Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Transakce
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Akcie/podílové listy investičních fondů , Transakce
- Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Akcie a ostatní účasti , Stavy
- Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Akcie a ostatní účasti , Transakce
- Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Kotované akcie , Stavy
- Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Kotované akcie , Transakce
- Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Nekotované akcie , Stavy
- Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Pasiva, Nekotované akcie , Transakce
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Akcie a ostatní účasti , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Akcie a ostatní účasti , Transakce
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Kotované akcie , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Kotované akcie , Transakce
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Nekotované akcie , Stavy
31.03.2024 Finanční účty, F5 Účasti a akcie/podílové listy investčních fondů: Čtvrtletní, Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu, Aktiva, Nekotované akcie , Transakce
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)
30.09.2023 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)

Graf hodnot, Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 31.12.2013 5 308.26
Min 31.05.2012 -1 717.13

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 1 996.41 2 505.01 - 508.60 -20.30% - 337.66 2 334.08 - 691.24%
31.10.2014 2 505.01 701.49 1 803.52 257.10% 697.78 1 807.23 259.00%
30.09.2014 701.49 1 055.38 - 353.88 -33.53% 193.62 507.88 262.31%
31.08.2014 1 055.38 1 347.80 - 292.42 -21.70% 328.96 726.42 220.82%
31.07.2014 1 347.80 1 675.68 - 327.88 -19.57% 708.71 639.09 90.18%
30.06.2014 1 675.68 893.82 781.86 87.47% 450.17 1 225.51 272.23%
31.05.2014 893.82 1 530.92 - 637.10 -41.62% 852.72 41.10 4.82%
30.04.2014 1 530.92 897.89 633.03 70.50% 156.90 1 374.02 875.72%
31.03.2014 897.89 851.76 46.13 5.42% 284.71 613.18 215.36%
28.02.2014 851.76 94.30 757.46 803.25% 300.56 551.20 183.39%
31.01.2014 94.30 5 308.26 -5 213.96 -98.22% 92.87 1.43 1.54%
31.12.2013 5 308.26 - 337.66 5 645.92 -1 672.06% 853.85 4 454.41 521.69%
30.11.2013 - 337.66 697.78 -1 035.44 - 148.39% - 453.94 116.28 -25.62%
31.10.2013 697.78 193.62 504.16 260.39% - 213.40 911.18 - 426.98%
30.09.2013 193.62 328.96 - 135.34 -41.14% 235.45 -41.83 -17.77%
31.08.2013 328.96 708.71 - 379.75 -53.58% 908.32 - 579.36 -63.78%
31.07.2013 708.71 450.17 258.54 57.43% 6.34 702.37 11 080.14%
30.06.2013 450.17 852.72 - 402.55 -47.21% - 468.24 918.42 - 196.14%
31.05.2013 852.72 156.90 695.82 443.47% -1 717.13 2 569.85 - 149.66%
30.04.2013 156.90 284.71 - 127.81 -44.89% 26.89 130.01 483.41%
31.03.2013 284.71 300.56 -15.85 -5.27% 431.50 - 146.78 -34.02%
28.02.2013 300.56 92.87 207.70 223.65% 391.81 -91.25 -23.29%
31.01.2013 92.87 853.85 - 760.98 -89.12% 572.72 - 479.85 -83.78%
31.12.2012 853.85 - 453.94 1 307.79 - 288.10% -96.00 949.85 - 989.44%
30.11.2012 - 453.94 - 213.40 - 240.54 112.71% -1 305.04 851.10 -65.22%
31.10.2012 - 213.40 235.45 - 448.85 - 190.64% 831.14 -1 044.54 - 125.68%
30.09.2012 235.45 908.32 - 672.87 -74.08% - 567.11 802.56 - 141.52%
31.08.2012 908.32 6.34 901.98 14 229.00% -1 690.64 2 598.95 - 153.73%
31.07.2012 6.34 - 468.24 474.58 - 101.35% 460.95 - 454.61 -98.62%
30.06.2012 - 468.24 -1 717.13 1 248.89 -72.73% 817.43 -1 285.67 - 157.28%
31.05.2012 -1 717.13 26.89 -1 744.03 -6 484.83% 169.07 -1 886.21 -1 115.63%
30.04.2012 26.89 431.50 - 404.60 -93.77% - 455.31 482.21 - 105.91%
31.03.2012 431.50 391.81 39.68 10.13% 285.86 145.64 50.95%
29.02.2012 391.81 572.72 - 180.91 -31.59% 79.39 312.42 393.50%
31.01.2012 572.72 -96.00 668.72 - 696.60% 428.80 143.92 33.56%
31.12.2011 -96.00 -1 305.04 1 209.04 -92.64% 113.95 - 209.95 - 184.25%
30.11.2011 -1 305.04 831.14 -2 136.17 - 257.02% 346.71 -1 651.75 - 476.40%
31.10.2011 831.14 - 567.11 1 398.24 - 246.56% 524.12 307.02 58.58%
30.09.2011 - 567.11 -1 690.64 1 123.53 -66.46% 362.59 - 929.70 - 256.41%
31.08.2011 -1 690.64 460.95 -2 151.59 - 466.77% 744.76 -2 435.40 - 327.00%
31.07.2011 460.95 817.43 - 356.48 -43.61% 987.74 - 526.79 -53.33%
30.06.2011 817.43 169.07 648.36 383.48% -86.44 903.87 -1 045.68%
31.05.2011 169.07 - 455.31 624.38 - 137.13% - 870.57 1 039.64 - 119.42%
30.04.2011 - 455.31 285.86 - 741.17 - 259.28% -47.76 - 407.55 853.33%
31.03.2011 285.86 79.39 206.46 260.04% 177.20 108.66 61.32%
28.02.2011 79.39 428.80 - 349.40 -81.48% - 377.77 457.17 - 121.02%
31.01.2011 428.80 113.95 314.85 276.30% 144.22 284.57 197.31%
31.12.2010 113.95 346.71 - 232.76 -67.13% - 224.17 338.12 - 150.83%
30.11.2010 346.71 524.12 - 177.40 -33.85% 135.16 211.55 156.51%
31.10.2010 524.12 362.59 161.53 44.55% 70.35 453.76 644.99%
30.09.2010 362.59 744.76 - 382.17 -51.31% 69.41 293.17 422.37%
31.08.2010 744.76 987.74 - 242.98 -24.60% - 213.56 958.32 - 448.73%
31.07.2010 987.74 -86.44 1 074.18 -1 242.71% 244.27 743.47 304.36%
30.06.2010 -86.44 - 870.57 784.13 -90.07% - 382.24 295.80 -77.39%
31.05.2010 - 870.57 -47.76 - 822.81 1 722.81% - 260.86 - 609.71 233.73%
30.04.2010 -47.76 177.20 - 224.96 - 126.95% - 212.89 165.13 -77.57%
31.03.2010 177.20 - 377.77 554.97 - 146.91% - 363.68 540.87 - 148.72%
28.02.2010 - 377.77 144.22 - 522.00 - 361.94% - 801.30 423.53 -52.85%
31.01.2010 144.22 - 224.17 368.39 - 164.34% - 294.50 438.72 - 148.97%
31.12.2009 - 224.17 135.16 - 359.33 - 265.85% - - -
30.11.2009 135.16 70.35 64.81 92.13% - - -
31.10.2009 70.35 69.41 0.94 1.35% - - -
30.09.2009 69.41 - 213.56 282.98 - 132.50% - - -
31.08.2009 - 213.56 244.27 - 457.84 - 187.43% - - -
31.07.2009 244.27 - 382.24 626.51 - 163.91% - - -
30.06.2009 - 382.24 - 260.86 - 121.38 46.53% - - -
31.05.2009 - 260.86 - 212.89 -47.97 22.53% - - -
30.04.2009 - 212.89 - 363.68 150.79 -41.46% - - -
31.03.2009 - 363.68 - 801.30 437.63 -54.61% - - -
28.02.2009 - 801.30 - 294.50 - 506.81 172.09% - - -
31.01.2009 - 294.50 - - - - - -

Graf jako obrázek

Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Vládní instituce (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Podílové listy/akcie FPT (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.