Holdings of shares/ other equity issued by residents - total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Holdings of shares/ other equity issued by residents - total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Holdings of shares/ other equity issued by residents - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.06.2020 119 528.80
Min 30.04.2003 13 375.60

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2020 118 610.10 119 528.80 - 918.70 -0.77% 107 927.40 10 682.70 9.90%
30.06.2020 119 528.80 118 555.70 973.10 0.82% 107 853.50 11 675.30 10.83%
31.05.2020 118 555.70 115 129.50 3 426.20 2.98% 107 249.10 11 306.60 10.54%
30.04.2020 115 129.50 110 277.50 4 852.00 4.40% 100 902.20 14 227.30 14.10%
31.03.2020 110 277.50 110 357.70 -80.20 -0.07% 98 724.00 11 553.50 11.70%
29.02.2020 110 357.70 109 823.60 534.10 0.49% 98 708.90 11 648.80 11.80%
31.01.2020 109 823.60 109 557.80 265.80 0.24% 98 753.50 11 070.10 11.21%
31.12.2019 109 557.80 111 679.40 -2 121.60 -1.90% 98 732.90 10 824.90 10.96%
30.11.2019 111 679.40 111 427.30 252.10 0.23% 98 768.30 12 911.10 13.07%
31.10.2019 111 427.30 111 396.20 31.10 0.03% 98 750.90 12 676.40 12.84%
30.09.2019 111 396.20 107 996.90 3 399.30 3.15% 98 736.20 12 660.00 12.82%
31.08.2019 107 996.90 107 927.40 69.50 0.06% 98 372.90 9 624.00 9.78%
31.07.2019 107 927.40 107 853.50 73.90 0.07% 97 555.10 10 372.30 10.63%
30.06.2019 107 853.50 107 249.10 604.40 0.56% 97 659.20 10 194.30 10.44%
31.05.2019 107 249.10 100 902.20 6 346.90 6.29% 97 605.70 9 643.40 9.88%
30.04.2019 100 902.20 98 724.00 2 178.20 2.21% 97 570.90 3 331.30 3.41%
31.03.2019 98 724.00 98 708.90 15.10 0.02% 93 877.90 4 846.10 5.16%
28.02.2019 98 708.90 98 753.50 -44.60 -0.05% 93 491.80 5 217.10 5.58%
31.01.2019 98 753.50 98 732.90 20.60 0.02% 94 207.10 4 546.40 4.83%
31.12.2018 98 732.90 98 768.30 -35.40 -0.04% 94 020.40 4 712.50 5.01%
30.11.2018 98 768.30 98 750.90 17.40 0.02% 99 126.00 - 357.70 -0.36%
31.10.2018 98 750.90 98 736.20 14.70 0.01% 99 612.70 - 861.80 -0.87%
30.09.2018 98 736.20 98 372.90 363.30 0.37% 98 156.60 579.60 0.59%
31.08.2018 98 372.90 97 555.10 817.80 0.84% 97 988.90 384.00 0.39%
31.07.2018 97 555.10 97 659.20 - 104.10 -0.11% 98 106.00 - 550.90 -0.56%
30.06.2018 97 659.20 97 605.70 53.50 0.05% 98 220.60 - 561.40 -0.57%
31.05.2018 97 605.70 97 570.90 34.80 0.04% 95 550.80 2 054.90 2.15%
30.04.2018 97 570.90 93 877.90 3 693.00 3.93% 95 645.50 1 925.40 2.01%
31.03.2018 93 877.90 93 491.80 386.10 0.41% 91 546.20 2 331.70 2.55%
28.02.2018 93 491.80 94 207.10 - 715.30 -0.76% 91 789.00 1 702.80 1.86%
31.01.2018 94 207.10 94 020.40 186.70 0.20% 91 539.80 2 667.30 2.91%
31.12.2017 94 020.40 99 126.00 -5 105.60 -5.15% 91 749.00 2 271.40 2.48%
30.11.2017 99 126.00 99 612.70 - 486.70 -0.49% 92 406.50 6 719.50 7.27%
31.10.2017 99 612.70 98 156.60 1 456.10 1.48% 92 231.70 7 381.00 8.00%
30.09.2017 98 156.60 97 988.90 167.70 0.17% 92 241.90 5 914.70 6.41%
31.08.2017 97 988.90 98 106.00 - 117.10 -0.12% 96 033.70 1 955.20 2.04%
31.07.2017 98 106.00 98 220.60 - 114.60 -0.12% 95 770.20 2 335.80 2.44%
30.06.2017 98 220.60 95 550.80 2 669.80 2.79% 96 118.10 2 102.50 2.19%
31.05.2017 95 550.80 95 645.50 -94.70 -0.10% 96 936.80 -1 386.00 -1.43%
30.04.2017 95 645.50 91 546.20 4 099.30 4.48% 95 644.60 0.90 0.00%
31.03.2017 91 546.20 91 789.00 - 242.80 -0.26% 95 724.50 -4 178.30 -4.36%
28.02.2017 91 789.00 91 539.80 249.20 0.27% 95 646.30 -3 857.30 -4.03%
31.01.2017 91 539.80 91 749.00 - 209.20 -0.23% 95 675.30 -4 135.50 -4.32%
31.12.2016 91 749.00 92 406.50 - 657.50 -0.71% 95 678.10 -3 929.10 -4.11%
30.11.2016 92 406.50 92 231.70 174.80 0.19% 97 502.70 -5 096.20 -5.23%
31.10.2016 92 231.70 92 241.90 -10.20 -0.01% 96 493.20 -4 261.50 -4.42%
30.09.2016 92 241.90 96 033.70 -3 791.80 -3.95% 96 503.00 -4 261.10 -4.42%
31.08.2016 96 033.70 95 770.20 263.50 0.28% 96 414.30 - 380.60 -0.39%
31.07.2016 95 770.20 96 118.10 - 347.90 -0.36% 97 892.80 -2 122.60 -2.17%
30.06.2016 96 118.10 96 936.80 - 818.70 -0.84% 98 093.40 -1 975.30 -2.01%
31.05.2016 96 936.80 95 644.60 1 292.20 1.35% 94 964.00 1 972.80 2.08%
30.04.2016 95 644.60 95 724.50 -79.90 -0.08% 94 713.10 931.50 0.98%
31.03.2016 95 724.50 95 646.30 78.20 0.08% 94 073.40 1 651.10 1.76%
29.02.2016 95 646.30 95 675.30 -29.00 -0.03% 94 003.40 1 642.90 1.75%
31.01.2016 95 675.30 95 678.10 -2.80 -0.00% 94 297.70 1 377.60 1.46%
31.12.2015 95 678.10 97 502.70 -1 824.60 -1.87% 93 159.30 2 518.80 2.70%
30.11.2015 97 502.70 96 493.20 1 009.50 1.05% 91 563.40 5 939.30 6.49%
31.10.2015 96 493.20 96 503.00 -9.80 -0.01% 87 284.80 9 208.40 10.55%
30.09.2015 96 503.00 96 414.30 88.70 0.09% 87 973.70 8 529.30 9.70%
31.08.2015 96 414.30 97 892.80 -1 478.50 -1.51% 88 033.40 8 380.90 9.52%
31.07.2015 97 892.80 98 093.40 - 200.60 -0.20% 83 526.50 14 366.30 17.20%
30.06.2015 98 093.40 94 964.00 3 129.40 3.30% 83 421.60 14 671.80 17.59%
31.05.2015 94 964.00 94 713.10 250.90 0.26% 82 009.40 12 954.60 15.80%
30.04.2015 94 713.10 94 073.40 639.70 0.68% 81 525.60 13 187.50 16.18%
31.03.2015 94 073.40 94 003.40 70.00 0.07% 81 403.20 12 670.20 15.56%
28.02.2015 94 003.40 94 297.70 - 294.30 -0.31% 77 894.40 16 109.00 20.68%
31.01.2015 94 297.70 93 159.30 1 138.40 1.22% 77 825.60 16 472.10 21.17%
31.12.2014 93 159.30 91 563.40 1 595.90 1.74% 77 799.20 15 360.10 19.74%
30.11.2014 91 563.40 87 284.80 4 278.60 4.90% 78 372.80 13 190.60 16.83%
31.10.2014 87 284.80 87 973.70 - 688.90 -0.78% 77 180.20 10 104.60 13.09%
30.09.2014 87 973.70 88 033.40 -59.70 -0.07% 77 285.50 10 688.20 13.83%
31.08.2014 88 033.40 83 526.50 4 506.90 5.40% 77 456.90 10 576.50 13.65%
31.07.2014 83 526.50 83 421.60 104.90 0.13% 77 858.50 5 668.00 7.28%
30.06.2014 83 421.60 82 009.40 1 412.20 1.72% 77 542.00 5 879.60 7.58%
31.05.2014 82 009.40 81 525.60 483.80 0.59% 77 499.90 4 509.50 5.82%
30.04.2014 81 525.60 81 403.20 122.40 0.15% 77 857.60 3 668.00 4.71%
31.03.2014 81 403.20 77 894.40 3 508.80 4.50% 77 771.10 3 632.10 4.67%
28.02.2014 77 894.40 77 825.60 68.80 0.09% 76 126.40 1 768.00 2.32%
31.01.2014 77 825.60 77 799.20 26.40 0.03% 76 192.70 1 632.90 2.14%
31.12.2013 77 799.20 78 372.80 - 573.60 -0.73% 76 176.50 1 622.70 2.13%
30.11.2013 78 372.80 77 180.20 1 192.60 1.55% 78 845.50 - 472.70 -0.60%
31.10.2013 77 180.20 77 285.50 - 105.30 -0.14% 79 856.00 -2 675.80 -3.35%
30.09.2013 77 285.50 77 456.90 - 171.40 -0.22% 78 282.50 - 997.00 -1.27%
31.08.2013 77 456.90 77 858.50 - 401.60 -0.52% 78 251.70 - 794.80 -1.02%
31.07.2013 77 858.50 77 542.00 316.50 0.41% 77 353.40 505.10 0.65%
30.06.2013 77 542.00 77 499.90 42.10 0.05% 77 183.90 358.10 0.46%
31.05.2013 77 499.90 77 857.60 - 357.70 -0.46% 76 371.30 1 128.60 1.48%
30.04.2013 77 857.60 77 771.10 86.50 0.11% 77 632.00 225.60 0.29%
31.03.2013 77 771.10 76 126.40 1 644.70 2.16% 77 769.50 1.60 0.00%
28.02.2013 76 126.40 76 192.70 -66.30 -0.09% 77 663.70 -1 537.30 -1.98%
31.01.2013 76 192.70 76 176.50 16.20 0.02% 77 692.20 -1 499.50 -1.93%
31.12.2012 76 176.50 78 845.50 -2 669.00 -3.39% 77 684.10 -1 507.60 -1.94%
30.11.2012 78 845.50 79 856.00 -1 010.50 -1.27% 78 170.20 675.30 0.86%
31.10.2012 79 856.00 78 282.50 1 573.50 2.01% 78 192.70 1 663.30 2.13%
30.09.2012 78 282.50 78 251.70 30.80 0.04% 78 139.60 142.90 0.18%
31.08.2012 78 251.70 77 353.40 898.30 1.16% 77 824.40 427.30 0.55%
31.07.2012 77 353.40 77 183.90 169.50 0.22% 77 965.00 - 611.60 -0.78%
30.06.2012 77 183.90 76 371.30 812.60 1.06% 77 197.90 -14.00 -0.02%
31.05.2012 76 371.30 77 632.00 -1 260.70 -1.62% 77 249.00 - 877.70 -1.14%
30.04.2012 77 632.00 77 769.50 - 137.50 -0.18% 75 150.10 2 481.90 3.30%
31.03.2012 77 769.50 77 663.70 105.80 0.14% 72 592.60 5 176.90 7.13%
29.02.2012 77 663.70 77 692.20 -28.50 -0.04% 72 620.60 5 043.10 6.94%
31.01.2012 77 692.20 77 684.10 8.10 0.01% 72 572.40 5 119.80 7.05%
31.12.2011 77 684.10 78 170.20 - 486.10 -0.62% 72 393.80 5 290.30 7.31%
30.11.2011 78 170.20 78 192.70 -22.50 -0.03% 65 481.00 12 689.20 19.38%
31.10.2011 78 192.70 78 139.60 53.10 0.07% 64 729.40 13 463.30 20.80%
30.09.2011 78 139.60 77 824.40 315.20 0.41% 63 352.00 14 787.60 23.34%
31.08.2011 77 824.40 77 965.00 - 140.60 -0.18% 63 229.90 14 594.50 23.08%
31.07.2011 77 965.00 77 197.90 767.10 0.99% 64 168.90 13 796.10 21.50%
30.06.2011 77 197.90 77 249.00 -51.10 -0.07% 64 226.30 12 971.60 20.20%
31.05.2011 77 249.00 75 150.10 2 098.90 2.79% 64 282.80 12 966.20 20.17%
30.04.2011 75 150.10 72 592.60 2 557.50 3.52% 64 610.00 10 540.10 16.31%
31.03.2011 72 592.60 72 620.60 -28.00 -0.04% 64 579.40 8 013.20 12.41%
28.02.2011 72 620.60 72 572.40 48.20 0.07% 64 844.20 7 776.40 11.99%
31.01.2011 72 572.40 72 393.80 178.60 0.25% 64 906.30 7 666.10 11.81%
31.12.2010 72 393.80 65 481.00 6 912.80 10.56% 64 898.30 7 495.50 11.55%
30.11.2010 65 481.00 64 729.40 751.60 1.16% 63 197.00 2 284.00 3.61%
31.10.2010 64 729.40 63 352.00 1 377.40 2.17% 66 471.80 -1 742.40 -2.62%
30.09.2010 63 352.00 63 229.90 122.10 0.19% 65 905.00 -2 553.00 -3.87%
31.08.2010 63 229.90 64 168.90 - 939.00 -1.46% 65 931.50 -2 701.60 -4.10%
31.07.2010 64 168.90 64 226.30 -57.40 -0.09% 65 877.90 -1 709.00 -2.59%
30.06.2010 64 226.30 64 282.80 -56.50 -0.09% 65 919.10 -1 692.80 -2.57%
31.05.2010 64 282.80 64 610.00 - 327.20 -0.51% 64 314.40 -31.60 -0.05%
30.04.2010 64 610.00 64 579.40 30.60 0.05% 64 945.50 - 335.50 -0.52%
31.03.2010 64 579.40 64 844.20 - 264.80 -0.41% 64 931.70 - 352.30 -0.54%
28.02.2010 64 844.20 64 906.30 -62.10 -0.10% 64 771.70 72.50 0.11%
31.01.2010 64 906.30 64 898.30 8.00 0.01% 64 879.90 26.40 0.04%
31.12.2009 64 898.30 63 197.00 1 701.30 2.69% 70 420.10 -5 521.80 -7.84%
30.11.2009 63 197.00 66 471.80 -3 274.80 -4.93% 68 683.20 -5 486.20 -7.99%
31.10.2009 66 471.80 65 905.00 566.80 0.86% 68 405.80 -1 934.00 -2.83%
30.09.2009 65 905.00 65 931.50 -26.50 -0.04% 67 979.60 -2 074.60 -3.05%
31.08.2009 65 931.50 65 877.90 53.60 0.08% 69 502.30 -3 570.80 -5.14%
31.07.2009 65 877.90 65 919.10 -41.20 -0.06% 69 075.30 -3 197.40 -4.63%
30.06.2009 65 919.10 64 314.40 1 604.70 2.50% 68 045.90 -2 126.80 -3.13%
31.05.2009 64 314.40 64 945.50 - 631.10 -0.97% 69 159.40 -4 845.00 -7.01%
30.04.2009 64 945.50 64 931.70 13.80 0.02% 68 619.80 -3 674.30 -5.35%
31.03.2009 64 931.70 64 771.70 160.00 0.25% 63 263.90 1 667.80 2.64%
28.02.2009 64 771.70 64 879.90 - 108.20 -0.17% 63 510.50 1 261.20 1.99%
31.01.2009 64 879.90 70 420.10 -5 540.20 -7.87% 63 387.50 1 492.40 2.35%
31.12.2008 70 420.10 68 683.20 1 736.90 2.53% 64 034.70 6 385.40 9.97%
30.11.2008 68 683.20 68 405.80 277.40 0.41% 59 426.60 9 256.60 15.58%
31.10.2008 68 405.80 67 979.60 426.20 0.63% 58 714.30 9 691.50 16.51%
30.09.2008 67 979.60 69 502.30 -1 522.70 -2.19% 58 858.20 9 121.40 15.50%
31.08.2008 69 502.30 69 075.30 427.00 0.62% 55 745.30 13 757.00 24.68%
31.07.2008 69 075.30 68 045.90 1 029.40 1.51% 57 137.50 11 937.80 20.89%
30.06.2008 68 045.90 69 159.40 -1 113.50 -1.61% 55 810.50 12 235.40 21.92%
31.05.2008 69 159.40 68 619.80 539.60 0.79% 46 087.50 23 071.90 50.06%
30.04.2008 68 619.80 63 263.90 5 355.90 8.47% 46 023.30 22 596.50 49.10%
31.03.2008 63 263.90 63 510.50 - 246.60 -0.39% 46 049.30 17 214.60 37.38%
29.02.2008 63 510.50 63 387.50 123.00 0.19% 45 635.40 17 875.10 39.17%
31.01.2008 63 387.50 64 034.70 - 647.20 -1.01% 44 894.00 18 493.50 41.19%
31.12.2007 64 034.70 59 426.60 4 608.10 7.75% 43 958.90 20 075.80 45.67%
30.11.2007 59 426.60 58 714.30 712.30 1.21% 43 177.80 16 248.80 37.63%
31.10.2007 58 714.30 58 858.20 - 143.90 -0.24% 42 061.20 16 653.10 39.59%
30.09.2007 58 858.20 55 745.30 3 112.90 5.58% 37 802.50 21 055.70 55.70%
31.08.2007 55 745.30 57 137.50 -1 392.20 -2.44% 37 910.20 17 835.10 47.05%
31.07.2007 57 137.50 55 810.50 1 327.00 2.38% 38 025.00 19 112.50 50.26%
30.06.2007 55 810.50 46 087.50 9 723.00 21.10% 37 648.00 18 162.50 48.24%
31.05.2007 46 087.50 46 023.30 64.20 0.14% 37 759.20 8 328.30 22.06%
30.04.2007 46 023.30 46 049.30 -26.00 -0.06% 38 371.70 7 651.60 19.94%
31.03.2007 46 049.30 45 635.40 413.90 0.91% 37 945.80 8 103.50 21.36%
28.02.2007 45 635.40 44 894.00 741.40 1.65% 38 158.40 7 477.00 19.59%
31.01.2007 44 894.00 43 958.90 935.10 2.13% 38 038.10 6 855.90 18.02%
31.12.2006 43 958.90 43 177.80 781.10 1.81% 37 393.90 6 565.00 17.56%
30.11.2006 43 177.80 42 061.20 1 116.60 2.65% 37 267.10 5 910.70 15.86%
31.10.2006 42 061.20 37 802.50 4 258.70 11.27% 31 805.50 10 255.70 32.24%
30.09.2006 37 802.50 37 910.20 - 107.70 -0.28% 31 748.10 6 054.40 19.07%
31.08.2006 37 910.20 38 025.00 - 114.80 -0.30% 28 029.00 9 881.20 35.25%
31.07.2006 38 025.00 37 648.00 377.00 1.00% 28 234.70 9 790.30 34.67%
30.06.2006 37 648.00 37 759.20 - 111.20 -0.29% 26 740.80 10 907.20 40.79%
31.05.2006 37 759.20 38 371.70 - 612.50 -1.60% 26 726.70 11 032.50 41.28%
30.04.2006 38 371.70 37 945.80 425.90 1.12% 26 840.80 11 530.90 42.96%
31.03.2006 37 945.80 38 158.40 - 212.60 -0.56% 26 835.30 11 110.50 41.40%
28.02.2006 38 158.40 38 038.10 120.30 0.32% 24 613.70 13 544.70 55.03%
31.01.2006 38 038.10 37 393.90 644.20 1.72% 24 961.20 13 076.90 52.39%
31.12.2005 37 393.90 37 267.10 126.80 0.34% 23 875.40 13 518.50 56.62%
30.11.2005 37 267.10 31 805.50 5 461.60 17.17% 23 761.30 13 505.80 56.84%
31.10.2005 31 805.50 31 748.10 57.40 0.18% 22 937.10 8 868.40 38.66%
30.09.2005 31 748.10 28 029.00 3 719.10 13.27% 22 820.80 8 927.30 39.12%
31.08.2005 28 029.00 28 234.70 - 205.70 -0.73% 19 477.30 8 551.70 43.91%
31.07.2005 28 234.70 26 740.80 1 493.90 5.59% 19 000.90 9 233.80 48.60%
30.06.2005 26 740.80 26 726.70 14.10 0.05% 19 118.20 7 622.60 39.87%
31.05.2005 26 726.70 26 840.80 - 114.10 -0.42% 18 523.00 8 203.70 44.29%
30.04.2005 26 840.80 26 835.30 5.50 0.02% 18 360.40 8 480.40 46.19%
31.03.2005 26 835.30 24 613.70 2 221.60 9.03% 18 692.90 8 142.40 43.56%
28.02.2005 24 613.70 24 961.20 - 347.50 -1.39% 16 736.60 7 877.10 47.07%
31.01.2005 24 961.20 23 875.40 1 085.80 4.55% 16 590.30 8 370.90 50.46%
31.12.2004 23 875.40 23 761.30 114.10 0.48% 16 486.60 7 388.80 44.82%
30.11.2004 23 761.30 22 937.10 824.20 3.59% 17 816.20 5 945.10 33.37%
31.10.2004 22 937.10 22 820.80 116.30 0.51% 16 119.10 6 818.00 42.30%
30.09.2004 22 820.80 19 477.30 3 343.50 17.17% 15 310.40 7 510.40 49.05%
31.08.2004 19 477.30 19 000.90 476.40 2.51% 15 790.50 3 686.80 23.35%
31.07.2004 19 000.90 19 118.20 - 117.30 -0.61% 15 534.70 3 466.20 22.31%
30.06.2004 19 118.20 18 523.00 595.20 3.21% 15 504.10 3 614.10 23.31%
31.05.2004 18 523.00 18 360.40 162.60 0.89% 15 150.30 3 372.70 22.26%
30.04.2004 18 360.40 18 692.90 - 332.50 -1.78% 13 375.60 4 984.80 37.27%
31.03.2004 18 692.90 16 736.60 1 956.30 11.69% 15 330.40 3 362.50 21.93%
29.02.2004 16 736.60 16 590.30 146.30 0.88% 18 898.10 -2 161.50 -11.44%
31.01.2004 16 590.30 16 486.60 103.70 0.63% 19 286.90 -2 696.60 -13.98%
31.12.2003 16 486.60 17 816.20 -1 329.60 -7.46% 19 974.90 -3 488.30 -17.46%
30.11.2003 17 816.20 16 119.10 1 697.10 10.53% 21 817.40 -4 001.20 -18.34%
31.10.2003 16 119.10 15 310.40 808.70 5.28% 22 564.00 -6 444.90 -28.56%
30.09.2003 15 310.40 15 790.50 - 480.10 -3.04% 22 743.30 -7 432.90 -32.68%
31.08.2003 15 790.50 15 534.70 255.80 1.65% 22 820.60 -7 030.10 -30.81%
31.07.2003 15 534.70 15 504.10 30.60 0.20% 22 969.90 -7 435.20 -32.37%
30.06.2003 15 504.10 15 150.30 353.80 2.34% 24 004.10 -8 500.00 -35.41%
31.05.2003 15 150.30 13 375.60 1 774.70 13.27% 23 414.40 -8 264.10 -35.29%
30.04.2003 13 375.60 15 330.40 -1 954.80 -12.75% 24 144.80 -10 769.20 -44.60%
31.03.2003 15 330.40 18 898.10 -3 567.70 -18.88% 24 805.80 -9 475.40 -38.20%
28.02.2003 18 898.10 19 286.90 - 388.80 -2.02% 23 845.30 -4 947.20 -20.75%
31.01.2003 19 286.90 19 974.90 - 688.00 -3.44% 23 885.00 -4 598.10 -19.25%
31.12.2002 19 974.90 21 817.40 -1 842.50 -8.45% - - -
30.11.2002 21 817.40 22 564.00 - 746.60 -3.31% - - -
31.10.2002 22 564.00 22 743.30 - 179.30 -0.79% - - -
30.09.2002 22 743.30 22 820.60 -77.30 -0.34% - - -
31.08.2002 22 820.60 22 969.90 - 149.30 -0.65% - - -
31.07.2002 22 969.90 24 004.10 -1 034.20 -4.31% - - -
30.06.2002 24 004.10 23 414.40 589.70 2.52% - - -
31.05.2002 23 414.40 24 144.80 - 730.40 -3.02% - - -
30.04.2002 24 144.80 24 805.80 - 661.00 -2.66% - - -
31.03.2002 24 805.80 23 845.30 960.50 4.03% - - -
28.02.2002 23 845.30 23 885.00 -39.70 -0.17% - - -
31.01.2002 23 885.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Holdings of shares/ other equity issued by residents - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (levels))
Holdings of shares / other equity issued by residents - total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - assets (flows))
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets)
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.