Toky (Statistika ostatních finančních institucí»Investiční fondy) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 5 797.52 9 108.04 -36.35% -1 037.76 - 658.66%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 485.75 5 058.24 - 109.60% - 692.77 -29.88%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 176.50 - 392.48 - 399.76% - 504.42 - 333.24%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 996.41 2 505.01 -20.30% - 337.66 - 691.24%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 281.70 2 630.52 -89.29% - 203.46 - 238.46%
UK6 Stálá aktiva 1 857.07 93.31 1 890.32% 286.15 548.98%
UK7 Ostatní aktiva 971.59 - 786.56 - 223.52% 414.40 134.46%
UK8 Pasiva celkem 5 797.52 9 108.04 -36.35% -1 037.77 - 658.65%
UK9 Přijaté úvěry 237.82 1 664.37 -85.71% 110.43 115.36%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 4 352.33 8 170.01 -46.73% -1 787.09 - 343.54%
UK11 Ostatní pasiva 1 207.38 - 726.35 - 266.23% 638.89 88.98%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 186.14 228.30 -18.47% -81.10 - 329.51%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 229.36 - 180.38 27.16% 85.36 - 368.69%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 48.16 51.62 -6.70% -0.66 -7 386.23%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 194.60 206.72 -5.86% -76.14 - 355.59%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 83.46 226.75 -63.19% -74.90 - 211.42%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 89.28 -76.40 - 216.87% -14.77 - 704.70%
UK8 Pasiva celkem 186.14 228.30 -18.47% -81.10 - 329.51%
UK9 Přijaté úvěry 0.00 -0.00 - 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 232.69 174.79 33.13% - 154.19 - 250.91%
UK11 Ostatní pasiva -46.55 53.51 - 186.99% 73.09 - 163.68%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 758.45 2 481.44 11.16% - 649.55 - 524.67%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 131.19 2 917.51 -95.50% 310.60 -57.76%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 068.99 - 995.14 - 207.42% - 813.47 - 231.41%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 441.88 760.54 89.59% - 198.19 - 827.51%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 9.99 15.53 -35.69% 5.03 98.65%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 106.39 - 217.00 - 149.03% 46.47 128.94%
UK8 Pasiva celkem 2 758.45 2 481.44 11.16% - 649.56 - 524.67%
UK9 Přijaté úvěry 13.86 -13.05 - 206.20% 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 674.34 1 944.69 37.52% -1 032.16 - 359.10%
UK11 Ostatní pasiva 70.25 549.79 -87.22% 382.60 -81.64%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 456.09 2 650.07 -82.79% 196.28 132.36%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 145.25 467.23 - 131.09% 203.88 - 171.24%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie -7.43 629.97 - 101.18% 125.83 - 105.91%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 373.78 1 531.63 -75.60% -87.25 - 528.38%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 142.03 31.63 349.04% - 183.54 - 177.38%
UK6 Stálá aktiva 2.12 0.23 844.00% 4.17 -49.13%
UK7 Ostatní aktiva 90.83 -10.61 - 955.83% 133.19 -31.80%
UK8 Pasiva celkem 456.09 2 650.07 -82.79% 196.28 132.36%
UK9 Přijaté úvěry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 421.69 2 612.88 -83.86% 7.55 5 488.30%
UK11 Ostatní pasiva 34.40 37.19 -7.50% 188.74 -81.77%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 744.14 729.89 1.95% -1 032.56 - 172.07%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 732.84 68.61 968.20% -1 071.05 - 168.42%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 10.88 -0.84 -1 401.32% 5.62 93.54%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 0.00 0.00 - -0.78 -
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 0.00 733.06 - 0.00 -
UK6 Stálá aktiva 13.59 0.07 18 263.51% 3.37 303.71%
UK7 Ostatní aktiva -13.16 -71.02 -81.47% 30.28 - 143.47%
UK8 Pasiva celkem 744.14 729.89 1.95% -1 032.56 - 172.07%
UK9 Přijaté úvěry 197.95 -3.25 -6 194.43% 0.00 -
UK10 Emitované akcie/podílové listy 63.57 881.22 -92.79% -1 092.69 - 105.82%
UK11 Ostatní pasiva 482.62 - 148.08 - 425.92% 60.13 702.63%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.11.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 652.70 3 018.34 -45.24% 529.17 212.32%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 975.17 1 785.28 - 154.62% - 221.57 340.11%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 55.90 -78.09 - 171.59% 178.25 -68.64%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování -13.85 6.13 - 325.91% 24.70 - 156.06%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 46.22 1 623.55 -97.15% 49.96 -7.48%
UK6 Stálá aktiva 1 841.36 93.01 1 879.83% 278.61 560.91%
UK7 Ostatní aktiva 698.24 - 411.53 - 269.67% 219.23 218.50%
UK8 Pasiva celkem 1 652.70 3 018.34 -45.24% 529.18 212.31%
UK9 Přijaté úvěry 26.02 1 680.67 -98.45% 110.43 -76.44%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 960.03 2 556.44 -62.45% 484.41 98.18%
UK11 Ostatní pasiva 666.65 -1 218.76 - 154.70% -65.66 -1 115.25%

Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 2 171.46 11 429.49 -81.00% 968.79 124.14%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -3 288.30 723.28 - 554.64% 4 763.49 - 169.03%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 1 821.15 4 190.50 -56.54% -1 360.41 - 233.87%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 2 793.11 2 509.56 11.30% -2 010.84 - 238.90%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 773.16 4 160.33 -57.38% - 289.73 - 712.00%
UK6 Stálá aktiva -6.06 108.74 - 105.58% -26.97 -77.51%
UK7 Ostatní aktiva - 921.62 - 262.90 250.55% - 106.75 763.38%
UK8 Pasiva celkem 2 171.45 11 429.50 -81.00% 968.80 124.14%
UK9 Přijaté úvěry - 748.41 1 600.66 - 146.76% -1 182.90 -36.73%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 5 528.35 6 643.53 -16.79% 2 480.64 122.86%
UK11 Ostatní pasiva -2 608.50 3 185.31 - 181.89% - 328.95 692.98%

Rozvaha akciových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 125.27 2 945.23 - 104.25% - 455.13 -72.48%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -1 227.44 530.39 - 331.42% 711.57 - 272.50%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 129.25 -52.02 148.45% 59.15 - 318.51%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 624.36 264.98 135.62% -28.97 -2 255.13%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 1 247.99 2 241.29 -44.32% - 730.58 - 270.82%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva - 640.93 -39.40 1 526.85% - 466.29 37.45%
UK8 Pasiva celkem - 125.27 2 945.23 - 104.25% - 455.12 -72.48%
UK9 Přijaté úvěry - 621.75 632.00 - 198.38% - 202.54 206.98%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 452.14 1 278.46 13.58% 185.43 683.10%
UK11 Ostatní pasiva - 955.65 1 034.78 - 192.35% - 438.02 118.18%

Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem - 571.65 422.63 - 235.26% 775.68 - 173.70%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky -2 436.58 -2 014.32 20.96% 2 216.20 - 209.94%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 928.66 1 531.71 -39.37% -1 304.29 - 171.20%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 749.95 903.00 -16.95% - 647.62 - 215.80%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 80.19 9.00 790.73% 61.10 31.24%
UK6 Stálá aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva 106.11 -6.76 -1 669.21% 450.30 -76.44%
UK8 Pasiva celkem - 571.67 422.63 - 235.26% 775.68 - 173.70%
UK9 Přijaté úvěry - 250.51 348.46 - 171.89% -91.48 173.85%
UK10 Emitované akcie/podílové listy - 103.94 - 320.04 -67.52% 832.41 - 112.49%
UK11 Ostatní pasiva - 217.21 394.21 - 155.10% 34.75 - 725.03%

Rozvaha smíšených fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 1 307.58 2 920.63 -55.23% 648.35 101.68%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky - 709.42 995.96 - 171.23% 1 946.01 - 136.45%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 656.00 1 334.02 -50.83% -96.57 - 779.27%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 1 121.11 706.10 58.77% -1 261.90 - 188.84%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 277.47 432.54 -35.85% -2.76 -10 164.20%
UK6 Stálá aktiva -1.60 0.00 - 0.00 -
UK7 Ostatní aktiva -35.98 - 547.98 -93.43% 63.56 - 156.60%
UK8 Pasiva celkem 1 307.58 2 920.63 -55.23% 648.34 101.68%
UK9 Přijaté úvěry - 340.14 394.25 - 186.28% -74.43 356.98%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 2 043.88 2 165.16 -5.60% 540.11 278.42%
UK11 Ostatní pasiva - 396.16 361.22 - 209.67% 182.66 - 316.88%

Rozvaha nemovitostních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 671.38 1 402.28 -52.12% - 228.63 - 393.65%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 268.34 478.52 -43.92% - 170.17 - 257.69%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie 473.84 330.13 43.53% 0.00 -
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 2.65 -0.44 - 701.81% -3.29 - 180.64%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 54.09 153.22 -64.70% -12.91 - 519.08%
UK6 Stálá aktiva -15.60 119.89 - 113.01% -22.93 -31.98%
UK7 Ostatní aktiva - 111.94 320.95 - 134.88% -19.33 479.04%
UK8 Pasiva celkem 671.38 1 402.28 -52.12% - 228.63 - 393.65%
UK9 Přijaté úvěry -81.30 - 301.31 -73.02% - 630.12 -87.10%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 833.06 1 532.67 -45.65% 411.11 102.64%
UK11 Ostatní pasiva -80.39 170.92 - 147.03% -9.62 736.04%

Rozvaha ostatních fondů - toky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.08.2020 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Aktiva celkem 889.42 3 738.73 -76.21% 228.53 289.20%
UK2 Vklady a poskytnuté půjčky 816.80 732.73 11.47% 59.88 1 263.97%
UK3 Cenné papíry jiné než akcie - 108.10 1 046.66 - 110.33% -18.70 478.07%
UK4 Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování 295.04 635.92 -53.60% -69.05 - 527.26%
UK5 Akcie a ostatní majetkové účasti 113.42 1 324.28 -91.44% 395.41 -71.32%
UK6 Stálá aktiva 11.14 -11.15 - 199.87% -4.03 - 376.29%
UK7 Ostatní aktiva - 238.87 10.29 -2 422.55% - 134.98 76.98%
UK8 Pasiva celkem 889.42 3 738.73 -76.21% 228.53 289.19%
UK9 Přijaté úvěry 545.29 527.27 3.42% - 184.32 - 395.83%
UK10 Emitované akcie/podílové listy 1 303.22 1 987.28 -34.42% 511.58 154.74%
UK11 Ostatní pasiva - 959.09 1 224.18 - 178.35% -98.72 871.48%
Rozvaha smíšených fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha ostatních fondů - toky
Aktiva celkem (68 hodnot, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (68 hodnot, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (68 hodnot, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (68 hodnot, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (68 hodnot, 30.11.2014)
Stálá aktiva (68 hodnot, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (68 hodnot, 30.11.2014)
Pasiva celkem (68 hodnot, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (68 hodnot, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (68 hodnot, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (68 hodnot, 30.11.2014)
Rozvaha akciových fondů - toky
Aktiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Vklady a poskytnuté půjčky (71 hodnota, 30.11.2014)
Cenné papíry jiné než akcie (71 hodnota, 30.11.2014)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (71 hodnota, 30.11.2014)
Akcie a ostatní majetkové účasti (71 hodnota, 30.11.2014)
Stálá aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní aktiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Pasiva celkem (71 hodnota, 30.11.2014)
Přijaté úvěry (71 hodnota, 30.11.2014)
Emitované akcie/podílové listy (71 hodnota, 30.11.2014)
Ostatní pasiva (71 hodnota, 30.11.2014)
Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky
Aktiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Vklady a poskytnuté půjčky (140 hodnot, 31.08.2020)
Cenné papíry jiné než akcie (140 hodnot, 31.08.2020)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (140 hodnot, 31.08.2020)
Akcie a ostatní majetkové účasti (140 hodnot, 31.08.2020)
Stálá aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Pasiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Přijaté úvěry (140 hodnot, 31.08.2020)
Emitované akcie/podílové listy (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní pasiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky
Aktiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Vklady a poskytnuté půjčky (140 hodnot, 31.08.2020)
Cenné papíry jiné než akcie (140 hodnot, 31.08.2020)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (140 hodnot, 31.08.2020)
Akcie a ostatní majetkové účasti (140 hodnot, 31.08.2020)
Stálá aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Pasiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Přijaté úvěry (140 hodnot, 31.08.2020)
Emitované akcie/podílové listy (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní pasiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Rozvaha smíšených fondů - toky
Aktiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Vklady a poskytnuté půjčky (140 hodnot, 31.08.2020)
Cenné papíry jiné než akcie (140 hodnot, 31.08.2020)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (140 hodnot, 31.08.2020)
Akcie a ostatní majetkové účasti (140 hodnot, 31.08.2020)
Stálá aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Pasiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Přijaté úvěry (140 hodnot, 31.08.2020)
Emitované akcie/podílové listy (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní pasiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky
Aktiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Vklady a poskytnuté půjčky (140 hodnot, 31.08.2020)
Cenné papíry jiné než akcie (140 hodnot, 31.08.2020)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (140 hodnot, 31.08.2020)
Akcie a ostatní majetkové účasti (140 hodnot, 31.08.2020)
Stálá aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Pasiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Přijaté úvěry (140 hodnot, 31.08.2020)
Emitované akcie/podílové listy (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní pasiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Rozvaha ostatních fondů - toky
Aktiva celkem (137 hodnot, 31.08.2020)
Vklady a poskytnuté půjčky (137 hodnot, 31.08.2020)
Cenné papíry jiné než akcie (137 hodnot, 31.08.2020)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (137 hodnot, 31.08.2020)
Akcie a ostatní majetkové účasti (137 hodnot, 31.08.2020)
Stálá aktiva (137 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní aktiva (137 hodnot, 31.08.2020)
Pasiva celkem (137 hodnot, 31.08.2020)
Přijaté úvěry (137 hodnot, 31.08.2020)
Emitované akcie/podílové listy (137 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní pasiva (137 hodnot, 31.08.2020)
Rozvaha akciových fondů - toky
Aktiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Vklady a poskytnuté půjčky (140 hodnot, 31.08.2020)
Cenné papíry jiné než akcie (140 hodnot, 31.08.2020)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (140 hodnot, 31.08.2020)
Akcie a ostatní majetkové účasti (140 hodnot, 31.08.2020)
Stálá aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní aktiva (140 hodnot, 31.08.2020)
Pasiva celkem (140 hodnot, 31.08.2020)
Přijaté úvěry (140 hodnot, 31.08.2020)
Emitované akcie/podílové listy (140 hodnot, 31.08.2020)
Ostatní pasiva (140 hodnot, 31.08.2020)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Toky (Statistika platebního styku)
Toky (Publikace Měnová statistika)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Fondy kolektivního investování)
Toky (Konsolidovaná rozvaha MFI (vč. ČNB))
Toky (Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi podle původní splatnosti, protistrany a odvětví)
Toky (Vklady uložené u měnových finančních institucí podle protistrany a instrumentu)
Toky (Hlavní pohledávky a závazky MFI vůči nerezidentům)
Toky (Peněžní agregáty a protipoložky)
Toky (Investiční fondy)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Toky)
toky (Základní měnové indikátory)
toky (Základní měnové indikátory)
Úvěry soukromému sektoru - toky (Základní měnové indikátory)
Peněžní agregáty - protipoložky M3 - stavy, toky (Publikace Měnová statistika)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | M
English version
Menu Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce COVID Diskuze

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange