Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 28.02.2009 6 455.70
Min 31.05.2002 -3 230.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 - 346.30 839.80 -1 186.10 - 141.24% - 282.40 -63.90 22.63%
31.12.2015 839.80 691.70 148.10 21.41% 709.20 130.60 18.42%
30.11.2015 691.70 594.40 97.30 16.37% 112.60 579.10 514.30%
31.10.2015 594.40 319.50 274.90 86.04% 402.20 192.20 47.79%
30.09.2015 319.50 455.50 - 136.00 -29.86% 163.60 155.90 95.29%
31.08.2015 455.50 434.40 21.10 4.86% 411.30 44.20 10.75%
31.07.2015 434.40 668.00 - 233.60 -34.97% 348.20 86.20 24.76%
30.06.2015 668.00 477.30 190.70 39.95% 344.00 324.00 94.19%
31.05.2015 477.30 338.10 139.20 41.17% 240.00 237.30 98.88%
30.04.2015 338.10 - 467.70 805.80 - 172.29% 670.90 - 332.80 -49.60%
31.03.2015 - 467.70 556.10 -1 023.80 - 184.10% 6.30 - 474.00 -7 523.81%
28.02.2015 556.10 - 282.40 838.50 - 296.92% 20.60 535.50 2 599.51%
31.01.2015 - 282.40 709.20 - 991.60 - 139.82% - 494.20 211.80 -42.86%
31.12.2014 709.20 112.60 596.60 529.84% 749.50 -40.30 -5.38%
30.11.2014 112.60 402.20 - 289.60 -72.00% 2 489.90 -2 377.30 -95.48%
31.10.2014 402.20 163.60 238.60 145.84% 679.70 - 277.50 -40.83%
30.09.2014 163.60 411.30 - 247.70 -60.22% 231.90 -68.30 -29.45%
31.08.2014 411.30 348.20 63.10 18.12% 650.00 - 238.70 -36.72%
31.07.2014 348.20 344.00 4.20 1.22% 683.10 - 334.90 -49.03%
30.06.2014 344.00 240.00 104.00 43.33% 316.50 27.50 8.69%
31.05.2014 240.00 670.90 - 430.90 -64.23% 764.30 - 524.30 -68.60%
30.04.2014 670.90 6.30 664.60 10 549.21% -85.40 756.30 - 885.60%
31.03.2014 6.30 20.60 -14.30 -69.42% 139.50 - 133.20 -95.48%
28.02.2014 20.60 - 494.20 514.80 - 104.17% - 560.40 581.00 - 103.68%
31.01.2014 - 494.20 749.50 -1 243.70 - 165.94% - 902.40 408.20 -45.23%
31.12.2013 749.50 2 489.90 -1 740.40 -69.90% 424.00 325.50 76.77%
30.11.2013 2 489.90 679.70 1 810.20 266.32% 437.90 2 052.00 468.60%
31.10.2013 679.70 231.90 447.80 193.10% 575.20 104.50 18.17%
30.09.2013 231.90 650.00 - 418.10 -64.32% 447.60 - 215.70 -48.19%
31.08.2013 650.00 683.10 -33.10 -4.85% - 244.60 894.60 - 365.74%
31.07.2013 683.10 316.50 366.60 115.83% 990.60 - 307.50 -31.04%
30.06.2013 316.50 764.30 - 447.80 -58.59% 316.70 -0.20 -0.06%
31.05.2013 764.30 -85.40 849.70 - 994.96% - 868.70 1 633.00 - 187.98%
30.04.2013 -85.40 139.50 - 224.90 - 161.22% 297.10 - 382.50 - 128.74%
31.03.2013 139.50 - 560.40 699.90 - 124.89% 136.40 3.10 2.27%
28.02.2013 - 560.40 - 902.40 342.00 -37.90% -51.80 - 508.60 981.85%
31.01.2013 - 902.40 424.00 -1 326.40 - 312.83% 126.80 -1 029.20 - 811.67%
31.12.2012 424.00 437.90 -13.90 -3.17% 1 447.50 -1 023.50 -70.71%
30.11.2012 437.90 575.20 - 137.30 -23.87% 1 159.20 - 721.30 -62.22%
31.10.2012 575.20 447.60 127.60 28.51% 993.10 - 417.90 -42.08%
30.09.2012 447.60 - 244.60 692.20 - 282.99% 1 352.60 - 905.00 -66.91%
31.08.2012 - 244.60 990.60 -1 235.20 - 124.69% 1 511.10 -1 755.70 - 116.19%
31.07.2012 990.60 316.70 673.90 212.79% 937.00 53.60 5.72%
30.06.2012 316.70 - 868.70 1 185.40 - 136.46% 1 133.40 - 816.70 -72.06%
31.05.2012 - 868.70 297.10 -1 165.80 - 392.39% 823.10 -1 691.80 - 205.54%
30.04.2012 297.10 136.40 160.70 117.82% - 413.00 710.10 - 171.94%
31.03.2012 136.40 -51.80 188.20 - 363.32% 1 040.10 - 903.70 -86.89%
29.02.2012 -51.80 126.80 - 178.60 - 140.85% 184.00 - 235.80 - 128.15%
31.01.2012 126.80 1 447.50 -1 320.70 -91.24% -1 938.50 2 065.30 - 106.54%
31.12.2011 1 447.50 1 159.20 288.30 24.87% 1 649.80 - 202.30 -12.26%
30.11.2011 1 159.20 993.10 166.10 16.73% 1 480.90 - 321.70 -21.72%
31.10.2011 993.10 1 352.60 - 359.50 -26.58% 792.60 200.50 25.30%
30.09.2011 1 352.60 1 511.10 - 158.50 -10.49% 1 033.10 319.50 30.93%
31.08.2011 1 511.10 937.00 574.10 61.27% 861.50 649.60 75.40%
31.07.2011 937.00 1 133.40 - 196.40 -17.33% 998.70 -61.70 -6.18%
30.06.2011 1 133.40 823.10 310.30 37.70% 1 068.60 64.80 6.06%
31.05.2011 823.10 - 413.00 1 236.10 - 299.30% 1 147.60 - 324.50 -28.28%
30.04.2011 - 413.00 1 040.10 -1 453.10 - 139.71% 551.80 - 964.80 - 174.85%
31.03.2011 1 040.10 184.00 856.10 465.27% 373.20 666.90 178.70%
28.02.2011 184.00 -1 938.50 2 122.50 - 109.49% 231.20 -47.20 -20.42%
31.01.2011 -1 938.50 1 649.80 -3 588.30 - 217.50% 2 470.90 -4 409.40 - 178.45%
31.12.2010 1 649.80 1 480.90 168.90 11.41% 1 597.10 52.70 3.30%
30.11.2010 1 480.90 792.60 688.30 86.84% 1 493.60 -12.70 -0.85%
31.10.2010 792.60 1 033.10 - 240.50 -23.28% 858.00 -65.40 -7.62%
30.09.2010 1 033.10 861.50 171.60 19.92% 701.80 331.30 47.21%
31.08.2010 861.50 998.70 - 137.20 -13.74% 782.10 79.40 10.15%
31.07.2010 998.70 1 068.60 -69.90 -6.54% 1 031.90 -33.20 -3.22%
30.06.2010 1 068.60 1 147.60 -79.00 -6.88% 1 108.30 -39.70 -3.58%
31.05.2010 1 147.60 551.80 595.80 107.97% - 421.20 1 568.80 - 372.46%
30.04.2010 551.80 373.20 178.60 47.86% 936.70 - 384.90 -41.09%
31.03.2010 373.20 231.20 142.00 61.42% 670.10 - 296.90 -44.31%
28.02.2010 231.20 2 470.90 -2 239.70 -90.64% 6 455.70 -6 224.50 -96.42%
31.01.2010 2 470.90 1 597.10 873.80 54.71% 674.20 1 796.70 266.49%
31.12.2009 1 597.10 1 493.60 103.50 6.93% 5 057.00 -3 459.90 -68.42%
30.11.2009 1 493.60 858.00 635.60 74.08% 1 171.20 322.40 27.53%
31.10.2009 858.00 701.80 156.20 22.26% 1 237.50 - 379.50 -30.67%
30.09.2009 701.80 782.10 -80.30 -10.27% 1 545.00 - 843.20 -54.58%
31.08.2009 782.10 1 031.90 - 249.80 -24.21% 1 059.70 - 277.60 -26.20%
31.07.2009 1 031.90 1 108.30 -76.40 -6.89% 1 731.80 - 699.90 -40.41%
30.06.2009 1 108.30 - 421.20 1 529.50 - 363.13% 1 484.70 - 376.40 -25.35%
31.05.2009 - 421.20 936.70 -1 357.90 - 144.97% 1 170.30 -1 591.50 - 135.99%
30.04.2009 936.70 670.10 266.60 39.79% 1 181.20 - 244.50 -20.70%
31.03.2009 670.10 6 455.70 -5 785.60 -89.62% 1 224.60 - 554.50 -45.28%
28.02.2009 6 455.70 674.20 5 781.50 857.53% 604.60 5 851.10 967.76%
31.01.2009 674.20 5 057.00 -4 382.80 -86.67% 735.80 -61.60 -8.37%
31.12.2008 5 057.00 1 171.20 3 885.80 331.78% 419.10 4 637.90 1 106.63%
30.11.2008 1 171.20 1 237.50 -66.30 -5.36% - 182.60 1 353.80 - 741.40%
31.10.2008 1 237.50 1 545.00 - 307.50 -19.90% 1 646.80 - 409.30 -24.85%
30.09.2008 1 545.00 1 059.70 485.30 45.80% 982.10 562.90 57.32%
31.08.2008 1 059.70 1 731.80 - 672.10 -38.81% 1 541.40 - 481.70 -31.25%
31.07.2008 1 731.80 1 484.70 247.10 16.64% 1 394.50 337.30 24.19%
30.06.2008 1 484.70 1 170.30 314.40 26.86% 1 323.50 161.20 12.18%
31.05.2008 1 170.30 1 181.20 -10.90 -0.92% 1 407.10 - 236.80 -16.83%
30.04.2008 1 181.20 1 224.60 -43.40 -3.54% 1 116.70 64.50 5.78%
31.03.2008 1 224.60 604.60 620.00 102.55% 1 610.60 - 386.00 -23.97%
29.02.2008 604.60 735.80 - 131.20 -17.83% 1 268.60 - 664.00 -52.34%
31.01.2008 735.80 419.10 316.70 75.57% 2 231.60 -1 495.80 -67.03%
31.12.2007 419.10 - 182.60 601.70 - 329.52% 1 166.40 - 747.30 -64.07%
30.11.2007 - 182.60 1 646.80 -1 829.40 - 111.09% 1 236.90 -1 419.50 - 114.76%
31.10.2007 1 646.80 982.10 664.70 67.68% 636.60 1 010.20 158.69%
30.09.2007 982.10 1 541.40 - 559.30 -36.29% 1 165.20 - 183.10 -15.71%
31.08.2007 1 541.40 1 394.50 146.90 10.53% 850.80 690.60 81.17%
31.07.2007 1 394.50 1 323.50 71.00 5.36% 938.30 456.20 48.62%
30.06.2007 1 323.50 1 407.10 -83.60 -5.94% 1 069.80 253.70 23.71%
31.05.2007 1 407.10 1 116.70 290.40 26.01% 702.60 704.50 100.27%
30.04.2007 1 116.70 1 610.60 - 493.90 -30.67% 875.30 241.40 27.58%
31.03.2007 1 610.60 1 268.60 342.00 26.96% 725.60 885.00 121.97%
28.02.2007 1 268.60 2 231.60 - 963.00 -43.15% 456.80 811.80 177.71%
31.01.2007 2 231.60 1 166.40 1 065.20 91.32% 398.00 1 833.60 460.70%
31.12.2006 1 166.40 1 236.90 -70.50 -5.70% 688.60 477.80 69.39%
30.11.2006 1 236.90 636.60 600.30 94.30% 295.60 941.30 318.44%
31.10.2006 636.60 1 165.20 - 528.60 -45.37% 773.80 - 137.20 -17.73%
30.09.2006 1 165.20 850.80 314.40 36.95% 355.50 809.70 227.76%
31.08.2006 850.80 938.30 -87.50 -9.33% - 529.50 1 380.30 - 260.68%
31.07.2006 938.30 1 069.80 - 131.50 -12.29% 661.90 276.40 41.76%
30.06.2006 1 069.80 702.60 367.20 52.26% 700.00 369.80 52.83%
31.05.2006 702.60 875.30 - 172.70 -19.73% 182.20 520.40 285.62%
30.04.2006 875.30 725.60 149.70 20.63% 24.20 851.10 3 516.94%
31.03.2006 725.60 456.80 268.80 58.84% - 111.60 837.20 - 750.18%
28.02.2006 456.80 398.00 58.80 14.77% 260.40 196.40 75.42%
31.01.2006 398.00 688.60 - 290.60 -42.20% 571.20 - 173.20 -30.32%
31.12.2005 688.60 295.60 393.00 132.95% 656.60 32.00 4.87%
30.11.2005 295.60 773.80 - 478.20 -61.80% 424.10 - 128.50 -30.30%
31.10.2005 773.80 355.50 418.30 117.67% 365.60 408.20 111.65%
30.09.2005 355.50 - 529.50 885.00 - 167.14% 469.20 - 113.70 -24.23%
31.08.2005 - 529.50 661.90 -1 191.40 - 180.00% 291.60 - 821.10 - 281.58%
31.07.2005 661.90 700.00 -38.10 -5.44% 366.80 295.10 80.45%
30.06.2005 700.00 182.20 517.80 284.19% 345.00 355.00 102.90%
31.05.2005 182.20 24.20 158.00 652.89% 1 099.50 - 917.30 -83.43%
30.04.2005 24.20 - 111.60 135.80 - 121.68% 2 812.10 -2 787.90 -99.14%
31.03.2005 - 111.60 260.40 - 372.00 - 142.86% - 195.90 84.30 -43.03%
28.02.2005 260.40 571.20 - 310.80 -54.41% 137.00 123.40 90.07%
31.01.2005 571.20 656.60 -85.40 -13.01% -18.00 589.20 -3 273.33%
31.12.2004 656.60 424.10 232.50 54.82% 99.90 556.70 557.26%
30.11.2004 424.10 365.60 58.50 16.00% 40.40 383.70 949.75%
31.10.2004 365.60 469.20 - 103.60 -22.08% 267.40 98.20 36.72%
30.09.2004 469.20 291.60 177.60 60.91% - 861.10 1 330.30 - 154.49%
31.08.2004 291.60 366.80 -75.20 -20.50% 397.50 - 105.90 -26.64%
31.07.2004 366.80 345.00 21.80 6.32% - 106.40 473.20 - 444.74%
30.06.2004 345.00 1 099.50 - 754.50 -68.62% - 657.80 1 002.80 - 152.45%
31.05.2004 1 099.50 2 812.10 -1 712.60 -60.90% -0.40 1 099.90 - 274 975.00%
30.04.2004 2 812.10 - 195.90 3 008.00 -1 535.48% -30.50 2 842.60 -9 320.00%
31.03.2004 - 195.90 137.00 - 332.90 - 242.99% -5.90 - 190.00 3 220.34%
29.02.2004 137.00 -18.00 155.00 - 861.11% 14.70 122.30 831.97%
31.01.2004 -18.00 99.90 - 117.90 - 118.02% 300.90 - 318.90 - 105.98%
31.12.2003 99.90 40.40 59.50 147.28% - 117.90 217.80 - 184.73%
30.11.2003 40.40 267.40 - 227.00 -84.89% -1 255.70 1 296.10 - 103.22%
31.10.2003 267.40 - 861.10 1 128.50 - 131.05% 74.20 193.20 260.38%
30.09.2003 - 861.10 397.50 -1 258.60 - 316.63% 1 599.60 -2 460.70 - 153.83%
31.08.2003 397.50 - 106.40 503.90 - 473.59% 234.60 162.90 69.44%
31.07.2003 - 106.40 - 657.80 551.40 -83.82% - 419.00 312.60 -74.61%
30.06.2003 - 657.80 -0.40 - 657.40 164 350.00% - 148.40 - 509.40 343.26%
31.05.2003 -0.40 -30.50 30.10 -98.69% -3 230.30 3 229.90 -99.99%
30.04.2003 -30.50 -5.90 -24.60 416.95% 414.10 - 444.60 - 107.37%
31.03.2003 -5.90 14.70 -20.60 - 140.14% - 292.40 286.50 -97.98%
28.02.2003 14.70 300.90 - 286.20 -95.11% 375.10 - 360.40 -96.08%
31.01.2003 300.90 - 117.90 418.80 - 355.22% - - -
31.12.2002 - 117.90 -1 255.70 1 137.80 -90.61% - - -
30.11.2002 -1 255.70 74.20 -1 329.90 -1 792.32% - - -
31.10.2002 74.20 1 599.60 -1 525.40 -95.36% - - -
30.09.2002 1 599.60 234.60 1 365.00 581.84% - - -
31.08.2002 234.60 - 419.00 653.60 - 155.99% - - -
31.07.2002 - 419.00 - 148.40 - 270.60 182.34% - - -
30.06.2002 - 148.40 -3 230.30 3 081.90 -95.41% - - -
31.05.2002 -3 230.30 414.10 -3 644.40 - 880.08% - - -
30.04.2002 414.10 - 292.40 706.50 - 241.62% - - -
31.03.2002 - 292.40 375.10 - 667.50 - 177.95% - - -
28.02.2002 375.10 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (%) (Úrokové sazby (harmonizované))
Objemy pro B1.1.5: Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody (Objemy obchodů (harmonizované))
. Ostatní expozice (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (SME) (Banky celkem)
. Expozice vůči retailu - ostatní (non-SME) (Banky celkem)
Ostatní rizikové expozice (Banky celkem)
. Ostatní expozice (Velké banky)
. Expozice vůči podnikům - ostatní (Velké banky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.