Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Aktiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v podnicích přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Dluhové nástroje v přímém investorovi (zpětná investice), Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Přímé investice, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Přímé investice - Účasti jiné než reinvestice zisků, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Přímé investice - Reinvestice zisků, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Pasiva, Přímé investice - Reinvestice zisků, Transakce
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Přímé investice, Kumulace
31.12.2023 Platební bilance, finanční účet: Čtvrtletní, USD, Bilance, Přímé investice, Transakce

Graf hodnot, Finanční účet (v mil. USD)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Přímé investice - celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.03.2008 -1 384.90
Max 31.12.2005 11 630.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 4 399.20 1 473.20 2 926.00 198.62% 1 862.20 2 537.00 136.24%
31.03.2014 1 473.20 1 703.90 - 230.70 -13.54% 1 370.10 103.10 7.52%
31.12.2013 1 703.90 1 577.30 126.60 8.03% 6 176.90 -4 473.00 -72.41%
30.09.2013 1 577.30 1 862.20 - 284.90 -15.30% 4 426.00 -2 848.70 -64.36%
30.06.2013 1 862.20 1 370.10 492.10 35.92% 3 113.80 -1 251.60 -40.20%
31.03.2013 1 370.10 6 176.90 -4 806.80 -77.82% 850.90 519.20 61.02%
31.12.2012 6 176.90 4 426.00 1 750.90 39.56% 2 590.00 3 586.90 138.49%
30.09.2012 4 426.00 3 113.80 1 312.20 42.14% 338.80 4 087.20 1 206.38%
30.06.2012 3 113.80 850.90 2 262.90 265.94% 2 376.80 737.00 31.01%
31.03.2012 850.90 2 590.00 -1 739.10 -67.15% - 470.90 1 321.80 - 280.70%
31.12.2011 2 590.00 338.80 2 251.20 664.46% 4 917.00 -2 327.00 -47.33%
30.09.2011 338.80 2 376.80 -2 038.00 -85.75% 4 191.30 -3 852.50 -91.92%
30.06.2011 2 376.80 - 470.90 2 847.70 - 604.74% 2 241.10 135.70 6.05%
31.03.2011 - 470.90 4 917.00 -5 387.90 - 109.58% 744.70 -1 215.60 - 163.23%
31.12.2010 4 917.00 4 191.30 725.70 17.31% 1 952.50 2 964.50 151.83%
30.09.2010 4 191.30 2 241.10 1 950.20 87.02% 283.70 3 907.60 1 377.37%
30.06.2010 2 241.10 744.70 1 496.40 200.94% 1 240.90 1 000.20 80.60%
31.03.2010 744.70 1 952.50 -1 207.80 -61.86% 779.00 -34.30 -4.40%
31.12.2009 1 952.50 283.70 1 668.80 588.23% 2 262.20 - 309.70 -13.69%
30.09.2009 283.70 1 240.90 - 957.20 -77.14% 1 704.40 -1 420.70 -83.35%
30.06.2009 1 240.90 779.00 461.90 59.29% 681.00 559.90 82.22%
31.03.2009 779.00 2 262.20 -1 483.20 -65.56% -1 384.90 2 163.90 - 156.25%
31.12.2008 2 262.20 1 704.40 557.80 32.73% 8 955.30 -6 693.10 -74.74%
30.09.2008 1 704.40 681.00 1 023.40 150.28% 5 623.10 -3 918.70 -69.69%
30.06.2008 681.00 -1 384.90 2 065.90 - 149.17% 3 549.70 -2 868.70 -80.82%
31.03.2008 -1 384.90 8 955.30 -10 340.20 - 115.46% 1 716.20 -3 101.10 - 180.70%
31.12.2007 8 955.30 5 623.10 3 332.20 59.26% 4 043.00 4 912.30 121.50%
30.09.2007 5 623.10 3 549.70 2 073.40 58.41% 2 884.20 2 738.90 94.96%
30.06.2007 3 549.70 1 716.20 1 833.50 106.83% 1 459.70 2 090.00 143.18%
31.03.2007 1 716.20 4 043.00 -2 326.80 -57.55% 327.00 1 389.20 424.83%
31.12.2006 4 043.00 2 884.20 1 158.80 40.18% 11 630.00 -7 587.00 -65.24%
30.09.2006 2 884.20 1 459.70 1 424.50 97.59% 9 438.90 -6 554.70 -69.44%
30.06.2006 1 459.70 327.00 1 132.70 346.39% 6 992.80 -5 533.10 -79.13%
31.03.2006 327.00 11 630.00 -11 303.00 -97.19% 1 201.20 - 874.20 -72.78%
31.12.2005 11 630.00 9 438.90 2 191.10 23.21% 3 940.50 7 689.50 195.14%
30.09.2005 9 438.90 6 992.80 2 446.10 34.98% 3 218.70 6 220.20 193.25%
30.06.2005 6 992.80 1 201.20 5 791.60 482.15% 2 041.60 4 951.20 242.52%
31.03.2005 1 201.20 3 940.50 -2 739.30 -69.52% 1 032.70 168.50 16.32%
31.12.2004 3 940.50 3 218.70 721.80 22.43% 1 813.60 2 126.90 117.28%
30.09.2004 3 218.70 2 041.60 1 177.10 57.66% 2 806.60 412.10 14.68%
30.06.2004 2 041.60 1 032.70 1 008.90 97.70% 1 799.20 242.40 13.47%
31.03.2004 1 032.70 1 813.60 - 780.90 -43.06% 914.70 118.00 12.90%
31.12.2003 1 813.60 2 806.60 - 993.00 -35.38% 8 281.60 -6 468.00 -78.10%
30.09.2003 2 806.60 1 799.20 1 007.40 55.99% 7 522.80 -4 716.20 -62.69%
30.06.2003 1 799.20 914.70 884.50 96.70% 5 809.70 -4 010.50 -69.03%
31.03.2003 914.70 8 281.60 -7 366.90 -88.95% 766.00 148.70 19.41%
31.12.2002 8 281.60 7 522.80 758.80 10.09% 5 474.20 2 807.40 51.28%
30.09.2002 7 522.80 5 809.70 1 713.10 29.49% 3 817.30 3 705.50 97.07%
30.06.2002 5 809.70 766.00 5 043.70 658.45% 2 911.40 2 898.30 99.55%
31.03.2002 766.00 5 474.20 -4 708.20 -86.01% 1 241.10 - 475.10 -38.28%
31.12.2001 5 474.20 3 817.30 1 656.90 43.41% 4 941.70 532.50 10.78%
30.09.2001 3 817.30 2 911.40 905.90 31.12% 3 766.50 50.80 1.35%
30.06.2001 2 911.40 1 241.10 1 670.30 134.58% 2 579.00 332.40 12.89%
31.03.2001 1 241.10 4 941.70 -3 700.60 -74.89% 1 228.70 12.40 1.01%
31.12.2000 4 941.70 3 766.50 1 175.20 31.20% 6 219.70 -1 278.00 -20.55%
30.09.2000 3 766.50 2 579.00 1 187.50 46.04% 4 390.70 - 624.20 -14.22%
30.06.2000 2 579.00 1 228.70 1 350.30 109.90% 1 929.40 649.60 33.67%
31.03.2000 1 228.70 6 219.70 -4 991.00 -80.25% 962.40 266.30 27.67%
31.12.1999 6 219.70 4 390.70 1 829.00 41.66% 3 574.60 2 645.10 74.00%
30.09.1999 4 390.70 1 929.40 2 461.30 127.57% 2 698.70 1 692.00 62.70%
30.06.1999 1 929.40 962.40 967.00 100.48% 1 862.80 66.60 3.58%
31.03.1999 962.40 3 574.60 -2 612.20 -73.08% 1 111.40 - 149.00 -13.41%
31.12.1998 3 574.60 2 698.70 875.90 32.46% 1 258.60 2 316.00 184.01%
30.09.1998 2 698.70 1 862.80 835.90 44.87% 814.10 1 884.60 231.49%
30.06.1998 1 862.80 1 111.40 751.40 67.61% 454.00 1 408.80 310.31%
31.03.1998 1 111.40 1 258.60 - 147.20 -11.70% 279.50 831.90 297.64%
31.12.1997 1 258.60 814.10 444.50 54.60% 1 280.30 -21.70 -1.69%
30.09.1997 814.10 454.00 360.10 79.32% 838.80 -24.70 -2.94%
30.06.1997 454.00 279.50 174.50 62.43% 435.90 18.10 4.15%
31.03.1997 279.50 1 280.30 -1 000.80 -78.17% 298.60 -19.10 -6.40%
31.12.1996 1 280.30 838.80 441.50 52.63% 2 531.00 -1 250.70 -49.42%
30.09.1996 838.80 435.90 402.90 92.43% 1 970.70 -1 131.90 -57.44%
30.06.1996 435.90 298.60 137.30 45.98% 390.70 45.20 11.57%
31.03.1996 298.60 2 531.00 -2 232.40 -88.20% 110.30 188.30 170.72%
31.12.1995 2 531.00 1 970.70 560.30 28.43% 762.00 1 769.00 232.15%
30.09.1995 1 970.70 390.70 1 580.00 404.40% 377.20 1 593.50 422.45%
30.06.1995 390.70 110.30 280.40 254.22% 208.70 182.00 87.21%
31.03.1995 110.30 762.00 - 651.70 -85.52% -14.60 124.90 - 855.48%
31.12.1994 762.00 377.20 384.80 102.01% 564.40 197.60 35.01%
30.09.1994 377.20 208.70 168.50 80.74% 440.50 -63.30 -14.37%
30.06.1994 208.70 -14.60 223.30 -1 529.45% 381.50 - 172.80 -45.29%
31.03.1994 -14.60 564.40 - 579.00 - 102.59% 290.40 - 305.00 - 105.03%
31.12.1993 564.40 440.50 123.90 28.13% - - -
30.09.1993 440.50 381.50 59.00 15.47% - - -
30.06.1993 381.50 290.40 91.10 31.37% - - -
31.03.1993 290.40 - - - - - -

Graf jako obrázek

Přímé investice - celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. Kč))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. USD))
Přímé investice - celkem (Finanční účet (v mil. EUR))
Přímé investice - celkem (Finanční účet, chyby a opomenutí, změna devizových rezerv (v mil. Kč))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Celkem (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Nefinanční podniky - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - spotřebitelský úvěr - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - úvěr na nákup domu - celkem (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.