Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha dluhopisových fondů - toky

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Rozvaha dluhopisových fondů - toky - Aktiva celkem - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2014 2 758.45
Min 31.12.2011 -1 354.67

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 2 758.45 2 481.44 277.01 11.16% - 649.55 3 408.00 - 524.67%
31.10.2014 2 481.44 475.02 2 006.42 422.39% 2 284.45 196.99 8.62%
30.09.2014 475.02 2 428.71 -1 953.69 -80.44% 122.52 352.50 287.70%
31.08.2014 2 428.71 2 030.86 397.85 19.59% 346.73 2 081.98 600.46%
31.07.2014 2 030.86 223.73 1 807.13 807.72% 194.42 1 836.44 944.55%
30.06.2014 223.73 1 163.79 - 940.06 -80.78% 826.91 - 603.18 -72.94%
31.05.2014 1 163.79 1 288.58 - 124.79 -9.68% 220.23 943.56 428.45%
30.04.2014 1 288.58 189.19 1 099.39 581.09% 860.46 428.12 49.76%
31.03.2014 189.19 - 775.15 964.35 - 124.41% 350.70 - 161.50 -46.05%
28.02.2014 - 775.15 1 124.66 -1 899.82 - 168.92% 455.89 -1 231.05 - 270.03%
31.01.2014 1 124.66 - 207.77 1 332.43 - 641.30% 2 175.87 -1 051.21 -48.31%
31.12.2013 - 207.77 - 649.55 441.78 -68.01% 1 117.48 -1 325.25 - 118.59%
30.11.2013 - 649.55 2 284.45 -2 934.01 - 128.43% -96.11 - 553.45 575.86%
31.10.2013 2 284.45 122.52 2 161.93 1 764.53% 1 312.30 972.16 74.08%
30.09.2013 122.52 346.73 - 224.21 -64.66% 1 147.93 -1 025.41 -89.33%
31.08.2013 346.73 194.42 152.31 78.34% 1 155.11 - 808.38 -69.98%
31.07.2013 194.42 826.91 - 632.49 -76.49% 1 062.38 - 867.96 -81.70%
30.06.2013 826.91 220.23 606.69 275.48% 140.44 686.47 488.79%
31.05.2013 220.23 860.46 - 640.23 -74.41% -1 046.65 1 266.88 - 121.04%
30.04.2013 860.46 350.70 509.76 145.36% -21.23 881.69 -4 153.22%
31.03.2013 350.70 455.89 - 105.20 -23.08% 1 161.56 - 810.87 -69.81%
28.02.2013 455.89 2 175.87 -1 719.97 -79.05% 252.00 203.90 80.91%
31.01.2013 2 175.87 1 117.48 1 058.39 94.71% - 289.91 2 465.78 - 850.54%
31.12.2012 1 117.48 -96.11 1 213.58 -1 262.73% -1 354.67 2 472.14 - 182.49%
30.11.2012 -96.11 1 312.30 -1 408.40 - 107.32% - 980.94 884.83 -90.20%
31.10.2012 1 312.30 1 147.93 164.37 14.32% 911.02 401.28 44.05%
30.09.2012 1 147.93 1 155.11 -7.18 -0.62% 261.05 886.88 339.74%
31.08.2012 1 155.11 1 062.38 92.73 8.73% - 316.15 1 471.26 - 465.37%
31.07.2012 1 062.38 140.44 921.94 656.45% - 368.48 1 430.86 - 388.32%
30.06.2012 140.44 -1 046.65 1 187.10 - 113.42% 236.44 -96.00 -40.60%
31.05.2012 -1 046.65 -21.23 -1 025.42 4 830.29% 1 675.36 -2 722.01 - 162.47%
30.04.2012 -21.23 1 161.56 -1 182.79 - 101.83% 612.14 - 633.37 - 103.47%
31.03.2012 1 161.56 252.00 909.57 360.94% 2 301.88 -1 140.32 -49.54%
29.02.2012 252.00 - 289.91 541.90 - 186.92% 238.26 13.73 5.76%
31.01.2012 - 289.91 -1 354.67 1 064.76 -78.60% 121.08 - 410.98 - 339.44%
31.12.2011 -1 354.67 - 980.94 - 373.73 38.10% 2 488.78 -3 843.45 - 154.43%
30.11.2011 - 980.94 911.02 -1 891.95 - 207.67% 13.53 - 994.47 -7 347.94%
31.10.2011 911.02 261.05 649.97 248.99% 822.38 88.64 10.78%
30.09.2011 261.05 - 316.15 577.20 - 182.57% 797.70 - 536.65 -67.28%
31.08.2011 - 316.15 - 368.48 52.33 -14.20% 633.54 - 949.69 - 149.90%
31.07.2011 - 368.48 236.44 - 604.92 - 255.84% 782.10 -1 150.58 - 147.11%
30.06.2011 236.44 1 675.36 -1 438.92 -85.89% - 716.19 952.63 - 133.01%
31.05.2011 1 675.36 612.14 1 063.22 173.69% - 181.94 1 857.30 -1 020.86%
30.04.2011 612.14 2 301.88 -1 689.74 -73.41% 676.88 -64.74 -9.56%
31.03.2011 2 301.88 238.26 2 063.62 866.11% 711.97 1 589.91 223.31%
28.02.2011 238.26 121.08 117.19 96.79% - 156.68 394.94 - 252.07%
31.01.2011 121.08 2 488.78 -2 367.71 -95.14% 337.53 - 216.45 -64.13%
31.12.2010 2 488.78 13.53 2 475.25 18 289.12% 719.54 1 769.24 245.88%
30.11.2010 13.53 822.38 - 808.84 -98.35% -4.14 17.68 - 426.83%
31.10.2010 822.38 797.70 24.68 3.09% 526.02 296.36 56.34%
30.09.2010 797.70 633.54 164.16 25.91% - 158.16 955.86 - 604.36%
31.08.2010 633.54 782.10 - 148.56 -19.00% 254.84 378.70 148.60%
31.07.2010 782.10 - 716.19 1 498.29 - 209.20% 158.28 623.82 394.13%
30.06.2010 - 716.19 - 181.94 - 534.25 293.65% 1 492.27 -2 208.45 - 147.99%
31.05.2010 - 181.94 676.88 - 858.82 - 126.88% 76.54 - 258.48 - 337.70%
30.04.2010 676.88 711.97 -35.09 -4.93% -70.63 747.51 -1 058.36%
31.03.2010 711.97 - 156.68 868.65 - 554.40% - 378.40 1 090.37 - 288.15%
28.02.2010 - 156.68 337.53 - 494.21 - 146.42% - 966.01 809.33 -83.78%
31.01.2010 337.53 719.54 - 382.01 -53.09% - 633.04 970.57 - 153.32%
31.12.2009 719.54 -4.14 723.68 -17 476.04% - - -
30.11.2009 -4.14 526.02 - 530.16 - 100.79% - - -
31.10.2009 526.02 - 158.16 684.18 - 432.59% - - -
30.09.2009 - 158.16 254.84 - 413.00 - 162.06% - - -
31.08.2009 254.84 158.28 96.56 61.01% - - -
31.07.2009 158.28 1 492.27 -1 333.99 -89.39% - - -
30.06.2009 1 492.27 76.54 1 415.73 1 849.65% - - -
31.05.2009 76.54 -70.63 147.17 - 208.37% - - -
30.04.2009 -70.63 - 378.40 307.77 -81.33% - - -
31.03.2009 - 378.40 - 966.01 587.62 -60.83% - - -
28.02.2009 - 966.01 - 633.04 - 332.97 52.60% - - -
31.01.2009 - 633.04 - - - - - -

Graf jako obrázek

Aktiva celkem - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha akciových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Aktiva celkem (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. EUR - souhrnná tabulka)
AKTIVA - celkem (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. USD - souhrnná tabulka)
Aktiva celkem (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
ODVĚTVÍ CELKEM (NEVÝKONNÉ) (Klientské úvěry nevýkonné podle odvětví (CZ-NACE) - podle sekcí (Kč+cizí měna))
B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data, kalendářně očištěná)
B-D - Průmysl celkem (2015=100, měsíční data, sezonně očištěná)


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.