Deposits of other general government/other residents - Total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/other residents - Total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.03.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
29.02.2024 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/other residents - Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2014 3 167 687.70
Min 30.06.2002 1 460 940.30

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 3 167 687.70 3 107 517.50 60 170.20 1.94% 3 028 709.60 138 978.10 4.59%
30.11.2014 3 107 517.50 3 075 619.10 31 898.40 1.04% 2 990 161.20 117 356.30 3.92%
31.10.2014 3 075 619.10 3 060 619.60 14 999.50 0.49% 2 958 170.50 117 448.60 3.97%
30.09.2014 3 060 619.60 3 063 546.20 -2 926.60 -0.10% 2 945 439.50 115 180.10 3.91%
31.08.2014 3 063 546.20 3 062 843.00 703.20 0.02% 2 945 734.20 117 812.00 4.00%
31.07.2014 3 062 843.00 3 043 209.80 19 633.20 0.65% 2 958 666.70 104 176.30 3.52%
30.06.2014 3 043 209.80 3 077 099.30 -33 889.50 -1.10% 2 907 275.50 135 934.30 4.68%
31.05.2014 3 077 099.30 3 064 703.90 12 395.40 0.40% 2 911 605.90 165 493.40 5.68%
30.04.2014 3 064 703.90 3 048 270.10 16 433.80 0.54% 2 908 065.50 156 638.40 5.39%
31.03.2014 3 048 270.10 3 034 787.70 13 482.40 0.44% 2 886 320.40 161 949.70 5.61%
28.02.2014 3 034 787.70 3 012 061.50 22 726.20 0.75% 2 894 412.60 140 375.10 4.85%
31.01.2014 3 012 061.50 3 028 709.60 -16 648.10 -0.55% 2 874 728.70 137 332.80 4.78%
31.12.2013 3 028 709.60 2 990 161.20 38 548.40 1.29% 2 877 284.60 151 425.00 5.26%
30.11.2013 2 990 161.20 2 958 170.50 31 990.70 1.08% 2 829 136.80 161 024.40 5.69%
31.10.2013 2 958 170.50 2 945 439.50 12 731.00 0.43% 2 832 245.10 125 925.40 4.45%
30.09.2013 2 945 439.50 2 945 734.20 - 294.70 -0.01% 2 792 847.70 152 591.80 5.46%
31.08.2013 2 945 734.20 2 958 666.70 -12 932.50 -0.44% 2 803 612.10 142 122.10 5.07%
31.07.2013 2 958 666.70 2 907 275.50 51 391.20 1.77% 2 805 640.90 153 025.80 5.45%
30.06.2013 2 907 275.50 2 911 605.90 -4 330.40 -0.15% 2 789 506.10 117 769.40 4.22%
31.05.2013 2 911 605.90 2 908 065.50 3 540.40 0.12% 2 801 536.00 110 069.90 3.93%
30.04.2013 2 908 065.50 2 886 320.40 21 745.10 0.75% 2 776 387.30 131 678.20 4.74%
31.03.2013 2 886 320.40 2 894 412.60 -8 092.20 -0.28% 2 752 109.90 134 210.50 4.88%
28.02.2013 2 894 412.60 2 874 728.70 19 683.90 0.68% 2 762 719.80 131 692.80 4.77%
31.01.2013 2 874 728.70 2 877 284.60 -2 555.90 -0.09% 2 736 612.30 138 116.40 5.05%
31.12.2012 2 877 284.60 2 829 136.80 48 147.80 1.70% 2 743 858.60 133 426.00 4.86%
30.11.2012 2 829 136.80 2 832 245.10 -3 108.30 -0.11% 2 690 432.10 138 704.70 5.16%
31.10.2012 2 832 245.10 2 792 847.70 39 397.40 1.41% 2 671 383.00 160 862.10 6.02%
30.09.2012 2 792 847.70 2 803 612.10 -10 764.40 -0.38% 2 665 990.70 126 857.00 4.76%
31.08.2012 2 803 612.10 2 805 640.90 -2 028.80 -0.07% 2 639 036.80 164 575.30 6.24%
31.07.2012 2 805 640.90 2 789 506.10 16 134.80 0.58% 2 649 770.80 155 870.10 5.88%
30.06.2012 2 789 506.10 2 801 536.00 -12 029.90 -0.43% 2 620 608.90 168 897.20 6.44%
31.05.2012 2 801 536.00 2 776 387.30 25 148.70 0.91% 2 650 899.80 150 636.20 5.68%
30.04.2012 2 776 387.30 2 752 109.90 24 277.40 0.88% 2 629 670.20 146 717.10 5.58%
31.03.2012 2 752 109.90 2 762 719.80 -10 609.90 -0.38% 2 590 066.10 162 043.80 6.26%
29.02.2012 2 762 719.80 2 736 612.30 26 107.50 0.95% 2 607 611.60 155 108.20 5.95%
31.01.2012 2 736 612.30 2 743 858.60 -7 246.30 -0.26% 2 603 226.10 133 386.20 5.12%
31.12.2011 2 743 858.60 2 690 432.10 53 426.50 1.99% 2 622 836.60 121 022.00 4.61%
30.11.2011 2 690 432.10 2 671 383.00 19 049.10 0.71% 2 578 170.40 112 261.70 4.35%
31.10.2011 2 671 383.00 2 665 990.70 5 392.30 0.20% 2 576 007.20 95 375.80 3.70%
30.09.2011 2 665 990.70 2 639 036.80 26 953.90 1.02% 2 569 654.00 96 336.70 3.75%
31.08.2011 2 639 036.80 2 649 770.80 -10 734.00 -0.41% 2 576 598.70 62 438.10 2.42%
31.07.2011 2 649 770.80 2 620 608.90 29 161.90 1.11% 2 586 687.20 63 083.60 2.44%
30.06.2011 2 620 608.90 2 650 899.80 -30 290.90 -1.14% 2 595 596.80 25 012.10 0.96%
31.05.2011 2 650 899.80 2 629 670.20 21 229.60 0.81% 2 599 578.00 51 321.80 1.97%
30.04.2011 2 629 670.20 2 590 066.10 39 604.10 1.53% 2 612 141.60 17 528.60 0.67%
31.03.2011 2 590 066.10 2 607 611.60 -17 545.50 -0.67% 2 557 668.90 32 397.20 1.27%
28.02.2011 2 607 611.60 2 603 226.10 4 385.50 0.17% 2 534 447.40 73 164.20 2.89%
31.01.2011 2 603 226.10 2 622 836.60 -19 610.50 -0.75% 2 517 978.90 85 247.20 3.39%
31.12.2010 2 622 836.60 2 578 170.40 44 666.20 1.73% 2 542 219.60 80 617.00 3.17%
30.11.2010 2 578 170.40 2 576 007.20 2 163.20 0.08% 2 488 417.40 89 753.00 3.61%
31.10.2010 2 576 007.20 2 569 654.00 6 353.20 0.25% 2 472 474.20 103 533.00 4.19%
30.09.2010 2 569 654.00 2 576 598.70 -6 944.70 -0.27% 2 441 817.70 127 836.30 5.24%
31.08.2010 2 576 598.70 2 586 687.20 -10 088.50 -0.39% 2 470 268.80 106 329.90 4.30%
31.07.2010 2 586 687.20 2 595 596.80 -8 909.60 -0.34% 2 473 553.00 113 134.20 4.57%
30.06.2010 2 595 596.80 2 599 578.00 -3 981.20 -0.15% 2 477 718.50 117 878.30 4.76%
31.05.2010 2 599 578.00 2 612 141.60 -12 563.60 -0.48% 2 521 989.30 77 588.70 3.08%
30.04.2010 2 612 141.60 2 557 668.90 54 472.70 2.13% 2 502 884.20 109 257.40 4.37%
31.03.2010 2 557 668.90 2 534 447.40 23 221.50 0.92% 2 472 831.30 84 837.60 3.43%
28.02.2010 2 534 447.40 2 517 978.90 16 468.50 0.65% 2 488 579.50 45 867.90 1.84%
31.01.2010 2 517 978.90 2 542 219.60 -24 240.70 -0.95% 2 470 130.30 47 848.60 1.94%
31.12.2009 2 542 219.60 2 488 417.40 53 802.20 2.16% 2 445 200.70 97 018.90 3.97%
30.11.2009 2 488 417.40 2 472 474.20 15 943.20 0.64% 2 397 594.50 90 822.90 3.79%
31.10.2009 2 472 474.20 2 441 817.70 30 656.50 1.26% 2 377 434.60 95 039.60 4.00%
30.09.2009 2 441 817.70 2 470 268.80 -28 451.10 -1.15% 2 380 761.20 61 056.50 2.56%
31.08.2009 2 470 268.80 2 473 553.00 -3 284.20 -0.13% 2 394 335.70 75 933.10 3.17%
31.07.2009 2 473 553.00 2 477 718.50 -4 165.50 -0.17% 2 368 235.50 105 317.50 4.45%
30.06.2009 2 477 718.50 2 521 989.30 -44 270.80 -1.76% 2 321 205.40 156 513.10 6.74%
31.05.2009 2 521 989.30 2 502 884.20 19 105.10 0.76% 2 344 254.20 177 735.10 7.58%
30.04.2009 2 502 884.20 2 472 831.30 30 052.90 1.22% 2 317 366.70 185 517.50 8.01%
31.03.2009 2 472 831.30 2 488 579.50 -15 748.20 -0.63% 2 280 128.10 192 703.20 8.45%
28.02.2009 2 488 579.50 2 470 130.30 18 449.20 0.75% 2 284 562.20 204 017.30 8.93%
31.01.2009 2 470 130.30 2 445 200.70 24 929.60 1.02% 2 270 529.80 199 600.50 8.79%
31.12.2008 2 445 200.70 2 397 594.50 47 606.20 1.99% 2 265 100.10 180 100.60 7.95%
30.11.2008 2 397 594.50 2 377 434.60 20 159.90 0.85% 2 217 109.40 180 485.10 8.14%
31.10.2008 2 377 434.60 2 380 761.20 -3 326.60 -0.14% 2 192 898.30 184 536.30 8.42%
30.09.2008 2 380 761.20 2 394 335.70 -13 574.50 -0.57% 2 150 631.10 230 130.10 10.70%
31.08.2008 2 394 335.70 2 368 235.50 26 100.20 1.10% 2 176 187.40 218 148.30 10.02%
31.07.2008 2 368 235.50 2 321 205.40 47 030.10 2.03% 2 150 637.70 217 597.80 10.12%
30.06.2008 2 321 205.40 2 344 254.20 -23 048.80 -0.98% 2 126 103.20 195 102.20 9.18%
31.05.2008 2 344 254.20 2 317 366.70 26 887.50 1.16% 2 132 725.70 211 528.50 9.92%
30.04.2008 2 317 366.70 2 280 128.10 37 238.60 1.63% 2 110 328.00 207 038.70 9.81%
31.03.2008 2 280 128.10 2 284 562.20 -4 434.10 -0.19% 2 041 794.70 238 333.40 11.67%
29.02.2008 2 284 562.20 2 270 529.80 14 032.40 0.62% 2 047 131.60 237 430.60 11.60%
31.01.2008 2 270 529.80 2 265 100.10 5 429.70 0.24% 2 024 659.00 245 870.80 12.14%
31.12.2007 2 265 100.10 2 217 109.40 47 990.70 2.16% 1 999 762.60 265 337.50 13.27%
30.11.2007 2 217 109.40 2 192 898.30 24 211.10 1.10% 1 967 032.10 250 077.30 12.71%
31.10.2007 2 192 898.30 2 150 631.10 42 267.20 1.97% 1 959 990.40 232 907.90 11.88%
30.09.2007 2 150 631.10 2 176 187.40 -25 556.30 -1.17% 1 919 953.50 230 677.60 12.01%
31.08.2007 2 176 187.40 2 150 637.70 25 549.70 1.19% 1 937 966.80 238 220.60 12.29%
31.07.2007 2 150 637.70 2 126 103.20 24 534.50 1.15% 1 920 308.30 230 329.40 11.99%
30.06.2007 2 126 103.20 2 132 725.70 -6 622.50 -0.31% 1 905 959.40 220 143.80 11.55%
31.05.2007 2 132 725.70 2 110 328.00 22 397.70 1.06% 1 901 593.80 231 131.90 12.15%
30.04.2007 2 110 328.00 2 041 794.70 68 533.30 3.36% 1 899 979.40 210 348.60 11.07%
31.03.2007 2 041 794.70 2 047 131.60 -5 336.90 -0.26% 1 849 384.30 192 410.40 10.40%
28.02.2007 2 047 131.60 2 024 659.00 22 472.60 1.11% 1 848 979.20 198 152.40 10.72%
31.01.2007 2 024 659.00 1 999 762.60 24 896.40 1.24% 1 840 099.50 184 559.50 10.03%
31.12.2006 1 999 762.60 1 967 032.10 32 730.50 1.66% 1 824 407.40 175 355.20 9.61%
30.11.2006 1 967 032.10 1 959 990.40 7 041.70 0.36% 1 812 053.80 154 978.30 8.55%
31.10.2006 1 959 990.40 1 919 953.50 40 036.90 2.09% 1 789 624.80 170 365.60 9.52%
30.09.2006 1 919 953.50 1 937 966.80 -18 013.30 -0.93% 1 766 672.50 153 281.00 8.68%
31.08.2006 1 937 966.80 1 920 308.30 17 658.50 0.92% 1 775 183.10 162 783.70 9.17%
31.07.2006 1 920 308.30 1 905 959.40 14 348.90 0.75% 1 768 113.60 152 194.70 8.61%
30.06.2006 1 905 959.40 1 901 593.80 4 365.60 0.23% 1 753 244.70 152 714.70 8.71%
31.05.2006 1 901 593.80 1 899 979.40 1 614.40 0.08% 1 756 825.50 144 768.30 8.24%
30.04.2006 1 899 979.40 1 849 384.30 50 595.10 2.74% 1 736 199.10 163 780.30 9.43%
31.03.2006 1 849 384.30 1 848 979.20 405.10 0.02% 1 687 467.30 161 917.00 9.60%
28.02.2006 1 848 979.20 1 840 099.50 8 879.70 0.48% 1 694 674.20 154 305.00 9.11%
31.01.2006 1 840 099.50 1 824 407.40 15 692.10 0.86% 1 677 340.50 162 759.00 9.70%
31.12.2005 1 824 407.40 1 812 053.80 12 353.60 0.68% 1 690 065.00 134 342.40 7.95%
30.11.2005 1 812 053.80 1 789 624.80 22 429.00 1.25% 1 697 760.00 114 293.80 6.73%
31.10.2005 1 789 624.80 1 766 672.50 22 952.30 1.30% 1 707 115.90 82 508.90 4.83%
30.09.2005 1 766 672.50 1 775 183.10 -8 510.60 -0.48% 1 695 402.50 71 270.00 4.20%
31.08.2005 1 775 183.10 1 768 113.60 7 069.50 0.40% 1 698 643.70 76 539.40 4.51%
31.07.2005 1 768 113.60 1 753 244.70 14 868.90 0.85% 1 690 763.40 77 350.20 4.57%
30.06.2005 1 753 244.70 1 756 825.50 -3 580.80 -0.20% 1 673 159.00 80 085.70 4.79%
31.05.2005 1 756 825.50 1 736 199.10 20 626.40 1.19% 1 675 771.80 81 053.70 4.84%
30.04.2005 1 736 199.10 1 687 467.30 48 731.80 2.89% 1 671 107.80 65 091.30 3.90%
31.03.2005 1 687 467.30 1 694 674.20 -7 206.90 -0.43% 1 622 987.70 64 479.60 3.97%
28.02.2005 1 694 674.20 1 677 340.50 17 333.70 1.03% 1 625 571.10 69 103.10 4.25%
31.01.2005 1 677 340.50 1 690 065.00 -12 724.50 -0.75% 1 617 233.70 60 106.80 3.72%
31.12.2004 1 690 065.00 1 697 760.00 -7 695.00 -0.45% 1 623 713.80 66 351.20 4.09%
30.11.2004 1 697 760.00 1 707 115.90 -9 355.90 -0.55% 1 591 720.40 106 039.60 6.66%
31.10.2004 1 707 115.90 1 695 402.50 11 713.40 0.69% 1 582 496.60 124 619.30 7.87%
30.09.2004 1 695 402.50 1 698 643.70 -3 241.20 -0.19% 1 575 267.50 120 135.00 7.63%
31.08.2004 1 698 643.70 1 690 763.40 7 880.30 0.47% 1 578 973.90 119 669.80 7.58%
31.07.2004 1 690 763.40 1 673 159.00 17 604.40 1.05% 1 562 531.30 128 232.10 8.21%
30.06.2004 1 673 159.00 1 675 771.80 -2 612.80 -0.16% 1 520 858.90 152 300.10 10.01%
31.05.2004 1 675 771.80 1 671 107.80 4 664.00 0.28% 1 535 270.10 140 501.70 9.15%
30.04.2004 1 671 107.80 1 622 987.70 48 120.10 2.96% 1 535 894.50 135 213.30 8.80%
31.03.2004 1 622 987.70 1 625 571.10 -2 583.40 -0.16% 1 509 733.70 113 254.00 7.50%
29.02.2004 1 625 571.10 1 617 233.70 8 337.40 0.52% 1 520 132.90 105 438.20 6.94%
31.01.2004 1 617 233.70 1 623 713.80 -6 480.10 -0.40% 1 526 945.90 90 287.80 5.91%
31.12.2003 1 623 713.80 1 591 720.40 31 993.40 2.01% 1 520 384.60 103 329.20 6.80%
30.11.2003 1 591 720.40 1 582 496.60 9 223.80 0.58% 1 525 167.50 66 552.90 4.36%
31.10.2003 1 582 496.60 1 575 267.50 7 229.10 0.46% 1 520 225.30 62 271.30 4.10%
30.09.2003 1 575 267.50 1 578 973.90 -3 706.40 -0.23% 1 488 350.00 86 917.50 5.84%
31.08.2003 1 578 973.90 1 562 531.30 16 442.60 1.05% 1 508 258.80 70 715.10 4.69%
31.07.2003 1 562 531.30 1 520 858.90 41 672.40 2.74% 1 486 285.90 76 245.40 5.13%
30.06.2003 1 520 858.90 1 535 270.10 -14 411.20 -0.94% 1 460 940.30 59 918.60 4.10%
31.05.2003 1 535 270.10 1 535 894.50 - 624.40 -0.04% 1 509 597.80 25 672.30 1.70%
30.04.2003 1 535 894.50 1 509 733.70 26 160.80 1.73% 1 494 341.60 41 552.90 2.78%
31.03.2003 1 509 733.70 1 520 132.90 -10 399.20 -0.68% 1 462 655.10 47 078.60 3.22%
28.02.2003 1 520 132.90 1 526 945.90 -6 813.00 -0.45% 1 468 595.60 51 537.30 3.51%
31.01.2003 1 526 945.90 1 520 384.60 6 561.30 0.43% 1 476 608.60 50 337.30 3.41%
31.12.2002 1 520 384.60 1 525 167.50 -4 782.90 -0.31% - - -
30.11.2002 1 525 167.50 1 520 225.30 4 942.20 0.33% - - -
31.10.2002 1 520 225.30 1 488 350.00 31 875.30 2.14% - - -
30.09.2002 1 488 350.00 1 508 258.80 -19 908.80 -1.32% - - -
31.08.2002 1 508 258.80 1 486 285.90 21 972.90 1.48% - - -
31.07.2002 1 486 285.90 1 460 940.30 25 345.60 1.73% - - -
30.06.2002 1 460 940.30 1 509 597.80 -48 657.50 -3.22% - - -
31.05.2002 1 509 597.80 1 494 341.60 15 256.20 1.02% - - -
30.04.2002 1 494 341.60 1 462 655.10 31 686.50 2.17% - - -
31.03.2002 1 462 655.10 1 468 595.60 -5 940.50 -0.40% - - -
28.02.2002 1 468 595.60 1 476 608.60 -8 013.00 -0.54% - - -
31.01.2002 1 476 608.60 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/other residents - Total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.