Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha nemovitostních fondů - toky - Stálá aktiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.12.2012 -1 193.23
Max 31.08.2012 2 781.64

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 1 841.36 93.01 1 748.35 1 879.83% 278.61 1 562.75 560.91%
31.10.2014 93.01 - 228.37 321.37 - 140.73% - 196.18 289.18 - 147.41%
30.09.2014 - 228.37 23.07 - 251.44 -1 089.75% - 123.49 - 104.87 84.92%
31.08.2014 23.07 - 797.35 820.43 - 102.89% 1 659.42 -1 636.35 -98.61%
31.07.2014 - 797.35 - 186.45 - 610.90 327.65% 392.39 -1 189.74 - 303.20%
30.06.2014 - 186.45 218.15 - 404.60 - 185.47% 1 144.99 -1 331.44 - 116.28%
31.05.2014 218.15 206.15 12.00 5.82% 134.79 83.36 61.85%
30.04.2014 206.15 58.68 147.47 251.34% -1 041.49 1 247.64 - 119.79%
31.03.2014 58.68 -61.48 120.16 - 195.44% 1 270.78 -1 212.11 -95.38%
28.02.2014 -61.48 - 240.97 179.48 -74.48% 202.73 - 264.21 - 130.33%
31.01.2014 - 240.97 2 472.88 -2 713.84 - 109.74% - 139.76 - 101.21 72.42%
31.12.2013 2 472.88 278.61 2 194.27 787.58% -1 193.23 3 666.11 - 307.24%
30.11.2013 278.61 - 196.18 474.79 - 242.02% 251.46 27.15 10.80%
31.10.2013 - 196.18 - 123.49 -72.69 58.86% 525.97 - 722.14 - 137.30%
30.09.2013 - 123.49 1 659.42 -1 782.91 - 107.44% -68.09 -55.40 81.37%
31.08.2013 1 659.42 392.39 1 267.03 322.90% 2 781.64 -1 122.22 -40.34%
31.07.2013 392.39 1 144.99 - 752.60 -65.73% 1 915.76 -1 523.37 -79.52%
30.06.2013 1 144.99 134.79 1 010.20 749.47% 495.58 649.41 131.04%
31.05.2013 134.79 -1 041.49 1 176.28 - 112.94% 167.32 -32.53 -19.44%
30.04.2013 -1 041.49 1 270.78 -2 312.27 - 181.96% 72.03 -1 113.52 -1 545.93%
31.03.2013 1 270.78 202.73 1 068.05 526.83% 456.39 814.39 178.44%
28.02.2013 202.73 - 139.76 342.49 - 245.06% 46.77 155.97 333.51%
31.01.2013 - 139.76 -1 193.23 1 053.47 -88.29% -19.04 - 120.71 633.87%
31.12.2012 -1 193.23 251.46 -1 444.69 - 574.52% 1 653.07 -2 846.30 - 172.18%
30.11.2012 251.46 525.97 - 274.50 -52.19% - 307.21 558.67 - 181.85%
31.10.2012 525.97 -68.09 594.05 - 872.49% 597.34 -71.38 -11.95%
30.09.2012 -68.09 2 781.64 -2 849.73 - 102.45% 468.11 - 536.19 - 114.55%
31.08.2012 2 781.64 1 915.76 865.88 45.20% -19.27 2 800.91 -14 532.08%
31.07.2012 1 915.76 495.58 1 420.18 286.57% 871.39 1 044.37 119.85%
30.06.2012 495.58 167.32 328.27 196.19% 445.33 50.26 11.29%
31.05.2012 167.32 72.03 95.29 132.29% 944.70 - 777.38 -82.29%
30.04.2012 72.03 456.39 - 384.36 -84.22% 349.86 - 277.83 -79.41%
31.03.2012 456.39 46.77 409.63 875.93% -44.78 501.17 -1 119.21%
29.02.2012 46.77 -19.04 65.81 - 345.56% 7.58 39.18 516.71%
31.01.2012 -19.04 1 653.07 -1 672.12 - 101.15% -40.91 21.87 -53.45%
31.12.2011 1 653.07 - 307.21 1 960.28 - 638.10% 1 331.46 321.61 24.15%
30.11.2011 - 307.21 597.34 - 904.55 - 151.43% 208.56 - 515.77 - 247.30%
31.10.2011 597.34 468.11 129.24 27.61% 120.83 476.52 394.39%
30.09.2011 468.11 -19.27 487.38 -2 528.69% 13.53 454.57 3 358.99%
31.08.2011 -19.27 871.39 - 890.66 - 102.21% 1 648.90 -1 668.17 - 101.17%
31.07.2011 871.39 445.33 426.06 95.67% 1 314.94 - 443.55 -33.73%
30.06.2011 445.33 944.70 - 499.38 -52.86% 45.28 400.05 883.47%
31.05.2011 944.70 349.86 594.84 170.02% 320.57 624.13 194.70%
30.04.2011 349.86 -44.78 394.64 - 881.31% 265.48 84.38 31.78%
31.03.2011 -44.78 7.58 -52.36 - 690.52% -23.69 -21.09 88.99%
28.02.2011 7.58 -40.91 48.50 - 118.53% -11.71 19.30 - 164.75%
31.01.2011 -40.91 1 331.46 -1 372.37 - 103.07% -11.14 -29.78 267.35%
31.12.2010 1 331.46 208.56 1 122.90 538.40% 824.32 507.13 61.52%
30.11.2010 208.56 120.83 87.74 72.62% 669.83 - 461.27 -68.86%
31.10.2010 120.83 13.53 107.29 792.82% 139.77 -18.95 -13.55%
30.09.2010 13.53 1 648.90 -1 635.37 -99.18% 47.60 -34.07 -71.57%
31.08.2010 1 648.90 1 314.94 333.96 25.40% 16.36 1 632.55 9 981.32%
31.07.2010 1 314.94 45.28 1 269.66 2 803.95% -28.42 1 343.36 -4 726.64%
30.06.2010 45.28 320.57 - 275.29 -85.87% 22.59 22.69 100.40%
31.05.2010 320.57 265.48 55.09 20.75% -1.93 322.50 -16 709.69%
30.04.2010 265.48 -23.69 289.18 -1 220.46% -20.30 285.78 -1 407.59%
31.03.2010 -23.69 -11.71 -11.98 102.31% 136.16 - 159.86 - 117.40%
28.02.2010 -11.71 -11.14 -0.57 5.15% -6.59 -5.12 77.64%
31.01.2010 -11.14 824.32 - 835.46 - 101.35% -11.19 0.05 -0.46%
31.12.2009 824.32 669.83 154.50 23.06% - - -
30.11.2009 669.83 139.77 530.06 379.23% - - -
31.10.2009 139.77 47.60 92.17 193.61% - - -
30.09.2009 47.60 16.36 31.25 191.06% - - -
31.08.2009 16.36 -28.42 44.78 - 157.55% - - -
31.07.2009 -28.42 22.59 -51.02 - 225.78% - - -
30.06.2009 22.59 -1.93 24.52 -1 270.73% - - -
31.05.2009 -1.93 -20.30 18.37 -90.49% - - -
30.04.2009 -20.30 136.16 - 156.47 - 114.91% - - -
31.03.2009 136.16 -6.59 142.76 -2 165.27% - - -
28.02.2009 -6.59 -11.19 4.60 -41.08% - - -
31.01.2009 -11.19 - - - - - -

Graf jako obrázek

Stálá aktiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Stálá aktiva (Aktiva, hlavní položky, celkem)
Stálá aktiva (Rozvaha České národní banky - aktiva)
Stálá aktiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - aktiva (stavy))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Stálá aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní aktiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.