Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let, Kvartální součty - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Ostatní
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 5 let, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na spotřebu
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.14 + S.15), Nad 1 rok do 5 let včetně, Na bydlení
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Ostatní domácnosti - SVJ, Celkem, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Ostatní domácnosti - SVJ, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Domácnosti + Neziskové instituce sloužící domácnostem, Celkem, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Domácnosti + Neziskové instituce sloužící domácnostem, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 1 rok do 5 let včetně
31.05.2024 Úvěry poskytnuté MFI podle původní splatnosti a protistrany: Měsíční, Toky, Nefinanční podniky (S.11), Nad 5 let
31.05.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Nefinanční podniky, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 5 let, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Na bydlení, Stav (zůstatek)
31.05.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Kvartální součty

Zpět na základní časovou řadu Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2016 - 346.30 2 125.90 -2 472.20 - 116.29% - 194.00 - 152.30 78.51%
01.10.2015 2 125.90 1 209.40 916.50 75.78% 1 224.00 901.90 73.68%
01.07.2015 1 209.40 1 483.40 - 274.00 -18.47% 923.10 286.30 31.02%
01.04.2015 1 483.40 - 194.00 1 677.40 - 864.64% 1 254.90 228.50 18.21%
01.01.2015 - 194.00 1 224.00 -1 418.00 - 115.85% - 467.30 273.30 -58.48%
01.10.2014 1 224.00 923.10 300.90 32.60% 3 919.10 -2 695.10 -68.77%
01.07.2014 923.10 1 254.90 - 331.80 -26.44% 1 565.00 - 641.90 -41.02%
01.04.2014 1 254.90 - 467.30 1 722.20 - 368.54% 995.40 259.50 26.07%
01.01.2014 - 467.30 3 919.10 -4 386.40 - 111.92% -1 323.30 856.00 -64.69%
01.10.2013 3 919.10 1 565.00 2 354.10 150.42% 1 437.10 2 482.00 172.71%
01.07.2013 1 565.00 995.40 569.60 57.22% 1 193.60 371.40 31.12%
01.04.2013 995.40 -1 323.30 2 318.70 - 175.22% - 254.90 1 250.30 - 490.51%
01.01.2013 -1 323.30 1 437.10 -2 760.40 - 192.08% 211.40 -1 534.70 - 725.97%
01.10.2012 1 437.10 1 193.60 243.50 20.40% 3 599.80 -2 162.70 -60.08%
01.07.2012 1 193.60 - 254.90 1 448.50 - 568.26% 3 800.70 -2 607.10 -68.60%
01.04.2012 - 254.90 211.40 - 466.30 - 220.58% 1 543.50 -1 798.40 - 116.51%
01.01.2012 211.40 3 599.80 -3 388.40 -94.13% - 714.40 925.80 - 129.59%
01.10.2011 3 599.80 3 800.70 - 200.90 -5.29% 3 923.30 - 323.50 -8.25%
01.07.2011 3 800.70 1 543.50 2 257.20 146.24% 2 893.30 907.40 31.36%
01.04.2011 1 543.50 - 714.40 2 257.90 - 316.06% 2 768.00 -1 224.50 -44.24%
01.01.2011 - 714.40 3 923.30 -4 637.70 - 118.21% 3 075.30 -3 789.70 - 123.23%
01.10.2010 3 923.30 2 893.30 1 030.00 35.60% 3 948.70 -25.40 -0.64%
01.07.2010 2 893.30 2 768.00 125.30 4.53% 2 515.80 377.50 15.01%
01.04.2010 2 768.00 3 075.30 - 307.30 -9.99% 1 623.80 1 144.20 70.46%
01.01.2010 3 075.30 3 948.70 - 873.40 -22.12% 7 800.00 -4 724.70 -60.57%
01.10.2009 3 948.70 2 515.80 1 432.90 56.96% 7 465.70 -3 517.00 -47.11%
01.07.2009 2 515.80 1 623.80 892.00 54.93% 4 336.50 -1 820.70 -41.99%
01.04.2009 1 623.80 7 800.00 -6 176.20 -79.18% 3 836.20 -2 212.40 -57.67%
01.01.2009 7 800.00 7 465.70 334.30 4.48% 2 565.00 5 235.00 204.09%
01.10.2008 7 465.70 4 336.50 3 129.20 72.16% 1 883.30 5 582.40 296.42%
01.07.2008 4 336.50 3 836.20 500.30 13.04% 3 918.00 418.50 10.68%
01.04.2008 3 836.20 2 565.00 1 271.20 49.56% 3 847.30 -11.10 -0.29%
01.01.2008 2 565.00 1 883.30 681.70 36.20% 5 110.80 -2 545.80 -49.81%
01.10.2007 1 883.30 3 918.00 -2 034.70 -51.93% 3 039.90 -1 156.60 -38.05%
01.07.2007 3 918.00 3 847.30 70.70 1.84% 2 954.30 963.70 32.62%
01.04.2007 3 847.30 5 110.80 -1 263.50 -24.72% 2 647.70 1 199.60 45.31%
01.01.2007 5 110.80 3 039.90 2 070.90 68.12% 1 580.40 3 530.40 223.39%
01.10.2006 3 039.90 2 954.30 85.60 2.90% 1 758.00 1 281.90 72.92%
01.07.2006 2 954.30 2 647.70 306.60 11.58% 487.90 2 466.40 505.51%
01.04.2006 2 647.70 1 580.40 1 067.30 67.53% 906.40 1 741.30 192.11%
01.01.2006 1 580.40 1 758.00 - 177.60 -10.10% 720.00 860.40 119.50%
01.10.2005 1 758.00 487.90 1 270.10 260.32% 1 446.30 311.70 21.55%
01.07.2005 487.90 906.40 - 418.50 -46.17% 1 127.60 - 639.70 -56.73%
01.04.2005 906.40 720.00 186.40 25.89% 4 256.60 -3 350.20 -78.71%
01.01.2005 720.00 1 446.30 - 726.30 -50.22% -76.90 796.90 -1 036.28%
01.10.2004 1 446.30 1 127.60 318.70 28.26% 407.70 1 038.60 254.75%
01.07.2004 1 127.60 4 256.60 -3 129.00 -73.51% - 570.00 1 697.60 - 297.82%
01.04.2004 4 256.60 -76.90 4 333.50 -5 635.24% - 688.70 4 945.30 - 718.06%
01.01.2004 -76.90 407.70 - 484.60 - 118.86% 309.70 - 386.60 - 124.83%
01.10.2003 407.70 - 570.00 977.70 - 171.53% -1 299.40 1 707.10 - 131.38%
01.07.2003 - 570.00 - 688.70 118.70 -17.24% 1 415.20 -1 985.20 - 140.28%
01.04.2003 - 688.70 309.70 - 998.40 - 322.38% -2 964.60 2 275.90 -76.77%
01.01.2003 309.70 -1 299.40 1 609.10 - 123.83% 82.70 227.00 274.49%
01.10.2002 -1 299.40 1 415.20 -2 714.60 - 191.82% - - -
01.07.2002 1 415.20 -2 964.60 4 379.80 - 147.74% - - -
01.04.2002 -2 964.60 82.70 -3 047.30 -3 684.76% - - -
01.01.2002 82.70 - - - - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - over 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.