Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Peněžní agregáty: Měsíční, Roční míry růstu, M3 - Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1 - Celkem
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M3 - Celkem
31.03.2024 Peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2 - Celkem
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát L (L = M2 + SPP a P ČNB v portfoliu domácích nebankovních institucí)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M2 (M2 = M1 + quasi peníze)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Peněžní agregát M1 (M1 = Oběživo + netermínované korunové vklady)
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - domácnosti
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - podniky
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Netermínované korunové vklady - pojišťovny
31.03.2004 Měnový přehled (historická data do března 2004) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Quasi peníze
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M1
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Oběživo
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - domácnosti
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), Jednodenní vklady - podniky
30.11.2017 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - peněžní agregáty: Měsíční, Stavy (zůstatek), M2-M1 (quasi peníze)

Graf hodnot, Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy) - Celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.10.2018 4 337 314.00
Min 30.06.2002 1 326 829.90

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.10.2018 4 337 314.00 4 298 066.70 39 247.30 0.91% 4 109 347.60 227 966.40 5.55%
30.09.2018 4 298 066.70 4 323 108.30 -25 041.60 -0.58% 4 127 941.00 170 125.70 4.12%
31.08.2018 4 323 108.30 4 288 849.00 34 259.30 0.80% 4 121 927.60 201 180.70 4.88%
31.07.2018 4 288 849.00 4 274 974.20 13 874.80 0.32% 4 094 654.80 194 194.20 4.74%
30.06.2018 4 274 974.20 4 298 227.30 -23 253.10 -0.54% 4 060 060.40 214 913.80 5.29%
31.05.2018 4 298 227.30 4 241 319.10 56 908.20 1.34% 4 094 147.00 204 080.30 4.98%
30.04.2018 4 241 319.10 4 214 304.50 27 014.60 0.64% 4 081 978.00 159 341.10 3.90%
31.03.2018 4 214 304.50 4 204 413.60 9 890.90 0.24% 4 017 463.40 196 841.10 4.90%
28.02.2018 4 204 413.60 4 162 727.20 41 686.40 1.00% 3 945 119.30 259 294.30 6.57%
31.01.2018 4 162 727.20 4 139 907.90 22 819.30 0.55% 3 891 072.30 271 654.90 6.98%
31.12.2017 4 139 907.90 4 140 657.60 - 749.70 -0.02% 3 812 905.50 327 002.40 8.58%
30.11.2017 4 140 657.60 4 109 347.60 31 310.00 0.76% 3 849 082.40 291 575.20 7.58%
31.10.2017 4 109 347.60 4 127 941.00 -18 593.40 -0.45% 3 783 983.10 325 364.50 8.60%
30.09.2017 4 127 941.00 4 121 927.60 6 013.40 0.15% 3 758 738.40 369 202.60 9.82%
31.08.2017 4 121 927.60 4 094 654.80 27 272.80 0.67% 3 744 791.90 377 135.70 10.07%
31.07.2017 4 094 654.80 4 060 060.40 34 594.40 0.85% 3 725 644.00 369 010.80 9.90%
30.06.2017 4 060 060.40 4 094 147.00 -34 086.60 -0.83% 3 690 058.30 370 002.10 10.03%
31.05.2017 4 094 147.00 4 081 978.00 12 169.00 0.30% 3 702 794.30 391 352.70 10.57%
30.04.2017 4 081 978.00 4 017 463.40 64 514.60 1.61% 3 661 713.50 420 264.50 11.48%
31.03.2017 4 017 463.40 3 945 119.30 72 344.10 1.83% 3 632 237.80 385 225.60 10.61%
28.02.2017 3 945 119.30 3 891 072.30 54 047.00 1.39% 3 622 849.30 322 270.00 8.90%
31.01.2017 3 891 072.30 3 812 905.50 78 166.80 2.05% 3 599 727.00 291 345.30 8.09%
31.12.2016 3 812 905.50 3 849 082.40 -36 176.90 -0.94% 3 577 992.80 234 912.70 6.57%
30.11.2016 3 849 082.40 3 783 983.10 65 099.30 1.72% 3 556 385.00 292 697.40 8.23%
31.10.2016 3 783 983.10 3 758 738.40 25 244.70 0.67% 3 502 753.70 281 229.40 8.03%
30.09.2016 3 758 738.40 3 744 791.90 13 946.50 0.37% 3 466 902.20 291 836.20 8.42%
31.08.2016 3 744 791.90 3 725 644.00 19 147.90 0.51% 3 430 151.40 314 640.50 9.17%
31.07.2016 3 725 644.00 3 690 058.30 35 585.70 0.96% 3 419 180.60 306 463.40 8.96%
30.06.2016 3 690 058.30 3 702 794.30 -12 736.00 -0.34% 3 377 484.50 312 573.80 9.25%
31.05.2016 3 702 794.30 3 661 713.50 41 080.80 1.12% 3 390 052.50 312 741.80 9.23%
30.04.2016 3 661 713.50 3 632 237.80 29 475.70 0.81% 3 368 176.00 293 537.50 8.71%
31.03.2016 3 632 237.80 3 622 849.30 9 388.50 0.26% 3 332 309.50 299 928.30 9.00%
29.02.2016 3 622 849.30 3 599 727.00 23 122.30 0.64% 3 330 004.70 292 844.60 8.79%
31.01.2016 3 599 727.00 3 577 992.80 21 734.20 0.61% 3 292 105.40 307 621.60 9.34%
31.12.2015 3 577 992.80 3 556 385.00 21 607.80 0.61% 3 301 158.40 276 834.40 8.39%
30.11.2015 3 556 385.00 3 502 753.70 53 631.30 1.53% 3 238 165.30 318 219.70 9.83%
31.10.2015 3 502 753.70 3 466 902.20 35 851.50 1.03% 3 202 006.50 300 747.20 9.39%
30.09.2015 3 466 902.20 3 430 151.40 36 750.80 1.07% 3 171 521.40 295 380.80 9.31%
31.08.2015 3 430 151.40 3 419 180.60 10 970.80 0.32% 3 169 130.20 261 021.20 8.24%
31.07.2015 3 419 180.60 3 377 484.50 41 696.10 1.23% 3 167 890.40 251 290.20 7.93%
30.06.2015 3 377 484.50 3 390 052.50 -12 568.00 -0.37% 3 142 213.60 235 270.90 7.49%
31.05.2015 3 390 052.50 3 368 176.00 21 876.50 0.65% 3 165 959.60 224 092.90 7.08%
30.04.2015 3 368 176.00 3 332 309.50 35 866.50 1.08% 3 148 018.40 220 157.60 6.99%
31.03.2015 3 332 309.50 3 330 004.70 2 304.80 0.07% 3 126 444.60 205 864.90 6.58%
28.02.2015 3 330 004.70 3 292 105.40 37 899.30 1.15% 3 116 626.10 213 378.60 6.85%
31.01.2015 3 292 105.40 3 301 158.40 -9 053.00 -0.27% 3 088 469.20 203 636.20 6.59%
31.12.2014 3 301 158.40 3 238 165.30 62 993.10 1.95% 3 097 920.20 203 238.20 6.56%
30.11.2014 3 238 165.30 3 202 006.50 36 158.80 1.13% 3 070 322.40 167 842.90 5.47%
31.10.2014 3 202 006.50 3 171 521.40 30 485.10 0.96% 3 027 604.70 174 401.80 5.76%
30.09.2014 3 171 521.40 3 169 130.20 2 391.20 0.08% 3 012 468.30 159 053.10 5.28%
31.08.2014 3 169 130.20 3 167 890.40 1 239.80 0.04% 3 011 787.40 157 342.80 5.22%
31.07.2014 3 167 890.40 3 142 213.60 25 676.80 0.82% 3 026 742.10 141 148.30 4.66%
30.06.2014 3 142 213.60 3 165 959.60 -23 746.00 -0.75% 2 981 373.10 160 840.50 5.39%
31.05.2014 3 165 959.60 3 148 018.40 17 941.20 0.57% 2 983 006.00 182 953.60 6.13%
30.04.2014 3 148 018.40 3 126 444.60 21 573.80 0.69% 2 983 255.40 164 763.00 5.52%
31.03.2014 3 126 444.60 3 116 626.10 9 818.50 0.32% 2 968 084.70 158 359.90 5.34%
28.02.2014 3 116 626.10 3 088 469.20 28 156.90 0.91% 2 964 974.10 151 652.00 5.11%
31.01.2014 3 088 469.20 3 097 920.20 -9 451.00 -0.30% 2 947 320.70 141 148.50 4.79%
31.12.2013 3 097 920.20 3 070 322.40 27 597.80 0.90% 2 949 574.00 148 346.20 5.03%
30.11.2013 3 070 322.40 3 027 604.70 42 717.70 1.41% 2 911 366.80 158 955.60 5.46%
31.10.2013 3 027 604.70 3 012 468.30 15 136.40 0.50% 2 901 251.30 126 353.40 4.36%
30.09.2013 3 012 468.30 3 011 787.40 680.90 0.02% 2 868 038.20 144 430.10 5.04%
31.08.2013 3 011 787.40 3 026 742.10 -14 954.70 -0.49% 2 877 996.90 133 790.50 4.65%
31.07.2013 3 026 742.10 2 981 373.10 45 369.00 1.52% 2 884 564.00 142 178.10 4.93%
30.06.2013 2 981 373.10 2 983 006.00 -1 632.90 -0.05% 2 869 554.00 111 819.10 3.90%
31.05.2013 2 983 006.00 2 983 255.40 - 249.40 -0.01% 2 873 941.20 109 064.80 3.79%
30.04.2013 2 983 255.40 2 968 084.70 15 170.70 0.51% 2 853 190.60 130 064.80 4.56%
31.03.2013 2 968 084.70 2 964 974.10 3 110.60 0.10% 2 830 756.00 137 328.70 4.85%
28.02.2013 2 964 974.10 2 947 320.70 17 653.40 0.60% 2 836 929.10 128 045.00 4.51%
31.01.2013 2 947 320.70 2 949 574.00 -2 253.30 -0.08% 2 810 082.70 137 238.00 4.88%
31.12.2012 2 949 574.00 2 911 366.80 38 207.20 1.31% 2 818 680.20 130 893.80 4.64%
30.11.2012 2 911 366.80 2 901 251.30 10 115.50 0.35% 2 766 283.40 145 083.40 5.24%
31.10.2012 2 901 251.30 2 868 038.20 33 213.10 1.16% 2 745 291.10 155 960.20 5.68%
30.09.2012 2 868 038.20 2 877 996.90 -9 958.70 -0.35% 2 739 667.50 128 370.70 4.69%
31.08.2012 2 877 996.90 2 884 564.00 -6 567.10 -0.23% 2 707 950.30 170 046.60 6.28%
31.07.2012 2 884 564.00 2 869 554.00 15 010.00 0.52% 2 717 102.70 167 461.30 6.16%
30.06.2012 2 869 554.00 2 873 941.20 -4 387.20 -0.15% 2 690 130.50 179 423.50 6.67%
31.05.2012 2 873 941.20 2 853 190.60 20 750.60 0.73% 2 719 433.40 154 507.80 5.68%
30.04.2012 2 853 190.60 2 830 756.00 22 434.60 0.79% 2 704 409.40 148 781.20 5.50%
31.03.2012 2 830 756.00 2 836 929.10 -6 173.10 -0.22% 2 673 812.80 156 943.20 5.87%
29.02.2012 2 836 929.10 2 810 082.70 26 846.40 0.96% 2 687 563.20 149 365.90 5.56%
31.01.2012 2 810 082.70 2 818 680.20 -8 597.50 -0.30% 2 684 440.50 125 642.20 4.68%
31.12.2011 2 818 680.20 2 766 283.40 52 396.80 1.89% 2 707 985.50 110 694.70 4.09%
30.11.2011 2 766 283.40 2 745 291.10 20 992.30 0.76% 2 673 542.40 92 741.00 3.47%
31.10.2011 2 745 291.10 2 739 667.50 5 623.60 0.21% 2 674 346.80 70 944.30 2.65%
30.09.2011 2 739 667.50 2 707 950.30 31 717.20 1.17% 2 672 467.80 67 199.70 2.51%
31.08.2011 2 707 950.30 2 717 102.70 -9 152.40 -0.34% 2 676 339.20 31 611.10 1.18%
31.07.2011 2 717 102.70 2 690 130.50 26 972.20 1.00% 2 688 201.70 28 901.00 1.08%
30.06.2011 2 690 130.50 2 719 433.40 -29 302.90 -1.08% 2 699 721.00 -9 590.50 -0.36%
31.05.2011 2 719 433.40 2 704 409.40 15 024.00 0.56% 2 706 023.30 13 410.10 0.50%
30.04.2011 2 704 409.40 2 673 812.80 30 596.60 1.14% 2 658 356.40 46 053.00 1.73%
31.03.2011 2 673 812.80 2 687 563.20 -13 750.40 -0.51% 2 615 430.20 58 382.60 2.23%
28.02.2011 2 687 563.20 2 684 440.50 3 122.70 0.12% 2 604 636.00 82 927.20 3.18%
31.01.2011 2 684 440.50 2 707 985.50 -23 545.00 -0.87% 2 613 108.20 71 332.30 2.73%
31.12.2010 2 707 985.50 2 673 542.40 34 443.10 1.29% 2 649 474.90 58 510.60 2.21%
30.11.2010 2 673 542.40 2 674 346.80 - 804.40 -0.03% 2 607 425.00 66 117.40 2.54%
31.10.2010 2 674 346.80 2 672 467.80 1 879.00 0.07% 2 593 463.10 80 883.70 3.12%
30.09.2010 2 672 467.80 2 676 339.20 -3 871.40 -0.14% 2 564 931.00 107 536.80 4.19%
31.08.2010 2 676 339.20 2 688 201.70 -11 862.50 -0.44% 2 602 237.90 74 101.30 2.85%
31.07.2010 2 688 201.70 2 699 721.00 -11 519.30 -0.43% 2 607 629.00 80 572.70 3.09%
30.06.2010 2 699 721.00 2 706 023.30 -6 302.30 -0.23% 2 623 407.70 76 313.30 2.91%
31.05.2010 2 706 023.30 2 658 356.40 47 666.90 1.79% 2 677 539.20 28 484.10 1.06%
30.04.2010 2 658 356.40 2 615 430.20 42 926.20 1.64% 2 655 169.10 3 187.30 0.12%
31.03.2010 2 615 430.20 2 604 636.00 10 794.20 0.41% 2 630 718.60 -15 288.40 -0.58%
28.02.2010 2 604 636.00 2 613 108.20 -8 472.20 -0.32% 2 660 287.80 -55 651.80 -2.09%
31.01.2010 2 613 108.20 2 649 474.90 -36 366.70 -1.37% 2 646 649.60 -33 541.40 -1.27%
31.12.2009 2 649 474.90 2 607 425.00 42 049.90 1.61% 2 633 893.50 15 581.40 0.59%
30.11.2009 2 607 425.00 2 593 463.10 13 961.90 0.54% 2 548 374.00 59 051.00 2.32%
31.10.2009 2 593 463.10 2 564 931.00 28 532.10 1.11% 2 510 264.10 83 199.00 3.31%
30.09.2009 2 564 931.00 2 602 237.90 -37 306.90 -1.43% 2 470 692.50 94 238.50 3.81%
31.08.2009 2 602 237.90 2 607 629.00 -5 391.10 -0.21% 2 468 169.90 134 068.00 5.43%
31.07.2009 2 607 629.00 2 623 407.70 -15 778.70 -0.60% 2 432 765.20 174 863.80 7.19%
30.06.2009 2 623 407.70 2 677 539.20 -54 131.50 -2.02% 2 382 676.50 240 731.20 10.10%
31.05.2009 2 677 539.20 2 655 169.10 22 370.10 0.84% 2 398 932.10 278 607.10 11.61%
30.04.2009 2 655 169.10 2 630 718.60 24 450.50 0.93% 2 371 463.60 283 705.50 11.96%
31.03.2009 2 630 718.60 2 660 287.80 -29 569.20 -1.11% 2 332 645.00 298 073.60 12.78%
28.02.2009 2 660 287.80 2 646 649.60 13 638.20 0.52% 2 332 657.20 327 630.60 14.05%
31.01.2009 2 646 649.60 2 633 893.50 12 756.10 0.48% 2 315 205.50 331 444.10 14.32%
31.12.2008 2 633 893.50 2 548 374.00 85 519.50 3.36% 2 308 662.80 325 230.70 14.09%
30.11.2008 2 548 374.00 2 510 264.10 38 109.90 1.52% 2 260 273.20 288 100.80 12.75%
31.10.2008 2 510 264.10 2 470 692.50 39 571.60 1.60% 2 218 763.70 291 500.40 13.14%
30.09.2008 2 470 692.50 2 468 169.90 2 522.60 0.10% 2 171 105.00 299 587.50 13.80%
31.08.2008 2 468 169.90 2 432 765.20 35 404.70 1.46% 2 190 246.60 277 923.30 12.69%
31.07.2008 2 432 765.20 2 382 676.50 50 088.70 2.10% 2 162 789.30 269 975.90 12.48%
30.06.2008 2 382 676.50 2 398 932.10 -16 255.60 -0.68% 2 138 669.30 244 007.20 11.41%
31.05.2008 2 398 932.10 2 371 463.60 27 468.50 1.16% 2 135 636.00 263 296.10 12.33%
30.04.2008 2 371 463.60 2 332 645.00 38 818.60 1.66% 2 108 093.70 263 369.90 12.49%
31.03.2008 2 332 645.00 2 332 657.20 -12.20 -0.00% 2 040 597.20 292 047.80 14.31%
29.02.2008 2 332 657.20 2 315 205.50 17 451.70 0.75% 2 034 778.40 297 878.80 14.64%
31.01.2008 2 315 205.50 2 308 662.80 6 542.70 0.28% 2 008 484.70 306 720.80 15.27%
31.12.2007 2 308 662.80 2 260 273.20 48 389.60 2.14% 1 984 629.20 324 033.60 16.33%
30.11.2007 2 260 273.20 2 218 763.70 41 509.50 1.87% 1 946 581.80 313 691.40 16.11%
31.10.2007 2 218 763.70 2 171 105.00 47 658.70 2.20% 1 930 600.80 288 162.90 14.93%
30.09.2007 2 171 105.00 2 190 246.60 -19 141.60 -0.87% 1 890 417.60 280 687.40 14.85%
31.08.2007 2 190 246.60 2 162 789.30 27 457.30 1.27% 1 902 606.90 287 639.70 15.12%
31.07.2007 2 162 789.30 2 138 669.30 24 120.00 1.13% 1 870 437.20 292 352.10 15.63%
30.06.2007 2 138 669.30 2 135 636.00 3 033.30 0.14% 1 853 332.40 285 336.90 15.40%
31.05.2007 2 135 636.00 2 108 093.70 27 542.30 1.31% 1 836 479.00 299 157.00 16.29%
30.04.2007 2 108 093.70 2 040 597.20 67 496.50 3.31% 1 831 666.20 276 427.50 15.09%
31.03.2007 2 040 597.20 2 034 778.40 5 818.80 0.29% 1 782 170.10 258 427.10 14.50%
28.02.2007 2 034 778.40 2 008 484.70 26 293.70 1.31% 1 781 266.70 253 511.70 14.23%
31.01.2007 2 008 484.70 1 984 629.20 23 855.50 1.20% 1 765 945.60 242 539.10 13.73%
31.12.2006 1 984 629.20 1 946 581.80 38 047.40 1.95% 1 746 148.20 238 481.00 13.66%
30.11.2006 1 946 581.80 1 930 600.80 15 981.00 0.83% 1 732 929.20 213 652.60 12.33%
31.10.2006 1 930 600.80 1 890 417.60 40 183.20 2.13% 1 701 737.60 228 863.20 13.45%
30.09.2006 1 890 417.60 1 902 606.90 -12 189.30 -0.64% 1 672 753.70 217 663.90 13.01%
31.08.2006 1 902 606.90 1 870 437.20 32 169.70 1.72% 1 674 838.90 227 768.00 13.60%
31.07.2006 1 870 437.20 1 853 332.40 17 104.80 0.92% 1 671 234.80 199 202.40 11.92%
30.06.2006 1 853 332.40 1 836 479.00 16 853.40 0.92% 1 656 472.70 196 859.70 11.88%
31.05.2006 1 836 479.00 1 831 666.20 4 812.80 0.26% 1 651 245.20 185 233.80 11.22%
30.04.2006 1 831 666.20 1 782 170.10 49 496.10 2.78% 1 626 076.40 205 589.80 12.64%
31.03.2006 1 782 170.10 1 781 266.70 903.40 0.05% 1 588 817.20 193 352.90 12.17%
28.02.2006 1 781 266.70 1 765 945.60 15 321.10 0.87% 1 594 197.20 187 069.50 11.73%
31.01.2006 1 765 945.60 1 746 148.20 19 797.40 1.13% 1 571 843.30 194 102.30 12.35%
31.12.2005 1 746 148.20 1 732 929.20 13 219.00 0.76% 1 578 889.80 167 258.40 10.59%
30.11.2005 1 732 929.20 1 701 737.60 31 191.60 1.83% 1 590 256.10 142 673.10 8.97%
31.10.2005 1 701 737.60 1 672 753.70 28 983.90 1.73% 1 596 899.40 104 838.20 6.57%
30.09.2005 1 672 753.70 1 674 838.90 -2 085.20 -0.12% 1 582 199.60 90 554.10 5.72%
31.08.2005 1 674 838.90 1 671 234.80 3 604.10 0.22% 1 581 312.40 93 526.50 5.91%
31.07.2005 1 671 234.80 1 656 472.70 14 762.10 0.89% 1 566 887.90 104 346.90 6.66%
30.06.2005 1 656 472.70 1 651 245.20 5 227.50 0.32% 1 553 886.10 102 586.60 6.60%
31.05.2005 1 651 245.20 1 626 076.40 25 168.80 1.55% 1 548 622.60 102 622.60 6.63%
30.04.2005 1 626 076.40 1 588 817.20 37 259.20 2.35% 1 543 667.70 82 408.70 5.34%
31.03.2005 1 588 817.20 1 594 197.20 -5 380.00 -0.34% 1 511 369.00 77 448.20 5.12%
28.02.2005 1 594 197.20 1 571 843.30 22 353.90 1.42% 1 510 599.50 83 597.70 5.53%
31.01.2005 1 571 843.30 1 578 889.80 -7 046.50 -0.45% 1 504 296.10 67 547.20 4.49%
31.12.2004 1 578 889.80 1 590 256.10 -11 366.30 -0.71% 1 511 507.40 67 382.40 4.46%
30.11.2004 1 590 256.10 1 596 899.40 -6 643.30 -0.42% 1 495 211.00 95 045.10 6.36%
31.10.2004 1 596 899.40 1 582 199.60 14 699.80 0.93% 1 484 453.30 112 446.10 7.57%
30.09.2004 1 582 199.60 1 581 312.40 887.20 0.06% 1 476 599.60 105 600.00 7.15%
31.08.2004 1 581 312.40 1 566 887.90 14 424.50 0.92% 1 482 925.20 98 387.20 6.63%
31.07.2004 1 566 887.90 1 553 886.10 13 001.80 0.84% 1 463 791.50 103 096.40 7.04%
30.06.2004 1 553 886.10 1 548 622.60 5 263.50 0.34% 1 422 692.80 131 193.30 9.22%
31.05.2004 1 548 622.60 1 543 667.70 4 954.90 0.32% 1 433 220.70 115 401.90 8.05%
30.04.2004 1 543 667.70 1 511 369.00 32 298.70 2.14% 1 437 691.50 105 976.20 7.37%
31.03.2004 1 511 369.00 1 510 599.50 769.50 0.05% 1 410 428.00 100 941.00 7.16%
29.02.2004 1 510 599.50 1 504 296.10 6 303.40 0.42% 1 417 120.60 93 478.90 6.60%
31.01.2004 1 504 296.10 1 511 507.40 -7 211.30 -0.48% 1 414 895.40 89 400.70 6.32%
31.12.2003 1 511 507.40 1 495 211.00 16 296.40 1.09% 1 410 235.20 101 272.20 7.18%
30.11.2003 1 495 211.00 1 484 453.30 10 757.70 0.72% 1 413 037.20 82 173.80 5.82%
31.10.2003 1 484 453.30 1 476 599.60 7 853.70 0.53% 1 405 644.20 78 809.10 5.61%
30.09.2003 1 476 599.60 1 482 925.20 -6 325.60 -0.43% 1 369 943.20 106 656.40 7.79%
31.08.2003 1 482 925.20 1 463 791.50 19 133.70 1.31% 1 376 758.50 106 166.70 7.71%
31.07.2003 1 463 791.50 1 422 692.80 41 098.70 2.89% 1 349 083.40 114 708.10 8.50%
30.06.2003 1 422 692.80 1 433 220.70 -10 527.90 -0.73% 1 326 829.90 95 862.90 7.22%
31.05.2003 1 433 220.70 1 437 691.50 -4 470.80 -0.31% 1 369 800.80 63 419.90 4.63%
30.04.2003 1 437 691.50 1 410 428.00 27 263.50 1.93% 1 351 715.10 85 976.40 6.36%
31.03.2003 1 410 428.00 1 417 120.60 -6 692.60 -0.47% 1 331 051.80 79 376.20 5.96%
28.02.2003 1 417 120.60 1 414 895.40 2 225.20 0.16% 1 343 323.70 73 796.90 5.49%
31.01.2003 1 414 895.40 1 410 235.20 4 660.20 0.33% 1 338 996.20 75 899.20 5.67%
31.12.2002 1 410 235.20 1 413 037.20 -2 802.00 -0.20% - - -
30.11.2002 1 413 037.20 1 405 644.20 7 393.00 0.53% - - -
31.10.2002 1 405 644.20 1 369 943.20 35 701.00 2.61% - - -
30.09.2002 1 369 943.20 1 376 758.50 -6 815.30 -0.49% - - -
31.08.2002 1 376 758.50 1 349 083.40 27 675.10 2.05% - - -
31.07.2002 1 349 083.40 1 326 829.90 22 253.50 1.68% - - -
30.06.2002 1 326 829.90 1 369 800.80 -42 970.90 -3.14% - - -
31.05.2002 1 369 800.80 1 351 715.10 18 085.70 1.34% - - -
30.04.2002 1 351 715.10 1 331 051.80 20 663.30 1.55% - - -
31.03.2002 1 331 051.80 1 343 323.70 -12 271.90 -0.91% - - -
28.02.2002 1 343 323.70 1 338 996.20 4 327.50 0.32% - - -
31.01.2002 1 338 996.20 - - - - - -

Graf jako obrázek

Celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.