Aktiva (Základní ukazatele o finančním trhu»Banky) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 7 765 252.00 7 279 166.00 6.68% 7 309 868.00 6.23%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 196 587.00 270 065.00 -27.21% 334 487.00 -41.23%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 120 116.00 92 493.00 29.86% 112 370.00 6.89%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 70 198.00 65 655.00 6.92% 56 974.00 23.21%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 603.00 839.00 -28.13% 2 007.00 -69.96%
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 27 099.00 25 998.00 4.23% 39 774.00 -31.87%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 22 216.00 1.00 2 221 500.00% 13 615.00 63.17%
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 8 669.00 8 431.00 2.82% 6 326.00 37.04%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 7 923.00 7 352.00 7.77% 6 204.00 27.71%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 401.00 337.00 18.99% 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 346.00 742.00 -53.37% 122.00 183.61%
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 2 020.00 1 849.00 9.25% 1 918.00 5.32%
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 2 005.00 1 835.00 9.26% 1 907.00 5.14%
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 15.00 14.00 7.14% 11.00 36.36%
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 192 654.00 190 685.00 1.03% 224 421.00 -14.15%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 3 791.00 3 848.00 -1.48% 3 372.00 12.43%
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 181 368.00 178 734.00 1.47% 211 746.00 -14.35%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 7 495.00 8 103.00 -7.50% 9 302.00 -19.43%
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 6 999 653.00 6 513 053.00 7.47% 6 419 608.00 9.04%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 798 403.00 782 045.00 2.09% 737 073.00 8.32%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 6 201 250.00 5 731 008.00 8.21% 5 682 535.00 9.13%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 32 736.00 33 007.00 -0.82% 29 841.00 9.70%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -4 935.00 -5 727.00 -13.83% -5 640.00 -12.50%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 97 425.00 97 076.00 0.36% 95 573.00 1.94%
UK25 10. Hmotný majetek 42 502.00 24 800.00 71.38% 24 047.00 76.75%
UK26 11. Nehmotný majetek 27 798.00 27 562.00 0.86% 25 015.00 11.13%
UK27 12. Daňové pohledávky 4 368.00 4 154.00 5.15% 6 221.00 -29.79%
UK28 13. Ostatní aktiva 45 332.00 21 434.00 111.50% 34 899.00 29.89%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 327.00 285.00 14.74% 783.00 -58.24%

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 932 503.00 4 373 876.00 12.77% 4 553 210.00 8.33%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 110 773.00 135 784.00 -18.42% 209 582.00 -47.15%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 92 670.00 67 599.00 37.09% 80 347.00 15.34%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 57 662.00 54 621.00 5.57% 45 190.00 27.60%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 227.00 245.00 -7.35% 1 705.00 -86.69%
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 12 566.00 12 732.00 -1.30% 19 836.00 -36.65%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 22 216.00 1.00 2 221 500.00% 13 615.00 63.17%
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 1 885.00 2 143.00 -12.04% 1 029.00 83.19%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 1 166.00 1 095.00 6.48% 963.00 21.08%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 401.00 337.00 18.99% 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 318.00 711.00 -55.27% 66.00 381.82%
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 279.00 279.00 0.00 287.00 -2.79%
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 279.00 279.00 0.00 287.00 -2.79%
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 135 440.00 133 201.00 1.68% 154 222.00 -12.18%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 2 475.00 2 038.00 21.44% 1 646.00 50.36%
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 132 965.00 131 162.00 1.37% 152 577.00 -12.85%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 4 425 622.00 3 878 213.00 14.11% 3 952 305.00 11.98%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 650 006.00 637 202.00 2.01% 609 337.00 6.67%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 3 775 617.00 3 241 012.00 16.50% 3 342 968.00 12.94%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 27 069.00 27 337.00 -0.98% 25 109.00 7.81%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -2 479.00 -3 082.00 -19.57% -2 965.00 -16.39%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 85 872.00 85 673.00 0.23% 83 775.00 2.50%
UK25 10. Hmotný majetek 29 393.00 19 837.00 48.17% 19 682.00 49.34%
UK26 11. Nehmotný majetek 16 940.00 17 065.00 -0.73% 15 714.00 7.80%
UK27 12. Daňové pohledávky 2 166.00 1 943.00 11.48% 2 438.00 -11.16%
UK28 13. Ostatní aktiva 6 613.00 7 664.00 -13.71% 11 174.00 -40.82%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 262.00 220.00 19.09% 511.00 -48.73%

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 1 213 772.00 1 257 084.00 -3.45% 1 190 541.00 1.95%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 26 218.00 29 608.00 -11.45% 30 456.00 -13.92%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 17 933.00 16 318.00 9.90% 19 876.00 -9.78%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 7 033.00 5 940.00 18.40% 5 557.00 26.56%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 298.00 436.00 -31.65% 259.00 15.06%
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 10 601.00 9 941.00 6.64% 14 059.00 -24.60%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 6 619.00 6 124.00 8.08% 4 995.00 32.51%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 6 619.00 6 124.00 8.08% 4 995.00 32.51%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 51.00 52.00 -1.92% 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 51.00 52.00 -1.92% 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 23 847.00 22 655.00 5.26% 28 399.00 -16.03%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 1 238.00 1 735.00 -28.65% 1 661.00 -25.47%
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 22 608.00 20 921.00 8.06% 26 738.00 -15.45%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 1 109 598.00 1 159 920.00 -4.34% 1 085 532.00 2.22%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 34 986.00 30 637.00 14.20% 17 352.00 101.63%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 1 074 612.00 1 129 283.00 -4.84% 1 068 179.00 0.60%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 4 534.00 4 434.00 2.26% 3 673.00 23.44%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů -2 309.00 -2 448.00 -5.68% -2 448.00 -5.68%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 10 695.00 10 544.00 1.43% 10 961.00 -2.43%
UK25 10. Hmotný majetek 7 020.00 2 125.00 230.35% 1 585.00 342.90%
UK26 11. Nehmotný majetek 5 152.00 5 027.00 2.49% 4 296.00 19.93%
UK27 12. Daňové pohledávky 343.00 462.00 -25.76% 916.00 -62.55%
UK28 13. Ostatní aktiva 4 007.00 2 197.00 82.39% 2 195.00 82.55%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 65.00 65.00 0.00 108.00 -39.81%

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 592 991.00 562 195.00 5.48% 547 540.00 8.30%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 16 191.00 16 275.00 -0.52% 13 829.00 17.08%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 1 046.00 829.00 26.18% 1 167.00 -10.37%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 498.00 482.00 3.32% 726.00 -31.40%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 78.00 158.00 -50.63% 43.00 81.40%
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 471.00 189.00 149.21% 398.00 18.34%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 157.00 155.00 1.29% 290.00 -45.86%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 129.00 124.00 4.03% 234.00 -44.87%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 28.00 31.00 -9.68% 57.00 -50.88%
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 1 690.00 1 518.00 11.33% 1 631.00 3.62%
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 1 675.00 1 504.00 11.37% 1 620.00 3.40%
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 15.00 14.00 7.14% 11.00 36.36%
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 17 165.00 18 536.00 -7.40% 18 170.00 -5.53%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 78.00 74.00 5.41% 65.00 20.00%
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 17 087.00 18 462.00 -7.45% 18 105.00 -5.62%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 543 066.00 514 799.00 5.49% 500 094.00 8.59%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 33 754.00 33 525.00 0.68% 32 320.00 4.44%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 509 312.00 481 275.00 5.83% 467 774.00 8.88%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 499.00 528.00 -5.49% 420.00 18.81%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů - 150.00 - 166.00 -9.64% -63.00 138.10%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 602.00 602.00 0.00 580.00 3.79%
UK25 10. Hmotný majetek 3 056.00 1 057.00 189.12% 1 081.00 182.70%
UK26 11. Nehmotný majetek 3 262.00 2 975.00 9.65% 2 725.00 19.71%
UK27 12. Daňové pohledávky 1 002.00 928.00 7.97% 1 874.00 -46.53%
UK28 13. Ostatní aktiva 5 407.00 4 159.00 30.01% 5 577.00 -3.05%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 164.00 -

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 620 390.00 678 028.00 -8.50% 617 833.00 0.41%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 39 555.00 80 792.00 -51.04% 79 032.00 -49.95%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 8 467.00 7 746.00 9.31% 10 981.00 -22.89%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 5 005.00 4 611.00 8.54% 5 499.00 -8.98%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 3 462.00 3 135.00 10.43% 5 481.00 -36.84%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 9.00 9.00 0.00 12.00 -25.00%
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 9.00 9.00 0.00 12.00 -25.00%
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 8 771.00 8 933.00 -1.81% 12 896.00 -31.99%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 1 276.00 830.00 53.73% 3 594.00 -64.50%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 7 495.00 8 103.00 -7.50% 9 302.00 -19.43%
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 534 274.00 572 506.00 -6.68% 499 636.00 6.93%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 8 497.00 9 925.00 -14.39% 3 398.00 150.06%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 525 776.00 562 580.00 -6.54% 496 238.00 5.95%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 182.00 265.00 -31.32% 353.00 -48.44%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 1 282.00 487.00 163.24% 385.00 232.99%
UK26 11. Nehmotný majetek 762.00 765.00 -0.39% 631.00 20.76%
UK27 12. Daňové pohledávky 716.00 676.00 5.92% 892.00 -19.73%
UK28 13. Ostatní aktiva 26 373.00 5 851.00 350.74% 13 016.00 102.62%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 405 595.00 407 983.00 -0.59% 400 743.00 1.21%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 3 850.00 7 607.00 -49.39% 1 588.00 142.44%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 7 432.00 7 360.00 0.98% 10 733.00 -30.76%
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 7 432.00 7 360.00 0.98% 10 733.00 -30.76%
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 387 093.00 387 614.00 -0.13% 382 041.00 1.32%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 71 160.00 70 756.00 0.57% 74 665.00 -4.69%
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 315 933.00 316 859.00 -0.29% 307 376.00 2.78%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 452.00 442.00 2.26% 286.00 58.04%
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 2.00 -31.00 - 106.45% - 163.00 - 101.23%
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 257.00 257.00 0.00 257.00 0.00
UK25 10. Hmotný majetek 1 752.00 1 294.00 35.39% 1 314.00 33.33%
UK26 11. Nehmotný majetek 1 682.00 1 730.00 -2.77% 1 649.00 2.00%
UK27 12. Daňové pohledávky 142.00 145.00 -2.07% 101.00 40.59%
UK28 13. Ostatní aktiva 2 933.00 1 564.00 87.53% 2 937.00 -0.14%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
Banky celkem
Aktiva celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (45 hodnot, 31.03.2019)
Hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové pohledávky (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Stavební spořitelny
Aktiva celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (45 hodnot, 31.03.2019)
Hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové pohledávky (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Malé banky
Aktiva celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (45 hodnot, 31.03.2019)
Hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové pohledávky (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Pobočky zahraničních bank
Aktiva celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (45 hodnot, 31.03.2019)
Hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové pohledávky (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Střední banky
Aktiva celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (45 hodnot, 31.03.2019)
Hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové pohledávky (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)
Velké banky
Aktiva celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky k obchodování (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (45 hodnot, 31.03.2019)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (45 hodnot, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (45 hodnot, 31.03.2019)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (45 hodnot, 31.03.2019)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (45 hodnot, 31.03.2019)
Hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Daňové pohledávky (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (45 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Aktiva (Státní rozpočet a daně)
Aktiva (Bilance bank)
Aktiva (Agregovaná rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT))
Aktiva (Banky)
Aktiva (Obchodníci s CP)
Aktiva (Investiční společnosti)
Aktiva (Investiční fondy)
Aktiva (Fondy penzijních společností)
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT))
Aktiva celkem (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní aktiva (Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA)
Ostatní čisté pořízení nefinančních aktiv a změny stavu zásob (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva (Agregovaná rozvaha ostatních MFI (bez ČNB))
Zahraniční aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Stálá aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Čistá zahraniční aktiva (Analytické účty centrální banky (v mld. CZK))

Označení stránky: aktiva banky

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies