Capital account balance - total (Income balance, current transfers balance and capital account (in millions of CZK)) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Capital account balance - total (Income balance, current transfers balance and capital account (in millions of CZK)) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Do 1 měsíce, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 1 měsíc do 3 měsíců, USD
- Podmíněný KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění): Měsíční, Záznam o devizových opcích, které jsou in-the-money, Nad 3 měsíce do 1 roku, USD
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Nefinanční podniky, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Úroková sazba, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Na bydlení , CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Nefinanční podniky, CZK, Nad 5 let
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti + NISD, Ostatní úvěry, CZK
31.03.2024 Statistika úrokových sazeb - stavy obchodů - úvěry v CZK: Měsíční, Objem, Domácnosti - obyvatelstvo, Stavební spoření, CZK

Graf hodnot, Income balance, current transfers balance and capital account (in millions of CZK)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Capital account balance - total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2013 53 678.20
Min 31.12.2004 -18 118.10

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.06.2014 71.50 21 361.00 -21 289.50 -99.67% - 352.30 423.80 - 120.30%
31.03.2014 21 361.00 21 012.20 348.80 1.66% 416.40 20 944.60 5 029.92%
31.12.2013 21 012.20 53 678.20 -32 666.00 -60.86% 44 721.30 -23 709.10 -53.02%
30.09.2013 53 678.20 - 352.30 54 030.50 -15 336.50% 6 479.80 47 198.40 728.39%
30.06.2013 - 352.30 416.40 - 768.70 - 184.61% 146.70 - 499.00 - 340.15%
31.03.2013 416.40 44 721.30 -44 304.90 -99.07% 582.80 - 166.40 -28.55%
31.12.2012 44 721.30 6 479.80 38 241.50 590.16% 11 281.70 33 439.60 296.41%
30.09.2012 6 479.80 146.70 6 333.10 4 317.04% 2 809.00 3 670.80 130.68%
30.06.2012 146.70 582.80 - 436.10 -74.83% -43.40 190.10 - 438.02%
31.03.2012 582.80 11 281.70 -10 698.90 -94.83% 680.50 -97.70 -14.36%
31.12.2011 11 281.70 2 809.00 8 472.70 301.63% 6 033.20 5 248.50 86.99%
30.09.2011 2 809.00 -43.40 2 852.40 -6 572.35% 14 619.80 -11 810.80 -80.79%
30.06.2011 -43.40 680.50 - 723.90 - 106.38% 9 683.50 -9 726.90 - 100.45%
31.03.2011 680.50 6 033.20 -5 352.70 -88.72% 2 188.30 -1 507.80 -68.90%
31.12.2010 6 033.20 14 619.80 -8 586.60 -58.73% 24 913.30 -18 880.10 -75.78%
30.09.2010 14 619.80 9 683.50 4 936.30 50.98% 5 848.90 8 770.90 149.96%
30.06.2010 9 683.50 2 188.30 7 495.20 342.51% 4 678.90 5 004.60 106.96%
31.03.2010 2 188.30 24 913.30 -22 725.00 -91.22% 15 792.10 -13 603.80 -86.14%
31.12.2009 24 913.30 5 848.90 19 064.40 325.95% 4 529.90 20 383.40 449.97%
30.09.2009 5 848.90 4 678.90 1 170.00 25.01% 2 125.40 3 723.50 175.19%
30.06.2009 4 678.90 15 792.10 -11 113.20 -70.37% 12 967.40 -8 288.50 -63.92%
31.03.2009 15 792.10 4 529.90 11 262.20 248.62% 7 446.40 8 345.70 112.08%
31.12.2008 4 529.90 2 125.40 2 404.50 113.13% 14 332.30 -9 802.40 -68.39%
30.09.2008 2 125.40 12 967.40 -10 842.00 -83.61% 3 849.20 -1 723.80 -44.78%
30.06.2008 12 967.40 7 446.40 5 521.00 74.14% 482.30 12 485.10 2 588.66%
31.03.2008 7 446.40 14 332.30 -6 885.90 -48.04% 2 980.00 4 466.40 149.88%
31.12.2007 14 332.30 3 849.20 10 483.10 272.34% 5 804.60 8 527.70 146.91%
30.09.2007 3 849.20 482.30 3 366.90 698.09% 2 785.20 1 064.00 38.20%
30.06.2007 482.30 2 980.00 -2 497.70 -83.82% -1 326.10 1 808.40 - 136.37%
31.03.2007 2 980.00 5 804.60 -2 824.60 -48.66% 2 662.30 317.70 11.93%
31.12.2006 5 804.60 2 785.20 3 019.40 108.41% 2 411.70 3 392.90 140.68%
30.09.2006 2 785.20 -1 326.10 4 111.30 - 310.03% 215.30 2 569.90 1 193.64%
30.06.2006 -1 326.10 2 662.30 -3 988.40 - 149.81% 1 465.00 -2 791.10 - 190.52%
31.03.2006 2 662.30 2 411.70 250.60 10.39% 1 408.50 1 253.80 89.02%
31.12.2005 2 411.70 215.30 2 196.40 1 020.16% -18 118.10 20 529.80 - 113.31%
30.09.2005 215.30 1 465.00 -1 249.70 -85.30% 3 128.60 -2 913.30 -93.12%
30.06.2005 1 465.00 1 408.50 56.50 4.01% 465.40 999.60 214.78%
31.03.2005 1 408.50 -18 118.10 19 526.60 - 107.77% 337.60 1 070.90 317.21%
31.12.2004 -18 118.10 3 128.60 -21 246.70 - 679.11% -17.10 -18 101.00 105 853.80%
30.09.2004 3 128.60 465.40 2 663.20 572.24% 10.80 3 117.80 28 868.52%
30.06.2004 465.40 337.60 127.80 37.86% -36.30 501.70 -1 382.09%
31.03.2004 337.60 -17.10 354.70 -2 074.27% -39.60 377.20 - 952.53%
31.12.2003 -17.10 10.80 -27.90 - 258.33% -23.20 6.10 -26.29%
30.09.2003 10.80 -36.30 47.10 - 129.75% - 143.60 154.40 - 107.52%
30.06.2003 -36.30 -39.60 3.30 -8.33% 25.40 -61.70 - 242.91%
31.03.2003 -39.60 -23.20 -16.40 70.69% 22.00 -61.60 - 280.00%
31.12.2002 -23.20 - 143.60 120.40 -83.84% - 252.10 228.90 -90.80%
30.09.2002 - 143.60 25.40 - 169.00 - 665.35% -13.10 - 130.50 996.18%
30.06.2002 25.40 22.00 3.40 15.45% -22.50 47.90 - 212.89%
31.03.2002 22.00 - 252.10 274.10 - 108.73% -43.00 65.00 - 151.16%
31.12.2001 - 252.10 -13.10 - 239.00 1 824.43% -68.80 - 183.30 266.42%
30.09.2001 -13.10 -22.50 9.40 -41.78% -72.80 59.70 -82.01%
30.06.2001 -22.50 -43.00 20.50 -47.67% -2.30 -20.20 878.26%
31.03.2001 -43.00 -68.80 25.80 -37.50% -54.30 11.30 -20.81%
31.12.2000 -68.80 -72.80 4.00 -5.49% -16.00 -52.80 330.00%
30.09.2000 -72.80 -2.30 -70.50 3 065.22% 3.70 -76.50 -2 067.57%
30.06.2000 -2.30 -54.30 52.00 -95.76% -30.50 28.20 -92.46%
31.03.2000 -54.30 -16.00 -38.30 239.38% -30.40 -23.90 78.62%
31.12.1999 -16.00 3.70 -19.70 - 532.43% 17.10 -33.10 - 193.57%
30.09.1999 3.70 -30.50 34.20 - 112.13% -7.40 11.10 - 150.00%
30.06.1999 -30.50 -30.40 -0.10 0.33% 166.60 - 197.10 - 118.31%
31.03.1999 -30.40 17.10 -47.50 - 277.78% - 110.50 80.10 -72.49%
31.12.1998 17.10 -7.40 24.50 - 331.08% 6.90 10.20 147.83%
30.09.1998 -7.40 166.60 - 174.00 - 104.44% 4.80 -12.20 - 254.17%
30.06.1998 166.60 - 110.50 277.10 - 250.77% -23.20 189.80 - 818.10%
31.03.1998 - 110.50 6.90 - 117.40 -1 701.45% 327.40 - 437.90 - 133.75%
31.12.1997 6.90 4.80 2.10 43.75% -1.30 8.20 - 630.77%
30.09.1997 4.80 -23.20 28.00 - 120.69% 6.70 -1.90 -28.36%
30.06.1997 -23.20 327.40 - 350.60 - 107.09% 10.60 -33.80 - 318.87%
31.03.1997 327.40 -1.30 328.70 -25 284.62% -0.40 327.80 -81 950.00%
31.12.1996 -1.30 6.70 -8.00 - 119.40% 33.50 -34.80 - 103.88%
30.09.1996 6.70 10.60 -3.90 -36.79% 7.60 -0.90 -11.84%
30.06.1996 10.60 -0.40 11.00 -2 750.00% 100.70 -90.10 -89.47%
31.03.1996 -0.40 33.50 -33.90 - 101.19% 37.30 -37.70 - 101.07%
31.12.1995 33.50 7.60 25.90 340.79% 0.00 33.50 -
30.09.1995 7.60 100.70 -93.10 -92.45% 0.00 7.60 -
30.06.1995 100.70 37.30 63.40 169.97% 0.00 100.70 -
31.03.1995 37.30 0.00 37.30 - 0.00 37.30 -
31.12.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.09.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
30.06.1994 0.00 0.00 0.00 - -16 175.00 16 175.00 -
31.03.1994 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -
31.12.1993 0.00 0.00 0.00 - - - -
30.09.1993 0.00 -16 175.00 16 175.00 - - - -
30.06.1993 -16 175.00 0.00 -16 175.00 - - - -
31.03.1993 0.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Capital account balance - total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Capital account balance - total (Income balance, current transfers balance and capital account (in millions of CZK))
Capital account balance - total (Income balance, current transfers balance and capital account (in millions of CZK))
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of shares/ other equity issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities (Balance sheet of the Czech National Bank)
Deposits of residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Capital and reserves (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - liabilities)
Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB) - assets (Aggregated balance sheet of the Czech MFIs (excluding the CNB))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.