.68% 2 943.20 -4 619.50 - 156.96%
31.12.2014 -6 368.00 1 268.20 -7 636.20 - 602.13% -12 866.00 6 498.00 -50.51%
30.11.2014 1 268.20 -3 657.40 4 925.60 - 134.67% 3 778.60 -2 510.40 -66.44%
31.10.2014 -3 657.40 10 756.30 -14 413.70 - 134.00% 355.20 -4 012.60 -1 129.67%
30.09.2014 10 756.30 -4 038.20 14 794.50 - 366.36% 6 978.20 3 778.10 54.14%
31.08.2014 -4 038.20 2 347.20 -6 385.40 - 272.04% 2 364.60 -6 402.80 - 270.78%
31.07.2014 2 347.20 3 915.80 -1 568.60 -40.06% -6 255.20 8 602.40 - 137.52%
30.06.2014 3 915.80 -2 416.70 6 332.50 - 262.03% 2 218.30 1 697.50 76.52%
31.05.2014 -2 416.70 - 794.90 -1 621.80 204.03% -6 037.80 3 621.10 -59.97%
30.04.2014 - 794.90 -1 582.60 787.70 -49.77% - 245.20 - 549.70 224.18%
31.03.2014 -1 582.60 956.60 -2 539.20 - 265.44% 5 153.10 -6 735.70 - 130.71%
28.02.2014 956.60 2 943.20 -1 986.60 -67.50% 93.20 863.40 926.39%
31.01.2014 2 943.20 -12 866.00 15 809.20 - 122.88% 1 191.00 1 752.20 147.12%
31.12.2013 -12 866.00 3 778.60 -16 644.60 - 440.50% -8 835.00 -4 031.00 45.63%
30.11.2013 3 778.60 355.20 3 423.40 963.79% -2 800.20 6 578.80 - 234.94%
31.10.2013 355.20 6 978.20 -6 623.00 -94.91% -5 119.50 5 474.70 - 106.94%
30.09.2013 6 978.20 2 364.60 4 613.60 195.11% 6 798.50 179.70 2.64%
31.08.2013 2 364.60 -6 255.20 8 619.80 - 137.80% 690.20 1 674.40 242.60%
31.07.2013 -6 255.20 2 218.30 -8 473.50 - 381.98% 2 782.20 -9 037.40 - 324.83%
30.06.2013 2 218.30 -6 037.80 8 256.10 - 136.74% 1 811.10 407.20 22.48%
31.05.2013 -6 037.80 - 245.20 -5 792.60 2 362.40% -3 288.80 -2 749.00 83.59%
30.04.2013 - 245.20 5 153.10 -5 398.30 - 104.76% 1 946.30 -2 191.50 - 112.60%
31.03.2013 5 153.10 93.20 5 059.90 5 429.08% 4 397.50 755.60 17.18%
28.02.2013 93.20 1 191.00 -1 097.80 -92.17% 3 231.30 -3 138.10 -97.12%
31.01.2013 1 191.00 -8 835.00 10 026.00 - 113.48% 10 009.80 -8 818.80 -88.10%
31.12.2012 -8 835.00 -2 800.20 -6 034.80 215.51% -17 682.90 8 847.90 -50.04%
30.11.2012 -2 800.20 -5 119.50 2 319.30 -45.30% -1 933.90 - 866.30 44.80%
31.10.2012 -5 119.50 6 798.50 -11 918.00 - 175.30% 4 845.20 -9 964.70 - 205.66%
30.09.2012 6 798.50 690.20 6 108.30 885.00% 4 192.90 2 605.60 62.14%
31.08.2012 690.20 2 782.20 -2 092.00 -75.19% - 577.50 1 267.70 - 219.52%
31.07.2012 2 782.20 1 811.10 971.10 53.62% 5 598.80 -2 816.60 -50.31%
30.06.2012 1 811.10 -3 288.80 5 099.90 - 155.07% 1 209.30 601.80 49.76%
31.05.2012 -3 288.80 1 946.30 -5 235.10 - 268.98% - 988.10 -2 300.70 232.84%
30.04.2012 1 946.30 4 397.50 -2 451.20 -55.74% 10 245.60 -8 299.30 -81.00%
31.03.2012 4 397.50 3 231.30 1 166.20 36.09% 956.30 3 441.20 359.85%
29.02.2012 3 231.30 10 009.80 -6 778.50 -67.72% 1 821.20 1 410.10 77.43%
31.01.2012 10 009.80 -17 682.90 27 692.70 - 156.61% 2 638.60 7 371.20 279.36%
31.12.2011 -17 682.90 -1 933.90 -15 749.00 814.36% -12 034.10 -5 648.80 46.94%
30.11.2011 -1 933.90 4 845.20 -6 779.10 - 139.91% 1 076.30 -3 010.20 - 279.68%
31.10.2011 4 845.20 4 192.90 652.30 15.56% 3 867.20 978.00 25.29%
30.09.2011 4 192.90 - 577.50 4 770.40 - 826.04% -2.50 4 195.40 - 167 816.00%
31.08.2011 - 577.50 5 598.80 -6 176.30 - 110.31% 2 871.20 -3 448.70 - 120.11%
31.07.2011 5 598.80 1 209.30 4 389.50 362.98% 1 890.90 3 707.90 196.09%
30.06.2011 1 209.30 - 988.10 2 197.40 - 222.39% 4 470.90 -3 261.60 -72.95%
31.05.2011 - 988.10 10 245.60 -11 233.70 - 109.64% - 593.80 - 394.30 66.40%
30.04.2011 10 245.60 956.30 9 289.30 971.38% -8 860.50 19 106.10 - 215.63%
31.03.2011 956.30 1 821.20 - 864.90 -47.49% 1 762.50 - 806.20 -45.74%
28.02.2011 1 821.20 2 638.60 - 817.40 -30.98% -5 846.50 7 667.70 - 131.15%
31.01.2011 2 638.60 -12 034.10 14 672.70 - 121.93% 9 552.50 -6 913.90 -72.38%
31.12.2010 -12 034.10 1 076.30 -13 110.40 -1 218.10% -17 114.30 5 080.20 -29.68%
30.11.2010 1 076.30 3 867.20 -2 790.90 -72.17% 1 270.30 - 194.00 -15.27%
31.10.2010 3 867.20 -2.50 3 869.70 - 154 788.00% -14 317.20 18 184.40 - 127.01%
30.09.2010 -2.50 2 871.20 -2 873.70 - 100.09% - 946.60 944.10 -99.74%
31.08.2010 2 871.20 1 890.90 980.30 51.84% 8 038.00 -5 166.80 -64.28%
31.07.2010 1 890.90 4 470.90 -2 580.00 -57.71% -12 900.70 14 791.60 - 114.66%
30.06.2010 4 470.90 - 593.80 5 064.70 - 852.93% 4 683.30 - 212.40 -4.54%
31.05.2010 - 593.80 -8 860.50 8 266.70 -93.30% -6 760.10 6 166.30 -91.22%
30.04.2010 -8 860.50 1 762.50 -10 623.00 - 602.72% -7 982.60 - 877.90 11.00%
31.03.2010 1 762.50 -5 846.50 7 609.00 - 130.15% - 375.70 2 138.20 - 569.12%
28.02.2010 -5 846.50 9 552.50 -15 399.00 - 161.20% -6 299.20 452.70 -7.19%
31.01.2010 9 552.50 -17 114.30 26 666.80 - 155.82% 2 958.50 6 594.00 222.88%
31.12.2009 -17 114.30 1 270.30 -18 384.60 -1 447.26% -34 697.80 17 583.50 -50.68%
30.11.2009 1 270.30 -14 317.20 15 587.50 - 108.87% -7 730.00 9 000.30 - 116.43%
31.10.2009 -14 317.20 - 946.60 -13 370.60 1 412.49% -1 329.00 -12 988.20 977.29%
30.09.2009 - 946.60 8 038.00 -8 984.60 - 111.78% 14 838.00 -15 784.60 - 106.38%
31.08.2009 8 038.00 -12 900.70 20 938.70 - 162.31% 14 920.30 -6 882.30 -46.13%
31.07.2009 -12 900.70 4 683.30 -17 584.00 - 375.46% -13 649.70 749.00 -5.49%
30.06.2009 4 683.30 -6 760.10 11 443.40 - 169.28% 23 358.90 -18 675.60 -79.95%
31.05.2009 -6 760.10 -7 982.60 1 222.50 -15.31% 6 062.90 -12 823.00 - 211.50%
30.04.2009 -7 982.60 - 375.70 -7 606.90 2 024.73% 9 285.60 -17 268.20 - 185.97%
31.03.2009 - 375.70 -6 299.20 5 923.50 -94.04% 10 272.40 -10 648.10 - 103.66%
28.02.2009 -6 299.20 2 958.50 -9 257.70 - 312.92% 4 642.50 -10 941.70 - 235.69%
31.01.2009 2 958.50 -34 697.80 37 656.30 - 108.53% 3 311.70 - 353.20 -10.67%
31.12.2008 -34 697.80 -7 730.00 -26 967.80 348.87% -2 434.00 -32 263.80 1 325.55%
30.11.2008 -7 730.00 -1 329.00 -6 401.00 481.64% - 776.20 -6 953.80 895.88%
31.10.2008 -1 329.00 14 838.00 -16 167.00 - 108.96% 1 012.60 -2 341.60 - 231.25%
30.09.2008 14 838.00 14 920.30 -82.30 -0.55% 17 138.40 -2 300.40 -13.42%
31.08.2008 14 920.30 -13 649.70 28 570.00 - 209.31% 6 804.90 8 115.40 119.26%
31.07.2008 -13 649.70 23 358.90 -37 008.60 - 158.43% 7 074.50 -20 724.20 - 292.94%
30.06.2008 23 358.90 6 062.90 17 296.00 285.28% 8 518.20 14 840.70 174.22%
31.05.2008 6 062.90 9 285.60 -3 222.70 -34.71% 1 403.80 4 659.10 331.89%
30.04.2008 9 285.60 10 272.40 - 986.80 -9.61% 4 267.50 5 018.10 117.59%
31.03.2008 10 272.40 4 642.50 5 629.90 121.27% 4 977.80 5 294.60 106.36%
29.02.2008 4 642.50 3 311.70 1 330.80 40.18% 918.30 3 724.20 405.55%
31.01.2008 3 311.70 -2 434.00 5 745.70 - 236.06% 390.30 2 921.40 748.50%
31.12.2007 -2 434.00 - 776.20 -1 657.80 213.58% -7 482.60 5 048.60 -67.47%
30.11.2007 - 776.20 1 012.60 -1 788.80 - 176.65% 4 771.30 -5 547.50 - 116.27%
31.10.2007 1 012.60 17 138.40 -16 125.80 -94.09% -62.10 1 074.70 -1 730.60%
30.09.2007 17 138.40 6 804.90 10 333.50 151.85% 12 402.00 4 736.40 38.19%
31.08.2007 6 804.90 7 074.50 - 269.60 -3.81% -1 644.40 8 449.30 - 513.82%
31.07.2007 7 074.50 8 518.20 -1 443.70 -16.95% 1 790.80 5 283.70 295.05%
30.06.2007 8 518.20 1 403.80 7 114.40 506.80% - 317.20 8 835.40 -2 785.43%
31.05.2007 1 403.80 4 267.50 -2 863.70 -67.10% 5 418.30 -4 014.50 -74.09%
30.04.2007 4 267.50 4 977.80 - 710.30 -14.27% 5 335.00 -1 067.50 -20.01%
31.03.2007 4 977.80 918.30 4 059.50 442.07% 194.90 4 782.90 2 454.03%
28.02.2007 918.30 390.30 528.00 135.28% 3 027.80 -2 109.50 -69.67%
31.01.2007 390.30 -7 482.60 7 872.90 - 105.22% 6 391.00 -6 000.70 -93.89%
31.12.2006 -7 482.60 4 771.30 -12 253.90 - 256.83% -7 975.60 493.00 -6.18%
30.11.2006 4 771.30 -62.10 4 833.40 -7 783.25% 2 767.70 2 003.60 72.39%
31.10.2006 -62.10 12 402.00 -12 464.10 - 100.50% 2 362.90 -2 425.00 - 102.63%
30.09.2006 12 402.00 -1 644.40 14 046.40 - 854.20% 4 400.10 8 001.90 181.86%
31.08.2006 -1 644.40 1 790.80 -3 435.20 - 191.82% 737.60 -2 382.00 - 322.94%
31.07.2006 1 790.80 - 317.20 2 108.00 - 664.56% - 390.30 2 181.10 - 558.83%
30.06.2006 - 317.20 5 418.30 -5 735.50 - 105.85% 13 867.20 -14 184.40 - 102.29%
31.05.2006 5 418.30 5 335.00 83.30 1.56% -2 832.20 8 250.50 - 291.31%
30.04.2006 5 335.00 194.90 5 140.10 2 637.30% -1 159.60 6 494.60 - 560.07%
31.03.2006 194.90 3 027.80 -2 832.90 -93.56% 2 797.60 -2 602.70 -93.03%
28.02.2006 3 027.80 6 391.00 -3 363.20 -52.62% 6 880.60 -3 852.80 -56.00%
31.01.2006 6 391.00 -7 975.60 14 366.60 - 180.13% 996.50 5 394.50 541.34%
31.12.2005 -7 975.60 2 767.70 -10 743.30 - 388.17% -8 199.70 224.10 -2.73%
30.11.2005 2 767.70 2 362.90 404.80 17.13% 1 019.80 1 747.90 171.40%
31.10.2005 2 362.90 4 400.10 -2 037.20 -46.30% 4 085.30 -1 722.40 -42.16%
30.09.2005 4 400.10 737.60 3 662.50 496.54% 13 007.20 -8 607.10 -66.17%
31.08.2005 737.60 - 390.30 1 127.90 - 288.98% -2 085.60 2 823.20 - 135.37%
31.07.2005 - 390.30 13 867.20 -14 257.50 - 102.81% -1 120.80 730.50 -65.18%
30.06.2005 13 867.20 -2 832.20 16 699.40 - 589.63% -2 047.20 15 914.40 - 777.37%
31.05.2005 -2 832.20 -1 159.60 -1 672.60 144.24% -3 296.70 464.50 -14.09%
30.04.2005 -1 159.60 2 797.60 -3 957.20 - 141.45% 1 172.60 -2 332.20 - 198.89%
31.03.2005 2 797.60 6 880.60 -4 083.00 -59.34% 1 138.90 1 658.70 145.64%
28.02.2005 6 880.60 996.50 5 884.10 590.48% - 680.10 7 560.70 -1 111.70%
31.01.2005 996.50 -8 199.70 9 196.20 - 112.15% 3 671.30 -2 674.80 -72.86%
31.12.2004 -8 199.70 1 019.80 -9 219.50 - 904.05% -9 798.30 1 598.60 -16.32%
30.11.2004 1 019.80 4 085.30 -3 065.50 -75.04% 6 323.20 -5 303.40 -83.87%
31.10.2004 4 085.30 13 007.20 -8 921.90 -68.59% 2 598.00 1 487.30 57.25%
30.09.2004 13 007.20 -2 085.60 15 092.80 - 723.67% 1 241.60 11 765.60 947.62%
31.08.2004 -2 085.60 -1 120.80 - 964.80 86.08% 1 631.30 -3 716.90 - 227.85%
31.07.2004 -1 120.80 -2 047.20 926.40 -45.25% 1 250.70 -2 371.50 - 189.61%
30.06.2004 -2 047.20 -3 296.70 1 249.50 -37.90% 2 661.80 -4 709.00 - 176.91%
31.05.2004 -3 296.70 1 172.60 -4 469.30 - 381.14% -3 062.80 - 233.90 7.64%
30.04.2004 1 172.60 1 138.90 33.70 2.96% 1 562.80 - 390.20 -24.97%
31.03.2004 1 138.90 - 680.10 1 819.00 - 267.46% - 448.70 1 587.60 - 353.82%
29.02.2004 - 680.10 3 671.30 -4 351.40 - 118.52% -5 137.60 4 457.50 -86.76%
31.01.2004 3 671.30 -9 798.30 13 469.60 - 137.47% -3 115.40 6 786.70 - 217.84%
31.12.2003 -9 798.30 6 323.20 -16 121.50 - 254.96% -4 212.80 -5 585.50 132.58%
30.11.2003 6 323.20 2 598.00 3 725.20 143.39% 565.00 5 758.20 1 019.15%
31.10.2003 2 598.00 1 241.60 1 356.40 109.25% -2 406.40 5 004.40 - 207.96%
30.09.2003 1 241.60 1 631.30 - 389.70 -23.89% 1 043.50 198.10 18.98%
31.08.2003 1 631.30 1 250.70 380.60 30.43% 2 156.70 - 525.40 -24.36%
31.07.2003 1 250.70 2 661.80 -1 411.10 -53.01% -7 791.80 9 042.50 - 116.05%
30.06.2003 2 661.80 -3 062.80 5 724.60 - 186.91% 5 187.30 -2 525.50 -48.69%
31.05.2003 -3 062.80 1 562.80 -4 625.60 - 295.98% -10 654.50 7 591.70 -71.25%
30.04.2003 1 562.80 - 448.70 2 011.50 - 448.30% -20 191.50 21 754.30 - 107.74%
31.03.2003 - 448.70 -5 137.60 4 688.90 -91.27% 3 208.40 -3 657.10 - 113.99%
28.02.2003 -5 137.60 -3 115.40 -2 022.20 64.91% 789.70 -5 927.30 - 750.58%
31.01.2003 -3 115.40 -4 212.80 1 097.40 -26.05% - - -
31.12.2002 -4 212.80 565.00 -4 777.80 - 845.63% - - -
30.11.2002 565.00 -2 406.40 2 971.40 - 123.48% - - -
31.10.2002 -2 406.40 1 043.50 -3 449.90 - 330.61% - - -
30.09.2002 1 043.50 2 156.70 -1 113.20 -51.62% - - -
31.08.2002 2 156.70 -7 791.80 9 948.50 - 127.68% - - -
31.07.2002 -7 791.80 5 187.30 -12 979.10 - 250.21% - - -
30.06.2002 5 187.30 -10 654.50 15 841.80 - 148.69% - - -
31.05.2002 -10 654.50 -20 191.50 9 537.00 -47.23% - - -
30.04.2002 -20 191.50 3 208.40 -23 399.90 - 729.33% - - -
31.03.2002 3 208.40 789.70 2 418.70 306.28% - - -
28.02.2002 789.70 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky - do 1 roku - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - other lending - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.