Deposits of other general government/other residents - Total - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Deposits of other general government/other residents - Total v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů domácnostem na bydlení v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkove náklady úvěrů domácnostem na bydlení v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
31.12.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v ČR vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční
30.11.2023 Úvěry: Celkové náklady úvěrů nefinančním podnikům v EA vyjádřené ukazatelem cost of borrowing, Míra v %, Procenta, Měsíční

Graf hodnot, Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Deposits of other general government/other residents - Total - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.04.2007 68 607.10
Min 30.06.2002 -39 163.20

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.12.2014 58 063.90 32 893.10 25 170.80 76.52% 48 449.70 9 614.20 19.84%
30.11.2014 32 893.10 20 308.40 12 584.70 61.97% 16 636.80 16 256.30 97.71%
31.10.2014 20 308.40 -2 891.90 23 200.30 - 802.25% 13 330.00 6 978.40 52.35%
30.09.2014 -2 891.90 -1 262.10 -1 629.80 129.13% 471.20 -3 363.10 - 713.73%
31.08.2014 -1 262.10 17 696.00 -18 958.10 - 107.13% -11 930.70 10 668.60 -89.42%
31.07.2014 17 696.00 -30 364.90 48 060.90 - 158.28% 52 813.70 -35 117.70 -66.49%
30.06.2014 -30 364.90 11 416.90 -41 781.80 - 365.96% -6 165.40 -24 199.50 392.50%
31.05.2014 11 416.90 16 474.60 -5 057.70 -30.70% 4 135.30 7 281.60 176.08%
30.04.2014 16 474.60 12 502.50 3 972.10 31.77% 22 090.10 -5 615.50 -25.42%
31.03.2014 12 502.50 25 123.80 -12 621.30 -50.24% -9 873.30 22 375.80 - 226.63%
28.02.2014 25 123.80 -18 192.20 43 316.00 - 238.10% 18 351.70 6 772.10 36.90%
31.01.2014 -18 192.20 48 449.70 -66 641.90 - 137.55% -5 515.70 -12 676.50 229.83%
31.12.2013 48 449.70 16 636.80 31 812.90 191.22% 49 811.70 -1 362.00 -2.73%
30.11.2013 16 636.80 13 330.00 3 306.80 24.81% -4 718.10 21 354.90 - 452.62%
31.10.2013 13 330.00 471.20 12 858.80 2 728.95% 38 118.80 -24 788.80 -65.03%
30.09.2013 471.20 -11 930.70 12 401.90 - 103.95% -10 160.20 10 631.40 - 104.64%
31.08.2013 -11 930.70 52 813.70 -64 744.40 - 122.59% 2 515.10 -14 445.80 - 574.36%
31.07.2013 52 813.70 -6 165.40 58 979.10 - 956.61% 18 290.20 34 523.50 188.75%
30.06.2013 -6 165.40 4 135.30 -10 300.70 - 249.09% -11 055.70 4 890.30 -44.23%
31.05.2013 4 135.30 22 090.10 -17 954.80 -81.28% 16 188.10 -12 052.80 -74.45%
30.04.2013 22 090.10 -9 873.30 31 963.40 - 323.74% 22 709.70 - 619.60 -2.73%
31.03.2013 -9 873.30 18 351.70 -28 225.00 - 153.80% -9 939.90 66.60 -0.67%
28.02.2013 18 351.70 -5 515.70 23 867.40 - 432.72% 29 759.50 -11 407.80 -38.33%
31.01.2013 -5 515.70 49 811.70 -55 327.40 - 111.07% -1 573.40 -3 942.30 250.56%
31.12.2012 49 811.70 -4 718.10 54 529.80 -1 155.76% 44 420.40 5 391.30 12.14%
30.11.2012 -4 718.10 38 118.80 -42 836.90 - 112.38% 13 488.70 -18 206.80 - 134.98%
31.10.2012 38 118.80 -10 160.20 48 279.00 - 475.18% 6 236.60 31 882.20 511.21%
30.09.2012 -10 160.20 2 515.10 -12 675.30 - 503.97% 19 629.30 -29 789.50 - 151.76%
31.08.2012 2 515.10 18 290.20 -15 775.10 -86.25% -9 578.20 12 093.30 - 126.26%
31.07.2012 18 290.20 -11 055.70 29 345.90 - 265.44% 29 758.40 -11 468.20 -38.54%
30.06.2012 -11 055.70 16 188.10 -27 243.80 - 168.30% -28 547.80 17 492.10 -61.27%
31.05.2012 16 188.10 22 709.70 -6 521.60 -28.72% 17 291.00 -1 102.90 -6.38%
30.04.2012 22 709.70 -9 939.90 32 649.60 - 328.47% 43 824.00 -21 114.30 -48.18%
31.03.2012 -9 939.90 29 759.50 -39 699.40 - 133.40% -18 059.40 8 119.50 -44.96%
29.02.2012 29 759.50 -1 573.40 31 332.90 -1 991.41% 3 730.50 26 029.00 697.73%
31.01.2012 -1 573.40 44 420.40 -45 993.80 - 103.54% -11 930.60 10 357.20 -86.81%
31.12.2011 44 420.40 13 488.70 30 931.70 229.32% 44 371.20 49.20 0.11%
30.11.2011 13 488.70 6 236.60 7 252.10 116.28% -2 774.50 16 263.20 - 586.17%
31.10.2011 6 236.60 19 629.30 -13 392.70 -68.23% 6 929.50 - 692.90 -10.00%
30.09.2011 19 629.30 -9 578.20 29 207.50 - 304.94% -2 288.00 21 917.30 - 957.92%
31.08.2011 -9 578.20 29 758.40 -39 336.60 - 132.19% -11 578.00 1 999.80 -17.27%
31.07.2011 29 758.40 -28 547.80 58 306.20 - 204.24% 615.50 29 142.90 4 734.83%
30.06.2011 -28 547.80 17 291.00 -45 838.80 - 265.10% -5 919.00 -22 628.80 382.31%
31.05.2011 17 291.00 43 824.00 -26 533.00 -60.54% -14 934.00 32 225.00 - 215.78%
30.04.2011 43 824.00 -18 059.40 61 883.40 - 342.67% 52 643.20 -8 819.20 -16.75%
31.03.2011 -18 059.40 3 730.50 -21 789.90 - 584.10% 26 888.40 -44 947.80 - 167.16%
28.02.2011 3 730.50 -11 930.60 15 661.10 - 131.27% 17 532.30 -13 801.80 -78.72%
31.01.2011 -11 930.60 44 371.20 -56 301.80 - 126.89% -23 518.40 11 587.80 -49.27%
31.12.2010 44 371.20 -2 774.50 47 145.70 -1 699.25% 49 798.40 -5 427.20 -10.90%
30.11.2010 -2 774.50 6 929.50 -9 704.00 - 140.04% 18 944.70 -21 719.20 - 114.65%
31.10.2010 6 929.50 -2 288.00 9 217.50 - 402.86% 20 760.90 -13 831.40 -66.62%
30.09.2010 -2 288.00 -11 578.00 9 290.00 -80.24% -25 708.80 23 420.80 -91.10%
31.08.2010 -11 578.00 615.50 -12 193.50 -1 981.07% -1 242.90 -10 335.10 831.53%
31.07.2010 615.50 -5 919.00 6 534.50 - 110.40% -1 544.50 2 160.00 - 139.85%
30.06.2010 -5 919.00 -14 934.00 9 015.00 -60.37% -36 363.50 30 444.50 -83.72%
31.05.2010 -14 934.00 52 643.20 -67 577.20 - 128.37% 20 418.40 -35 352.40 - 173.14%
30.04.2010 52 643.20 26 888.40 25 754.80 95.78% 36 695.80 15 947.40 43.46%
31.03.2010 26 888.40 17 532.30 9 356.10 53.36% -7 474.20 34 362.60 - 459.75%
28.02.2010 17 532.30 -23 518.40 41 050.70 - 174.55% 15 826.40 1 705.90 10.78%
31.01.2010 -23 518.40 49 798.40 -73 316.80 - 147.23% 13 675.50 -37 193.90 - 271.97%
31.12.2009 49 798.40 18 944.70 30 853.70 162.86% 37 389.30 12 409.10 33.19%
30.11.2009 18 944.70 20 760.90 -1 816.20 -8.75% 11 813.60 7 131.10 60.36%
31.10.2009 20 760.90 -25 708.80 46 469.70 - 180.75% -4 335.70 25 096.60 - 578.84%
30.09.2009 -25 708.80 -1 242.90 -24 465.90 1 968.45% -14 173.60 -11 535.20 81.39%
31.08.2009 -1 242.90 -1 544.50 301.60 -19.53% 17 398.00 -18 640.90 - 107.14%
31.07.2009 -1 544.50 -36 363.50 34 819.00 -95.75% 46 320.70 -47 865.20 - 103.33%
30.06.2009 -36 363.50 20 418.40 -56 781.90 - 278.09% -12 433.50 -23 930.00 192.46%
31.05.2009 20 418.40 36 695.80 -16 277.40 -44.36% 27 587.70 -7 169.30 -25.99%
30.04.2009 36 695.80 -7 474.20 44 170.00 - 590.97% 37 501.20 - 805.40 -2.15%
31.03.2009 -7 474.20 15 826.40 -23 300.60 - 147.23% -3 666.10 -3 808.10 103.87%
28.02.2009 15 826.40 13 675.50 2 150.90 15.73% 21 779.60 -5 953.20 -27.33%
31.01.2009 13 675.50 37 389.30 -23 713.80 -63.42% 11 504.20 2 171.30 18.87%
31.12.2008 37 389.30 11 813.60 25 575.70 216.49% 45 066.50 -7 677.20 -17.04%
30.11.2008 11 813.60 -4 335.70 16 149.30 - 372.47% 30 972.70 -19 159.10 -61.86%
31.10.2008 -4 335.70 -14 173.60 9 837.90 -69.41% 47 991.50 -52 327.20 - 109.03%
30.09.2008 -14 173.60 17 398.00 -31 571.60 - 181.47% -23 140.50 8 966.90 -38.75%
31.08.2008 17 398.00 46 320.70 -28 922.70 -62.44% 27 876.70 -10 478.70 -37.59%
31.07.2008 46 320.70 -12 433.50 58 754.20 - 472.55% 29 917.70 16 403.00 54.83%
30.06.2008 -12 433.50 27 587.70 -40 021.20 - 145.07% -9 189.70 -3 243.80 35.30%
31.05.2008 27 587.70 37 501.20 -9 913.50 -26.44% 20 540.00 7 047.70 34.31%
30.04.2008 37 501.20 -3 666.10 41 167.30 -1 122.92% 68 607.10 -31 105.90 -45.34%
31.03.2008 -3 666.10 21 779.60 -25 445.70 - 116.83% -2 954.60 - 711.50 24.08%
29.02.2008 21 779.60 11 504.20 10 275.40 89.32% 22 384.40 - 604.80 -2.70%
31.01.2008 11 504.20 45 066.50 -33 562.30 -74.47% 19 323.40 -7 819.20 -40.46%
31.12.2007 45 066.50 30 972.70 14 093.80 45.50% 36 010.20 9 056.30 25.15%
30.11.2007 30 972.70 47 991.50 -17 018.80 -35.46% 10 645.20 20 327.50 190.95%
31.10.2007 47 991.50 -23 140.50 71 132.00 - 307.39% 40 836.60 7 154.90 17.52%
30.09.2007 -23 140.50 27 876.70 -51 017.20 - 183.01% -19 499.30 -3 641.20 18.67%
31.08.2007 27 876.70 29 917.70 -2 041.00 -6.82% 19 969.50 7 907.20 39.60%
31.07.2007 29 917.70 -9 189.70 39 107.40 - 425.56% 14 267.10 15 650.60 109.70%
30.06.2007 -9 189.70 20 540.00 -29 729.70 - 144.74% 1 848.60 -11 038.30 - 597.12%
31.05.2007 20 540.00 68 607.10 -48 067.10 -70.06% 4 274.70 16 265.30 380.50%
30.04.2007 68 607.10 -2 954.60 71 561.70 -2 422.04% 53 178.60 15 428.50 29.01%
31.03.2007 -2 954.60 22 384.40 -25 339.00 - 113.20% - 346.80 -2 607.80 751.96%
28.02.2007 22 384.40 19 323.40 3 061.00 15.84% 8 452.60 13 931.80 164.82%
31.01.2007 19 323.40 36 010.20 -16 686.80 -46.34% 20 753.90 -1 430.50 -6.89%
31.12.2006 36 010.20 10 645.20 25 365.00 238.28% 11 991.10 24 019.10 200.31%
30.11.2006 10 645.20 40 836.60 -30 191.40 -73.93% 25 414.20 -14 769.00 -58.11%
31.10.2006 40 836.60 -19 499.30 60 335.90 - 309.43% 22 571.10 18 265.50 80.92%
30.09.2006 -19 499.30 19 969.50 -39 468.80 - 197.65% -9 001.70 -10 497.60 116.62%
31.08.2006 19 969.50 14 267.10 5 702.40 39.97% 10 796.10 9 173.40 84.97%
31.07.2006 14 267.10 1 848.60 12 418.50 671.78% 14 357.10 -90.00 -0.63%
30.06.2006 1 848.60 4 274.70 -2 426.10 -56.75% -2 700.80 4 549.40 - 168.45%
31.05.2006 4 274.70 53 178.60 -48 903.90 -91.96% 18 925.20 -14 650.50 -77.41%
30.04.2006 53 178.60 - 346.80 53 525.40 -15 434.08% 45 691.90 7 486.70 16.39%
31.03.2006 - 346.80 8 452.60 -8 799.40 - 104.10% -9 184.30 8 837.50 -96.22%
28.02.2006 8 452.60 20 753.90 -12 301.30 -59.27% 20 237.40 -11 784.80 -58.23%
31.01.2006 20 753.90 11 991.10 8 762.80 73.08% -13 145.40 33 899.30 - 257.88%
31.12.2005 11 991.10 25 414.20 -13 423.10 -52.82% -3 356.40 15 347.50 - 457.26%
30.11.2005 25 414.20 22 571.10 2 843.10 12.60% -3 757.50 29 171.70 - 776.36%
31.10.2005 22 571.10 -9 001.70 31 572.80 - 350.74% 13 925.50 8 645.60 62.08%
30.09.2005 -9 001.70 10 796.10 -19 797.80 - 183.38% - 621.10 -8 380.60 1 349.32%
31.08.2005 10 796.10 14 357.10 -3 561.00 -24.80% 7 234.00 3 562.10 49.24%
31.07.2005 14 357.10 -2 700.80 17 057.90 - 631.59% 17 437.10 -3 080.00 -17.66%
30.06.2005 -2 700.80 18 925.20 -21 626.00 - 114.27% -3 570.00 869.20 -24.35%
31.05.2005 18 925.20 45 691.90 -26 766.70 -58.58% 10 568.50 8 356.70 79.07%
30.04.2005 45 691.90 -9 184.30 54 876.20 - 597.50% 48 480.30 -2 788.40 -5.75%
31.03.2005 -9 184.30 20 237.40 -29 421.70 - 145.38% -5 421.90 -3 762.40 69.39%
28.02.2005 20 237.40 -13 145.40 33 382.80 - 253.95% 12 696.20 7 541.20 59.40%
31.01.2005 -13 145.40 -3 356.40 -9 789.00 291.65% -2 327.40 -10 818.00 464.81%
31.12.2004 -3 356.40 -3 757.50 401.10 -10.67% 33 168.90 -36 525.30 - 110.12%
30.11.2004 -3 757.50 13 925.50 -17 683.00 - 126.98% 10 539.80 -14 297.30 - 135.65%
31.10.2004 13 925.50 - 621.10 14 546.60 -2 342.07% 6 109.60 7 815.90 127.93%
30.09.2004 - 621.10 7 234.00 -7 855.10 - 108.59% 2 805.40 -3 426.50 - 122.14%
31.08.2004 7 234.00 17 437.10 -10 203.10 -58.51% 13 201.40 -5 967.40 -45.20%
31.07.2004 17 437.10 -3 570.00 21 007.10 - 588.43% 37 331.50 -19 894.40 -53.29%
30.06.2004 -3 570.00 10 568.50 -14 138.50 - 133.78% -17 510.20 13 940.20 -79.61%
31.05.2004 10 568.50 48 480.30 -37 911.80 -78.20% 15 922.20 -5 353.70 -33.62%
30.04.2004 48 480.30 -5 421.90 53 902.20 - 994.16% 29 777.60 18 702.70 62.81%
31.03.2004 -5 421.90 12 696.20 -18 118.10 - 142.70% -10 586.70 5 164.80 -48.79%
29.02.2004 12 696.20 -2 327.40 15 023.60 - 645.51% -8 178.10 20 874.30 - 255.25%
31.01.2004 -2 327.40 33 168.90 -35 496.30 - 107.02% 8 581.60 -10 909.00 - 127.12%
31.12.2003 33 168.90 10 539.80 22 629.10 214.70% -5 585.90 38 754.80 - 693.80%
30.11.2003 10 539.80 6 109.60 4 430.20 72.51% 4 942.80 5 597.00 113.24%
31.10.2003 6 109.60 2 805.40 3 304.20 117.78% 29 456.40 -23 346.80 -79.26%
30.09.2003 2 805.40 13 201.40 -10 396.00 -78.75% -19 091.00 21 896.40 - 114.69%
31.08.2003 13 201.40 37 331.50 -24 130.10 -64.64% 21 818.40 -8 617.00 -39.49%
31.07.2003 37 331.50 -17 510.20 54 841.70 - 313.20% 18 681.50 18 650.00 99.83%
30.06.2003 -17 510.20 15 922.20 -33 432.40 - 209.97% -39 163.20 21 653.00 -55.29%
31.05.2003 15 922.20 29 777.60 -13 855.40 -46.53% 18 944.90 -3 022.70 -15.96%
30.04.2003 29 777.60 -10 586.70 40 364.30 - 381.27% 34 986.70 -5 209.10 -14.89%
31.03.2003 -10 586.70 -8 178.10 -2 408.60 29.45% -1 331.00 -9 255.70 695.39%
28.02.2003 -8 178.10 8 581.60 -16 759.70 - 195.30% -6 157.90 -2 020.20 32.81%
31.01.2003 8 581.60 -5 585.90 14 167.50 - 253.63% - - -
31.12.2002 -5 585.90 4 942.80 -10 528.70 - 213.01% - - -
30.11.2002 4 942.80 29 456.40 -24 513.60 -83.22% - - -
31.10.2002 29 456.40 -19 091.00 48 547.40 - 254.29% - - -
30.09.2002 -19 091.00 21 818.40 -40 909.40 - 187.50% - - -
31.08.2002 21 818.40 18 681.50 3 136.90 16.79% - - -
31.07.2002 18 681.50 -39 163.20 57 844.70 - 147.70% - - -
30.06.2002 -39 163.20 18 944.90 -58 108.10 - 306.72% - - -
31.05.2002 18 944.90 34 986.70 -16 041.80 -45.85% - - -
30.04.2002 34 986.70 -1 331.00 36 317.70 -2 728.60% - - -
31.03.2002 -1 331.00 -6 157.90 4 826.90 -78.39% - - -
28.02.2002 -6 157.90 - - - - - -

Graf jako obrázek

Deposits of other general government/other residents - Total - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (levels))
Deposits of other general government/other residents - Total (Consolidated balance sheet of the Czech MFIs (including the CNB) - liabilities (flows))
Statistics of monetary developments in the CR (Monetary statistics)
Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets (Balance sheet of the Czech National Bank)
Loans to residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Loans to residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - total (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - MFIs (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - General government (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)
Holdings of securities other than shares issued by residents - Other residents (Aggregated balance sheet of the Czech National Bank - assets)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.