Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Syndikované úvěry
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M1 - Jednodenní vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M2 - Krátkodobé vklady, Nefinanční podniky (S.11)
31.08.2023 Členění komponent M3 podle sektoru klienta: Měsíční, Toky, M3 - Repo operace, Nefinanční podniky (S.11)
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11)
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Do 1 roku včetně, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky, CZK
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Měsíční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Roční míry růstu, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.12.2023 Úvěry poskytnutné MFI sektoru domácností a nefinančním podnikům podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb: Čtvrtletní, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok, Nad 2 roky, Nad 2 roky
31.03.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Stavy (zůstatek), Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2006 10 412.90
Min 28.02.2002 -18 144.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 2 855.30 2 967.50 - 112.20 -3.78% 570.80 2 284.50 400.23%
31.12.2015 2 967.50 3 444.00 - 476.50 -13.84% 7 115.50 -4 148.00 -58.30%
30.11.2015 3 444.00 -2 254.40 5 698.40 - 252.77% 1 375.90 2 068.10 150.31%
31.10.2015 -2 254.40 563.20 -2 817.60 - 500.28% - 704.60 -1 549.80 219.95%
30.09.2015 563.20 8 943.60 -8 380.40 -93.70% -4 882.30 5 445.50 - 111.54%
31.08.2015 8 943.60 2 494.40 6 449.20 258.55% -2 047.70 10 991.30 - 536.76%
31.07.2015 2 494.40 - 963.40 3 457.80 - 358.92% -2 742.40 5 236.80 - 190.96%
30.06.2015 - 963.40 338.10 -1 301.50 - 384.95% 4 170.30 -5 133.70 - 123.10%
31.05.2015 338.10 487.70 - 149.60 -30.67% - 250.70 588.80 - 234.86%
30.04.2015 487.70 - 126.10 613.80 - 486.76% -1 532.80 2 020.50 - 131.82%
31.03.2015 - 126.10 3 637.40 -3 763.50 - 103.47% - 711.30 585.20 -82.27%
28.02.2015 3 637.40 570.80 3 066.60 537.25% -4 282.90 7 920.30 - 184.93%
31.01.2015 570.80 7 115.50 -6 544.70 -91.98% -1 234.00 1 804.80 - 146.26%
31.12.2014 7 115.50 1 375.90 5 739.60 417.15% 2 426.20 4 689.30 193.28%
30.11.2014 1 375.90 - 704.60 2 080.50 - 295.27% - 718.60 2 094.50 - 291.47%
31.10.2014 - 704.60 -4 882.30 4 177.70 -85.57% 629.40 -1 334.00 - 211.95%
30.09.2014 -4 882.30 -2 047.70 -2 834.60 138.43% 1 688.70 -6 571.00 - 389.12%
31.08.2014 -2 047.70 -2 742.40 694.70 -25.33% 3 229.20 -5 276.90 - 163.41%
31.07.2014 -2 742.40 4 170.30 -6 912.70 - 165.76% 2 429.90 -5 172.30 - 212.86%
30.06.2014 4 170.30 - 250.70 4 421.00 -1 763.46% 550.70 3 619.60 657.27%
31.05.2014 - 250.70 -1 532.80 1 282.10 -83.64% -2 639.10 2 388.40 -90.50%
30.04.2014 -1 532.80 - 711.30 - 821.50 115.49% -7 441.70 5 908.90 -79.40%
31.03.2014 - 711.30 -4 282.90 3 571.60 -83.39% -55.00 - 656.30 1 193.27%
28.02.2014 -4 282.90 -1 234.00 -3 048.90 247.07% 1 114.90 -5 397.80 - 484.15%
31.01.2014 -1 234.00 2 426.20 -3 660.20 - 150.86% 6 616.50 -7 850.50 - 118.65%
31.12.2013 2 426.20 - 718.60 3 144.80 - 437.63% 2 344.00 82.20 3.51%
30.11.2013 - 718.60 629.40 -1 348.00 - 214.17% - 131.80 - 586.80 445.22%
31.10.2013 629.40 1 688.70 -1 059.30 -62.73% 1 132.80 - 503.40 -44.44%
30.09.2013 1 688.70 3 229.20 -1 540.50 -47.71% -2 375.20 4 063.90 - 171.10%
31.08.2013 3 229.20 2 429.90 799.30 32.89% -1 706.20 4 935.40 - 289.26%
31.07.2013 2 429.90 550.70 1 879.20 341.24% 2 743.80 - 313.90 -11.44%
30.06.2013 550.70 -2 639.10 3 189.80 - 120.87% 954.60 - 403.90 -42.31%
31.05.2013 -2 639.10 -7 441.70 4 802.60 -64.54% 1 078.00 -3 717.10 - 344.81%
30.04.2013 -7 441.70 -55.00 -7 386.70 13 430.36% - 800.90 -6 640.80 829.17%
31.03.2013 -55.00 1 114.90 -1 169.90 - 104.93% -1 571.80 1 516.80 -96.50%
28.02.2013 1 114.90 6 616.50 -5 501.60 -83.15% -1 853.70 2 968.60 - 160.14%
31.01.2013 6 616.50 2 344.00 4 272.50 182.27% -77.60 6 694.10 -8 626.42%
31.12.2012 2 344.00 - 131.80 2 475.80 -1 878.45% 3 331.70 - 987.70 -29.65%
30.11.2012 - 131.80 1 132.80 -1 264.60 - 111.63% 1 971.80 -2 103.60 - 106.68%
31.10.2012 1 132.80 -2 375.20 3 508.00 - 147.69% 2 148.80 -1 016.00 -47.28%
30.09.2012 -2 375.20 -1 706.20 - 669.00 39.21% - 788.70 -1 586.50 201.15%
31.08.2012 -1 706.20 2 743.80 -4 450.00 - 162.18% 1 381.90 -3 088.10 - 223.47%
31.07.2012 2 743.80 954.60 1 789.20 187.43% 2 918.80 - 175.00 -6.00%
30.06.2012 954.60 1 078.00 - 123.40 -11.45% 1 152.40 - 197.80 -17.16%
31.05.2012 1 078.00 - 800.90 1 878.90 - 234.60% 270.90 807.10 297.93%
30.04.2012 - 800.90 -1 571.80 770.90 -49.05% -1 482.70 681.80 -45.98%
31.03.2012 -1 571.80 -1 853.70 281.90 -15.21% -1 102.00 - 469.80 42.63%
29.02.2012 -1 853.70 -77.60 -1 776.10 2 288.79% -2 130.00 276.30 -12.97%
31.01.2012 -77.60 3 331.70 -3 409.30 - 102.33% 3 342.90 -3 420.50 - 102.32%
31.12.2011 3 331.70 1 971.80 1 359.90 68.97% - 768.00 4 099.70 - 533.82%
30.11.2011 1 971.80 2 148.80 - 177.00 -8.24% -1 759.30 3 731.10 - 212.08%
31.10.2011 2 148.80 - 788.70 2 937.50 - 372.45% -2 603.10 4 751.90 - 182.55%
30.09.2011 - 788.70 1 381.90 -2 170.60 - 157.07% - 510.10 - 278.60 54.62%
31.08.2011 1 381.90 2 918.80 -1 536.90 -52.66% -2 921.90 4 303.80 - 147.29%
31.07.2011 2 918.80 1 152.40 1 766.40 153.28% 2 789.90 128.90 4.62%
30.06.2011 1 152.40 270.90 881.50 325.40% -4 706.90 5 859.30 - 124.48%
31.05.2011 270.90 -1 482.70 1 753.60 - 118.27% 2 427.40 -2 156.50 -88.84%
30.04.2011 -1 482.70 -1 102.00 - 380.70 34.55% -6 975.10 5 492.40 -78.74%
31.03.2011 -1 102.00 -2 130.00 1 028.00 -48.26% -3 207.30 2 105.30 -65.64%
28.02.2011 -2 130.00 3 342.90 -5 472.90 - 163.72% 850.30 -2 980.30 - 350.50%
31.01.2011 3 342.90 - 768.00 4 110.90 - 535.27% -3 214.10 6 557.00 - 204.01%
31.12.2010 - 768.00 -1 759.30 991.30 -56.35% -3 807.20 3 039.20 -79.83%
30.11.2010 -1 759.30 -2 603.10 843.80 -32.42% -3 572.50 1 813.20 -50.75%
31.10.2010 -2 603.10 - 510.10 -2 093.00 410.31% 1 665.00 -4 268.10 - 256.34%
30.09.2010 - 510.10 -2 921.90 2 411.80 -82.54% -1 528.70 1 018.60 -66.63%
31.08.2010 -2 921.90 2 789.90 -5 711.80 - 204.73% -5 907.30 2 985.40 -50.54%
31.07.2010 2 789.90 -4 706.90 7 496.80 - 159.27% 2 456.70 333.20 13.56%
30.06.2010 -4 706.90 2 427.40 -7 134.30 - 293.91% -2 828.90 -1 878.00 66.39%
31.05.2010 2 427.40 -6 975.10 9 402.50 - 134.80% - 126.00 2 553.40 -2 026.51%
30.04.2010 -6 975.10 -3 207.30 -3 767.80 117.48% 1 501.00 -8 476.10 - 564.70%
31.03.2010 -3 207.30 850.30 -4 057.60 - 477.20% -3 641.50 434.20 -11.92%
28.02.2010 850.30 -3 214.10 4 064.40 - 126.46% - 471.60 1 321.90 - 280.30%
31.01.2010 -3 214.10 -3 807.20 593.10 -15.58% -4 262.60 1 048.50 -24.60%
31.12.2009 -3 807.20 -3 572.50 - 234.70 6.57% - 162.00 -3 645.20 2 250.12%
30.11.2009 -3 572.50 1 665.00 -5 237.50 - 314.56% 1 431.70 -5 004.20 - 349.53%
31.10.2009 1 665.00 -1 528.70 3 193.70 - 208.92% 3 608.60 -1 943.60 -53.86%
30.09.2009 -1 528.70 -5 907.30 4 378.60 -74.12% - 240.70 -1 288.00 535.11%
31.08.2009 -5 907.30 2 456.70 -8 364.00 - 340.46% 2 288.50 -8 195.80 - 358.13%
31.07.2009 2 456.70 -2 828.90 5 285.60 - 186.84% 4 770.60 -2 313.90 -48.50%
30.06.2009 -2 828.90 - 126.00 -2 702.90 2 145.16% 3 460.00 -6 288.90 - 181.76%
31.05.2009 - 126.00 1 501.00 -1 627.00 - 108.39% 2 535.10 -2 661.10 - 104.97%
30.04.2009 1 501.00 -3 641.50 5 142.50 - 141.22% -2 881.00 4 382.00 - 152.10%
31.03.2009 -3 641.50 - 471.60 -3 169.90 672.16% - 919.00 -2 722.50 296.25%
28.02.2009 - 471.60 -4 262.60 3 791.00 -88.94% 627.60 -1 099.20 - 175.14%
31.01.2009 -4 262.60 - 162.00 -4 100.60 2 531.23% - 859.00 -3 403.60 396.23%
31.12.2008 - 162.00 1 431.70 -1 593.70 - 111.32% - 994.40 832.40 -83.71%
30.11.2008 1 431.70 3 608.60 -2 176.90 -60.33% 3 656.40 -2 224.70 -60.84%
31.10.2008 3 608.60 - 240.70 3 849.30 -1 599.21% 1 697.40 1 911.20 112.60%
30.09.2008 - 240.70 2 288.50 -2 529.20 - 110.52% -1 570.40 1 329.70 -84.67%
31.08.2008 2 288.50 4 770.60 -2 482.10 -52.03% 2 029.30 259.20 12.77%
31.07.2008 4 770.60 3 460.00 1 310.60 37.88% 6 779.50 -2 008.90 -29.63%
30.06.2008 3 460.00 2 535.10 924.90 36.48% 2 863.30 596.70 20.84%
31.05.2008 2 535.10 -2 881.00 5 416.10 - 187.99% 6 439.80 -3 904.70 -60.63%
30.04.2008 -2 881.00 - 919.00 -1 962.00 213.49% 3 984.70 -6 865.70 - 172.30%
31.03.2008 - 919.00 627.60 -1 546.60 - 246.43% 1 344.70 -2 263.70 - 168.34%
29.02.2008 627.60 - 859.00 1 486.60 - 173.06% 491.40 136.20 27.72%
31.01.2008 - 859.00 - 994.40 135.40 -13.62% 1 826.00 -2 685.00 - 147.04%
31.12.2007 - 994.40 3 656.40 -4 650.80 - 127.20% -2 762.10 1 767.70 -64.00%
30.11.2007 3 656.40 1 697.40 1 959.00 115.41% 5 898.30 -2 241.90 -38.01%
31.10.2007 1 697.40 -1 570.40 3 267.80 - 208.09% 4 926.60 -3 229.20 -65.55%
30.09.2007 -1 570.40 2 029.30 -3 599.70 - 177.39% -5 556.00 3 985.60 -71.73%
31.08.2007 2 029.30 6 779.50 -4 750.20 -70.07% 2 393.50 - 364.20 -15.22%
31.07.2007 6 779.50 2 863.30 3 916.20 136.77% 4 403.30 2 376.20 53.96%
30.06.2007 2 863.30 6 439.80 -3 576.50 -55.54% 10 412.90 -7 549.60 -72.50%
31.05.2007 6 439.80 3 984.70 2 455.10 61.61% 210.10 6 229.70 2 965.11%
30.04.2007 3 984.70 1 344.70 2 640.00 196.33% 2 876.50 1 108.20 38.53%
31.03.2007 1 344.70 491.40 853.30 173.65% 204.50 1 140.20 557.55%
28.02.2007 491.40 1 826.00 -1 334.60 -73.09% 1 346.70 - 855.30 -63.51%
31.01.2007 1 826.00 -2 762.10 4 588.10 - 166.11% -1 189.70 3 015.70 - 253.48%
31.12.2006 -2 762.10 5 898.30 -8 660.40 - 146.83% -1 346.10 -1 416.00 105.19%
30.11.2006 5 898.30 4 926.60 971.70 19.72% -1 120.00 7 018.30 - 626.63%
31.10.2006 4 926.60 -5 556.00 10 482.60 - 188.67% 3 835.60 1 091.00 28.44%
30.09.2006 -5 556.00 2 393.50 -7 949.50 - 332.13% 253.40 -5 809.40 -2 292.58%
31.08.2006 2 393.50 4 403.30 -2 009.80 -45.64% 6 772.00 -4 378.50 -64.66%
31.07.2006 4 403.30 10 412.90 -6 009.60 -57.71% -4 856.20 9 259.50 - 190.67%
30.06.2006 10 412.90 210.10 10 202.80 4 856.16% 2 627.00 7 785.90 296.38%
31.05.2006 210.10 2 876.50 -2 666.40 -92.70% 3 688.90 -3 478.80 -94.30%
30.04.2006 2 876.50 204.50 2 672.00 1 306.60% 453.50 2 423.00 534.29%
31.03.2006 204.50 1 346.70 -1 142.20 -84.81% 5 124.60 -4 920.10 -96.01%
28.02.2006 1 346.70 -1 189.70 2 536.40 - 213.20% 19.80 1 326.90 6 701.52%
31.01.2006 -1 189.70 -1 346.10 156.40 -11.62% 2 723.40 -3 913.10 - 143.68%
31.12.2005 -1 346.10 -1 120.00 - 226.10 20.19% -2 745.00 1 398.90 -50.96%
30.11.2005 -1 120.00 3 835.60 -4 955.60 - 129.20% 376.70 -1 496.70 - 397.32%
31.10.2005 3 835.60 253.40 3 582.20 1 413.65% 3 007.60 828.00 27.53%
30.09.2005 253.40 6 772.00 -6 518.60 -96.26% 870.80 - 617.40 -70.90%
31.08.2005 6 772.00 -4 856.20 11 628.20 - 239.45% 5 952.30 819.70 13.77%
31.07.2005 -4 856.20 2 627.00 -7 483.20 - 284.86% 2 265.40 -7 121.60 - 314.36%
30.06.2005 2 627.00 3 688.90 -1 061.90 -28.79% - 206.90 2 833.90 -1 369.70%
31.05.2005 3 688.90 453.50 3 235.40 713.43% 2 134.40 1 554.50 72.83%
30.04.2005 453.50 5 124.60 -4 671.10 -91.15% 1 185.00 - 731.50 -61.73%
31.03.2005 5 124.60 19.80 5 104.80 25 781.82% -2 205.70 7 330.30 - 332.33%
28.02.2005 19.80 2 723.40 -2 703.60 -99.27% 6 393.20 -6 373.40 -99.69%
31.01.2005 2 723.40 -2 745.00 5 468.40 - 199.21% 1 427.90 1 295.50 90.73%
31.12.2004 -2 745.00 376.70 -3 121.70 - 828.70% -4 806.30 2 061.30 -42.89%
30.11.2004 376.70 3 007.60 -2 630.90 -87.47% 7 257.20 -6 880.50 -94.81%
31.10.2004 3 007.60 870.80 2 136.80 245.38% 756.40 2 251.20 297.62%
30.09.2004 870.80 5 952.30 -5 081.50 -85.37% -2 416.60 3 287.40 - 136.03%
31.08.2004 5 952.30 2 265.40 3 686.90 162.75% -1 652.40 7 604.70 - 460.22%
31.07.2004 2 265.40 - 206.90 2 472.30 -1 194.92% - 838.10 3 103.50 - 370.30%
30.06.2004 - 206.90 2 134.40 -2 341.30 - 109.69% -1 562.20 1 355.30 -86.76%
31.05.2004 2 134.40 1 185.00 949.40 80.12% 726.20 1 408.20 193.91%
30.04.2004 1 185.00 -2 205.70 3 390.70 - 153.72% 478.90 706.10 147.44%
31.03.2004 -2 205.70 6 393.20 -8 598.90 - 134.50% 2 554.00 -4 759.70 - 186.36%
29.02.2004 6 393.20 1 427.90 4 965.30 347.73% 393.60 5 999.60 1 524.29%
31.01.2004 1 427.90 -4 806.30 6 234.20 - 129.71% 3 188.30 -1 760.40 -55.21%
31.12.2003 -4 806.30 7 257.20 -12 063.50 - 166.23% -3 463.20 -1 343.10 38.78%
30.11.2003 7 257.20 756.40 6 500.80 859.44% -2 626.80 9 884.00 - 376.28%
31.10.2003 756.40 -2 416.60 3 173.00 - 131.30% - 455.10 1 211.50 - 266.21%
30.09.2003 -2 416.60 -1 652.40 - 764.20 46.25% -2 824.40 407.80 -14.44%
31.08.2003 -1 652.40 - 838.10 - 814.30 97.16% 437.80 -2 090.20 - 477.43%
31.07.2003 - 838.10 -1 562.20 724.10 -46.35% -8 500.30 7 662.20 -90.14%
30.06.2003 -1 562.20 726.20 -2 288.40 - 315.12% -2 595.00 1 032.80 -39.80%
31.05.2003 726.20 478.90 247.30 51.64% 135.90 590.30 434.36%
30.04.2003 478.90 2 554.00 -2 075.10 -81.25% -2 896.90 3 375.80 - 116.53%
31.03.2003 2 554.00 393.60 2 160.40 548.88% - 143.80 2 697.80 -1 876.08%
28.02.2003 393.60 3 188.30 -2 794.70 -87.65% -18 144.80 18 538.40 - 102.17%
31.01.2003 3 188.30 -3 463.20 6 651.50 - 192.06% - - -
31.12.2002 -3 463.20 -2 626.80 - 836.40 31.84% - - -
30.11.2002 -2 626.80 - 455.10 -2 171.70 477.19% - - -
31.10.2002 - 455.10 -2 824.40 2 369.30 -83.89% - - -
30.09.2002 -2 824.40 437.80 -3 262.20 - 745.13% - - -
31.08.2002 437.80 -8 500.30 8 938.10 - 105.15% - - -
31.07.2002 -8 500.30 -2 595.00 -5 905.30 227.56% - - -
30.06.2002 -2 595.00 135.90 -2 730.90 -2 009.49% - - -
31.05.2002 135.90 -2 896.90 3 032.80 - 104.69% - - -
30.04.2002 -2 896.90 - 143.80 -2 753.10 1 914.53% - - -
31.03.2002 - 143.80 -18 144.80 18 001.00 -99.21% - - -
28.02.2002 -18 144.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - lending for house purchase - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.