Publikace Měnová statistika (Měnová statistika) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Publikace Měnová statistika (Měnová statistika) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
- Měnová a finanční statistika
- Měnová statistika
- C. Národní měnová statistika
- A. Statistika měnového vývoje v ČR
30.04.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE
30.04.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Měsíční průměr, ZDROJE MĚNOVÉ BÁZE
30.04.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Stav na konci měsíce, UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE
30.04.2024 Měnová báze (ČNB): Měsíční, Měsíční průměr, UŽITÍ MĚNOVÉ BÁZE
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Centrální banka, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Pasiva, Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Pasiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Pasiva, Měnové zlato , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Nerezidenti, Aktiva, Měnové zlato , Transakce
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Měnové zlato , Stavy
31.12.2023 Finanční účty, F1 Měnové zlato a zvláštní práva čerpání: Čtvrtletní, Měnové finanční instituce, Aktiva, Měnové zlato , Transakce
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00
UK2 Diskontní sazba 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00
UK3 Lombardní sazba 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 6.54 6.37 2.67% 6.40 2.19%
UK2 PRIBOR 1M 7.08 7.09 -0.14% 7.14 -0.84%
UK3 PRIBOR 3M 7.11 7.15 -0.56% 7.30 -2.60%
UK4 PRIBOR 6M 7.11 7.17 -0.84% 7.42 -4.18%
UK5 PRIBOR 1R 7.03 7.14 -1.54% 7.55 -6.89%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 5.37 5.42 -0.92% 6.26 -14.22%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 4.64 4.83 -3.93% 5.49 -15.48%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 4.35 4.50 -3.33% 5.12 -15.04%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna 3.29 2.99 10.03% 1.03 219.42%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna 3.00 2.92 2.74% 1.92 56.25%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 3.16 3.21 -1.56% 2.44 29.51%

Členění komponent M3 podle sektoru klienta

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Jednodenní vklady - stavy 4 240 723.46 4 250 315.09 -0.23% 4 270 148.42 -0.69%
UK2 (1.1) Ostatní vláda (bez centrální) - stavy 334 952.05 319 770.91 4.75% 312 731.21 7.11%
UK3 (1.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy 125 153.74 135 024.87 -7.31% 140 830.20 -11.13%
UK4 (1.3) Pojišťovny a penzijní fondy - stavy 19 569.35 21 569.98 -9.28% 24 554.42 -20.30%
UK5 (1.4) Nefinanční podniky - stavy 1 048 050.10 1 074 677.78 -2.48% 1 071 667.15 -2.20%
UK6 (1.5) Domácnosti - stavy 2 712 998.22 2 699 271.55 0.51% 2 720 365.43 -0.27%
UK7 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - stavy 1 335 632.29 1 310 656.54 1.91% 840 013.27 59.00%
UK8 (2.1) Ostatní vláda (bez centrální) - stavy 120 253.73 118 863.41 1.17% 67 287.68 78.72%
UK9 (2.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy 178 824.14 183 742.91 -2.68% 81 394.96 119.70%
UK10 (2.3) Pojišťovny a penzijní fondy - stavy 9 961.14 12 211.65 -18.43% 12 938.91 -23.01%
UK11 (2.4) Nefinanční podniky - stavy 374 960.97 354 821.89 5.68% 224 586.87 66.96%
UK12 (2.5) Domácnosti - stavy 651 632.29 641 016.68 1.66% 453 804.86 43.59%
UK13 (3) Repo operace (část M3-M2) - stavy 270 081.42 281 266.67 -3.98% 138 314.37 95.27%
UK14 (1) Jednodenní vklady - toky -11 530.64 84 989.18 - 113.57% -45 381.74 -74.59%
UK15 (1.1) Ostatní vkláda (bez centrální) - toky 15 182.28 23 657.93 -35.83% 2 222.79 583.03%
UK16 (1.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky -9 695.83 15 787.45 - 161.41% -2 886.74 235.87%
UK17 (1.3) Pojišťovny a penzijní fondy - toky -1 988.42 - 356.40 457.91% -1 294.57 53.60%
UK18 (1.4) Nefinanční podniky - toky -25 870.47 44 935.96 - 157.57% -33 324.70 -22.37%
UK19 (1.5) Domácnosti - toky 10 841.80 964.25 1 024.38% -10 098.51 - 207.36%
UK20 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - toky 25 457.22 -9 205.07 - 376.56% 25 282.86 0.69%
UK21 (2.1) Ostatní vláda (bez centrální) - toky 1 390.48 4 366.57 -68.16% 1 337.32 3.98%
UK22 (2.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky -4 823.83 2 421.66 - 299.19% 9 013.88 - 153.52%
UK23 (2.3) Pojišťovny a penzijní fondy - toky -2 232.14 -3 504.49 -36.31% -2 502.90 -10.82%
UK24 (2.4) Nefinanční podniky - toky 20 300.92 -16 999.36 - 219.42% -2 519.12 - 905.87%
UK25 (2.5) Domácnosti - toky 10 821.80 4 510.55 139.92% 19 953.68 -45.77%
UK26 (3) Repo operace (část M3-M2) - toky -11 185.24 11 062.28 - 201.11% -6 616.64 69.05%

Úvěry soukromému sektoru

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Úvěry nefinančním podnikům - stavy 1 299 360.66 1 290 074.58 0.72% 1 230 000.67 5.64%
UK2 (1.1) Do 1 roku včetně - stavy 279 891.51 288 180.22 -2.88% 289 961.94 -3.47%
UK3 (1.2) Nad 1 do 5 let včetně - stavy 306 292.31 293 294.39 4.43% 262 505.36 16.68%
UK4 (1.3) Nad 5 let - stavy 713 176.85 708 599.97 0.65% 677 533.37 5.26%
UK5 (2) Úvěry domácnostem - stavy 2 209 111.18 2 201 267.47 0.36% 2 102 003.43 5.10%
UK6 (2.1) Na spotřebu - stavy 317 066.40 315 192.02 0.59% 288 689.50 9.83%
UK7 (2.2) Na bydlení - stavy 1 718 947.71 1 714 300.06 0.27% 1 639 885.50 4.82%
UK8 (2.3) Ostatní - stavy 173 097.08 171 775.39 0.77% 173 428.43 -0.19%
UK9 (3) Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - stavy 331 462.47 324 260.99 2.22% 292 623.77 13.27%
UK10 (4) Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - stavy 2 064.78 2 097.43 -1.56% 2 240.14 -7.83%
UK11 (1) Úvěry nefinančním podnikům - toky 9 952.88 -1 531.32 - 749.95% 329.08 2 924.49%
UK12 (1.1) Do 1 roku včetně - toky -7 978.16 -2 755.54 189.53% 1 232.22 - 747.46%
UK13 (1.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - toky 13 101.19 -3 120.51 - 519.84% -1 637.01 - 900.31%
UK14 (1.3) Nad 5 let - toky 4 829.84 4 344.73 11.17% 733.87 558.14%
UK15 (2) Úvěry domácnostem - toky 8 192.74 8 581.49 -4.53% 18 467.57 -55.64%
UK16 (2.1) Na spotřebu - toky 2 143.84 3 330.04 -35.62% 2 916.49 -26.49%
UK17 (2.2) Na bydlení - toky 4 684.38 4 533.01 3.34% 14 145.23 -66.88%
UK18 (2.3) Ostatní - toky 1 364.52 718.44 89.93% 1 405.86 -2.94%
UK19 (3) Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - toky 7 381.68 - 601.74 -1 326.73% 15 323.59 -51.83%
UK20 (4) Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - toky -31.87 -86.52 -63.16% 128.80 - 124.74%

Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M1 -0.56 -1.31 -57.03% -3.28 -82.88%
UK2 (1.1) oběživo -0.42 -0.60 -29.60% -0.01 4 110.00%
UK3 (1.2) jednodenní vklady -0.14 -0.71 -80.11% -3.27 -95.69%
UK4 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady ) 8.43 8.39 0.48% 8.50 -0.85%
UK5 (3) M3-M2 (krátkodobé obchodovatelné nástroje) 2.31 2.44 -5.65% 0.58 294.02%
UK6 (4) M3 10.17 9.52 6.80% 5.80 75.29%

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky 2.57 2.32 10.69% 3.41 -24.81%
UK2 Domácnosti 3.06 3.37 -9.29% 5.93 -48.48%
UK3 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1.31 1.55 -15.05% 1.61 -18.27%
UK4 Pojišťovny a penzijní fondy -0.00 0.00 - 400.00% 0.04 - 107.89%
UK5 Úvěry soukromému sektoru 6.94 7.24 -4.19% 10.99 -36.92%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) 0.11 0.11 0.00 0.10 10.00%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.04 25.00%
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.75 0.81 -7.41% 0.64 17.19%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 0.66 0.68 -2.94% 0.58 13.79%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p.a.) 1.08 1.08 0.00 1.07 0.93%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 1.19 1.20 -0.83% 1.19 0.00
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p.a.) 0.15 0.15 0.00 0.10 50.00%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.03 66.67%
UK9 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.05 880.00%
UK10 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.04 1 125.00%
UK11 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p.a.) 4.02 4.14 -2.90% 3.90 3.08%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK13 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p.a.) 2.62 2.62 0.00 2.31 13.42%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK15 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p.a.) 3.57 3.57 0.00 3.59 -0.56%
UK16 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p.a.) 3.51 3.62 -3.04% 2.87 22.30%
UK17 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p.a.) 12.18 12.35 -1.38% 12.57 -3.10%
UK18 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p.a.) 19.43 19.38 0.26% 20.24 -4.00%
UK19 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p.a.) 2.44 2.47 -1.21% 2.05 19.02%
UK20 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p.a.) 3.67 3.70 -0.81% 3.23 13.62%
UK21 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 3.52 3.55 -0.84% 2.87 22.65%
UK22 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) 2.43 2.40 1.25% 2.07 17.39%
UK23 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 2.31 2.27 1.76% 1.90 21.58%
UK24 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) 2.33 2.37 -1.69% 1.90 22.63%
UK25 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 2.23 2.27 -1.76% 1.87 19.25%
UK26 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.24 24.55%
UK27 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p.a.) 4.31 4.42 -2.49% 4.30 0.23%
UK28 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p.a.) 8.85 8.77 0.91% 9.83 -9.97%
UK29 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p.a.) 2.83 2.82 0.35% 2.53 11.86%
UK30 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 1 975 387.40 1 957 651.50 0.91% 1 810 238.30 9.12%
UK31 Domácnosti: běžné účty - objem 1 280 729.50 1 264 432.60 1.29% 1 156 991.80 10.69%
UK32 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 7 625.60 6 876.30 10.90% 3 291.40 131.68%
UK33 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 6 881.30 5 865.10 17.33% 2 922.40 135.47%
UK34 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 217 415.30 219 586.20 -0.99% 230 173.20 -5.54%
UK35 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 194 047.20 196 145.10 -1.07% 204 451.00 -5.09%
UK36 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 23 368.10 23 441.10 -0.31% 25 722.20 -9.15%
UK37 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 720 788.00 742 778.40 -2.96% 724 459.20 -0.51%
UK38 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 46 817.50 57 018.20 -17.89% 7 821.00 498.61%
UK39 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 46 775.80 56 894.30 -17.78% 7 725.60 505.46%
UK40 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 46 696.10 45 137.80 3.45% 49 506.50 -5.68%
UK41 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
UK42 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%
UK43 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 27 138.20 25 585.60 6.07% 28 303.90 -4.12%
UK44 Domácnosti: stavební spoření - objem 3 649.00 3 232.70 12.88% 3 332.60 9.49%
UK45 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 4 447.90 4 138.20 7.48% 5 119.40 -13.12%
UK46 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 26 376.80 26 304.10 0.28% 24 924.00 5.83%
UK47 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 20 122.10 20 571.90 -2.19% 23 488.80 -14.33%
UK48 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 55 385.00 41 099.30 34.76% 45 803.20 20.92%
UK49 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 4 121.40 3 075.90 33.99% 4 392.70 -6.18%
UK50 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 906.20 1 665.20 14.47% 2 136.60 -10.78%
UK51 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 6 236.70 4 773.60 30.65% 6 041.20 3.24%
UK52 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 4 179.90 3 039.70 37.51% 3 423.20 22.11%
UK53 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 45 026.90 33 249.80 35.42% 35 369.30 27.30%
UK54 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 32 037.20 24 193.10 32.42% 20 559.70 55.83%
UK55 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 210 886.80 206 998.70 1.88% 201 568.90 4.62%
UK56 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 42 248.20 40 999.60 3.05% 44 387.10 -4.82%
UK57 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
UK58 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p.a.) 0.32 0.32 0.00 0.35 -8.57%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) 1.27 1.27 0.00 1.49 -14.77%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 0.66 0.61 8.20% 0.76 -13.16%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.40 1.41 -0.71% 1.62 -13.58%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) 0.10 0.09 11.11% 0.05 100.00%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.44 0.42 4.76% 0.36 22.22%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p.a.) 0.38 0.36 5.56% 0.12 216.67%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.60 1.61 -0.62% 2.23 -28.25%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) 3.75 3.77 -0.53% 4.08 -8.09%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p.a.) 2.53 2.54 -0.39% 2.72 -6.99%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.32 2.33 -0.43% 2.50 -7.20%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p.a.) 5.07 5.08 -0.20% 5.19 -2.31%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) 7.60 7.65 -0.65% 8.26 -7.99%
UK14 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) 2.87 2.89 -0.69% 2.50 14.80%
UK15 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.20 26.82%
UK16 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) 3.03 3.07 -1.30% 2.65 14.34%
UK17 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p.a.) 2.86 2.88 -0.69% 2.59 10.42%
UK18 (1) Vklady domácností - objem 2 441 697.84 2 425 429.97 0.67% 2 285 416.40 6.84%
UK19 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 257 580.03 256 413.43 0.45% 253 701.59 1.53%
UK20 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 45 891.79 44 589.33 2.92% 38 468.28 19.30%
UK21 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 211 688.24 211 824.10 -0.06% 215 233.31 -1.65%
UK22 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 796 652.83 833 036.17 -4.37% 777 080.31 2.52%
UK23 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 58 734.88 72 678.29 -19.19% 39 108.79 50.18%
UK24 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 55 740.36 69 659.67 -19.98% 34 614.29 61.03%
UK25 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 2 994.51 3 018.62 -0.80% 4 494.50 -33.37%
UK26 (3) Úvěry domácnostem - objem 1 585 447.80 1 573 717.77 0.75% 1 475 064.24 7.48%
UK27 (3.1) Na bydlení - objem 1 195 730.10 1 186 148.18 0.81% 1 104 148.32 8.29%
UK28 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 1 077 126.51 1 068 264.19 0.83% 988 372.55 8.98%
UK29 (3.1.2) Stavební spoření - objem 83 015.55 82 491.04 0.64% 81 091.36 2.37%
UK30 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 389 717.70 387 569.59 0.55% 370 915.92 5.07%
UK31 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 754 578.18 746 507.75 1.08% 735 757.50 2.56%
UK32 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 186 500.90 185 420.43 0.58% 193 414.26 -3.57%
UK33 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 140 728.07 136 896.95 2.80% 129 053.91 9.05%
UK34 (4.3) Nad 5 let - objem 427 349.21 424 190.36 0.74% 413 289.33 3.40%

Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva celkem 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
UK2 (1.1) Vklady 6 890.90 7 296.40 -5.56% 7 554.70 -8.79%
UK3 (1.2) Poskytnuté půjčky 315 488.10 307 874.00 2.47% 298 280.80 5.77%
UK4 (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti 304 838.60 297 312.20 2.53% 287 651.50 5.97%
UK5 (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti 10 649.50 10 561.80 0.83% 10 629.30 0.19%
UK6 (1.3) Dluhové cenné papíry celkem 723.00 815.30 -11.32% 1 165.70 -37.98%
UK7 (1.4) Akcie a majetkové účasti 5 062.00 5 100.30 -0.75% 6 229.50 -18.74%
UK8 (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) 0.40 0.40 0.00 0.00 -
UK9 (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti 5 061.70 5 099.90 -0.75% 6 229.50 -18.75%
UK10 (1.5) Ostatní aktiva 92 906.10 92 147.90 0.82% 87 011.10 6.77%
UK11 (2) Pasiva celkem 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
UK12 (2.1) Přijaté půjčky 259 523.80 250 774.50 3.49% 244 570.20 6.11%
UK13 (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti 191 979.10 188 035.60 2.10% 184 036.30 4.32%
UK14 (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti 67 544.70 62 738.90 7.66% 60 533.80 11.58%
UK15 (2.2) Emitované dluhové cenné papíry 15 032.40 14 024.10 7.19% 11 764.00 27.78%
UK16 (2.3) Vlastní kapitál 106 363.40 107 181.40 -0.76% 102 538.40 3.73%
UK17 (2.4) Ostatní pasiva 40 150.50 41 253.90 -2.67% 41 369.20 -2.95%

Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Nefinanční podniky 238 396.80 232 981.50 2.32% 223 930.00 6.46%
UK2 (1.1) Nefinanční podniky - Do 1 roku 61 348.40 61 650.40 -0.49% 58 726.50 4.46%
UK3 (1.2) Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let 138 976.80 133 193.90 4.34% 130 281.80 6.67%
UK4 (1.3) Nefinanční podniky - Nad 5 let 38 071.50 38 137.20 -0.17% 34 921.70 9.02%
UK5 (2) Finanční společnosti 2 128.60 1 896.90 12.21% 1 516.40 40.37%
UK6 (2.1) Finanční podniky - Do 1 roku 5.00 4.30 16.28% 28.30 -82.33%
UK7 (2.2) Finanční podniky - Od 1 do 5 let 1 760.30 1 475.50 19.30% 1 156.10 52.26%
UK8 (2.3) Finanční podniky - Nad 5 let 363.20 417.10 -12.92% 332.00 9.40%
UK9 (3) Vládní instituce 117.30 114.00 2.89% 101.90 15.11%
UK10 (3.1) Vládní instituce - Do 1 roku 47.60 47.60 0.00 39.40 20.81%
UK11 (3.2) Vládní instituce - Od 1 do 5 let 62.60 58.80 6.46% 57.90 8.12%
UK12 (3.3) Vládní instituce - Nad 5 let 7.10 7.60 -6.58% 4.70 51.06%
UK13 (4) Domácnosti 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
UK14 (4.1) Domácnosti - Do 1 roku 19 827.90 19 127.30 3.66% 20 129.70 -1.50%
UK15 (4.2) Domácnosti - Od 1 do 5 let 35 299.30 33 923.20 4.06% 32 831.30 7.52%
UK16 (4.3) Domácnosti - Nad 5 let 9 024.60 9 224.50 -2.17% 9 099.70 -0.83%
UK17 (5) Neziskové organizace sloužící domácnostem 44.20 44.70 -1.12% 42.50 4.00%
UK18 (5.1) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku 20.00 19.20 4.17% 19.50 2.56%
UK19 (5.2) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let 16.40 17.50 -6.29% 15.20 7.89%
UK20 (5.3) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let 7.80 8.00 -2.50% 7.80 0.00

Členění půjček poskytnutých domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Celkem 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
UK2 (1.1) Na spotřebu 54 401.50 53 790.00 1.14% 52 644.60 3.34%
UK3 Na spotřebu - Do 1 roku 18 909.60 18 283.10 3.43% 18 993.20 -0.44%
UK4 Na spotřebu - Od 1 do 5 let 29 312.00 28 156.00 4.11% 27 281.60 7.44%
UK5 Na spotřebu - Nad 5 let 6 180.00 7 350.90 -15.93% 6 369.90 -2.98%
UK6 (1.2) Na bydlení 916.70 1 016.30 -9.80% 412.80 122.07%
UK7 Na bydlení - Do 1 roku 18.40 14.60 26.03% 15.30 20.26%
UK8 Na bydlení - Od 1 do 5 let 11.50 24.90 -53.82% 40.80 -71.81%
UK9 Na bydlení - Nad 5 let 886.80 976.80 -9.21% 356.70 148.61%
UK10 (1.3) Ostatní 8 833.60 7 468.80 18.27% 9 003.40 -1.89%
UK11 Ostaní - Do 1 roku 900.00 829.70 8.47% 1 121.30 -19.74%
UK12 Ostatní - Od 1 do 5 let 5 975.80 5 742.20 4.07% 5 508.90 8.48%
UK13 Ostatní - Nad 5 let 1 957.80 896.80 118.31% 2 373.20 -17.50%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
UK2 (1.1) Vklady 56 332.00 57 565.00 -2.14% 65 352.00 -13.80%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 106 916.00 107 747.00 -0.77% 108 512.00 -1.47%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 54 183.00 53 744.00 0.82% 54 950.00 -1.40%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 52 733.00 54 003.00 -2.35% 53 563.00 -1.55%
UK6 (1.3) Akcie 113 051.00 112 235.00 0.73% 84 916.00 33.13%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 41 402.00 40 964.00 1.07% 33 998.00 21.78%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 71 649.00 71 271.00 0.53% 50 918.00 40.71%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 112 517.00 111 983.00 0.48% 98 091.00 14.71%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 23 480.00 22 668.00 3.58% 18 733.00 25.34%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 89 037.00 89 315.00 -0.31% 79 357.00 12.20%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 118 961.00 116 447.00 2.16% 88 370.00 34.62%
UK13 (2) Pasiva 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 24 196.00 25 004.00 -3.23% 25 571.00 -5.38%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 461 078.00 455 563.00 1.21% 396 147.00 16.39%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 22 503.00 25 410.00 -11.44% 23 523.00 -4.34%

Základní měnové indikátory

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 M1 - stavy 4 907 551.18 4 913 592.37 -0.12% 4 961 903.96 -1.10%
UK2 M3 - stavy 6 517 375.21 6 507 261.60 0.16% 5 939 652.26 9.73%
UK3 Úvěry soukromému sektoru - stavy 3 841 999.09 3 817 700.46 0.64% 3 626 868.01 5.93%
UK4 Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 302 743.75 2 259 237.72 1.93% 2 372 261.81 -2.93%
UK5 M1 - toky -7 980.20 83 161.89 - 109.60% -52 479.67 -84.79%
UK6 M3 - toky 8 651.13 85 059.44 -89.83% -27 193.27 - 131.81%
UK7 Úvěry soukromému sektoru - toky 25 495.42 6 361.91 300.75% 34 249.04 -25.56%
UK8 Čistá zahraniční aktiva - toky 58 937.14 -2 936.49 -2 107.06% -8 680.66 - 778.95%
UK9 M1 - roční míra růstu (v %) -0.66 -1.54 -57.21% -3.58 -81.58%
UK10 M3 - roční míra růstu (v %) 10.17 9.52 6.80% 5.80 75.29%
UK11 Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) 6.94 7.24 -4.19% 10.99 -36.92%
UK12 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) 3.09 0.11 2 811.32% -3.94 - 178.36%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 651 497.86 682 489.17 -4.54% 345 675.17 88.47%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 1 045 328.15 1 173 664.42 -10.93% 1 000 944.61 4.43%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 227 031.52 226 585.70 0.20% 236 377.05 -3.95%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 22 216.21 22 566.30 -1.55% 26 322.63 -15.60%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 86 208.23 89 127.99 -3.28% 117 283.59 -26.50%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 709 872.19 835 384.43 -15.02% 620 961.33 14.32%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 4 185 442.53 4 182 207.75 0.08% 3 741 891.03 11.85%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 886 775.13 885 914.56 0.10% 570 296.06 55.49%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 66 423.22 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - stavy 820 351.91 815 959.96 0.54% 525 152.66 56.21%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 3 298 671.95 3 296 297.74 0.07% 3 171 594.97 4.01%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 3 219 397.71 3 217 319.46 0.06% 3 095 097.08 4.02%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 27 812.73 26 609.47 4.52% 24 352.85 14.21%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 51 461.51 52 368.80 -1.73% 52 145.04 -1.31%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 538 050.33 2 652 659.27 -4.32% 2 249 286.17 12.84%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 140 427.68 140 238.24 0.14% 88 062.92 59.46%
UK17 (2) Vklady od centrální banky - toky -30 591.45 4 485.61 - 781.99% -67 970.10 -54.99%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky -22 376.05 -1 590.44 1 306.91% 14 137.13 - 258.28%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky 479.29 18.09 2 550.07% -1 379.95 - 134.73%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - 345.11 - 266.39 29.55% - 106.59 223.78%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky -2 464.79 -7 772.39 -68.29% 740.88 - 432.68%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky -20 045.44 6 430.26 - 411.74% 14 882.78 - 234.69%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky 18 190.88 25 223.81 -27.88% 14 550.46 25.02%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky 2 026.61 20 898.04 -90.30% 2 193.23 -7.60%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky -3 458.94 6 589.39 - 152.49% - 384.73 799.06%
UK26 (4.1.2) cenné papíry - toky 5 485.55 14 308.65 -61.66% 2 577.95 112.79%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 16 164.27 4 325.77 273.67% 12 357.23 30.81%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 14 835.43 6 405.65 131.60% 13 504.48 9.86%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 1 319.79 -2 522.07 - 152.33% -1 225.12 - 207.73%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky 9.05 442.19 -97.95% 77.87 -88.37%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky -11 121.91 -32 958.56 -66.25% -52 548.51 -78.83%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky 245.06 26 745.78 -99.08% 3 178.70 -92.29%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) -8.34 -16.50 -49.47% 1.77 - 571.87%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) -0.59 -0.52 13.51% 4.38 - 113.43%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) 3.17 1.85 70.94% -2.23 - 242.39%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) -8.57 -10.21 -16.05% -27.60 -68.95%
UK5 (3.3) Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) 59.91 62.59 -4.28% 64.86 -7.63%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) -23.73 -19.94 19.04% 0.02 - 113 123.81%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) 9.72 9.69 0.32% 11.81 -17.69%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) 17.91 16.89 6.03% 15.41 16.19%
UK9 (4.1.1) úvěry - roční míra růstu (v %) 13.46 5.29 154.74% -32.39 - 141.56%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - roční míra růstu (v %) 18.14 17.50 3.67% 19.60 -7.45%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) 7.09 7.38 -3.93% 10.70 -33.78%
UK12 (4.2.1) úvěry - roční míra růstu (v %) 6.94 7.24 -4.19% 10.99 -36.92%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) 11.08 10.53 5.24% 3.89 185.07%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) 14.19 13.83 2.57% -2.93 - 584.00%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) 3.09 0.11 2 811.32% -3.94 - 178.36%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 2 446.76 2 445.49 0.05% 2 494.36 -1.91%
UK3 (1.1.1) MFI 0.14 0.13 1.49% 0.15 -7.48%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 446.62 2 445.35 0.05% 2 494.21 -1.91%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.4.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 3 228 609.08 3 171 750.40 1.79% 3 190 498.60 1.19%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 10 727.28 10 719.21 0.08% 10 703.54 0.22%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 8 768.57 5 129.93 70.93% 4 331.78 102.42%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
UK18 (2.1) Oběživo 600 652.87 600 691.75 -0.01% 570 342.68 5.31%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 2 701 267.00 2 703 101.21 -0.07% 2 632 629.14 2.61%
UK20 (2.2.1) MFI 2 469 757.58 2 457 497.84 0.50% 2 358 893.54 4.70%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 229 757.65 243 893.39 -5.80% 272 232.29 -15.60%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 1 751.77 1 709.98 2.44% 1 503.32 16.53%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy - 120 340.90 - 159 115.22 -24.37% - 130 394.45 -7.71%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 62 615.94 36 712.11 70.56% 119 238.45 -47.49%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 6 356.77 8 655.18 -26.56% 16 212.46 -60.79%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 7 707 771.05 7 657 359.69 0.66% 7 299 646.12 5.59%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 5 672 843.82 5 636 735.48 0.64% 5 361 708.83 5.80%
UK3 (1.1.1) MFI 2 601 345.55 2 582 350.82 0.74% 2 500 704.53 4.02%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 020 933.92 3 006 565.24 0.48% 2 811 062.23 7.47%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 856 842.26 860 830.83 -0.46% 823 391.87 4.06%
UK7 (1.2.1) MFI 314 131.32 312 535.51 0.51% 338 120.89 -7.09%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 98 756.13 98 736.23 0.02% 99 612.68 -0.86%
UK12 (1.4.1) MFI 47 361.10 47 350.79 0.02% 43 874.48 7.95%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 699 826.64 696 713.69 0.45% 671 475.23 4.22%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 134 200.84 133 486.52 0.54% 126 109.17 6.42%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 245 301.36 230 856.95 6.26% 217 348.35 12.86%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 7 707 771.06 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.12 5.59%
UK18 (2.1) Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 4 451 132.97 4 382 625.78 1.56% 4 168 064.53 6.79%
UK20 (2.2.1) MFI 126 098.35 118 996.58 5.97% 139 595.26 -9.67%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 151 180.59 125 555.19 20.41% 83 304.18 81.48%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní činnosti 4 173 854.04 4 138 074.01 0.86% 3 945 165.10 5.80%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 420 374.98 415 044.36 1.28% 461 450.95 -8.90%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 721 664.84 716 366.35 0.74% 698 797.36 3.27%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 1 820 841.15 1 850 689.38 -1.61% 1 713 944.10 6.24%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 285 936.12 286 257.04 -0.11% 255 887.00 11.74%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 7 956 420.71 7 867 165.71 1.13% 7 587 760.79 4.86%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 3 073 944.90 3 056 830.01 0.56% 2 863 498.52 7.35%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 023 380.55 3 009 010.59 0.48% 2 813 556.45 7.46%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 542 710.94 548 295.32 -1.02% 485 270.98 11.84%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 3 928 435.72 3 868 464.08 1.55% 3 861 973.83 1.72%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 144 928.11 144 205.73 0.50% 136 812.71 5.93%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 215 005.99 197 985.13 8.60% 184 466.56 16.56%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 7 956 420.71 7 867 165.72 1.13% 7 587 760.79 4.86%
UK18 (2.1) Oběživo 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 4 556 544.05 4 509 232.57 1.05% 4 302 204.88 5.91%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 380 938.24 369 448.58 3.11% 355 536.46 7.14%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 4 175 605.81 4 139 783.99 0.87% 3 946 668.41 5.80%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 106 243.66 102 508.85 3.64% 123 330.06 -13.85%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 553 962.85 509 900.34 8.64% 524 528.43 5.61%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 1 883 457.09 1 887 401.49 -0.21% 1 833 182.55 2.74%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 292 292.89 294 912.22 -0.89% 272 099.46 7.42%
UK28 (2.8) Přebytek mezibankovních závazků -5 489.75 -5 856.54 -6.26% -2 215.87 147.75%

Peněžní agregáty - složky M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy 4 491 444.24 4 455 304.96 0.81% 4 224 644.60 6.32%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 3 339 707.96 3 323 361.03 0.49% 3 177 173.03 5.12%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 3 901 296.90 3 886 051.03 0.39% 3 710 302.13 5.15%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 242 604.45 217 487.76 11.55% 196 253.01 23.62%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 193 412.67 194 527.88 -0.57% 202 792.47 -4.63%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 436 017.12 412 015.64 5.83% 399 045.48 9.27%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 4 337 314.02 4 298 066.67 0.91% 4 109 347.61 5.55%
UK9 (1.8) Repo operace - stavy 146 309.18 150 861.49 -3.02% 113 747.55 28.63%
UK10 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK11 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy 0.06 0.00 - 47.25 -99.88%
UK12 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy 154 130.22 157 238.30 -1.98% 115 296.99 33.68%
UK13 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky 31 501.57 -17 024.03 - 285.04% -11 520.47 - 373.44%
UK14 (1.1) Oběživo - toky -1 101.06 6 633.05 - 116.60% -1 859.97 -40.80%
UK15 (1.2) Jednodenní vklady - toky 12 269.66 -23 016.43 - 153.31% -20 321.66 - 160.38%
UK16 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky 11 168.60 -16 383.38 - 168.17% -22 181.63 - 150.35%
UK17 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky 24 568.35 -7 038.82 - 449.04% 8 625.76 184.83%
UK18 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky -1 122.43 -1 032.75 8.68% -2 439.11 -53.98%
UK19 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky 23 445.92 -8 071.57 - 390.48% 6 186.65 278.98%
UK20 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky 34 614.52 -24 454.95 - 241.54% -15 994.98 - 316.41%
UK21 (1.8) Repo operace - toky -4 552.31 6 681.01 - 168.14% 4 545.95 - 200.14%
UK22 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky 1 439.36 749.91 91.94% -71.44 -2 114.81%
UK23 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - toky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky -3 112.95 7 430.92 - 141.89% 4 474.51 - 169.57%
UK25 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) 6.21 5.17 19.97% 11.47 -45.92%
UK26 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) 5.34 5.18 3.09% 6.28 -14.99%
UK27 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) 4.99 3.94 26.68% 11.14 -55.26%
UK28 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) 5.04 4.11 22.44% 10.42 -51.67%
UK29 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) 23.39 15.96 46.56% 6.96 235.82%
UK30 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) -4.63 -5.22 -11.25% -8.76 -47.14%
UK31 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) 9.13 4.88 87.20% -1.61 - 665.78%
UK32 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 5.43 4.18 29.82% 9.13 -40.48%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.21 0.20 5.00% 0.12 75.00%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 1.60 1.57 1.91% 1.05 52.38%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 1.62 1.57 3.18% 1.00 62.00%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) 1.20 1.20 0.00 1.08 11.11%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 1.31 1.30 0.77% 1.20 9.17%
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) 0.33 0.50 -34.00% 0.16 106.25%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.24 0.23 4.35% 0.09 166.67%
UK9 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.21 0.21 0.00 0.08 162.50%
UK10 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
UK11 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
UK12 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) 4.27 4.42 -3.39% 3.92 8.93%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.44 8.46 -0.24% 8.53 -1.05%
UK14 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) 2.65 2.77 -4.33% 2.70 -1.85%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 2.49 2.61 -4.60% 2.54 -1.97%
UK16 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) 4.05 4.21 -3.80% 3.48 16.38%
UK17 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) 3.83 3.84 -0.26% 3.71 3.23%
UK18 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) 12.43 12.38 0.40% 12.30 1.06%
UK19 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) 18.81 18.71 0.53% 19.51 -3.59%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) 3.07 2.94 4.42% 2.97 3.37%
UK21 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 4.42 4.36 1.38% 3.87 14.21%
UK22 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 4.78 4.67 2.36% 3.99 19.80%
UK23 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 3.37 3.43 -1.75% 2.84 18.66%
UK24 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 3.55 3.58 -0.84% 2.79 27.24%
UK25 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 2.96 2.80 5.71% 2.92 1.37%
UK26 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 3.23 3.32 -2.71% 2.80 15.36%
UK27 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) 3.96 3.94 0.51% 3.31 19.64%
UK28 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) 4.55 4.69 -2.98% 4.17 9.11%
UK29 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.76 8.78 -0.23% 8.86 -1.13%
UK30 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) 2.86 2.95 -3.05% 2.89 -1.04%
UK31 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 2 115 914.20 2 114 262.60 0.08% 2 002 640.50 5.66%
UK32 Domácnosti: běžné účty - objem 1 284 954.50 1 287 313.40 -0.18% 1 300 413.70 -1.19%
UK33 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 22 177.00 24 265.90 -8.61% 8 564.50 158.94%
UK34 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 20 490.20 22 577.00 -9.24% 7 965.90 157.22%
UK35 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 209 045.80 211 524.70 -1.17% 211 956.60 -1.37%
UK36 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 185 492.40 185 874.30 -0.21% 188 866.50 -1.79%
UK37 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 23 553.40 25 650.50 -8.18% 23 090.10 2.01%
UK38 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 680 400.20 700 924.40 -2.93% 699 828.10 -2.78%
UK39 Nefinanční podniky: běžné účty - objem 605 680.80 626 901.60 -3.38% 633 420.00 -4.38%
UK40 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 144 965.80 148 422.70 -2.33% 45 962.00 215.40%
UK41 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 144 807.60 148 329.40 -2.37% 45 889.30 215.56%
UK42 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 38 669.20 37 736.10 2.47% 44 690.20 -13.47%
UK43 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
UK44 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%
UK45 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 22 558.20 21 830.50 3.33% 27 642.20 -18.39%
UK46 Domácnosti: stavební spoření - objem 1 950.30 1 800.20 8.34% 3 693.70 -47.20%
UK47 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 3 302.70 3 167.70 4.26% 3 635.30 -9.15%
UK48 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 26 439.40 26 166.90 1.04% 26 800.60 -1.35%
UK49 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 18 221.00 18 509.70 -1.56% 19 553.90 -6.82%
UK50 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 57 503.30 46 491.40 23.69% 45 237.80 27.11%
UK51 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 2 842.00 2 761.60 2.91% 2 731.10 4.06%
UK52 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 315.50 1 293.80 1.68% 1 369.80 -3.96%
UK53 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 4 853.50 3 811.80 27.33% 5 145.40 -5.67%
UK54 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 2 563.80 2 241.60 14.37% 3 155.00 -18.74%
UK55 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 49 807.80 39 918.00 24.78% 37 361.40 33.31%
UK56 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 22 354.70 19 094.90 17.07% 25 469.50 -12.23%
UK57 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 210 102.30 208 094.10 0.96% 221 272.50 -5.05%
UK58 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 35 366.40 34 568.40 2.31% 41 054.90 -13.86%
UK59 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
UK60 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p. a.) 2.11 2.07 1.93% 1.10 91.82%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 4.26 4.20 1.43% 2.66 60.15%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 5.62 5.60 0.36% 3.98 41.21%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p. a.) 1.37 1.28 7.03% 0.97 41.24%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) 3.53 3.49 1.15% 2.16 63.43%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 6.29 6.28 0.16% 5.50 14.36%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p. a.) 6.30 6.30 0.00 5.52 14.13%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p. a.) 3.76 3.66 2.73% 2.77 35.74%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p. a.) 3.83 3.79 1.06% 3.41 12.32%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p. a.) 2.94 2.89 1.73% 2.53 16.21%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 2.79 2.75 1.45% 2.40 16.25%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p. a.) 5.33 5.28 0.95% 4.83 10.35%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) 7.11 7.07 0.57% 6.66 6.76%
UK14 (3.2.1) Na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.57 8.55 0.23% 8.22 4.26%
UK15 (3.2.2) Ostatní - sazba (% p. a.) 4.39 4.34 1.15% 4.03 8.93%
UK16 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p. a.) 7.40 7.39 0.14% 6.97 6.17%
UK17 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 9.12 9.19 -0.76% 8.49 7.42%
UK18 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) 8.61 8.60 0.12% 8.08 6.56%
UK19 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p. a.) 6.30 6.28 0.32% 5.93 6.24%
UK20 (1) Vklady domácností - objem 3 422 254.41 3 395 350.36 0.79% 3 253 573.02 5.18%
UK21 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 685 816.59 673 602.66 1.81% 476 608.79 43.90%
UK22 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 466 191.74 456 206.29 2.19% 267 784.44 74.09%
UK23 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 219 624.85 217 396.38 1.02% 208 824.35 5.17%
UK24 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 1 135 678.86 1 175 952.23 -3.42% 1 026 068.39 10.68%
UK25 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 298 766.57 288 912.68 3.41% 203 816.35 46.59%
UK26 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 297 535.52 287 724.22 3.41% 202 402.08 47.00%
UK27 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 1 231.06 1 188.47 3.58% 1 414.27 -12.95%
UK28 (3) Úvěry domácnostem - objem 2 200 664.08 2 192 511.39 0.37% 2 094 866.97 5.05%
UK29 (3.1) Na bydlení - objem 1 717 306.28 1 712 705.23 0.27% 1 638 800.78 4.79%
UK30 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 1 619 021.33 1 615 390.23 0.22% 1 547 118.10 4.65%
UK31 (3.1.2) Stavební spoření - objem 88 504.57 87 553.83 1.09% 81 629.26 8.42%
UK32 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 483 357.80 479 806.16 0.74% 456 066.19 5.98%
UK33 (3.2.1) Na spotřebu - objem 315 234.70 313 119.01 0.68% 287 222.92 9.75%
UK34 (3.2.2) Ostatní - objem 168 123.09 166 687.15 0.86% 168 843.27 -0.43%
UK35 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 678 356.13 679 316.21 -0.14% 735 041.71 -7.71%
UK36 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 147 070.34 145 318.56 1.21% 169 127.23 -13.04%
UK37 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 146 506.78 148 091.16 -1.07% 157 428.66 -6.94%
UK38 (4.3) Nad 5 let - objem 384 779.01 385 906.48 -0.29% 408 485.82 -5.80%

Odvozené ukazatele nákladů úvěrů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) 5.38 5.29 1.70% 4.43 21.44%
UK2 Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) 8.83 8.85 -0.23% 8.27 6.77%
UK3 Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) 9.03 9.06 -0.33% 8.48 6.49%
UK4 Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) 5.63 5.51 2.18% 4.58 22.93%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 803 728.00 791 242.00 1.58% 675 831.00 18.92%
UK2 (1.1) Vklady 77 115.00 75 817.00 1.71% 69 152.00 11.52%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 168 459.00 169 748.00 -0.76% 146 082.00 15.32%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 108 796.00 108 741.00 0.05% 90 827.00 19.78%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 59 664.00 61 007.00 -2.20% 55 255.00 7.98%
UK6 (1.3) Akcie 227 326.00 219 602.00 3.52% 173 706.00 30.87%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 90 863.00 88 659.00 2.49% 66 734.00 36.16%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 136 463.00 130 943.00 4.22% 106 972.00 27.57%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 164 940.00 161 402.00 2.19% 136 817.00 20.56%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 34 394.00 33 135.00 3.80% 25 978.00 32.40%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 130 546.00 128 267.00 1.78% 110 839.00 17.78%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 165 888.00 164 673.00 0.74% 150 074.00 10.54%
UK13 (2) Pasiva 803 728.00 791 242.00 1.58% 675 831.00 18.92%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 25 381.00 22 967.00 10.51% 26 108.00 -2.78%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 746 025.00 733 500.00 1.71% 624 999.00 19.36%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 32 323.00 34 775.00 -7.05% 24 724.00 30.74%

Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva celkem 450 567.40 440 918.40 2.19% 418 895.10 7.56%
UK2 (1.1) Vklady 6 784.70 6 758.70 0.38% 7 365.60 -7.89%
UK3 (1.2) Poskytnuté půjčky 357 140.60 349 146.80 2.29% 328 402.80 8.75%
UK4 (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti 350 707.50 342 682.10 2.34% 321 992.00 8.92%
UK5 (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti 6 433.00 6 464.70 -0.49% 6 410.80 0.35%
UK6 (1.3) Dluhové cenné papíry celkem 71.50 64.80 10.34% 325.00 -78.00%
UK7 (1.4) Akcie a majetkové účasti 4 905.90 4 909.10 -0.07% 4 825.60 1.66%
UK8 (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) 108.00 102.70 5.16% 71.40 51.26%
UK9 (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti 4 797.90 4 806.40 -0.18% 4 754.20 0.92%
UK10 (1.5) Ostatní aktiva 81 664.70 80 038.90 2.03% 77 976.20 4.73%
UK11 (2) Pasiva celkem 450 567.40 440 918.40 2.19% 418 895.10 7.56%
UK12 (2.1) Přijaté půjčky 260 973.10 257 727.40 1.26% 245 102.50 6.47%
UK13 (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti 197 913.50 197 451.50 0.23% 184 484.50 7.28%
UK14 (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti 63 059.60 60 275.80 4.62% 60 618.00 4.03%
UK15 (2.2) Emitované dluhové cenné papíry 38 918.20 37 626.60 3.43% 30 092.30 29.33%
UK16 (2.3) Vlastní kapitál 107 832.60 105 931.50 1.79% 104 566.30 3.12%
UK17 (2.4) Ostatní pasiva 42 843.50 39 632.90 8.10% 39 134.10 9.48%

Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Nefinanční podniky 279 849.00 273 551.40 2.30% 253 180.90 10.53%
UK2 (1.1) Nefinanční podniky - Do 1 roku 75 742.70 68 311.50 10.88% 62 040.60 22.09%
UK3 (1.2) Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let 130 707.20 133 613.00 -2.17% 123 016.10 6.25%
UK4 (1.3) Nefinanční podniky - Nad 5 let 73 399.00 71 627.00 2.47% 68 124.20 7.74%
UK5 (2) Finanční společnosti 4 551.60 3 147.90 44.59% 3 203.00 42.10%
UK6 (2.1) Finanční podniky - Do 1 roku 50.70 306.70 -83.47% 567.90 -91.07%
UK7 (2.2) Finanční podniky - Od 1 do 5 let 3 702.00 2 142.60 72.78% 2 259.50 63.84%
UK8 (2.3) Finanční podniky - Nad 5 let 798.90 698.60 14.36% 375.70 112.64%
UK9 (3) Vládní instituce 129.00 112.00 15.18% 102.10 26.35%
UK10 (3.1) Vládní instituce - Do 1 roku 44.20 32.60 35.58% 29.60 49.32%
UK11 (3.2) Vládní instituce - Od 1 do 5 let 49.80 48.90 1.84% 44.60 11.66%
UK12 (3.3) Vládní instituce - Nad 5 let 35.00 30.40 15.13% 28.00 25.00%
UK13 (4) Domácnosti 65 959.20 65 644.10 0.48% 65 257.70 1.07%
UK14 (4.1) Domácnosti - Do 1 roku 15 580.20 14 532.10 7.21% 14 335.60 8.68%
UK15 (4.2) Domácnosti - Od 1 do 5 let 34 175.60 34 890.50 -2.05% 34 672.50 -1.43%
UK16 (4.3) Domácnosti - Nad 5 let 16 203.30 16 221.60 -0.11% 16 249.60 -0.28%
UK17 (5) Neziskové organizace sloužící domácnostem 218.80 226.60 -3.44% 248.40 -11.92%
UK18 (5.1) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku 16.70 14.60 14.38% 14.70 13.61%
UK19 (5.2) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let 21.90 25.60 -14.45% 27.70 -20.94%
UK20 (5.3) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let 180.30 186.40 -3.27% 206.00 -12.48%

Členění půjček poskytnutých domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Celkem 65 959.20 65 644.10 0.48% 65 257.70 1.07%
UK2 (1.1) Na spotřebu 47 847.20 47 321.10 1.11% 47 153.80 1.47%
UK3 Na spotřebu - Do 1 roku 14 466.10 13 548.50 6.77% 13 379.60 8.12%
UK4 Na spotřebu - Od 1 do 5 let 25 361.20 25 759.60 -1.55% 25 785.00 -1.64%
UK5 Na spotřebu - Nad 5 let 8 020.00 8 013.10 0.09% 7 989.20 0.39%
UK6 (1.2) Na bydlení 255.50 267.20 -4.38% 332.40 -23.13%
UK7 Na bydlení - Do 1 roku 7.90 7.90 0.00 7.90 0.00
UK8 Na bydlení - Od 1 do 5 let 8.90 9.90 -10.10% 4.20 111.90%
UK9 Na bydlení - Nad 5 let 238.80 249.40 -4.25% 320.30 -25.44%
UK10 (1.3) Ostatní 17 856.50 18 055.80 -1.10% 17 771.50 0.48%
UK11 Ostaní - Do 1 roku 1 106.30 975.80 13.37% 948.10 16.69%
UK12 Ostatní - Od 1 do 5 let 8 805.60 9 121.00 -3.46% 8 883.30 -0.87%
UK13 Ostatní - Nad 5 let 7 944.60 7 959.00 -0.18% 7 940.10 0.06%

Peněžní agregáty - složky M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - stavy 6 517 375.21 6 507 261.60 0.16% 5 939 652.26 9.73%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 666 827.73 663 277.29 0.54% 691 755.54 -3.60%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 4 240 723.46 4 250 315.09 -0.23% 4 270 148.42 -0.69%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 4 907 551.18 4 913 592.37 -0.12% 4 961 903.96 -1.10%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 1 135 713.50 1 110 079.49 2.31% 617 722.66 83.85%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 199 918.79 200 577.05 -0.33% 222 290.62 -10.06%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 1 335 632.29 1 310 656.54 1.91% 840 013.27 59.00%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 6 243 183.47 6 224 248.91 0.30% 5 801 917.23 7.61%
UK9 (1.8) Obchodovatelné nástroje - stavy 274 191.74 283 012.68 -3.12% 137 735.03 99.07%
UK10 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - toky 8 651.13 85 059.44 -89.83% -27 193.27 - 131.81%
UK11 (1.1) Oběživo - toky 3 550.44 -1 827.29 - 294.30% -7 097.94 - 150.02%
UK12 (1.2) Jednodenní vklady - toky -11 530.64 84 989.18 - 113.57% -45 381.74 -74.59%
UK13 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky -7 980.20 83 161.89 - 109.60% -52 479.67 -84.79%
UK14 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky 26 107.26 -9 474.50 - 375.55% 25 522.70 2.29%
UK15 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky - 650.04 269.43 - 341.27% - 239.84 171.03%
UK16 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky 25 457.22 -9 205.07 - 376.56% 25 282.86 0.69%
UK17 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky 17 477.02 73 956.82 -76.37% -27 196.81 - 164.26%
UK18 (1.8) Obchodovatelné nástroje - toky -8 825.89 11 102.61 - 179.49% 3.54 - 249 348.38%
UK19 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - roční míra růstu (v %) 10.17 9.52 6.80% 5.80 75.29%
UK20 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) -3.60 -5.09 -29.21% -0.08 4 242.17%
UK21 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) -0.18 -0.96 -81.27% -4.12 -95.63%
UK22 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) -0.66 -1.54 -57.21% -3.58 -81.58%
UK23 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) 84.50 88.04 -4.01% 280.28 -69.85%
UK24 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) -10.02 -9.83 1.98% 8.27 - 221.26%
UK25 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) 59.47 61.29 -2.97% 129.34 -54.02%
UK26 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 8.05 7.25 11.10% 5.32 51.50%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 3 116 070.12 3 057 707.07 1.91% 3 710 510.48 -16.02%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 1 787.41 1 781.50 0.33% 1 917.99 -6.81%
UK3 (1.1.1) MFI 0.00 0.00 - 150.00 -
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 1 787.41 1 781.50 0.33% 1 767.99 1.10%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 2 441.19 2 425.85 0.63% 2 303.53 5.98%
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 2 441.19 2 425.85 0.63% 2 303.53 5.98%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.3.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 3 055 070.06 2 987 512.60 2.26% 3 646 759.27 -16.23%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 11 324.15 11 336.32 -0.11% 11 354.04 -0.26%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 45 447.30 54 650.79 -16.84% 48 175.65 -5.66%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 3 116 070.12 3 057 707.07 1.91% 3 710 510.48 -16.02%
UK17 (2.1) Oběživo 696 545.28 690 858.11 0.82% 725 462.77 -3.99%
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 2 707 689.42 2 670 339.85 1.40% 2 772 686.64 -2.34%
UK19 (2.2.1) MFI 2 699 353.97 2 663 202.00 1.36% 2 744 180.69 -1.63%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 4 838.08 3 764.28 28.53% 25 757.89 -81.22%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 3 497.37 3 373.58 3.67% 2 748.06 27.27%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy - 532 513.95 - 512 316.32 3.94% - 241 519.78 120.48%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 233 791.84 189 714.56 23.23% 441 438.63 -47.04%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 10 557.52 19 110.86 -44.76% 12 442.22 -15.15%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 10 040 313.01 9 912 940.22 1.28% 9 671 044.31 3.82%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 6 792 261.00 6 723 728.48 1.02% 6 608 278.87 2.78%
UK3 (1.1.1) MFI 2 887 117.64 2 846 809.88 1.42% 2 925 869.54 -1.32%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 64 931.67 60 999.64 6.45% 57 309.31 13.30%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 840 211.68 3 815 918.96 0.64% 3 625 100.02 5.93%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 714 715.32 1 696 669.59 1.06% 1 529 457.73 12.11%
UK7 (1.2.1) MFI 348 030.31 355 845.80 -2.20% 358 047.20 -2.80%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 1 330 183.45 1 303 942.49 2.01% 1 140 848.61 16.60%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 36 501.56 36 881.29 -1.03% 30 561.93 19.43%
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 160 335.80 157 778.27 1.62% 139 204.25 15.18%
UK11 (1.3.1) MFI 90 245.31 88 416.47 2.07% 80 576.96 12.00%
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 70 090.49 69 361.79 1.05% 58 627.29 19.55%
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 756 256.64 704 792.39 7.30% 727 311.98 3.98%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 194 736.82 192 569.09 1.13% 187 753.18 3.72%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 422 007.43 437 402.41 -3.52% 479 038.29 -11.91%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 10 040 313.01 9 912 940.22 1.28% 9 671 044.32 3.82%
UK17 (2.1) Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 6 810 019.16 6 704 341.01 1.58% 6 225 981.73 9.38%
UK19 (2.2.1) MFI 184 442.70 180 211.40 2.35% 172 168.88 7.13%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 541 316.50 443 802.88 21.97% 572 104.91 -5.38%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní činnosti 6 084 259.95 6 080 326.73 0.06% 5 481 707.94 10.99%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 577 026.02 558 395.58 3.34% 502 133.15 14.91%
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy 909 937.49 921 465.14 -1.25% 835 670.12 8.89%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 1 274 791.11 1 243 352.71 2.53% 1 560 370.82 -18.30%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 468 539.22 485 385.77 -3.47% 546 888.49 -14.33%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 9 801 272.31 9 651 994.31 1.55% 9 983 203.86 -1.82%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 3 906 930.77 3 878 700.10 0.73% 3 684 177.33 6.05%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 64 931.67 60 999.64 6.45% 57 309.32 13.30%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 841 999.09 3 817 700.46 0.64% 3 626 868.01 5.93%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 369 126.20 1 343 249.64 1.93% 1 173 714.07 16.65%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 1 332 624.65 1 306 368.35 2.01% 1 143 152.14 16.57%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 36 501.56 36 881.29 -1.03% 30 561.93 19.43%
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 70 090.49 69 361.79 1.05% 58 627.29 19.55%
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 70 090.49 69 361.79 1.05% 58 627.29 19.55%
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 3 811 326.70 3 692 304.99 3.22% 4 374 071.25 -12.87%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 206 060.97 203 905.41 1.06% 199 107.22 3.49%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 437 737.18 464 472.37 -5.76% 493 506.71 -11.30%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 9 801 272.31 9 651 994.31 1.55% 9 983 203.87 -1.82%
UK17 (2.1) Oběživo 666 827.73 663 277.29 0.54% 691 755.54 -3.60%
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 6 633 911.90 6 531 267.46 1.57% 6 082 318.80 9.07%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 546 154.58 447 567.16 22.03% 597 862.80 -8.65%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 6 087 757.32 6 083 700.31 0.07% 5 484 456.00 11.00%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 228 995.71 202 549.78 13.06% 144 085.95 58.93%
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy 287 178.23 320 732.35 -10.46% 513 573.39 -44.08%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 1 508 582.95 1 433 067.27 5.27% 2 001 809.45 -24.64%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 479 096.74 504 496.63 -5.03% 559 330.71 -14.34%
UK26 (2.7) Přebytek mezibankovních závazků -3 320.96 -3 396.47 -2.22% -9 669.97 -65.66%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 1.52 1.49 2.01% 0.77 97.40%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.28 0.25 12.00% 0.08 250.00%
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 6.11 6.04 1.16% 5.34 14.42%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 6.09 6.04 0.83% 5.36 13.62%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) 2.63 2.59 1.54% 1.73 52.02%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 2.76 2.72 1.47% 1.84 50.00%
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) 1.23 1.13 8.85% 0.44 179.55%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 1.90 1.94 -2.06% 1.06 79.25%
UK9 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) 1.10 1.19 -7.56% 0.70 57.14%
UK10 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 6.53 6.54 -0.15% 5.80 12.59%
UK11 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 6.53 6.54 -0.15% 5.80 12.59%
UK12 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) 6.86 6.87 -0.15% 5.80 18.28%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) 9.51 9.53 -0.21% 8.84 7.58%
UK14 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) 5.40 5.31 1.69% 4.43 21.90%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 5.23 5.13 1.95% 4.26 22.77%
UK16 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) 6.72 6.65 1.05% 5.87 14.48%
UK17 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) 6.54 6.74 -2.97% 6.34 3.15%
UK18 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) 15.24 15.47 -1.49% 14.26 6.87%
UK19 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) 16.42 16.41 0.06% 17.10 -3.98%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) 8.67 8.73 -0.69% 7.92 9.47%
UK21 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 8.03 8.06 -0.37% 6.91 16.21%
UK22 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 9.57 9.63 -0.62% 8.85 8.14%
UK23 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 7.73 7.97 -3.01% 6.56 17.84%
UK24 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 8.77 8.98 -2.34% 8.12 8.00%
UK25 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 8.87 8.95 -0.89% 8.15 8.83%
UK26 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 9.02 8.93 1.01% 8.89 1.46%
UK27 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) 8.97 9.04 -0.77% 8.63 3.94%
UK28 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) 7.10 7.10 0.00 6.02 17.94%
UK29 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) 9.94 9.96 -0.20% 9.33 6.54%
UK30 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) 5.48 5.39 1.67% 4.61 18.87%
UK31 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.) 5.29 5.18 2.12% 4.38 20.78%
UK32 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 2 571 648.10 2 554 829.60 0.66% 2 582 503.80 -0.42%
UK33 Domácnosti: běžné účty - objem 1 373 438.30 1 367 660.70 0.42% 1 574 280.70 -12.76%
UK34 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 107 821.40 107 063.50 0.71% 91 109.70 18.34%
UK35 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 104 253.00 106 395.20 -2.01% 90 201.20 15.58%
UK36 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 180 744.40 182 036.10 -0.71% 205 602.20 -12.09%
UK37 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 165 701.70 167 039.70 -0.80% 189 201.30 -12.42%
UK38 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 15 042.70 14 996.40 0.31% 16 401.00 -8.28%
UK39 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 731 970.50 774 323.20 -5.47% 778 594.50 -5.99%
UK40 Nefinanční podniky: běžné účty - objem 566 853.50 606 169.50 -6.49% 665 829.50 -14.87%
UK41 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 287 474.40 281 205.00 2.23% 215 898.30 33.15%
UK42 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 287 319.80 280 959.10 2.26% 215 844.80 33.11%
UK43 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 42 196.00 41 152.60 2.54% 48 667.70 -13.30%
UK44 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 13 840.80 13 972.00 -0.94% 13 342.00 3.74%
UK45 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 24 222.80 23 493.40 3.10% 31 162.10 -22.27%
UK46 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 21 779.60 20 978.30 3.82% 28 281.80 -22.99%
UK47 Domácnosti: stavební spoření - objem 1 966.90 2 091.70 -5.97% 2 293.40 -14.24%
UK48 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 4 132.40 3 687.20 12.07% 4 163.60 -0.75%
UK49 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 16 951.20 16 763.30 1.12% 17 487.70 -3.07%
UK50 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 16 531.50 16 546.80 -0.09% 15 934.50 3.75%
UK51 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 41 763.10 31 205.70 33.83% 42 648.10 -2.08%
UK52 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 3 561.10 3 085.60 15.41% 2 966.00 20.06%
UK53 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 433.20 1 318.30 8.72% 1 102.50 30.00%
UK54 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 4 603.50 4 011.50 14.76% 3 938.80 16.88%
UK55 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 946.70 1 879.70 3.56% 1 712.70 13.66%
UK56 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 33 598.60 24 108.60 39.36% 35 743.40 -6.00%
UK57 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 21 937.70 17 714.10 23.84% 22 842.70 -3.96%
UK58 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 163 079.00 162 922.20 0.10% 192 601.20 -15.33%
UK59 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 38 063.60 37 465.40 1.60% 44 504.10 -14.47%
UK60 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 13 840.80 13 972.00 -0.94% 13 342.00 3.74%
UK61 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 24 222.80 23 493.40 3.10% 31 162.10 -22.27%
UK62 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem 21 779.60 20 978.30 3.82% 28 281.80 -22.99%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 546 154.58 447 567.16 22.03% 597 862.80 -8.65%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 753 383.78 762 998.12 -1.26% 894 218.62 -15.75%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 226 044.54 226 242.49 -0.09% 219 270.60 3.09%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 15 275.61 15 219.52 0.37% 16 709.34 -8.58%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 224 885.39 200 803.76 11.99% 144 665.29 55.45%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 287 178.23 320 732.35 -10.46% 513 573.39 -44.08%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 5 346 147.46 5 291 311.53 1.04% 4 916 518.69 8.74%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 1 397 560.86 1 367 372.53 2.21% 1 200 466.00 16.42%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 64 931.67 60 999.64 6.45% 57 309.32 13.30%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - stavy 1 332 629.19 1 306 372.89 2.01% 1 143 156.69 16.57%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 3 948 586.60 3 923 939.00 0.63% 3 716 052.69 6.26%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 3 841 999.09 3 817 700.46 0.64% 3 626 868.01 5.93%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 36 501.56 36 881.29 -1.03% 30 561.93 19.43%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 70 085.95 69 357.25 1.05% 58 622.75 19.55%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 302 743.75 2 259 237.72 1.93% 2 372 261.81 -2.93%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 168 022.37 167 277.62 0.45% 142 953.18 17.54%
UK17 (2) Vklady od centrální vlády - toky 98 696.42 -18 663.43 - 628.82% 60 117.74 64.17%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky 4 349.01 21 270.05 -79.55% 5 985.30 -27.34%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky - 163.94 -1 815.78 -90.97% -2 994.49 -94.53%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky 56.35 16.93 232.83% - 242.03 - 123.28%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky 24 195.65 173.75 13 825.71% 17 658.05 37.02%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky -19 739.06 22 895.14 - 186.22% -8 436.22 133.98%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky 52 022.72 58 590.58 -11.21% 46 535.41 11.79%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky 26 929.49 49 217.42 -45.28% 12 965.73 107.70%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky 3 932.07 - 209.38 -1 977.96% - 711.38 - 652.74%
UK26 (4.1.2) cenné papíry - toky 22 997.43 49 426.80 -53.47% 13 677.11 68.15%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 25 093.22 9 373.16 167.71% 33 569.68 -25.25%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 25 495.42 6 361.91 300.75% 34 249.04 -25.56%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky - 445.29 460.57 - 196.68% - 535.69 -16.87%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky 43.09 2 550.67 -98.31% - 143.68 - 129.99%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky 58 937.14 -2 936.49 -2 107.06% -8 680.66 - 778.95%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky 736.71 32 011.96 -97.70% 1 055.02 -30.17%

Rozvahy obchodních bank - pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 10 030 378.41 9 903 005.61 1.29% 9 661 907.27 3.81%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 6 785 540.25 6 716 990.05 1.02% 6 602 035.48 2.78%
UK3 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 713 018.66 1 694 969.21 1.06% 1 528 012.73 12.11%
UK4 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 160 177.15 157 620.14 1.62% 139 072.74 15.18%
UK6 (1.5) Zahraniční aktiva 755 508.35 704 086.06 7.30% 726 624.83 3.98%
UK7 (1.6) Stálá aktiva 194 544.13 192 376.10 1.13% 187 575.79 3.71%
UK8 (1.7) Ostatní aktiva 421 589.87 436 964.05 -3.52% 478 585.70 -11.91%
UK9 (2) PASIVA CELKEM 10 030 378.41 9 903 005.62 1.29% 9 661 907.27 3.81%
UK10 (2.2) Vklady rezidentů 6 803 280.84 6 697 622.02 1.58% 6 220 099.53 9.38%
UK11 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 576 455.07 557 835.96 3.34% 501 658.74 14.91%
UK12 (2.5) Kapitál a rezervy 909 037.14 920 541.66 -1.25% 834 880.60 8.88%
UK13 (2.6) Zahraniční pasiva 1 273 529.74 1 242 106.64 2.53% 1 558 896.60 -18.31%
UK14 (2.7) Ostatní pasiva 468 075.62 484 899.33 -3.47% 546 371.80 -14.33%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - stavy

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 1 080 315.00 1 067 720.00 1.18% 874 427.00 23.55%
UK2 (1.1) Vklady 129 092.00 127 224.00 1.47% 89 252.00 44.64%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 202 710.00 198 788.00 1.97% 172 278.00 17.66%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 142 991.00 139 099.00 2.80% 115 409.00 23.90%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 59 719.00 59 689.00 0.05% 56 869.00 5.01%
UK6 (1.3) Akcie 297 955.00 294 177.00 1.28% 238 129.00 25.12%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 150 785.00 149 206.00 1.06% 107 214.00 40.64%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 147 170.00 144 970.00 1.52% 130 915.00 12.42%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 179 084.00 179 345.00 -0.15% 159 177.00 12.51%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 61 200.00 60 759.00 0.73% 45 133.00 35.60%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 117 884.00 118 586.00 -0.59% 114 044.00 3.37%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 271 474.00 268 186.00 1.23% 215 592.00 25.92%
UK13 (2) Pasiva 1 080 315.00 1 067 720.00 1.18% 874 427.00 23.55%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 30 861.00 32 915.00 -6.24% 34 732.00 -11.15%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 1 007 183.00 993 657.00 1.36% 794 997.00 26.69%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 42 270.00 41 148.00 2.73% 44 698.00 -5.43%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 11.00 20.00 -45.00% 8.00 37.50%
UK2 (1.1) Vklady 2.00 3.00 -33.33% 5.00 -60.00%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 3.00 3.00 0.00 2.00 50.00%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 4.00 0.00 - 3.00 33.33%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 0.00 3.00 - -2.00 -
UK6 (1.3) Akcie 2.00 3.00 -33.33% 2.00 0.00
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 1.00 2.00 -50.00% 0.00 -
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování -2.00 6.00 - 133.33% -1.00 100.00%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 0.00 5.00 - 0.00 -
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti -3.00 1.00 - 400.00% -1.00 200.00%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 6.00 5.00 20.00% 0.00 -
UK13 (2) Pasiva 11.00 20.00 -45.00% 8.00 37.50%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry -2.00 -2.00 0.00 1.00 - 300.00%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 14.00 21.00 -33.33% 6.00 133.33%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva -1.00 1.00 - 200.00% 1.00 - 200.00%

Graf VI.3: Penzijní fondy - Počet účastníků v transformovaných a účastnických fondech

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2022 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Počet účastníků - celkem 4 404.68 4 445.97 -0.93% 4 445.97 -0.93%
UK2 Aktivní účastníci 4 360.07 4 408.64 -1.10% 4 408.64 -1.10%
UK3 Účastníci s pozastavenou smlouvou 16.23 15.86 2.35% 15.86 2.35%
UK4 Účastníci v penzi 28.39 21.47 32.22% 21.47 32.22%
UK5 Počet účastníků - účastnické fondy 1 646.77 1 473.11 11.79% 1 473.11 11.79%
UK6 Počet účastníků - transformované fondy 2 757.91 2 972.86 -7.23% 2 972.86 -7.23%

Graf VI.2: Penzijní fondy - Objem penzijních nároků v transformovaných a účastnických fondech

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Transformované fondy 459.98 464.28 -0.93% 467.28 -1.56%
UK2 Účastnické fondy 126.85 119.12 6.48% 102.20 24.11%
Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]
Repo sazba - 2 týdny (332 hodnoty, 31.07.2023)
Diskontní sazba (367 hodnot, 31.07.2023)
Lombardní sazba (367 hodnot, 31.07.2023)
Úvěry soukromému sektoru
Úvěry nefinančním podnikům - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Do 1 roku včetně - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 1 do 5 let včetně - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 5 let - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry domácnostem - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Na spotřebu - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Na bydlení - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry nefinančním podnikům - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Do 1 roku včetně - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Nad 1 rok do 5 let včetně - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Nad 5 let - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry domácnostem - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Na spotřebu - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Na bydlení - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.)
M1 (246 hodnot, 30.06.2023)
oběživo (246 hodnot, 30.06.2023)
jednodenní vklady (246 hodnot, 30.06.2023)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady ) (246 hodnot, 30.06.2023)
M3-M2 (krátkodobé obchodovatelné nástroje) (246 hodnot, 30.06.2023)
M3 (246 hodnot, 30.06.2023)
Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)
Nefinanční podniky (246 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti (246 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní finanční zprostředkovatelé (246 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovny a penzijní fondy (246 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru (246 hodnot, 30.06.2023)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům
Nefinanční podniky (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční společnosti (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Členění půjček poskytnutých domácnostem
Celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostaní - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)
Vklady domácností - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Na bydlení - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Stavební spoření - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Nad 5 let - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Vklady domácností - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností celkem - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Vklady nefinančních podniků - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry domácnostem - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Na bydlení - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Hypoteční úvěry - objem (258 hodnot, 30.06.2018)
Stavební spoření - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Na spotřebu a ostatní - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry nefinančním podnikům - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 1 roku včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 5 let - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA
Aktiva celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Vklady (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky - Rezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky - Nerezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Akcie a majetkové účasti (51 hodnota, 30.06.2018)
Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní aktiva (51 hodnota, 30.06.2018)
Pasiva celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčky (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčy - Rezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčky - Nerezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (51 hodnota, 30.06.2018)
Vlastní kapitál (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní pasiva (51 hodnota, 30.06.2018)
Členění komponent M3 podle sektoru klienta
Jednodenní vklady - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Repo operace (část M3-M2) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Jednodenní vklady - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vkláda (bez centrální) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovny a penzijní fondy - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vláda (bez centrální) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Pojišťovny a penzijní fondy - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Repo operace (část M3-M2) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (175 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: běžné účty - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na spotřebu - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na bydlení - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: stavební spoření - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: ostatní - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Úrokové sazby finančních trhů [%]
CZEONIA (259 hodnot, 31.07.2023)
PRIBOR 1M (367 hodnot, 31.07.2023)
PRIBOR 3M (367 hodnot, 31.07.2023)
PRIBOR 6M (367 hodnot, 31.07.2023)
PRIBOR 1R (367 hodnot, 31.07.2023)
Výnos dluhopisu 2R - ČR (234 hodnoty, 30.06.2023)
Výnos dluhopisu 5R - ČR (234 hodnoty, 30.06.2023)
Výnos dluhopisu 10R - ČR (279 hodnot, 30.06.2023)
Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna (282 hodnoty, 30.06.2023)
Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna (282 hodnoty, 30.06.2023)
Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna (282 hodnoty, 30.06.2023)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)
Aktiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Vklady (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Ostatní aktiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Pasiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Přijaté úvěry (116 hodnot, 31.07.2018)
Emitované akcie/podílové listy FKI (116 hodnot, 31.07.2018)
Ostatní pasiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Kapitál a rezervy - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady od centrální banky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Kapitál a rezervy - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry jiné než akcie - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Čistá zahraniční aktiva - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda/ostatní činnosti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)
Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
úvěry - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
cenné papíry - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
úvěry - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - položky 4,5) - roční míra růstu (v %)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků (202 hodnoty, 31.10.2018)
Základní měnové indikátory
stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
toky (257 hodnot, 30.06.2023)
toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Čistá zahraniční aktiva - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Peněžní agregáty - složky M3
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Repo operace - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy (178 hodnot, 31.10.2018)
Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Oběživo - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Repo operace - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky (178 hodnot, 31.10.2018)
Dluhové cenné papíry do 2 let - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Oběživo - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Repo operace - roční míra růstu (v %)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - roční míra růstu (v %)
Dluhové cenné papíry do 2 let - roční míra růstu (v %)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %)
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)
Vklady domácností - sazba (% p. a.) (270 hodnot, 30.06.2023)
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) (270 hodnot, 30.06.2023)
S dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Do 2 let - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry domácnostem - sazba (% p. a.) (270 hodnot, 30.06.2023)
Na bydlení - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Stavební spoření - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Na spotřebu - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p. a.) (270 hodnot, 30.06.2023)
Do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (270 hodnot, 30.06.2023)
Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) (270 hodnot, 30.06.2023)
Nad 5 let - sazba (% p. a.) (270 hodnot, 30.06.2023)
Vklady domácností - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
S dohodnutou splatností celkem - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Do 2 let včetně - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 2 roky - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady nefinančních podniků - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
S dohodnutou splatností - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Do 2 let včetně - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 2 roky - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry domácnostem - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Na bydlení - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Hypoteční úvěry - objem (318 hodnot, 30.06.2023)
Stavební spoření - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Na spotřebu a ostatní - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Na spotřebu - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry nefinančním podnikům - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Do 1 roku včetně - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nad 5 let - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: běžné účty - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na spotřebu - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na bydlení - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: stavební spoření - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: ostatní - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Členění půjček poskytnutých domácnostem
Celkem (70 hodnot, 31.03.2023)
Na spotřebu (70 hodnot, 31.03.2023)
Na spotřebu - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Na spotřebu - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Na spotřebu - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Na bydlení (70 hodnot, 31.03.2023)
Na bydlení - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Na bydlení - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Na bydlení - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostaní - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)
Aktiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Vklady (157 hodnot, 31.12.2021)
Dluhové cenné papíry (157 hodnot, 31.12.2021)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Akcie (157 hodnot, 31.12.2021)
Akcie - Rezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Akcie - Nerezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování (157 hodnot, 31.12.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (157 hodnot, 31.12.2021)
Ostatní aktiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Pasiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Přijaté úvěry (157 hodnot, 31.12.2021)
Emitované akcie/podílové listy FKI (157 hodnot, 31.12.2021)
Ostatní pasiva (157 hodnot, 31.12.2021)
Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA
Aktiva celkem (70 hodnot, 31.03.2023)
Vklady (70 hodnot, 31.03.2023)
Poskytnuté půjčky (70 hodnot, 31.03.2023)
Poskytnuté půjčky - Rezidenti (70 hodnot, 31.03.2023)
Poskytnuté půjčky - Nerezidenti (70 hodnot, 31.03.2023)
Dluhové cenné papíry celkem (70 hodnot, 31.03.2023)
Akcie a majetkové účasti (70 hodnot, 31.03.2023)
Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní akcie a majetkové účasti (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní aktiva (70 hodnot, 31.03.2023)
Pasiva celkem (70 hodnot, 31.03.2023)
Přijaté půjčky (70 hodnot, 31.03.2023)
Přijaté půjčy - Rezidenti (70 hodnot, 31.03.2023)
Přijaté půjčky - Nerezidenti (70 hodnot, 31.03.2023)
Emitované dluhové cenné papíry (70 hodnot, 31.03.2023)
Vlastní kapitál (70 hodnot, 31.03.2023)
Ostatní pasiva (70 hodnot, 31.03.2023)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům
Nefinanční podniky (70 hodnot, 31.03.2023)
Nefinanční podniky - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Nefinanční podniky - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Finanční společnosti (70 hodnot, 31.03.2023)
Finanční podniky - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Finanční podniky - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce (70 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Vládní instituce - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Domácnosti (70 hodnot, 31.03.2023)
Domácnosti - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Domácnosti - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Domácnosti - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Neziskové organizace sloužící domácnostem (70 hodnot, 31.03.2023)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku (70 hodnot, 31.03.2023)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let (70 hodnot, 31.03.2023)
Odvozené ukazatele nákladů úvěrů
Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) (211 hodnot, 30.06.2023)
Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) (149 hodnot, 30.06.2023)
Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) (149 hodnot, 30.06.2023)
Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) (211 hodnot, 30.06.2023)
Peněžní agregáty - složky M3
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Oběživo - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Jednodenní vklady - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Obchodovatelné nástroje - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Oběživo - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Jednodenní vklady - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Obchodovatelné nástroje - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Oběživo - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (246 hodnot, 30.06.2023)
Obchodovatelné nástroje - roční míra růstu (v %)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
PASIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Oběživo (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Centrální vláda (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové cenné papíry (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce
AKTIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
PASIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Oběživo (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI (258 hodnot, 30.06.2023)
Centrální vláda (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vláda/ostatní činnosti (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové cenné papíry (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI
Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI
Vládní instituce (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI
Ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
PASIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Oběživo (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů (258 hodnot, 30.06.2023)
MFI
Centrální vláda (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové cenné papíry (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Přebytek mezibankovních závazků (258 hodnot, 30.06.2023)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.) (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti: běžné účty - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (258 hodnot, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: na spotřebu - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: na bydlení - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: stavební spoření - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: ostatní - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (162 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem (234 hodnoty, 30.06.2023)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
úvěry - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
cenné papíry - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
úvěry - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady od centrální vlády - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
úvěry - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
cenné papíry - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
úvěry - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
cenné papíry jiné než akcie - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Čistá zahraniční aktiva - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (257 hodnot, 30.06.2023)
Rozvahy obchodních bank - pro komentář k vývoji v bankovní statistice
AKTIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Úvěry rezidentům (bez CP) (258 hodnot, 30.06.2023)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (234 hodnoty, 30.06.2023)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Stálá aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní aktiva (258 hodnot, 30.06.2023)
PASIVA CELKEM (258 hodnot, 30.06.2023)
Vklady rezidentů (258 hodnot, 30.06.2023)
Emitované dluhové cenné papíry (258 hodnot, 30.06.2023)
Kapitál a rezervy (258 hodnot, 30.06.2023)
Zahraniční pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Ostatní pasiva (258 hodnot, 30.06.2023)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - stavy
Aktiva (174 hodnoty, 31.05.2023)
Vklady (174 hodnoty, 31.05.2023)
Dluhové cenné papíry (174 hodnoty, 31.05.2023)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (174 hodnoty, 31.05.2023)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (174 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie (174 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie - Rezidenti (174 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie - Nerezidenti (174 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy fondů kolektivního investování (174 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (174 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (174 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (174 hodnoty, 31.05.2023)
Pasiva (174 hodnoty, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (174 hodnoty, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy FKI (174 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (174 hodnoty, 31.05.2023)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky
Aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Vklady (173 hodnoty, 31.05.2023)
Dluhové cenné papíry (173 hodnoty, 31.05.2023)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie - Rezidenti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie - Nerezidenti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy fondů kolektivního investování (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Pasiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (173 hodnoty, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy FKI (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Graf VI.2: Penzijní fondy - Objem penzijních nároků v transformovaných a účastnických fondech
Transformované fondy (15 hodnot, 31.03.2023)
Účastnické fondy (15 hodnot, 31.03.2023)
Graf VI.3: Penzijní fondy - Počet účastníků v transformovaných a účastnických fondech
Počet účastníků - celkem (4 hodnoty, 31.12.2022)
Aktivní účastníci (4 hodnoty, 31.12.2022)
Účastníci s pozastavenou smlouvou (4 hodnoty, 31.12.2022)
Účastníci v penzi (4 hodnoty, 31.12.2022)
Počet účastníků - účastnické fondy (4 hodnoty, 31.12.2022)
Počet účastníků - transformované fondy (4 hodnoty, 31.12.2022)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Publikace Měnová statistika (Měnová statistika)
Publikace Měnová statistika (Měnová a finanční statistika)
Ostatní měnové finanční instituce (S.122) (Krátkodobé dluhopisy - stavy)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Centrální banka)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Ústřední vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Ústřední vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Místní vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Místní vládní instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Fondy sociálního zabezpečení)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.