Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Na nákup cenných papírů, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Na nákup cenných papírů, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Na nákup cenných papírů, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Podíl
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Podíl
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Ostatní úvěry na bytové nemovitosti (nehypoteční), Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Na bydlení, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Nevýkonné, Na bydlení, Podíl
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Na bydlení, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Na bydlení, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Na bydlení, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Na bydlení, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Na bydlení, Stav (zůstatek)
30.04.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Na bydlení, Stav (zůstatek)
30.06.2023 Bytová výstavba od roku 2020: Čtvrtletní, Zahájená bytová výstavba, z celku v nových rodinných domech

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2016 -1 080.60
Max 31.12.2007 23 974.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 -1 080.60 9 375.10 -10 455.70 - 111.53% 2 927.20 -4 007.80 - 136.92%
31.12.2015 9 375.10 6 718.70 2 656.40 39.54% 5 661.50 3 713.60 65.59%
30.11.2015 6 718.70 6 977.90 - 259.20 -3.71% 4 167.40 2 551.30 61.22%
31.10.2015 6 977.90 6 536.10 441.80 6.76% 5 267.50 1 710.40 32.47%
30.09.2015 6 536.10 6 006.60 529.50 8.82% 5 615.90 920.20 16.39%
31.08.2015 6 006.60 7 726.00 -1 719.40 -22.25% 4 050.90 1 955.70 48.28%
31.07.2015 7 726.00 7 864.70 - 138.70 -1.76% 5 198.80 2 527.20 48.61%
30.06.2015 7 864.70 5 749.00 2 115.70 36.80% 5 417.60 2 447.10 45.17%
31.05.2015 5 749.00 5 971.90 - 222.90 -3.73% 3 914.80 1 834.20 46.85%
30.04.2015 5 971.90 5 021.70 950.20 18.92% 3 457.20 2 514.70 72.74%
31.03.2015 5 021.70 2 911.70 2 110.00 72.47% 3 164.10 1 857.60 58.71%
28.02.2015 2 911.70 2 927.20 -15.50 -0.53% 1 798.80 1 112.90 61.87%
31.01.2015 2 927.20 5 661.50 -2 734.30 -48.30% 1 349.90 1 577.30 116.85%
31.12.2014 5 661.50 4 167.40 1 494.10 35.85% 7 385.10 -1 723.60 -23.34%
30.11.2014 4 167.40 5 267.50 -1 100.10 -20.88% 4 911.00 - 743.60 -15.14%
31.10.2014 5 267.50 5 615.90 - 348.40 -6.20% 5 225.00 42.50 0.81%
30.09.2014 5 615.90 4 050.90 1 565.00 38.63% 3 877.30 1 738.60 44.84%
31.08.2014 4 050.90 5 198.80 -1 147.90 -22.08% 4 392.90 - 342.00 -7.79%
31.07.2014 5 198.80 5 417.60 - 218.80 -4.04% 4 544.90 653.90 14.39%
30.06.2014 5 417.60 3 914.80 1 502.80 38.39% 3 441.00 1 976.60 57.44%
31.05.2014 3 914.80 3 457.20 457.60 13.24% 4 094.10 - 179.30 -4.38%
30.04.2014 3 457.20 3 164.10 293.10 9.26% 4 119.90 - 662.70 -16.09%
31.03.2014 3 164.10 1 798.80 1 365.30 75.90% 2 737.90 426.20 15.57%
28.02.2014 1 798.80 1 349.90 448.90 33.25% 1 714.70 84.10 4.90%
31.01.2014 1 349.90 7 385.10 -6 035.20 -81.72% 808.00 541.90 67.07%
31.12.2013 7 385.10 4 911.00 2 474.10 50.38% 7 223.60 161.50 2.24%
30.11.2013 4 911.00 5 225.00 - 314.00 -6.01% 4 695.10 215.90 4.60%
31.10.2013 5 225.00 3 877.30 1 347.70 34.76% 4 924.10 300.90 6.11%
30.09.2013 3 877.30 4 392.90 - 515.60 -11.74% 2 284.80 1 592.50 69.70%
31.08.2013 4 392.90 4 544.90 - 152.00 -3.34% 4 999.20 - 606.30 -12.13%
31.07.2013 4 544.90 3 441.00 1 103.90 32.08% 2 556.60 1 988.30 77.77%
30.06.2013 3 441.00 4 094.10 - 653.10 -15.95% 4 699.80 -1 258.80 -26.78%
31.05.2013 4 094.10 4 119.90 -25.80 -0.63% 4 562.40 - 468.30 -10.26%
30.04.2013 4 119.90 2 737.90 1 382.00 50.48% 2 956.00 1 163.90 39.37%
31.03.2013 2 737.90 1 714.70 1 023.20 59.67% 1 374.20 1 363.70 99.24%
28.02.2013 1 714.70 808.00 906.70 112.22% 2 076.50 - 361.80 -17.42%
31.01.2013 808.00 7 223.60 -6 415.60 -88.81% 1 944.50 -1 136.50 -58.45%
31.12.2012 7 223.60 4 695.10 2 528.50 53.85% 9 545.20 -2 321.60 -24.32%
30.11.2012 4 695.10 4 924.10 - 229.00 -4.65% 5 138.40 - 443.30 -8.63%
31.10.2012 4 924.10 2 284.80 2 639.30 115.52% 4 415.30 508.80 11.52%
30.09.2012 2 284.80 4 999.20 -2 714.40 -54.30% 4 654.40 -2 369.60 -50.91%
31.08.2012 4 999.20 2 556.60 2 442.60 95.54% 5 379.30 - 380.10 -7.07%
31.07.2012 2 556.60 4 699.80 -2 143.20 -45.60% 4 198.30 -1 641.70 -39.10%
30.06.2012 4 699.80 4 562.40 137.40 3.01% 5 453.20 - 753.40 -13.82%
31.05.2012 4 562.40 2 956.00 1 606.40 54.34% 5 229.50 - 667.10 -12.76%
30.04.2012 2 956.00 1 374.20 1 581.80 115.11% 4 164.00 -1 208.00 -29.01%
31.03.2012 1 374.20 2 076.50 - 702.30 -33.82% 2 564.40 -1 190.20 -46.41%
29.02.2012 2 076.50 1 944.50 132.00 6.79% 2 024.10 52.40 2.59%
31.01.2012 1 944.50 9 545.20 -7 600.70 -79.63% 3 394.30 -1 449.80 -42.71%
31.12.2011 9 545.20 5 138.40 4 406.80 85.76% 6 310.00 3 235.20 51.27%
30.11.2011 5 138.40 4 415.30 723.10 16.38% 4 713.80 424.60 9.01%
31.10.2011 4 415.30 4 654.40 - 239.10 -5.14% 4 781.70 - 366.40 -7.66%
30.09.2011 4 654.40 5 379.30 - 724.90 -13.48% 4 276.10 378.30 8.85%
31.08.2011 5 379.30 4 198.30 1 181.00 28.13% 3 068.70 2 310.60 75.30%
31.07.2011 4 198.30 5 453.20 -1 254.90 -23.01% 4 038.60 159.70 3.95%
30.06.2011 5 453.20 5 229.50 223.70 4.28% 5 168.90 284.30 5.50%
31.05.2011 5 229.50 4 164.00 1 065.50 25.59% 4 302.40 927.10 21.55%
30.04.2011 4 164.00 2 564.40 1 599.60 62.38% 4 287.20 - 123.20 -2.87%
31.03.2011 2 564.40 2 024.10 540.30 26.69% 3 002.80 - 438.40 -14.60%
28.02.2011 2 024.10 3 394.30 -1 370.20 -40.37% 2 388.50 - 364.40 -15.26%
31.01.2011 3 394.30 6 310.00 -2 915.70 -46.21% 915.20 2 479.10 270.88%
31.12.2010 6 310.00 4 713.80 1 596.20 33.86% 8 751.70 -2 441.70 -27.90%
30.11.2010 4 713.80 4 781.70 -67.90 -1.42% 5 763.80 -1 050.00 -18.22%
31.10.2010 4 781.70 4 276.10 505.60 11.82% 5 600.20 - 818.50 -14.62%
30.09.2010 4 276.10 3 068.70 1 207.40 39.35% 5 826.80 -1 550.70 -26.61%
31.08.2010 3 068.70 4 038.60 - 969.90 -24.02% 5 806.20 -2 737.50 -47.15%
31.07.2010 4 038.60 5 168.90 -1 130.30 -21.87% 6 413.90 -2 375.30 -37.03%
30.06.2010 5 168.90 4 302.40 866.50 20.14% 7 253.20 -2 084.30 -28.74%
31.05.2010 4 302.40 4 287.20 15.20 0.35% 5 477.60 -1 175.20 -21.45%
30.04.2010 4 287.20 3 002.80 1 284.40 42.77% 6 676.70 -2 389.50 -35.79%
31.03.2010 3 002.80 2 388.50 614.30 25.72% 6 131.30 -3 128.50 -51.02%
28.02.2010 2 388.50 915.20 1 473.30 160.98% 4 685.80 -2 297.30 -49.03%
31.01.2010 915.20 8 751.70 -7 836.50 -89.54% 3 811.50 -2 896.30 -75.99%
31.12.2009 8 751.70 5 763.80 2 987.90 51.84% 8 170.80 580.90 7.11%
30.11.2009 5 763.80 5 600.20 163.60 2.92% 7 650.00 -1 886.20 -24.66%
31.10.2009 5 600.20 5 826.80 - 226.60 -3.89% 9 430.40 -3 830.20 -40.62%
30.09.2009 5 826.80 5 806.20 20.60 0.35% 9 429.10 -3 602.30 -38.20%
31.08.2009 5 806.20 6 413.90 - 607.70 -9.47% 9 758.60 -3 952.40 -40.50%
31.07.2009 6 413.90 7 253.20 - 839.30 -11.57% 10 501.80 -4 087.90 -38.93%
30.06.2009 7 253.20 5 477.60 1 775.60 32.42% 10 565.00 -3 311.80 -31.35%
31.05.2009 5 477.60 6 676.70 -1 199.10 -17.96% 8 322.10 -2 844.50 -34.18%
30.04.2009 6 676.70 6 131.30 545.40 8.90% 9 748.00 -3 071.30 -31.51%
31.03.2009 6 131.30 4 685.80 1 445.50 30.85% 6 891.50 - 760.20 -11.03%
28.02.2009 4 685.80 3 811.50 874.30 22.94% 6 632.30 -1 946.50 -29.35%
31.01.2009 3 811.50 8 170.80 -4 359.30 -53.35% 6 782.70 -2 971.20 -43.81%
31.12.2008 8 170.80 7 650.00 520.80 6.81% 23 974.10 -15 803.30 -65.92%
30.11.2008 7 650.00 9 430.40 -1 780.40 -18.88% 14 889.60 -7 239.60 -48.62%
31.10.2008 9 430.40 9 429.10 1.30 0.01% 12 723.00 -3 292.60 -25.88%
30.09.2008 9 429.10 9 758.60 - 329.50 -3.38% 10 238.40 - 809.30 -7.90%
31.08.2008 9 758.60 10 501.80 - 743.20 -7.08% 12 817.40 -3 058.80 -23.86%
31.07.2008 10 501.80 10 565.00 -63.20 -0.60% 11 406.60 - 904.80 -7.93%
30.06.2008 10 565.00 8 322.10 2 242.90 26.95% 12 137.60 -1 572.60 -12.96%
31.05.2008 8 322.10 9 748.00 -1 425.90 -14.63% 11 068.20 -2 746.10 -24.81%
30.04.2008 9 748.00 6 891.50 2 856.50 41.45% 9 860.40 - 112.40 -1.14%
31.03.2008 6 891.50 6 632.30 259.20 3.91% 9 595.70 -2 704.20 -28.18%
29.02.2008 6 632.30 6 782.70 - 150.40 -2.22% 6 581.70 50.60 0.77%
31.01.2008 6 782.70 23 974.10 -17 191.40 -71.71% 5 307.80 1 474.90 27.79%
31.12.2007 23 974.10 14 889.60 9 084.50 61.01% 10 636.80 13 337.30 125.39%
30.11.2007 14 889.60 12 723.00 2 166.60 17.03% 8 952.50 5 937.10 66.32%
31.10.2007 12 723.00 10 238.40 2 484.60 24.27% 8 943.50 3 779.50 42.26%
30.09.2007 10 238.40 12 817.40 -2 579.00 -20.12% 8 381.00 1 857.40 22.16%
31.08.2007 12 817.40 11 406.60 1 410.80 12.37% 8 903.90 3 913.50 43.95%
31.07.2007 11 406.60 12 137.60 - 731.00 -6.02% 7 763.10 3 643.50 46.93%
30.06.2007 12 137.60 11 068.20 1 069.40 9.66% 9 175.20 2 962.40 32.29%
31.05.2007 11 068.20 9 860.40 1 207.80 12.25% 7 703.60 3 364.60 43.68%
30.04.2007 9 860.40 9 595.70 264.70 2.76% 5 654.70 4 205.70 74.38%
31.03.2007 9 595.70 6 581.70 3 014.00 45.79% 6 558.60 3 037.10 46.31%
28.02.2007 6 581.70 5 307.80 1 273.90 24.00% 4 811.30 1 770.40 36.80%
31.01.2007 5 307.80 10 636.80 -5 329.00 -50.10% 4 903.40 404.40 8.25%
31.12.2006 10 636.80 8 952.50 1 684.30 18.81% 8 933.90 1 702.90 19.06%
30.11.2006 8 952.50 8 943.50 9.00 0.10% 7 245.50 1 707.00 23.56%
31.10.2006 8 943.50 8 381.00 562.50 6.71% 7 052.00 1 891.50 26.82%
30.09.2006 8 381.00 8 903.90 - 522.90 -5.87% 6 538.50 1 842.50 28.18%
31.08.2006 8 903.90 7 763.10 1 140.80 14.70% 7 410.30 1 493.60 20.16%
31.07.2006 7 763.10 9 175.20 -1 412.10 -15.39% 5 473.10 2 290.00 41.84%
30.06.2006 9 175.20 7 703.60 1 471.60 19.10% 7 358.00 1 817.20 24.70%
31.05.2006 7 703.60 5 654.70 2 048.90 36.23% 6 266.70 1 436.90 22.93%
30.04.2006 5 654.70 6 558.60 - 903.90 -13.78% 5 247.00 407.70 7.77%
31.03.2006 6 558.60 4 811.30 1 747.30 36.32% 4 566.80 1 991.80 43.61%
28.02.2006 4 811.30 4 903.40 -92.10 -1.88% 3 262.50 1 548.80 47.47%
31.01.2006 4 903.40 8 933.90 -4 030.50 -45.11% 3 240.20 1 663.20 51.33%
31.12.2005 8 933.90 7 245.50 1 688.40 23.30% 7 518.40 1 415.50 18.83%
30.11.2005 7 245.50 7 052.00 193.50 2.74% 5 830.20 1 415.30 24.28%
31.10.2005 7 052.00 6 538.50 513.50 7.85% 5 306.40 1 745.60 32.90%
30.09.2005 6 538.50 7 410.30 - 871.80 -11.76% 5 493.30 1 045.20 19.03%
31.08.2005 7 410.30 5 473.10 1 937.20 35.39% 5 621.40 1 788.90 31.82%
31.07.2005 5 473.10 7 358.00 -1 884.90 -25.62% 4 863.70 609.40 12.53%
30.06.2005 7 358.00 6 266.70 1 091.30 17.41% 5 339.80 2 018.20 37.80%
31.05.2005 6 266.70 5 247.00 1 019.70 19.43% 4 658.30 1 608.40 34.53%
30.04.2005 5 247.00 4 566.80 680.20 14.89% 2 069.10 3 177.90 153.59%
31.03.2005 4 566.80 3 262.50 1 304.30 39.98% 3 997.80 569.00 14.23%
28.02.2005 3 262.50 3 240.20 22.30 0.69% - 172.60 3 435.10 -1 990.21%
31.01.2005 3 240.20 7 518.40 -4 278.20 -56.90% 6 809.40 -3 569.20 -52.42%
31.12.2004 7 518.40 5 830.20 1 688.20 28.96% 6 140.80 1 377.60 22.43%
30.11.2004 5 830.20 5 306.40 523.80 9.87% 3 801.70 2 028.50 53.36%
31.10.2004 5 306.40 5 493.30 - 186.90 -3.40% 4 574.90 731.50 15.99%
30.09.2004 5 493.30 5 621.40 - 128.10 -2.28% 4 216.90 1 276.40 30.27%
31.08.2004 5 621.40 4 863.70 757.70 15.58% 3 945.10 1 676.30 42.49%
31.07.2004 4 863.70 5 339.80 - 476.10 -8.92% 5 821.70 - 958.00 -16.46%
30.06.2004 5 339.80 4 658.30 681.50 14.63% 3 132.80 2 207.00 70.45%
31.05.2004 4 658.30 2 069.10 2 589.20 125.14% 2 646.90 2 011.40 75.99%
30.04.2004 2 069.10 3 997.80 -1 928.70 -48.24% 3 070.40 -1 001.30 -32.61%
31.03.2004 3 997.80 - 172.60 4 170.40 -2 416.22% 2 172.90 1 824.90 83.98%
29.02.2004 - 172.60 6 809.40 -6 982.00 - 102.53% 1 563.00 -1 735.60 - 111.04%
31.01.2004 6 809.40 6 140.80 668.60 10.89% 2 328.30 4 481.10 192.46%
31.12.2003 6 140.80 3 801.70 2 339.10 61.53% 3 921.80 2 219.00 56.58%
30.11.2003 3 801.70 4 574.90 - 773.20 -16.90% 2 505.40 1 296.30 51.74%
31.10.2003 4 574.90 4 216.90 358.00 8.49% 3 031.70 1 543.20 50.90%
30.09.2003 4 216.90 3 945.10 271.80 6.89% 1 495.50 2 721.40 181.97%
31.08.2003 3 945.10 5 821.70 -1 876.60 -32.23% 1 693.40 2 251.70 132.97%
31.07.2003 5 821.70 3 132.80 2 688.90 85.83% 2 404.70 3 417.00 142.10%
30.06.2003 3 132.80 2 646.90 485.90 18.36% 2 196.30 936.50 42.64%
31.05.2003 2 646.90 3 070.40 - 423.50 -13.79% 5 714.00 -3 067.10 -53.68%
30.04.2003 3 070.40 2 172.90 897.50 41.30% 1 170.70 1 899.70 162.27%
31.03.2003 2 172.90 1 563.00 609.90 39.02% 1 201.20 971.70 80.89%
28.02.2003 1 563.00 2 328.30 - 765.30 -32.87% 3 328.40 -1 765.40 -53.04%
31.01.2003 2 328.30 3 921.80 -1 593.50 -40.63% - - -
31.12.2002 3 921.80 2 505.40 1 416.40 56.53% - - -
30.11.2002 2 505.40 3 031.70 - 526.30 -17.36% - - -
31.10.2002 3 031.70 1 495.50 1 536.20 102.72% - - -
30.09.2002 1 495.50 1 693.40 - 197.90 -11.69% - - -
31.08.2002 1 693.40 2 404.70 - 711.30 -29.58% - - -
31.07.2002 2 404.70 2 196.30 208.40 9.49% - - -
30.06.2002 2 196.30 5 714.00 -3 517.70 -61.56% - - -
31.05.2002 5 714.00 1 170.70 4 543.30 388.08% - - -
30.04.2002 1 170.70 1 201.20 -30.50 -2.54% - - -
31.03.2002 1 201.20 3 328.40 -2 127.20 -63.91% - - -
28.02.2002 3 328.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.