Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Na bydlení, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Na bydlení, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nerezidenti, Celkem, Na nákup cenných papírů, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Celkem, Na nákup cenných papírů, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Rezidenti, Celkem, Na nákup cenných papírů, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti + Neziskové instituce sloužící domácnostem, Celkem, Stav (zůstatek)
31.12.2019 Bytová výstavba do roku 2019: Čtvrtletní, Zahájená bytová výstavba, Počet bytů v rodiných domech
31.12.2019 Bytová výstavba do roku 2019: Čtvrtletní, Zahájená bytová výstavba, Počet bytů v bytových domech
31.12.2019 Bytová výstavba do roku 2019: Čtvrtletní, Dokončená bytová výstavba, Počet bytů v rodiných domech
31.12.2019 Bytová výstavba do roku 2019: Čtvrtletní, Dokončená bytová výstavba, Počet bytů v bytových domech
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, kreditních karet, spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení), Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, kreditních karet, spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení), Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, kreditních karet, spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení), Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - obyvatelstvo, Celkem, CZK, Ostatní úvěry (bez KTK, BÚ, kreditních karet, spotřebitelských úvěrů a úvěrů na bydlení), Stav (zůstatek)
31.12.2019 Bytová výstavba do roku 2019: Čtvrtletní, Zahájená bytová výstavba, Počet bytů v domech s peč. službou a dom. Penziónech
31.12.2019 Bytová výstavba do roku 2019: Čtvrtletní, Dokončená bytová výstavba, Počet bytů v domech s peč. službou a dom. Penziónech
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Nad 1 rok do 5 let včetně, Rezidenti - Domácnosti - živnosti, Celkem, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Ostatní domácnosti - SVJ, Celkem, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Ostatní domácnosti - SVJ, Celkem, CZK, Stav (zůstatek)
31.03.2024 Úvěry klientské: Měsíční, Do 1 roku včetně, Rezidenti - Neziskové instituce sloužící domácnostem, Celkem, Stav (zůstatek)

Graf hodnot, Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.01.2016 -1 210.60
Max 31.12.2007 23 732.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.01.2016 -1 210.60 9 200.50 -10 411.10 - 113.16% 2 971.10 -4 181.70 - 140.75%
31.12.2015 9 200.50 6 550.70 2 649.80 40.45% 5 706.60 3 493.90 61.23%
30.11.2015 6 550.70 6 697.10 - 146.40 -2.19% 4 235.70 2 315.00 54.65%
31.10.2015 6 697.10 6 456.50 240.60 3.73% 5 335.80 1 361.30 25.51%
30.09.2015 6 456.50 5 866.60 589.90 10.06% 5 585.20 871.30 15.60%
31.08.2015 5 866.60 7 712.50 -1 845.90 -23.93% 3 847.90 2 018.70 52.46%
31.07.2015 7 712.50 7 740.40 -27.90 -0.36% 5 009.20 2 703.30 53.97%
30.06.2015 7 740.40 5 734.30 2 006.10 34.98% 5 128.40 2 612.00 50.93%
31.05.2015 5 734.30 5 647.10 87.20 1.54% 3 757.70 1 976.60 52.60%
30.04.2015 5 647.10 4 896.20 750.90 15.34% 6 369.00 - 721.90 -11.33%
31.03.2015 4 896.20 3 032.40 1 863.80 61.46% 2 993.80 1 902.40 63.54%
28.02.2015 3 032.40 2 971.10 61.30 2.06% 1 650.90 1 381.50 83.68%
31.01.2015 2 971.10 5 706.60 -2 735.50 -47.94% 1 867.30 1 103.80 59.11%
31.12.2014 5 706.60 4 235.70 1 470.90 34.73% 7 130.60 -1 424.00 -19.97%
30.11.2014 4 235.70 5 335.80 -1 100.10 -20.62% 4 652.60 - 416.90 -8.96%
31.10.2014 5 335.80 5 585.20 - 249.40 -4.47% 4 957.60 378.20 7.63%
30.09.2014 5 585.20 3 847.90 1 737.30 45.15% 3 586.00 1 999.20 55.75%
31.08.2014 3 847.90 5 009.20 -1 161.30 -23.18% 4 088.90 - 241.00 -5.89%
31.07.2014 5 009.20 5 128.40 - 119.20 -2.32% 4 291.70 717.50 16.72%
30.06.2014 5 128.40 3 757.70 1 370.70 36.48% 3 053.10 2 075.30 67.97%
31.05.2014 3 757.70 6 369.00 -2 611.30 -41.00% 3 644.40 113.30 3.11%
30.04.2014 6 369.00 2 993.80 3 375.20 112.74% 3 833.80 2 535.20 66.13%
31.03.2014 2 993.80 1 650.90 1 342.90 81.34% 2 494.00 499.80 20.04%
28.02.2014 1 650.90 1 867.30 - 216.40 -11.59% 1 655.00 -4.10 -0.25%
31.01.2014 1 867.30 7 130.60 -5 263.30 -73.81% 1 379.80 487.50 35.33%
31.12.2013 7 130.60 4 652.60 2 478.00 53.26% 6 721.70 408.90 6.08%
30.11.2013 4 652.60 4 957.60 - 305.00 -6.15% 4 504.00 148.60 3.30%
31.10.2013 4 957.60 3 586.00 1 371.60 38.25% 4 698.30 259.30 5.52%
30.09.2013 3 586.00 4 088.90 - 502.90 -12.30% 1 996.10 1 589.90 79.65%
31.08.2013 4 088.90 4 291.70 - 202.80 -4.73% 4 739.80 - 650.90 -13.73%
31.07.2013 4 291.70 3 053.10 1 238.60 40.57% 2 564.80 1 726.90 67.33%
30.06.2013 3 053.10 3 644.40 - 591.30 -16.22% 5 326.30 -2 273.20 -42.68%
31.05.2013 3 644.40 3 833.80 - 189.40 -4.94% 4 321.80 - 677.40 -15.67%
30.04.2013 3 833.80 2 494.00 1 339.80 53.72% 2 973.20 860.60 28.95%
31.03.2013 2 494.00 1 655.00 839.00 50.69% 1 538.70 955.30 62.08%
28.02.2013 1 655.00 1 379.80 275.20 19.94% 1 965.80 - 310.80 -15.81%
31.01.2013 1 379.80 6 721.70 -5 341.90 -79.47% 1 930.10 - 550.30 -28.51%
31.12.2012 6 721.70 4 504.00 2 217.70 49.24% 9 418.10 -2 696.40 -28.63%
30.11.2012 4 504.00 4 698.30 - 194.30 -4.14% 4 793.50 - 289.50 -6.04%
31.10.2012 4 698.30 1 996.10 2 702.20 135.37% 4 402.00 296.30 6.73%
30.09.2012 1 996.10 4 739.80 -2 743.70 -57.89% 4 637.90 -2 641.80 -56.96%
31.08.2012 4 739.80 2 564.80 2 175.00 84.80% 5 283.80 - 544.00 -10.30%
31.07.2012 2 564.80 5 326.30 -2 761.50 -51.85% 3 989.70 -1 424.90 -35.71%
30.06.2012 5 326.30 4 321.80 1 004.50 23.24% 5 492.60 - 166.30 -3.03%
31.05.2012 4 321.80 2 973.20 1 348.60 45.36% 5 197.20 - 875.40 -16.84%
30.04.2012 2 973.20 1 538.70 1 434.50 93.23% 4 130.40 -1 157.20 -28.02%
31.03.2012 1 538.70 1 965.80 - 427.10 -21.73% 3 004.30 -1 465.60 -48.78%
29.02.2012 1 965.80 1 930.10 35.70 1.85% 2 028.70 -62.90 -3.10%
31.01.2012 1 930.10 9 418.10 -7 488.00 -79.51% 3 461.10 -1 531.00 -44.23%
31.12.2011 9 418.10 4 793.50 4 624.60 96.48% 6 255.00 3 163.10 50.57%
30.11.2011 4 793.50 4 402.00 391.50 8.89% 4 751.40 42.10 0.89%
31.10.2011 4 402.00 4 637.90 - 235.90 -5.09% 4 810.30 - 408.30 -8.49%
30.09.2011 4 637.90 5 283.80 - 645.90 -12.22% 4 349.70 288.20 6.63%
31.08.2011 5 283.80 3 989.70 1 294.10 32.44% 2 999.80 2 284.00 76.14%
31.07.2011 3 989.70 5 492.60 -1 502.90 -27.36% 4 064.20 -74.50 -1.83%
30.06.2011 5 492.60 5 197.20 295.40 5.68% 170.00 5 322.60 3 130.94%
31.05.2011 5 197.20 4 130.40 1 066.80 25.83% 4 318.50 878.70 20.35%
30.04.2011 4 130.40 3 004.30 1 126.10 37.48% 4 275.30 - 144.90 -3.39%
31.03.2011 3 004.30 2 028.70 975.60 48.09% 2 939.90 64.40 2.19%
28.02.2011 2 028.70 3 461.10 -1 432.40 -41.39% 2 226.90 - 198.20 -8.90%
31.01.2011 3 461.10 6 255.00 -2 793.90 -44.67% 1 104.10 2 357.00 213.48%
31.12.2010 6 255.00 4 751.40 1 503.60 31.65% 8 909.70 -2 654.70 -29.80%
30.11.2010 4 751.40 4 810.30 -58.90 -1.22% 5 827.60 -1 076.20 -18.47%
31.10.2010 4 810.30 4 349.70 460.60 10.59% 5 538.20 - 727.90 -13.14%
30.09.2010 4 349.70 2 999.80 1 349.90 45.00% 5 765.60 -1 415.90 -24.56%
31.08.2010 2 999.80 4 064.20 -1 064.40 -26.19% 5 604.40 -2 604.60 -46.47%
31.07.2010 4 064.20 170.00 3 894.20 2 290.71% 6 310.90 -2 246.70 -35.60%
30.06.2010 170.00 4 318.50 -4 148.50 -96.06% 7 229.20 -7 059.20 -97.65%
31.05.2010 4 318.50 4 275.30 43.20 1.01% 5 563.10 -1 244.60 -22.37%
30.04.2010 4 275.30 2 939.90 1 335.40 45.42% 6 654.30 -2 379.00 -35.75%
31.03.2010 2 939.90 2 226.90 713.00 32.02% 6 237.80 -3 297.90 -52.87%
28.02.2010 2 226.90 1 104.10 1 122.80 101.69% 4 672.70 -2 445.80 -52.34%
31.01.2010 1 104.10 8 909.70 -7 805.60 -87.61% 3 940.90 -2 836.80 -71.98%
31.12.2009 8 909.70 5 827.60 3 082.10 52.89% 8 383.40 526.30 6.28%
30.11.2009 5 827.60 5 538.20 289.40 5.23% 7 662.80 -1 835.20 -23.95%
31.10.2009 5 538.20 5 765.60 - 227.40 -3.94% 9 413.20 -3 875.00 -41.17%
30.09.2009 5 765.60 5 604.40 161.20 2.88% 9 456.30 -3 690.70 -39.03%
31.08.2009 5 604.40 6 310.90 - 706.50 -11.19% 9 664.70 -4 060.30 -42.01%
31.07.2009 6 310.90 7 229.20 - 918.30 -12.70% 10 429.00 -4 118.10 -39.49%
30.06.2009 7 229.20 5 563.10 1 666.10 29.95% 10 644.10 -3 414.90 -32.08%
31.05.2009 5 563.10 6 654.30 -1 091.20 -16.40% 8 654.20 -3 091.10 -35.72%
30.04.2009 6 654.30 6 237.80 416.50 6.68% 9 849.00 -3 194.70 -32.44%
31.03.2009 6 237.80 4 672.70 1 565.10 33.49% 7 204.10 - 966.30 -13.41%
28.02.2009 4 672.70 3 940.90 731.80 18.57% 6 703.10 -2 030.40 -30.29%
31.01.2009 3 940.90 8 383.40 -4 442.50 -52.99% 6 848.60 -2 907.70 -42.46%
31.12.2008 8 383.40 7 662.80 720.60 9.40% 23 732.00 -15 348.60 -64.67%
30.11.2008 7 662.80 9 413.20 -1 750.40 -18.60% 15 102.50 -7 439.70 -49.26%
31.10.2008 9 413.20 9 456.30 -43.10 -0.46% 12 823.60 -3 410.40 -26.59%
30.09.2008 9 456.30 9 664.70 - 208.40 -2.16% 10 289.70 - 833.40 -8.10%
31.08.2008 9 664.70 10 429.00 - 764.30 -7.33% 12 981.80 -3 317.10 -25.55%
31.07.2008 10 429.00 10 644.10 - 215.10 -2.02% 11 457.10 -1 028.10 -8.97%
30.06.2008 10 644.10 8 654.20 1 989.90 22.99% 12 237.50 -1 593.40 -13.02%
31.05.2008 8 654.20 9 849.00 -1 194.80 -12.13% 11 431.60 -2 777.40 -24.30%
30.04.2008 9 849.00 7 204.10 2 644.90 36.71% 9 896.10 -47.10 -0.48%
31.03.2008 7 204.10 6 703.10 501.00 7.47% 9 725.80 -2 521.70 -25.93%
29.02.2008 6 703.10 6 848.60 - 145.50 -2.12% 6 732.00 -28.90 -0.43%
31.01.2008 6 848.60 23 732.00 -16 883.40 -71.14% 5 449.00 1 399.60 25.69%
31.12.2007 23 732.00 15 102.50 8 629.50 57.14% 10 918.70 12 813.30 117.35%
30.11.2007 15 102.50 12 823.60 2 278.90 17.77% 9 208.90 5 893.60 64.00%
31.10.2007 12 823.60 10 289.70 2 533.90 24.63% 9 218.70 3 604.90 39.10%
30.09.2007 10 289.70 12 981.80 -2 692.10 -20.74% 8 648.90 1 640.80 18.97%
31.08.2007 12 981.80 11 457.10 1 524.70 13.31% 8 982.90 3 998.90 44.52%
31.07.2007 11 457.10 12 237.50 - 780.40 -6.38% 7 792.70 3 664.40 47.02%
30.06.2007 12 237.50 11 431.60 805.90 7.05% 9 113.50 3 124.00 34.28%
31.05.2007 11 431.60 9 896.10 1 535.50 15.52% 7 817.40 3 614.20 46.23%
30.04.2007 9 896.10 9 725.80 170.30 1.75% 5 574.60 4 321.50 77.52%
31.03.2007 9 725.80 6 732.00 2 993.80 44.47% 6 388.00 3 337.80 52.25%
28.02.2007 6 732.00 5 449.00 1 283.00 23.55% 4 863.40 1 868.60 38.42%
31.01.2007 5 449.00 10 918.70 -5 469.70 -50.09% 5 067.60 381.40 7.53%
31.12.2006 10 918.70 9 208.90 1 709.80 18.57% 8 897.80 2 020.90 22.71%
30.11.2006 9 208.90 9 218.70 -9.80 -0.11% 6 911.10 2 297.80 33.25%
31.10.2006 9 218.70 8 648.90 569.80 6.59% 6 664.90 2 553.80 38.32%
30.09.2006 8 648.90 8 982.90 - 334.00 -3.72% 6 234.40 2 414.50 38.73%
31.08.2006 8 982.90 7 792.70 1 190.20 15.27% 7 013.80 1 969.10 28.07%
31.07.2006 7 792.70 9 113.50 -1 320.80 -14.49% 5 255.20 2 537.50 48.29%
30.06.2006 9 113.50 7 817.40 1 296.10 16.58% 7 044.70 2 068.80 29.37%
31.05.2006 7 817.40 5 574.60 2 242.80 40.23% 6 128.40 1 689.00 27.56%
30.04.2006 5 574.60 6 388.00 - 813.40 -12.73% 5 042.60 532.00 10.55%
31.03.2006 6 388.00 4 863.40 1 524.60 31.35% 4 432.00 1 956.00 44.13%
28.02.2006 4 863.40 5 067.60 - 204.20 -4.03% 3 111.10 1 752.30 56.32%
31.01.2006 5 067.60 8 897.80 -3 830.20 -43.05% 3 169.30 1 898.30 59.90%
31.12.2005 8 897.80 6 911.10 1 986.70 28.75% 7 029.40 1 868.40 26.58%
30.11.2005 6 911.10 6 664.90 246.20 3.69% 5 261.10 1 650.00 31.36%
31.10.2005 6 664.90 6 234.40 430.50 6.91% 10 981.50 -4 316.60 -39.31%
30.09.2005 6 234.40 7 013.80 - 779.40 -11.11% 4 956.40 1 278.00 25.78%
31.08.2005 7 013.80 5 255.20 1 758.60 33.46% 7 979.10 - 965.30 -12.10%
31.07.2005 5 255.20 7 044.70 -1 789.50 -25.40% 4 685.70 569.50 12.15%
30.06.2005 7 044.70 6 128.40 916.30 14.95% 5 245.70 1 799.00 34.29%
31.05.2005 6 128.40 5 042.60 1 085.80 21.53% 4 456.20 1 672.20 37.53%
30.04.2005 5 042.60 4 432.00 610.60 13.78% 1 884.80 3 157.80 167.54%
31.03.2005 4 432.00 3 111.10 1 320.90 42.46% 3 973.20 458.80 11.55%
28.02.2005 3 111.10 3 169.30 -58.20 -1.84% 324.10 2 787.00 859.92%
31.01.2005 3 169.30 7 029.40 -3 860.10 -54.91% 6 164.90 -2 995.60 -48.59%
31.12.2004 7 029.40 5 261.10 1 768.30 33.61% 4 846.60 2 182.80 45.04%
30.11.2004 5 261.10 10 981.50 -5 720.40 -52.09% 2 650.30 2 610.80 98.51%
31.10.2004 10 981.50 4 956.40 6 025.10 121.56% 2 845.30 8 136.20 285.95%
30.09.2004 4 956.40 7 979.10 -3 022.70 -37.88% 2 800.60 2 155.80 76.98%
31.08.2004 7 979.10 4 685.70 3 293.40 70.29% 3 217.80 4 761.30 147.97%
31.07.2004 4 685.70 5 245.70 - 560.00 -10.68% 3 904.90 780.80 20.00%
30.06.2004 5 245.70 4 456.20 789.50 17.72% 2 192.00 3 053.70 139.31%
31.05.2004 4 456.20 1 884.80 2 571.40 136.43% 1 687.50 2 768.70 164.07%
30.04.2004 1 884.80 3 973.20 -2 088.40 -52.56% 1 864.10 20.70 1.11%
31.03.2004 3 973.20 324.10 3 649.10 1 125.92% 2 077.40 1 895.80 91.26%
29.02.2004 324.10 6 164.90 -5 840.80 -94.74% 1 140.10 - 816.00 -71.57%
31.01.2004 6 164.90 4 846.60 1 318.30 27.20% 1 827.70 4 337.20 237.30%
31.12.2003 4 846.60 2 650.30 2 196.30 82.87% 3 457.60 1 389.00 40.17%
30.11.2003 2 650.30 2 845.30 - 195.00 -6.85% 1 595.50 1 054.80 66.11%
31.10.2003 2 845.30 2 800.60 44.70 1.60% 1 801.50 1 043.80 57.94%
30.09.2003 2 800.60 3 217.80 - 417.20 -12.97% 556.20 2 244.40 403.52%
31.08.2003 3 217.80 3 904.90 - 687.10 -17.60% 1 635.60 1 582.20 96.74%
31.07.2003 3 904.90 2 192.00 1 712.90 78.14% 1 552.70 2 352.20 151.49%
30.06.2003 2 192.00 1 687.50 504.50 29.90% 1 791.60 400.40 22.35%
31.05.2003 1 687.50 1 864.10 - 176.60 -9.47% 5 209.80 -3 522.30 -67.61%
30.04.2003 1 864.10 2 077.40 - 213.30 -10.27% 523.00 1 341.10 256.42%
31.03.2003 2 077.40 1 140.10 937.30 82.21% 1 017.70 1 059.70 104.13%
28.02.2003 1 140.10 1 827.70 - 687.60 -37.62% 2 854.90 -1 714.80 -60.07%
31.01.2003 1 827.70 3 457.60 -1 629.90 -47.14% - - -
31.12.2002 3 457.60 1 595.50 1 862.10 116.71% - - -
30.11.2002 1 595.50 1 801.50 - 206.00 -11.43% - - -
31.10.2002 1 801.50 556.20 1 245.30 223.89% - - -
30.09.2002 556.20 1 635.60 -1 079.40 -65.99% - - -
31.08.2002 1 635.60 1 552.70 82.90 5.34% - - -
31.07.2002 1 552.70 1 791.60 - 238.90 -13.33% - - -
30.06.2002 1 791.60 5 209.80 -3 418.20 -65.61% - - -
31.05.2002 5 209.80 523.00 4 686.80 896.14% - - -
30.04.2002 523.00 1 017.70 - 494.70 -48.61% - - -
31.03.2002 1 017.70 2 854.90 -1 837.20 -64.35% - - -
28.02.2002 2 854.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Domácnosti - úvěr na nákup domu - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Dluhové cenné papíry do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Non-financial corporations - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Non-financial corporations - over 1 and up to 5 years (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))
Households - consumer credit - up to 1 year (MFI loans, breakdown - loans to non-financial sectors other than government (levels))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.