Publikace Měnová statistika (Měnová statistika) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Repo sazba - 2 týdny 0.25 0.25 0.00 1.00 -75.00%
UK2 Diskontní sazba 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 Lombardní sazba 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%

Úrokové sazby finančních trhů [%]

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.04.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 CZEONIA 0.08 0.09 -11.11% 0.62 -87.10%
UK2 PRIBOR 1M 0.31 0.31 0.00 1.01 -69.31%
UK3 PRIBOR 3M 0.36 0.36 0.00 0.96 -62.50%
UK4 PRIBOR 6M 0.43 0.43 0.00 0.94 -54.26%
UK5 PRIBOR 1R 0.56 0.56 0.00 0.92 -39.13%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR 0.76 0.75 1.33% 0.71 7.04%
UK7 Výnos dluhopisu 5R - ČR 1.43 1.40 2.14% 1.06 34.91%
UK8 Výnos dluhopisu 10R - ČR 1.86 1.87 -0.53% 1.28 45.31%
UK9 Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna -0.56 -0.57 -1.75% -0.12 366.67%
UK10 Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna -0.30 -0.33 -9.09% 0.22 - 236.36%
UK11 Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna 0.20 0.15 33.33% 0.56 -64.29%

Členění komponent M3 podle sektoru klienta

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Jednodenní vklady - stavy 4 373 564.26 4 313 779.59 1.39% 3 718 109.21 17.63%
UK2 (1.1) Ostatní vláda (bez centrální) - stavy 293 497.62 275 668.98 6.47% 259 526.49 13.09%
UK3 (1.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy 131 096.52 117 599.68 11.48% 108 880.76 20.40%
UK4 (1.3) Pojišťovny a penzijní fondy - stavy 23 988.48 25 247.19 -4.99% 22 456.13 6.82%
UK5 (1.4) Nefinanční podniky - stavy 1 169 004.74 1 175 432.54 -0.55% 1 007 730.47 16.00%
UK6 (1.5) Domácnosti - stavy 2 755 976.90 2 719 831.20 1.33% 2 319 515.36 18.82%
UK7 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - stavy 395 168.75 400 750.73 -1.39% 601 860.47 -34.34%
UK8 (2.1) Ostatní vláda (bez centrální) - stavy 32 332.88 31 670.15 2.09% 54 664.07 -40.85%
UK9 (2.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy 33 068.54 36 812.47 -10.17% 71 561.04 -53.79%
UK10 (2.3) Pojišťovny a penzijní fondy - stavy 17 396.91 18 607.96 -6.51% 37 609.75 -53.74%
UK11 (2.4) Nefinanční podniky - stavy 66 671.69 67 459.02 -1.17% 134 859.30 -50.56%
UK12 (2.5) Domácnosti - stavy 245 698.73 246 201.14 -0.20% 303 166.31 -18.96%
UK13 (3) Repo operace (část M3-M2) - stavy 118 171.63 120 959.63 -2.30% 111 490.86 5.99%
UK14 (1) Jednodenní vklady - toky 58 013.49 79 298.34 -26.84% 90 237.76 -35.71%
UK15 (1.1) Ostatní vkláda (bez centrální) - toky 17 830.53 17 869.58 -0.22% 15 213.66 17.20%
UK16 (1.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky 13 376.63 1 244.48 974.88% 14 188.47 -5.72%
UK17 (1.3) Pojišťovny a penzijní fondy - toky -1 276.04 - 935.60 36.39% 3 005.61 - 142.46%
UK18 (1.4) Nefinanční podniky - toky -7 236.79 17 367.09 - 141.67% 21 919.26 - 133.02%
UK19 (1.5) Domácnosti - toky 35 319.15 43 752.80 -19.28% 35 910.76 -1.65%
UK20 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - toky -5 760.42 12 617.90 - 145.65% -11 979.11 -51.91%
UK21 (2.1) Ostatní vláda (bez centrální) - toky 662.74 5 375.51 -87.67% 2 346.70 -71.76%
UK22 (2.2) Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky -3 776.09 1 291.85 - 392.30% -10 332.42 -63.45%
UK23 (2.3) Pojišťovny a penzijní fondy - toky -1 252.01 - 595.08 110.40% 3 646.31 - 134.34%
UK24 (2.4) Nefinanční podniky - toky - 787.94 7 832.32 - 110.06% -2 350.35 -66.48%
UK25 (2.5) Domácnosti - toky - 607.12 -1 286.71 -52.82% -5 289.34 -88.52%
UK26 (3) Repo operace (část M3-M2) - toky -2 788.00 3 558.02 - 178.36% -35 157.75 -92.07%

Úvěry soukromému sektoru

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Úvěry nefinančním podnikům - stavy 1 148 416.54 1 145 262.48 0.28% 1 176 789.34 -2.41%
UK2 (1.1) Do 1 roku včetně - stavy 239 633.89 238 530.17 0.46% 263 096.59 -8.92%
UK3 (1.2) Nad 1 do 5 let včetně - stavy 252 710.05 249 037.37 1.47% 248 814.88 1.57%
UK4 (1.3) Nad 5 let - stavy 656 072.60 657 694.94 -0.25% 664 877.87 -1.32%
UK5 (2) Úvěry domácnostem - stavy 1 892 423.40 1 878 491.92 0.74% 1 770 677.83 6.88%
UK6 (2.1) Na spotřebu - stavy 263 447.61 262 552.05 0.34% 263 277.86 0.06%
UK7 (2.2) Na bydlení - stavy 1 466 414.83 1 453 912.16 0.86% 1 350 956.13 8.55%
UK8 (2.3) Ostatní - stavy 162 560.95 162 027.71 0.33% 156 443.84 3.91%
UK9 (3) Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - stavy 245 091.64 246 434.64 -0.54% 262 865.95 -6.76%
UK10 (4) Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - stavy 1 401.80 1 284.92 9.10% 17 640.90 -92.05%
UK11 (1) Úvěry nefinančním podnikům - toky 3 554.83 5 312.48 -33.09% 11 935.41 -70.22%
UK12 (1.1) Do 1 roku včetně - toky 970.53 - 847.97 - 214.45% 4 225.24 -77.03%
UK13 (1.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - toky 3 876.00 316.87 1 123.21% 3 125.72 24.00%
UK14 (1.3) Nad 5 let - toky -1 291.70 5 843.58 - 122.10% 4 584.44 - 128.18%
UK15 (2) Úvěry domácnostem - toky 14 322.27 8 417.62 70.15% 7 061.59 102.82%
UK16 (2.1) Na spotřebu - toky 1 171.63 282.20 315.18% - 252.48 - 564.05%
UK17 (2.2) Na bydlení - toky 12 601.18 7 488.69 68.27% 7 395.18 70.40%
UK18 (2.3) Ostatní - toky 549.45 646.73 -15.04% -81.12 - 777.33%
UK19 (3) Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - toky -1 340.58 -3 504.82 -61.75% 1 261.13 - 206.30%
UK20 (4) Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - toky 101.03 -99.03 - 202.02% 1 298.78 -92.22%

Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M1 14.78 15.83 -6.65% 7.31 102.29%
UK2 (1.1) oběživo 1.36 1.60 -15.08% 0.81 68.57%
UK3 (1.2) jednodenní vklady 13.43 14.24 -5.70% 6.50 106.47%
UK4 (2) M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady ) -4.08 -4.25 -4.09% 2.36 - 272.71%
UK5 (3) M3-M2 (krátkodobé obchodovatelné nástroje) 0.13 -0.52 - 124.28% -0.25 - 151.21%
UK6 (4) M3 10.83 11.06 -2.06% 9.42 15.01%

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Nefinanční podniky -0.15 0.11 - 240.37% 1.78 - 108.58%
UK2 Domácnosti 3.90 3.71 5.34% 3.65 7.02%
UK3 Ostatní finanční zprostředkovatelé -0.46 -0.38 20.42% 0.50 - 191.45%
UK4 Pojišťovny a penzijní fondy -0.48 -0.44 7.66% 0.07 - 754.79%
UK5 Úvěry soukromému sektoru 2.81 2.99 -5.89% 6.01 -53.19%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) 0.11 0.11 0.00 0.10 10.00%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.04 25.00%
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.75 0.81 -7.41% 0.64 17.19%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 0.66 0.68 -2.94% 0.58 13.79%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p.a.) 1.08 1.08 0.00 1.07 0.93%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 1.19 1.20 -0.83% 1.19 0.00
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p.a.) 0.15 0.15 0.00 0.10 50.00%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) 0.05 0.05 0.00 0.03 66.67%
UK9 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.05 880.00%
UK10 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 0.49 0.45 8.89% 0.04 1 125.00%
UK11 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p.a.) 4.02 4.14 -2.90% 3.90 3.08%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) 8.55 8.47 0.94% 9.32 -8.26%
UK13 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p.a.) 2.62 2.62 0.00 2.31 13.42%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.43 2.43 0.00 2.11 15.17%
UK15 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p.a.) 3.57 3.57 0.00 3.59 -0.56%
UK16 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p.a.) 3.51 3.62 -3.04% 2.87 22.30%
UK17 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p.a.) 12.18 12.35 -1.38% 12.57 -3.10%
UK18 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p.a.) 19.43 19.38 0.26% 20.24 -4.00%
UK19 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p.a.) 2.44 2.47 -1.21% 2.05 19.02%
UK20 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p.a.) 3.67 3.70 -0.81% 3.23 13.62%
UK21 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 3.52 3.55 -0.84% 2.87 22.65%
UK22 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) 2.43 2.40 1.25% 2.07 17.39%
UK23 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 2.31 2.27 1.76% 1.90 21.58%
UK24 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) 2.33 2.37 -1.69% 1.90 22.63%
UK25 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) 2.23 2.27 -1.76% 1.87 19.25%
UK26 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.24 24.55%
UK27 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p.a.) 4.31 4.42 -2.49% 4.30 0.23%
UK28 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p.a.) 8.85 8.77 0.91% 9.83 -9.97%
UK29 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p.a.) 2.83 2.82 0.35% 2.53 11.86%
UK30 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 1 975 387.40 1 957 651.50 0.91% 1 810 238.30 9.12%
UK31 Domácnosti: běžné účty - objem 1 280 729.50 1 264 432.60 1.29% 1 156 991.80 10.69%
UK32 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 7 625.60 6 876.30 10.90% 3 291.40 131.68%
UK33 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 6 881.30 5 865.10 17.33% 2 922.40 135.47%
UK34 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 217 415.30 219 586.20 -0.99% 230 173.20 -5.54%
UK35 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 194 047.20 196 145.10 -1.07% 204 451.00 -5.09%
UK36 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 23 368.10 23 441.10 -0.31% 25 722.20 -9.15%
UK37 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 720 788.00 742 778.40 -2.96% 724 459.20 -0.51%
UK38 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 46 817.50 57 018.20 -17.89% 7 821.00 498.61%
UK39 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 46 775.80 56 894.30 -17.78% 7 725.60 505.46%
UK40 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 46 696.10 45 137.80 3.45% 49 506.50 -5.68%
UK41 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
UK42 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%
UK43 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 27 138.20 25 585.60 6.07% 28 303.90 -4.12%
UK44 Domácnosti: stavební spoření - objem 3 649.00 3 232.70 12.88% 3 332.60 9.49%
UK45 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 4 447.90 4 138.20 7.48% 5 119.40 -13.12%
UK46 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 26 376.80 26 304.10 0.28% 24 924.00 5.83%
UK47 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 20 122.10 20 571.90 -2.19% 23 488.80 -14.33%
UK48 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 55 385.00 41 099.30 34.76% 45 803.20 20.92%
UK49 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 4 121.40 3 075.90 33.99% 4 392.70 -6.18%
UK50 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 906.20 1 665.20 14.47% 2 136.60 -10.78%
UK51 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 6 236.70 4 773.60 30.65% 6 041.20 3.24%
UK52 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 4 179.90 3 039.70 37.51% 3 423.20 22.11%
UK53 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 45 026.90 33 249.80 35.42% 35 369.30 27.30%
UK54 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 32 037.20 24 193.10 32.42% 20 559.70 55.83%
UK55 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 210 886.80 206 998.70 1.88% 201 568.90 4.62%
UK56 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 42 248.20 40 999.60 3.05% 44 387.10 -4.82%
UK57 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 10 384.50 11 028.00 -5.84% 10 791.50 -3.77%
UK58 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 31 863.80 29 971.60 6.31% 33 595.60 -5.15%

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p.a.) 0.32 0.32 0.00 0.35 -8.57%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) 1.27 1.27 0.00 1.49 -14.77%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) 0.66 0.61 8.20% 0.76 -13.16%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.40 1.41 -0.71% 1.62 -13.58%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) 0.10 0.09 11.11% 0.05 100.00%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) 0.44 0.42 4.76% 0.36 22.22%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p.a.) 0.38 0.36 5.56% 0.12 216.67%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p.a.) 1.60 1.61 -0.62% 2.23 -28.25%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) 3.75 3.77 -0.53% 4.08 -8.09%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p.a.) 2.53 2.54 -0.39% 2.72 -6.99%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) 2.32 2.33 -0.43% 2.50 -7.20%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p.a.) 5.07 5.08 -0.20% 5.19 -2.31%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) 7.60 7.65 -0.65% 8.26 -7.99%
UK14 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) 2.87 2.89 -0.69% 2.50 14.80%
UK15 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) 2.79 2.77 0.72% 2.20 26.82%
UK16 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) 3.03 3.07 -1.30% 2.65 14.34%
UK17 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p.a.) 2.86 2.88 -0.69% 2.59 10.42%
UK18 (1) Vklady domácností - objem 2 441 697.84 2 425 429.97 0.67% 2 285 416.40 6.84%
UK19 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 257 580.03 256 413.43 0.45% 253 701.59 1.53%
UK20 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 45 891.79 44 589.33 2.92% 38 468.28 19.30%
UK21 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 211 688.24 211 824.10 -0.06% 215 233.31 -1.65%
UK22 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 796 652.83 833 036.17 -4.37% 777 080.31 2.52%
UK23 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 58 734.88 72 678.29 -19.19% 39 108.79 50.18%
UK24 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 55 740.36 69 659.67 -19.98% 34 614.29 61.03%
UK25 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 2 994.51 3 018.62 -0.80% 4 494.50 -33.37%
UK26 (3) Úvěry domácnostem - objem 1 585 447.80 1 573 717.77 0.75% 1 475 064.24 7.48%
UK27 (3.1) Na bydlení - objem 1 195 730.10 1 186 148.18 0.81% 1 104 148.32 8.29%
UK28 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 1 077 126.51 1 068 264.19 0.83% 988 372.55 8.98%
UK29 (3.1.2) Stavební spoření - objem 83 015.55 82 491.04 0.64% 81 091.36 2.37%
UK30 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 389 717.70 387 569.59 0.55% 370 915.92 5.07%
UK31 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 754 578.18 746 507.75 1.08% 735 757.50 2.56%
UK32 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 186 500.90 185 420.43 0.58% 193 414.26 -3.57%
UK33 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 140 728.07 136 896.95 2.80% 129 053.91 9.05%
UK34 (4.3) Nad 5 let - objem 427 349.21 424 190.36 0.74% 413 289.33 3.40%

Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva celkem 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
UK2 (1.1) Vklady 6 890.90 7 296.40 -5.56% 7 554.70 -8.79%
UK3 (1.2) Poskytnuté půjčky 315 488.10 307 874.00 2.47% 298 280.80 5.77%
UK4 (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti 304 838.60 297 312.20 2.53% 287 651.50 5.97%
UK5 (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti 10 649.50 10 561.80 0.83% 10 629.30 0.19%
UK6 (1.3) Dluhové cenné papíry celkem 723.00 815.30 -11.32% 1 165.70 -37.98%
UK7 (1.4) Akcie a majetkové účasti 5 062.00 5 100.30 -0.75% 6 229.50 -18.74%
UK8 (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) 0.40 0.40 0.00 0.00 -
UK9 (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti 5 061.70 5 099.90 -0.75% 6 229.50 -18.75%
UK10 (1.5) Ostatní aktiva 92 906.10 92 147.90 0.82% 87 011.10 6.77%
UK11 (2) Pasiva celkem 421 070.10 413 233.90 1.90% 400 241.70 5.20%
UK12 (2.1) Přijaté půjčky 259 523.80 250 774.50 3.49% 244 570.20 6.11%
UK13 (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti 191 979.10 188 035.60 2.10% 184 036.30 4.32%
UK14 (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti 67 544.70 62 738.90 7.66% 60 533.80 11.58%
UK15 (2.2) Emitované dluhové cenné papíry 15 032.40 14 024.10 7.19% 11 764.00 27.78%
UK16 (2.3) Vlastní kapitál 106 363.40 107 181.40 -0.76% 102 538.40 3.73%
UK17 (2.4) Ostatní pasiva 40 150.50 41 253.90 -2.67% 41 369.20 -2.95%

Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Nefinanční podniky 238 396.80 232 981.50 2.32% 223 930.00 6.46%
UK2 (1.1) Nefinanční podniky - Do 1 roku 61 348.40 61 650.40 -0.49% 58 726.50 4.46%
UK3 (1.2) Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let 138 976.80 133 193.90 4.34% 130 281.80 6.67%
UK4 (1.3) Nefinanční podniky - Nad 5 let 38 071.50 38 137.20 -0.17% 34 921.70 9.02%
UK5 (2) Finanční společnosti 2 128.60 1 896.90 12.21% 1 516.40 40.37%
UK6 (2.1) Finanční podniky - Do 1 roku 5.00 4.30 16.28% 28.30 -82.33%
UK7 (2.2) Finanční podniky - Od 1 do 5 let 1 760.30 1 475.50 19.30% 1 156.10 52.26%
UK8 (2.3) Finanční podniky - Nad 5 let 363.20 417.10 -12.92% 332.00 9.40%
UK9 (3) Vládní instituce 117.30 114.00 2.89% 101.90 15.11%
UK10 (3.1) Vládní instituce - Do 1 roku 47.60 47.60 0.00 39.40 20.81%
UK11 (3.2) Vládní instituce - Od 1 do 5 let 62.60 58.80 6.46% 57.90 8.12%
UK12 (3.3) Vládní instituce - Nad 5 let 7.10 7.60 -6.58% 4.70 51.06%
UK13 (4) Domácnosti 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
UK14 (4.1) Domácnosti - Do 1 roku 19 827.90 19 127.30 3.66% 20 129.70 -1.50%
UK15 (4.2) Domácnosti - Od 1 do 5 let 35 299.30 33 923.20 4.06% 32 831.30 7.52%
UK16 (4.3) Domácnosti - Nad 5 let 9 024.60 9 224.50 -2.17% 9 099.70 -0.83%
UK17 (5) Neziskové organizace sloužící domácnostem 44.20 44.70 -1.12% 42.50 4.00%
UK18 (5.1) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku 20.00 19.20 4.17% 19.50 2.56%
UK19 (5.2) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let 16.40 17.50 -6.29% 15.20 7.89%
UK20 (5.3) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let 7.80 8.00 -2.50% 7.80 0.00

Členění půjček poskytnutých domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Celkem 64 151.80 62 275.00 3.01% 62 060.70 3.37%
UK2 (1.1) Na spotřebu 54 401.50 53 790.00 1.14% 52 644.60 3.34%
UK3 Na spotřebu - Do 1 roku 18 909.60 18 283.10 3.43% 18 993.20 -0.44%
UK4 Na spotřebu - Od 1 do 5 let 29 312.00 28 156.00 4.11% 27 281.60 7.44%
UK5 Na spotřebu - Nad 5 let 6 180.00 7 350.90 -15.93% 6 369.90 -2.98%
UK6 (1.2) Na bydlení 916.70 1 016.30 -9.80% 412.80 122.07%
UK7 Na bydlení - Do 1 roku 18.40 14.60 26.03% 15.30 20.26%
UK8 Na bydlení - Od 1 do 5 let 11.50 24.90 -53.82% 40.80 -71.81%
UK9 Na bydlení - Nad 5 let 886.80 976.80 -9.21% 356.70 148.61%
UK10 (1.3) Ostatní 8 833.60 7 468.80 18.27% 9 003.40 -1.89%
UK11 Ostaní - Do 1 roku 900.00 829.70 8.47% 1 121.30 -19.74%
UK12 Ostatní - Od 1 do 5 let 5 975.80 5 742.20 4.07% 5 508.90 8.48%
UK13 Ostatní - Nad 5 let 1 957.80 896.80 118.31% 2 373.20 -17.50%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
UK2 (1.1) Vklady 56 332.00 57 565.00 -2.14% 65 352.00 -13.80%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 106 916.00 107 747.00 -0.77% 108 512.00 -1.47%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 54 183.00 53 744.00 0.82% 54 950.00 -1.40%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 52 733.00 54 003.00 -2.35% 53 563.00 -1.55%
UK6 (1.3) Akcie 113 051.00 112 235.00 0.73% 84 916.00 33.13%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 41 402.00 40 964.00 1.07% 33 998.00 21.78%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 71 649.00 71 271.00 0.53% 50 918.00 40.71%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 112 517.00 111 983.00 0.48% 98 091.00 14.71%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 23 480.00 22 668.00 3.58% 18 733.00 25.34%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 89 037.00 89 315.00 -0.31% 79 357.00 12.20%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 118 961.00 116 447.00 2.16% 88 370.00 34.62%
UK13 (2) Pasiva 507 777.00 505 976.00 0.36% 445 241.00 14.05%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 24 196.00 25 004.00 -3.23% 25 571.00 -5.38%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 461 078.00 455 563.00 1.21% 396 147.00 16.39%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 22 503.00 25 410.00 -11.44% 23 523.00 -4.34%

Základní měnové indikátory

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 M1 - stavy 5 054 308.74 4 989 647.60 1.30% 4 330 648.02 16.71%
UK2 M3 - stavy 5 568 274.16 5 511 963.87 1.02% 5 045 005.58 10.37%
UK3 Úvěry soukromému sektoru - stavy 3 287 333.38 3 271 473.96 0.48% 3 227 974.01 1.84%
UK4 Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 763 543.54 2 594 746.44 6.51% 2 604 979.66 6.09%
UK5 M1 - toky 62 889.96 84 125.59 -25.24% 106 317.29 -40.85%
UK6 M3 - toky 54 341.56 100 417.39 -45.88% 59 180.43 -8.18%
UK7 Úvěry soukromému sektoru - toky 16 637.54 10 126.25 64.30% 21 556.90 -22.82%
UK8 Čistá zahraniční aktiva - toky 132 223.70 29 314.74 351.05% 118 543.25 11.54%
UK9 M1 - roční míra růstu (v %) 17.21 18.68 -7.89% 8.44 103.87%
UK10 M3 - roční míra růstu (v %) 10.83 11.06 -2.06% 9.42 15.01%
UK11 Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) 2.81 2.99 -5.89% 6.01 -53.19%
UK12 Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) 10.10 10.09 0.16% 9.65 4.74%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.07.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 651 497.86 682 489.17 -4.54% 345 675.17 88.47%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 1 045 328.15 1 173 664.42 -10.93% 1 000 944.61 4.43%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 227 031.52 226 585.70 0.20% 236 377.05 -3.95%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 22 216.21 22 566.30 -1.55% 26 322.63 -15.60%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 86 208.23 89 127.99 -3.28% 117 283.59 -26.50%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 709 872.19 835 384.43 -15.02% 620 961.33 14.32%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 4 185 442.53 4 182 207.75 0.08% 3 741 891.03 11.85%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 886 775.13 885 914.56 0.10% 570 296.06 55.49%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 66 423.22 69 954.60 -5.05% 45 143.40 47.14%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - stavy 820 351.91 815 959.96 0.54% 525 152.66 56.21%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 3 298 671.95 3 296 297.74 0.07% 3 171 594.97 4.01%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 3 219 397.71 3 217 319.46 0.06% 3 095 097.08 4.02%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 27 812.73 26 609.47 4.52% 24 352.85 14.21%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 51 461.51 52 368.80 -1.73% 52 145.04 -1.31%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 538 050.33 2 652 659.27 -4.32% 2 249 286.17 12.84%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 140 427.68 140 238.24 0.14% 88 062.92 59.46%
UK17 (2) Vklady od centrální banky - toky -30 591.45 4 485.61 - 781.99% -67 970.10 -54.99%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky -22 376.05 -1 590.44 1 306.91% 14 137.13 - 258.28%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky 479.29 18.09 2 550.07% -1 379.95 - 134.73%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - 345.11 - 266.39 29.55% - 106.59 223.78%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky -2 464.79 -7 772.39 -68.29% 740.88 - 432.68%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky -20 045.44 6 430.26 - 411.74% 14 882.78 - 234.69%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky 18 190.88 25 223.81 -27.88% 14 550.46 25.02%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky 2 026.61 20 898.04 -90.30% 2 193.23 -7.60%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky -3 458.94 6 589.39 - 152.49% - 384.73 799.06%
UK26 (4.1.2) cenné papíry - toky 5 485.55 14 308.65 -61.66% 2 577.95 112.79%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 16 164.27 4 325.77 273.67% 12 357.23 30.81%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 14 835.43 6 405.65 131.60% 13 504.48 9.86%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 1 319.79 -2 522.07 - 152.33% -1 225.12 - 207.73%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky 9.05 442.19 -97.95% 77.87 -88.37%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky -11 121.91 -32 958.56 -66.25% -52 548.51 -78.83%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky 245.06 26 745.78 -99.08% 3 178.70 -92.29%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) 61.92 61.99 -0.11% -0.08 -76 541.98%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) 5.95 8.21 -27.50% 3.21 85.62%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) -2.74 -2.20 24.74% -3.99 -31.22%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) 3.33 3.78 -12.04% -14.56 - 122.83%
UK5 (3.3) Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) -24.67 -19.51 26.42% -1.20 1 952.16%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) 13.13 16.18 -18.86% 7.30 79.89%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) 14.70 12.40 18.47% 5.96 146.40%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) 77.30 68.40 13.02% 5.90 1 210.14%
UK9 (4.1.1) úvěry - roční míra růstu (v %) 252.52 8.49 2 872.97% 9.60 2 529.91%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - roční míra růstu (v %) -3.89 -4.01 -2.92% -9.69 -59.84%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) 2.90 3.06 -5.19% 5.97 -51.33%
UK12 (4.2.1) úvěry - roční míra růstu (v %) 2.81 2.99 -5.89% 6.01 -53.19%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) 15.24 12.77 19.34% 19.87 -23.30%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) 1.66 2.39 -30.73% -2.93 - 156.48%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) 10.10 10.09 0.16% 9.65 4.74%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 2 446.76 2 445.49 0.05% 2 494.36 -1.91%
UK3 (1.1.1) MFI 0.14 0.13 1.49% 0.15 -7.48%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 2 446.62 2 445.35 0.05% 2 494.21 -1.91%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.4.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 3 228 609.08 3 171 750.40 1.79% 3 190 498.60 1.19%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 10 727.28 10 719.21 0.08% 10 703.54 0.22%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 8 768.57 5 129.93 70.93% 4 331.78 102.42%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 3 250 551.69 3 190 045.03 1.90% 3 208 028.29 1.33%
UK18 (2.1) Oběživo 600 652.87 600 691.75 -0.01% 570 342.68 5.31%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 2 701 267.00 2 703 101.21 -0.07% 2 632 629.14 2.61%
UK20 (2.2.1) MFI 2 469 757.58 2 457 497.84 0.50% 2 358 893.54 4.70%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 229 757.65 243 893.39 -5.80% 272 232.29 -15.60%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 1 751.77 1 709.98 2.44% 1 503.32 16.53%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy - 120 340.90 - 159 115.22 -24.37% - 130 394.45 -7.71%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 62 615.94 36 712.11 70.56% 119 238.45 -47.49%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 6 356.77 8 655.18 -26.56% 16 212.46 -60.79%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 7 707 771.05 7 657 359.69 0.66% 7 299 646.12 5.59%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 5 672 843.82 5 636 735.48 0.64% 5 361 708.83 5.80%
UK3 (1.1.1) MFI 2 601 345.55 2 582 350.82 0.74% 2 500 704.53 4.02%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 020 933.92 3 006 565.24 0.48% 2 811 062.23 7.47%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 856 842.26 860 830.83 -0.46% 823 391.87 4.06%
UK7 (1.2.1) MFI 314 131.32 312 535.51 0.51% 338 120.89 -7.09%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
UK10 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 98 756.13 98 736.23 0.02% 99 612.68 -0.86%
UK12 (1.4.1) MFI 47 361.10 47 350.79 0.02% 43 874.48 7.95%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 699 826.64 696 713.69 0.45% 671 475.23 4.22%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 134 200.84 133 486.52 0.54% 126 109.17 6.42%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 245 301.36 230 856.95 6.26% 217 348.35 12.86%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 7 707 771.06 7 657 359.70 0.66% 7 299 646.12 5.59%
UK18 (2.1) Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 4 451 132.97 4 382 625.78 1.56% 4 168 064.53 6.79%
UK20 (2.2.1) MFI 126 098.35 118 996.58 5.97% 139 595.26 -9.67%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 151 180.59 125 555.19 20.41% 83 304.18 81.48%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní činnosti 4 173 854.04 4 138 074.01 0.86% 3 945 165.10 5.80%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 420 374.98 415 044.36 1.28% 461 450.95 -8.90%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 721 664.84 716 366.35 0.74% 698 797.36 3.27%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 1 820 841.15 1 850 689.38 -1.61% 1 713 944.10 6.24%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 285 936.12 286 257.04 -0.11% 255 887.00 11.74%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 7 956 420.71 7 867 165.71 1.13% 7 587 760.79 4.86%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 3 073 944.90 3 056 830.01 0.56% 2 863 498.52 7.35%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 50 564.35 47 819.43 5.74% 49 942.07 1.25%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 023 380.55 3 009 010.59 0.48% 2 813 556.45 7.46%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 542 710.94 548 295.32 -1.02% 485 270.98 11.84%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 518 760.29 524 159.22 -1.03% 462 379.08 12.19%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 23 950.65 24 136.10 -0.77% 22 891.90 4.62%
UK11 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK13 (1.4.2) Ostatní rezidenti 51 395.04 51 385.44 0.02% 55 738.20 -7.79%
UK14 (1.5) Zahraniční aktiva 3 928 435.72 3 868 464.08 1.55% 3 861 973.83 1.72%
UK15 (1.6) Stálá aktiva 144 928.11 144 205.73 0.50% 136 812.71 5.93%
UK16 (1.7) Ostatní aktiva 215 005.99 197 985.13 8.60% 184 466.56 16.56%
UK17 (2) PASIVA CELKEM 7 956 420.71 7 867 165.72 1.13% 7 587 760.79 4.86%
UK18 (2.1) Oběživo 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
UK19 (2.2) Vklady rezidentů 4 556 544.05 4 509 232.57 1.05% 4 302 204.88 5.91%
UK21 (2.2.2) Centrální vláda 380 938.24 369 448.58 3.11% 355 536.46 7.14%
UK22 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 4 175 605.81 4 139 783.99 0.87% 3 946 668.41 5.80%
UK23 (2.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK24 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 106 243.66 102 508.85 3.64% 123 330.06 -13.85%
UK25 (2.5) Kapitál a rezervy 553 962.85 509 900.34 8.64% 524 528.43 5.61%
UK26 (2.6) Zahraniční pasiva 1 883 457.09 1 887 401.49 -0.21% 1 833 182.55 2.74%
UK27 (2.7) Ostatní pasiva 292 292.89 294 912.22 -0.89% 272 099.46 7.42%
UK28 (2.8) Přebytek mezibankovních závazků -5 489.75 -5 856.54 -6.26% -2 215.87 147.75%

Peněžní agregáty - složky M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.10.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy 4 491 444.24 4 455 304.96 0.81% 4 224 644.60 6.32%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 561 588.94 562 689.99 -0.20% 533 129.10 5.34%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 3 339 707.96 3 323 361.03 0.49% 3 177 173.03 5.12%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 3 901 296.90 3 886 051.03 0.39% 3 710 302.13 5.15%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 242 604.45 217 487.76 11.55% 196 253.01 23.62%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 193 412.67 194 527.88 -0.57% 202 792.47 -4.63%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 436 017.12 412 015.64 5.83% 399 045.48 9.27%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 4 337 314.02 4 298 066.67 0.91% 4 109 347.61 5.55%
UK9 (1.8) Repo operace - stavy 146 309.18 150 861.49 -3.02% 113 747.55 28.63%
UK10 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy 7 820.99 6 376.80 22.65% 1 502.19 420.64%
UK11 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy 0.06 0.00 - 47.25 -99.88%
UK12 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy 154 130.22 157 238.30 -1.98% 115 296.99 33.68%
UK13 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky 31 501.57 -17 024.03 - 285.04% -11 520.47 - 373.44%
UK14 (1.1) Oběživo - toky -1 101.06 6 633.05 - 116.60% -1 859.97 -40.80%
UK15 (1.2) Jednodenní vklady - toky 12 269.66 -23 016.43 - 153.31% -20 321.66 - 160.38%
UK16 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky 11 168.60 -16 383.38 - 168.17% -22 181.63 - 150.35%
UK17 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky 24 568.35 -7 038.82 - 449.04% 8 625.76 184.83%
UK18 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky -1 122.43 -1 032.75 8.68% -2 439.11 -53.98%
UK19 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky 23 445.92 -8 071.57 - 390.48% 6 186.65 278.98%
UK20 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky 34 614.52 -24 454.95 - 241.54% -15 994.98 - 316.41%
UK21 (1.8) Repo operace - toky -4 552.31 6 681.01 - 168.14% 4 545.95 - 200.14%
UK22 (1.9) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky 1 439.36 749.91 91.94% -71.44 -2 114.81%
UK23 (1.10) Dluhové cenné papíry do 2 let - toky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 (1.11) Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky -3 112.95 7 430.92 - 141.89% 4 474.51 - 169.57%
UK25 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) 6.21 5.17 19.97% 11.47 -45.92%
UK26 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) 5.34 5.18 3.09% 6.28 -14.99%
UK27 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) 4.99 3.94 26.68% 11.14 -55.26%
UK28 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) 5.04 4.11 22.44% 10.42 -51.67%
UK29 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) 23.39 15.96 46.56% 6.96 235.82%
UK30 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) -4.63 -5.22 -11.25% -8.76 -47.14%
UK31 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) 9.13 4.88 87.20% -1.61 - 665.78%
UK32 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 5.43 4.18 29.82% 9.13 -40.48%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.21 0.20 5.00% 0.12 75.00%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.05 0.05 0.00 0.05 0.00
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 1.60 1.57 1.91% 1.05 52.38%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 1.62 1.57 3.18% 1.00 62.00%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) 1.20 1.20 0.00 1.08 11.11%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 1.31 1.30 0.77% 1.20 9.17%
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) 0.33 0.50 -34.00% 0.16 106.25%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.24 0.23 4.35% 0.09 166.67%
UK9 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.21 0.21 0.00 0.08 162.50%
UK10 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
UK11 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 1.66 1.67 -0.60% 0.95 74.74%
UK12 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) 4.27 4.42 -3.39% 3.92 8.93%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.44 8.46 -0.24% 8.53 -1.05%
UK14 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) 2.65 2.77 -4.33% 2.70 -1.85%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 2.49 2.61 -4.60% 2.54 -1.97%
UK16 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) 4.05 4.21 -3.80% 3.48 16.38%
UK17 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) 3.83 3.84 -0.26% 3.71 3.23%
UK18 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) 12.43 12.38 0.40% 12.30 1.06%
UK19 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) 18.81 18.71 0.53% 19.51 -3.59%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) 3.07 2.94 4.42% 2.97 3.37%
UK21 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 4.42 4.36 1.38% 3.87 14.21%
UK22 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 4.78 4.67 2.36% 3.99 19.80%
UK23 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 3.37 3.43 -1.75% 2.84 18.66%
UK24 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 3.55 3.58 -0.84% 2.79 27.24%
UK25 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 2.96 2.80 5.71% 2.92 1.37%
UK26 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 3.23 3.32 -2.71% 2.80 15.36%
UK27 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) 3.96 3.94 0.51% 3.31 19.64%
UK28 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) 4.55 4.69 -2.98% 4.17 9.11%
UK29 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.76 8.78 -0.23% 8.86 -1.13%
UK30 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) 2.86 2.95 -3.05% 2.89 -1.04%
UK31 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 2 115 914.20 2 114 262.60 0.08% 2 002 640.50 5.66%
UK32 Domácnosti: běžné účty - objem 1 284 954.50 1 287 313.40 -0.18% 1 300 413.70 -1.19%
UK33 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 22 177.00 24 265.90 -8.61% 8 564.50 158.94%
UK34 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 20 490.20 22 577.00 -9.24% 7 965.90 157.22%
UK35 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 209 045.80 211 524.70 -1.17% 211 956.60 -1.37%
UK36 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 185 492.40 185 874.30 -0.21% 188 866.50 -1.79%
UK37 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 23 553.40 25 650.50 -8.18% 23 090.10 2.01%
UK38 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 680 400.20 700 924.40 -2.93% 699 828.10 -2.78%
UK39 Nefinanční podniky: běžné účty - objem 605 680.80 626 901.60 -3.38% 633 420.00 -4.38%
UK40 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 144 965.80 148 422.70 -2.33% 45 962.00 215.40%
UK41 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 144 807.60 148 329.40 -2.37% 45 889.30 215.56%
UK42 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 38 669.20 37 736.10 2.47% 44 690.20 -13.47%
UK43 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
UK44 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%
UK45 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 22 558.20 21 830.50 3.33% 27 642.20 -18.39%
UK46 Domácnosti: stavební spoření - objem 1 950.30 1 800.20 8.34% 3 693.70 -47.20%
UK47 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 3 302.70 3 167.70 4.26% 3 635.30 -9.15%
UK48 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 26 439.40 26 166.90 1.04% 26 800.60 -1.35%
UK49 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 18 221.00 18 509.70 -1.56% 19 553.90 -6.82%
UK50 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 57 503.30 46 491.40 23.69% 45 237.80 27.11%
UK51 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 2 842.00 2 761.60 2.91% 2 731.10 4.06%
UK52 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 315.50 1 293.80 1.68% 1 369.80 -3.96%
UK53 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 4 853.50 3 811.80 27.33% 5 145.40 -5.67%
UK54 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 2 563.80 2 241.60 14.37% 3 155.00 -18.74%
UK55 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 49 807.80 39 918.00 24.78% 37 361.40 33.31%
UK56 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 22 354.70 19 094.90 17.07% 25 469.50 -12.23%
UK57 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 210 102.30 208 094.10 0.96% 221 272.50 -5.05%
UK58 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 35 366.40 34 568.40 2.31% 41 054.90 -13.86%
UK59 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 10 157.50 10 308.00 -1.46% 8 762.80 15.92%
UK60 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 25 208.90 24 260.30 3.91% 32 292.20 -21.93%

Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Vklady domácností - sazba (% p. a.) 0.24 0.24 0.00 0.44 -45.45%
UK2 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) 0.99 1.00 -1.00% 1.21 -18.18%
UK3 (1.1.1) Do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 0.98 0.99 -1.01% 1.42 -30.99%
UK4 (1.1.2) Nad 2 roky - sazba (% p. a.) 0.99 1.00 -1.00% 1.11 -10.81%
UK5 (2) Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) 0.05 0.05 0.00 0.36 -86.11%
UK6 (2.2) S dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 0.30 0.32 -6.25% 1.25 -76.00%
UK7 (2.2.1) Do 2 let - sazba (% p. a.) 0.20 0.25 -20.00% 1.23 -83.74%
UK8 (2.2.2) Nad 2 roky - sazba (% p. a.) 2.24 2.25 -0.44% 2.86 -21.68%
UK9 (3) Úvěry domácnostem - sazba (% p. a.) 3.34 3.38 -1.18% 3.60 -7.22%
UK10 (3.1) Na bydlení - sazba (% p. a.) 2.45 2.47 -0.81% 2.53 -3.16%
UK11 (3.1.1) Hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 2.29 2.31 -0.87% 2.36 -2.97%
UK12 (3.1.2) Stavební spoření - sazba (% p. a.) 4.91 4.93 -0.41% 5.02 -2.19%
UK13 (3.2) Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) 6.58 6.64 -0.90% 7.14 -7.84%
UK14 (3.2.1) Na spotřebu - sazba (% p. a.) 8.59 8.65 -0.69% 9.19 -6.53%
UK15 (3.2.2) Ostatní - sazba (% p. a.) 3.36 3.37 -0.30% 3.65 -7.95%
UK16 (4) Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p. a.) 2.53 2.54 -0.39% 3.38 -25.15%
UK17 (4.1) Do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 2.45 2.44 0.41% 3.46 -29.19%
UK18 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) 2.79 2.82 -1.06% 3.79 -26.39%
UK19 (4.3) Nad 5 let - sazba (% p. a.) 2.47 2.48 -0.40% 3.21 -23.05%
UK20 (1) Vklady domácností - objem 3 108 196.95 3 079 179.62 0.94% 2 750 003.74 13.03%
UK21 (1.1) S dohodnutou splatností celkem - objem 256 552.76 260 901.21 -1.67% 316 129.64 -18.85%
UK22 (1.1.1) Do 2 let včetně - objem 46 713.06 48 593.95 -3.87% 104 202.37 -55.17%
UK23 (1.1.2) Nad 2 roky - objem 209 839.70 212 307.26 -1.16% 211 927.27 -0.98%
UK24 (2) Vklady nefinančních podniků - objem 944 540.00 942 373.20 0.23% 877 870.30 7.59%
UK25 (2.2) S dohodnutou splatností - objem 39 812.03 45 195.41 -11.91% 114 969.30 -65.37%
UK26 (2.2.1) Do 2 let včetně - objem 38 024.28 43 421.17 -12.43% 113 097.62 -66.38%
UK27 (2.2.2) Nad 2 roky - objem 1 787.75 1 774.24 0.76% 1 871.68 -4.48%
UK28 (3) Úvěry domácnostem - objem 1 887 872.42 1 873 917.24 0.74% 1 766 848.78 6.85%
UK29 (3.1) Na bydlení - objem 1 465 685.90 1 453 195.76 0.86% 1 350 312.25 8.54%
UK30 (3.1.1) Hypoteční úvěry - objem 1 374 431.75 1 359 930.22 1.07% 1 255 866.67 9.44%
UK31 (3.1.2) Stavební spoření - objem 79 903.61 80 224.32 -0.40% 82 406.67 -3.04%
UK32 (3.2) Na spotřebu a ostatní - objem 422 186.52 420 721.48 0.35% 416 536.53 1.36%
UK33 (3.2.1) Na spotřebu - objem 262 856.40 261 882.85 0.37% 262 696.70 0.06%
UK34 (3.2.2) Ostatní - objem 159 330.12 158 838.63 0.31% 153 839.83 3.57%
UK35 (4) Úvěry nefinančním podnikům - objem 753 054.19 749 287.32 0.50% 750 674.00 0.32%
UK36 (4.1) Do 1 roku včetně - objem 167 481.04 167 509.27 -0.02% 173 746.45 -3.61%
UK37 (4.2) Nad 1 rok do 5 let včetně - objem 157 416.81 152 806.80 3.02% 148 828.93 5.77%
UK38 (4.3) Nad 5 let - objem 428 156.34 428 971.25 -0.19% 428 098.62 0.01%

Odvozené ukazatele nákladů úvěrů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) 2.06 2.07 -0.48% 2.56 -19.53%
UK2 Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) 2.16 2.38 -9.24% 3.29 -34.35%
UK3 Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) 2.08 2.30 -9.57% 3.26 -36.20%
UK4 Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) 2.19 2.22 -1.35% 2.73 -19.78%

Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Název ukazatele. Údaje ke dni 28.02.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva 682 178.00 670 218.00 1.78% 608 755.00 12.06%
UK2 (1.1) Vklady 68 129.00 71 503.00 -4.72% 82 965.00 -17.88%
UK3 (1.2) Dluhové cenné papíry 151 102.00 147 501.00 2.44% 127 144.00 18.84%
UK4 (1.2.1) Dluhové cenné papíry - Rezidenti 94 058.00 92 310.00 1.89% 75 385.00 24.77%
UK5 (1.2.2) Dluhové cenné papíry - Nerezidenti 57 044.00 55 191.00 3.36% 51 760.00 10.21%
UK6 (1.3) Akcie 174 875.00 165 470.00 5.68% 131 775.00 32.71%
UK7 (1.3.1) Akcie - Rezidenti 62 812.00 61 632.00 1.91% 51 796.00 21.27%
UK8 (1.3.2) Akcie - Nerezidenti 112 064.00 103 838.00 7.92% 79 979.00 40.12%
UK9 (1.4) Podílové listy fondů kolektivního investování 137 534.00 134 399.00 2.33% 112 809.00 21.92%
UK10 (1.4.1) Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti 25 534.00 25 375.00 0.63% 22 633.00 12.82%
UK11 (1.4.2) Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti 112 001.00 109 024.00 2.73% 90 176.00 24.20%
UK12 (1.5) Ostatní aktiva 150 537.00 151 345.00 -0.53% 154 061.00 -2.29%
UK13 (2) Pasiva 682 178.00 670 218.00 1.78% 608 755.00 12.06%
UK14 (2.1) Přijaté úvěry 24 027.00 24 455.00 -1.75% 22 435.00 7.10%
UK15 (2.2) Emitované akcie/podílové listy FKI 628 885.00 619 149.00 1.57% 562 875.00 11.73%
UK16 (2.3) Ostatní pasiva 29 266.00 26 615.00 9.96% 23 445.00 24.83%

Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Aktiva celkem 417 442.10 417 160.40 0.07% 437 870.80 -4.67%
UK2 (1.1) Vklady 7 551.30 8 192.70 -7.83% 6 602.10 14.38%
UK3 (1.2) Poskytnuté půjčky 321 112.80 320 611.00 0.16% 329 583.50 -2.57%
UK4 (1.2.1) Poskytnuté půjčky - Rezidenti 314 665.30 314 544.90 0.04% 322 132.80 -2.32%
UK5 (1.2.2) Poskytnuté půjčky - Nerezidenti 6 447.60 6 066.20 6.29% 7 450.70 -13.46%
UK6 (1.3) Dluhové cenné papíry celkem 728.20 732.30 -0.56% 797.60 -8.70%
UK7 (1.4) Akcie a majetkové účasti 4 950.40 5 178.20 -4.40% 6 115.40 -19.05%
UK8 (1.4.1) Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) 63.70 170.60 -62.66% 131.20 -51.45%
UK9 (1.4.2) Ostatní akcie a majetkové účasti 4 886.70 5 007.70 -2.42% 5 984.10 -18.34%
UK10 (1.5) Ostatní aktiva 83 099.40 82 446.10 0.79% 94 772.10 -12.32%
UK11 (2) Pasiva celkem 417 442.10 417 160.40 0.07% 437 870.80 -4.67%
UK12 (2.1) Přijaté půjčky 251 627.30 245 622.20 2.44% 265 509.10 -5.23%
UK13 (2.1.1) Přijaté půjčy - Rezidenti 187 960.90 186 036.70 1.03% 199 336.20 -5.71%
UK14 (2.1.2) Přijaté půjčky - Nerezidenti 63 666.40 59 585.50 6.85% 66 172.90 -3.79%
UK15 (2.2) Emitované dluhové cenné papíry 22 737.30 23 747.20 -4.25% 20 139.00 12.90%
UK16 (2.3) Vlastní kapitál 105 290.20 108 670.60 -3.11% 109 170.60 -3.55%
UK17 (2.4) Ostatní pasiva 37 787.30 39 120.40 -3.41% 43 052.00 -12.23%

Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Nefinanční podniky 250 971.70 248 747.70 0.89% 251 067.30 -0.04%
UK2 (1.1) Nefinanční podniky - Do 1 roku 59 988.60 55 046.80 8.98% 64 759.40 -7.37%
UK3 (1.2) Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let 123 419.40 125 079.30 -1.33% 146 311.20 -15.65%
UK4 (1.3) Nefinanční podniky - Nad 5 let 67 563.70 68 621.60 -1.54% 39 996.70 68.92%
UK5 (2) Finanční společnosti 2 915.90 2 866.00 1.74% 3 842.70 -24.12%
UK6 (2.1) Finanční podniky - Do 1 roku 88.90 60.20 47.67% 1 570.00 -94.34%
UK7 (2.2) Finanční podniky - Od 1 do 5 let 2 401.50 2 346.80 2.33% 1 767.40 35.88%
UK8 (2.3) Finanční podniky - Nad 5 let 425.60 459.10 -7.30% 505.30 -15.77%
UK9 (3) Vládní instituce 104.60 94.90 10.22% 95.00 10.11%
UK10 (3.1) Vládní instituce - Do 1 roku 35.30 33.70 4.75% 43.90 -19.59%
UK11 (3.2) Vládní instituce - Od 1 do 5 let 43.20 40.50 6.67% 45.10 -4.21%
UK12 (3.3) Vládní instituce - Nad 5 let 26.10 20.70 26.09% 6.00 335.00%
UK13 (4) Domácnosti 60 385.00 62 532.40 -3.43% 66 856.40 -9.68%
UK14 (4.1) Domácnosti - Do 1 roku 14 946.50 15 464.80 -3.35% 17 766.10 -15.87%
UK15 (4.2) Domácnosti - Od 1 do 5 let 32 491.50 33 972.90 -4.36% 38 255.50 -15.07%
UK16 (4.3) Domácnosti - Nad 5 let 12 947.00 13 094.70 -1.13% 10 834.80 19.49%
UK17 (5) Neziskové organizace sloužící domácnostem 288.10 303.80 -5.17% 271.40 6.15%
UK18 (5.1) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku 17.60 17.20 2.33% 19.60 -10.20%
UK19 (5.2) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let 28.10 30.00 -6.33% 15.20 84.87%
UK20 (5.3) Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let 242.40 256.60 -5.53% 236.60 2.45%

Členění půjček poskytnutých domácnostem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) Celkem 60 385.00 62 532.40 -3.43% 66 856.40 -9.68%
UK2 (1.1) Na spotřebu 47 796.90 49 734.20 -3.90% 52 559.50 -9.06%
UK3 Na spotřebu - Do 1 roku 14 089.70 14 624.00 -3.65% 16 862.60 -16.44%
UK4 Na spotřebu - Od 1 do 5 let 25 709.20 26 914.00 -4.48% 28 175.50 -8.75%
UK5 Na spotřebu - Nad 5 let 7 998.00 8 196.20 -2.42% 7 521.40 6.34%
UK6 (1.2) Na bydlení 640.80 648.00 -1.11% 695.40 -7.85%
UK7 Na bydlení - Do 1 roku 6.30 7.70 -18.18% 7.40 -14.86%
UK8 Na bydlení - Od 1 do 5 let 76.80 69.20 10.98% 42.90 79.02%
UK9 Na bydlení - Nad 5 let 557.70 571.10 -2.35% 645.10 -13.55%
UK10 (1.3) Ostatní 11 947.30 12 150.20 -1.67% 13 601.50 -12.16%
UK11 Ostaní - Do 1 roku 850.50 833.20 2.08% 896.10 -5.09%
UK12 Ostatní - Od 1 do 5 let 6 705.50 6 989.60 -4.06% 10 037.10 -33.19%
UK13 Ostatní - Nad 5 let 4 391.30 4 327.40 1.48% 2 668.30 64.57%

Peněžní agregáty - složky M3

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - stavy 5 568 274.16 5 511 963.87 1.02% 5 045 005.58 10.37%
UK2 (1.1) Oběživo - stavy 680 744.48 675 868.01 0.72% 612 538.81 11.13%
UK3 (1.2) Jednodenní vklady - stavy 4 373 564.26 4 313 779.59 1.39% 3 718 109.21 17.63%
UK4 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy 5 054 308.74 4 989 647.60 1.30% 4 330 648.02 16.71%
UK5 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy 179 743.85 187 060.14 -3.91% 390 004.32 -53.91%
UK6 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy 215 424.91 213 690.59 0.81% 211 856.15 1.68%
UK7 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy 395 168.75 400 750.73 -1.39% 601 860.47 -34.34%
UK8 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy 5 449 477.50 5 390 398.33 1.10% 4 932 508.49 10.48%
UK9 (1.8) Obchodovatelné nástroje - stavy 118 796.67 121 565.53 -2.28% 112 497.09 5.60%
UK10 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - toky 54 341.56 100 417.39 -45.88% 59 180.43 -8.18%
UK11 (1.1) Oběživo - toky 4 876.47 4 827.26 1.02% 16 079.53 -69.67%
UK12 (1.2) Jednodenní vklady - toky 58 013.49 79 298.34 -26.84% 90 237.76 -35.71%
UK13 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky 62 889.96 84 125.59 -25.24% 106 317.29 -40.85%
UK14 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky -7 496.07 8 538.24 - 187.79% -13 336.63 -43.79%
UK15 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky 1 735.65 4 079.66 -57.46% 1 357.52 27.85%
UK16 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky -5 760.42 12 617.90 - 145.65% -11 979.11 -51.91%
UK17 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky 57 129.54 96 743.49 -40.95% 94 338.18 -39.44%
UK18 (1.8) Obchodovatelné nástroje - toky -2 787.98 3 673.90 - 175.89% -35 157.75 -92.07%
UK19 (1) M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - roční míra růstu (v %) 10.83 11.06 -2.06% 9.42 15.01%
UK20 (1.1) Oběživo - roční míra růstu (v %) 11.13 13.31 -16.36% 6.41 73.63%
UK21 (1.2) Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) 18.21 19.57 -6.92% 8.79 107.31%
UK22 (1.3) M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) 17.21 18.68 -7.89% 8.44 103.87%
UK23 (1.4) Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) -53.59 -53.26 0.62% 29.75 - 280.16%
UK24 (1.5) Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) 1.71 1.54 10.92% 10.01 -82.95%
UK25 (1.6) Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) -34.09 -34.44 -1.01% 22.01 - 254.84%
UK26 (1.7) M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) 10.95 11.94 -8.29% 9.94 10.19%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 3 673 582.97 3 607 533.70 1.83% 3 649 350.22 0.66%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 1 660.37 1 645.46 0.91% 1 616.71 2.70%
UK3 (1.1.1) MFI 0.00 0.00 - 20.00 -
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 1 660.37 1 645.46 0.91% 1 596.71 3.99%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 (1.2.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 (1.3.1) MFI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 3 609 909.61 3 545 611.52 1.81% 3 609 734.09 0.00%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 11 138.81 11 084.19 0.49% 11 209.17 -0.63%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 50 874.18 49 192.53 3.42% 26 790.25 89.90%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 3 673 582.97 3 607 533.70 1.83% 3 649 350.22 0.66%
UK17 (2.1) Oběživo 713 922.64 708 048.96 0.83% 658 061.85 8.49%
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 2 839 425.48 2 819 420.60 0.71% 2 826 957.94 0.44%
UK19 (2.2.1) MFI 2 680 079.58 2 813 618.09 -4.75% 2 806 268.00 -4.50%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 157 068.23 3 506.51 4 379.34% 18 548.35 746.80%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda /ostatní rezidenti 2 277.67 2 296.01 -0.80% 2 141.59 6.35%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy 30 937.38 -22 996.96 - 234.53% 95 435.78 -67.58%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 55 479.29 94 316.28 -41.18% 52 635.05 5.40%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 33 818.18 8 744.82 286.72% 16 259.59 107.99%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 8 767 191.03 8 744 105.45 0.26% 8 518 760.73 2.92%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 6 256 831.33 6 267 805.69 -0.17% 6 164 874.67 1.49%
UK3 (1.1.1) MFI 2 795 663.92 2 942 612.68 -4.99% 2 888 565.21 -3.22%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 175 494.41 55 364.51 216.98% 49 932.16 251.47%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 285 673.00 3 269 828.50 0.48% 3 226 377.31 1.84%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 284 673.38 1 223 073.77 5.04% 930 960.19 37.99%
UK7 (1.2.1) MFI 337 144.12 336 306.04 0.25% 330 076.15 2.14%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 914 425.27 855 401.97 6.90% 572 311.02 59.78%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 33 103.99 31 365.75 5.54% 28 573.01 15.86%
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 124 286.05 124 451.43 -0.13% 110 277.47 12.70%
UK11 (1.3.1) MFI 70 362.90 70 413.50 -0.07% 59 172.49 18.91%
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 53 923.15 54 037.94 -0.21% 51 104.98 5.51%
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 669 885.33 693 217.35 -3.37% 760 938.22 -11.97%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 176 676.86 175 766.10 0.52% 171 687.83 2.91%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 254 838.08 259 791.11 -1.91% 380 022.36 -32.94%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 8 767 191.03 8 744 105.46 0.26% 8 518 760.74 2.92%
UK17 (2.1) Oběživo 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 5 717 625.52 5 606 115.25 1.99% 5 135 053.89 11.34%
UK19 (2.2.1) MFI 108 095.26 120 484.43 -10.28% 79 606.18 35.79%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 479 147.90 401 017.72 19.48% 374 788.75 27.84%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní činnosti 5 130 382.36 5 084 613.10 0.90% 4 680 658.96 9.61%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 418 693.99 423 439.44 -1.12% 438 586.75 -4.54%
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy 859 822.96 855 245.30 0.54% 808 892.85 6.30%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 1 460 772.11 1 549 766.15 -5.74% 1 713 057.60 -14.73%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 310 276.46 309 539.31 0.24% 423 169.64 -26.68%

Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 9 204 424.90 8 970 125.97 2.61% 8 844 754.06 4.07%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 3 462 827.79 3 326 838.47 4.09% 3 277 906.17 5.64%
UK4 (1.1.2) Vládní instituce 175 494.41 55 364.51 216.98% 49 932.16 251.47%
UK5 (1.1.3) Ostatní rezidenti 3 287 333.38 3 271 473.96 0.48% 3 227 974.01 1.84%
UK6 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 947 529.26 886 767.72 6.85% 600 884.04 57.69%
UK8 (1.2.2) Vládní instituce 914 425.27 855 401.97 6.90% 572 311.02 59.78%
UK9 (1.2.3) Ostatní rezidenti 33 103.99 31 365.75 5.54% 28 573.01 15.86%
UK10 (1.3) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 53 923.15 54 037.94 -0.21% 51 104.98 5.51%
UK12 (1.3.2) Ostatní rezidenti 53 923.15 54 037.94 -0.21% 51 104.98 5.51%
UK13 (1.4) Zahraniční aktiva 4 279 794.94 4 238 828.87 0.97% 4 370 672.31 -2.08%
UK14 (1.5) Stálá aktiva 187 815.66 186 850.29 0.52% 182 897.00 2.69%
UK15 (1.6) Ostatní aktiva 272 534.10 276 802.68 -1.54% 361 289.56 -24.57%
UK16 (2) PASIVA CELKEM 9 204 424.90 8 970 125.97 2.61% 8 844 754.07 4.07%
UK17 (2.1) Oběživo 680 744.48 675 868.01 0.72% 612 538.81 11.13%
UK18 (2.2) Vklady rezidentů 5 768 876.17 5 491 433.33 5.05% 5 076 137.65 13.65%
UK20 (2.2.2) Centrální vláda 636 216.14 404 524.22 57.28% 393 337.10 61.75%
UK21 (2.2.3) Ostatní vláda/ostatní rezidenti 5 132 660.03 5 086 909.11 0.90% 4 682 800.55 9.61%
UK22 (2.3) Emitované dluhové cenné papíry 81 549.87 87 133.40 -6.41% 108 510.59 -24.85%
UK23 (2.4) Kapitál a rezervy 820 397.43 761 834.84 7.69% 845 156.15 -2.93%
UK24 (2.5) Zahraniční pasiva 1 516 251.40 1 644 082.42 -7.78% 1 765 692.65 -14.13%
UK25 (2.6) Ostatní pasiva 344 094.64 318 284.14 8.11% 439 429.23 -21.70%
UK26 (2.7) Přebytek mezibankovních závazků -7 489.09 -8 510.16 -12.00% -2 711.03 176.25%

Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.09 0.09 0.00 0.25 -64.00%
UK2 Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.02 0.02 0.00 0.04 -50.00%
UK3 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 0.45 0.58 -22.41% 1.43 -68.53%
UK4 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) 0.35 0.44 -20.45% 1.40 -75.00%
UK5 (1.3) Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) 1.14 1.15 -0.87% 1.26 -9.52%
UK6 (1.3.1) Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 1.23 1.24 -0.81% 1.36 -9.56%
UK7 (1.3.2) Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) 0.21 0.22 -4.55% 0.33 -36.36%
UK8 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) 0.03 0.03 0.00 0.21 -85.71%
UK9 Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) 0.03 0.03 0.00 0.16 -81.25%
UK10 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) 0.12 0.21 -42.86% 1.36 -91.18%
UK11 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) 0.12 0.20 -40.00% 1.36 -91.18%
UK12 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) 2.83 3.08 -8.12% 4.13 -31.48%
UK13 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) 6.96 7.47 -6.83% 8.15 -14.60%
UK14 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) 2.06 2.07 -0.48% 2.55 -19.22%
UK15 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) 1.98 1.99 -0.50% 2.42 -18.18%
UK16 Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) 2.89 3.00 -3.67% 3.70 -21.89%
UK17 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) 2.84 2.98 -4.70% 4.42 -35.75%
UK18 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) 11.98 11.92 0.50% 12.48 -4.01%
UK19 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) 18.12 18.46 -1.84% 18.78 -3.51%
UK20 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) 1.96 2.36 -16.95% 3.24 -39.51%
UK21 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) 3.48 3.44 1.16% 4.45 -21.80%
UK22 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 3.51 3.54 -0.85% 4.73 -25.79%
UK23 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 2.47 2.52 -1.98% 3.43 -27.99%
UK24 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 2.30 2.35 -2.13% 3.43 -32.94%
UK25 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) 1.84 2.26 -18.58% 3.10 -40.65%
UK26 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) 2.13 1.97 8.12% 3.13 -31.95%
UK27 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) 2.38 2.39 -0.42% 3.38 -29.59%
UK28 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) 3.00 3.32 -9.64% 4.27 -29.74%
UK29 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) 7.25 7.97 -9.03% 8.40 -13.69%
UK30 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) 2.21 2.24 -1.34% 2.70 -18.15%
UK31 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.) 2.12 2.16 -1.85% 2.55 -16.86%
UK32 (1.1) Domácnosti: jednodenní vklady - objem 2 641 357.30 2 609 106.80 1.24% 2 225 534.70 18.68%
UK33 Domácnosti: běžné účty - objem 1 662 011.60 1 630 316.00 1.94% 1 332 870.70 24.69%
UK34 (1.2) Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem 8 342.50 8 469.60 -1.50% 29 761.40 -71.97%
UK35 (1.2.1) Domácnosti: do 2 let včetně - objem 7 423.00 7 310.70 1.54% 28 532.50 -73.98%
UK36 (1.3) Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem 221 703.50 219 843.30 0.85% 218 825.50 1.32%
UK37 (1.3.1) Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem 201 741.70 199 494.70 1.13% 196 535.70 2.65%
UK38 (1.3.2) Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem 19 961.80 20 348.70 -1.90% 22 289.90 -10.44%
UK39 (2.1) Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem 892 710.70 886 005.40 0.76% 752 414.90 18.65%
UK40 Nefinanční podniky: běžné účty - objem 798 009.80 793 678.60 0.55% 654 797.10 21.87%
UK41 (2.2) Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem 21 844.60 23 927.80 -8.71% 144 227.40 -84.85%
UK42 (2.2.1) Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem 21 719.40 23 752.10 -8.56% 144 039.50 -84.92%
UK43 (3.1) Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem 83 225.60 61 302.80 35.76% 53 002.70 57.02%
UK44 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - objem 12 156.00 10 784.10 12.72% 13 160.10 -7.63%
UK45 (3.1.2) Domácnosti: na bydlení - objem 65 431.00 46 425.50 40.94% 34 605.10 89.08%
UK46 Domácnosti: hypoteční úvěry - objem 60 046.40 42 496.30 41.30% 31 318.30 91.73%
UK47 Domácnosti: stavební spoření - objem 4 261.80 2 926.30 45.64% 2 593.40 64.33%
UK48 (3.1.3) Domácnosti: ostatní - objem 5 638.60 4 093.30 37.75% 5 237.50 7.66%
UK49 (3.2) Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem 19 181.60 19 426.40 -1.26% 23 672.00 -18.97%
UK50 (3.3) Domácnosti: kreditní karty celkem - objem 15 012.10 14 644.50 2.51% 17 025.70 -11.83%
UK51 (4.1) Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem 65 444.90 36 521.20 79.20% 50 253.80 30.23%
UK52 (4.1.1) Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem 3 023.30 2 365.50 27.81% 3 652.00 -17.22%
UK53 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 1 603.90 1 152.90 39.12% 1 573.00 1.96%
UK54 (4.1.2) Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem 4 227.80 3 288.70 28.56% 5 564.90 -24.03%
UK55 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 2 430.70 1 701.20 42.88% 3 087.40 -21.27%
UK56 (4.1.3) Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem 58 193.70 30 867.00 88.53% 41 036.90 41.81%
UK57 Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem 35 727.30 19 390.60 84.25% 21 907.90 63.08%
UK58 (4.2) Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem 197 866.40 193 127.90 2.45% 198 144.10 -0.14%
UK59 (5) Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem 77 587.00 57 209.50 35.62% 47 765.30 62.43%
UK60 (5.1) Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem 12 156.00 10 784.10 12.72% 13 160.10 -7.63%
UK61 (5.2) Domácnosti: RPSN na bydlení - objem 65 431.00 46 425.50 40.94% 34 605.10 89.08%
UK62 Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem 60 046.40 42 496.30 41.30% 31 318.30 91.73%

Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (2) Vklady od centrální vlády - stavy 636 216.14 404 524.22 57.28% 393 337.10 61.75%
UK2 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy 1 147 077.65 1 099 781.49 4.30% 1 204 000.53 -4.73%
UK3 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy 222 101.27 227 270.49 -2.27% 228 438.01 -2.77%
UK4 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy 23 654.11 24 148.66 -2.05% 22 902.00 3.28%
UK5 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy 80 924.84 86 527.50 -6.47% 107 504.37 -24.72%
UK6 (3.4) Kapitál a rezervy - stavy 820 397.43 761 834.84 7.69% 845 156.15 -2.93%
UK7 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy 4 464 280.20 4 267 644.13 4.61% 3 929 895.19 13.60%
UK8 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy 1 089 924.22 910 771.03 19.67% 622 243.72 75.16%
UK9 (4.1.1) úvěry - stavy 175 494.41 55 364.51 216.98% 49 932.16 251.47%
UK10 (4.1.2) cenné papíry - stavy 914 429.81 855 406.52 6.90% 572 311.56 59.78%
UK11 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy 3 374 355.97 3 356 873.10 0.52% 3 307 651.47 2.02%
UK12 (4.2.1) úvěry - stavy 3 287 333.38 3 271 473.96 0.48% 3 227 974.01 1.84%
UK13 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - stavy 33 103.99 31 365.75 5.54% 28 573.01 15.86%
UK14 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - stavy 53 918.61 54 033.39 -0.21% 51 104.44 5.51%
UK15 (5) Čistá zahraniční aktiva - stavy 2 763 543.54 2 594 746.44 6.51% 2 604 979.66 6.09%
UK16 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy 123 744.22 153 879.00 -19.58% 107 468.36 15.14%
UK17 (2) Vklady od centrální banky - toky 231 517.60 -44 875.74 - 615.91% 143 043.19 61.85%
UK18 (3) Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky 16 437.56 19 603.52 -16.15% 36 551.59 -55.03%
UK19 (3.1) Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky -5 188.39 -2 263.14 129.26% -4 037.13 28.52%
UK20 (3.2) Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky - 495.01 1 819.29 - 127.21% - 376.68 31.42%
UK21 (3.3) Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky -5 661.77 - 169.87 3 232.96% - 157.12 3 503.45%
UK22 (3.4) Kapitál a rezervy - toky 27 782.74 20 217.24 37.42% 41 122.51 -32.44%
UK23 (4) Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky 200 199.92 44 474.73 350.14% 98 591.78 103.06%
UK24 (4.1) Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky 182 132.83 33 430.08 444.82% 76 058.36 139.46%
UK25 (4.1.1) úvěry - toky 120 131.05 -9.60 -1 251 856.28% -1 249.53 -9 714.13%
UK26 (4.1.2) cenné papíry - toky 62 001.78 33 439.67 85.41% 77 307.89 -19.80%
UK27 (4.2) Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky 18 067.08 11 044.65 63.58% 22 533.42 -19.82%
UK28 (4.2.1) úvěry - toky 16 637.54 10 126.25 64.30% 21 556.90 -22.82%
UK29 (4.2.2) cenné papíry jiné než akcie - toky 1 791.12 190.43 840.56% 951.29 88.28%
UK30 (4.2.3) akcie a ostatní majetkové účasti - toky - 361.57 727.97 - 149.67% 25.23 -1 533.32%
UK31 (5) Čistá zahraniční aktiva - toky 132 223.70 29 314.74 351.05% 118 543.25 11.54%
UK32 (6) Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky -30 126.89 1 355.71 -2 322.23% 21 640.18 - 239.22%

Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 (1) AKTIVA CELKEM 8 757 049.99 8 733 964.42 0.26% 8 508 212.45 2.92%
UK2 (1.1) Úvěry rezidentům (bez CP) 6 249 597.28 6 260 539.82 -0.17% 6 157 241.45 1.50%
UK3 (1.2) Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty 1 283 188.05 1 221 655.93 5.04% 929 807.49 38.01%
UK4 (1.3) Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 (1.4) Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty 124 137.82 124 302.63 -0.13% 110 140.39 12.71%
UK6 (1.5) Zahraniční aktiva 669 110.82 692 413.75 -3.37% 759 996.04 -11.96%
UK7 (1.6) Stálá aktiva 176 472.58 175 562.35 0.52% 171 475.25 2.91%
UK8 (1.7) Ostatní aktiva 254 543.44 259 489.95 -1.91% 379 551.82 -32.94%
UK9 (2) PASIVA CELKEM 8 757 054.53 8 733 968.96 0.26% 8 508 212.99 2.92%
UK10 (2.2) Vklady rezidentů 5 711 014.88 5 599 616.43 1.99% 5 128 695.78 11.35%
UK11 (2.4) Emitované dluhové cenné papíry 418 209.90 422 948.58 -1.12% 438 043.70 -4.53%
UK12 (2.5) Kapitál a rezervy 858 828.84 854 253.87 0.54% 807 891.30 6.30%
UK13 (2.6) Zahraniční pasiva 1 459 083.19 1 547 969.60 -5.74% 1 710 936.53 -14.72%
UK14 (2.7) Ostatní pasiva 309 917.72 309 180.48 0.24% 422 645.67 -26.67%
Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]
Repo sazba - 2 týdny (305 hodnot, 30.04.2021)
Diskontní sazba (340 hodnot, 30.04.2021)
Lombardní sazba (340 hodnot, 30.04.2021)
Úvěry soukromému sektoru
Úvěry nefinančním podnikům - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Do 1 roku včetně - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 1 do 5 let včetně - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 5 let - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry domácnostem - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Na spotřebu - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Na bydlení - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry nefinančním podnikům - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Do 1 roku včetně - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Nad 1 rok do 5 let včetně - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Nad 5 let - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry domácnostem - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Na spotřebu - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Na bydlení - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry ostatním finančním zprostředkovatelům - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry pojišťovnám a penzijním fondům - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Příspěvky k roční míře růstu M3 (v p.b.)
M1 (219 hodnot, 31.03.2021)
oběživo (219 hodnot, 31.03.2021)
jednodenní vklady (219 hodnot, 31.03.2021)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady ) (219 hodnot, 31.03.2021)
M3-M2 (krátkodobé obchodovatelné nástroje) (219 hodnot, 31.03.2021)
M3 (219 hodnot, 31.03.2021)
Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (v p.b.)
Nefinanční podniky (219 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti (219 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní finanční zprostředkovatelé (219 hodnot, 31.03.2021)
Pojišťovny a penzijní fondy (219 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry soukromému sektoru (219 hodnot, 31.03.2021)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům
Nefinanční podniky (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Nefinanční podniky - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční společnosti (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Finanční podniky - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Vládní instituce - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Domácnosti - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Členění půjček poskytnutých domácnostem
Celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na spotřebu - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Na bydlení - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostaní - Do 1 roku (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní - Od 1 do 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní - Nad 5 let (51 hodnota, 30.06.2018)
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)
Vklady domácností - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry domácnostem - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Na bydlení - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Stavební spoření - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p.a.) (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Nad 5 let - sazba (% p.a.) (210 hodnot, 30.06.2018)
Vklady domácností - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností celkem - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Vklady nefinančních podniků - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
S dohodnutou splatností - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 2 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 2 roky - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry domácnostem - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Na bydlení - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Hypoteční úvěry - objem (258 hodnot, 30.06.2018)
Stavební spoření - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Na spotřebu a ostatní - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Úvěry nefinančním podnikům - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Do 1 roku včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nad 5 let - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA
Aktiva celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Vklady (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky - Rezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Poskytnuté půjčky - Nerezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Dluhové cenné papíry celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Akcie a majetkové účasti (51 hodnota, 30.06.2018)
Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní akcie a majetkové účasti (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní aktiva (51 hodnota, 30.06.2018)
Pasiva celkem (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčky (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčy - Rezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Přijaté půjčky - Nerezidenti (51 hodnota, 30.06.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (51 hodnota, 30.06.2018)
Vlastní kapitál (51 hodnota, 30.06.2018)
Ostatní pasiva (51 hodnota, 30.06.2018)
Členění komponent M3 podle sektoru klienta
Jednodenní vklady - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Nefinanční podniky - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Domácnosti - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní vláda (bez centrální) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Pojišťovny a penzijní fondy - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Nefinanční podniky - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Domácnosti - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Repo operace (část M3-M2) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Jednodenní vklady - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní vkláda (bez centrální) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Pojišťovny a penzijní fondy - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
M2-M1 (ostatní krátkodobé vklady) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní vláda (bez centrální) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní finanční zprostředkovatelé - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Pojišťovny a penzijní fondy - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Repo operace (část M3-M2) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (175 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p.a.) (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p.a.) (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: běžné účty - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (198 hodnot, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na spotřebu - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: na bydlení - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: stavební spoření - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: ostatní - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (102 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (174 hodnoty, 30.06.2018)
Úrokové sazby finančních trhů [%]
CZEONIA (232 hodnoty, 30.04.2021)
PRIBOR 1M (340 hodnot, 30.04.2021)
PRIBOR 3M (340 hodnot, 30.04.2021)
PRIBOR 6M (340 hodnot, 30.04.2021)
PRIBOR 1R (340 hodnot, 30.04.2021)
Výnos dluhopisu 2R - ČR (208 hodnot, 30.04.2021)
Výnos dluhopisu 5R - ČR (208 hodnot, 30.04.2021)
Výnos dluhopisu 10R - ČR (253 hodnoty, 30.04.2021)
Výnos dluhopisu 2R - Eurozóna (256 hodnot, 30.04.2021)
Výnos dluhopisu 5R - Eurozóna (256 hodnot, 30.04.2021)
Výnos dluhopisu 10R - Eurozóna (256 hodnot, 30.04.2021)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)
Aktiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Vklady (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Akcie - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (116 hodnot, 31.07.2018)
Ostatní aktiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Pasiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Přijaté úvěry (116 hodnot, 31.07.2018)
Emitované akcie/podílové listy FKI (116 hodnot, 31.07.2018)
Ostatní pasiva (116 hodnot, 31.07.2018)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Kapitál a rezervy - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (223 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady od centrální banky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Kapitál a rezervy - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
úvěry - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
cenné papíry jiné než akcie - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Čistá zahraniční aktiva - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (222 hodnoty, 31.07.2020)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda/ostatní činnosti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - roční míra růstu (v %)
Vklady od centrální vlády - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Kapitál a rezervy - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry rezidentům a nakoupené cenné papíry (položky 4.1 a 4.2) - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
úvěry - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
cenné papíry - roční míra růstu (v %) (167 hodnot, 30.11.2016)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
úvěry - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
cenné papíry jiné než akcie - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
akcie a ostatní majetkové účasti - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - položky 4,5) - roční míra růstu (v %)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI (202 hodnoty, 31.10.2018)
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Úvěry rezidentům (bez CP) (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Vládní instituce (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Stálá aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní aktiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
PASIVA CELKEM (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady rezidentů (202 hodnoty, 31.10.2018)
MFI
Centrální vláda (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (178 hodnot, 31.10.2018)
Emitované dluhové cenné papíry (202 hodnoty, 31.10.2018)
Kapitál a rezervy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Zahraniční pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Ostatní pasiva (202 hodnoty, 31.10.2018)
Přebytek mezibankovních závazků (202 hodnoty, 31.10.2018)
Základní měnové indikátory
stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry soukromému sektoru - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
toky (230 hodnot, 31.03.2021)
toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry soukromému sektoru - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Čistá zahraniční aktiva - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry soukromému sektoru - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Čistá zahraniční aktiva - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Peněžní agregáty - složky M3
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Oběživo - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Repo operace - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - stavy (178 hodnot, 31.10.2018)
Dluhové cenné papíry do 2 let - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - stavy (202 hodnoty, 31.10.2018)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Oběživo - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Repo operace - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - toky (178 hodnot, 31.10.2018)
Dluhové cenné papíry do 2 let - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - toky (201 hodnota, 31.10.2018)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.11) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Oběživo - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (190 hodnot, 31.10.2018)
Repo operace - roční míra růstu (v %)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu - roční míra růstu (v %)
Dluhové cenné papíry do 2 let - roční míra růstu (v %)
Obchodovatelné nástroje (položky 1.8, 1.9 a 1.10) - roční míra růstu (v %)
Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy)
Vklady domácností - sazba (% p. a.) (243 hodnoty, 31.03.2021)
S dohodnutou splatností celkem - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady nefinančních podniků - sazba (% p. a.) (243 hodnoty, 31.03.2021)
S dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Do 2 let - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 2 roky - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry domácnostem - sazba (% p. a.) (243 hodnoty, 31.03.2021)
Na bydlení - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Stavební spoření - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Na spotřebu a ostatní - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Na spotřebu - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry nefinančním podnikům - sazba (% p. a.) (243 hodnoty, 31.03.2021)
Do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (243 hodnoty, 31.03.2021)
Nad 1 rok do 5 let včetně - sazba (% p. a.) (243 hodnoty, 31.03.2021)
Nad 5 let - sazba (% p. a.) (243 hodnoty, 31.03.2021)
Vklady domácností - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
S dohodnutou splatností celkem - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Do 2 let včetně - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 2 roky - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady nefinančních podniků - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
S dohodnutou splatností - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Do 2 let včetně - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 2 roky - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry domácnostem - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Na bydlení - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Hypoteční úvěry - objem (291 hodnota, 31.03.2021)
Stavební spoření - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Na spotřebu a ostatní - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Na spotřebu - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry nefinančním podnikům - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Do 1 roku včetně - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 1 rok do 5 let včetně - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Nad 5 let - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: běžné účty - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (213 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na spotřebu - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: na bydlení - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: stavební spoření - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: ostatní - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (117 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (189 hodnot, 30.09.2019)
Členění půjček poskytnutých domácnostem
Celkem (61 hodnota, 31.12.2020)
Na spotřebu (61 hodnota, 31.12.2020)
Na spotřebu - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Na spotřebu - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Na spotřebu - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Na bydlení (61 hodnota, 31.12.2020)
Na bydlení - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Na bydlení - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Na bydlení - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní (61 hodnota, 31.12.2020)
Ostaní - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)
Aktiva (147 hodnot, 28.02.2021)
Vklady (147 hodnot, 28.02.2021)
Dluhové cenné papíry (147 hodnot, 28.02.2021)
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (147 hodnot, 28.02.2021)
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (147 hodnot, 28.02.2021)
Akcie (147 hodnot, 28.02.2021)
Akcie - Rezidenti (147 hodnot, 28.02.2021)
Akcie - Nerezidenti (147 hodnot, 28.02.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování (147 hodnot, 28.02.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Rezidenti (147 hodnot, 28.02.2021)
Podílové listy fondů kolektivního investování - Nerezidenti (147 hodnot, 28.02.2021)
Ostatní aktiva (147 hodnot, 28.02.2021)
Pasiva (147 hodnot, 28.02.2021)
Přijaté úvěry (147 hodnot, 28.02.2021)
Emitované akcie/podílové listy FKI (147 hodnot, 28.02.2021)
Ostatní pasiva (147 hodnot, 28.02.2021)
Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA
Aktiva celkem (61 hodnota, 31.12.2020)
Vklady (61 hodnota, 31.12.2020)
Poskytnuté půjčky (61 hodnota, 31.12.2020)
Poskytnuté půjčky - Rezidenti (61 hodnota, 31.12.2020)
Poskytnuté půjčky - Nerezidenti (61 hodnota, 31.12.2020)
Dluhové cenné papíry celkem (61 hodnota, 31.12.2020)
Akcie a majetkové účasti (61 hodnota, 31.12.2020)
Podílové listy/akcie FKI (včetně FPT) (61 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní akcie a majetkové účasti (61 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní aktiva (61 hodnota, 31.12.2020)
Pasiva celkem (61 hodnota, 31.12.2020)
Přijaté půjčky (61 hodnota, 31.12.2020)
Přijaté půjčy - Rezidenti (61 hodnota, 31.12.2020)
Přijaté půjčky - Nerezidenti (61 hodnota, 31.12.2020)
Emitované dluhové cenné papíry (61 hodnota, 31.12.2020)
Vlastní kapitál (61 hodnota, 31.12.2020)
Ostatní pasiva (61 hodnota, 31.12.2020)
Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům
Nefinanční podniky (61 hodnota, 31.12.2020)
Nefinanční podniky - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Nefinanční podniky - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Nefinanční podniky - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Finanční společnosti (61 hodnota, 31.12.2020)
Finanční podniky - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Finanční podniky - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Finanční podniky - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Vládní instituce (61 hodnota, 31.12.2020)
Vládní instituce - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Vládní instituce - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Vládní instituce - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Domácnosti (61 hodnota, 31.12.2020)
Domácnosti - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Domácnosti - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Domácnosti - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Neziskové organizace sloužící domácnostem (61 hodnota, 31.12.2020)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Do 1 roku (61 hodnota, 31.12.2020)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Od 1 do 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Neziskové organizace sloužící domácnostem - Nad 5 let (61 hodnota, 31.12.2020)
Odvozené ukazatele nákladů úvěrů
Náklady úvěrů poskytnuté domácnostem celkem (%) (184 hodnoty, 31.03.2021)
Náklady úvěrů poskytnuté nefinančním podnikům celkem (%) (122 hodnoty, 31.03.2021)
Krátkodobé náklady úvěrů celkem (%) (122 hodnoty, 31.03.2021)
Dlouhodobé náklady úvěrů celkem (%) (184 hodnoty, 31.03.2021)
Peněžní agregáty - složky M3
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Oběživo - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Jednodenní vklady - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Obchodovatelné nástroje - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Oběživo - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Jednodenní vklady - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Obchodovatelné nástroje - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
M3 (položky 1.3, 1.6 a 1.8) - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Oběživo - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Jednodenní vklady - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
M1 (položky 1.1 a 1.2) - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Krátkodobé vklady (položky 1.4 a 1.5) - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
M2 (položky 1.3 a 1.6) - roční míra růstu (v %) (219 hodnot, 31.03.2021)
Obchodovatelné nástroje - roční míra růstu (v %)
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - ČNB
AKTIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry rezidentům (bez CP) (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Vládní instituce (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Vládní instituce (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Stálá aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
PASIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Oběživo (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady rezidentů (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Centrální vláda (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní vláda /ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Emitované dluhové cenné papíry (231 hodnota, 31.03.2021)
Kapitál a rezervy (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Ostatní měnové finanční instituce
AKTIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry rezidentům (bez CP) (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Vládní instituce (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Vládní instituce (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Stálá aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
PASIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Oběživo (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady rezidentů (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI (231 hodnota, 31.03.2021)
Centrální vláda (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní vláda/ostatní činnosti (231 hodnota, 31.03.2021)
Emitované dluhové cenné papíry (231 hodnota, 31.03.2021)
Kapitál a rezervy (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Přebytek mezibankovních závazků
Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů - Konsolidovaná rozvaha MFI
AKTIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry rezidentům (bez CP) (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI
Vládní instituce (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI
Vládní instituce (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI
Ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Stálá aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
PASIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Oběživo (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady rezidentů (231 hodnota, 31.03.2021)
MFI
Centrální vláda (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní vláda/ostatní rezidenti (231 hodnota, 31.03.2021)
Emitované dluhové cenné papíry (231 hodnota, 31.03.2021)
Kapitál a rezervy (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Přebytek mezibankovních závazků (231 hodnota, 31.03.2021)
Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)
Domácnosti: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: běžné účty - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: do 2 let včetně - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti a nefinanční podniky: s výpovědní lhůtou - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti a nefinanční podniky: do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti a nefinanční podniky: nad 3 měsíce - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: běžné účty - sazba (% p. a.) (231 hodnota, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a ostatní celkem - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: na bydlení - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: stavebni spoření - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: ostatní - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - sazba (% p. a.) (135 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: kreditní karty celkem - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - sazba (% p. a.) (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - sazba (% p. a.) (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN na bydlení - sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry- sazba (% p. a.) (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: jednodenní vklady - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Domácnosti: běžné účty - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Domácnosti: s dohodnutou splatností - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: do 2 let včetně - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: s výpovědní lhůtou - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Domácnosti: do 3 měsíců včetně - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Domácnosti: Nad 3 měsíce - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: jednodenní vklady - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: běžné účty - objem (231 hodnota, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: s dohodnutou splatností - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: do 1 roku včetně - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: úvěry na spotřebu, bydlení a pro jiné účely celkem - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: na spotřebu - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: na bydlení - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: hypoteční úvěry - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: stavební spoření - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: ostatní - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: kontokorenty a revolvingové úvěry - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: kreditní karty celkem - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry celkem (bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a kreditních karet) - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem do 7,5 mil. CZK - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem od 7,5 do 30 mil. CZK - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: úvěry s objemem nad 30 mil. CZK - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: fixace do 3 měsíců včetně - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Nefinanční podniky: kontokorenty, revolvingové úvěry a kreditní karty - objem (135 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN úvěrů domácnostem - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN na spotřebu - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN na bydlení - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Domácnosti: RPSN hypoteční úvěry - objem (207 hodnot, 31.03.2021)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky
Vklady od centrální vlády - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Kapitál a rezervy - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
úvěry - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
cenné papíry - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
úvěry - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
cenné papíry jiné než akcie - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
akcie a ostatní majetkové účasti - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Čistá zahraniční aktiva - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - stavy (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady od centrální banky - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Dlouhodobější finanční pasiva MFI od ostatních rezidentů (položky 3.1 až 3.4) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Emitované dluhové CP nad 2 roky - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Kapitál a rezervy - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry rezidentům a nakoupené CP (položky 4.1 a 4.2) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry vládě a nakoupené cenné papíry - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
úvěry - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
cenné papíry - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Úvěry soukromému sektoru a nakoupené cenné papíry - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
úvěry - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
cenné papíry jiné než akcie - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
akcie a ostatní majetkové účasti - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Čistá zahraniční aktiva - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Ostatní protipoložky M3 (M3+položky 2,3 - 4,5) - toky (230 hodnot, 31.03.2021)
Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice
AKTIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Úvěry rezidentům (bez CP) (231 hodnota, 31.03.2021)
Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
Akcie/podílové listy fondů peněžního trhu (207 hodnot, 31.03.2021)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Stálá aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní aktiva (231 hodnota, 31.03.2021)
PASIVA CELKEM (231 hodnota, 31.03.2021)
Vklady rezidentů (231 hodnota, 31.03.2021)
Emitované dluhové cenné papíry (231 hodnota, 31.03.2021)
Kapitál a rezervy (231 hodnota, 31.03.2021)
Zahraniční pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)
Ostatní pasiva (231 hodnota, 31.03.2021)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Publikace Měnová statistika (Měnová statistika)
Publikace Měnová statistika (Měnová a finanční statistika)
Ostatní měnové finanční instituce (S.122) (Krátkodobé dluhopisy - stavy)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Finanční instituce)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, stavy, čtvrtletní, Centrální banka)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (Finanční aktiva, transakce, čtvrtletní, Centrální banka)
Měnové zlato a zvláštní práva čerpání (F.1) (Finanční aktiva, transakce - Nerezidenti)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (Banky celkem)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko při STA (Banky celkem)
Měnové obchody (Banky celkem)
Rizikové expozice pro poziční, měnové a komoditní riziko při použití vlastních modelů (Banky celkem)
Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice (Publikace Měnová statistika)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.