Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Celkem
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Celkem
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Celkem
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát L (L = M2 + SPP a P ČNB v portfoliu domácích nebankovních institucí)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - domácnosti
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - podniky
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - pojišťovny
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Quasi peníze
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 4 491 444.20
Min 30.06.2002 1 339 928.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 4 491 444.20 4 455 305.00 36 139.20 0.81% 4 224 644.60 266 799.60 6.32%
30.09.2018 4 455 305.00 4 472 914.50 -17 609.50 -0.39% 4 238 764.60 216 540.40 5.11%
31.08.2018 4 472 914.50 4 433 740.60 39 173.90 0.88% 4 234 462.00 238 452.50 5.63%
31.07.2018 4 433 740.60 4 408 592.60 25 148.00 0.57% 4 205 791.60 227 949.00 5.42%
30.06.2018 4 408 592.60 4 433 011.50 -24 418.90 -0.55% 4 153 481.00 255 111.60 6.14%
31.05.2018 4 433 011.50 4 382 867.60 50 143.90 1.14% 4 184 266.30 248 745.20 5.94%
30.04.2018 4 382 867.60 4 349 925.40 32 942.20 0.76% 4 162 621.70 220 245.90 5.29%
31.03.2018 4 349 925.40 4 334 389.40 15 536.00 0.36% 4 085 561.60 264 363.80 6.47%
28.02.2018 4 334 389.40 4 278 343.30 56 046.10 1.31% 3 990 000.70 344 388.70 8.63%
31.01.2018 4 278 343.30 4 226 890.60 51 452.70 1.22% 3 932 182.30 346 161.00 8.80%
31.12.2017 4 226 890.60 4 244 756.80 -17 866.20 -0.42% 3 830 198.60 396 692.00 10.36%
30.11.2017 4 244 756.80 4 224 644.60 20 112.20 0.48% 3 870 300.90 374 455.90 9.68%
31.10.2017 4 224 644.60 4 238 764.60 -14 120.00 -0.33% 3 807 939.60 416 705.00 10.94%
30.09.2017 4 238 764.60 4 234 462.00 4 302.60 0.10% 3 776 264.30 462 500.30 12.25%
31.08.2017 4 234 462.00 4 205 791.60 28 670.40 0.68% 3 759 634.80 474 827.20 12.63%
31.07.2017 4 205 791.60 4 153 481.00 52 310.60 1.26% 3 742 459.90 463 331.70 12.38%
30.06.2017 4 153 481.00 4 184 266.30 -30 785.30 -0.74% 3 708 496.80 444 984.20 12.00%
31.05.2017 4 184 266.30 4 162 621.70 21 644.60 0.52% 3 718 910.10 465 356.20 12.51%
30.04.2017 4 162 621.70 4 085 561.60 77 060.10 1.89% 3 686 480.10 476 141.60 12.92%
31.03.2017 4 085 561.60 3 990 000.70 95 560.90 2.40% 3 655 685.40 429 876.20 11.76%
28.02.2017 3 990 000.70 3 932 182.30 57 818.40 1.47% 3 641 814.10 348 186.60 9.56%
31.01.2017 3 932 182.30 3 830 198.60 101 983.70 2.66% 3 618 076.20 314 106.10 8.68%
31.12.2016 3 830 198.60 3 870 300.90 -40 102.30 -1.04% 3 595 490.60 234 708.00 6.53%
30.11.2016 3 870 300.90 3 807 939.60 62 361.30 1.64% 3 577 368.00 292 932.90 8.19%
31.10.2016 3 807 939.60 3 776 264.30 31 675.30 0.84% 3 524 908.00 283 031.60 8.03%
30.09.2016 3 776 264.30 3 759 634.80 16 629.50 0.44% 3 483 187.10 293 077.20 8.41%
31.08.2016 3 759 634.80 3 742 459.90 17 174.90 0.46% 3 439 703.50 319 931.30 9.30%
31.07.2016 3 742 459.90 3 708 496.80 33 963.10 0.92% 3 429 942.20 312 517.70 9.11%
30.06.2016 3 708 496.80 3 718 910.10 -10 413.30 -0.28% 3 387 789.60 320 707.20 9.47%
31.05.2016 3 718 910.10 3 686 480.10 32 430.00 0.88% 3 401 024.00 317 886.10 9.35%
30.04.2016 3 686 480.10 3 655 685.40 30 794.70 0.84% 3 377 573.10 308 907.00 9.15%
31.03.2016 3 655 685.40 3 641 814.10 13 871.30 0.38% 3 340 869.90 314 815.50 9.42%
29.02.2016 3 641 814.10 3 618 076.20 23 737.90 0.66% 3 342 975.30 298 838.80 8.94%
31.01.2016 3 618 076.20 3 595 490.60 22 585.60 0.63% 3 312 732.40 305 343.80 9.22%
31.12.2015 3 595 490.60 3 577 368.00 18 122.60 0.51% 3 330 671.60 264 819.00 7.95%
30.11.2015 3 577 368.00 3 524 908.00 52 460.00 1.49% 3 270 260.50 307 107.50 9.39%
31.10.2015 3 524 908.00 3 483 187.10 41 720.90 1.20% 3 230 359.00 294 549.00 9.12%
30.09.2015 3 483 187.10 3 439 703.50 43 483.60 1.26% 3 202 129.20 281 057.90 8.78%
31.08.2015 3 439 703.50 3 429 942.20 9 761.30 0.28% 3 199 442.50 240 261.00 7.51%
31.07.2015 3 429 942.20 3 387 789.60 42 152.60 1.24% 3 194 483.70 235 458.50 7.37%
30.06.2015 3 387 789.60 3 401 024.00 -13 234.40 -0.39% 3 167 554.40 220 235.20 6.95%
31.05.2015 3 401 024.00 3 377 573.10 23 450.90 0.69% 3 197 825.20 203 198.80 6.35%
30.04.2015 3 377 573.10 3 340 869.90 36 703.20 1.10% 3 186 323.60 191 249.50 6.00%
31.03.2015 3 340 869.90 3 342 975.30 -2 105.40 -0.06% 3 165 093.20 175 776.70 5.55%
28.02.2015 3 342 975.30 3 312 732.40 30 242.90 0.91% 3 152 728.50 190 246.80 6.03%
31.01.2015 3 312 732.40 3 330 671.60 -17 939.20 -0.54% 3 127 734.10 184 998.30 5.91%
31.12.2014 3 330 671.60 3 270 260.50 60 411.10 1.85% 3 144 512.70 186 158.90 5.92%
30.11.2014 3 270 260.50 3 230 359.00 39 901.50 1.24% 3 112 916.90 157 343.60 5.05%
31.10.2014 3 230 359.00 3 202 129.20 28 229.80 0.88% 3 070 436.00 159 923.00 5.21%
30.09.2014 3 202 129.20 3 199 442.50 2 686.70 0.08% 3 055 295.80 146 833.40 4.81%
31.08.2014 3 199 442.50 3 194 483.70 4 958.80 0.16% 3 053 709.10 145 733.40 4.77%
31.07.2014 3 194 483.70 3 167 554.40 26 929.30 0.85% 3 063 749.70 130 734.00 4.27%
30.06.2014 3 167 554.40 3 197 825.20 -30 270.80 -0.95% 3 015 469.40 152 085.00 5.04%
31.05.2014 3 197 825.20 3 186 323.60 11 501.60 0.36% 3 014 346.70 183 478.50 6.09%
30.04.2014 3 186 323.60 3 165 093.20 21 230.40 0.67% 3 010 560.50 175 763.10 5.84%
31.03.2014 3 165 093.20 3 152 728.50 12 364.70 0.39% 2 992 781.70 172 311.50 5.76%
28.02.2014 3 152 728.50 3 127 734.10 24 994.40 0.80% 2 988 456.30 164 272.20 5.50%
31.01.2014 3 127 734.10 3 144 512.70 -16 778.60 -0.53% 2 967 133.60 160 600.50 5.41%
31.12.2013 3 144 512.70 3 112 916.90 31 595.80 1.01% 2 971 844.80 172 667.90 5.81%
30.11.2013 3 112 916.90 3 070 436.00 42 480.90 1.38% 2 929 776.50 183 140.40 6.25%
31.10.2013 3 070 436.00 3 055 295.80 15 140.20 0.50% 2 925 578.80 144 857.20 4.95%
30.09.2013 3 055 295.80 3 053 709.10 1 586.70 0.05% 2 888 116.10 167 179.70 5.79%
31.08.2013 3 053 709.10 3 063 749.70 -10 040.60 -0.33% 2 893 376.80 160 332.30 5.54%
31.07.2013 3 063 749.70 3 015 469.40 48 280.30 1.60% 2 897 195.80 166 553.90 5.75%
30.06.2013 3 015 469.40 3 014 346.70 1 122.70 0.04% 2 883 367.10 132 102.30 4.58%
31.05.2013 3 014 346.70 3 010 560.50 3 786.20 0.13% 2 892 799.30 121 547.40 4.20%
30.04.2013 3 010 560.50 2 992 781.70 17 778.80 0.59% 2 870 121.00 140 439.50 4.89%
31.03.2013 2 992 781.70 2 988 456.30 4 325.40 0.14% 2 846 735.30 146 046.40 5.13%
28.02.2013 2 988 456.30 2 967 133.60 21 322.70 0.72% 2 852 306.60 136 149.70 4.77%
31.01.2013 2 967 133.60 2 971 844.80 -4 711.20 -0.16% 2 824 224.10 142 909.50 5.06%
31.12.2012 2 971 844.80 2 929 776.50 42 068.30 1.44% 2 835 991.50 135 853.30 4.79%
30.11.2012 2 929 776.50 2 925 578.80 4 197.70 0.14% 2 801 187.30 128 589.20 4.59%
31.10.2012 2 925 578.80 2 888 116.10 37 462.70 1.30% 2 781 646.70 143 932.10 5.17%
30.09.2012 2 888 116.10 2 893 376.80 -5 260.70 -0.18% 2 776 250.40 111 865.70 4.03%
31.08.2012 2 893 376.80 2 897 195.80 -3 819.00 -0.13% 2 746 007.40 147 369.40 5.37%
31.07.2012 2 897 195.80 2 883 367.10 13 828.70 0.48% 2 760 369.20 136 826.60 4.96%
30.06.2012 2 883 367.10 2 892 799.30 -9 432.20 -0.33% 2 734 506.50 148 860.60 5.44%
31.05.2012 2 892 799.30 2 870 121.00 22 678.30 0.79% 2 766 077.80 126 721.50 4.58%
30.04.2012 2 870 121.00 2 846 735.30 23 385.70 0.82% 2 753 551.80 116 569.20 4.23%
31.03.2012 2 846 735.30 2 852 306.60 -5 571.30 -0.20% 2 717 420.00 129 315.30 4.76%
29.02.2012 2 852 306.60 2 824 224.10 28 082.50 0.99% 2 738 314.50 113 992.10 4.16%
31.01.2012 2 824 224.10 2 835 991.50 -11 767.40 -0.41% 2 737 097.70 87 126.40 3.18%
31.12.2011 2 835 991.50 2 801 187.30 34 804.20 1.24% 2 759 968.80 76 022.70 2.75%
30.11.2011 2 801 187.30 2 781 646.70 19 540.60 0.70% 2 729 508.60 71 678.70 2.63%
31.10.2011 2 781 646.70 2 776 250.40 5 396.30 0.19% 2 730 082.00 51 564.70 1.89%
30.09.2011 2 776 250.40 2 746 007.40 30 243.00 1.10% 2 726 536.90 49 713.50 1.82%
31.08.2011 2 746 007.40 2 760 369.20 -14 361.80 -0.52% 2 732 476.60 13 530.80 0.50%
31.07.2011 2 760 369.20 2 734 506.50 25 862.70 0.95% 2 744 935.20 15 434.00 0.56%
30.06.2011 2 734 506.50 2 766 077.80 -31 571.30 -1.14% 2 756 172.10 -21 665.60 -0.79%
31.05.2011 2 766 077.80 2 753 551.80 12 526.00 0.45% 2 764 165.50 1 912.30 0.07%
30.04.2011 2 753 551.80 2 717 420.00 36 131.80 1.33% 2 727 220.40 26 331.40 0.97%
31.03.2011 2 717 420.00 2 738 314.50 -20 894.50 -0.76% 2 681 649.20 35 770.80 1.33%
28.02.2011 2 738 314.50 2 737 097.70 1 216.80 0.04% 2 666 699.30 71 615.20 2.69%
31.01.2011 2 737 097.70 2 759 968.80 -22 871.10 -0.83% 2 671 551.40 65 546.30 2.45%
31.12.2010 2 759 968.80 2 729 508.60 30 460.20 1.12% 2 709 133.50 50 835.30 1.88%
30.11.2010 2 729 508.60 2 730 082.00 - 573.40 -0.02% 2 665 225.10 64 283.50 2.41%
31.10.2010 2 730 082.00 2 726 536.90 3 545.10 0.13% 2 650 978.80 79 103.20 2.98%
30.09.2010 2 726 536.90 2 732 476.60 -5 939.70 -0.22% 2 623 483.50 103 053.40 3.93%
31.08.2010 2 732 476.60 2 744 935.20 -12 458.60 -0.45% 2 659 490.30 72 986.30 2.74%
31.07.2010 2 744 935.20 2 756 172.10 -11 236.90 -0.41% 2 670 117.70 74 817.50 2.80%
30.06.2010 2 756 172.10 2 764 165.50 -7 993.40 -0.29% 2 680 935.70 75 236.40 2.81%
31.05.2010 2 764 165.50 2 727 220.40 36 945.10 1.35% 2 737 852.00 26 313.50 0.96%
30.04.2010 2 727 220.40 2 681 649.20 45 571.20 1.70% 2 720 295.90 6 924.50 0.25%
31.03.2010 2 681 649.20 2 666 699.30 14 949.90 0.56% 2 702 821.20 -21 172.00 -0.78%
28.02.2010 2 666 699.30 2 671 551.40 -4 852.10 -0.18% 2 729 714.20 -63 014.90 -2.31%
31.01.2010 2 671 551.40 2 709 133.50 -37 582.10 -1.39% 2 714 754.90 -43 203.50 -1.59%
31.12.2009 2 709 133.50 2 665 225.10 43 908.40 1.65% 2 703 370.30 5 763.20 0.21%
30.11.2009 2 665 225.10 2 650 978.80 14 246.30 0.54% 2 621 887.90 43 337.20 1.65%
31.10.2009 2 650 978.80 2 623 483.50 27 495.30 1.05% 2 583 735.20 67 243.60 2.60%
30.09.2009 2 623 483.50 2 659 490.30 -36 006.80 -1.35% 2 541 596.10 81 887.40 3.22%
31.08.2009 2 659 490.30 2 670 117.70 -10 627.40 -0.40% 2 543 792.10 115 698.20 4.55%
31.07.2009 2 670 117.70 2 680 935.70 -10 818.00 -0.40% 2 510 143.90 159 973.80 6.37%
30.06.2009 2 680 935.70 2 737 852.00 -56 916.30 -2.08% 2 456 596.10 224 339.60 9.13%
31.05.2009 2 737 852.00 2 720 295.90 17 556.10 0.65% 2 475 473.40 262 378.60 10.60%
30.04.2009 2 720 295.90 2 702 821.20 17 474.70 0.65% 2 445 907.10 274 388.80 11.22%
31.03.2009 2 702 821.20 2 729 714.20 -26 893.00 -0.99% 2 406 503.70 296 317.50 12.31%
28.02.2009 2 729 714.20 2 714 754.90 14 959.30 0.55% 2 408 276.50 321 437.70 13.35%
31.01.2009 2 714 754.90 2 703 370.30 11 384.60 0.42% 2 386 359.10 328 395.80 13.76%
31.12.2008 2 703 370.30 2 621 887.90 81 482.40 3.11% 2 380 012.70 323 357.60 13.59%
30.11.2008 2 621 887.90 2 583 735.20 38 152.70 1.48% 2 332 243.30 289 644.60 12.42%
31.10.2008 2 583 735.20 2 541 596.10 42 139.10 1.66% 2 293 002.30 290 732.90 12.68%
30.09.2008 2 541 596.10 2 543 792.10 -2 196.00 -0.09% 2 246 101.90 295 494.20 13.16%
31.08.2008 2 543 792.10 2 510 143.90 33 648.20 1.34% 2 263 041.90 280 750.20 12.41%
31.07.2008 2 510 143.90 2 456 596.10 53 547.80 2.18% 2 231 491.90 278 652.00 12.49%
30.06.2008 2 456 596.10 2 475 473.40 -18 877.30 -0.76% 2 206 584.20 250 011.90 11.33%
31.05.2008 2 475 473.40 2 445 907.10 29 566.30 1.21% 2 203 411.50 272 061.90 12.35%
30.04.2008 2 445 907.10 2 406 503.70 39 403.40 1.64% 2 174 082.50 271 824.60 12.50%
31.03.2008 2 406 503.70 2 408 276.50 -1 772.80 -0.07% 2 106 348.10 300 155.60 14.25%
29.02.2008 2 408 276.50 2 386 359.10 21 917.40 0.92% 2 102 857.70 305 418.80 14.52%
31.01.2008 2 386 359.10 2 380 012.70 6 346.40 0.27% 2 073 818.50 312 540.60 15.07%
31.12.2007 2 380 012.70 2 332 243.30 47 769.40 2.05% 2 049 667.20 330 345.50 16.12%
30.11.2007 2 332 243.30 2 293 002.30 39 241.00 1.71% 2 014 516.50 317 726.80 15.77%
31.10.2007 2 293 002.30 2 246 101.90 46 900.40 2.09% 1 999 290.80 293 711.50 14.69%
30.09.2007 2 246 101.90 2 263 041.90 -16 940.00 -0.75% 1 959 090.90 287 011.00 14.65%
31.08.2007 2 263 041.90 2 231 491.90 31 550.00 1.41% 1 973 414.80 289 627.10 14.68%
31.07.2007 2 231 491.90 2 206 584.20 24 907.70 1.13% 1 942 042.20 289 449.70 14.90%
30.06.2007 2 206 584.20 2 203 411.50 3 172.70 0.14% 1 925 771.80 280 812.40 14.58%
31.05.2007 2 203 411.50 2 174 082.50 29 329.00 1.35% 1 909 619.60 293 791.90 15.38%
30.04.2007 2 174 082.50 2 106 348.10 67 734.40 3.22% 1 906 797.80 267 284.70 14.02%
31.03.2007 2 106 348.10 2 102 857.70 3 490.40 0.17% 1 857 244.70 249 103.40 13.41%
28.02.2007 2 102 857.70 2 073 818.50 29 039.20 1.40% 1 852 771.30 250 086.40 13.50%
31.01.2007 2 073 818.50 2 049 667.20 24 151.30 1.18% 1 838 626.80 235 191.70 12.79%
31.12.2006 2 049 667.20 2 014 516.50 35 150.70 1.74% 1 814 653.40 235 013.80 12.95%
30.11.2006 2 014 516.50 1 999 290.80 15 225.70 0.76% 1 799 637.80 214 878.70 11.94%
31.10.2006 1 999 290.80 1 959 090.90 40 199.90 2.05% 1 768 704.20 230 586.60 13.04%
30.09.2006 1 959 090.90 1 973 414.80 -14 323.90 -0.73% 1 741 828.30 217 262.60 12.47%
31.08.2006 1 973 414.80 1 942 042.20 31 372.60 1.62% 1 742 572.10 230 842.70 13.25%
31.07.2006 1 942 042.20 1 925 771.80 16 270.40 0.84% 1 734 433.70 207 608.50 11.97%
30.06.2006 1 925 771.80 1 909 619.60 16 152.20 0.85% 1 720 021.00 205 750.80 11.96%
31.05.2006 1 909 619.60 1 906 797.80 2 821.80 0.15% 1 714 293.20 195 326.40 11.39%
30.04.2006 1 906 797.80 1 857 244.70 49 553.10 2.67% 1 688 647.40 218 150.40 12.92%
31.03.2006 1 857 244.70 1 852 771.30 4 473.40 0.24% 1 649 559.80 207 684.90 12.59%
28.02.2006 1 852 771.30 1 838 626.80 14 144.50 0.77% 1 646 887.80 205 883.50 12.50%
31.01.2006 1 838 626.80 1 814 653.40 23 973.40 1.32% 1 625 144.00 213 482.80 13.14%
31.12.2005 1 814 653.40 1 799 637.80 15 015.60 0.83% 1 634 867.20 179 786.20 11.00%
30.11.2005 1 799 637.80 1 768 704.20 30 933.60 1.75% 1 651 404.20 148 233.60 8.98%
31.10.2005 1 768 704.20 1 741 828.30 26 875.90 1.54% 1 656 800.30 111 903.90 6.75%
30.09.2005 1 741 828.30 1 742 572.10 - 743.80 -0.04% 1 644 329.80 97 498.50 5.93%
31.08.2005 1 742 572.10 1 734 433.70 8 138.40 0.47% 1 640 516.80 102 055.30 6.22%
31.07.2005 1 734 433.70 1 720 021.00 14 412.70 0.84% 1 632 393.90 102 039.80 6.25%
30.06.2005 1 720 021.00 1 714 293.20 5 727.80 0.33% 1 616 581.90 103 439.10 6.40%
31.05.2005 1 714 293.20 1 688 647.40 25 645.80 1.52% 1 610 476.80 103 816.40 6.45%
30.04.2005 1 688 647.40 1 649 559.80 39 087.60 2.37% 1 604 786.80 83 860.60 5.23%
31.03.2005 1 649 559.80 1 646 887.80 2 672.00 0.16% 1 566 940.80 82 619.00 5.27%
28.02.2005 1 646 887.80 1 625 144.00 21 743.80 1.34% 1 563 005.10 83 882.70 5.37%
31.01.2005 1 625 144.00 1 634 867.20 -9 723.20 -0.59% 1 553 776.40 71 367.60 4.59%
31.12.2004 1 634 867.20 1 651 404.20 -16 537.00 -1.00% 1 522 794.70 112 072.50 7.36%
30.11.2004 1 651 404.20 1 656 800.30 -5 396.10 -0.33% 1 504 372.90 147 031.30 9.77%
31.10.2004 1 656 800.30 1 644 329.80 12 470.50 0.76% 1 493 469.40 163 330.90 10.94%
30.09.2004 1 644 329.80 1 640 516.80 3 813.00 0.23% 1 485 705.50 158 624.30 10.68%
31.08.2004 1 640 516.80 1 632 393.90 8 122.90 0.50% 1 488 938.50 151 578.30 10.18%
31.07.2004 1 632 393.90 1 616 581.90 15 812.00 0.98% 1 471 145.70 161 248.20 10.96%
30.06.2004 1 616 581.90 1 610 476.80 6 105.10 0.38% 1 429 843.60 186 738.30 13.06%
31.05.2004 1 610 476.80 1 604 786.80 5 690.00 0.35% 1 440 429.80 170 047.00 11.81%
30.04.2004 1 604 786.80 1 566 940.80 37 846.00 2.42% 1 445 563.10 159 223.70 11.01%
31.03.2004 1 566 940.80 1 563 005.10 3 935.70 0.25% 1 419 441.40 147 499.40 10.39%
29.02.2004 1 563 005.10 1 553 776.40 9 228.70 0.59% 1 427 107.60 135 897.50 9.52%
31.01.2004 1 553 776.40 1 522 794.70 30 981.70 2.03% 1 431 811.20 121 965.20 8.52%
31.12.2003 1 522 794.70 1 504 372.90 18 421.80 1.22% 1 428 986.50 93 808.20 6.56%
30.11.2003 1 504 372.90 1 493 469.40 10 903.50 0.73% 1 428 802.50 75 570.40 5.29%
31.10.2003 1 493 469.40 1 485 705.50 7 763.90 0.52% 1 417 595.00 75 874.40 5.35%
30.09.2003 1 485 705.50 1 488 938.50 -3 233.00 -0.22% 1 383 790.30 101 915.20 7.36%
31.08.2003 1 488 938.50 1 471 145.70 17 792.80 1.21% 1 392 651.20 96 287.30 6.91%
31.07.2003 1 471 145.70 1 429 843.60 41 302.10 2.89% 1 363 652.80 107 492.90 7.88%
30.06.2003 1 429 843.60 1 440 429.80 -10 586.20 -0.73% 1 339 928.80 89 914.80 6.71%
31.05.2003 1 440 429.80 1 445 563.10 -5 133.30 -0.36% 1 387 778.50 52 651.30 3.79%
30.04.2003 1 445 563.10 1 419 441.40 26 121.70 1.84% 1 370 184.60 75 378.50 5.50%
31.03.2003 1 419 441.40 1 427 107.60 -7 666.20 -0.54% 1 346 695.20 72 746.20 5.40%
28.02.2003 1 427 107.60 1 431 811.20 -4 703.60 -0.33% 1 351 941.10 75 166.50 5.56%
31.01.2003 1 431 811.20 1 428 986.50 2 824.70 0.20% 1 352 566.50 79 244.70 5.86%
31.12.2002 1 428 986.50 1 428 802.50 184.00 0.01% - - -
30.11.2002 1 428 802.50 1 417 595.00 11 207.50 0.79% - - -
31.10.2002 1 417 595.00 1 383 790.30 33 804.70 2.44% - - -
30.09.2002 1 383 790.30 1 392 651.20 -8 860.90 -0.64% - - -
31.08.2002 1 392 651.20 1 363 652.80 28 998.40 2.13% - - -
31.07.2002 1 363 652.80 1 339 928.80 23 724.00 1.77% - - -
30.06.2002 1 339 928.80 1 387 778.50 -47 849.70 -3.45% - - -
31.05.2002 1 387 778.50 1 370 184.60 17 593.90 1.28% - - -
30.04.2002 1 370 184.60 1 346 695.20 23 489.40 1.74% - - -
31.03.2002 1 346 695.20 1 351 941.10 -5 245.90 -0.39% - - -
28.02.2002 1 351 941.10 1 352 566.50 - 625.40 -0.05% - - -
31.01.2002 1 352 566.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.