Toky (Statistika ostatních finančních institucí»Investiční fondy) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Toky (Statistika ostatních finančních institucí»Investiční fondy) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dniŘada nebo sestava
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Nemovitostní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Akciové fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Smíšené fondy, Tok
31.12.2018 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Fondy peněžního trhu, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Ostatní fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní pasiva včetně finančních derivátů - záporná reálná hodnota: Měsíční, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní aktiva včetně nefinančních aktiv a finančních derivátů - kladná reálná hodnota: Měsíční, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Emitované akcie/podílové listy IF: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Vklady a poskytnuté půjčky: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Smíšené fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Dluhopisové fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Nemovitostní fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Akcie/podílové listy IF: Měsíční, Ostatní fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2024 Investiční fondy - Ostatní akcie a účasti: Měsíční, Akciové fondy, Tok, Rezidenti a nerezidenti - Celkem
31.05.2023 Investiční fondy - Stálá aktiva: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Pasiva - celkem: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Přijaté úvěry: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
31.05.2024 Investiční fondy - Aktiva celkem: Měsíční, Ostatní fondy, Tok
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 5 797.52 9 108.04 -36.35% -1 037.76 - 658.66%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 485.75 5 058.24 - 109.60% - 692.77 -29.88%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 176.50 - 392.48 - 399.76% - 504.42 - 333.24%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 996.41 2 505.01 -20.30% - 337.66 - 691.24%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 281.70 2 630.52 -89.29% - 203.46 - 238.46%
UK6 Stálá aktiva 1 857.07 93.31 1 890.32% 286.15 548.98%
UK7 Ostatní aktiva 971.59 - 786.56 - 223.52% 414.40 134.46%
UK8 Pasiva celkem 5 797.52 9 108.04 -36.35% -1 037.77 - 658.65%
UK9 Přijaté úvěry 237.82 1 664.37 -85.71% 110.43 115.36%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 4 352.33 8 170.01 -46.73% -1 787.09 - 343.54%
UK11 Ostatní pasiva 1 207.38 - 726.35 - 266.23% 638.89 88.98%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 186.14 228.30 -18.47% -81.10 - 329.51%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 229.36 - 180.38 27.16% 85.36 - 368.69%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 48.16 51.62 -6.70% -0.66 -7 386.23%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 194.60 206.72 -5.86% -76.14 - 355.59%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 83.46 226.75 -63.19% -74.90 - 211.42%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 89.28 -76.40 - 216.87% -14.77 - 704.70%
UK8 Pasiva celkem 186.14 228.30 -18.47% -81.10 - 329.51%
UK9 Přijaté úvěry 0.00 -0.00 - 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 232.69 174.79 33.13% - 154.19 - 250.91%
UK11 Ostatní pasiva -46.55 53.51 - 186.99% 73.09 - 163.68%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 758.45 2 481.44 11.16% - 649.55 - 524.67%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 131.19 2 917.51 -95.50% 310.60 -57.76%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 068.99 - 995.14 - 207.42% - 813.47 - 231.41%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 441.88 760.54 89.59% - 198.19 - 827.51%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 9.99 15.53 -35.69% 5.03 98.65%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 106.39 - 217.00 - 149.03% 46.47 128.94%
UK8 Pasiva celkem 2 758.45 2 481.44 11.16% - 649.56 - 524.67%
UK9 Přijaté úvěry 13.86 -13.05 - 206.20% 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 674.34 1 944.69 37.52% -1 032.16 - 359.10%
UK11 Ostatní pasiva 70.25 549.79 -87.22% 382.60 -81.64%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 456.09 2 650.07 -82.79% 196.28 132.36%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 145.25 467.23 - 131.09% 203.88 - 171.24%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -7.43 629.97 - 101.18% 125.83 - 105.91%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 373.78 1 531.63 -75.60% -87.25 - 528.38%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 142.03 31.63 349.04% - 183.54 - 177.38%
UK6 Stálá aktiva 2.12 0.23 844.00% 4.17 -49.13%
UK7 Ostatní aktiva 90.83 -10.61 - 955.83% 133.19 -31.80%
UK8 Pasiva celkem 456.09 2 650.07 -82.79% 196.28 132.36%
UK9 Přijaté úvěry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 421.69 2 612.88 -83.86% 7.55 5 488.30%
UK11 Ostatní pasiva 34.40 37.19 -7.50% 188.74 -81.77%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 744.14 729.89 1.95% -1 032.56 - 172.07%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 732.84 68.61 968.20% -1 071.05 - 168.42%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 10.88 -0.84 -1 401.32% 5.62 93.54%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 0.00 0.00 - -0.78 -
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 0.00 733.06 - 0.00 -
UK6 Stálá aktiva 13.59 0.07 18 263.51% 3.37 303.71%
UK7 Ostatní aktiva -13.16 -71.02 -81.47% 30.28 - 143.47%
UK8 Pasiva celkem 744.14 729.89 1.95% -1 032.56 - 172.07%
UK9 Přijaté úvěry 197.95 -3.25 -6 194.43% 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 63.57 881.22 -92.79% -1 092.69 - 105.82%
UK11 Ostatní pasiva 482.62 - 148.08 - 425.92% 60.13 702.63%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 652.70 3 018.34 -45.24% 529.17 212.32%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 975.17 1 785.28 - 154.62% - 221.57 340.11%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 55.90 -78.09 - 171.59% 178.25 -68.64%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -13.85 6.13 - 325.91% 24.70 - 156.06%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 46.22 1 623.55 -97.15% 49.96 -7.48%
UK6 Stálá aktiva 1 841.36 93.01 1 879.83% 278.61 560.91%
UK7 Ostatní aktiva 698.24 - 411.53 - 269.67% 219.23 218.50%
UK8 Pasiva celkem 1 652.70 3 018.34 -45.24% 529.18 212.31%
UK9 Přijaté úvěry 26.02 1 680.67 -98.45% 110.43 -76.44%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 960.03 2 556.44 -62.45% 484.41 98.18%
UK11 Ostatní pasiva 666.65 -1 218.76 - 154.70% -65.66 -1 115.25%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 10 942.64 19 754.19 -44.61% 7 775.10 40.74%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 8 638.45 7 392.50 16.85% 5 767.14 49.79%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 333.89 3 036.22 9.80% 1 509.22 120.90%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -2 329.32 5 628.61 - 141.38% - 809.21 187.85%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 624.33 2 590.48 -37.30% 1 576.32 3.05%
UK6 Stálá aktiva 51.68 2 095.21 -97.53% -52.02 - 199.34%
UK7 Ostatní aktiva - 376.39 - 988.81 -61.93% - 216.36 73.97%
UK8 Pasiva celkem 10 942.62 19 754.20 -44.61% 7 775.09 40.74%
UK9 Přijaté úvěry -2 126.57 -1 864.00 14.09% 1 231.32 - 272.71%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 14 447.71 20 534.55 -29.64% 5 925.28 143.83%
UK11 Ostatní pasiva -1 378.53 1 083.66 - 227.21% 618.11 - 323.02%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 545.42 1 165.26 - 146.81% 108.78 - 601.41%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 553.28 - 770.21 -28.16% 366.38 - 251.02%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -57.33 -8.53 572.22% 55.15 - 203.96%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 131.21 -97.08 35.15% 225.35 - 158.22%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 444.03 2 055.80 - 121.60% 79.72 - 656.98%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 640.42 -14.70 -4 456.60% - 617.81 - 203.66%
UK8 Pasiva celkem - 545.43 1 165.27 - 146.81% 108.77 - 601.43%
UK9 Přijaté úvěry -1 052.91 - 248.65 323.45% - 104.99 902.89%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 056.17 1 226.10 -13.86% 20.77 4 984.58%
UK11 Ostatní pasiva - 548.69 187.82 - 392.14% 192.99 - 384.31%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 8 566.56 8 327.21 2.87% 5 060.40 69.29%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 5 877.22 6 653.54 -11.67% 3 794.96 54.87%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 3 535.65 1 085.61 225.68% 2 123.88 66.47%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 382.01 153.88 - 348.26% - 611.73 -37.55%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti -40.77 27.79 - 246.71% -53.62 -23.96%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 423.51 406.39 - 204.21% - 193.10 119.32%
UK8 Pasiva celkem 8 566.56 8 327.21 2.87% 5 060.40 69.29%
UK9 Přijaté úvěry - 621.13 45.72 -1 458.49% 11.44 -5 530.41%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 8 792.35 8 220.94 6.95% 5 204.98 68.92%
UK11 Ostatní pasiva 395.34 60.55 552.89% - 156.01 - 353.40%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem -1 185.29 694.04 - 270.78% -2 372.31 -50.04%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 98.94 228.84 -56.77% -1 815.73 - 105.45%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 418.03 386.48 8.16% 200.61 108.38%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 926.47 - 197.73 368.55% - 531.94 74.17%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti - 224.80 - 445.07 -49.49% 238.02 - 194.45%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 550.99 721.52 - 176.37% - 463.26 18.94%
UK8 Pasiva celkem -1 185.30 694.03 - 270.78% -2 372.31 -50.04%
UK9 Přijaté úvěry - 785.92 63.49 -1 337.77% -4.59 17 014.96%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 224.05 227.39 -1.47% -2 268.45 - 109.88%
UK11 Ostatní pasiva - 623.43 403.14 - 254.64% -99.27 528.01%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 220.51 2 842.40 -21.88% 1 036.04 114.33%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 450.94 660.52 -31.73% 1 549.35 -70.89%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -14.99 - 157.93 -90.51% - 694.71 -97.84%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -12.17 -13.87 -12.22% 183.61 - 106.63%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 974.47 -35.59 -5 648.62% -33.53 -5 989.21%
UK6 Stálá aktiva 51.75 2 064.28 -97.49% -51.44 - 200.60%
UK7 Ostatní aktiva - 229.49 324.99 - 170.61% 82.76 - 377.30%
UK8 Pasiva celkem 2 220.50 2 842.40 -21.88% 1 036.05 114.32%
UK9 Přijaté úvěry 8.55 - 386.14 - 102.21% -80.07 - 110.68%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 838.04 2 760.17 2.82% 624.55 354.42%
UK11 Ostatní pasiva - 626.10 468.38 - 233.67% 491.57 - 227.37%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.05.2023 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 886.29 6 725.28 -71.95% 3 942.18 -52.15%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 2 764.65 619.81 346.05% 1 872.18 47.67%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 547.46 1 730.60 - 131.63% - 175.71 211.57%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování - 877.46 5 783.42 - 115.17% -74.50 1 077.76%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 359.46 987.54 -63.60% 1 345.73 -73.29%
UK6 Stálá aktiva -0.07 30.93 - 100.22% -0.58 -88.14%
UK7 Ostatní aktiva 187.17 -2 427.01 - 107.71% 975.06 -80.80%
UK8 Pasiva celkem 1 886.29 6 725.28 -71.95% 3 942.18 -52.15%
UK9 Přijaté úvěry 324.84 -1 338.42 - 124.27% 1 409.53 -76.95%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 537.10 8 099.94 -81.02% 2 343.44 -34.41%
UK11 Ostatní pasiva 24.35 -36.23 - 167.21% 188.83 -87.10%
Rozvaha smíšených fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha ostatních fondů - toky
Aktiva celkem (68 hodnot, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (68 hodnot, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (68 hodnot, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (68 hodnot, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (68 hodnot, 30.11.2014)
Stálá aktiva (68 hodnot, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (68 hodnot, 30.11.2014)
Pasiva celkem (68 hodnot, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (68 hodnot, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (68 hodnot, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (68 hodnot, 30.11.2014)
Rozvaha akciových fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky
Aktiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Vklady a poskytnuté půjčky (173 hodnoty, 31.05.2023)
Cenné papíry jiné než akcie (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie a ostatní majetkové účasti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Stálá aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Pasiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (173 hodnoty, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky
Aktiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Vklady a poskytnuté půjčky (173 hodnoty, 31.05.2023)
Cenné papíry jiné než akcie (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie a ostatní majetkové účasti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Stálá aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Pasiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (173 hodnoty, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Rozvaha smíšených fondů - toky
Aktiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Vklady a poskytnuté půjčky (173 hodnoty, 31.05.2023)
Cenné papíry jiné než akcie (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie a ostatní majetkové účasti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Stálá aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Pasiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (173 hodnoty, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky
Aktiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Vklady a poskytnuté půjčky (173 hodnoty, 31.05.2023)
Cenné papíry jiné než akcie (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie a ostatní majetkové účasti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Stálá aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Pasiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (173 hodnoty, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Rozvaha ostatních fondů - toky
Aktiva celkem (170 hodnot, 31.05.2023)
Vklady a poskytnuté půjčky (170 hodnot, 31.05.2023)
Cenné papíry jiné než akcie (170 hodnot, 31.05.2023)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (170 hodnot, 31.05.2023)
Akcie a ostatní majetkové účasti (170 hodnot, 31.05.2023)
Stálá aktiva (170 hodnot, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (170 hodnot, 31.05.2023)
Pasiva celkem (170 hodnot, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (170 hodnot, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy (170 hodnot, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (170 hodnot, 31.05.2023)
Rozvaha akciových fondů - toky
Aktiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Vklady a poskytnuté půjčky (173 hodnoty, 31.05.2023)
Cenné papíry jiné než akcie (173 hodnoty, 31.05.2023)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (173 hodnoty, 31.05.2023)
Akcie a ostatní majetkové účasti (173 hodnoty, 31.05.2023)
Stálá aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní aktiva (173 hodnoty, 31.05.2023)
Pasiva celkem (173 hodnoty, 31.05.2023)
Přijaté úvěry (173 hodnoty, 31.05.2023)
Emitované akcie/podílové listy (173 hodnoty, 31.05.2023)
Ostatní pasiva (173 hodnoty, 31.05.2023)

Ekonomické ukazatele České národní banky


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Toky (Statistika platebního styku)
Toky (Publikace Měnová statistika)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Fondy kolektivního investování)
Toky (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB))
Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví)
Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Peněžní agregáty a protipoložky)
Toky (Investiční fondy)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Čistá zahraniční aktiva - toky (Základní měnové indikátory)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.