Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Přímé investice - Reinvestice zisků, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Pasiva, Přímé investice - Reinvestice zisků, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Přímé investice, Transakce

Graf hodnot, Finanční účet (v mil. EUR)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Přímé investice - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 30.09.2011 -1 443.40
Max 30.06.2002 5 494.80

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 2 134.60 1 075.70 1 058.90 98.44% 376.80 1 757.80 466.51%
31.03.2014 1 075.70 93.10 982.60 1 055.42% 1 038.20 37.50 3.61%
31.12.2013 93.10 - 215.10 308.20 - 143.28% 1 350.90 -1 257.80 -93.11%
30.09.2013 - 215.10 376.80 - 591.90 - 157.09% 1 050.60 -1 265.70 - 120.47%
30.06.2013 376.80 1 038.20 - 661.40 -63.71% 1 767.20 -1 390.40 -78.68%
31.03.2013 1 038.20 1 350.90 - 312.70 -23.15% 649.40 388.80 59.87%
31.12.2012 1 350.90 1 050.60 300.30 28.58% 1 672.30 - 321.40 -19.22%
30.09.2012 1 050.60 1 767.20 - 716.60 -40.55% -1 443.40 2 494.00 - 172.79%
30.06.2012 1 767.20 649.40 1 117.80 172.13% 1 978.90 - 211.70 -10.70%
31.03.2012 649.40 1 672.30 -1 022.90 -61.17% - 344.40 993.80 - 288.56%
31.12.2011 1 672.30 -1 443.40 3 115.70 - 215.86% 534.60 1 137.70 212.81%
30.09.2011 -1 443.40 1 978.90 -3 422.30 - 172.94% 1 510.90 -2 954.30 - 195.53%
30.06.2011 1 978.90 - 344.40 2 323.30 - 674.59% 1 178.80 800.10 67.87%
31.03.2011 - 344.40 534.60 - 879.00 - 164.42% 538.70 - 883.10 - 163.93%
31.12.2010 534.60 1 510.90 - 976.30 -64.62% 1 129.10 - 594.50 -52.65%
30.09.2010 1 510.90 1 178.80 332.10 28.17% - 669.40 2 180.30 - 325.71%
30.06.2010 1 178.80 538.70 640.10 118.82% 339.20 839.60 247.52%
31.03.2010 538.70 1 129.10 - 590.40 -52.29% 598.50 -59.80 -9.99%
31.12.2009 1 129.10 - 669.40 1 798.50 - 268.67% 423.60 705.50 166.55%
30.09.2009 - 669.40 339.20 -1 008.60 - 297.35% 681.60 -1 351.00 - 198.21%
30.06.2009 339.20 598.50 - 259.30 -43.32% 1 322.00 - 982.80 -74.34%
31.03.2009 598.50 423.60 174.90 41.29% - 925.20 1 523.70 - 164.69%
31.12.2008 423.60 681.60 - 258.00 -37.85% 2 301.20 -1 877.60 -81.59%
30.09.2008 681.60 1 322.00 - 640.40 -48.44% 1 509.80 - 828.20 -54.85%
30.06.2008 1 322.00 - 925.20 2 247.20 - 242.89% 1 360.30 -38.30 -2.82%
31.03.2008 - 925.20 2 301.20 -3 226.40 - 140.21% 1 309.60 -2 234.80 - 170.65%
31.12.2007 2 301.20 1 509.80 791.40 52.42% 899.50 1 401.70 155.83%
30.09.2007 1 509.80 1 360.30 149.50 10.99% 1 118.00 391.80 35.04%
30.06.2007 1 360.30 1 309.60 50.70 3.87% 901.40 458.90 50.91%
31.03.2007 1 309.60 899.50 410.10 45.59% 272.00 1 037.60 381.47%
31.12.2006 899.50 1 118.00 - 218.50 -19.54% 1 844.00 - 944.50 -51.22%
30.09.2006 1 118.00 901.40 216.60 24.03% 2 003.70 - 885.70 -44.20%
30.06.2006 901.40 272.00 629.40 231.40% 4 602.00 -3 700.60 -80.41%
31.03.2006 272.00 1 844.00 -1 572.00 -85.25% 916.40 - 644.40 -70.32%
31.12.2005 1 844.00 2 003.70 - 159.70 -7.97% 557.20 1 286.80 230.94%
30.09.2005 2 003.70 4 602.00 -2 598.30 -56.46% 963.70 1 040.00 107.92%
30.06.2005 4 602.00 916.40 3 685.60 402.18% 837.70 3 764.30 449.36%
31.03.2005 916.40 557.20 359.20 64.47% 826.70 89.70 10.85%
31.12.2004 557.20 963.70 - 406.50 -42.18% - 835.90 1 393.10 - 166.66%
30.09.2004 963.70 837.70 126.00 15.04% 896.10 67.60 7.54%
30.06.2004 837.70 826.70 11.00 1.33% 779.50 58.20 7.47%
31.03.2004 826.70 - 835.90 1 662.60 - 198.90% 852.50 -25.80 -3.03%
31.12.2003 - 835.90 896.10 -1 732.00 - 193.28% 759.50 -1 595.40 - 210.06%
30.09.2003 896.10 779.50 116.60 14.96% 1 741.40 - 845.30 -48.54%
30.06.2003 779.50 852.50 -73.00 -8.56% 5 494.80 -4 715.30 -85.81%
31.03.2003 852.50 759.50 93.00 12.24% 873.90 -21.40 -2.45%
31.12.2002 759.50 1 741.40 - 981.90 -56.39% 1 847.40 -1 087.90 -58.89%
30.09.2002 1 741.40 5 494.80 -3 753.40 -68.31% 1 018.30 723.10 71.01%
30.06.2002 5 494.80 873.90 4 620.90 528.77% 1 912.30 3 582.50 187.34%
31.03.2002 873.90 1 847.40 - 973.50 -52.70% 1 342.70 - 468.80 -34.91%
31.12.2001 1 847.40 1 018.30 829.10 81.42% 1 354.40 493.00 36.40%
30.09.2001 1 018.30 1 912.30 - 894.00 -46.75% 1 312.50 - 294.20 -22.42%
30.06.2001 1 912.30 1 342.70 569.60 42.42% 1 445.50 466.80 32.29%
31.03.2001 1 342.70 1 354.40 -11.70 -0.86% 1 243.60 99.10 7.97%
31.12.2000 1 354.40 1 312.50 41.90 3.19% 1 760.00 - 405.60 -23.05%
30.09.2000 1 312.50 1 445.50 - 133.00 -9.20% 2 346.60 -1 034.10 -44.07%
30.06.2000 1 445.50 1 243.60 201.90 16.24% 914.40 531.10 58.08%
31.03.2000 1 243.60 1 760.00 - 516.40 -29.34% 857.90 385.70 44.96%
31.12.1999 1 760.00 2 346.60 - 586.60 -25.00% 740.40 1 019.60 137.71%
30.09.1999 2 346.60 914.40 1 432.20 156.63% 748.30 1 598.30 213.59%
30.06.1999 914.40 857.90 56.50 6.59% 681.80 232.60 34.12%
31.03.1999 857.90 740.40 117.50 15.87% 1 022.00 - 164.10 -16.06%
31.12.1998 740.40 748.30 -7.90 -1.06% 395.90 344.50 87.02%
30.09.1998 748.30 681.80 66.50 9.75% 330.70 417.60 126.28%
30.06.1998 681.80 1 022.00 - 340.20 -33.29% 153.20 528.60 345.04%
31.03.1998 1 022.00 395.90 626.10 158.15% 238.40 783.60 328.69%
31.12.1997 395.90 330.70 65.20 19.72% 351.60 44.30 12.60%
30.09.1997 330.70 153.20 177.50 115.86% 319.50 11.20 3.51%
30.06.1997 153.20 238.40 -85.20 -35.74% 111.00 42.20 38.02%
31.03.1997 238.40 351.60 - 113.20 -32.20% 237.60 0.80 0.34%
31.12.1996 351.60 319.50 32.10 10.05% 434.00 -82.40 -18.99%
30.09.1996 319.50 111.00 208.50 187.84% 1 213.80 - 894.30 -73.68%
30.06.1996 111.00 237.60 - 126.60 -53.28% 212.90 - 101.90 -47.86%
31.03.1996 237.60 434.00 - 196.40 -45.25% 87.40 150.20 171.85%
31.12.1995 434.00 1 213.80 - 779.80 -64.24% 311.70 122.30 39.24%
30.09.1995 1 213.80 212.90 1 000.90 470.13% 138.00 1 075.80 779.57%
30.06.1995 212.90 87.40 125.50 143.59% 192.50 20.40 10.60%
31.03.1995 87.40 311.70 - 224.30 -71.96% -13.00 100.40 - 772.31%
31.12.1994 311.70 138.00 173.70 125.87% 108.70 203.00 186.75%
30.09.1994 138.00 192.50 -54.50 -28.31% 51.60 86.40 167.44%
30.06.1994 192.50 -13.00 205.50 -1 580.77% 75.40 117.10 155.31%
31.03.1994 -13.00 108.70 - 121.70 - 111.96% 243.80 - 256.80 - 105.33%
31.12.1993 108.70 51.60 57.10 110.66% - - -
30.09.1993 51.60 75.40 -23.80 -31.56% - - -
30.06.1993 75.40 243.80 - 168.40 -69.07% - - -
31.03.1993 243.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přímé investice - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.