Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - Dluhové cenné papíry - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.03.2019 115 249.00
Min 31.03.2009 39 670.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.03.2019 115 249.00 110 999.00 4 250.00 3.83% 107 123.00 8 126.00 7.59%
28.02.2019 110 999.00 111 040.00 -41.00 -0.04% 107 141.00 3 858.00 3.60%
31.01.2019 111 040.00 109 205.00 1 835.00 1.68% 110 326.00 714.00 0.65%
31.12.2018 109 205.00 106 069.00 3 136.00 2.96% 112 427.00 -3 222.00 -2.87%
30.11.2018 106 069.00 104 974.00 1 095.00 1.04% 108 853.00 -2 784.00 -2.56%
31.10.2018 104 974.00 103 428.00 1 546.00 1.49% 106 850.00 -1 876.00 -1.76%
30.09.2018 103 428.00 104 848.00 -1 420.00 -1.35% 105 383.00 -1 955.00 -1.86%
31.08.2018 104 848.00 106 901.00 -2 053.00 -1.92% 105 802.00 - 954.00 -0.90%
31.07.2018 106 901.00 107 732.00 - 831.00 -0.77% 108 512.00 -1 611.00 -1.48%
30.06.2018 107 732.00 107 226.00 506.00 0.47% 107 191.00 541.00 0.50%
31.05.2018 107 226.00 106 708.00 518.00 0.49% 108 396.00 -1 170.00 -1.08%
30.04.2018 106 708.00 107 123.00 - 415.00 -0.39% 107 986.00 -1 278.00 -1.18%
31.03.2018 107 123.00 107 141.00 -18.00 -0.02% 104 567.00 2 556.00 2.44%
28.02.2018 107 141.00 110 326.00 -3 185.00 -2.89% 107 764.00 - 623.00 -0.58%
31.01.2018 110 326.00 112 427.00 -2 101.00 -1.87% 106 307.00 4 019.00 3.78%
31.12.2017 112 427.00 108 853.00 3 574.00 3.28% 109 402.00 3 025.00 2.77%
30.11.2017 108 853.00 106 850.00 2 003.00 1.87% 106 723.00 2 130.00 2.00%
31.10.2017 106 850.00 105 383.00 1 467.00 1.39% 102 495.00 4 355.00 4.25%
30.09.2017 105 383.00 105 802.00 - 419.00 -0.40% 102 556.00 2 827.00 2.76%
31.08.2017 105 802.00 108 512.00 -2 710.00 -2.50% 102 591.00 3 211.00 3.13%
31.07.2017 108 512.00 107 191.00 1 321.00 1.23% 100 656.00 7 856.00 7.80%
30.06.2017 107 191.00 108 396.00 -1 205.00 -1.11% 99 457.00 7 734.00 7.78%
31.05.2017 108 396.00 107 986.00 410.00 0.38% 98 585.00 9 811.00 9.95%
30.04.2017 107 986.00 104 567.00 3 419.00 3.27% 98 785.00 9 201.00 9.31%
31.03.2017 104 567.00 107 764.00 -3 197.00 -2.97% 98 424.00 6 143.00 6.24%
28.02.2017 107 764.00 106 307.00 1 457.00 1.37% 98 264.00 9 500.00 9.67%
31.01.2017 106 307.00 109 402.00 -3 095.00 -2.83% 96 707.00 9 600.00 9.93%
31.12.2016 109 402.00 106 723.00 2 679.00 2.51% 95 938.00 13 464.00 14.03%
30.11.2016 106 723.00 102 495.00 4 228.00 4.12% 94 202.00 12 521.00 13.29%
31.10.2016 102 495.00 102 556.00 -61.00 -0.06% 92 731.00 9 764.00 10.53%
30.09.2016 102 556.00 102 591.00 -35.00 -0.03% 93 614.00 8 942.00 9.55%
31.08.2016 102 591.00 100 656.00 1 935.00 1.92% 95 304.00 7 287.00 7.65%
31.07.2016 100 656.00 99 457.00 1 199.00 1.21% 93 575.00 7 081.00 7.57%
30.06.2016 99 457.00 98 585.00 872.00 0.88% 92 964.00 6 493.00 6.98%
31.05.2016 98 585.00 98 785.00 - 200.00 -0.20% 92 941.00 5 644.00 6.07%
30.04.2016 98 785.00 98 424.00 361.00 0.37% 91 954.00 6 831.00 7.43%
31.03.2016 98 424.00 98 264.00 160.00 0.16% 91 715.00 6 709.00 7.32%
29.02.2016 98 264.00 96 707.00 1 557.00 1.61% 90 771.00 7 493.00 8.25%
31.01.2016 96 707.00 95 938.00 769.00 0.80% 90 406.00 6 301.00 6.97%
31.12.2015 95 938.00 94 202.00 1 736.00 1.84% 89 248.00 6 690.00 7.50%
30.11.2015 94 202.00 92 731.00 1 471.00 1.59% 85 688.00 8 514.00 9.94%
31.10.2015 92 731.00 93 614.00 - 883.00 -0.94% 84 517.00 8 214.00 9.72%
30.09.2015 93 614.00 95 304.00 -1 690.00 -1.77% 84 304.00 9 310.00 11.04%
31.08.2015 95 304.00 93 575.00 1 729.00 1.85% 85 955.00 9 349.00 10.88%
31.07.2015 93 575.00 92 964.00 611.00 0.66% 83 648.00 9 927.00 11.87%
30.06.2015 92 964.00 92 941.00 23.00 0.02% 83 118.00 9 846.00 11.85%
31.05.2015 92 941.00 91 954.00 987.00 1.07% 83 006.00 9 935.00 11.97%
30.04.2015 91 954.00 91 715.00 239.00 0.26% 82 135.00 9 819.00 11.95%
31.03.2015 91 715.00 90 771.00 944.00 1.04% 81 919.00 9 796.00 11.96%
28.02.2015 90 771.00 90 406.00 365.00 0.40% 81 113.00 9 658.00 11.91%
31.01.2015 90 406.00 89 248.00 1 158.00 1.30% 80 325.00 10 081.00 12.55%
31.12.2014 89 248.00 85 688.00 3 560.00 4.15% 79 013.00 10 235.00 12.95%
30.11.2014 85 688.00 84 517.00 1 171.00 1.39% 79 849.00 5 839.00 7.31%
31.10.2014 84 517.00 84 304.00 213.00 0.25% 78 089.00 6 428.00 8.23%
30.09.2014 84 304.00 85 955.00 -1 651.00 -1.92% 77 222.00 7 082.00 9.17%
31.08.2014 85 955.00 83 648.00 2 307.00 2.76% 76 765.00 9 190.00 11.97%
31.07.2014 83 648.00 83 118.00 530.00 0.64% 77 321.00 6 327.00 8.18%
30.06.2014 83 118.00 83 006.00 112.00 0.13% 78 055.00 5 063.00 6.49%
31.05.2014 83 006.00 82 135.00 871.00 1.06% 77 383.00 5 623.00 7.27%
30.04.2014 82 135.00 81 919.00 216.00 0.26% 77 377.00 4 758.00 6.15%
31.03.2014 81 919.00 81 113.00 806.00 0.99% 76 631.00 5 288.00 6.90%
28.02.2014 81 113.00 80 325.00 788.00 0.98% 76 487.00 4 626.00 6.05%
31.01.2014 80 325.00 79 013.00 1 312.00 1.66% 75 876.00 4 449.00 5.86%
31.12.2013 79 013.00 79 849.00 - 836.00 -1.05% 73 225.00 5 788.00 7.90%
30.11.2013 79 849.00 78 089.00 1 760.00 2.25% 72 892.00 6 957.00 9.54%
31.10.2013 78 089.00 77 222.00 867.00 1.12% 70 348.00 7 741.00 11.00%
30.09.2013 77 222.00 76 765.00 457.00 0.60% 69 692.00 7 530.00 10.80%
31.08.2013 76 765.00 77 321.00 - 556.00 -0.72% 69 816.00 6 949.00 9.95%
31.07.2013 77 321.00 78 055.00 - 734.00 -0.94% 70 816.00 6 505.00 9.19%
30.06.2013 78 055.00 77 383.00 672.00 0.87% 67 515.00 10 540.00 15.61%
31.05.2013 77 383.00 77 377.00 6.00 0.01% 64 999.00 12 384.00 19.05%
30.04.2013 77 377.00 76 631.00 746.00 0.97% 64 351.00 13 026.00 20.24%
31.03.2013 76 631.00 76 487.00 144.00 0.19% 64 650.00 11 981.00 18.53%
28.02.2013 76 487.00 75 876.00 611.00 0.81% 65 318.00 11 169.00 17.10%
31.01.2013 75 876.00 73 225.00 2 651.00 3.62% 65 685.00 10 191.00 15.51%
31.12.2012 73 225.00 72 892.00 333.00 0.46% 63 160.00 10 065.00 15.94%
30.11.2012 72 892.00 70 348.00 2 544.00 3.62% 45 000.00 27 892.00 61.98%
31.10.2012 70 348.00 69 692.00 656.00 0.94% 53 004.00 17 344.00 32.72%
30.09.2012 69 692.00 69 816.00 - 124.00 -0.18% 52 570.00 17 122.00 32.57%
31.08.2012 69 816.00 70 816.00 -1 000.00 -1.41% 52 252.00 17 564.00 33.61%
31.07.2012 70 816.00 67 515.00 3 301.00 4.89% 51 544.00 19 272.00 37.39%
30.06.2012 67 515.00 64 999.00 2 516.00 3.87% 52 929.00 14 586.00 27.56%
31.05.2012 64 999.00 64 351.00 648.00 1.01% 52 568.00 12 431.00 23.65%
30.04.2012 64 351.00 64 650.00 - 299.00 -0.46% 50 224.00 14 127.00 28.13%
31.03.2012 64 650.00 65 318.00 - 668.00 -1.02% 50 133.00 14 517.00 28.96%
29.02.2012 65 318.00 65 685.00 - 367.00 -0.56% 50 606.00 14 712.00 29.07%
31.01.2012 65 685.00 63 160.00 2 525.00 4.00% 50 242.00 15 443.00 30.74%
31.12.2011 63 160.00 45 000.00 18 160.00 40.36% 50 595.00 12 565.00 24.83%
30.11.2011 45 000.00 53 004.00 -8 004.00 -15.10% 48 349.00 -3 349.00 -6.93%
31.10.2011 53 004.00 52 570.00 434.00 0.83% 48 034.00 4 970.00 10.35%
30.09.2011 52 570.00 52 252.00 318.00 0.61% 49 154.00 3 416.00 6.95%
31.08.2011 52 252.00 51 544.00 708.00 1.37% 48 724.00 3 528.00 7.24%
31.07.2011 51 544.00 52 929.00 -1 385.00 -2.62% 49 002.00 2 542.00 5.19%
30.06.2011 52 929.00 52 568.00 361.00 0.69% 47 777.00 5 152.00 10.78%
31.05.2011 52 568.00 50 224.00 2 344.00 4.67% 47 449.00 5 119.00 10.79%
30.04.2011 50 224.00 50 133.00 91.00 0.18% 47 177.00 3 047.00 6.46%
31.03.2011 50 133.00 50 606.00 - 473.00 -0.93% 46 120.00 4 013.00 8.70%
28.02.2011 50 606.00 50 242.00 364.00 0.72% 45 048.00 5 558.00 12.34%
31.01.2011 50 242.00 50 595.00 - 353.00 -0.70% 44 240.00 6 002.00 13.57%
31.12.2010 50 595.00 48 349.00 2 246.00 4.65% 42 317.00 8 278.00 19.56%
30.11.2010 48 349.00 48 034.00 315.00 0.66% 41 619.00 6 730.00 16.17%
31.10.2010 48 034.00 49 154.00 -1 120.00 -2.28% 41 818.00 6 216.00 14.86%
30.09.2010 49 154.00 48 724.00 430.00 0.88% 41 241.00 7 913.00 19.19%
31.08.2010 48 724.00 49 002.00 - 278.00 -0.57% 41 705.00 7 019.00 16.83%
31.07.2010 49 002.00 47 777.00 1 225.00 2.56% 41 265.00 7 737.00 18.75%
30.06.2010 47 777.00 47 449.00 328.00 0.69% 41 269.00 6 508.00 15.77%
31.05.2010 47 449.00 47 177.00 272.00 0.58% 41 259.00 6 190.00 15.00%
30.04.2010 47 177.00 46 120.00 1 057.00 2.29% 40 869.00 6 308.00 15.43%
31.03.2010 46 120.00 45 048.00 1 072.00 2.38% 39 670.00 6 450.00 16.26%
28.02.2010 45 048.00 44 240.00 808.00 1.83% 41 927.00 3 121.00 7.44%
31.01.2010 44 240.00 42 317.00 1 923.00 4.54% 43 425.00 815.00 1.88%
31.12.2009 42 317.00 41 619.00 698.00 1.68% 44 225.00 -1 908.00 -4.31%
30.11.2009 41 619.00 41 818.00 - 199.00 -0.48% - - -
31.10.2009 41 818.00 41 241.00 577.00 1.40% - - -
30.09.2009 41 241.00 41 705.00 - 464.00 -1.11% - - -
31.08.2009 41 705.00 41 265.00 440.00 1.07% - - -
31.07.2009 41 265.00 41 269.00 -4.00 -0.01% - - -
30.06.2009 41 269.00 41 259.00 10.00 0.02% - - -
31.05.2009 41 259.00 40 869.00 390.00 0.95% - - -
30.04.2009 40 869.00 39 670.00 1 199.00 3.02% - - -
31.03.2009 39 670.00 41 927.00 -2 257.00 -5.38% - - -
28.02.2009 41 927.00 43 425.00 -1 498.00 -3.45% - - -
31.01.2009 43 425.00 44 225.00 - 800.00 -1.81% - - -
31.12.2008 44 225.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Dluhové cenné papíry - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Dluhové cenné papíry (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Fondy celkem (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Transformované fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Účastnické fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Důchodové fondy (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Pojišťovny celkem (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Tuzemské pojišťovny (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Pojišťovny celkem (v tis. Kč))
Dluhové cenné papíry (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Rezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry - Nerezidenti (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Dluhové cenné papíry celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Emitované dluhové cenné papíry (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Dluhové cenné papíry (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies