Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky - Stálá aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2012 -1 129.15
Max 31.08.2012 2 787.99

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 1 857.07 93.31 1 763.77 1 890.32% 286.15 1 570.92 548.98%
31.10.2014 93.31 - 217.33 310.64 - 142.93% - 193.50 286.80 - 148.22%
30.09.2014 - 217.33 50.34 - 267.67 - 531.75% - 121.79 -95.54 78.45%
31.08.2014 50.34 - 757.66 808.00 - 106.64% 1 661.03 -1 610.69 -96.97%
31.07.2014 - 757.66 - 142.18 - 615.48 432.90% 395.66 -1 153.31 - 291.49%
30.06.2014 - 142.18 219.00 - 361.18 - 164.92% 1 165.84 -1 308.02 - 112.20%
31.05.2014 219.00 245.30 -26.30 -10.72% 141.19 77.81 55.11%
30.04.2014 245.30 59.10 186.20 315.05% -1 028.87 1 274.17 - 123.84%
31.03.2014 59.10 -59.08 118.18 - 200.04% 1 281.40 -1 222.30 -95.39%
28.02.2014 -59.08 - 265.25 206.17 -77.73% 226.49 - 285.56 - 126.08%
31.01.2014 - 265.25 2 555.27 -2 820.52 - 110.38% - 126.58 - 138.67 109.55%
31.12.2013 2 555.27 286.15 2 269.12 792.98% -1 129.15 3 684.42 - 326.30%
30.11.2013 286.15 - 193.50 479.65 - 247.88% 294.40 -8.25 -2.80%
31.10.2013 - 193.50 - 121.79 -71.71 58.88% 534.27 - 727.77 - 136.22%
30.09.2013 - 121.79 1 661.03 -1 782.82 - 107.33% -51.47 -70.32 136.64%
31.08.2013 1 661.03 395.66 1 265.37 319.82% 2 787.99 -1 126.96 -40.42%
31.07.2013 395.66 1 165.84 - 770.18 -66.06% 1 916.22 -1 520.57 -79.35%
30.06.2013 1 165.84 141.19 1 024.65 725.73% 869.15 296.69 34.14%
31.05.2013 141.19 -1 028.87 1 170.06 - 113.72% 174.44 -33.25 -19.06%
30.04.2013 -1 028.87 1 281.40 -2 310.28 - 180.29% 73.15 -1 102.02 -1 506.60%
31.03.2013 1 281.40 226.49 1 054.92 465.77% 456.45 824.95 180.73%
28.02.2013 226.49 - 126.58 353.07 - 278.93% 31.43 195.05 620.52%
31.01.2013 - 126.58 -1 129.15 1 002.57 -88.79% -15.26 - 111.32 729.27%
31.12.2012 -1 129.15 294.40 -1 423.56 - 483.54% 1 626.51 -2 755.67 - 169.42%
30.11.2012 294.40 534.27 - 239.87 -44.90% - 306.76 601.16 - 195.97%
31.10.2012 534.27 -51.47 585.74 -1 138.09% 597.41 -63.14 -10.57%
30.09.2012 -51.47 2 787.99 -2 839.46 - 101.85% 470.66 - 522.12 - 110.94%
31.08.2012 2 787.99 1 916.22 871.77 45.49% -22.18 2 810.17 -12 669.84%
31.07.2012 1 916.22 869.15 1 047.08 120.47% 871.76 1 044.46 119.81%
30.06.2012 869.15 174.44 694.71 398.26% 441.35 427.80 96.93%
31.05.2012 174.44 73.15 101.29 138.48% 944.95 - 770.51 -81.54%
30.04.2012 73.15 456.45 - 383.30 -83.97% 350.53 - 277.38 -79.13%
31.03.2012 456.45 31.43 425.01 1 352.09% -44.58 501.03 -1 123.91%
29.02.2012 31.43 -15.26 46.70 - 305.94% 7.78 23.65 303.93%
31.01.2012 -15.26 1 626.51 -1 641.78 - 100.94% -40.37 25.10 -62.19%
31.12.2011 1 626.51 - 306.76 1 933.27 - 630.22% 1 919.72 - 293.21 -15.27%
30.11.2011 - 306.76 597.41 - 904.17 - 151.35% 223.54 - 530.30 - 237.23%
31.10.2011 597.41 470.66 126.76 26.93% 468.48 128.93 27.52%
30.09.2011 470.66 -22.18 492.84 -2 221.98% 39.09 431.56 1 103.88%
31.08.2011 -22.18 871.76 - 893.94 - 102.54% 1 653.33 -1 675.51 - 101.34%
31.07.2011 871.76 441.35 430.42 97.52% 1 339.90 - 468.14 -34.94%
30.06.2011 441.35 944.95 - 503.60 -53.29% 51.10 390.24 763.65%
31.05.2011 944.95 350.53 594.42 169.58% 321.49 623.46 193.93%
30.04.2011 350.53 -44.58 395.11 - 886.31% 266.26 84.27 31.65%
31.03.2011 -44.58 7.78 -52.36 - 672.85% 115.85 - 160.43 - 138.48%
28.02.2011 7.78 -40.37 48.15 - 119.28% -5.39 13.18 - 244.27%
31.01.2011 -40.37 1 919.72 -1 960.09 - 102.10% -10.58 -29.79 281.57%
31.12.2010 1 919.72 223.54 1 696.19 758.80% 768.22 1 151.51 149.89%
30.11.2010 223.54 468.48 - 244.95 -52.29% 702.74 - 479.20 -68.19%
31.10.2010 468.48 39.09 429.39 1 098.32% 139.87 328.61 234.94%
30.09.2010 39.09 1 653.33 -1 614.23 -97.64% 47.60 -8.50 -17.87%
31.08.2010 1 653.33 1 339.90 313.42 23.39% 15.60 1 637.72 10 496.20%
31.07.2010 1 339.90 51.10 1 288.80 2 522.01% -28.43 1 368.33 -4 813.65%
30.06.2010 51.10 321.49 - 270.39 -84.10% 18.11 32.99 182.11%
31.05.2010 321.49 266.26 55.23 20.74% -1.86 323.35 -17 421.66%
30.04.2010 266.26 115.85 150.41 129.83% -21.20 287.46 -1 355.77%
31.03.2010 115.85 -5.39 121.25 -2 247.79% 136.08 -20.23 -14.86%
28.02.2010 -5.39 -10.58 5.18 -49.01% -7.89 2.50 -31.63%
31.01.2010 -10.58 768.22 - 778.79 - 101.38% -11.19 0.61 -5.46%
31.12.2009 768.22 702.74 65.48 9.32% - - -
30.11.2009 702.74 139.87 562.87 402.41% - - -
31.10.2009 139.87 47.60 92.27 193.85% - - -
30.09.2009 47.60 15.60 32.00 205.06% - - -
31.08.2009 15.60 -28.43 44.03 - 154.89% - - -
31.07.2009 -28.43 18.11 -46.54 - 256.93% - - -
30.06.2009 18.11 -1.86 19.97 -1 075.97% - - -
31.05.2009 -1.86 -21.20 19.35 -91.25% - - -
30.04.2009 -21.20 136.08 - 157.28 - 115.58% - - -
31.03.2009 136.08 -7.89 143.97 -1 824.71% - - -
28.02.2009 -7.89 -11.19 3.30 -29.49% - - -
31.01.2009 -11.19 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Stálá aktiva (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele