Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha akciových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha akciových fondů - toky - Ostatní aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2012 -1 908.44
Max 31.10.2012 1 921.95

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 89.28 -76.40 165.68 - 216.87% -14.77 104.05 - 704.70%
31.10.2014 -76.40 -14.63 -61.77 422.34% 19.32 -95.72 - 495.43%
30.09.2014 -14.63 104.41 - 119.03 - 114.01% 50.85 -65.47 - 128.76%
31.08.2014 104.41 -23.18 127.59 - 550.35% -70.44 174.85 - 248.21%
31.07.2014 -23.18 -43.29 20.11 -46.45% 18.09 -41.27 - 228.18%
30.06.2014 -43.29 122.35 - 165.64 - 135.39% 44.07 -87.36 - 198.24%
31.05.2014 122.35 -35.30 157.66 - 446.55% -42.84 165.19 - 385.57%
30.04.2014 -35.30 -17.58 -17.73 100.87% 60.13 -95.43 - 158.72%
31.03.2014 -17.58 - 267.04 249.47 -93.42% 24.34 -41.91 - 172.22%
28.02.2014 - 267.04 378.13 - 645.17 - 170.62% -14.33 - 252.72 1 763.78%
31.01.2014 378.13 - 133.19 511.32 - 383.90% 20.70 357.43 1 727.15%
31.12.2013 - 133.19 -14.77 - 118.43 802.07% -1 908.44 1 775.25 -93.02%
30.11.2013 -14.77 19.32 -34.09 - 176.42% -24.58 9.81 -39.92%
31.10.2013 19.32 50.85 -31.53 -62.00% 1 921.95 -1 902.63 -98.99%
30.09.2013 50.85 -70.44 121.29 - 172.18% 5.58 45.26 810.42%
31.08.2013 -70.44 18.09 -88.53 - 489.48% -94.63 24.19 -25.56%
31.07.2013 18.09 44.07 -25.98 -58.96% - 144.98 163.06 - 112.47%
30.06.2013 44.07 -42.84 86.91 - 202.86% 161.72 - 117.65 -72.75%
31.05.2013 -42.84 60.13 - 102.97 - 171.25% 118.20 - 161.04 - 136.25%
30.04.2013 60.13 24.34 35.79 147.08% -45.88 106.01 - 231.05%
31.03.2013 24.34 -14.33 38.66 - 269.85% 32.02 -7.68 -24.00%
28.02.2013 -14.33 20.70 -35.02 - 169.23% -35.40 21.07 -59.53%
31.01.2013 20.70 -1 908.44 1 929.14 - 101.08% -19.22 39.91 - 207.67%
31.12.2012 -1 908.44 -24.58 -1 883.87 7 665.16% - 157.06 -1 751.38 1 115.07%
30.11.2012 -24.58 1 921.95 -1 946.53 - 101.28% 250.14 - 274.71 - 109.83%
31.10.2012 1 921.95 5.58 1 916.37 34 312.80% - 221.35 2 143.31 - 968.27%
30.09.2012 5.58 -94.63 100.22 - 105.90% 208.19 - 202.60 -97.32%
31.08.2012 -94.63 - 144.98 50.35 -34.73% -69.59 -25.04 35.98%
31.07.2012 - 144.98 161.72 - 306.69 - 189.65% - 172.65 27.68 -16.03%
30.06.2012 161.72 118.20 43.52 36.82% 133.89 27.82 20.78%
31.05.2012 118.20 -45.88 164.08 - 357.61% -54.03 172.23 - 318.75%
30.04.2012 -45.88 32.02 -77.90 - 243.29% 33.33 -79.22 - 237.65%
31.03.2012 32.02 -35.40 67.42 - 190.45% 203.61 - 171.59 -84.27%
29.02.2012 -35.40 -19.22 -16.18 84.19% 3.89 -39.29 -1 009.58%
31.01.2012 -19.22 - 157.06 137.84 -87.76% -84.58 65.36 -77.27%
31.12.2011 - 157.06 250.14 - 407.20 - 162.79% -18.07 - 139.00 769.29%
30.11.2011 250.14 - 221.35 471.49 - 213.00% 2.34 247.80 10 589.62%
31.10.2011 - 221.35 208.19 - 429.54 - 206.32% -89.96 - 131.39 146.05%
30.09.2011 208.19 -69.59 277.78 - 399.15% 96.91 111.28 114.83%
31.08.2011 -69.59 - 172.65 103.06 -59.69% 10.75 -80.34 - 747.26%
31.07.2011 - 172.65 133.89 - 306.55 - 228.95% 30.42 - 203.07 - 667.59%
30.06.2011 133.89 -54.03 187.93 - 347.79% -66.93 200.83 - 300.04%
31.05.2011 -54.03 33.33 -87.37 - 262.11% 30.11 -84.15 - 279.43%
30.04.2011 33.33 203.61 - 170.27 -83.63% 7.10 26.23 369.28%
31.03.2011 203.61 3.89 199.72 5 131.42% -5.71 209.31 -3 668.30%
28.02.2011 3.89 -84.58 88.47 - 104.60% 41.39 -37.50 -90.60%
31.01.2011 -84.58 -18.07 -66.51 368.10% 40.09 - 124.67 - 310.94%
31.12.2010 -18.07 2.34 -20.41 - 872.14% - 124.87 106.81 -85.53%
30.11.2010 2.34 -89.96 92.30 - 102.60% 21.73 -19.39 -89.23%
31.10.2010 -89.96 96.91 - 186.87 - 192.83% -5.44 -84.52 1 552.52%
30.09.2010 96.91 10.75 86.16 801.29% - 161.86 258.77 - 159.87%
31.08.2010 10.75 30.42 -19.67 -64.65% 181.83 - 171.07 -94.09%
31.07.2010 30.42 -66.93 97.35 - 145.45% 77.57 -47.15 -60.78%
30.06.2010 -66.93 30.11 -97.05 - 322.25% - 117.51 50.58 -43.04%
31.05.2010 30.11 7.10 23.01 323.98% 127.36 -97.24 -76.35%
30.04.2010 7.10 -5.71 12.81 - 224.48% -5.55 12.65 - 227.96%
31.03.2010 -5.71 41.39 -47.09 - 113.79% -46.05 40.34 -87.61%
28.02.2010 41.39 40.09 1.29 3.23% 18.47 22.92 124.06%
31.01.2010 40.09 - 124.87 164.97 - 132.11% 42.67 -2.58 -6.03%
31.12.2009 - 124.87 21.73 - 146.60 - 674.66% - - -
30.11.2009 21.73 -5.44 27.17 - 499.15% - - -
31.10.2009 -5.44 - 161.86 156.42 -96.64% - - -
30.09.2009 - 161.86 181.83 - 343.69 - 189.02% - - -
31.08.2009 181.83 77.57 104.26 134.41% - - -
31.07.2009 77.57 - 117.51 195.08 - 166.01% - - -
30.06.2009 - 117.51 127.36 - 244.86 - 192.27% - - -
31.05.2009 127.36 -5.55 132.91 -2 394.27% - - -
30.04.2009 -5.55 -46.05 40.50 -87.94% - - -
31.03.2009 -46.05 18.47 -64.52 - 349.28% - - -
28.02.2009 18.47 42.67 -24.20 -56.71% - - -
31.01.2009 42.67 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Ostatní aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
Domácnosti - ostatní účely - do 1 roku (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - od 1 roku do 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))
Domácnosti - ostatní účely - nad 5 let (Úvěry MFI, členění- úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (toky))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Pojištění COVID Volby

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Uživatel:
Upravit profil
Přihlášení
Jméno:
Heslo:
Zapomenuté heslo ?
Registrace nového uživatele