Publikace Měnová statistika (Měnová statistika) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 7.00 7.00 0.00 3.75 86.67%
UK2 Diskontní sazba 6.00 6.00 0.00 2.75 118.18%
UK3 Lombardní sazba 8.00 8.00 0.00 4.75 68.42%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.01.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 6.60 6.54 0.92% 3.01 119.27%
UK2 PRIBOR 1M 7.11 7.11 0.00 3.93 80.92%
UK3 PRIBOR 3M 7.22 7.26 -0.55% 4.21 71.50%
UK4 PRIBOR 6M 7.22 7.26 -0.55% 4.42 63.35%
UK5 PRIBOR 1R 7.25 7.28 -0.41% 4.55 59.34%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 5.38 5.19 3.66% 3.81 41.21%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 4.73 4.90 -3.47% 3.36 40.77%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 4.47 4.71 -5.10% 3.12 43.27%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna 2.77 2.55 8.63% -0.45 - 715.56%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 2.78 2.76 0.72% -0.01 -27 900.00%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 3.04 3.00 1.33% 0.53 473.58%

Členění komponent M3 podle sektoru klienta

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Jednodenní vklady - stavy 4 125 764.49 4 191 311.92 -1.56% 4 365 936.57 -5.50%
UK2 (1.1) Ostatní vláda (bez centrální) - stavy 232 129.92 308 046.98 -24.64% 229 522.88 1.14%
UK3 (1.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy 141 723.90 134 993.95 4.99% 121 372.80 16.77%
UK4 (1.3) Pojišťovny a penzijní fondy - stavy 16 641.45 23 082.60 -27.90% 20 588.97 -19.17%
UK5 (1.4) Nefinanční podniky - stavy 1 081 896.72 1 093 091.60 -1.02% 1 196 552.14 -9.58%
UK6 (1.5) Domácnosti - stavy 2 653 372.49 2 632 096.80 0.81% 2 797 899.79 -5.17%
UK7 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - stavy 1 018 107.72 1 070 193.11 -4.87% 484 903.19 109.96%
UK8 (2.1) Ostatní vláda (bez centrální) - stavy 39 661.49 74 041.09 -46.43% 20 355.82 94.84%
UK9 (2.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy 93 017.54 109 980.75 -15.42% 48 243.96 92.81%
UK10 (2.3) Pojišťovny a penzijní fondy - stavy 11 561.43 15 080.55 -23.34% 12 024.90 -3.85%
UK11 (2.4) Nefinanční podniky - stavy 287 638.96 298 329.65 -3.58% 114 007.37 152.30%
UK12 (2.5) Domácnosti - stavy 586 228.29 572 761.07 2.35% 290 271.14 101.96%
UK13 (3) Repo operace (část M3-M2) - stavy 135 747.81 193 917.86 -30.00% 70 061.37 93.76%
UK14 (1) Jednodenní vklady - toky -58 743.30 6 990.08 - 940.38% -78 034.11 -24.72%
UK15 (1.1) Ostatní vkláda (bez centrální) - toky -75 906.03 4 315.00 -1 859.12% -69 702.66 8.90%
UK16 (1.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky 7 334.13 10 399.66 -29.48% 2 692.53 172.39%
UK17 (1.3) Pojišťovny a penzijní fondy - toky -6 403.09 -32.96 19 325.66% -2 753.28 132.56%
UK18 (1.4) Nefinanční podniky - toky -7 247.83 9 573.46 - 175.71% 7 028.46 - 203.12%
UK19 (1.5) Domácnosti - toky 23 479.51 -17 265.08 - 235.99% -15 299.16 - 253.47%
UK20 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - toky -51 071.64 27 302.84 - 287.06% -12 893.42 296.11%
UK21 (2.1) Ostatní vláda (bez centrální) - toky -34 379.23 -13 290.97 158.67% -24 198.48 42.07%
UK22 (2.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky -16 869.80 3 403.57 - 595.65% 2 658.93 - 734.46%
UK23 (2.3) Pojišťovny a penzijní fondy - toky -3 482.57 659.68 - 627.92% 3 385.43 - 202.87%
UK24 (2.4) Nefinanční podniky - toky -10 169.72 11 212.15 - 190.70% -14 609.60 -30.39%
UK25 (2.5) Domácnosti - toky 13 829.67 25 318.40 -45.38% 19 870.31 -30.40%
UK26 (3) Repo operace (část M3-M2) - toky -58 170.05 -4 250.78 1 268.46% -22 613.82 157.23%

Úvěry soukromému sektoru

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Úvěry nefinančním podnikům - stavy 1 244 064.88 1 289 354.51 -3.51% 1 199 838.79 3.69%
UK2 (1.1) Do 1 roku včetně - stavy 275 833.65 316 565.15 -12.87% 266 048.35 3.68%
UK3 (1.2) Nad 1 do 5 let včetně - stavy 264 864.59 267 939.02 -1.15% 262 054.45 1.07%
UK4 (1.3) Nad 5 let - stavy 703 366.64 704 850.33 -0.21% 671 735.99 4.71%
UK5 (2) Úvěry domácnostem - stavy 2 146 905.49 2 141 654.20 0.25% 2 049 324.53 4.76%
UK6 (2.1) Na spotřebu - stavy 302 412.43 302 082.32 0.11% 281 948.31 7.26%
UK7 (2.2) Na bydlení - stavy 1 674 228.52 1 669 355.11 0.29% 1 597 229.01 4.82%
UK8 (2.3) Ostatní - stavy 170 264.54 170 216.77 0.03% 170 147.21 0.07%
UK9 (3) Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - stavy 315 655.10 318 761.42 -0.97% 258 071.90 22.31%
UK10 (4) Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - stavy 2 541.51 2 312.88 9.88% 1 885.07 34.82%
UK11 (1) Úvěry nefinančním podnikům - toky -38 896.28 -1 337.71 2 807.67% -8 100.03 380.20%
UK12 (1.1) Do 1 roku včetně - toky -38 698.77 2 870.53 -1 448.14% -4 362.60 787.06%
UK13 (1.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - toky -1 851.79 -8 721.31 -78.77% -9 754.66 -81.02%
UK14 (1.3) Nad 5 let - toky 1 654.28 4 513.06 -63.34% 6 017.23 -72.51%
UK15 (2) Úvěry domácnostem - toky 5 634.07 8 435.33 -33.21% 17 295.45 -67.42%
UK16 (2.1) Na spotřebu - toky 536.80 2 306.14 -76.72% 1 158.02 -53.65%
UK17 (2.2) Na bydlení - toky 4 931.41 6 045.86 -18.43% 14 985.55 -67.09%
UK18 (2.3) Ostatní - toky 165.87 83.33 99.04% 1 151.88 -85.60%
UK19 (3) Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - toky -1 577.43 8 707.74 - 118.12% 10 285.13 - 115.34%
UK20 (4) Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - toky 242.31 - 400.54 - 160.50% 941.62 -74.27%

Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M1 -4.16 -4.39 -5.11% 5.27 - 179.04%
UK2 (1.1) oběživo -0.32 -0.27 16.18% 0.44 - 171.82%
UK3 (1.2) jednodenní vklady -3.85 -4.12 -6.54% 4.83 - 179.68%
UK4 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady ) 9.68 10.18 -4.86% 1.97 391.57%
UK5 (3) M3-M2 (krátkodobé obchodovatelné nástroje) 1.20 1.79 -33.00% -0.13 -1 053.97%
UK6 (4) M3 6.72 7.59 -11.38% 7.11 -5.47%

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky 2.33 3.23 -28.01% 2.74 -15.05%
UK2 Domácnosti 3.84 4.20 -8.58% 5.86 -34.51%
UK3 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1.80 2.15 -16.45% 1.25 43.84%
UK4 Pojišťovny a penzijní fondy 0.02 0.04 -51.22% 0.03 -33.33%
UK5 Úvěry soukromému sektoru 7.98 9.62 -17.05% 9.88 -19.20%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) 0.11 0.11 0.00 0.10 10.00%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.04 25.00%
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.75 0.81 -7.41% 0.64 17.19%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 0.66 0.68 -2.94% 0.58 13.79%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p.a.) 1.08 1.08 0.00 1.07 0.93%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 1.19 1.20 -0.83% 1.19 0.00
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p.a.) 0.15 0.15 0.00 0.10 50.00%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.03 66.67%
UK9 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.05 880.00%
UK10 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.04 1 125.00%
UK11 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p.a.) 4.02 4.14 -2.90% 3.90 3.08%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK13 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p.a.) 2.62 2.62 0.00 2.31 13.42%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK15 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p.a.) 3.57 3.57 0.00 3.59 -0.56%
UK16 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p.a.) 3.51 3.62 -3.04% 2.87 22.30%
UK17 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p.a.) 12.18 12.35 -1.38% 12.57 -3.10%
UK18 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p.a.) 19.43 19.38 0.26% 20.24 -4.00%
UK19 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p.a.) 2.44 2.47 -1.21% 2.05 19.02%
UK20 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p.a.) 3.67 3.70 -0.81% 3.23 13.62%
UK21 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 3.52 3.55 -0.84% 2.87 22.65%
UK22 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) 2.43 2.40 1.25% 2.07 17.39%
UK23 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 2.31 2.27 1.76% 1.90 21.58%
UK24 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) 2.33 2.37 -1.69% 1.90 22.63%
UK25 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 2.23 2.27 -1.76% 1.87 19.25%
UK26 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.24 24.55%
UK27 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p.a.) 4.31 4.42 -2.49% 4.30 0.23%
UK28 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p.a.) 8.85 8.77 0.91% 9.83 -9.97%
UK29 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p.a.) 2.83 2.82 0.35% 2.53 11.86%
UK30 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 1 975 387.40 1 957 651.50 0.91% 1 810 238.30 9.12%
UK31 Domácnosti: běžné účty - objem 1 280 729.50 1 264 432.60 1.29% 1 156 991.80 10.69%
UK32 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 7 625.60 6 876.30 10.90% 3 291.40 131.68%
UK33 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 6 881.30 5 865.10 17.33% 2 922.40 135.47%
UK34 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 217 415.30 219 586.20 -0.99% 230 173.20 -5.54%
UK35 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 194 047.20 196 145.10 -1.07% 204 451.00 -5.09%
UK36 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 23 368.10 23 441.10 -0.31% 25 722.20 -9.15%
UK37 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 720 788.00 742 778.40 -2.96% 724 459.20 -0.51%
UK38 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 46 817.50 57 018.20 -17.89% 7 821.00 498.61%
UK39 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 46 775.80 56 894.30 -17.78% 7 725.60 505.46%
UK40 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 46 696.10 45 137.80 3.45% 49 506.50 -5.68%
UK41 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
UK42 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%
UK43 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 27 138.20 25 585.60 6.07% 28 303.90 -4.12%
UK44 Domácnosti: stavební spoření - objem 3 649.00 3 232.70 12.88% 3 332.60 9.49%
UK45 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 4 447.90 4 138.20 7.48% 5 119.40 -13.12%
UK46 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 26 376.80 26 304.10 0.28% 24 924.00 5.83%
UK47 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 20 122.10 20 571.90 -2.19% 23 488.80 -14.33%
UK48 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 55 385.00 41 099.30 34.76% 45 803.20 20.92%
UK49 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 4 121.40 3 075.90 33.99% 4 392.70 -6.18%
UK50 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 906.20 1 665.20 14.47% 2 136.60 -10.78%
UK51 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 6 236.70 4 773.60 30.65% 6 041.20 3.24%
UK52 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 4 179.90 3 039.70 37.51% 3 423.20 22.11%
UK53 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 45 026.90 33 249.80 35.42% 35 369.30 27.30%
UK54 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 32 037.20 24 193.10 32.42% 20 559.70 55.83%
UK55 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 210 886.80 206 998.70 1.88% 201 568.90 4.62%
UK56 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 42 248.20 40 999.60 3.05% 44 387.10 -4.82%
UK57 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
UK58 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p.a.) 0.32 0.32 0.00 0.35 -8.57%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) 1.27 1.27 0.00 1.49 -14.77%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 0.66 0.61 8.20% 0.76 -13.16%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.40 1.41 -0.71% 1.62 -13.58%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) 0.10 0.09 11.11% 0.05 100.00%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.44 0.42 4.76% 0.36 22.22%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p.a.) 0.38 0.36 5.56% 0.12 216.67%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.60 1.61 -0.62% 2.23 -28.25%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) 3.75 3.77 -0.53% 4.08 -8.09%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p.a.) 2.53 2.54 -0.39% 2.72 -6.99%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.32 2.33 -0.43% 2.50 -7.20%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p.a.) 5.07 5.08 -0.20% 5.19 -2.31%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) 7.60 7.65 -0.65% 8.26 -7.99%
UK14 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) 2.87 2.89 -0.69% 2.50 14.80%
UK15 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.20 26.82%
UK16 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) 3.03 3.07 -1.30% 2.65 14.34%
UK17 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p.a.) 2.86 2.88 -0.69% 2.59 10.42%
UK18 (1) Vklady domácností - objem 2 441 697.84 2 425 429.97 0.67% 2 285 416.40 6.84%
UK19 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 257 580.03 256 413.43 0.45% 253 701.59 1.53%
UK20 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 45 891.79 44 589.33 2.92% 38 468.28 19.30%
UK21 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 211 688.24 211 824.10 -0.06% 215 233.31 -1.65%
UK22 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 796 652.83 833 036.17 -4.37% 777 080.31 2.52%
UK23 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 58 734.88 72 678.29 -19.19% 39 108.79 50.18%
UK24 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 55 740.36 69 659.67 -19.98% 34 614.29 61.03%
UK25 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 2 994.51 3 018.62 -0.80% 4 494.50 -33.37%
UK26 (3) Úvěry domácnostem - objem 1 585 447.80 1 573 717.77 0.75% 1 475 064.24 7.48%
UK27 (3.1) Na bydlení - objem 1 195 730.10 1 186 148.18 0.81% 1 104 148.32 8.29%
UK28 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 1 077 126.51 1 068 264.19 0.83% 988 372.55 8.98%
UK29 (3.1.2) Stavební spoření - objem 83 015.55 82 491.04 0.64% 81 091.36 2.37%
UK30 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 389 717.70 387 569.59 0.55% 370 915.92 5.07%
UK31 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 754 578.18 746 507.75 1.08% 735 757.50 2.56%
UK32 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 186 500.90 185 420.43 0.58% 193 414.26 -3.57%
UK33 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 140 728.07 136 896.95 2.80% 129 053.91 9.05%
UK34 (4.3) Nad 5 let - objem 427 349.21 424 190.36 0.74% 413 289.33 3.40%

Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva celkem 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
UK2 (1.1) Vklady 6 890.90 7 296.40 -5.56% 7 554.70 -8.79%
UK3 (1.2) Poskytnuté půjčky 315 488.10 307 874.00 2.47% 298 280.80 5.77%
UK4 (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti 304 838.60 297 312.20 2.53% 287 651.50 5.97%
UK5 (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti 10 649.50 10 561.80 0.83% 10 629.30 0.19%
UK6 (1.3) Dluhové cenné papíry celkem 723.00 815.30 -11.32% 1 165.70 -37.98%
UK7 (1.4) Akcie a majetkové účasti 5 062.00 5 100.30 -0.75% 6 229.50 -18.74%
UK8 (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) 0.40 0.40 0.00 0.00 -
UK9 (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti 5 061.70 5 099.90 -0.75% 6 229.50 -18.75%
UK10 (1.5) Ostatní aktiva 92 906.10 92 147.90 0.82% 87 011.10 6.77%
UK11 (2) Pasiva celkem 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
UK12 (2.1) Přijaté půjčky 259 523.80 250 774.50 3.49% 244 570.20 6.11%
UK13 (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti 191 979.10 188 035.60 2.10% 184 036.30 4.32%
UK14 (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti 67 544.70 62 738.90 7.66% 60 533.80 11.58%
UK15 (2.2) Emitované dluhové cenné papíry 15 032.40 14 024.10 7.19% 11 764.00 27.78%
UK16 (2.3) Vlastní kapitál 106 363.40 107 181.40 -0.76% 102 538.40 3.73%
UK17 (2.4) Ostatní pasiva 40 150.50 41 253.90 -2.67% 41 369.20 -2.95%

Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Nefinanční podniky 238 396.80 232 981.50 2.32% 223 930.00 6.46%
UK2 (1.1) Nefinanční podniky - Do 1 roku 61 348.40 61 650.40 -0.49% 58 726.50 4.46%
UK3 (1.2) Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let 138 976.80 133 193.90 4.34% 130 281.80 6.67%
UK4 (1.3) Nefinanční podniky - Nad 5 let 38 071.50 38 137.20 -0.17% 34 921.70 9.02%
UK5 (2) Finanční společnosti 2 128.60 1 896.90 12.21% 1 516.40 40.37%
UK6 (2.1) Finanční podniky - Do 1 roku 5.00 4.30 16.28% 28.30 -82.33%
UK7 (2.2) Finanční podniky - Od 1 do 5 let 1 760.30 1 475.50 19.30% 1 156.10 52.26%
UK8 (2.3) Finanční podniky - Nad 5 let 363.20 417.10 -12.92% 332.00 9.40%
UK9 (3) Vládní instituce 117.30 114.00 2.89% 101.90 15.11%
UK10 (3.1) Vládní instituce - Do 1 roku 47.60 47.60 0.00 39.40 20.81%
UK11 (3.2) Vládní instituce - Od 1 do 5 let 62.60 58.80 6.46% 57.90 8.12%
UK12 (3.3) Vládní instituce - Nad 5 let 7.10 7.60 -6.58% 4.70 51.06%
UK13 (4) Domácnosti 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
UK14 (4.1) Domácnosti - Do 1 roku 19 827.90 19 127.30 3.66% 20 129.70 -1.50%
UK15 (4.2) Domácnosti - Od 1 do 5 let 35 299.30 33 923.20 4.06% 32 831.30 7.52%
UK16 (4.3) Domácnosti - Nad 5 let 9 024.60 9 224.50 -2.17% 9 099.70 -0.83%
UK17 (5) Neziskové organizace sloužící domácnostem 44.20 44.70 -1.12% 42.50 4.00%
UK18 (5.1) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku 20.00 19.20 4.17% 19.50 2.56%
UK19 (5.2) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let 16.40 17.50 -6.29% 15.20 7.89%
UK20 (5.3) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let 7.80 8.00 -2.50% 7.80 0.00

Členění půjček poskytnutých domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Celkem 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
UK2 (1.1) Na spotřebu 54 401.50 53 790.00 1.14% 52 644.60 3.34%
UK3 Na spotřebu - Do 1 roku 18 909.60 18 283.10 3.43% 18 993.20 -0.44%
UK4 Na spotřebu - Od 1 do 5 let 29 312.00 28 156.00 4.11% 27 281.60 7.44%
UK5 Na spotřebu - Nad 5 let 6 180.00 7 350.90 -15.93% 6 369.90 -2.98%
UK6 (1.2) Na bydlení 916.70 1 016.30 -9.80% 412.80 122.07%
UK7 Na bydlení - Do 1 roku 18.40 14.60 26.03% 15.30 20.26%
UK8 Na bydlení - Od 1 do 5 let 11.50 24.90 -53.82% 40.80 -71.81%
UK9 Na bydlení - Nad 5 let 886.80 976.80 -9.21% 356.70 148.61%
UK10 (1.3) Ostatní 8 833.60 7 468.80 18.27% 9 003.40 -1.89%
UK11 Ostaní - Do 1 roku 900.00 829.70 8.47% 1 121.30 -19.74%
UK12 Ostatní - Od 1 do 5 let 5 975.80 5 742.20 4.07% 5 508.90 8.48%
UK13 Ostatní - Nad 5 let 1 957.80 896.80 118.31% 2 373.20 -17.50%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
UK2 (1.1) Vklady 56 332.00 57 565.00 -2.14% 65 352.00 -13.80%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 106 916.00 107 747.00 -0.77% 108 512.00 -1.47%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 54 183.00 53 744.00 0.82% 54 950.00 -1.40%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 52 733.00 54 003.00 -2.35% 53 563.00 -1.55%
UK6 (1.3) Akcie 113 051.00 112 235.00 0.73% 84 916.00 33.13%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 41 402.00 40 964.00 1.07% 33 998.00 21.78%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 71 649.00 71 271.00 0.53% 50 918.00 40.71%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 112 517.00 111 983.00 0.48% 98 091.00 14.71%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 23 480.00 22 668.00 3.58% 18 733.00 25.34%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 89 037.00 89 315.00 -0.31% 79 357.00 12.20%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 118 961.00 116 447.00 2.16% 88 370.00 34.62%
UK13 (2) Pasiva 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 24 196.00 25 004.00 -3.23% 25 571.00 -5.38%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 461 078.00 455 563.00 1.21% 396 147.00 16.39%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 22 503.00 25 410.00 -11.44% 23 523.00 -4.34%

Základní měnové indikátory

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 M1 - stavy 4 799 195.25 4 869 612.67 -1.45% 5 057 111.65 -5.10%
UK2 M3 - stavy 5 953 776.43 6 133 543.34 -2.93% 5 610 991.69 6.11%
UK3 Úvěry soukromému sektoru - stavy 3 709 166.98 3 752 083.02 -1.14% 3 509 120.30 5.70%
UK4 Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 202 580.86 2 292 716.90 -3.93% 2 545 550.25 -13.47%
UK5 M1 - toky -63 613.29 4 303.28 -1 578.25% -80 675.73 -21.15%
UK6 M3 - toky - 171 955.42 27 411.49 - 727.31% - 115 777.40 48.52%
UK7 Úvěry soukromému sektoru - toky -34 597.32 15 404.82 - 324.59% 20 422.17 - 269.41%
UK8 Čistá zahraniční aktiva - toky -4 257.04 -32 893.86 -87.06% -12 804.18 -66.75%
UK9 M1 - roční míra růstu (v %) -4.63 -4.88 -5.15% 5.77 - 180.20%
UK10 M3 - roční míra růstu (v %) 6.72 7.59 -11.38% 7.11 -5.47%
UK11 Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) 7.98 9.62 -17.05% 9.88 -19.20%
UK12 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) -0.68 -0.98 -30.85% 3.67 - 118.45%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 651 497.86 682 489.17 -4.54% 345 675.17 88.47%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 1 045 328.15 1 173 664.42 -10.93% 1 000 944.61 4.43%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 227 031.52 226 585.70 0.20% 236 377.05 -3.95%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 22 216.21 22 566.30 -1.55% 26 322.63 -15.60%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 86 208.23 89 127.99 -3.28% 117 283.59 -26.50%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 709 872.19 835 384.43 -15.02% 620 961.33 14.32%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 4 185 442.53 4 182 207.75 0.08% 3 741 891.03 11.85%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 886 775.13 885 914.56 0.10% 570 296.06 55.49%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 66 423.22 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - stavy 820 351.91 815 959.96 0.54% 525 152.66 56.21%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 3 298 671.95 3 296 297.74 0.07% 3 171 594.97 4.01%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 3 219 397.71 3 217 319.46 0.06% 3 095 097.08 4.02%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 27 812.73 26 609.47 4.52% 24 352.85 14.21%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 51 461.51 52 368.80 -1.73% 52 145.04 -1.31%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 538 050.33 2 652 659.27 -4.32% 2 249 286.17 12.84%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 140 427.68 140 238.24 0.14% 88 062.92 59.46%
UK17 (2) Vklady od centrální banky - toky -30 591.45 4 485.61 - 781.99% -67 970.10 -54.99%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky -22 376.05 -1 590.44 1 306.91% 14 137.13 - 258.28%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky 479.29 18.09 2 550.07% -1 379.95 - 134.73%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - 345.11 - 266.39 29.55% - 106.59 223.78%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky -2 464.79 -7 772.39 -68.29% 740.88 - 432.68%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky -20 045.44 6 430.26 - 411.74% 14 882.78 - 234.69%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky 18 190.88 25 223.81 -27.88% 14 550.46 25.02%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky 2 026.61 20 898.04 -90.30% 2 193.23 -7.60%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky -3 458.94 6 589.39 - 152.49% - 384.73 799.06%
UK26 (4.1.2) cenné papíry - toky 5 485.55 14 308.65 -61.66% 2 577.95 112.79%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 16 164.27 4 325.77 273.67% 12 357.23 30.81%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 14 835.43 6 405.65 131.60% 13 504.48 9.86%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 1 319.79 -2 522.07 - 152.33% -1 225.12 - 207.73%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky 9.05 442.19 -97.95% 77.87 -88.37%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky -11 121.91 -32 958.56 -66.25% -52 548.51 -78.83%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky 245.06 26 745.78 -99.08% 3 178.70 -92.29%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) 2.52 18.43 -86.34% 25.41 -90.09%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) 2.54 2.66 -4.40% 10.02 -74.66%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) -4.12 -4.21 -2.09% 1.24 - 432.77%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) 42.49 17.55 142.13% -20.06 - 311.88%
UK5 (3.3) Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) 47.16 62.93 -25.05% 58.93 -19.97%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) -7.95 -7.28 9.21% 8.45 - 194.04%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) 10.26 13.06 -21.42% 12.99 -21.03%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) 17.94 25.04 -28.35% 25.80 -30.45%
UK9 (4.1.1) úvěry - roční míra růstu (v %) 6.13 -15.08 - 140.61% 8.44 -27.41%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - roční míra růstu (v %) -3.89 -4.01 -2.92% -9.69 -59.84%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) 8.01 9.49 -15.60% 9.70 -17.36%
UK12 (4.2.1) úvěry - roční míra růstu (v %) 7.98 9.62 -17.05% 9.88 -19.20%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) 19.67 15.80 24.47% 14.45 36.14%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) 4.08 -1.40 - 390.38% -3.53 - 215.59%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) -0.68 -0.98 -30.85% 3.67 - 118.45%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 2 446.76 2 445.49 0.05% 2 494.36 -1.91%
UK3 (1.1.1) MFI 0.14 0.13 1.49% 0.15 -7.48%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 446.62 2 445.35 0.05% 2 494.21 -1.91%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.4.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 3 228 609.08 3 171 750.40 1.79% 3 190 498.60 1.19%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 10 727.28 10 719.21 0.08% 10 703.54 0.22%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 8 768.57 5 129.93 70.93% 4 331.78 102.42%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
UK18 (2.1) Oběživo 600 652.87 600 691.75 -0.01% 570 342.68 5.31%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 2 701 267.00 2 703 101.21 -0.07% 2 632 629.14 2.61%
UK20 (2.2.1) MFI 2 469 757.58 2 457 497.84 0.50% 2 358 893.54 4.70%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 229 757.65 243 893.39 -5.80% 272 232.29 -15.60%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 1 751.77 1 709.98 2.44% 1 503.32 16.53%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy - 120 340.90 - 159 115.22 -24.37% - 130 394.45 -7.71%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 62 615.94 36 712.11 70.56% 119 238.45 -47.49%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 6 356.77 8 655.18 -26.56% 16 212.46 -60.79%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 7 707 771.05 7 657 359.69 0.66% 7 299 646.12 5.59%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 5 672 843.82 5 636 735.48 0.64% 5 361 708.83 5.80%
UK3 (1.1.1) MFI 2 601 345.55 2 582 350.82 0.74% 2 500 704.53 4.02%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 020 933.92 3 006 565.24 0.48% 2 811 062.23 7.47%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 856 842.26 860 830.83 -0.46% 823 391.87 4.06%
UK7 (1.2.1) MFI 314 131.32 312 535.51 0.51% 338 120.89 -7.09%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 98 756.13 98 736.23 0.02% 99 612.68 -0.86%
UK12 (1.4.1) MFI 47 361.10 47 350.79 0.02% 43 874.48 7.95%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 699 826.64 696 713.69 0.45% 671 475.23 4.22%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 134 200.84 133 486.52 0.54% 126 109.17 6.42%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 245 301.36 230 856.95 6.26% 217 348.35 12.86%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 7 707 771.06 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.12 5.59%
UK18 (2.1) Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 4 451 132.97 4 382 625.78 1.56% 4 168 064.53 6.79%
UK20 (2.2.1) MFI 126 098.35 118 996.58 5.97% 139 595.26 -9.67%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 151 180.59 125 555.19 20.41% 83 304.18 81.48%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní činnosti 4 173 854.04 4 138 074.01 0.86% 3 945 165.10 5.80%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 420 374.98 415 044.36 1.28% 461 450.95 -8.90%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 721 664.84 716 366.35 0.74% 698 797.36 3.27%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 1 820 841.15 1 850 689.38 -1.61% 1 713 944.10 6.24%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 285 936.12 286 257.04 -0.11% 255 887.00 11.74%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 7 956 420.71 7 867 165.71 1.13% 7 587 760.79 4.86%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 3 073 944.90 3 056 830.01 0.56% 2 863 498.52 7.35%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 023 380.55 3 009 010.59 0.48% 2 813 556.45 7.46%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 542 710.94 548 295.32 -1.02% 485 270.98 11.84%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 3 928 435.72 3 868 464.08 1.55% 3 861 973.83 1.72%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 144 928.11 144 205.73 0.50% 136 812.71 5.93%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 215 005.99 197 985.13 8.60% 184 466.56 16.56%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 7 956 420.71 7 867 165.72 1.13% 7 587 760.79 4.86%
UK18 (2.1) Oběživo 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 4 556 544.05 4 509 232.57 1.05% 4 302 204.88 5.91%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 380 938.24 369 448.58 3.11% 355 536.46 7.14%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 4 175 605.81 4 139 783.99 0.87% 3 946 668.41 5.80%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 106 243.66 102 508.85 3.64% 123 330.06 -13.85%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 553 962.85 509 900.34 8.64% 524 528.43 5.61%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 1 883 457.09 1 887 401.49 -0.21% 1 833 182.55 2.74%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 292 292.89 294 912.22 -0.89% 272 099.46 7.42%
UK28 (2.8) Přebytek mezibankovních závazků -5 489.75 -5 856.54 -6.26% -2 215.87 147.75%

Peněžní agregáty - složky M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy 4 491 444.24 4 455 304.96 0.81% 4 224 644.60 6.32%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 3 339 707.96 3 323 361.03 0.49% 3 177 173.03 5.12%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 3 901 296.90 3 886 051.03 0.39% 3 710 302.13 5.15%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 242 604.45 217 487.76 11.55% 196 253.01 23.62%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 193 412.67 194 527.88 -0.57% 202 792.47 -4.63%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 436 017.12 412 015.64 5.83% 399 045.48 9.27%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 4 337 314.02 4 298 066.67 0.91% 4 109 347.61 5.55%
UK9 (1.8) Repo operace - stavy 146 309.18 150 861.49 -3.02% 113 747.55 28.63%
UK10 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK11 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy 0.06 0.00 - 47.25 -99.88%
UK12 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy 154 130.22 157 238.30 -1.98% 115 296.99 33.68%
UK13 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky 31 501.57 -17 024.03 - 285.04% -11 520.47 - 373.44%
UK14 (1.1) Oběživo - toky -1 101.06 6 633.05 - 116.60% -1 859.97 -40.80%
UK15 (1.2) Jednodenní vklady - toky 12 269.66 -23 016.43 - 153.31% -20 321.66 - 160.38%
UK16 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky 11 168.60 -16 383.38 - 168.17% -22 181.63 - 150.35%
UK17 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky 24 568.35 -7 038.82 - 449.04% 8 625.76 184.83%
UK18 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky -1 122.43 -1 032.75 8.68% -2 439.11 -53.98%
UK19 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky 23 445.92 -8 071.57 - 390.48% 6 186.65 278.98%
UK20 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky 34 614.52 -24 454.95 - 241.54% -15 994.98 - 316.41%
UK21 (1.8) Repo operace - toky -4 552.31 6 681.01 - 168.14% 4 545.95 - 200.14%
UK22 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky 1 439.36 749.91 91.94% -71.44 -2 114.81%
UK23 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - toky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky -3 112.95 7 430.92 - 141.89% 4 474.51 - 169.57%
UK25 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) 6.21 5.17 19.97% 11.47 -45.92%
UK26 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) 5.34 5.18 3.09% 6.28 -14.99%
UK27 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) 4.99 3.94 26.68% 11.14 -55.26%
UK28 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) 5.04 4.11 22.44% 10.42 -51.67%
UK29 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) 23.39 15.96 46.56% 6.96 235.82%
UK30 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) -4.63 -5.22 -11.25% -8.76 -47.14%
UK31 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) 9.13 4.88 87.20% -1.61 - 665.78%
UK32 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 5.43 4.18 29.82% 9.13 -40.48%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.21 0.20 5.00% 0.12 75.00%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 1.60 1.57 1.91% 1.05 52.38%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 1.62 1.57 3.18% 1.00 62.00%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) 1.20 1.20 0.00 1.08 11.11%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 1.31 1.30 0.77% 1.20 9.17%
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) 0.33 0.50 -34.00% 0.16 106.25%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.24 0.23 4.35% 0.09 166.67%
UK9 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.21 0.21 0.00 0.08 162.50%
UK10 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
UK11 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
UK12 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) 4.27 4.42 -3.39% 3.92 8.93%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.44 8.46 -0.24% 8.53 -1.05%
UK14 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) 2.65 2.77 -4.33% 2.70 -1.85%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 2.49 2.61 -4.60% 2.54 -1.97%
UK16 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) 4.05 4.21 -3.80% 3.48 16.38%
UK17 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) 3.83 3.84 -0.26% 3.71 3.23%
UK18 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) 12.43 12.38 0.40% 12.30 1.06%
UK19 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) 18.81 18.71 0.53% 19.51 -3.59%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) 3.07 2.94 4.42% 2.97 3.37%
UK21 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 4.42 4.36 1.38% 3.87 14.21%
UK22 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 4.78 4.67 2.36% 3.99 19.80%
UK23 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 3.37 3.43 -1.75% 2.84 18.66%
UK24 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 3.55 3.58 -0.84% 2.79 27.24%
UK25 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 2.96 2.80 5.71% 2.92 1.37%
UK26 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 3.23 3.32 -2.71% 2.80 15.36%
UK27 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) 3.96 3.94 0.51% 3.31 19.64%
UK28 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) 4.55 4.69 -2.98% 4.17 9.11%
UK29 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.76 8.78 -0.23% 8.86 -1.13%
UK30 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) 2.86 2.95 -3.05% 2.89 -1.04%
UK31 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 2 115 914.20 2 114 262.60 0.08% 2 002 640.50 5.66%
UK32 Domácnosti: běžné účty - objem 1 284 954.50 1 287 313.40 -0.18% 1 300 413.70 -1.19%
UK33 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 22 177.00 24 265.90 -8.61% 8 564.50 158.94%
UK34 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 20 490.20 22 577.00 -9.24% 7 965.90 157.22%
UK35 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 209 045.80 211 524.70 -1.17% 211 956.60 -1.37%
UK36 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 185 492.40 185 874.30 -0.21% 188 866.50 -1.79%
UK37 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 23 553.40 25 650.50 -8.18% 23 090.10 2.01%
UK38 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 680 400.20 700 924.40 -2.93% 699 828.10 -2.78%
UK39 Nefinanční podniky: běžné účty - objem 605 680.80 626 901.60 -3.38% 633 420.00 -4.38%
UK40 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 144 965.80 148 422.70 -2.33% 45 962.00 215.40%
UK41 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 144 807.60 148 329.40 -2.37% 45 889.30 215.56%
UK42 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 38 669.20 37 736.10 2.47% 44 690.20 -13.47%
UK43 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
UK44 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%
UK45 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 22 558.20 21 830.50 3.33% 27 642.20 -18.39%
UK46 Domácnosti: stavební spoření - objem 1 950.30 1 800.20 8.34% 3 693.70 -47.20%
UK47 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 3 302.70 3 167.70 4.26% 3 635.30 -9.15%
UK48 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 26 439.40 26 166.90 1.04% 26 800.60 -1.35%
UK49 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 18 221.00 18 509.70 -1.56% 19 553.90 -6.82%
UK50 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 57 503.30 46 491.40 23.69% 45 237.80 27.11%
UK51 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 2 842.00 2 761.60 2.91% 2 731.10 4.06%
UK52 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 315.50 1 293.80 1.68% 1 369.80 -3.96%
UK53 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 4 853.50 3 811.80 27.33% 5 145.40 -5.67%
UK54 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 2 563.80 2 241.60 14.37% 3 155.00 -18.74%
UK55 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 49 807.80 39 918.00 24.78% 37 361.40 33.31%
UK56 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 22 354.70 19 094.90 17.07% 25 469.50 -12.23%
UK57 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 210 102.30 208 094.10 0.96% 221 272.50 -5.05%
UK58 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 35 366.40 34 568.40 2.31% 41 054.90 -13.86%
UK59 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
UK60 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p. a.) 1.83 1.76 3.98% 0.45 306.67%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 3.81 3.71 2.70% 1.26 202.38%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 5.24 5.12 2.34% 1.90 175.79%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p. a.) 1.11 1.07 3.74% 0.96 15.62%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) 2.20 3.00 -26.67% 0.41 436.59%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 5.57 6.17 -9.72% 1.95 185.64%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p. a.) 5.58 6.18 -9.71% 1.94 187.63%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p. a.) 3.25 3.09 5.18% 2.50 30.00%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p. a.) 3.61 3.58 0.84% 3.27 10.40%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p. a.) 2.71 2.68 1.12% 2.41 12.45%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 2.57 2.54 1.18% 2.27 13.22%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p. a.) 5.05 5.01 0.80% 4.78 5.65%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) 6.95 6.91 0.58% 6.45 7.75%
UK14 (3.2.1) Na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.48 8.44 0.47% 8.21 3.29%
UK15 (3.2.2) Ostatní - sazba (% p. a.) 4.18 4.15 0.72% 3.52 18.75%
UK16 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p. a.) 7.33 7.31 0.27% 4.67 56.96%
UK17 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 9.13 9.06 0.77% 5.33 71.29%
UK18 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) 8.56 8.42 1.66% 5.29 61.81%
UK19 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p. a.) 6.25 6.22 0.48% 4.19 49.16%
UK20 (1) Vklady domácností - objem 3 304 462.91 3 270 443.64 1.04% 3 198 552.44 3.31%
UK21 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 615 647.61 600 138.66 2.58% 327 222.33 88.14%
UK22 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 403 056.23 392 042.68 2.81% 104 928.32 284.13%
UK23 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 212 591.38 208 095.98 2.16% 222 294.00 -4.36%
UK24 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 1 021 110.40 1 097 081.52 -6.92% 1 005 263.27 1.58%
UK25 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 238 051.74 249 457.89 -4.57% 97 679.49 143.71%
UK26 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 236 858.97 248 294.88 -4.61% 95 921.34 146.93%
UK27 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 1 192.77 1 163.01 2.56% 1 758.15 -32.16%
UK28 (3) Úvěry domácnostem - objem 2 138 940.43 2 133 917.62 0.24% 2 044 208.35 4.63%
UK29 (3.1) Na bydlení - objem 1 672 800.14 1 667 976.40 0.29% 1 596 393.03 4.79%
UK30 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 1 578 512.36 1 574 205.78 0.27% 1 506 699.52 4.77%
UK31 (3.1.2) Stavební spoření - objem 84 415.97 84 007.05 0.49% 78 948.45 6.93%
UK32 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 466 140.29 465 941.22 0.04% 447 815.32 4.09%
UK33 (3.2.1) Na spotřebu - objem 300 686.68 300 465.25 0.07% 281 451.78 6.83%
UK34 (3.2.2) Ostatní - objem 165 453.61 165 475.97 -0.01% 166 363.54 -0.55%
UK35 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 681 538.25 705 647.71 -3.42% 788 040.86 -13.51%
UK36 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 142 656.85 154 844.40 -7.87% 172 492.64 -17.30%
UK37 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 147 686.23 156 507.02 -5.64% 167 351.57 -11.75%
UK38 (4.3) Nad 5 let - objem 391 195.17 394 296.29 -0.79% 448 196.65 -12.72%

Odvozené ukazatele nákladů úvěrů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) 4.85 4.82 0.62% 2.93 65.53%
UK2 Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) 8.99 8.53 5.39% 4.77 88.47%
UK3 Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) 9.14 8.64 5.79% 4.80 90.42%
UK4 Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) 5.18 5.13 0.97% 3.11 66.56%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 803 728.00 791 242.00 1.58% 675 831.00 18.92%
UK2 (1.1) Vklady 77 115.00 75 817.00 1.71% 69 152.00 11.52%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 168 459.00 169 748.00 -0.76% 146 082.00 15.32%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 108 796.00 108 741.00 0.05% 90 827.00 19.78%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 59 664.00 61 007.00 -2.20% 55 255.00 7.98%
UK6 (1.3) Akcie 227 326.00 219 602.00 3.52% 173 706.00 30.87%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 90 863.00 88 659.00 2.49% 66 734.00 36.16%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 136 463.00 130 943.00 4.22% 106 972.00 27.57%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 164 940.00 161 402.00 2.19% 136 817.00 20.56%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 34 394.00 33 135.00 3.80% 25 978.00 32.40%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 130 546.00 128 267.00 1.78% 110 839.00 17.78%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 165 888.00 164 673.00 0.74% 150 074.00 10.54%
UK13 (2) Pasiva 803 728.00 791 242.00 1.58% 675 831.00 18.92%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 25 381.00 22 967.00 10.51% 26 108.00 -2.78%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 746 025.00 733 500.00 1.71% 624 999.00 19.36%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 32 323.00 34 775.00 -7.05% 24 724.00 30.74%

Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva celkem 434 263.90 433 815.40 0.10% 414 007.80 4.89%
UK2 (1.1) Vklady 7 350.30 6 524.70 12.65% 8 058.20 -8.78%
UK3 (1.2) Poskytnuté půjčky 342 718.30 342 831.70 -0.03% 318 033.30 7.76%
UK4 (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti 336 483.20 336 246.60 0.07% 311 461.40 8.03%
UK5 (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti 6 235.10 6 585.00 -5.31% 6 571.90 -5.12%
UK6 (1.3) Dluhové cenné papíry celkem 304.50 328.30 -7.25% 452.40 -32.69%
UK7 (1.4) Akcie a majetkové účasti 4 929.70 4 978.10 -0.97% 4 864.60 1.34%
UK8 (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) 113.30 69.90 62.09% 74.80 51.47%
UK9 (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti 4 816.40 4 908.20 -1.87% 4 789.80 0.56%
UK10 (1.5) Ostatní aktiva 78 961.20 79 152.70 -0.24% 82 599.40 -4.40%
UK11 (2) Pasiva celkem 434 263.90 433 815.40 0.10% 414 007.80 4.89%
UK12 (2.1) Přijaté půjčky 261 716.40 264 878.70 -1.19% 244 037.10 7.24%
UK13 (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti 203 359.30 205 094.00 -0.85% 185 066.30 9.88%
UK14 (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti 58 357.10 59 784.70 -2.39% 58 970.90 -1.04%
UK15 (2.2) Emitované dluhové cenné papíry 25 644.50 24 291.30 5.57% 23 468.40 9.27%
UK16 (2.3) Vlastní kapitál 106 463.10 104 592.40 1.79% 108 498.20 -1.88%
UK17 (2.4) Ostatní pasiva 40 439.90 40 052.90 0.97% 38 004.10 6.41%

Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Nefinanční podniky 267 938.00 267 543.40 0.15% 245 700.50 9.05%
UK2 (1.1) Nefinanční podniky - Do 1 roku 65 634.40 69 328.70 -5.33% 55 372.30 18.53%
UK3 (1.2) Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let 130 559.20 127 485.90 2.41% 124 611.60 4.77%
UK4 (1.3) Nefinanční podniky - Nad 5 let 71 744.40 70 728.90 1.44% 65 716.60 9.17%
UK5 (2) Finanční společnosti 2 337.80 2 342.60 -0.20% 3 097.80 -24.53%
UK6 (2.1) Finanční podniky - Do 1 roku 47.00 150.50 -68.77% 655.00 -92.82%
UK7 (2.2) Finanční podniky - Od 1 do 5 let 1 531.10 1 774.80 -13.73% 2 240.30 -31.66%
UK8 (2.3) Finanční podniky - Nad 5 let 759.70 417.20 82.09% 202.50 275.16%
UK9 (3) Vládní instituce 106.90 103.20 3.59% 89.40 19.57%
UK10 (3.1) Vládní instituce - Do 1 roku 33.20 31.50 5.40% 26.10 27.20%
UK11 (3.2) Vládní instituce - Od 1 do 5 let 47.90 46.20 3.68% 28.40 68.66%
UK12 (3.3) Vládní instituce - Nad 5 let 25.80 25.60 0.78% 34.90 -26.07%
UK13 (4) Domácnosti 65 867.90 66 023.60 -0.24% 62 314.30 5.70%
UK14 (4.1) Domácnosti - Do 1 roku 14 684.70 14 623.60 0.42% 13 976.70 5.07%
UK15 (4.2) Domácnosti - Od 1 do 5 let 34 758.10 35 013.30 -0.73% 34 616.10 0.41%
UK16 (4.3) Domácnosti - Nad 5 let 16 425.20 16 386.60 0.24% 13 721.60 19.70%
UK17 (5) Neziskové organizace sloužící domácnostem 232.60 233.80 -0.51% 259.50 -10.37%
UK18 (5.1) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku 14.40 13.90 3.60% 14.00 2.86%
UK19 (5.2) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let 25.40 22.70 11.89% 27.20 -6.62%
UK20 (5.3) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let 192.90 197.20 -2.18% 218.30 -11.64%

Členění půjček poskytnutých domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Celkem 65 867.90 66 023.60 -0.24% 62 314.30 5.70%
UK2 (1.1) Na spotřebu 47 588.50 47 631.70 -0.09% 47 519.20 0.15%
UK3 Na spotřebu - Do 1 roku 13 691.80 13 657.00 0.25% 13 002.60 5.30%
UK4 Na spotřebu - Od 1 do 5 let 25 768.40 25 890.50 -0.47% 26 267.00 -1.90%
UK5 Na spotřebu - Nad 5 let 8 128.30 8 084.20 0.55% 8 249.50 -1.47%
UK6 (1.2) Na bydlení 288.60 305.00 -5.38% 380.40 -24.13%
UK7 Na bydlení - Do 1 roku 7.90 7.90 0.00 6.20 27.42%
UK8 Na bydlení - Od 1 do 5 let 3.90 4.00 -2.50% 5.30 -26.41%
UK9 Na bydlení - Nad 5 let 276.80 293.20 -5.59% 368.90 -24.97%
UK10 (1.3) Ostatní 17 990.80 18 086.90 -0.53% 14 414.70 24.81%
UK11 Ostaní - Do 1 roku 985.00 958.80 2.73% 967.90 1.77%
UK12 Ostatní - Od 1 do 5 let 8 985.70 9 118.80 -1.46% 8 343.70 7.69%
UK13 Ostatní - Nad 5 let 8 020.10 8 009.20 0.14% 5 103.10 57.16%

Peněžní agregáty - složky M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - stavy 5 953 776.43 6 133 543.34 -2.93% 5 610 991.69 6.11%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 673 430.76 678 300.75 -0.72% 691 175.08 -2.57%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 4 125 764.49 4 191 311.92 -1.56% 4 365 936.57 -5.50%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 4 799 195.25 4 869 612.67 -1.45% 5 057 111.65 -5.10%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 830 305.66 864 889.57 -4.00% 286 864.44 189.44%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 187 802.05 205 303.54 -8.52% 198 038.76 -5.17%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 1 018 107.72 1 070 193.11 -4.87% 484 903.19 109.96%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 5 817 302.96 5 939 805.78 -2.06% 5 542 014.84 4.97%
UK9 (1.8) Obchodovatelné nástroje - stavy 136 473.47 193 737.56 -29.56% 68 976.85 97.85%
UK10 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - toky - 171 955.42 27 411.49 - 727.31% - 115 777.40 48.52%
UK11 (1.1) Oběživo - toky -4 870.00 -2 686.80 81.26% -2 641.62 84.36%
UK12 (1.2) Jednodenní vklady - toky -58 743.30 6 990.08 - 940.38% -78 034.11 -24.72%
UK13 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky -63 613.29 4 303.28 -1 578.25% -80 675.73 -21.15%
UK14 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky -33 595.74 36 373.45 - 192.36% -16 092.74 108.76%
UK15 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky -17 475.90 -9 070.62 92.67% 3 199.32 - 646.24%
UK16 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky -51 071.64 27 302.84 - 287.06% -12 893.42 296.11%
UK17 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky - 114 684.94 31 606.12 - 462.86% -93 569.15 22.57%
UK18 (1.8) Obchodovatelné nástroje - toky -57 270.49 -4 194.63 1 265.33% -22 208.25 157.88%
UK19 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - roční míra růstu (v %) 6.72 7.59 -11.38% 7.11 -5.47%
UK20 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) -2.57 -2.24 14.80% 3.46 - 174.17%
UK21 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) -4.95 -5.29 -6.39% 6.14 - 180.63%
UK22 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) -4.63 -4.88 -5.15% 5.77 - 180.20%
UK23 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) 194.34 190.00 2.29% 63.61 205.51%
UK24 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) -5.14 5.39 - 195.40% -3.95 30.16%
UK25 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) 112.54 117.42 -4.15% 27.11 315.18%
UK26 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 5.59 5.89 -5.01% 7.34 -23.87%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 3 195 108.11 3 243 187.97 -1.48% 3 833 722.51 -16.66%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 1 784.37 1 783.05 0.07% 1 731.15 3.07%
UK3 (1.1.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 1 784.37 1 783.05 0.07% 1 731.15 3.07%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 2 363.47 2 373.72 -0.43% 0.00 -
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 2 363.47 2 373.72 -0.43% 0.00 -
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.3.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 3 133 693.94 3 180 440.68 -1.47% 3 775 345.39 -17.00%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 11 401.35 11 347.33 0.48% 11 181.68 1.96%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 45 864.98 47 243.18 -2.92% 45 464.29 0.88%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 3 195 108.11 3 243 187.97 -1.48% 3 833 722.51 -16.66%
UK17 (2.1) Oběživo 706 262.60 706 491.76 -0.03% 728 103.90 -3.00%
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 2 588 565.36 2 503 330.25 3.40% 2 867 234.84 -9.72%
UK19 (2.2.1) MFI 2 050 855.21 2 496 488.07 -17.85% 2 324 811.81 -11.78%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 512 218.02 3 807.90 13 351.46% 540 217.05 -5.18%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 25 492.13 3 034.28 740.14% 2 205.98 1 055.59%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy - 471 818.32 - 357 826.63 31.86% -60 232.28 683.33%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 331 949.89 382 770.00 -13.28% 290 079.32 14.43%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 40 148.58 8 422.59 376.68% 8 536.72 370.30%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 8 954 827.81 9 562 290.36 -6.35% 8 612 559.71 3.97%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 5 931 283.18 6 473 367.71 -8.37% 5 969 724.77 -0.64%
UK3 (1.1.1) MFI 2 161 690.72 2 658 241.03 -18.68% 2 403 383.01 -10.06%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 62 209.85 64 826.72 -4.04% 58 952.61 5.53%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 707 382.61 3 750 299.97 -1.14% 3 507 389.15 5.70%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 543 298.09 1 634 541.08 -5.58% 1 370 061.78 12.64%
UK7 (1.2.1) MFI 353 942.88 357 884.43 -1.10% 347 124.44 1.96%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 1 156 670.74 1 242 970.67 -6.94% 992 849.53 16.50%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 32 684.47 33 685.99 -2.97% 30 087.81 8.63%
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 144 144.17 143 439.07 0.49% 139 697.98 3.18%
UK11 (1.3.1) MFI 85 233.77 82 655.81 3.12% 85 829.14 -0.69%
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 58 910.40 60 783.26 -3.08% 53 868.84 9.36%
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 671 159.61 678 623.48 -1.10% 595 378.89 12.73%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 187 822.96 187 567.23 0.14% 182 761.75 2.77%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 477 119.81 444 751.78 7.28% 354 934.54 34.42%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 8 954 827.82 9 562 290.36 -6.35% 8 612 559.71 3.97%
UK17 (2.1) Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 5 714 753.61 6 425 721.79 -11.06% 5 307 077.92 7.68%
UK19 (2.2.1) MFI 100 946.91 150 524.88 -32.94% 68 927.84 46.45%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 112 101.11 579 800.32 -80.67% 69 601.35 61.06%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní činnosti 5 501 705.58 5 695 396.59 -3.40% 5 168 548.73 6.45%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 537 552.47 535 980.31 0.29% 472 544.69 13.76%
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy 900 977.99 890 749.77 1.15% 886 573.19 1.62%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 1 270 322.80 1 183 577.27 7.33% 1 535 094.71 -17.25%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 531 220.94 526 261.21 0.94% 411 269.20 29.17%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 9 516 236.72 9 678 506.05 -1.68% 9 573 016.81 -0.59%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 3 771 376.83 3 816 909.73 -1.19% 3 568 072.91 5.70%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 62 209.85 64 826.72 -4.04% 58 952.61 5.53%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 709 166.98 3 752 083.02 -1.14% 3 509 120.30 5.70%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 191 718.69 1 279 030.38 -6.83% 1 022 937.34 16.50%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 1 159 034.21 1 245 344.39 -6.93% 992 849.53 16.74%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 32 684.47 33 685.99 -2.97% 30 087.81 8.63%
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 58 910.40 60 783.26 -3.08% 53 868.84 9.36%
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 58 910.40 60 783.26 -3.08% 53 868.84 9.36%
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 3 804 853.55 3 859 064.16 -1.40% 4 370 724.28 -12.95%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 199 224.31 198 914.57 0.16% 193 943.43 2.72%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 490 152.95 463 803.95 5.68% 363 470.01 34.85%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 9 516 236.72 9 678 506.05 -1.68% 9 573 016.81 -0.59%
UK17 (2.1) Oběživo 673 430.76 678 300.75 -0.72% 691 175.08 -2.57%
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 6 151 516.85 6 282 039.09 -2.08% 5 780 573.11 6.42%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 624 319.13 583 608.22 6.98% 609 818.40 2.38%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 5 527 197.71 5 698 430.87 -3.00% 5 170 754.71 6.89%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 183 609.60 178 095.88 3.10% 125 420.24 46.40%
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy 343 925.90 450 267.34 -23.62% 740 511.77 -53.56%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 1 602 272.68 1 566 347.27 2.29% 1 825 174.03 -12.21%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 571 369.52 534 683.81 6.86% 419 805.91 36.10%
UK26 (2.7) Přebytek mezibankovních závazků -9 888.60 -11 228.08 -11.93% -9 643.35 2.54%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 1.33 1.28 3.91% 0.29 358.62%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.22 0.17 29.41% 0.06 266.67%
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 6.00 6.09 -1.48% 2.32 158.62%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 6.02 6.10 -1.31% 2.32 159.48%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) 2.29 2.23 2.69% 1.32 73.48%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 2.42 2.37 2.11% 1.41 71.63%
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) 0.72 0.66 9.09% 0.25 188.00%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 1.10 1.57 -29.94% 0.22 400.00%
UK9 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.81 0.92 -11.96% 0.20 305.00%
UK10 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 5.78 6.48 -10.80% 2.47 134.01%
UK11 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 5.78 6.48 -10.80% 2.47 134.01%
UK12 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) 6.59 6.81 -3.23% 3.76 75.27%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) 9.66 9.62 0.42% 7.91 22.12%
UK14 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) 4.88 4.84 0.83% 2.92 67.12%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 4.68 4.61 1.52% 2.85 64.21%
UK16 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) 6.62 6.64 -0.30% 4.08 62.25%
UK17 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) 6.19 6.63 -6.64% 3.62 70.99%
UK18 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) 15.42 15.17 1.65% 12.90 19.53%
UK19 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) 16.53 16.57 -0.24% 17.18 -3.78%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) 8.97 8.27 8.46% 4.45 101.57%
UK21 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 7.54 8.12 -7.14% 4.86 55.14%
UK22 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 9.40 9.52 -1.26% 5.75 63.48%
UK23 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 8.03 8.03 0.00 4.71 70.49%
UK24 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 8.69 9.13 -4.82% 5.19 67.44%
UK25 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 9.17 8.31 10.35% 4.38 109.36%
UK26 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 9.29 8.16 13.85% 4.93 88.44%
UK27 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) 9.01 8.95 0.67% 5.38 67.47%
UK28 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) 6.89 7.12 -3.23% 3.95 74.43%
UK29 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) 10.10 10.10 0.00 8.28 21.98%
UK30 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) 5.04 5.01 0.60% 3.07 64.17%
UK31 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.) 4.75 4.66 1.93% 2.98 59.40%
UK32 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 2 508 406.20 2 489 971.90 0.74% 2 675 542.70 -6.25%
UK33 Domácnosti: běžné účty - objem 1 437 725.60 1 434 573.30 0.22% 1 735 981.40 -17.18%
UK34 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 92 499.70 100 498.10 -7.96% 51 919.30 78.16%
UK35 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 91 032.70 99 417.70 -8.43% 50 279.50 81.05%
UK36 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 193 794.80 192 340.40 0.76% 205 124.20 -5.52%
UK37 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 178 367.80 176 910.70 0.82% 188 044.90 -5.15%
UK38 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 15 427.00 15 429.80 -0.02% 17 079.30 -9.67%
UK39 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 769 277.50 768 290.50 0.13% 898 024.80 -14.34%
UK40 Nefinanční podniky: běžné účty - objem 673 752.80 620 977.90 8.50% 814 665.50 -17.30%
UK41 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 206 523.60 234 669.00 -11.99% 118 784.00 73.86%
UK42 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 206 144.70 234 601.40 -12.13% 118 681.70 73.70%
UK43 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 29 688.70 32 400.70 -8.37% 70 770.20 -58.05%
UK44 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 9 925.60 12 371.00 -19.77% 11 241.80 -11.71%
UK45 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 17 240.20 17 377.10 -0.79% 55 174.70 -68.75%
UK46 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 15 563.60 15 545.70 0.12% 51 712.00 -69.90%
UK47 Domácnosti: stavební spoření - objem 1 414.40 1 477.60 -4.28% 2 369.40 -40.31%
UK48 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 2 523.00 2 652.60 -4.89% 4 353.60 -42.05%
UK49 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 17 229.10 17 160.30 0.40% 18 998.50 -9.31%
UK50 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 16 838.50 16 768.40 0.42% 16 269.30 3.50%
UK51 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 44 152.10 29 405.80 50.15% 51 352.60 -14.02%
UK52 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 2 458.20 2 112.60 16.36% 3 402.10 -27.74%
UK53 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 856.60 865.30 -1.01% 1 444.80 -40.71%
UK54 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 4 177.10 3 129.30 33.48% 6 459.50 -35.33%
UK55 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 564.10 1 266.60 23.49% 2 964.70 -47.24%
UK56 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 37 516.80 24 163.90 55.26% 41 491.00 -9.58%
UK57 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 26 867.30 18 897.00 42.18% 21 627.40 24.23%
UK58 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 163 920.90 178 593.70 -8.22% 203 250.90 -19.35%
UK59 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 27 165.80 29 748.10 -8.68% 66 416.50 -59.10%
UK60 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 9 925.60 12 371.00 -19.77% 11 241.80 -11.71%
UK61 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 17 240.20 17 377.10 -0.79% 55 174.70 -68.75%
UK62 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem 15 563.60 15 545.70 0.12% 51 712.00 -69.90%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 624 319.13 583 608.22 6.98% 609 818.40 2.38%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 774 387.54 871 551.50 -11.15% 1 116 870.12 -30.66%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 222 827.61 218 246.27 2.10% 232 484.57 -4.15%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 24 750.09 24 761.71 -0.05% 17 369.01 42.50%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 182 883.94 178 276.19 2.58% 126 504.76 44.57%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 343 925.90 450 267.34 -23.62% 740 511.77 -53.56%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 5 022 005.91 5 156 723.37 -2.61% 4 644 879.08 8.12%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 1 221 248.61 1 310 175.65 -6.79% 1 051 806.69 16.11%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 62 209.85 64 826.72 -4.04% 58 952.61 5.53%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - stavy 1 159 038.76 1 245 348.94 -6.93% 992 854.08 16.74%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 3 800 757.30 3 846 547.72 -1.19% 3 593 072.40 5.78%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 3 709 166.98 3 752 083.02 -1.14% 3 509 120.30 5.70%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 32 684.47 33 685.99 -2.97% 30 087.81 8.63%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 58 905.85 60 778.71 -3.08% 53 864.29 9.36%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 202 580.86 2 292 716.90 -3.93% 2 545 550.25 -13.47%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 127 896.33 139 262.80 -8.16% 147 250.88 -13.14%
UK17 (2) Vklady od centrální vlády - toky 41 279.13 -52 159.02 - 179.14% 116 859.81 -64.68%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky -5 679.59 -7 719.64 -26.43% -6 396.39 -11.21%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky 4 640.65 - 765.98 - 705.85% 4 632.04 0.19%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky -10.75 8 814.46 - 100.12% -3 695.16 -99.71%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky 5 522.30 15 269.85 -63.84% 15 891.87 -65.25%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky -15 831.79 -31 037.97 -48.99% -23 225.14 -31.83%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky - 120 760.92 11 439.56 -1 155.64% 6 282.33 -2 022.23%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky -85 711.69 -4 388.48 1 853.11% -9 769.01 777.38%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky -2 594.77 509.49 - 609.29% -17 799.10 -85.42%
UK26 (4.1.2) cenné papíry - toky -83 116.92 -4 897.97 1 596.97% 8 030.09 -1 135.07%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky -35 049.23 15 828.04 - 321.44% 16 051.34 - 318.36%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky -34 597.32 15 404.82 - 324.59% 20 422.17 - 269.41%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky -66.38 78.42 - 184.65% -1 084.94 -93.88%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky - 385.53 344.80 - 211.81% -3 285.89 -88.27%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky -4 257.04 -32 893.86 -87.06% -12 804.18 -66.75%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky -11 337.93 -11 012.87 2.95% 1 207.86 -1 038.68%

Rozvahy obchodních bank - pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 8 944 754.77 9 552 953.24 -6.37% 8 603 221.40 3.97%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 5 924 611.24 6 467 046.78 -8.39% 5 963 252.00 -0.65%
UK3 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 541 562.07 1 632 945.03 -5.60% 1 368 576.27 12.64%
UK4 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 143 982.02 143 299.01 0.48% 139 546.51 3.18%
UK6 (1.5) Zahraniční aktiva 670 404.64 677 960.84 -1.11% 594 733.34 12.72%
UK7 (1.6) Stálá aktiva 187 611.68 187 384.08 0.12% 182 563.58 2.77%
UK8 (1.7) Ostatní aktiva 476 583.11 444 317.50 7.26% 354 549.70 34.42%
UK9 (2) PASIVA CELKEM 8 944 754.77 9 552 953.24 -6.37% 8 603 221.41 3.97%
UK10 (2.2) Vklady rezidentů 5 708 325.23 6 419 447.38 -11.08% 5 301 323.64 7.68%
UK11 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 536 947.80 535 456.95 0.28% 472 032.32 13.75%
UK12 (2.5) Kapitál a rezervy 899 964.51 889 880.00 1.13% 885 611.91 1.62%
UK13 (2.6) Zahraniční pasiva 1 268 893.84 1 182 421.56 7.31% 1 533 430.26 -17.25%
UK14 (2.7) Ostatní pasiva 530 623.38 525 747.34 0.93% 410 823.27 29.16%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - stavy

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 978 731.00 949 616.00 3.07% 793 006.00 23.42%
UK2 (1.1) Vklady 108 011.00 99 976.00 8.04% 75 926.00 42.26%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 189 147.00 178 019.00 6.25% 169 652.00 11.49%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 133 869.00 123 949.00 8.00% 108 724.00 23.13%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 55 278.00 54 070.00 2.23% 60 928.00 -9.27%
UK6 (1.3) Akcie 275 268.00 272 562.00 0.99% 220 631.00 24.76%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 134 500.00 133 947.00 0.41% 88 823.00 51.42%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 140 767.00 138 615.00 1.55% 131 808.00 6.80%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 170 042.00 167 515.00 1.51% 161 513.00 5.28%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 56 067.00 55 606.00 0.83% 33 218.00 68.78%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 113 975.00 111 909.00 1.85% 128 295.00 -11.16%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 236 264.00 231 544.00 2.04% 165 285.00 42.94%
UK13 (2) Pasiva 978 731.00 949 616.00 3.07% 793 006.00 23.42%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 34 256.00 31 212.00 9.75% 22 964.00 49.17%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 895 168.00 871 414.00 2.73% 735 113.00 21.77%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 49 307.00 46 990.00 4.93% 34 929.00 41.16%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 15.00 23.00 -34.78% 10.00 50.00%
UK2 (1.1) Vklady 8.00 4.00 100.00% 2.00 300.00%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 6.00 3.00 100.00% 5.00 20.00%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 6.00 2.00 200.00% 4.00 50.00%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 0.00 1.00 - 1.00 -
UK6 (1.3) Akcie 0.00 11.00 - -1.00 -
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 1.00 8.00 -87.50% 1.00 0.00
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti -1.00 4.00 - 125.00% -1.00 0.00
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 0.00 7.00 - 2.00 -
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti -1.00 5.00 - 120.00% 0.00 -
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 0.00 2.00 - 2.00 -
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 1.00 -1.00 - 200.00% 2.00 -50.00%
UK13 (2) Pasiva 15.00 23.00 -34.78% 10.00 50.00%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 3.00 3.00 0.00 -1.00 - 400.00%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 9.00 30.00 -70.00% 8.00 12.50%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 3.00 -10.00 - 130.00% 2.00 50.00%

Graf VI.3: Penzijní fondy - Počet účastníků v transformovaných a účastnických fondech

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Počet účastníků - celkem 4 445.97 4 459.16 -0.30% 4 459.16 -0.30%
UK2 Aktivní účastníci 4 408.64 4 427.25 -0.42% 4 427.25 -0.42%
UK3 Účastníci s pozastavenou smlouvou 15.86 16.07 -1.34% 16.07 -1.34%
UK4 Účastníci v penzi 21.47 15.84 35.56% 15.84 35.56%
UK5 Počet účastníků - účastnické fondy 1 386.85 1 246.67 11.24% 1 246.67 11.24%
UK6 Počet účastníků - transformované fondy 3 059.11 3 212.49 -4.77% 3 212.49 -4.77%

Graf VI.2: Penzijní fondy - Objem penzijních nároků v transformovaných a účastnických fondech

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Transformované fondy 464.55 466.52 -0.42% 462.24 0.50%
UK2 Účastnické fondy 110.63 105.17 5.19% 91.86 20.43%
Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]
Repo sazba - 2 týdny (326 hodnot, 31.01.2023)
Diskontní sazba (361 hodnota, 31.01.2023)
Lombardní sazba (361 hodnota, 31.01.2023)
Úvěry soukromému sektoru
Úvěry nefinančním podnikům - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Do 1 roku včetně - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 1 do 5 let včetně - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 5 let - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry domácnostem - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Na spotřebu - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Na bydlení - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry nefinančním podnikům - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Do 1 roku včetně - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Nad 1 rok do 5 let včetně - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Nad 5 let - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úvěry domácnostem - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Na spotřebu - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Na bydlení - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Ostatní - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.)
M1 (240 hodnot, 31.12.2022)
oběživo (240 hodnot, 31.12.2022)
jednodenní vklady (240 hodnot, 31.12.2022)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady ) (240 hodnot, 31.12.2022)
M3-M2 (krátkodobé obchodovatelné nástroje) (240 hodnot, 31.12.2022)
M3 (240 hodnot, 31.12.2022)
Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)
Nefinanční podniky (240 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti (240 hodnot, 31.12.2022)
Ostatní finanční zprostředkovatelé (240 hodnot, 31.12.2022)
Pojišťovny a penzijní fondy (240 hodnot, 31.12.2022)
Úvěry soukromému sektoru (240 hodnot, 31.12.2022)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům
Nefinanční podniky (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční společnosti (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Členění půjček poskytnutých domácnostem
Celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostaní - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)
Vklady domácností - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Na bydlení - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Stavební spoření - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Nad 5 let - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Vklady domácností - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností celkem - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Vklady nefinančních podniků - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry domácnostem - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Na bydlení - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Hypoteční úvěry - objem (258 hodnot, 30.06.2018)
Stavební spoření - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Na spotřebu a ostatní - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry nefinančním podnikům - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 1 roku včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 5 let - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA
Aktiva celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Vklady (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky - Rezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky - Nerezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Akcie a majetkové účasti (51 hodnota, 30.06.2018)
Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní aktiva (51 hodnota, 30.06.2018)
Pasiva celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčky (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčy - Rezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčky - Nerezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (51 hodnota, 30.06.2018)
Vlastní kapitál (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní pasiva (51 hodnota, 30.06.2018)
Členění komponent M3 podle sektoru klienta
Jednodenní vklady - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Repo operace (část M3-M2) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Jednodenní vklady - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Ostatní vkláda (bez centrální) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Pojišťovny a penzijní fondy - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Nefinanční podniky - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Domácnosti - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Ostatní vláda (bez centrální) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Pojišťovny a penzijní fondy - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Nefinanční podniky - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Domácnosti - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Repo operace (část M3-M2) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (175 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: běžné účty - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na spotřebu - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na bydlení - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: stavební spoření - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: ostatní - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Úrokové sazby finančních trhů [%]
CZEONIA (253 hodnoty, 31.01.2023)
PRIBOR 1M (361 hodnota, 31.01.2023)
PRIBOR 3M (361 hodnota, 31.01.2023)
PRIBOR 6M (361 hodnota, 31.01.2023)
PRIBOR 1R (361 hodnota, 31.01.2023)
Výnos dluhopisu 2R - ČR (229 hodnot, 31.01.2023)
Výnos dluhopisu 5R - ČR (229 hodnot, 31.01.2023)
Výnos dluhopisu 10R - ČR (274 hodnoty, 31.01.2023)
Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna (277 hodnot, 31.01.2023)
Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna (277 hodnot, 31.01.2023)
Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna (277 hodnot, 31.01.2023)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)
Aktiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Vklady (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Ostatní aktiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Pasiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Přijaté úvěry (116 hodnot, 31.07.2018)
Emitované akcie/podílové listy FKI (116 hodnot, 31.07.2018)
Ostatní pasiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Kapitál a rezervy - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady od centrální banky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Kapitál a rezervy - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry jiné než akcie - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Čistá zahraniční aktiva - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda/ostatní činnosti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)
Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
úvěry - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
cenné papíry - roční míra růstu (v %) (167 hodnot, 30.11.2016)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
úvěry - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - položky 4,5) - roční míra růstu (v %)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků (202 hodnoty, 31.10.2018)
Základní měnové indikátory
stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
toky (251 hodnota, 31.12.2022)
toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úvěry soukromému sektoru - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Čistá zahraniční aktiva - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Peněžní agregáty - složky M3
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Repo operace - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy (178 hodnot, 31.10.2018)
Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Oběživo - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Repo operace - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky (178 hodnot, 31.10.2018)
Dluhové cenné papíry do 2 let - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Oběživo - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Repo operace - roční míra růstu (v %)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - roční míra růstu (v %)
Dluhové cenné papíry do 2 let - roční míra růstu (v %)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %)
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)
Vklady domácností - sazba (% p. a.) (264 hodnoty, 31.12.2022)
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) (264 hodnoty, 31.12.2022)
S dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Do 2 let - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry domácnostem - sazba (% p. a.) (264 hodnoty, 31.12.2022)
Na bydlení - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Stavební spoření - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Na spotřebu - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p. a.) (264 hodnoty, 31.12.2022)
Do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (264 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) (264 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 5 let - sazba (% p. a.) (264 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady domácností - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
S dohodnutou splatností celkem - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Do 2 let včetně - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 2 roky - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady nefinančních podniků - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
S dohodnutou splatností - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Do 2 let včetně - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 2 roky - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry domácnostem - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Na bydlení - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Hypoteční úvěry - objem (312 hodnot, 31.12.2022)
Stavební spoření - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Na spotřebu a ostatní - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Na spotřebu - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry nefinančním podnikům - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Do 1 roku včetně - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nad 5 let - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: běžné účty - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na spotřebu - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na bydlení - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: stavební spoření - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: ostatní - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Členění půjček poskytnutých domácnostem
Celkem (68 hodnot, 30.09.2022)
Na spotřebu (68 hodnot, 30.09.2022)
Na spotřebu - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Na spotřebu - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Na spotřebu - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Na bydlení (68 hodnot, 30.09.2022)
Na bydlení - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Na bydlení - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Na bydlení - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Ostatní (68 hodnot, 30.09.2022)
Ostaní - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Ostatní - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Ostatní - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)
Aktiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Vklady (157 hodnot, 31.12.2021)
Dluhové cenné papíry (157 hodnot, 31.12.2021)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Akcie (157 hodnot, 31.12.2021)
Akcie - Rezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Akcie - Nerezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování (157 hodnot, 31.12.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Ostatní aktiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Pasiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Přijaté úvěry (157 hodnot, 31.12.2021)
Emitované akcie/podílové listy FKI (157 hodnot, 31.12.2021)
Ostatní pasiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA
Aktiva celkem (68 hodnot, 30.09.2022)
Vklady (68 hodnot, 30.09.2022)
Poskytnuté půjčky (68 hodnot, 30.09.2022)
Poskytnuté půjčky - Rezidenti (68 hodnot, 30.09.2022)
Poskytnuté půjčky - Nerezidenti (68 hodnot, 30.09.2022)
Dluhové cenné papíry celkem (68 hodnot, 30.09.2022)
Akcie a majetkové účasti (68 hodnot, 30.09.2022)
Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) (68 hodnot, 30.09.2022)
Ostatní akcie a majetkové účasti (68 hodnot, 30.09.2022)
Ostatní aktiva (68 hodnot, 30.09.2022)
Pasiva celkem (68 hodnot, 30.09.2022)
Přijaté půjčky (68 hodnot, 30.09.2022)
Přijaté půjčy - Rezidenti (68 hodnot, 30.09.2022)
Přijaté půjčky - Nerezidenti (68 hodnot, 30.09.2022)
Emitované dluhové cenné papíry (68 hodnot, 30.09.2022)
Vlastní kapitál (68 hodnot, 30.09.2022)
Ostatní pasiva (68 hodnot, 30.09.2022)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům
Nefinanční podniky (68 hodnot, 30.09.2022)
Nefinanční podniky - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Nefinanční podniky - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Finanční společnosti (68 hodnot, 30.09.2022)
Finanční podniky - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Finanční podniky - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Vládní instituce (68 hodnot, 30.09.2022)
Vládní instituce - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Vládní instituce - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Vládní instituce - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Domácnosti (68 hodnot, 30.09.2022)
Domácnosti - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Domácnosti - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Domácnosti - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Neziskové organizace sloužící domácnostem (68 hodnot, 30.09.2022)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku (68 hodnot, 30.09.2022)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let (68 hodnot, 30.09.2022)
Odvozené ukazatele nákladů úvěrů
Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) (205 hodnot, 31.12.2022)
Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) (143 hodnoty, 31.12.2022)
Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) (143 hodnoty, 31.12.2022)
Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) (205 hodnot, 31.12.2022)
Peněžní agregáty - složky M3
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Oběživo - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Jednodenní vklady - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Obchodovatelné nástroje - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Oběživo - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Jednodenní vklady - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Obchodovatelné nástroje - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Oběživo - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (240 hodnot, 31.12.2022)
Obchodovatelné nástroje - roční míra růstu (v %)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry rezidentům (bez CP) (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vládní instituce (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vládní instituce (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Stálá aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
PASIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Oběživo (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady rezidentů (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Centrální vláda (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Emitované dluhové cenné papíry (252 hodnoty, 31.12.2022)
Kapitál a rezervy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce
AKTIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry rezidentům (bez CP) (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vládní instituce (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vládní instituce (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Stálá aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
PASIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Oběživo (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady rezidentů (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI (252 hodnoty, 31.12.2022)
Centrální vláda (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní vláda/ostatní činnosti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Emitované dluhové cenné papíry (252 hodnoty, 31.12.2022)
Kapitál a rezervy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry rezidentům (bez CP) (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI
Vládní instituce (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI
Vládní instituce (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI
Ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Stálá aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
PASIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Oběživo (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady rezidentů (252 hodnoty, 31.12.2022)
MFI
Centrální vláda (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (252 hodnoty, 31.12.2022)
Emitované dluhové cenné papíry (252 hodnoty, 31.12.2022)
Kapitál a rezervy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Přebytek mezibankovních závazků (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (156 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.) (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti: běžné účty - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (252 hodnoty, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: na spotřebu - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: na bydlení - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: stavební spoření - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: ostatní - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (156 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem (228 hodnot, 31.12.2022)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Kapitál a rezervy - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
úvěry - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
cenné papíry - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
úvěry - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady od centrální vlády - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Kapitál a rezervy - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
úvěry - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
cenné papíry - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
úvěry - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
cenné papíry jiné než akcie - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Čistá zahraniční aktiva - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (251 hodnota, 31.12.2022)
Rozvahy obchodních bank - pro komentář k vývoji v bankovní statistice
AKTIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Úvěry rezidentům (bez CP) (252 hodnoty, 31.12.2022)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (228 hodnot, 31.12.2022)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Stálá aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní aktiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
PASIVA CELKEM (252 hodnoty, 31.12.2022)
Vklady rezidentů (252 hodnoty, 31.12.2022)
Emitované dluhové cenné papíry (252 hodnoty, 31.12.2022)
Kapitál a rezervy (252 hodnoty, 31.12.2022)
Zahraniční pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Ostatní pasiva (252 hodnoty, 31.12.2022)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - stavy
Aktiva (168 hodnot, 30.11.2022)
Vklady (168 hodnot, 30.11.2022)
Dluhové cenné papíry (168 hodnot, 30.11.2022)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (168 hodnot, 30.11.2022)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (168 hodnot, 30.11.2022)
Akcie (168 hodnot, 30.11.2022)
Akcie - Rezidenti (168 hodnot, 30.11.2022)
Akcie - Nerezidenti (168 hodnot, 30.11.2022)
Podílové listy fondů kolektivního investování (168 hodnot, 30.11.2022)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (168 hodnot, 30.11.2022)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (168 hodnot, 30.11.2022)
Ostatní aktiva (168 hodnot, 30.11.2022)
Pasiva (168 hodnot, 30.11.2022)
Přijaté úvěry (168 hodnot, 30.11.2022)
Emitované akcie/podílové listy FKI (168 hodnot, 30.11.2022)
Ostatní pasiva (168 hodnot, 30.11.2022)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky
Aktiva (167 hodnot, 30.11.2022)
Vklady (167 hodnot, 30.11.2022)
Dluhové cenné papíry (167 hodnot, 30.11.2022)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (167 hodnot, 30.11.2022)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (167 hodnot, 30.11.2022)
Akcie (167 hodnot, 30.11.2022)
Akcie - Rezidenti (167 hodnot, 30.11.2022)
Akcie - Nerezidenti (167 hodnot, 30.11.2022)
Podílové listy fondů kolektivního investování (167 hodnot, 30.11.2022)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (167 hodnot, 30.11.2022)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (167 hodnot, 30.11.2022)
Ostatní aktiva (167 hodnot, 30.11.2022)
Pasiva (167 hodnot, 30.11.2022)
Přijaté úvěry (167 hodnot, 30.11.2022)
Emitované akcie/podílové listy FKI (167 hodnot, 30.11.2022)
Ostatní pasiva (167 hodnot, 30.11.2022)
Graf VI.2: Penzijní fondy - Objem penzijních nároků v transformovaných a účastnických fondech
Transformované fondy (13 hodnot, 30.09.2022)
Účastnické fondy (13 hodnot, 30.09.2022)
Graf VI.3: Penzijní fondy - Počet účastníků v transformovaných a účastnických fondech
Počet účastníků - celkem (3 hodnoty, 31.12.2021)
Aktivní účastníci (3 hodnoty, 31.12.2021)
Účastníci s pozastavenou smlouvou (3 hodnoty, 31.12.2021)
Účastníci v penzi (3 hodnoty, 31.12.2021)
Počet účastníků - účastnické fondy (3 hodnoty, 31.12.2021)
Počet účastníků - transformované fondy (3 hodnoty, 31.12.2021)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Publikace Měnová statistika (Měnová statistika)
Publikace Měnová statistika (Měnová a finanční statistika)
Ostatní měnové finanční instituce (S.122) (Krátkodobé dluhopisy - stavy)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Centrální banka)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Ústřední vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Ústřední vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Místní vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Místní vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Fondy sociálního zabezpečení)

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V