Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, CZK, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, EUR, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce

Graf hodnot, Finanční účet (v mil. Kč)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Přímé investice - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2008 -23 649.50
Max 31.12.2005 279 630.40

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 88 106.40 29 519.40 58 587.00 198.47% 36 278.60 51 827.80 142.86%
31.03.2014 29 519.40 33 198.20 -3 678.80 -11.08% 26 545.10 2 974.30 11.20%
31.12.2013 33 198.20 30 717.60 2 480.60 8.08% 121 261.10 -88 062.90 -72.62%
30.09.2013 30 717.60 36 278.60 -5 561.00 -15.33% 87 263.90 -56 546.30 -64.80%
30.06.2013 36 278.60 26 545.10 9 733.50 36.67% 60 930.40 -24 651.80 -40.46%
31.03.2013 26 545.10 121 261.10 -94 716.00 -78.11% 16 289.70 10 255.40 62.96%
31.12.2012 121 261.10 87 263.90 33 997.20 38.96% 46 804.80 74 456.30 159.08%
30.09.2012 87 263.90 60 930.40 26 333.50 43.22% 4 531.70 82 732.20 1 825.63%
30.06.2012 60 930.40 16 289.70 44 640.70 274.04% 39 734.20 21 196.20 53.34%
31.03.2012 16 289.70 46 804.80 -30 515.10 -65.20% -8 394.40 24 684.10 - 294.05%
31.12.2011 46 804.80 4 531.70 42 273.10 932.83% 94 990.50 -48 185.70 -50.73%
30.09.2011 4 531.70 39 734.20 -35 202.50 -88.59% 81 740.40 -77 208.70 -94.46%
30.06.2011 39 734.20 -8 394.40 48 128.60 - 573.34% 44 099.20 -4 365.00 -9.90%
31.03.2011 -8 394.40 94 990.50 - 103 384.90 - 108.84% 13 933.90 -22 328.30 - 160.24%
31.12.2010 94 990.50 81 740.40 13 250.10 16.21% 37 694.10 57 296.40 152.00%
30.09.2010 81 740.40 44 099.20 37 641.20 85.36% 8 434.10 73 306.30 869.17%
30.06.2010 44 099.20 13 933.90 30 165.30 216.49% 25 568.40 18 530.80 72.48%
31.03.2010 13 933.90 37 694.10 -23 760.20 -63.03% 16 519.20 -2 585.30 -15.65%
31.12.2009 37 694.10 8 434.10 29 260.00 346.92% 36 326.90 1 367.20 3.76%
30.09.2009 8 434.10 25 568.40 -17 134.30 -67.01% 25 593.20 -17 159.10 -67.05%
30.06.2009 25 568.40 16 519.20 9 049.20 54.78% 9 171.50 16 396.90 178.78%
31.03.2009 16 519.20 36 326.90 -19 807.70 -54.53% -23 649.50 40 168.70 - 169.85%
31.12.2008 36 326.90 25 593.20 10 733.70 41.94% 179 064.00 - 142 737.10 -79.71%
30.09.2008 25 593.20 9 171.50 16 421.70 179.05% 117 325.90 -91 732.70 -78.19%
30.06.2008 9 171.50 -23 649.50 32 821.00 - 138.78% 75 167.40 -65 995.90 -87.80%
31.03.2008 -23 649.50 179 064.00 - 202 713.50 - 113.21% 36 716.80 -60 366.30 - 164.41%
31.12.2007 179 064.00 117 325.90 61 738.10 52.62% 90 261.70 88 802.30 98.38%
30.09.2007 117 325.90 75 167.40 42 158.50 56.09% 65 034.80 52 291.10 80.40%
30.06.2007 75 167.40 36 716.80 38 450.60 104.72% 33 362.80 41 804.60 125.30%
31.03.2007 36 716.80 90 261.70 -53 544.90 -59.32% 7 778.70 28 938.10 372.02%
31.12.2006 90 261.70 65 034.80 25 226.90 38.79% 279 630.40 - 189 368.70 -67.72%
30.09.2006 65 034.80 33 362.80 31 672.00 94.93% 225 606.20 - 160 571.40 -71.17%
30.06.2006 33 362.80 7 778.70 25 584.10 328.90% 166 143.70 - 132 780.90 -79.92%
31.03.2006 7 778.70 279 630.40 - 271 851.70 -97.22% 27 503.40 -19 724.70 -71.72%
31.12.2005 279 630.40 225 606.20 54 024.20 23.95% 101 776.30 177 854.10 174.75%
30.09.2005 225 606.20 166 143.70 59 462.50 35.79% 84 432.70 141 173.50 167.20%
30.06.2005 166 143.70 27 503.40 138 640.30 504.08% 53 992.20 112 151.50 207.72%
31.03.2005 27 503.40 101 776.30 -74 272.90 -72.98% 27 163.70 339.70 1.25%
31.12.2004 101 776.30 84 432.70 17 343.60 20.54% 53 500.30 48 276.00 90.23%
30.09.2004 84 432.70 53 992.20 30 440.50 56.38% 80 324.20 4 108.50 5.11%
30.06.2004 53 992.20 27 163.70 26 828.50 98.77% 51 500.10 2 492.10 4.84%
31.03.2004 27 163.70 53 500.30 -26 336.60 -49.23% 26 964.00 199.70 0.74%
31.12.2003 53 500.30 80 324.20 -26 823.90 -33.39% 270 930.20 - 217 429.90 -80.25%
30.09.2003 80 324.20 51 500.10 28 824.10 55.97% 247 497.20 - 167 173.00 -67.55%
30.06.2003 51 500.10 26 964.00 24 536.10 91.00% 194 823.50 - 143 323.40 -73.57%
31.03.2003 26 964.00 270 930.20 - 243 966.20 -90.05% 27 752.90 - 788.90 -2.84%
31.12.2002 270 930.20 247 497.20 23 433.00 9.47% 208 296.10 62 634.10 30.07%
30.09.2002 247 497.20 194 823.50 52 673.70 27.04% 146 959.60 100 537.60 68.41%
30.06.2002 194 823.50 27 752.90 167 070.60 601.99% 112 311.30 82 512.20 73.47%
31.03.2002 27 752.90 208 296.10 - 180 543.20 -86.68% 46 723.10 -18 970.20 -40.60%
31.12.2001 208 296.10 146 959.60 61 336.50 41.74% 190 767.40 17 528.70 9.19%
30.09.2001 146 959.60 112 311.30 34 648.30 30.85% 143 481.70 3 477.90 2.42%
30.06.2001 112 311.30 46 723.10 65 588.20 140.38% 96 941.00 15 370.30 15.86%
31.03.2001 46 723.10 190 767.40 - 144 044.30 -75.51% 44 485.10 2 238.00 5.03%
31.12.2000 190 767.40 143 481.70 47 285.70 32.96% 215 703.90 -24 936.50 -11.56%
30.09.2000 143 481.70 96 941.00 46 540.70 48.01% 151 745.00 -8 263.30 -5.45%
30.06.2000 96 941.00 44 485.10 52 455.90 117.92% 66 262.80 30 678.20 46.30%
31.03.2000 44 485.10 215 703.90 - 171 218.80 -79.38% 31 876.30 12 608.80 39.56%
31.12.1999 215 703.90 151 745.00 63 958.90 42.15% 115 866.30 99 837.60 86.17%
30.09.1999 151 745.00 66 262.80 85 482.20 129.00% 89 861.80 61 883.20 68.86%
30.06.1999 66 262.80 31 876.30 34 386.50 107.87% 63 429.60 2 833.20 4.47%
31.03.1999 31 876.30 115 866.30 -83 990.00 -72.49% 38 492.20 -6 615.90 -17.19%
31.12.1998 115 866.30 89 861.80 26 004.50 28.94% 40 451.40 75 414.90 186.43%
30.09.1998 89 861.80 63 429.60 26 432.20 41.67% 25 514.80 64 347.00 252.19%
30.06.1998 63 429.60 38 492.20 24 937.40 64.79% 13 334.80 50 094.80 375.67%
31.03.1998 38 492.20 40 451.40 -1 959.20 -4.84% 7 909.70 30 582.50 386.65%
31.12.1997 40 451.40 25 514.80 14 936.60 58.54% 34 624.80 5 826.60 16.83%
30.09.1997 25 514.80 13 334.80 12 180.00 91.34% 22 661.30 2 853.50 12.59%
30.06.1997 13 334.80 7 909.70 5 425.10 68.59% 11 891.40 1 443.40 12.14%
31.03.1997 7 909.70 34 624.80 -26 715.10 -77.16% 8 093.20 - 183.50 -2.27%
31.12.1996 34 624.80 22 661.30 11 963.50 52.79% 67 021.20 -32 396.40 -48.34%
30.09.1996 22 661.30 11 891.40 10 769.90 90.57% 52 212.00 -29 550.70 -56.60%
30.06.1996 11 891.40 8 093.20 3 798.20 46.93% 10 307.80 1 583.60 15.36%
31.03.1996 8 093.20 67 021.20 -58 928.00 -87.92% 2 991.60 5 101.60 170.53%
31.12.1995 67 021.20 52 212.00 14 809.20 28.36% 21 551.10 45 470.10 210.99%
30.09.1995 52 212.00 10 307.80 41 904.20 406.53% 10 825.80 41 386.20 382.29%
30.06.1995 10 307.80 2 991.60 7 316.20 244.56% 6 091.50 4 216.30 69.22%
31.03.1995 2 991.60 21 551.10 -18 559.50 -86.12% - 437.00 3 428.60 - 784.58%
31.12.1994 21 551.10 10 825.80 10 725.30 99.07% 16 421.80 5 129.30 31.23%
30.09.1994 10 825.80 6 091.50 4 734.30 77.72% 12 774.20 -1 948.40 -15.25%
30.06.1994 6 091.50 - 437.00 6 528.50 -1 493.94% 11 037.30 -4 945.80 -44.81%
31.03.1994 - 437.00 16 421.80 -16 858.80 - 102.66% 8 420.90 -8 857.90 - 105.19%
31.12.1993 16 421.80 12 774.20 3 647.60 28.55% - - -
30.09.1993 12 774.20 11 037.30 1 736.90 15.74% - - -
30.06.1993 11 037.30 8 420.90 2 616.40 31.07% - - -
31.03.1993 8 420.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přímé investice - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.