Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Počet, Přijaté
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Čtvrtletní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Šeky
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté, Poukazování peněz
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Odeslané
30.06.2023 Platební transakce týkající se non-MFIs: Pololetní, Objem, Přijaté
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Loans to residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2008 45 548.70
Min 31.07.2002 -26 127.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.05.2015 14 937.90 18 579.10 -3 641.20 -19.60% 8 890.40 6 047.50 68.02%
30.04.2015 18 579.10 4 252.60 14 326.50 336.89% 9 201.10 9 378.00 101.92%
31.03.2015 4 252.60 6 599.20 -2 346.60 -35.56% 1 792.10 2 460.50 137.30%
28.02.2015 6 599.20 6 084.20 515.00 8.46% 1 815.60 4 783.60 263.47%
31.01.2015 6 084.20 13 513.40 -7 429.20 -54.98% -2 305.70 8 389.90 - 363.88%
31.12.2014 13 513.40 12 224.00 1 289.40 10.55% 691.30 12 822.10 1 854.78%
30.11.2014 12 224.00 22 570.80 -10 346.80 -45.84% 22 384.70 -10 160.70 -45.39%
31.10.2014 22 570.80 10 489.50 12 081.30 115.18% 9 500.50 13 070.30 137.57%
30.09.2014 10 489.50 1 554.80 8 934.70 574.65% 9 937.90 551.60 5.55%
31.08.2014 1 554.80 -1 280.20 2 835.00 - 221.45% 12 756.10 -11 201.30 -87.81%
31.07.2014 -1 280.20 21 062.10 -22 342.30 - 106.08% 5 642.70 -6 922.90 - 122.69%
30.06.2014 21 062.10 8 890.40 12 171.70 136.91% 4 623.50 16 438.60 355.54%
31.05.2014 8 890.40 9 201.10 - 310.70 -3.38% - 620.80 9 511.20 -1 532.09%
30.04.2014 9 201.10 1 792.10 7 409.00 413.43% -9 151.40 18 352.50 - 200.54%
31.03.2014 1 792.10 1 815.60 -23.50 -1.29% 6 595.20 -4 803.10 -72.83%
28.02.2014 1 815.60 -2 305.70 4 121.30 - 178.74% 4 975.20 -3 159.60 -63.51%
31.01.2014 -2 305.70 691.30 -2 997.00 - 433.53% 12 237.30 -14 543.00 - 118.84%
31.12.2013 691.30 22 384.70 -21 693.40 -96.91% 9 299.60 -8 608.30 -92.57%
30.11.2013 22 384.70 9 500.50 12 884.20 135.62% 7 154.10 15 230.60 212.89%
31.10.2013 9 500.50 9 937.90 - 437.40 -4.40% 1 993.10 7 507.40 376.67%
30.09.2013 9 937.90 12 756.10 -2 818.20 -22.09% 6 334.80 3 603.10 56.88%
31.08.2013 12 756.10 5 642.70 7 113.40 126.06% 3 163.80 9 592.30 303.19%
31.07.2013 5 642.70 4 623.50 1 019.20 22.04% 815.80 4 826.90 591.68%
30.06.2013 4 623.50 - 620.80 5 244.30 - 844.76% 7 680.60 -3 057.10 -39.80%
31.05.2013 - 620.80 -9 151.40 8 530.60 -93.22% 16 006.30 -16 627.10 - 103.88%
30.04.2013 -9 151.40 6 595.20 -15 746.60 - 238.76% 642.10 -9 793.50 -1 525.23%
31.03.2013 6 595.20 4 975.20 1 620.00 32.56% 2 540.40 4 054.80 159.61%
28.02.2013 4 975.20 12 237.30 -7 262.10 -59.34% 6 157.50 -1 182.30 -19.20%
31.01.2013 12 237.30 9 299.60 2 937.70 31.59% 5 769.20 6 468.10 112.11%
31.12.2012 9 299.60 7 154.10 2 145.50 29.99% 96.00 9 203.60 9 587.08%
30.11.2012 7 154.10 1 993.10 5 161.00 258.94% 10 940.90 -3 786.80 -34.61%
31.10.2012 1 993.10 6 334.80 -4 341.70 -68.54% 15 498.50 -13 505.40 -87.14%
30.09.2012 6 334.80 3 163.80 3 171.00 100.23% 9 068.00 -2 733.20 -30.14%
31.08.2012 3 163.80 815.80 2 348.00 287.82% 6 917.00 -3 753.20 -54.26%
31.07.2012 815.80 7 680.60 -6 864.80 -89.38% 15 334.70 -14 518.90 -94.68%
30.06.2012 7 680.60 16 006.30 -8 325.70 -52.02% 12 257.30 -4 576.70 -37.34%
31.05.2012 16 006.30 642.10 15 364.20 2 392.80% -4 588.70 20 595.00 - 448.82%
30.04.2012 642.10 2 540.40 -1 898.30 -74.72% 29 983.20 -29 341.10 -97.86%
31.03.2012 2 540.40 6 157.50 -3 617.10 -58.74% 8 642.40 -6 102.00 -70.61%
29.02.2012 6 157.50 5 769.20 388.30 6.73% 2 514.90 3 642.60 144.84%
31.01.2012 5 769.20 96.00 5 673.20 5 909.58% 7 526.20 -1 757.00 -23.35%
31.12.2011 96.00 10 940.90 -10 844.90 -99.12% 2 922.60 -2 826.60 -96.72%
30.11.2011 10 940.90 15 498.50 -4 557.60 -29.41% 11 513.60 - 572.70 -4.97%
31.10.2011 15 498.50 9 068.00 6 430.50 70.91% 17 249.10 -1 750.60 -10.15%
30.09.2011 9 068.00 6 917.00 2 151.00 31.10% 7 926.20 1 141.80 14.41%
31.08.2011 6 917.00 15 334.70 -8 417.70 -54.89% 10 771.80 -3 854.80 -35.79%
31.07.2011 15 334.70 12 257.30 3 077.40 25.11% 8 628.50 6 706.20 77.72%
30.06.2011 12 257.30 -4 588.70 16 846.00 - 367.12% 10 679.10 1 578.20 14.78%
31.05.2011 -4 588.70 29 983.20 -34 571.90 - 115.30% 9 273.80 -13 862.50 - 149.48%
30.04.2011 29 983.20 8 642.40 21 340.80 246.93% 969.80 29 013.40 2 991.69%
31.03.2011 8 642.40 2 514.90 6 127.50 243.65% 692.30 7 950.10 1 148.36%
28.02.2011 2 514.90 7 526.20 -5 011.30 -66.58% -4 023.50 6 538.40 - 162.51%
31.01.2011 7 526.20 2 922.60 4 603.60 157.52% -1 516.10 9 042.30 - 596.42%
31.12.2010 2 922.60 11 513.60 -8 591.00 -74.62% -5 767.90 8 690.50 - 150.67%
30.11.2010 11 513.60 17 249.10 -5 735.50 -33.25% 7 104.40 4 409.20 62.06%
31.10.2010 17 249.10 7 926.20 9 322.90 117.62% -3 388.60 20 637.70 - 609.03%
30.09.2010 7 926.20 10 771.80 -2 845.60 -26.42% 7 422.30 503.90 6.79%
31.08.2010 10 771.80 8 628.50 2 143.30 24.84% 5 539.00 5 232.80 94.47%
31.07.2010 8 628.50 10 679.10 -2 050.60 -19.20% - 206.30 8 834.80 -4 282.50%
30.06.2010 10 679.10 9 273.80 1 405.30 15.15% 16 487.00 -5 807.90 -35.23%
31.05.2010 9 273.80 969.80 8 304.00 856.26% -1 534.90 10 808.70 - 704.20%
30.04.2010 969.80 692.30 277.50 40.08% 11 860.50 -10 890.70 -91.82%
31.03.2010 692.30 -4 023.50 4 715.80 - 117.21% 2 329.80 -1 637.50 -70.28%
28.02.2010 -4 023.50 -1 516.10 -2 507.40 165.38% -1 804.80 -2 218.70 122.93%
31.01.2010 -1 516.10 -5 767.90 4 251.80 -73.71% 1 567.00 -3 083.10 - 196.75%
31.12.2009 -5 767.90 7 104.40 -12 872.30 - 181.19% -10 012.80 4 244.90 -42.39%
30.11.2009 7 104.40 -3 388.60 10 493.00 - 309.66% 6 991.00 113.40 1.62%
31.10.2009 -3 388.60 7 422.30 -10 810.90 - 145.65% 17 629.70 -21 018.30 - 119.22%
30.09.2009 7 422.30 5 539.00 1 883.30 34.00% 34 224.00 -26 801.70 -78.31%
31.08.2009 5 539.00 - 206.30 5 745.30 -2 784.92% 27 932.00 -22 393.00 -80.17%
31.07.2009 - 206.30 16 487.00 -16 693.30 - 101.25% 14 228.00 -14 434.30 - 101.45%
30.06.2009 16 487.00 -1 534.90 18 021.90 -1 174.14% 45 548.70 -29 061.70 -63.80%
31.05.2009 -1 534.90 11 860.50 -13 395.40 - 112.94% 39 341.10 -40 876.00 - 103.90%
30.04.2009 11 860.50 2 329.80 9 530.70 409.08% 29 393.20 -17 532.70 -59.65%
31.03.2009 2 329.80 -1 804.80 4 134.60 - 229.09% 24 713.10 -22 383.30 -90.57%
28.02.2009 -1 804.80 1 567.00 -3 371.80 - 215.18% 15 789.50 -17 594.30 - 111.43%
31.01.2009 1 567.00 -10 012.80 11 579.80 - 115.65% 9 619.60 -8 052.60 -83.71%
31.12.2008 -10 012.80 6 991.00 -17 003.80 - 243.22% 31 532.30 -41 545.10 - 131.75%
30.11.2008 6 991.00 17 629.70 -10 638.70 -60.35% 32 903.40 -25 912.40 -78.75%
31.10.2008 17 629.70 34 224.00 -16 594.30 -48.49% 32 466.50 -14 836.80 -45.70%
30.09.2008 34 224.00 27 932.00 6 292.00 22.53% 34 060.20 163.80 0.48%
31.08.2008 27 932.00 14 228.00 13 704.00 96.32% 32 239.60 -4 307.60 -13.36%
31.07.2008 14 228.00 45 548.70 -31 320.70 -68.76% 36 432.60 -22 204.60 -60.95%
30.06.2008 45 548.70 39 341.10 6 207.60 15.78% 40 617.80 4 930.90 12.14%
31.05.2008 39 341.10 29 393.20 9 947.90 33.84% 27 293.50 12 047.60 44.14%
30.04.2008 29 393.20 24 713.10 4 680.10 18.94% 27 507.70 1 885.50 6.85%
31.03.2008 24 713.10 15 789.50 8 923.60 56.52% 26 035.80 -1 322.70 -5.08%
29.02.2008 15 789.50 9 619.60 6 169.90 64.14% 13 107.70 2 681.80 20.46%
31.01.2008 9 619.60 31 532.30 -21 912.70 -69.49% 7 566.70 2 052.90 27.13%
31.12.2007 31 532.30 32 903.40 -1 371.10 -4.17% 8 565.50 22 966.80 268.13%
30.11.2007 32 903.40 32 466.50 436.90 1.35% 27 576.60 5 326.80 19.32%
31.10.2007 32 466.50 34 060.20 -1 593.70 -4.68% 19 657.60 12 808.90 65.16%
30.09.2007 34 060.20 32 239.60 1 820.60 5.65% 21 098.50 12 961.70 61.43%
31.08.2007 32 239.60 36 432.60 -4 193.00 -11.51% 15 174.20 17 065.40 112.46%
31.07.2007 36 432.60 40 617.80 -4 185.20 -10.30% 15 988.30 20 444.30 127.87%
30.06.2007 40 617.80 27 293.50 13 324.30 48.82% 20 128.80 20 489.00 101.79%
31.05.2007 27 293.50 27 507.70 - 214.20 -0.78% 18 854.10 8 439.40 44.76%
30.04.2007 27 507.70 26 035.80 1 471.90 5.65% 21 767.40 5 740.30 26.37%
31.03.2007 26 035.80 13 107.70 12 928.10 98.63% 13 324.10 12 711.70 95.40%
28.02.2007 13 107.70 7 566.70 5 541.00 73.23% 14 303.70 -1 196.00 -8.36%
31.01.2007 7 566.70 8 565.50 - 998.80 -11.66% 10 963.30 -3 396.60 -30.98%
31.12.2006 8 565.50 27 576.60 -19 011.10 -68.94% 1 771.90 6 793.60 383.41%
30.11.2006 27 576.60 19 657.60 7 919.00 40.28% 8 643.10 18 933.50 219.06%
31.10.2006 19 657.60 21 098.50 -1 440.90 -6.83% 20 601.60 - 944.00 -4.58%
30.09.2006 21 098.50 15 174.20 5 924.30 39.04% 18 400.30 2 698.20 14.66%
31.08.2006 15 174.20 15 988.30 - 814.10 -5.09% 19 995.50 -4 821.30 -24.11%
31.07.2006 15 988.30 20 128.80 -4 140.50 -20.57% 5 226.10 10 762.20 205.93%
30.06.2006 20 128.80 18 854.10 1 274.70 6.76% 30 978.70 -10 849.90 -35.02%
31.05.2006 18 854.10 21 767.40 -2 913.30 -13.38% 10 528.10 8 326.00 79.08%
30.04.2006 21 767.40 13 324.10 8 443.30 63.37% -1 062.10 22 829.50 -2 149.47%
31.03.2006 13 324.10 14 303.70 - 979.60 -6.85% 9 545.50 3 778.60 39.59%
28.02.2006 14 303.70 10 963.30 3 340.40 30.47% 11 365.00 2 938.70 25.86%
31.01.2006 10 963.30 1 771.90 9 191.40 518.73% 5 711.30 5 252.00 91.96%
31.12.2005 1 771.90 8 643.10 -6 871.20 -79.50% -1 443.40 3 215.30 - 222.76%
30.11.2005 8 643.10 20 601.60 -11 958.50 -58.05% 7 604.60 1 038.50 13.66%
31.10.2005 20 601.60 18 400.30 2 201.30 11.96% 15 224.90 5 376.70 35.32%
30.09.2005 18 400.30 19 995.50 -1 595.20 -7.98% 17 249.00 1 151.30 6.67%
31.08.2005 19 995.50 5 226.10 14 769.40 282.61% 7 186.80 12 808.70 178.23%
31.07.2005 5 226.10 30 978.70 -25 752.60 -83.13% 3 161.40 2 064.70 65.31%
30.06.2005 30 978.70 10 528.10 20 450.60 194.25% -3 696.40 34 675.10 - 938.08%
31.05.2005 10 528.10 -1 062.10 11 590.20 -1 091.25% 11 326.70 - 798.60 -7.05%
30.04.2005 -1 062.10 9 545.50 -10 607.60 - 111.13% 16 466.10 -17 528.20 - 106.45%
31.03.2005 9 545.50 11 365.00 -1 819.50 -16.01% -2 364.10 11 909.60 - 503.77%
28.02.2005 11 365.00 5 711.30 5 653.70 98.99% 7 931.10 3 433.90 43.30%
31.01.2005 5 711.30 -1 443.40 7 154.70 - 495.68% -4 007.50 9 718.80 - 242.52%
31.12.2004 -1 443.40 7 604.60 -9 048.00 - 118.98% -6 255.70 4 812.30 -76.93%
30.11.2004 7 604.60 15 224.90 -7 620.30 -50.05% 24 545.10 -16 940.50 -69.02%
31.10.2004 15 224.90 17 249.00 -2 024.10 -11.73% 15 452.10 - 227.20 -1.47%
30.09.2004 17 249.00 7 186.80 10 062.20 140.01% -2 163.20 19 412.20 - 897.38%
31.08.2004 7 186.80 3 161.40 4 025.40 127.33% 13 115.80 -5 929.00 -45.20%
31.07.2004 3 161.40 -3 696.40 6 857.80 - 185.53% 11 047.70 -7 886.30 -71.38%
30.06.2004 -3 696.40 11 326.70 -15 023.10 - 132.63% 13 103.10 -16 799.50 - 128.21%
31.05.2004 11 326.70 16 466.10 -5 139.40 -31.21% 12 435.20 -1 108.50 -8.91%
30.04.2004 16 466.10 -2 364.10 18 830.20 - 796.51% 11 532.70 4 933.40 42.78%
31.03.2004 -2 364.10 7 931.10 -10 295.20 - 129.81% -2 922.40 558.30 -19.10%
29.02.2004 7 931.10 -4 007.50 11 938.60 - 297.91% -1 588.50 9 519.60 - 599.28%
31.01.2004 -4 007.50 -6 255.70 2 248.20 -35.94% 10 001.20 -14 008.70 - 140.07%
31.12.2003 -6 255.70 24 545.10 -30 800.80 - 125.49% -1 601.90 -4 653.80 290.52%
30.11.2003 24 545.10 15 452.10 9 093.00 58.85% 3 835.70 20 709.40 539.91%
31.10.2003 15 452.10 -2 163.20 17 615.30 - 814.32% 4 741.60 10 710.50 225.88%
30.09.2003 -2 163.20 13 115.80 -15 279.00 - 116.49% -3 407.00 1 243.80 -36.51%
31.08.2003 13 115.80 11 047.70 2 068.10 18.72% 13 404.40 - 288.60 -2.15%
31.07.2003 11 047.70 13 103.10 -2 055.40 -15.69% -26 127.20 37 174.90 - 142.28%
30.06.2003 13 103.10 12 435.20 667.90 5.37% -5 297.80 18 400.90 - 347.33%
31.05.2003 12 435.20 11 532.70 902.50 7.83% 3 920.70 8 514.50 217.17%
30.04.2003 11 532.70 -2 922.40 14 455.10 - 494.63% 3 545.60 7 987.10 225.27%
31.03.2003 -2 922.40 -1 588.50 -1 333.90 83.97% 9 332.60 -12 255.00 - 131.31%
28.02.2003 -1 588.50 10 001.20 -11 589.70 - 115.88% - 536.80 -1 051.70 195.92%
31.01.2003 10 001.20 -1 601.90 11 603.10 - 724.33% - - -
31.12.2002 -1 601.90 3 835.70 -5 437.60 - 141.76% - - -
30.11.2002 3 835.70 4 741.60 - 905.90 -19.11% - - -
31.10.2002 4 741.60 -3 407.00 8 148.60 - 239.17% - - -
30.09.2002 -3 407.00 13 404.40 -16 811.40 - 125.42% - - -
31.08.2002 13 404.40 -26 127.20 39 531.60 - 151.30% - - -
31.07.2002 -26 127.20 -5 297.80 -20 829.40 393.17% - - -
30.06.2002 -5 297.80 3 920.70 -9 218.50 - 235.12% - - -
31.05.2002 3 920.70 3 545.60 375.10 10.58% - - -
30.04.2002 3 545.60 9 332.60 -5 787.00 -62.01% - - -
31.03.2002 9 332.60 - 536.80 9 869.40 -1 838.56% - - -
28.02.2002 - 536.80 - - - - - -

Graf jako obrázek

Loans to residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Loans to residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.