Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) - Aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.09.2019 579 270.00
Min 31.03.2009 84 415.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.09.2019 579 270.00 573 173.00 6 097.00 1.06% 513 311.00 65 959.00 12.85%
31.08.2019 573 173.00 573 234.00 -61.00 -0.01% 511 272.00 61 901.00 12.11%
31.07.2019 573 234.00 564 704.00 8 530.00 1.51% 508 663.00 64 571.00 12.69%
30.06.2019 564 704.00 551 814.00 12 890.00 2.34% 507 187.00 57 517.00 11.34%
31.05.2019 551 814.00 552 892.00 -1 078.00 -0.19% 501 990.00 49 824.00 9.93%
30.04.2019 552 892.00 549 279.00 3 613.00 0.66% 495 861.00 57 031.00 11.50%
31.03.2019 549 279.00 537 831.00 11 448.00 2.13% 491 737.00 57 542.00 11.70%
28.02.2019 537 831.00 532 720.00 5 111.00 0.96% 490 213.00 47 618.00 9.71%
31.01.2019 532 720.00 509 918.00 22 802.00 4.47% 490 004.00 42 716.00 8.72%
31.12.2018 509 918.00 512 902.00 -2 984.00 -0.58% 482 629.00 27 289.00 5.65%
30.11.2018 512 902.00 511 040.00 1 862.00 0.36% 471 909.00 40 993.00 8.69%
31.10.2018 511 040.00 513 311.00 -2 271.00 -0.44% 467 495.00 43 545.00 9.31%
30.09.2018 513 311.00 511 272.00 2 039.00 0.40% 462 254.00 51 057.00 11.05%
31.08.2018 511 272.00 508 663.00 2 609.00 0.51% 450 640.00 60 632.00 13.45%
31.07.2018 508 663.00 507 187.00 1 476.00 0.29% 445 241.00 63 422.00 14.24%
30.06.2018 507 187.00 501 990.00 5 197.00 1.04% 439 569.00 67 618.00 15.38%
31.05.2018 501 990.00 495 861.00 6 129.00 1.24% 436 795.00 65 195.00 14.93%
30.04.2018 495 861.00 491 737.00 4 124.00 0.84% 437 560.00 58 301.00 13.32%
31.03.2018 491 737.00 490 213.00 1 524.00 0.31% 431 356.00 60 381.00 14.00%
28.02.2018 490 213.00 490 004.00 209.00 0.04% 415 810.00 74 403.00 17.89%
31.01.2018 490 004.00 482 629.00 7 375.00 1.53% 403 500.00 86 504.00 21.44%
31.12.2017 482 629.00 471 909.00 10 720.00 2.27% 404 770.00 77 859.00 19.24%
30.11.2017 471 909.00 467 495.00 4 414.00 0.94% 394 938.00 76 971.00 19.49%
31.10.2017 467 495.00 462 254.00 5 241.00 1.13% 387 786.00 79 709.00 20.55%
30.09.2017 462 254.00 450 640.00 11 614.00 2.58% 383 454.00 78 800.00 20.55%
31.08.2017 450 640.00 445 241.00 5 399.00 1.21% 373 903.00 76 737.00 20.52%
31.07.2017 445 241.00 439 569.00 5 672.00 1.29% 369 141.00 76 100.00 20.62%
30.06.2017 439 569.00 436 795.00 2 774.00 0.64% 362 490.00 77 079.00 21.26%
31.05.2017 436 795.00 437 560.00 - 765.00 -0.17% 355 892.00 80 903.00 22.73%
30.04.2017 437 560.00 431 356.00 6 204.00 1.44% 352 483.00 85 077.00 24.14%
31.03.2017 431 356.00 415 810.00 15 546.00 3.74% 348 058.00 83 298.00 23.93%
28.02.2017 415 810.00 403 500.00 12 310.00 3.05% 338 587.00 77 223.00 22.81%
31.01.2017 403 500.00 404 770.00 -1 270.00 -0.31% 335 224.00 68 276.00 20.37%
31.12.2016 404 770.00 394 938.00 9 832.00 2.49% 339 305.00 65 465.00 19.29%
30.11.2016 394 938.00 387 786.00 7 152.00 1.84% 341 898.00 53 040.00 15.51%
31.10.2016 387 786.00 383 454.00 4 332.00 1.13% 334 388.00 53 398.00 15.97%
30.09.2016 383 454.00 373 903.00 9 551.00 2.55% 325 579.00 57 875.00 17.78%
31.08.2016 373 903.00 369 141.00 4 762.00 1.29% 325 672.00 48 231.00 14.81%
31.07.2016 369 141.00 362 490.00 6 651.00 1.83% 327 318.00 41 823.00 12.78%
30.06.2016 362 490.00 355 892.00 6 598.00 1.85% 322 718.00 39 772.00 12.32%
31.05.2016 355 892.00 352 483.00 3 409.00 0.97% 316 854.00 39 038.00 12.32%
30.04.2016 352 483.00 348 058.00 4 425.00 1.27% 311 399.00 41 084.00 13.19%
31.03.2016 348 058.00 338 587.00 9 471.00 2.80% 308 046.00 40 012.00 12.99%
29.02.2016 338 587.00 335 224.00 3 363.00 1.00% 300 602.00 37 985.00 12.64%
31.01.2016 335 224.00 339 305.00 -4 081.00 -1.20% 293 991.00 41 233.00 14.03%
31.12.2015 339 305.00 341 898.00 -2 593.00 -0.76% 291 329.00 47 976.00 16.47%
30.11.2015 341 898.00 334 388.00 7 510.00 2.25% 289 573.00 52 325.00 18.07%
31.10.2015 334 388.00 325 579.00 8 809.00 2.71% 282 733.00 51 655.00 18.27%
30.09.2015 325 579.00 325 672.00 -93.00 -0.03% 272 459.00 53 120.00 19.50%
31.08.2015 325 672.00 327 318.00 -1 646.00 -0.50% 270 782.00 54 890.00 20.27%
31.07.2015 327 318.00 322 718.00 4 600.00 1.43% 264 501.00 62 817.00 23.75%
30.06.2015 322 718.00 316 854.00 5 864.00 1.85% 261 453.00 61 265.00 23.43%
31.05.2015 316 854.00 311 399.00 5 455.00 1.75% 260 006.00 56 848.00 21.86%
30.04.2015 311 399.00 308 046.00 3 353.00 1.09% 254 277.00 57 122.00 22.46%
31.03.2015 308 046.00 300 602.00 7 444.00 2.48% 250 495.00 57 551.00 22.97%
28.02.2015 300 602.00 293 991.00 6 611.00 2.25% 248 834.00 51 768.00 20.80%
31.01.2015 293 991.00 291 329.00 2 662.00 0.91% 247 160.00 46 831.00 18.95%
31.12.2014 291 329.00 289 573.00 1 756.00 0.61% 245 190.00 46 139.00 18.82%
30.11.2014 289 573.00 282 733.00 6 840.00 2.42% 238 469.00 51 104.00 21.43%
31.10.2014 282 733.00 272 459.00 10 274.00 3.77% 234 718.00 48 015.00 20.46%
30.09.2014 272 459.00 270 782.00 1 677.00 0.62% 230 903.00 41 556.00 18.00%
31.08.2014 270 782.00 264 501.00 6 281.00 2.37% 228 436.00 42 346.00 18.54%
31.07.2014 264 501.00 261 453.00 3 048.00 1.17% 227 099.00 37 402.00 16.47%
30.06.2014 261 453.00 260 006.00 1 447.00 0.56% 224 061.00 37 392.00 16.69%
31.05.2014 260 006.00 254 277.00 5 729.00 2.25% 222 890.00 37 116.00 16.65%
30.04.2014 254 277.00 250 495.00 3 782.00 1.51% 222 123.00 32 154.00 14.48%
31.03.2014 250 495.00 248 834.00 1 661.00 0.67% 220 342.00 30 153.00 13.68%
28.02.2014 248 834.00 247 160.00 1 674.00 0.68% 217 033.00 31 801.00 14.65%
31.01.2014 247 160.00 245 190.00 1 970.00 0.80% 216 010.00 31 150.00 14.42%
31.12.2013 245 190.00 238 469.00 6 721.00 2.82% 212 438.00 32 752.00 15.42%
30.11.2013 238 469.00 234 718.00 3 751.00 1.60% 208 539.00 29 930.00 14.35%
31.10.2013 234 718.00 230 903.00 3 815.00 1.65% 186 127.00 48 591.00 26.11%
30.09.2013 230 903.00 228 436.00 2 467.00 1.08% 182 469.00 48 434.00 26.54%
31.08.2013 228 436.00 227 099.00 1 337.00 0.59% 177 393.00 51 043.00 28.77%
31.07.2013 227 099.00 224 061.00 3 038.00 1.36% 171 935.00 55 164.00 32.08%
30.06.2013 224 061.00 222 890.00 1 171.00 0.53% 167 743.00 56 318.00 33.57%
31.05.2013 222 890.00 222 123.00 767.00 0.35% 163 116.00 59 774.00 36.65%
30.04.2013 222 123.00 220 342.00 1 781.00 0.81% 164 082.00 58 041.00 35.37%
31.03.2013 220 342.00 217 033.00 3 309.00 1.52% 164 478.00 55 864.00 33.96%
28.02.2013 217 033.00 216 010.00 1 023.00 0.47% 163 322.00 53 711.00 32.89%
31.01.2013 216 010.00 212 438.00 3 572.00 1.68% 162 929.00 53 081.00 32.58%
31.12.2012 212 438.00 208 539.00 3 899.00 1.87% 155 773.00 56 665.00 36.38%
30.11.2012 208 539.00 186 127.00 22 412.00 12.04% 132 134.00 76 405.00 57.82%
31.10.2012 186 127.00 182 469.00 3 658.00 2.00% 136 489.00 49 638.00 36.37%
30.09.2012 182 469.00 177 393.00 5 076.00 2.86% 131 465.00 51 004.00 38.80%
31.08.2012 177 393.00 171 935.00 5 458.00 3.17% 133 057.00 44 336.00 33.32%
31.07.2012 171 935.00 167 743.00 4 192.00 2.50% 136 147.00 35 788.00 26.29%
30.06.2012 167 743.00 163 116.00 4 627.00 2.84% 135 583.00 32 160.00 23.72%
31.05.2012 163 116.00 164 082.00 - 966.00 -0.59% 133 246.00 29 870.00 22.42%
30.04.2012 164 082.00 164 478.00 - 396.00 -0.24% 129 552.00 34 530.00 26.65%
31.03.2012 164 478.00 163 322.00 1 156.00 0.71% 128 451.00 36 027.00 28.05%
29.02.2012 163 322.00 162 929.00 393.00 0.24% 127 863.00 35 459.00 27.73%
31.01.2012 162 929.00 155 773.00 7 156.00 4.59% 126 710.00 36 219.00 28.58%
31.12.2011 155 773.00 132 134.00 23 639.00 17.89% 125 994.00 29 779.00 23.64%
30.11.2011 132 134.00 136 489.00 -4 355.00 -3.19% 118 838.00 13 296.00 11.19%
31.10.2011 136 489.00 131 465.00 5 024.00 3.82% 117 928.00 18 561.00 15.74%
30.09.2011 131 465.00 133 057.00 -1 592.00 -1.20% 114 637.00 16 828.00 14.68%
31.08.2011 133 057.00 136 147.00 -3 090.00 -2.27% 112 254.00 20 803.00 18.53%
31.07.2011 136 147.00 135 583.00 564.00 0.42% 109 286.00 26 861.00 24.58%
30.06.2011 135 583.00 133 246.00 2 337.00 1.75% 104 769.00 30 814.00 29.41%
31.05.2011 133 246.00 129 552.00 3 694.00 2.85% 105 960.00 27 286.00 25.75%
30.04.2011 129 552.00 128 451.00 1 101.00 0.86% 108 433.00 21 119.00 19.48%
31.03.2011 128 451.00 127 863.00 588.00 0.46% 106 586.00 21 865.00 20.51%
28.02.2011 127 863.00 126 710.00 1 153.00 0.91% 101 475.00 26 388.00 26.00%
31.01.2011 126 710.00 125 994.00 716.00 0.57% 101 716.00 24 994.00 24.57%
31.12.2010 125 994.00 118 838.00 7 156.00 6.02% 100 260.00 25 734.00 25.67%
30.11.2010 118 838.00 117 928.00 910.00 0.77% 97 955.00 20 883.00 21.32%
31.10.2010 117 928.00 114 637.00 3 291.00 2.87% 96 851.00 21 077.00 21.76%
30.09.2010 114 637.00 112 254.00 2 383.00 2.12% 94 731.00 19 906.00 21.01%
31.08.2010 112 254.00 109 286.00 2 968.00 2.72% 93 229.00 19 025.00 20.41%
31.07.2010 109 286.00 104 769.00 4 517.00 4.31% 90 589.00 18 697.00 20.64%
30.06.2010 104 769.00 105 960.00 -1 191.00 -1.12% 88 242.00 16 527.00 18.73%
31.05.2010 105 960.00 108 433.00 -2 473.00 -2.28% 87 648.00 18 312.00 20.89%
30.04.2010 108 433.00 106 586.00 1 847.00 1.73% 86 675.00 21 758.00 25.10%
31.03.2010 106 586.00 101 475.00 5 111.00 5.04% 84 415.00 22 171.00 26.26%
28.02.2010 101 475.00 101 716.00 - 241.00 -0.24% 84 948.00 16 527.00 19.46%
31.01.2010 101 716.00 100 260.00 1 456.00 1.45% 89 344.00 12 372.00 13.85%
31.12.2009 100 260.00 97 955.00 2 305.00 2.35% 90 286.00 9 974.00 11.05%
30.11.2009 97 955.00 96 851.00 1 104.00 1.14% - - -
31.10.2009 96 851.00 94 731.00 2 120.00 2.24% - - -
30.09.2009 94 731.00 93 229.00 1 502.00 1.61% - - -
31.08.2009 93 229.00 90 589.00 2 640.00 2.91% - - -
31.07.2009 90 589.00 88 242.00 2 347.00 2.66% - - -
30.06.2009 88 242.00 87 648.00 594.00 0.68% - - -
31.05.2009 87 648.00 86 675.00 973.00 1.12% - - -
30.04.2009 86 675.00 84 415.00 2 260.00 2.68% - - -
31.03.2009 84 415.00 84 948.00 - 533.00 -0.63% - - -
28.02.2009 84 948.00 89 344.00 -4 396.00 -4.92% - - -
31.01.2009 89 344.00 90 286.00 - 942.00 -1.04% - - -
31.12.2008 90 286.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva (Státní rozpočet a daně)
Aktiva (Bilance bank)
Aktiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Aktiva (Banky)
Aktiva (Obchodníci s CP)
Aktiva (Investiční společnosti)
Aktiva (Investiční fondy)
Aktiva (Fondy penzijních společností)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies