Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2016 -1 080.60
Max 31.12.2007 23 974.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 -1 080.60 9 375.10 -10 455.70 - 111.53% 2 927.20 -4 007.80 - 136.92%
31.12.2015 9 375.10 6 718.70 2 656.40 39.54% 5 661.50 3 713.60 65.59%
30.11.2015 6 718.70 6 977.90 - 259.20 -3.71% 4 167.40 2 551.30 61.22%
31.10.2015 6 977.90 6 536.10 441.80 6.76% 5 267.50 1 710.40 32.47%
30.09.2015 6 536.10 6 006.60 529.50 8.82% 5 615.90 920.20 16.39%
31.08.2015 6 006.60 7 726.00 -1 719.40 -22.25% 4 050.90 1 955.70 48.28%
31.07.2015 7 726.00 7 864.70 - 138.70 -1.76% 5 198.80 2 527.20 48.61%
30.06.2015 7 864.70 5 749.00 2 115.70 36.80% 5 417.60 2 447.10 45.17%
31.05.2015 5 749.00 5 971.90 - 222.90 -3.73% 3 914.80 1 834.20 46.85%
30.04.2015 5 971.90 5 021.70 950.20 18.92% 3 457.20 2 514.70 72.74%
31.03.2015 5 021.70 2 911.70 2 110.00 72.47% 3 164.10 1 857.60 58.71%
28.02.2015 2 911.70 2 927.20 -15.50 -0.53% 1 798.80 1 112.90 61.87%
31.01.2015 2 927.20 5 661.50 -2 734.30 -48.30% 1 349.90 1 577.30 116.85%
31.12.2014 5 661.50 4 167.40 1 494.10 35.85% 7 385.10 -1 723.60 -23.34%
30.11.2014 4 167.40 5 267.50 -1 100.10 -20.88% 4 911.00 - 743.60 -15.14%
31.10.2014 5 267.50 5 615.90 - 348.40 -6.20% 5 225.00 42.50 0.81%
30.09.2014 5 615.90 4 050.90 1 565.00 38.63% 3 877.30 1 738.60 44.84%
31.08.2014 4 050.90 5 198.80 -1 147.90 -22.08% 4 392.90 - 342.00 -7.79%
31.07.2014 5 198.80 5 417.60 - 218.80 -4.04% 4 544.90 653.90 14.39%
30.06.2014 5 417.60 3 914.80 1 502.80 38.39% 3 441.00 1 976.60 57.44%
31.05.2014 3 914.80 3 457.20 457.60 13.24% 4 094.10 - 179.30 -4.38%
30.04.2014 3 457.20 3 164.10 293.10 9.26% 4 119.90 - 662.70 -16.09%
31.03.2014 3 164.10 1 798.80 1 365.30 75.90% 2 737.90 426.20 15.57%
28.02.2014 1 798.80 1 349.90 448.90 33.25% 1 714.70 84.10 4.90%
31.01.2014 1 349.90 7 385.10 -6 035.20 -81.72% 808.00 541.90 67.07%
31.12.2013 7 385.10 4 911.00 2 474.10 50.38% 7 223.60 161.50 2.24%
30.11.2013 4 911.00 5 225.00 - 314.00 -6.01% 4 695.10 215.90 4.60%
31.10.2013 5 225.00 3 877.30 1 347.70 34.76% 4 924.10 300.90 6.11%
30.09.2013 3 877.30 4 392.90 - 515.60 -11.74% 2 284.80 1 592.50 69.70%
31.08.2013 4 392.90 4 544.90 - 152.00 -3.34% 4 999.20 - 606.30 -12.13%
31.07.2013 4 544.90 3 441.00 1 103.90 32.08% 2 556.60 1 988.30 77.77%
30.06.2013 3 441.00 4 094.10 - 653.10 -15.95% 4 699.80 -1 258.80 -26.78%
31.05.2013 4 094.10 4 119.90 -25.80 -0.63% 4 562.40 - 468.30 -10.26%
30.04.2013 4 119.90 2 737.90 1 382.00 50.48% 2 956.00 1 163.90 39.37%
31.03.2013 2 737.90 1 714.70 1 023.20 59.67% 1 374.20 1 363.70 99.24%
28.02.2013 1 714.70 808.00 906.70 112.22% 2 076.50 - 361.80 -17.42%
31.01.2013 808.00 7 223.60 -6 415.60 -88.81% 1 944.50 -1 136.50 -58.45%
31.12.2012 7 223.60 4 695.10 2 528.50 53.85% 9 545.20 -2 321.60 -24.32%
30.11.2012 4 695.10 4 924.10 - 229.00 -4.65% 5 138.40 - 443.30 -8.63%
31.10.2012 4 924.10 2 284.80 2 639.30 115.52% 4 415.30 508.80 11.52%
30.09.2012 2 284.80 4 999.20 -2 714.40 -54.30% 4 654.40 -2 369.60 -50.91%
31.08.2012 4 999.20 2 556.60 2 442.60 95.54% 5 379.30 - 380.10 -7.07%
31.07.2012 2 556.60 4 699.80 -2 143.20 -45.60% 4 198.30 -1 641.70 -39.10%
30.06.2012 4 699.80 4 562.40 137.40 3.01% 5 453.20 - 753.40 -13.82%
31.05.2012 4 562.40 2 956.00 1 606.40 54.34% 5 229.50 - 667.10 -12.76%
30.04.2012 2 956.00 1 374.20 1 581.80 115.11% 4 164.00 -1 208.00 -29.01%
31.03.2012 1 374.20 2 076.50 - 702.30 -33.82% 2 564.40 -1 190.20 -46.41%
29.02.2012 2 076.50 1 944.50 132.00 6.79% 2 024.10 52.40 2.59%
31.01.2012 1 944.50 9 545.20 -7 600.70 -79.63% 3 394.30 -1 449.80 -42.71%
31.12.2011 9 545.20 5 138.40 4 406.80 85.76% 6 310.00 3 235.20 51.27%
30.11.2011 5 138.40 4 415.30 723.10 16.38% 4 713.80 424.60 9.01%
31.10.2011 4 415.30 4 654.40 - 239.10 -5.14% 4 781.70 - 366.40 -7.66%
30.09.2011 4 654.40 5 379.30 - 724.90 -13.48% 4 276.10 378.30 8.85%
31.08.2011 5 379.30 4 198.30 1 181.00 28.13% 3 068.70 2 310.60 75.30%
31.07.2011 4 198.30 5 453.20 -1 254.90 -23.01% 4 038.60 159.70 3.95%
30.06.2011 5 453.20 5 229.50 223.70 4.28% 5 168.90 284.30 5.50%
31.05.2011 5 229.50 4 164.00 1 065.50 25.59% 4 302.40 927.10 21.55%
30.04.2011 4 164.00 2 564.40 1 599.60 62.38% 4 287.20 - 123.20 -2.87%
31.03.2011 2 564.40 2 024.10 540.30 26.69% 3 002.80 - 438.40 -14.60%
28.02.2011 2 024.10 3 394.30 -1 370.20 -40.37% 2 388.50 - 364.40 -15.26%
31.01.2011 3 394.30 6 310.00 -2 915.70 -46.21% 915.20 2 479.10 270.88%
31.12.2010 6 310.00 4 713.80 1 596.20 33.86% 8 751.70 -2 441.70 -27.90%
30.11.2010 4 713.80 4 781.70 -67.90 -1.42% 5 763.80 -1 050.00 -18.22%
31.10.2010 4 781.70 4 276.10 505.60 11.82% 5 600.20 - 818.50 -14.62%
30.09.2010 4 276.10 3 068.70 1 207.40 39.35% 5 826.80 -1 550.70 -26.61%
31.08.2010 3 068.70 4 038.60 - 969.90 -24.02% 5 806.20 -2 737.50 -47.15%
31.07.2010 4 038.60 5 168.90 -1 130.30 -21.87% 6 413.90 -2 375.30 -37.03%
30.06.2010 5 168.90 4 302.40 866.50 20.14% 7 253.20 -2 084.30 -28.74%
31.05.2010 4 302.40 4 287.20 15.20 0.35% 5 477.60 -1 175.20 -21.45%
30.04.2010 4 287.20 3 002.80 1 284.40 42.77% 6 676.70 -2 389.50 -35.79%
31.03.2010 3 002.80 2 388.50 614.30 25.72% 6 131.30 -3 128.50 -51.02%
28.02.2010 2 388.50 915.20 1 473.30 160.98% 4 685.80 -2 297.30 -49.03%
31.01.2010 915.20 8 751.70 -7 836.50 -89.54% 3 811.50 -2 896.30 -75.99%
31.12.2009 8 751.70 5 763.80 2 987.90 51.84% 8 170.80 580.90 7.11%
30.11.2009 5 763.80 5 600.20 163.60 2.92% 7 650.00 -1 886.20 -24.66%
31.10.2009 5 600.20 5 826.80 - 226.60 -3.89% 9 430.40 -3 830.20 -40.62%
30.09.2009 5 826.80 5 806.20 20.60 0.35% 9 429.10 -3 602.30 -38.20%
31.08.2009 5 806.20 6 413.90 - 607.70 -9.47% 9 758.60 -3 952.40 -40.50%
31.07.2009 6 413.90 7 253.20 - 839.30 -11.57% 10 501.80 -4 087.90 -38.93%
30.06.2009 7 253.20 5 477.60 1 775.60 32.42% 10 565.00 -3 311.80 -31.35%
31.05.2009 5 477.60 6 676.70 -1 199.10 -17.96% 8 322.10 -2 844.50 -34.18%
30.04.2009 6 676.70 6 131.30 545.40 8.90% 9 748.00 -3 071.30 -31.51%
31.03.2009 6 131.30 4 685.80 1 445.50 30.85% 6 891.50 - 760.20 -11.03%
28.02.2009 4 685.80 3 811.50 874.30 22.94% 6 632.30 -1 946.50 -29.35%
31.01.2009 3 811.50 8 170.80 -4 359.30 -53.35% 6 782.70 -2 971.20 -43.81%
31.12.2008 8 170.80 7 650.00 520.80 6.81% 23 974.10 -15 803.30 -65.92%
30.11.2008 7 650.00 9 430.40 -1 780.40 -18.88% 14 889.60 -7 239.60 -48.62%
31.10.2008 9 430.40 9 429.10 1.30 0.01% 12 723.00 -3 292.60 -25.88%
30.09.2008 9 429.10 9 758.60 - 329.50 -3.38% 10 238.40 - 809.30 -7.90%
31.08.2008 9 758.60 10 501.80 - 743.20 -7.08% 12 817.40 -3 058.80 -23.86%
31.07.2008 10 501.80 10 565.00 -63.20 -0.60% 11 406.60 - 904.80 -7.93%
30.06.2008 10 565.00 8 322.10 2 242.90 26.95% 12 137.60 -1 572.60 -12.96%
31.05.2008 8 322.10 9 748.00 -1 425.90 -14.63% 11 068.20 -2 746.10 -24.81%
30.04.2008 9 748.00 6 891.50 2 856.50 41.45% 9 860.40 - 112.40 -1.14%
31.03.2008 6 891.50 6 632.30 259.20 3.91% 9 595.70 -2 704.20 -28.18%
29.02.2008 6 632.30 6 782.70 - 150.40 -2.22% 6 581.70 50.60 0.77%
31.01.2008 6 782.70 23 974.10 -17 191.40 -71.71% 5 307.80 1 474.90 27.79%
31.12.2007 23 974.10 14 889.60 9 084.50 61.01% 10 636.80 13 337.30 125.39%
30.11.2007 14 889.60 12 723.00 2 166.60 17.03% 8 952.50 5 937.10 66.32%
31.10.2007 12 723.00 10 238.40 2 484.60 24.27% 8 943.50 3 779.50 42.26%
30.09.2007 10 238.40 12 817.40 -2 579.00 -20.12% 8 381.00 1 857.40 22.16%
31.08.2007 12 817.40 11 406.60 1 410.80 12.37% 8 903.90 3 913.50 43.95%
31.07.2007 11 406.60 12 137.60 - 731.00 -6.02% 7 763.10 3 643.50 46.93%
30.06.2007 12 137.60 11 068.20 1 069.40 9.66% 9 175.20 2 962.40 32.29%
31.05.2007 11 068.20 9 860.40 1 207.80 12.25% 7 703.60 3 364.60 43.68%
30.04.2007 9 860.40 9 595.70 264.70 2.76% 5 654.70 4 205.70 74.38%
31.03.2007 9 595.70 6 581.70 3 014.00 45.79% 6 558.60 3 037.10 46.31%
28.02.2007 6 581.70 5 307.80 1 273.90 24.00% 4 811.30 1 770.40 36.80%
31.01.2007 5 307.80 10 636.80 -5 329.00 -50.10% 4 903.40 404.40 8.25%
31.12.2006 10 636.80 8 952.50 1 684.30 18.81% 8 933.90 1 702.90 19.06%
30.11.2006 8 952.50 8 943.50 9.00 0.10% 7 245.50 1 707.00 23.56%
31.10.2006 8 943.50 8 381.00 562.50 6.71% 7 052.00 1 891.50 26.82%
30.09.2006 8 381.00 8 903.90 - 522.90 -5.87% 6 538.50 1 842.50 28.18%
31.08.2006 8 903.90 7 763.10 1 140.80 14.70% 7 410.30 1 493.60 20.16%
31.07.2006 7 763.10 9 175.20 -1 412.10 -15.39% 5 473.10 2 290.00 41.84%
30.06.2006 9 175.20 7 703.60 1 471.60 19.10% 7 358.00 1 817.20 24.70%
31.05.2006 7 703.60 5 654.70 2 048.90 36.23% 6 266.70 1 436.90 22.93%
30.04.2006 5 654.70 6 558.60 - 903.90 -13.78% 5 247.00 407.70 7.77%
31.03.2006 6 558.60 4 811.30 1 747.30 36.32% 4 566.80 1 991.80 43.61%
28.02.2006 4 811.30 4 903.40 -92.10 -1.88% 3 262.50 1 548.80 47.47%
31.01.2006 4 903.40 8 933.90 -4 030.50 -45.11% 3 240.20 1 663.20 51.33%
31.12.2005 8 933.90 7 245.50 1 688.40 23.30% 7 518.40 1 415.50 18.83%
30.11.2005 7 245.50 7 052.00 193.50 2.74% 5 830.20 1 415.30 24.28%
31.10.2005 7 052.00 6 538.50 513.50 7.85% 5 306.40 1 745.60 32.90%
30.09.2005 6 538.50 7 410.30 - 871.80 -11.76% 5 493.30 1 045.20 19.03%
31.08.2005 7 410.30 5 473.10 1 937.20 35.39% 5 621.40 1 788.90 31.82%
31.07.2005 5 473.10 7 358.00 -1 884.90 -25.62% 4 863.70 609.40 12.53%
30.06.2005 7 358.00 6 266.70 1 091.30 17.41% 5 339.80 2 018.20 37.80%
31.05.2005 6 266.70 5 247.00 1 019.70 19.43% 4 658.30 1 608.40 34.53%
30.04.2005 5 247.00 4 566.80 680.20 14.89% 2 069.10 3 177.90 153.59%
31.03.2005 4 566.80 3 262.50 1 304.30 39.98% 3 997.80 569.00 14.23%
28.02.2005 3 262.50 3 240.20 22.30 0.69% - 172.60 3 435.10 -1 990.21%
31.01.2005 3 240.20 7 518.40 -4 278.20 -56.90% 6 809.40 -3 569.20 -52.42%
31.12.2004 7 518.40 5 830.20 1 688.20 28.96% 6 140.80 1 377.60 22.43%
30.11.2004 5 830.20 5 306.40 523.80 9.87% 3 801.70 2 028.50 53.36%
31.10.2004 5 306.40 5 493.30 - 186.90 -3.40% 4 574.90 731.50 15.99%
30.09.2004 5 493.30 5 621.40 - 128.10 -2.28% 4 216.90 1 276.40 30.27%
31.08.2004 5 621.40 4 863.70 757.70 15.58% 3 945.10 1 676.30 42.49%
31.07.2004 4 863.70 5 339.80 - 476.10 -8.92% 5 821.70 - 958.00 -16.46%
30.06.2004 5 339.80 4 658.30 681.50 14.63% 3 132.80 2 207.00 70.45%
31.05.2004 4 658.30 2 069.10 2 589.20 125.14% 2 646.90 2 011.40 75.99%
30.04.2004 2 069.10 3 997.80 -1 928.70 -48.24% 3 070.40 -1 001.30 -32.61%
31.03.2004 3 997.80 - 172.60 4 170.40 -2 416.22% 2 172.90 1 824.90 83.98%
29.02.2004 - 172.60 6 809.40 -6 982.00 - 102.53% 1 563.00 -1 735.60 - 111.04%
31.01.2004 6 809.40 6 140.80 668.60 10.89% 2 328.30 4 481.10 192.46%
31.12.2003 6 140.80 3 801.70 2 339.10 61.53% 3 921.80 2 219.00 56.58%
30.11.2003 3 801.70 4 574.90 - 773.20 -16.90% 2 505.40 1 296.30 51.74%
31.10.2003 4 574.90 4 216.90 358.00 8.49% 3 031.70 1 543.20 50.90%
30.09.2003 4 216.90 3 945.10 271.80 6.89% 1 495.50 2 721.40 181.97%
31.08.2003 3 945.10 5 821.70 -1 876.60 -32.23% 1 693.40 2 251.70 132.97%
31.07.2003 5 821.70 3 132.80 2 688.90 85.83% 2 404.70 3 417.00 142.10%
30.06.2003 3 132.80 2 646.90 485.90 18.36% 2 196.30 936.50 42.64%
31.05.2003 2 646.90 3 070.40 - 423.50 -13.79% 5 714.00 -3 067.10 -53.68%
30.04.2003 3 070.40 2 172.90 897.50 41.30% 1 170.70 1 899.70 162.27%
31.03.2003 2 172.90 1 563.00 609.90 39.02% 1 201.20 971.70 80.89%
28.02.2003 1 563.00 2 328.30 - 765.30 -32.87% 3 328.40 -1 765.40 -53.04%
31.01.2003 2 328.30 3 921.80 -1 593.50 -40.63% - - -
31.12.2002 3 921.80 2 505.40 1 416.40 56.53% - - -
30.11.2002 2 505.40 3 031.70 - 526.30 -17.36% - - -
31.10.2002 3 031.70 1 495.50 1 536.20 102.72% - - -
30.09.2002 1 495.50 1 693.40 - 197.90 -11.69% - - -
31.08.2002 1 693.40 2 404.70 - 711.30 -29.58% - - -
31.07.2002 2 404.70 2 196.30 208.40 9.49% - - -
30.06.2002 2 196.30 5 714.00 -3 517.70 -61.56% - - -
31.05.2002 5 714.00 1 170.70 4 543.30 388.08% - - -
30.04.2002 1 170.70 1 201.20 -30.50 -2.54% - - -
31.03.2002 1 201.20 3 328.40 -2 127.20 -63.91% - - -
28.02.2002 3 328.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies